Skip to main content

Full text of "Žene heroji. "

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and rmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Scarch for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do nol send automatcd queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is hclpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goog^s "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whethcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whelhcr any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| tmOPBRTT Of Vmm^if 
w Jlhries, .^ «S17 
AmTBS 8C18MT1A VlftlTAt m 
i Mila Beokovic 
ZESE HEROJI BIBLIOTEKA »OSLOBODILAČKI RATc Recenzent 
DUSANKA KOVACEVIC 

Urednik 
MILICA BORIĆ Zaštitni ovitak izradio 
2ELJKO MARJANOVIC MILA BEOKOVIĆ ŽENE HEROJI SVJETLOST • 1M7 • SARAJEVO 


kad oko prikupljanja* materijala za ovu knjigu omogu- 
ćio je Savez ženskih društava bosne i Hercegovine, a objav- 
ljivanje knjige Konferencija za društvenu aktivnost žena 
Bosne i Hercegovine. tu HOW- MAY 31 1968 -«. K- l"5'. I.* .• Ovo ie knjiga o devet mladih žena koje su hrabro pale u borbi 
ta oslobođenje zemlje, Nfihovu hrabrost i zasluge marod je ocijeni 
dajući im najveće priznanje — orden narodnog heroja. One w 
pale u borbi u raznim krajevima Bosne i Hercegovine, Za neke 
od njih ne zna se gdje počivaju. Umirući junački, one su ostale da 
žive u nazivima dječjih vrtića i škola, raznih društava i organi- 
zacija, spomen na njih bdije u parkovima i na partizanskim grolh- 
Ijima. Spomen na njih neugasivo održavaju naši narodi sviji^šću, 
da su žene u najsudbonosnijim danima naše isiorije pafcozale 4^. 
su isto tako hrabre i da istim žarom vole svoju zemlju i .slobodu, 
kao i muJikard. Nijedna od njih nije slučajna pojava i osandjeni, 
heroj. Iznikle su u straJknim godinama kada je Konnunistička pOft-z 
tija ppzvgJa naše narode na oružani ustanak. Taj glas je odjeknuo 
u srcirna miliona žena Jugoslavije, U Bosni i Hercegovini, zemlji, 
nepismenoj, siromašnoj, zemlji surovih zakona, zemlji čijim je- 
narodima prijetilo istrebljenje, preko noći je oganj borbe zahvatio 
i stotine hiljada žena. Sestra je stala u borbeni stroj uz brata„ 
žena uz muža, drugarica uz druga. Radnice, intelektualke, seljanhi^^ 
domaćice shvatile su stx)j zadatak i putove slobode. Devet žena 
heroja simboli su uloge žena u revoluciji. Sve one iznikle su iz 
masovnog herojstva koje su žene ispoljile u ratu, 

:■ Sve su bile komunistkinje, svim svojim bićem, sviješću i osje^. 
ćanjima vezane za svoj narod. Stajale su u prvirn redovima j^ 
borbi za oslobođenje zemlje od fašističkih okupatora, u borbi za^. 
izgradnju novog društva. Svaka od njih, pored opštih zadataka, 
radila je na okupljanju žena u redove narodno oslobodilačkog po-', 
kreta. Svaka od njih snažno je doprinijela da žene postanu znača- 
jan faktor naše revolucije. Neposredno, kao organizatori ževiskih 
orifanLuunja i njiho7>e aktivnosti itt. dajući primjer ostalim, kaa Dojnici, bolničarke, ilegalke na okupiranoj teritoriji, one su po- 
rtale izraz snage, težnji i opredjeljenja najHrih masa žena u Bosni 
i Hercegovinu U tom vremenu ohilježenoTn nadljudskim naporima 
naroda, hoda je moralna vrijednost čovjeka mjerena njegovim 
doprinosom borbi, zauvijek je srušen mit o manjoj vrijednosti 
žene. 

Ono što je izbilo na vidjelo u danima revolucije — potvrđena 
činjenica da je žena hrabar čovjek i veliki patriota, to je onaj do- 
kaz kofi je bolje od ikakve agitacije pokazao kakva se ogrovnna 
energija i snaga, vijekovima sputavana, krije u njima. 

Zakonima i običajima okovam život žene sprečavao je bujni 
polet tih snaga, gušio čežnju za drukčijim, pravednijim svijetom. 
Dovoljno.^ je bilo dati ženama povjerenje, pokazati kako se stiže 
na daleke puteve slobode i žene su svojom snagom,, hrabrošču i 
ljubavlju prema zemlji i slobodi ispisale najljepše stranice naše 
revolucije, dale joj oj^tenarodni karakter, opredijelile se za bolje 
i naprednije društveno uređenje. 

Dati svoju snagu, sposobnosti, materijalno pomoći borbu, dati, 
ako treba i život — time nije iscrpljeno sve našto su žene naJ^ezem^ 
Ije bile spremne u revoluciji. Još veća od toga bila je žrtva mate- 
rinstva, bolnijeg i tegobni jeg mego ikada u našoj teškoj istoriji. 
Većina ličnih sudbina žena boraca i učesnika narodno oslobodilač- 
kog^ rata sadrži u sebi u faznim oblicima i tragediju materinstva, 
odricanja i bolnih rastanaka sa rođenom djecom. Radi srećnijeg 
sutra bila je potrebna ogromna moralna sriaga i svijest i žene su 
je masovno ispoljile. Tragična sudbina i tužno materinstvo Dine 
Vrbice je primjer kakvih je bilo na stotine u to vrijerhe. 

Nije slučajno da je ogroman broj žena i djevojaka u narodno- 
-oslobodilačkoj borbi ušao u redove Komunističke partije i Saveza 
korrmnističke omladine. Opredjeljivanje za marksističku ideologiju 
i radnički pokret proizlazilo je iz ubjedenja da revolucija pod 
rukovodstvom komunista stvara i novu društvenu etiku i odnose 
koji će izmijeniti položaj žene i kao građanina i njen položaj u 
braku i porodici. Kada su ponijele oružje, stale na barikade, umi- 
rale u zatvorima odnoseći u grob tajne revolucionarnog pokreta, 
kadu su Uzdignute glave odlazile na streljanje, svaka žena borac 
umirala je za slobodu svoje zemlje, i naroda kao i za ljepšu su- 
trašnjicu za žene. 

Svaki dan rata i borbe, svaka žrtva koju su dale bHa je osmi- 
šljena dubokim ubjedenjem u pravednost stvari za koju se narod 
bori i još nečim: sa opšiofn slobodom dolazio je i novi društveni poredak u kome }e ženama garantovana puna drtiitvena i lična 
ravnopravnost. Tu su misao nosile i mlade studentkinje Dina, 
Radojka i Dragica, nju je tumačila kći banjalučkog kadije ženama 
Carinske krajine, nju je prordjela Hrom Krajine Rada Vranje- 
ševič, s njom su herojski umrle mlade komunistkinje Marija Bur~ 
sač, Rava Jankovič i Lepa Radić, s njom je postala najbolja medu 
najboljima Danica Materič u herojskom Drvaru. 

Ovu knjigu čitače učesnice revolucije i nači u njoj dio sop- 
stvene istorije. Za njih žene heroji nisu sjenke prošlosti i uspo- 
mene, nego dio njihovog biča, njihove svijesti, dio kolone na okr- 
vavljenim stazama borbe za slobodu. 

Nju će čitati i mlade žene i djevojke, današnje generacije koje 
fuistavljaju borbeni put svojih prethodnica u ljepšu i svjetliju bu- 
dućnost žene u socijalističkoj zemlji. Ni za njih to nisu sjenke. To 
je devet mladih žena i djevojaka, radnica, seljanki, studentkinja, 
jednostavnih i bliskih, koje su voljele život, radovale se cvQeću i 
suncu, tražile u životu ljubav i sreču. Takve kakve su one ne 
sjaje udaljene od običnog čovjeka. One postaju bliske, razumljive, 
one su jednostavne kao istina da su za ove dane u kojima živimo 
i stvaramo umirale i divne, skromne djevojke i žene i svojim živo^' 
tom i smrču ispisivale stranice o veličini i hrabrosti žene. Te stra- 
nice su bogatstvo koje je prisutno u svijesti i biču savremenih 
ženskih generacija, u njihovom shvatanju života žene i njene 
uloge u savremenom društvu. 

DUSANKA KOVACEVIC mARIJA BURSAĆ MARUA BURSAC Prva žena narodni heroj Jugoslavije, rodila se jula 1921. go- 
dine u selu Kamenici, u neposrednoj blizini Drvara, kao najstarije 
dijete zidara Nikole Bursaća. 

Samouka čobanica završila je 1939. godine domaćićki tečaj u 
svom selu i bavila se domaćinstvonL 

U NOB je stupila 27. jula 1941. i te iste godine, u septembru, 
postala skojevka. Krajem ljeta 1942. primljena u KPJ. 

Prvo kao član Odbora fonda i radne čete u selu, a zatim kao 
predsjednik seoskog odbora USAOJ-a i član odbora AFZ-a, pa 
komesar radne čete i član opštinskog i sreskog odbora AF2-a, ak- 
tivno doprinosi NOP-u u jesen 1941. i tokom cijele 1942. godine 

Početkom februara 1943. otišla je na svoj lični zahtjev u X 
krajišku udarnu brigadu, gdje je bila prvo bolničarka u n četi I Vl bataljona, a kasnije borac-bombaS Prve pa Treće čete ni bataljo- 
na, sve dok nije ranjena u borbi na Prkosima, noću, 17. na 18. 
septembra 1943. godine. Parče minobacačke granate raskidalo joj 
je gležanj desne noge. Uprkos žestokih bolova, na nosilima je cije- 
lim putem do bolnice prepjevala borbene pjesme. Time je zadivila 
sav okolni narod i pročula se nadaleko. Donedavno van njenog za- 
vičaja sasvim nepoznato ime postalo je simbol hrabrosti i odanosti 
NOB-i i Narodnoj revoluciji Jugoslavije. 

Umrla je od posljedica ranjavanja (gangrena-tetanus) 23. sep- 
tembra 1943. u maloj provizornoj bolnici drvarskog područja u 
Vidovu Selu. Sahranjena je na seoskom groblju u podnožju Ka** 
menice, na brežuljku Spasovine. 

Za narodnog heroja proglaSena 15. X 1945. godine. . :J 


I • PRKOS NA PRKOSIMA 

— MaiijU Bursać poznajem od kraja 1938. godine, kada 
sam došao u Bosansku Kamenicu kao učiteljski pripravnik 
- — sjeća se Velimir Stojnič. — Bolje sam je upoznao krajem 
1I939, kada je u seoskoj školi održavan domaćički tečaj; pored 
»ostalih petnaestak kameničkih devojaka posećivala ga j^ i 
;dna. Sve te devojke poznavao sam isto toliko koliko i svakog 
čoveka na Kamenici, svako dete. Danas, više se ne sećam ni 
ijedne od njih po imenu, izuzev Marije Bursać. Po završetku 
.tečaja grupno smo se slikali i sa te fotografije uveličan je po- 
.znati Marijin portret na kome je samo u grubim crtama sa- 
čuvan njen lik. 

Neke kuće u selu bolje sam poznavao i više u njima bo- 
ravio. Među takvima bila je i kuća Nikole i Joke Bursaća, 
roditelja Marijinih. Tešnju vezu sa tom kućom uspostavio sam 
preko Duška Bursaća, koji je u vreme stvaranja partijske or- 
.ganlzacije u Kamenici 1939. bio simpatizer SKOJ-a. Radio 
fsam sa njim politički, da bi i on jednoga dana postao aktivni 
iskojevac. Ali u najlepšoj uspomeni mi je ostala ćela porodica 
rBursaća, jer su svi znali da su moje veze sa Duškom — poli- 
..tičke veze, da ih to može dovesti u nezgodan položaj pred 
vlastima stare Jugoslavije. Aktiviranje Duška Bursaća u rad- 
ničkom pokretu moglo je, zbog toga, da unese nemir u kuću. 
To se u mnogim kućama događalo. Bilo je dramatičnih su- 
koba roditelja i dece. Međutim, kod Bursaćevih to se nije 
dogodilo. O toine u porodici niko ništa nije govorio, niti su 
^ Dušku*) pravili smetnje. Tamo sam uvek bio dobrodošao, sr- 
'^^ačiio priman.' " 1) Duško Bursać je kao sekretar Ok SKOJ-a herojski poglntio 
Sš' cijelim svojim komitetom u Desantu na Drvar, boreći se s nje- 
mačkim padobrancima 25. V 1944. Upravo iz tih dana živo se sećam i Marije, koja mi je 
najčešće otvarala vrata te kuće. Bila je uvek vedra, nasrne* 
jana, gostoljubiva. Bio je to odnos seoske devojke prema uči- 
telju. Mariji nije smetalo što su vlasti na tog učitelja gledale 
sa podozrenjem. Jednom rečju, ta je kuća mene ohrabrivala 
u mom ilegalnom radu. Iz tog ilegalnog perioda, iako nean- 
gažovana, ostala mi je u svesti vedra seoska devojka Marija 
Bursać. 

Sigurno da je taj period ostavio najdubljeg traga na Ma- 
riji, i da je to doprinelo njenoj brzoj aktivizaciji odmah u po- 
četku ustanka. 

Marija je prva žena narodni heroj! Otuda i veliko inte- 
resovanje za njenu biografiju, za nju kao borca, za njene 
podvige. Njeno proglašenje za narodnog heroja vezuje se za 
bitku na Prkosima. Tvrdi se da se ona na Prkosim^ izdvojila 
heroizmom. 

Dobro se sećam bitke na Prkosima. Bio sam tada politički 
komesar V korpusa. Jedinice naše X brigade i Drvarskog 
odreda, pretrpele su teške gubitke. Još teže gubitke imao je 
neprijatelj. Drug Tito nas je neposredno posle te bitke upo* 
zorio na čuvanje boraca. Ovo pričam zbog toga da bi se shva- 
tilo da u bici na Prkosima nije bilo fronta i pozadine, nije 
bilo prvih i zadnjih redova. 

Na Prkosima se vodila borba na život i smrt! 

Prilikom izvlačenja ranjenog druga smrtno je pogođena^ 
I tu se neočekivano javio Marijin prkos na Prkosima! Ona je 
bolove svojih rana savlađivala pesmom! Pevala je i kada su 
je na nosilima prebacivali u bolnicu. Njeno stanje se vrlo brzo 
pogoršavalo. Bila je u društvu ostalih bolesnika i ranjenika. 
Svi su oni lakše povređeni nego Marija i različito su podno* 
sili svoje rane. Marijin slučaj bio je najteži 

Ali, ona je pevala! 

I tu se Marija Bursać izdvojila od svih ostalih. Unirla je 
pevajući partizanske pesme! Takva njena smrt pronela se 1 
kroz vojsku i kroz pozadinu. Značila je poziv na borbu. Jer 
niko nije mogao tako ubedljivo da saopšti drugima da smrt 
u borbi nije teška. To je rekla Marija Bursać i tako olakšala 
mnogim ljudima, mnogim devojkama i mladićima da se brže 
odluče ... ( ■■ COB ANIC A U SKOtl — Usred sibla Kamenice, ispod brda Praščijakaj nalazila 
se stara kuća Nikole Bursaća i njegove žene Joke. Niska i 
poduga, s kfbvom od pocrnjele šindre. Na sredini prostorija 
s ognjištem, a umjesto poda nabijena zemlja. S desna i s li- 
jeva, po jedna soba. Nasuprot ulaznih izlazna Vrata, što vode 
na baštu podno kuće s voćnjakom šljiva i trešanja. Poviše 
kuće orijetka šumica kržljavih bukvića. Nikola je pred rat 
napravio još jednu ljepšu kuću. U istom zaseoku živjeli su 
i Bosnići, Rodici, Trikići, a bila je tu i škola. 

Imali su petoro djece — priča Dragica Bašić. — Najstarija 
Marija, pa Dušan, Milka, Dragan i najmlađi Vaso. Tri sina 
i dvije kćeri. Okupljeni u široj porodici, u zajednici sa stri- 
čevima, babom i djedom, bavili su se pretežno stočarstvom, 
manje zemljoradnjom. 

Rasla je Marija kao i ostale seljančice . . . Seoska škola 
otvorena je tek 1938, a sve dotad ženska djeca ostajala su ne- 
pismena, što se smatralo normalnim. Klapčići, kako ovdje na- 
zivaju muškarčiće, išli su u školu u Drvar. Svaki dan: sat 
hoda tamo, sat nazad. 

Djetinjstvo je provela kao čobanica, čuvajući ovce i go- 
veda, sve do svoje četrnaeste godine. Poslije je ostajala kod 
kuće, jer je kao najstarije dijete imala i najveće dužnosti. 
Uz majku je radila sve po kući: kuvala, šila, prala rublje, a 
pored toga i oko stoke, i na njivi. 

Odmalena je ispoljavala mnogo dara za ručne radove i 
vezove. Njeni prijatelji i poznanici često su je hvalili: »Sto 
Marija očima vidi, rukama stvori!« 

Najviše svojih radova napravila je uz stado. Dok su ovce 
ležale u hladu, Marija je s ostalim djevojkama sjedila na 
kamenu i vezući pjevala: 

>*'Cekaj Mile dok otkam peškire, 
i još pl&te, pa ću poći za te«. 

Momci su joj, prikriveni negdje iza žbunja, na to doba- 
civali: »Žuri se Marija, ne čeka se Mili, jesen je blizu«. A 
Marija bi pjesmom odgovarala: »Ćekai me dragi ove jeseni, 
čekaj me dragi, čekaj me dragi, 
sptemam darove.^. 'I ^ Tako je ona, kao i sve seoske dji&vojk^, vesđol iižifirbano 
tkala i prela, vezla, plela, da bi pripremila svoje djevojačko 
ruho za svekra, svekrvu^ djevere, starog svata^ kuma, mlado- 
ženju ... U svojoj djevojačkoj sobi često je sa drugaricama 
izvodila šalu uz otvoren kovčeg, prebirajući svatovske darove: 

»Ovo će za svekra i »svekrivu«, ovo za djevera,, ovo 2^ 
zaovu,^ a ovo, najljepše, za dragoga!« 

Kada su 1938. njena braća na zvuk zVonceta požurila u 
obližnju novu školsku zgradu sa torbicama na leđima, i Ma- 
riju je nešta privlačilo školi. Htjela bi i ona se braćom da 
uči, da čita one lijepe pjesmice iz Citančice, kao i mali braco 
^.Vaso. Cesto bi ispuštala preslicu i ^zimala Buk var,, prelista- 
>vala, gledala slike i- sricala slova. Molila je Vašu da joj čita 
Zmaj Jovine pjesme. Majka Joka*) bi je poprijeko pogledala: 

»Marija, .radi svoj posao, nije za te knjiga! Ti si već 
velika. Ni druge cure ne prate knjige yeć predu i vezu, gle- 
daju da se udaju i kuću da zakuoe.« 

-■ ■: Blagim pogledom krupnih bistrih očiju Marija bi je ča- 
sak posmatrala, pa tiho rekla: 

>Mama, vSve ovo što vidim u knjizi,, u stvari ništa ne 
vidim! Slijepa sam kod ovih mojih velikih očiju!« 

Krišom je kasnije, da majka ne vidi, otvarala Bukvar, a 
zatim bi se pohvalila bratu Dušku, kako je već dosta slova 
naučila^ Marija bi rado išla U Školu, iako^je već odrasla,- ali 
'Sta može kad stariji misle da »žensku djecu ne treba ško- 
lovati«. Eto, Duško je pošao u prvi razred k&da je navršio 
-dvanaest godina, a četvrti je završio u osamnaestoj. Uzgred 
je još izučio i stolarski zanat! A: ona rdje manje bistra cki 
Duška. - 

U selii se mnogo šta promijenilo kad nam je došao prvi 
učitelj, napredan mlad čovjek, konumista Veljo Stojnić. Pri- 
jateljski je prišao narodu i svojim skromnim ponašanjeih 
odmah stekao velike simpatije. Škola postaje centar kulturno- 
prosvjetnog i političkog, života iitavog sela* Odmah je orga- 
nizovao Narodnu knjižnicu i čitaonicu, kulturno-umjetnič]|:u 
g^pu, sportski klub i dječju kuhinju. Tako je ubrzd oko 
sebe okupio omladinu. ' '^ 

A kada je 1939. u školi otvoren domaćičkr tečaj, Marijk 
je među prvim polaznicima počela da u(i. kako se kuha, kroji ^ Joka Bursać je iza rata postala tlan KPJ. i održava higijena. I da čita i piše! Zapažena je odmah kao 
rijetko vrijedna i darovita djevojka. 

»Pohađale smo skupa šestomjesečni Singerov tečaj za 
krojenje. Marija se pokazala neobično bistra i vrijedna — 
priča Duka Bačkonja. — Kupila je šivaću mašinu. I ovdje 
je pokazala svoje veliko drugarstvo i nesebičnost: Krijući od 
nastavnice, vezla je i izrađivala krojeve mlađim, manje vje- 
štim djevojkama.« 

Stanovale smo u susjedstvu i često se obilazile i poma- 
gale jedna drugoj u poljskim poslovima; naročito pri oko- 
pavanju kukuruza. Po fizičkoj snazi i izdržljivosti ni mu- 
škarac joj nije bio ravan. Uvijek vedra i duhovita! U svakoj 
prilici umjela je da zapodjene šalu, posebno o praznicima, na 
zborovima kod osnovne škole, kad je vodila kolo. Voljela je 
da pjeva! Na zajedničkom radu, na njivi, bila nam je vođa 
u pjesmi. 

Skupa smo bile i na prelima, gdje je Marija onim svojina 
zvonkim smijehom i zadirkivanjem osvajala prisutne. Mnogi 
mladići priželjkivali su njeno društvo. Nije voljela spletke i 
ogovaranja, što je doprinijelo njenoj velikoj popularnosti 
među nama. 

Uz Duška, koji je sve slobodno vrijeme provodio u čitao-^ 
nici i u svim kulturnim akcijama bio desna ruka učitelja 
Velje, Marija je počela pomalo da shvata zašto postoji nejed- 
nakost, bijeda i neznanje . . . 

Od najboljih omladinaca, većinom radnika, među kojimćr 
je bio i Duško, učitelj je 1940. godine formirao prvi aktiv 
SKOJ-a. Njegov rad se posebno osjetio na kulturno-prosvjet- 
nom polju. Gotovo sva omladina obuhvaćena je tom aktivno- 
šću. Marija, Duka Bačkonja i druge omladinke prvi put su 
tada čule za riječ komunista i za borbu radničke klase. 

Djevojke su se stalno okupljale oko Velje, što je postald 
upadljivo i čudno starijim ženama. Govorile su: »Sta će on^ 
stalno sa učiteljem, nije on prilika za njih.« Ali svjetlost 
razuma već je počela da razbija stara shvatanja i odnosi su. 
se polako počeli mijenjati . . . Nisu badava žandarmi sve više 
pratili rad učitelja Velje i kretanje omladine oko škole. Da 
bi ga onemogućili, najposlije su pokušali da ga premjeste. Alf 
narod Kamenice listom je ustao i to osujetio. Najzad su gat 
povukli u rezervu, na vježbu u Banjaluku. Skojevci su tad 
svoje ilegalne sastanke održavali u šimii; Duško bi U2lnrii(i^ 

t — 2ene heroji ^^ sjekiru i testeru, i pod izgovorom da ide ujaku u Gornju Ka- 
menicu, odlazio na ugovoreno mjesto pod neku bukvu ili 
hrast. • • 

U kući Nikole Bursaća sve češće se sastajala omladina, 
pa i odrasli, uveče na prelo. Tada bi Marija i ostali uz zuja- 
nje vreten^ slušali Duška kako čita, dok na stranicama titra 
nemirni sjaj s ognjišta. Tako su sva djeca Nikole i Joke pri- 
šla naprednoj omladini. 

Rat ih je zatekao spremne, sa jasnim ciljevima i zadacima 
kojih se smjesta prihvataju. Odmah poslije kapitulacije, kad 
ustaše odvode ljude, ubijaju ih i bacaju u jame, prvoborci 
Veljo Stojnić, Milan Bursać, Nikola Kotle, Ljubo Babić i 
drugi komimisti, okupljaju narod oko Drvara i govore o 
otporu . . . Oni organizuju prve čete ustanika: jednu i u Ka- 
menici Oko 1. jula 1941. kamenički ustanici su već bili for- 
mirali svoj logor u šiuni na Tminića Oklinku nedaleko škole. 
Tamo su spremali i čistili oružje: puške, bombe, pištolje, sje- 
kire, vile . . . Otvorili su i kuhinju, a namirnice su prikupljane 
po selu. 

Marija sa strinom Anđukom sakuplja oružje i hranu . . . 
Duško politički organizuje omladinu . . . Majka je ostala kod 
kuće da čuva jetrvinu malu djecu, da kuva i bdije na straži, 
jer su se ustaše često zalijetale u sela. Otac Nikola je pred 
rat dobio zapaljenje desnog oka i uoči ustanka nekako uspio 
da ode u Zagreb na liječenje, gdje je ostao četiri mjeseca. 

Marija i Duka, kao istaknute omladinke, dobro su po- 
služile Partiji i SKOJ-u u tim predustaničkim danima. Obje 
su bile kuriri Marija je s nekoliko omladinki održavala ku- 
rirske veze sa ostalim logorima ustanika na opštini, sa odre- 
dima i četama na položajima oko grada, i već tada je zapažena 
kao ozbiljna i zrela djevojka. Sve zadatke izvršavala je sa 
puno volje i zalaganja. Pripreme su trajale do 27. jula; u dva 
sata poslije ponoći ustanici su krenuli na Drvar . . . Tog dana 
oslobođen je i Oštrelj, Smetica, Potoci . . . Plamen borbe širio 
se na sve strane. PROBNI ZADACI SKOJ-a ' -.— Kći Uglednog i poštenog domaćina zidara Nikole bila je 
tih dana neumorna. Cijeli taj ustanički mjesec avgust ispu- IS nio je narod masovnim radom za gerilce. I ona se angažovala 
potpimo. Ne znam ni sama odakle da počnem — kaže Duka 
Bačkonja — šta prije da spomenem: ili one naše šarama izat- 
kane vimene torbe, nabijene hranom, što smo skupa na leđi- 
ma nosile drugovima na položaje, provlačeći se gusto olista- 
lim šipražjem, zadihane i srećne. Ili ono njeno trčkaranje po 
Donjoj Kamenici, od kuće do kuće, gdje je rukovodila saku- 
pljanjem vune, raznovrsne pređe, lanenog tkanja, veša . . . Ili, 
kako s porukom u njedrima hita na pripeci do udaljenih voj* 
nih komandi i rukovodstva u gradu. Teško je sve pobrojati! 

Prvo se istakla prikupljajući pcimo: zo ustanike, k-^^ ćlaii 
seoskog Odbora fonda^) sastavljenog većinom od žena. Sa- 
kupljale smo već izrađene odjevne predmete kao i sirov ma- 
terijal, što bi opet po dogovoru šile, prekrajale ili raspore- 
đivale ženama da rade po grupama. Radilo se po svim zaseo- 
cima pa i u njenoj kući. 

U kameničku školu smo prenijele nekoliko šivaćih ma- 
šina i nas desetak omladinki šile košulje i ostali veš, a zatim 
odnosile u Drvar u Kantinu, gdje je bio centar rada za vojsku. 
Sjećam se, išle smo kamionom i na šiunoviti Oštrelj, u po- 
sjetu našim borcima koji su čuvali položaje prema Petrovcu. 
Donosile smo im poklone naroda. Pucalo je strašno, granate 
se rasprskavaju oko nas, a mi iza zaklona dijelimo hranu, 
odjeću i obuću, što smo s ostalim ženama pripremile. 

Sve su to u stvari za nju bili probni zadaci SKOJ-a. Odlič- 
no ih je izvršavala i pokazala se kao dobar organizator. Zato 
je već u septembru primljena u SKOJ (u mojoj kući), s prvim 
omladincima koji su u slobodnom Drvaru pripremani za orga- 
nizaciju mladih komunista. Važila je kao najrevolucionarnija 
omladinka svoje grupe, slobodna i energična u istupanju i 
radu. 

DOLAZI OKUPATOR 

Dva mjeseca Drvar je bio u rukama ustanika, sve dok 
ga 25. IX nisu ponova okupirali Talijani. Braneći svoju krat- 
kotrajnu slobodu naši borci su im hrabro odolijevali na šum- 
skom prijevoju Ploče, između sela Resanovaca i Kamenice. 
U međuvremenu, narod je iz grada organizovano izvlačio >) Odbori fonda: Prvi pomoćni organi vojno-pozadinske vlasti 
u Ustanku; organizovali su snabdijevanje boračkih jedinica. \^ hranu, oružje, građevinski materijal i fabričku opremu iz 
Celuloze i Pilane, i sklanjao u tajne podzemne magacine po 
okolnim šumama. U ovim akcijama posebno se isticala omla* 
dina; osjetio se rad predratnih skojevaca. 

— Jedne tople večeri — priča Dragica Bašić — Duško je 
sazvao svoj aktiv SKOJ-a i kratko, oštro postavio ratni za- 
datak: 

»Neprijatelj nadire od Knina i B. Grahova prema Drvaru. 
Još u toku noći treba srušiti prugu na Hm jadima i prokopati 
cestu na Pločama. Zadatak je ozbiljan, ali nas nije strah; nije 
nam ni prvi niti posljednji! Iako znamo da će nam selo biti 
spaljeno, da će mnogi stradati, s pjesmom ćemo krenuti u 
akciju«. 

Zna Marija da n&s, koji smo došli na sastanak, ima dosta 
gladnih. Ništa nismo jeli osim malo pure ili škroba bez soli. 
Kraj je pasivan, »hljeba ni do Božića« — kako kažu stari, a 
pogotovu u ove ratne dane. Ona se nekud izgubi i ubrzo vrati 
s pola ječmenika i punom zdjelicom masnog ovčjeg sira, što 
je donijela od svoje Joke. Komandir radne čete Milan Bač- 
konja rasporedio je ko će u koju akciju i odredio skojevke 
da prođu kroz selo i obavijeste i ostalu omladinu da odmah 
krenu na posao. Skojevke uzeše asove i krampove i izgubiše 
se u noći . . . 

Uz zveket pijuka i lomljavu kamenja čuje se razgovor: 

»Ala će se neprijatelj »obradovati« kad mu se prvi tenk 
ili kamion survaju u ovu provaliju!« 

Za tili čas pruga je pokidana i cesta prokopana. Usporen 
je prodor okupatora; stanovništvo se moglo evakuisati. 

Sa još većim oduševljenjem prihvatala se Marija raznih 
zadataka tokom jeseni. Krajem 1941. SKOJ-evska organizacija 
u selu tako se omasovila da je brojala 23 člana. Svi sposobni 
mladići stupili su u gerilske čete, a ženska omladina svrstala 
se u radne čete. Sve se stavilo u službu borbe! Nastaše sve 
teži dani. Marija se kao skojevka istakla u našoj radnoj četi; 
naročito, kada smo s početka 1942. rušili našu osnovnu školu, 
da se okupator u njoj ne bi ugnijezdio. Građu smo odnosili u 
šiunu, gdje je odmah podignut magacin. Kasnije je pretvoren 
u vojni logor. 

Skojevski sastanci se u početku drže u najvećoj tajnosti; 
mjesto okupljanja Je u Marijinoj kući, u njenoj čistoj djevo- J^ jačkoj sobi, svijetloj i potkrečenoj. Tu je najsigurnije. U nje- 
noj porodici su četiri člana SKOJ-a: strina Anđuka čiji se muž 
već bori u partizanima, sestre Marija i Milka, i brat Đuško — 
sekretar SKOJ-evog aktiva u selu. A i roditelji su im vrlo 
pažljivi i oprezni. 

U sobi nema za sve stolica. Marija, uvijek orna za šalu, 
uzima biljac i prostire ga po patosu govoreći: 

»Ovako ćemo, ko Turci, kad piju kavu!« 

Sastanci moraju biti sažeti i kratki. Postavljaju se naj- 
preči zadaci. Treba što prije sakupiti odjeću i obuću za parti- 
zane, jer kod nas ima dosta drugova s udaljenih strana: iz 
Banije, Like, Kordima, sa Kozare . . . Bosi su i slabo obučeni, 
daleko od svojih popaljenih kuća, od majki i sestara. A zima 
je tu. Skojevke smjesta donesoše odluku da one prve načnu 
svoje ruho. Ionako ga neće dragi poderati! Prvo ustade Ma- 
rija, otvori kovčeg i izvadi džemper i dva para čarapa, tankih 
i bijelih kao snijeg, što je svojom rukom oprela i oplela u 
hladu kod ovaca. Nije žalila: »Drugovi koji odlaze u borbu, 
najljepši su mi svatovi.« 

Na redu su i drugi zadaci: Nijedan skojevac ne smije biti 
nepismen. Pa ni ostali omladinci. »Lako je Mariji, povikaše 
uglas neke drugarice, ona je ranije naučila da čita i piše; kao 
da je znala da će nam sve to trebati.« 

Zadatak je ozbiljno shvaćen; skojevke pribiraju olovke, 
traže sveske svoje braće . . . Dobro im dođu i komadići razbi- 
jenih tablica, izlomljene pisaljke. Marija im pomaže i uskoro 
organizuje analfabetske tečajeve za sve žene. 

NE MOŽETE VI NAMA NISTA 

— Te jnuarske večeri 1942. — priča Rosa Torbica — 
komunisti su organizovali političku konferenciju naroda u 
osnovnoj školi na Kamenici. Pošli smo i mi iz susjednih sela 
Vrtoča i Prnjavora. Iz svih zaselaka pristizale su poveće grupe 
starijih ljudi, žena i omladine. Mučno smo se probijali kroz 
visok snijeg i sa raspaljenom luči više glava osvjetljavali 
usku prtinu. Strašna hladnoća prosto nas je rezala po licu i 
koljenima; kad smo stigli, znam dobro, čarape su nam na 
nogama bile smrznute. Na vratima škole dočekivala nas je sva radosna Marija 
Bursać i s grupom drugarica razmještala nas po velikoj učio- 
nici. Ona je ovdje bila domaćica; razdragana i poslovna u 
isti mah, jer nas je primala i kao skojevka, svjesna važnosti 
ovoga skupa. 

Dolje u Drvaru, Talijani su sa zebnjom išli na počinak i 
po svu noć ostavljali upaljene nizove žarulja po ulicama i ra- 
dilištima Celuloze i Pilane. Potpimo ratnički opremljeni, pa 
ipak puni straha i neizvjesnosti! Partizani su po brdima, uz 
ceste, spremno čekali u zasjedi, ne dajući im da mrdnu iz 
grada. Za blokadu je trebalo pripremiti sav narod. O tome 
su vojno-politički rukovodioci i govorili ove večeri. Svaki 
onaj ko neprijatelju odnosi mlijeko, kajmak, jaja ... i raz- 
mjenjuje to za so, petrolej, rižu. ..slabi narodnu borbu. 

Stisnuti u prepunoj sali, zagušljivoj od isparenja mokre 
obuće, lula i gasne lampe, ljudi su pažljivo slušali. Otvorena 
je diskusija. Za riječ se javila i Marija, da potpomogne na- 
stojanja predgovornika. Objašnjavala je zašto treba i hranom 
i obućom i odjećom pomoći borcima koji se ovaj čas mrznu 
u snijegu . . . Odjednom ustade neki mladić, četnički raspolo- 
žen, i prekide je govoreći Ijutito šta ona ima nekoga da uči 
i da priča, bolje joj je neka se pripazi jer, ako je on uhvati, 
zadaviće je. Istovremeno nahrupi pet-šest ljudi sa koljem i 
vilama, i nasrnuše da nas rastjeraju. Nasta gužva . . . Sjećam 
se, drugovi su nas omladinke kroz prozor izbacivali u snijeg, 
da nas zaštite. Prije nego što sam iskočila, vidjeh Mariju 
kako sva zajapurena od srdžbe viče: 

»Ne možete vi nama ništa, nećete nas omesti . . . Nas je 
više. Ako ovu konferenciju ne održimo, održaćemo druge.« 

Narod se razišao, ali većina je shvatila šta treba da radi. 

— Te zime — prisjeća se Duka Bačkonja — zapamćene 
i po visokim smetovima, Marija je sakupila veliku količinu 
čaršafa od čega smo izrađivale borcima kabanice s kapulja- 
čom, da bi se kamuflirani uspješnije borili na snijegu. I sama 
je šila u kući sa strinom Andukom. Istakla se kao prva u 
brzoj izradi. Po čitave noći je radila; uz petrolejku dok je 
»gasa« trajalo, a kasnije pored lojanice i luča. Stalno na 
oprezu, da otkud ne bane talijanska izvidnica. 

Rukovodila je grupom omladinki koje su sabirale i pri- 
premale odjeću. One su učestano okupljale žene i djevojke sad 22 u ovoj sad u onoj prostranijoj kući na masovna prela i posi- 
jela, gdje bi zajednički prele i plele džempere, čarape, ru- 
kavice, šalove. Skojevke su ženama čitale i tiunačile ^^Radio- 
vijesti«, pričale o borbi. Pala bi tu i pokoja šala, zaorio se 
smijeh i pod čađavim gredama odjeknula neizostavna pjesma. 
Pokazala se korisnom i kao obavještajac. Silazila je če- 
sto kakvim izmišljenim poslom u Drvar i drugovima pribav- 
ljala svježe novosti o stanju kod Talijana i, uopšte, u gradu. 

PREGRŠTIMA JE DAVALA 

— Noć je uveliko osvojila kada smo nas trojica-četvorica 
promrzlih i mokrih partizana ušli u nisku sindrom pokrivenu 
kuću, utonulu u snijeg — priča Đuro Sabljić. — Oko 26 bo- 
raca sišlo je te januarske večeri 1942. s Metle i zanoćilo u 
kućama Đursaća, Sobota i Đodroža, jer u svačijoj kući nismo 
smjeli noćivati. 

Dok je mati žurno pripremala večeru na ražarenom ognji- 
štu, Marija je odmah skočila sa sestrom Milkom i strinom 
Andukom da nam skida mokru odjeću i obuću i vješa da se 
suši. Iz sobe su, iz djevojačkog ruha, donijele bijele lijepo 
opletene čarape, jedne, druge, treće, što su danima pripremale 
za udaju. Iznose sve! Pregrštima je Marija iznosila i davalal 
»Vojska došla« začas se raščulo u zaseoku. Otvarali su se 
sanduci, izvlačili darovi. Znao sam da je Marija sestra starog 
skojevca Duška Đursaća, ali do tada je nisam vidio. 

Poslije kratkotrajne stagnacije, izazvane ponovnom oku- 
pacijom Drvara, snažno su se prikupljale partizanske snage; 
naročito poslije Okružnog partijskog savjetovanja 3. I 1942. 
u selu Risovac kod Bos. Petrovca. 

Kratko vrijeme komandir čete nam je bio ustanički junak 
Jole Marić, a zatim je četu preuzeo obljubljeni 55-godišnji 
zemljoradnik Jandrija Tomić zvani »Cić«*), učesnik ruske 
revolucije. Pričalo se da ga metak neće. Jednom, sjećam se^ 
u akciji na Vrtoču gdje smo razbili Talijane kad su pošli u 
pljačku stoke, »Cić« je izvadio hladnu kuglu iz njedara čemu 

smo se svi smijali. *) Jandrija Tomić je poginuo u Desantu na Drvar, kao Ko- 
mandant drvarskog područja. n:^ Sa jo5 nekoliko omladinki Marija je donosila na položaje 
čisti veš za borce naSe čete, kao i suvu obuću, odjeću i hranu. 
Uvijek nasmijana! Nije joj bilo teško po čitave noći prati i 
krpati. Kao skojevka stidno je nekud trčala, zadužena mno- 
1^ zadacima u omladinskom aktivu, u tečajevima za ne- 
pismene, u radnoj četi. Odboru fonda . . . Počelo je organizo- 
vanje AFZ-a, pa je i tu potpimo učestvovala. 

Partijski sastanci održavali su se najčešće u kući Nikole 
Bursaća. Sva porodica bila je u NO borbi. Kada smo se po- 
četkom februara 1943, u jeku četvrte ofanzive, ispred Ko- 
mande područja u Drvaru opraštali sa omladinom, članovima 
Partije i SKOJ-a, koja kreće u X brigadu, vidio sam koliko 
su složni. Dok su drugi roditelji na ispraćaju plakali, a po- 
neki molili da njihove kćeri ostanu, otac Nikola i majka Joka 
ni riječi nisu izustili da bi se Marija zadržala i vratila kući. 
Znali su da je član Partije, da je to njena volja i njeno veliko 
oduševljenje. 

— U aprilu, kada je ojužilo — priča dalje Duka Baćkonja 
• — iznova smo, u nekoliko navrata, rušili cestu prema B. Gra- 
hovu jer su se Talijani počeli probijati iz blokade u kojoj 
smo ih držali svu zimu. (Za to vrijeme pojeli su 129 mula. 
Partizani im nisu dali u sela.) S jedne od tih akcija Marije 
se sjeća i Mara Cmogorac-Materić iz Tminić Brijega. 

»U početku sam je vidjela na našim zajedničkim radnim 
akcijama — kaže ona. — Dovela je bila svoju omladinu na 
Ploče, gdje smo u martu prekopavali cestu kad su Talijani 
počeli da se izvlače iz naše blokade. Jaka hladnoća stegla. 
Prva je uzela kramp u ruke. Cijeli dan je s krampom radila. 
Dogovorile smo se da najjače uzmu kramp. One slabije radile 
su sa lopatama. Stizale smo i da zapazimo kako koja radi i 
to odmah naglas prepričavale: »Vidi, ona . . . Gle, ova . . . Ne- 
ka sad neko kaže da žensko nije sposobno!« 

Marija se sva znojna i nmiena sagibala bez zastoja, za- 
djenuvši za pas kraj široko nabrane crne pamučne »kiklje«, 
da joj ne smeta. Uvijek je kratko nosila, do koljena. Maramu 
bijelu na potiljku svezala. Imala je crveni džemper od do- 
maće vune. Tu boju nosile su cure kameničke, bijelu ili 
crvenu!« 

»Drvar će uskoro opet biti slobodan« reče mi Marija u 
povjerenju početkom juna u selu Koritima, gdje smo šaku- pljale hranu za borce — sjeća se Dragica Bašić. — I zaista, 
naš gradić, razasut dolinom Unca, bio je 13. juna opet u na- 
šim rukama. Ali upola porušen i popaljen. Utrošili smo dosta 
radnih časova dok smo ruševine raščistili i kuće obnovili. Rad 
se silno razmahao u svim organizacijama. Sav drvarski na- 
rod zahvaćen je neviđenim borbenim i radnim poletom. 

— Sa svojim drugaricama — nastavlja Duka — Marija 
svakodnevno učestvuje u radnim akcijama: Obrađivale smo 
zemlju boračkim porodicama, išle u posjetu ranjenicima . . . 
Naša radna četa nije imala mira ni odmora. Utom su nam u 
julu stigle proleterske jedinice, crnogorske i srbijanske! Veli- 
čanstveno ih je dočekao narod cijele doline. Dan i noć pre- 
nosili smo ranjene proletere strmim stazama do skrovitih 
bolnica-brvnara po okolnim šumama. Prebijali smo se i po 
visovima Klekovače. Ne mogu da zaboravim kako je Marija 
tada bez smjene pješačila više kilometara ugibajući se pod 
nosilima, dok su se drugi počesto smjenjivali. 

Sve to vrijeme vruće je željela da ode u brigadu, iako 
je bila neophodna svojoj porodici kao njen najsposobniji 
radni član. MARIJA JE NAROD! 

— Kad govorim o Mariji Bursać — kaže Rahela Albahari 
— ne mogu nikako da mislim samo na tu djevojku heroja a 
da njen lik ne identifikujem sa čitavim jednim krajem, sa 
narodom herojske Krajine. Govoreći o njoj, ja vidim ljude 
njezinog zavičaja, sa svim njihovim plemenitim osobinama; 
sa takvim narodom svaka zemlja samo se ponositi može, jer 
su to odlike pravih ljudi. 

Vidim plato više Drvara i selo Kamenicu, gdje sam po 
zadatku odlazila početkom ljeta 1942. U kameničkoj školi i 
oko nje, često se sastajala omladina. Tamo su Mira Morača, 
Bosa Jurinčić i ostale drugarice radile sa ženama, uključujući 
ih u Antifašistički front. 

Tih dana upoznala sam kršnu, jedru mladu djevojku, li- 
jepih kestenjastih očiju, koja se isticala svojom pojavom i 
nečim zdravim, bujnim, što krasi mladost ovoga kraja. 

Prije nego je postalo popularno »Kozaračko kolo«, među 
naprednom omladinom igrala se i pjevala »Vanjka«. Prihva- 

"8^ J tio je narod ovu rusku pjesmu, srcem i razumom je tumačio,, 
ali »umjetnička obrada« Vanjke bila je u duhu naroda Kra- 
jine. Još i sad kao da mi u sluhu odjekuje tekst pogrešno iz- 
govaran ali pjevan sa zanosom: 

Vanjka, Vanjka, propadjot ni za Sta.,, 

Pjesmu prati trupkanje igrača, koji na svoj način igraju 
ovu rusku igru. Igra omladina u ovim ustaničkim danima 
»Vanjku« do besvijesti, kao da svu svoju ljubav za zemlju, 
sav svoj otpor okupatoru, pretaču ovaj čas u igru, u tekst 
koji ne znaju pravilno ni da izgovore ali znaju: »Vanjka« je 
nikla u dalekoj, velikoj dragoj zemlji, koja se u strahoti svjet- 
skog požara opire fašistima, kao što se opire Krajina i cijela 
naša zemlja. Okreće se kolo u Kamenici, u Bosanskim Osred- 
cima, u Velikom Cvjetnicu ... A kad trupkanje zadiše i oznoji 
igrače, od stihova se više ništa ne razabire, samo isprekidano: 
Vanjka . . . Vanjka . . . Vanjka . . . 

Igra Marija Đursać, seljanka-omladinka, igra do nje mla- 
da žena, igraju mnoge Marije Bursać ovog divnog sunčanog 
dana 1942, kada je na Kamenici formirana III krajiška bri- 
gada. Viju se zastave, ori pjesma, slušaju govori . . . 

U toku 1942. slobodna teritorija se proširila . . . Pokret 
je zahvatio sve krajeve Bosne. Gerilske čete prerasle su u 
bataljone i brigade . . . Stvorena je NOVJ. Omladina dobija 
složenije zadatke. O svemu tome govori se na masovnim zbo- 
rovima opštinskog, sreskog i okružnog značaja. Na svakom 
koraku viju se crvene proleterske zastave. 

— Omladina Kamenice neće da zaostane iza drugih sela 
— prisjeća se D. Bašić — i zato Marija na jednom sastanku 
zatraži riječ: 

»I mi, omladina Kamenice, moramo imati svoju zastavu... 
Ona će nam biti simbol slobode i poziv našoj omladini u 
borbu i na rad. Ja imam crvenu suknju od svile, samo jedan- 
put sam je obukla, razašiću je i od nje napraviti zastavu. 
Treba nam još samo žutog svilenog konca da izvezemo srp, 
čekić i petokraku.« 

Za dva dana pošli smo s pjesmom na sreski zbor u Gru- 
borske Naslone. Na čelu se lepršala naša vlastita zastava. Sa- 
šila ju je Marija i na njoj izvezla znake bratstva. 

SKOJ je sad u selu djelovao legalno i znatno se omasovio. Sđ^ — Trideset puta noćio sam pod krovom Marijinog oca — 
priča Milan Trninić. — Njihova kuća bila je uvijek otvorena 
svakom borcu, drugu, prijatelju. Ovdje su oni nalazili i ru- 
čak i večeru i konak. I, uvijek, dobru riječ! 

Teško mi je da u sjećanju obnovim sve one detalje iz 
raznovrsne i naoko obične, svakodnevne, Marijine aktivnosti. 
Znam da se na svakom zadatku našla, bez razlike i izuzetka, 
i da je uvijek ispoljavala upornost i borbenost. Istakla se u 
SKOJ-evskom aktivu Kamenice. Prva je, na primjer, bila u 
diskusiji: predlagala je šta da se radi, kad bi odlučivanje o 
nekom poslu zapelo. Njezino »može se« pratilo je sve skupove 
i dogovore. Bila je pima volje i optimizma. Kakcf su zaseoci 
ovdje razasuti, sastanke smo održavali na raznim stranama 
sela, pa i kod Marije. Sjećam se naših radnih dogovora u 
njenom vajatiću — zgradici pored kuće. 

Po patrijarhalnim običajima ovoga kraja, što otac reče 
to je bog rekao. Kod Bursaćevih, što kaže brat joj Duško i 
ona, to su bili zakoni života i rada u ovoj kući. Kad je tre- 
balo dati nešto za vojsku, prilog je išao najprije iz njene kuće. 
Pod njenim uticajem se davalo, od djevojačkog ruha do 
krompira, žita i ovce. 

— Zbog ozbiljnosti u radu i pažnje prema ljudima Ma- 
rija je postala omiljena i kod omladine i kod starijih — kaže 
p. Bašić. — Za nju se brzo čulo i u drugim selima. Znala je 
Mariju čitava opština. Svuda su je rado primali; vedru, bli- 
stavih očiju, uvijek spremnu na šalu i pjesmu. 

U pripremama za sabiranje ljetine u Saničkoj dolini, is- 
takla se među nama kao najaktivnija. Ona okuplja omladinu 
i govori joj o značaju predstojećih akcija. Prisustvuje kon- 
ferencijama USAOJ-a po svim selima. Stalno je u pokretu. I 
u Elamenici se sakupila sva omladina. Marija je otvorila skup 
i predala riječ Branku Dragašu. On je govorio o važnosti že- 
tve: NOV će dobiti zalihe hrane, a neprijatelj će vidjeti da je 
cijeli narod ujedinjen u borbi. Podvukao je značaj parole: 
Ni zrna žita neprijatelju! — i na kraju predložio da s radnom 
četom u akciju ide Marija, kao komesar. Odjeknuo je aplauz 
i jednoglasan povik: Svi smo za to! Uzela je riječ Marija: 

»Primam se nove dužnosti, iako bih više voljela da sam 
borac na položaju, sa puškom u ruci • • .« 

'EV Tako je formirana i naša četa za žetvu i iste noći krenula 
je na zadatak. Radne čete i brigade dale su neprocjenjiv do- 
prinos NOP-u; ne samo sabiranjem ljetine na oslobođenoj i 
poluoslobođenoj teritoriji, već i u sakupljanju hrane za voj- 
sku, u prenošenju ranjenika, pa i čitavih bolnica, u evaku- 
aciji materijala iz oslobođenih gradova, krčenju ruševina, čiš- 
ćenju ustanova, prenošenju raznovrsne građe za podizanje 
vojnih logora, tajnih skladišta i bolnica po šumama, obradi 
zemlje boračkim porodicama i ostalim nebrojenim poslovima. 
Bili su to* pravi vojnici, mada, umjesto puške, s krampom, 
srpom ili motikom u ruci! Uvijek pripravni za rad: lila kiša 
il' pržilo sunce, ili mećava oduzimala dah! Najčešće gladni, 
goli i bosi! KOMESAR RADNE ĆETE 

— Dva puta u toku ljeta 1942, u julu i septembru, išla 
je omladinska radna brigada Drvara da sabira ljetinu u Sa- 
ničkoj dolini i pomogne tamošnjem narodu da žito podigne i 
skloni, i voće obere, prije no što bi ga neprijatelj ugrabio. 
Komandant brigade je bio Marijin brat Duško. Na stotine 
mladih, organizovanih u čete i bataljone, kretalo je pješice 
sa zbornog mjesta kod Komande područja, uz pjesmu i silno 
oduševljenje, preko Oštrelja na Bravsko, gdje smo se sasta- 
jali sa omladinom drugih srezova. Ispod razvij orenih zastava 
na suncu se šarenila narodna nošnja: kiklje, bluze, marame. 

— Ja sam bio komandir a Marija komesar Treće čete u 
Drugom radnom bataljonu — priča dalje Brane S. Bosnić — 
kada smo u julu prvi put krenuli na žetvu. Naša grupa se 
sastala na goletnom Pasjaku iznad Drvara, pa smo pošli sa- 
mostalno preko Oštrelja, sela Drinića i Bravskog Vaganca . . . 
Cijelim putem orila se Marijina pjesma. Stigli smo kasno po 
podne u selo Bajer i zalogorovali u šljiviku preko puta sru- 
šene žandarmerijske stanice. 

Prvo veče išli smo žeti pšenicu . . . Maloga Ševu, najmla- 
đeg među nama, nešto je ujelo te prve večeri, noga mu otekla, 
nije mogao hodati. Marija se oko njega mnogo brinula, smje- 
štala ga, stavljala mu obloge, dok smo se mi smijali i zadir- 
kivali: »Ujela ga kornjača!« Ona nas je ružila: »Nije to za smijeh, treba čovjeku pomoći!« U čitavoj četi, od nas osam- 
deset, bila su samo četiri mladića; ostalo sve omladinke. 

Marija ni po čemu nije ličila na nekog rukovodioca nego 
na običnog žeteoca. Prva je počela da žanje i izvlači snopove. 
Vesela i poletna, hitro je obarala otežalo klasje i među pr- 
vima se primicala rubu njive. I tako, svaku noć, sve dok žito 
nije požnjeveno i sklonjeno. 

Došli smo u pravu pustoš. Ustaške porodice izbjegle . . . 
Sanicu je tek bila oslobodila I krajiška brigada; okolo su i 
dalje vođeni okršaji. Pridružili smo se ostalim radnim bata- 
Ijonima, od kojih je svaki imao svoj zadatak na velikoj teri- 
toriji oko Ključa, Sanice Gornje i Donje i u neposrednoj bli- 
zini Sanskog Mosta. Kako se neprijatelj povlačio tako smo 
mi, zaštićeni našim borcima, išli za njim i uz frontove želi 
iz noći u noć, a često i danonoćno. Štitila nas je Treća kra- 
jiška brigada. Radili smo i u tamnim noćima i po mjesečini. 
U grobnoj tišini, čuo se samo šiun srpova. U tami nam je više 
žita ostajalo, ali moralo se žuriti.' 

U naSoj četi Marija je organizovala politički rad, 
jer je bila komimista i najiskusnija. Shvatila je to vrlo 
ozbiljno. Na našim redovnim političkim časovima trudila se 
da ono što pročitamo bude svima jasno. Nas dvoje smo za- 
jednički raspoređivali grupe na rad, jer se često išlo po ras- 
cjepkanim njivama. Voljele su je djevojke jer je u četu imo- 
sila života, šale, pjesme. 

Stizali smo i u kolu zaigrati, kozaračkom, obično uz ve- 
čeru uz logorske vatre. Po vojnički organizovani, imali smo 
svoju kuhinju ali — posnu. Uz odsjaj plamena najčešće poje- 
demo, ko može, po griunen zobene pure začinjene — šalomf 

»Da su nam makaze, javi se neko od nas, da ovo ošišamo«. 

»Ko jež je!« zasmiju se ostali. 

Prinesemo puru ustima, a Ijuspičava bota »nehotice« se 
otkotrlja nizbrdo, trčimo za njom, nazabada se šušnja, gran- 
čica i eto »pravoga ježa«! A zatim se po mjesečini ušunjamo 
među zrelo klasje, gladni kao vukovi. Mjesec nam se tad pri- 
činja kao trbušasta vruća kukuruza. Pred svanuće vraćamo 
se opet pod šumu, sve uz položaj, došaptavajući: veza . . . ve- 
za .. . Kao pravi borci! Spavali smo pod vedrim nebom, u 
svježoj slami tek ovršenog žita. Miriše slama i četina, zri- 
kavci zriču! Tada Marija obilazi žeteoce i ne legne dok se ne 
uvjeri da je svaka omladinka smještena. ISi Davali smo i kulturne priredbe. Uspjeli smo održati i 
veliki miting svih radnih brigada u prisustvu naroda i voj- 
ske, iako je nekoliko puta odgađan i ometan od neprijatelja 
koji nas je tjerao, upadao . . . Stalno su vođeni okršaji. Jedan 
dan zauzmu nam dio terena, drugi dan naši ih protjeraju, a 
mi brže-bolje sve žito dignemo i odnesemo. I tako: kad kome 
sreća! 

Jedne svijetle, tople noći u septembru, vratili smo se 
pred ponoć sa berbe šljiva i jabuka, i onako imiorni, u odjeći, 
odmah polegli u slamu i zaspali. Oko tri sata probudi nas 
žestoka paljba. Nijemci i ustaše nas opkolili! Uhodili su nas 
još od Sanskog Mosta. Opet su nam iz šiune u pomoć pritekli 
naši borci pa smo se na veliku brzinu izvukli. Čim meci oko 
nas prestanu da zvižde, mi pjevamo: 

»Omladino, diko ponosita, ne daj Švabi haš ni zrna Sita! 
Oj fašisti, neće vam pomuči, mi znademo žeti i po noći!^ 

Odmah smo evakuisali i žito i mašine; nešto smo zakopali 
u rupe, trapove, granjem zaklanjali, nešto na leđima odnosili 
i konjima prebacivali prema Bravsku. I tako: danas žanjemo,^ 
sutra se povlačimo, sve dok ispred neprijatelja nisu ostala 
pusta strnjišta. PARTIJKA 

Kada se vratila sa žetve, Mariju je očekivalo uzbudlji- 
vo i radosno iznenađenje. Evo šta o tome kaže Milan P. Bosnić: 

— Upoznao sam je na jednom od sastanaka kandidata 
KPJ u proljeće 1942. Bio sam prisutan kao sekretar Opštin- 
skog komiteta. Njih šest-sedam, pretežno omladinki, okupilo 
se u jednoj od kuća Bodroža pod Sobotovom Glavicom, u 
malom zaseoku sela Kamenice. Raspravljalo se o pomoći voj- 
sci i obradi zemlje boračkim porodicama a zatim smo disku- 
tovali o ciljevima NO rata, o ulozi KPJ i o liku komimiste. 

Na ovim sastancima redovno se provjeravalo izvršavanje 
zadataka. Kandidati su podnosili izvještaj o političkom stanju 
u selu: o raspoloženju naroda i o djelovanju neprijateljskih 
elemenata. Marija se tad obično isticala savjesno obavljenim 
zadacima. Bila je među prvima. Od ostalih je odskakala svo- jom bistrinom i otvorenom mržnjom prema neprijatelju. Vrlo 
brzo je politički sazrijevala i bila sve bliža Partiji. Postala je 
jedan od glavnih oslonaca partijske ćelije na Kamenici. 

Takav njen rad omogućio joj je da bude primljena u 
KPJ već krajem ljeta, prilikom jednog masovnijeg primanja 
najistaknutijih oimladinki sa cijele opštine. Saopštili su joj to 
drugovi iz kameničke partijske ćelije, na svom posebnom 
svečanom sastanku, u prisustvu članova Sreskog komiteta: 
Mire Morače i Nine Dejanac. Marija je bila zbunjena i ra- 
dosna. Kao i obično u tim prilikama, neko je govorio o ulozi 
KP kao avangardi radničke klase i o časnom ali teškom 
zvanju člana Partije. BRAVO MARUAI 

— Znam je najviše sa konferencija! Bila je predsjednik 
seoskog odbora USAOJ-a na Kamenici — kaže Mara Crno- 
gorac — a ja član Opštinskog odbora USAOJ-a u Drvaru. 
Ali, Mariju sam najbolje upamtila s one bučne skojevsk^ 
konferencije u Vrtoču: U Sobica kući, usred šljivika, okupili 
se početkom februara 1943. rukovodioci omladine i SKOJ-a 
sa drvarske opštine. Na dnevnom redu: formiranje i popuna 
brigade na našem terenu. 

Uvodnu riječ dao je Duško Bajić-^Mali^) iz SK SKOJ-a. 
Slušali smo pažljivo svaku riječ; pa i kad je sjeo, tajac se 
produžio, napregnuto smo disali u prepunoj sobi. Tada, od- 
jednom, podigla se Marija i sva ustreptala od uzbuđenja, ma- 
šući rukama, počela da govori: 

»Naši borci iz dana u dan ginu. Novi omladinci, a po- 
sebno skojevci, treba da popune njihova mjesta. Na našem 
terenu se mora stvoriti brigada! Četvrta ofanziva je u naj- 
većem jeku . . . Dali smo borce u tolike brigade, daćemo i u 
ovu, dorasli smo za to.« 

Bila je jako uzbuđena. 

»Mi moramo izdržati do kraja ... Mi moramo ... Mi mo- 
ramo . . .« ponavljala je više puta. Prva se javila u brigadu. 
Iza toga je nastao pravi prolom oduševljenja. Svi su pou- 
stajali i uz aplauz uzvikivali: 5) D. Bajić, kao član herojskog OK SKOJ-a, poginuo u De- 
santu na Drvar. >b\ »Marija, tako je... Bravo Marija! Za Mariju tura, ura^ 
ura . . .« 

Omladina bijesna! Ali, svjesna zadatka! Sve djevojke i 
mladići počeli su zatim da se javljaju jedno za drugim, srećni 
i razdragani. Vrući za borbu! Za nekoliko dana krenuli su 
u jedinicu. 

Taj momenat u Vrtoću nikad neću zaboraviti. Došlo je 
bilo vrijeme da naše domaće žensko, seljanka, uzme pušku 
u ruke. DOBROVOLJNO NA NAJTEŽE ZADATKE 

— Februar je ledom kosio i sve zamrzavao kada mi pred 
veče u bataljon u Vrlincu dođe dvadeset »novih«, među njima 
i Marija — prisjeća se Pero M. Pilipović. — Tada nam je 
stiglo dosta drugarica; u suknjama i kratkim čarapama, po- 
crvenjelih golih koljena. Gladne i prozeble, ali vedre! Odmah 
su svi raspoređeni. Bio sam komandant I bataljona Đrvarsko- 
Petrovačkog područja, koji je sad postao jezgro novoformira- 
ne Desete krajiške brigade. Marija je imala volju da ostane 
u mom Prvom bataljonu, ali je određena u Drugi. 

»Pero, molim te da ostanem kod tebe, bez obzira na te- 
škoće . . .« obratila mi se nekako molećivo, sa čežnjom u glasu. 
To je htjela zbog toga što su u mom bataljonu bili sve iskusni 
borci, izranjavani u raznim već proslavljenim jedinicama iz 
kojih su izostali radi liječenja. A teško joj je padao i rasta« 
nak sa Darom Rodić, jer su bile dobre drugarice. 

Bili su to najteži dani, kada su glad i tifus harali, a 
studen kosti ledila. Noćni marševi preko šiuna, kroz visok 
snijeg, borbe sa četnicima . . . Ako se negdje pjesma čuje, zna- 
mo, ona pjeva, ubacuje viceve i šalu, da otjera mračne misli 
kod zabrinutih pojedinaca koji su u ofanzivi ostavili žene i 
djecu. 

Nije bilo zadatka u četi kojeg se nije prihvatala. Išla 
je sa drugaricama redovno na stražu i u patrolu. Na najteže 
zadatke javljala se dobrovoljno. Ni za momenat nije htjela 
da se odvoji od borbene linije. Kada se, kasnije, našla pri 
štabu brigade kao kuvarica, iako je to bilo po direktivi, osje- 
ćala se uvrijeđena i kao zapostavljena. S2 »Borbe se vode a ja se ovdje začahurila, niti šta vidim> 
Tiiti čujem . . . Volim sa borcima ići, pa šta njima to i meni« 
jadala se drugovima. 

Držali smo položaje na Jelinu polju, poviše Grahova, i 
jednom sam pošao na pregovore sa četničkim komandantom 
Dom Vukovićem. Tražili su da im pustimo zarobljene jatake, 
a za uzvrat obećali da nas neće napadati kada se budemo bo- 
rili sa Talijanima u Kninu. Ali, tek što se njihov kurir vra- 
tio, dok smo se mi raspoređivali za pokret, pala je među nas 
četnička granata. Marija je, sva uzrujana, kriknula: 

»Zar oni da nas ucjenjuju?! Da mi dajemo žrtve, a oni 
4a gledaju . . . Da se mi njima pokorimo? Nikad!« 

Ko bi pobrojao sve one teške momente ... U februaru 
smo na Pločama čuvali odstupanje »Baniji« — kolonama iz- 
bjeglih žena, djece, staraca što su danonoćno navirale, jedva 
se vukući od leda i gladi. U zoru ugledasmo na snijegu troje 
mrtve djece pokrivene ćebetom, mršavu kravu natovarenu 
prnjama, rasuto perje oko staze, pobacane stvari . . . Prizori, 
sve gori od goreg! 

Na Metli, planinskom vrhuncu iznad Trubara i Kamenice, 
ukopani u snijegu odbijali smo Nijemce neprekidno dva dana 
i noći. Jurišali su na nas i po četiri puta dnevno. Petnaest 
dana smo se gore uspinjali, još po mraku, a po mraku se i 
vraćali. Na polasku bi popili samo porciju vruće neslane vode 
U kojoj je plivalo parčence mesa i uzimali osminu smrznutog 
kukuruznog hljepčića od osam dana, da ga ni maljem razlor 
mio ne bi. Dok su mnogi borci padali od umora i ostajali u 
»poštedi«, neke drugarice, među njima i Marija, nijednom 
nisu izostale. 

Kao da je gledam: sjedi sa nama na zaleđenoj površini 
snijega uz onu dimljivu rupu u koju nam vatra propada i, 
zakrećući glavom, pruža ruke da otkravi ukočene prste, da 
bi pušku mogla držati. Oči su joj tih dana bile zamućene od 
vjetra i nesna, ali u njima smo i tada opažali sjaj njene 
neuništive veselosti. 

SA TREĆIM BATALJONOM 

— Posebno se sjećam Marije u X krajiškoj brigadi — 
priča Nikola Rokvić. — Došla je prilikom njenog formiranja 
(4. n 1943) i učestvovala u svim bitkama koje je brigada vo- 

3 — 2ene heroji ».^ dlla na Grahovu, u Strmici, na Plavnu, u Vrlid, na Tlčevu, 
na Livnu... i na Piiu»una, podjednji put. 

Već u martu je na vlastiti zahtjev prešla u Treći bataljon, 
čiji sam komandant bio, i dodijeljena je Trećoj četi kod ko- 
mandira Petra Pilipovića. Na njeno uporno traženje, ra^x>- 
redena je kao borac, iako sam ja insistirao da bude referoit 
saniteta. Cak je tražila, dobro se sjećam, ako joj već ne mo- 
žemo povjeriti puškomitraljez, da bude pcmioćnik kod teškog 
mitraljeza. 

Poslije prvih akcija našeg bataljona, u kojima se osjetila 
i draž pobjede, Marija je bila toliko oduševljena da se kod 
nje razvila i nevjerovatna hrabrost i samouvjerenost Najviše 
je drugovala sa borcima koji su nam došli iz jedinica sa 
bogatom borbenom tradicijom; privlačilo ju je njihovo isku- 
stvo i širina doživljaja, željela je da što vise čuje i naučL 
Iako je i ona došla iz pozadine, kao većina boraca naše bri- 
gade, ubrajala se u red »starih«. Pokazala se najizdrzljivija i 
najupornija u četL Njezine lične osobine i borbenost služile 
su za primjer. Nije ovo fraza, već stvarna istina o djevojci 
koja je po hrabrosti često nadmašivala ostale borce svoje 
čete i bataljona. Boreći se rame uz rame sa svojim drugovima, 
činila je podvige što je katkad prelazilo mogućnosti i pre- 
kaljenih boraca. 

Nije bilo akcije a da se Marija iz nje nije vratila sa po- 
nekom puškom, pištoljem, mašinkom, pa i mitraljezom, što 
je 8 ostalima zaplijenila. Cesto je i sasvim sama osvajala tro- 
feje. Sjećam se vrlo dobro: u IV ofanzivi, u barbama na Plo- 
čama, ubila je dva Nijemca i donijela dvije mašinke. U Str- 
mici kod Knina, donijela je iz akcije tri puške, skinute sa 
četnika koje je sama ubila. U borbi između Šatora i Gnjata- 
Dinara, kada je naš bataljon zajedno sa IV krajiškom briga- 
dom vodio borbu protiv četnika Đujića i Bogimovića, Marija 
je zaplijenila šest pušaka i sama ih donijela u četu. U ljeto 
1943. u borbi za Livno, Marija je upala u jedan bunker i u 
njemu ubila tri ustaše i donijela puškomitraljez. 

Uticala je na omladinu posebno uoči akcija. Njena si- 
gurnost i veselost razbijala je strah onih plašljivih. Kad bi se 
zapodjeli razgovori o udjelu pojedinca, ona bi im uvijek go- 
vorila da ne treba očekivati nikakve pohvale. A na dobaci- 
vanja nekih boraca: »Ajde, šta vi ženske . . . niste vi za bor- 
bu«i govorila je: 

S4 »Vidjećemo se u akciji! Moja borbenost pokazaće i moju 
Vrijednost!« 

— Kada je u zimu 1943. uslijedila odluka Okružnog ko-. 
miteta da veći broj komunista ide u novoformiranu X bri- 
gadu, vidio sam je ponovo na jednoj smotri njenog Drugog 
bataljona — sjeća se Milan P. Bosnić. — Stajala je uspravna 
i otresita u stroju na snježnoj poljani, u svojoj seljačkoj kiklji, 
crvenom džemperu od domaće vune i opancima. Novi borci 
pristizali su u odjeći u kojoj se ko zatekao. Đataljoni su nam 
tada bili raštrkani po grahovskim brdima i nisam je viđao 
desto. 

Sreo sam je tek u maju, na Tičevu ispod Šatora. 

Ugledao sam je na niskim vratima pored neke djevojke, 
kako se grije na simcu, jer osvanuo je bio krasan dan. 

Bila je sad pravi vojnik. Zelena talijanska uniforma i 
puška — »Talijanka«, lijepo su joj pristajale. Imala je 2 bom- 
be oko pasa. A na kapi partizanki isticala se jarko crvena 
zvijezda petokraka; izrezana ili od crvenih ličkih kapa ili od 
dalmatinskih čohanih jeleka, što je borcima poklanjao narod 
oko Srba, Grahova i okoline Knina, gdje je u toku 1943. naj- 
više operisala X brigada. Upitao sam je kako je. 

»Odlično — rekla je — samo, hrana je slaba i umorni 
smo od borbi.« 

Tih dana češće sam je viđao. Kroz sočnu travu, proša- 
ranu poljskim cvijećem, proticao je potok gdje je Marija, 
iako borac, sa ostalim partizankama prala drugovima veš i 
sušila ga po grmlju. Dok su muškarci pripremali oružje, žene 
su obično krpile košulje, prišivale dugmad ili sebe čistile i 
dotjerivale. Pred veče bi se svi okupili oko ognjišta. 

Sjećam se, sa dvije drugarice preuzimala je iz bataljon- 
ske intendanture hranu za svoju četu. Povelike komade mesa 
stavile su na leđa, pridržavajući ih rukom, dok su između 
sebe nosile vreće sa grahom ili kukuruznim i zobenim braš- 
nom. Pod teretom su se slatko kikotale zbijajući šale na svoj- 
ilačun. Jeo se obično orijedak kukuruzni škrob ili neslano 
parčence govedine u bistroj čorbi. Najčešće je to neslano go- 
veđe meso bilo tako tvrdo, da su se borci ponekad od šale 
znali sa njim međusobno gađati. Jovo Vukša, komandant mog 
IV bataljona, znao je to meso u Ijutini baciti napolje, kroz 
seoski prozorčić, i reći: f» ■» '^^ »Nema ništa od ovoga! Ajdmo mi druže komesare u bit- 
ku, da se pomlatimo s četnicima, pa da im otmemo so i rižu 
što dobijaju od Talijana«. 

Na jednom brigadnom savjetovanju istaknuti su i pohva- 
ljeni neustrašivi borci omladinci, među njima posebno Marija 
Bursać i Zora Danić iz Šipovljana. Naročitu hrabrost poka- 
zale su tog proljeća, u borbama oko iCnina, kada smo bili u; 
šadejstvu sa IV krajiškom brigadom, ličkim i dalmatinskim 
jedinicama. 

— Došla je jednom službeno iz brigade, u Komandu mje- 
sta, pa je tom prilikom i kući malo navratila — priča D, 
Bašić. — Kroz selo se brzo pronio glas da je Marija u Ka- 
menici. Sva omladina požurila je da je vidi i čuje od nje o 
životu u boračkim jedinicama. Susret je bio dirljiv: radost, 
suze, zapitkivanja, sve u jedan mah. 

»Morala sam krenuti nešto ran.je, da sa vama malo po- 
razgovaram — reče Marija. — Kako vi sada u selu? Sta ima 
novo?« 

Umjesto da odgovore, mladi je zasuše pitanjima: 

»Marija, bojiš li se kada pucaš? . . . Jesi li navikla na 
vojničku disciplinu?« 

»Prvih dana malo sam se bojala, naročito kad meci zvižde 
oko ušiju . . . Sada se ne bojim ni topovskih granata! Na puc- 
njavu sam lako privikla i svejedno mi je poginula danas ili 
sutra, ako se ginuti mora. Drugovi su me ubjedivali da bu- 
dem bolničarka, jer je oskudica u bolničarkama, ali ja sam 
jedino htjela da budem borac sa puškom ili bombaš. I postala 
sam bombaš! 

Divan je život u brigadi! Vlada veliko drugarstvo. Kad 
borci nemaju duvana i slučajno se nađe malo, da saviju po 
koju cigaru, onda je cijeli vod puši. Komadić hljeba dijeli 
se na više osoba . . .« 

Pitanjima i odgovorima nije bilo kraja, dok nas Marija 
odjednom ne prekide: 

»Drugarice, moram vas napustiti, put mi je naporan, a i 
avioni ometaju kretanje. Moram na vrijeme stići u jedinicu.« 

Bila je spremna za pokret. U vojničkoj bluzi, s dvije kra- 
gujevačke bombe o pasu i puškom-talijankom preko ramena, 
osjećala se sigurnom. U kožnoj torbici nosila je poštu. Ispod 38 titovke joj udara sjaj i rumen lica. Sve na njoj odražavalo 
je sposobnu ženu-borca. Iako se našla u sasvim drugim uslo- 
vima, sa nepoznatim ljudima, svemu se brzo i lako prilago- 
dila; borbe, glad, zimu, naporna pješačenja, sve je to Marija 
brzo savladala. Sve povjerene zadatke izvršavala tačno na 
vrijeme, sa potpunim uspjehom. Drugovi iz brigade često su 
ham pričali o njoj i isticali je kao uzor-djevojku i druga. 
'Svakome je znala da kaže lijepu riječ, da se našali, svakog 
da razveseli i nasmije. U STAPSKOJ KUHINJI 

— Znao sam da je hrabra. Bombaš! Bila je tog proljeća 
prilično iscrpljena i jako izmršavila. Pobolijevala je. Povukao 
'sam je iz čete — kaže Nikola Kotle — da se odmori pri štabu 
brigade, na lakšoj dužnosti. 

Bimila se, protestovala što je tu »dokona« — kako se iz- 
razila, jer ona je borac. Ubijedio sam je, komesarskim auto- 
ritetom, da ostane. Bila je kod nas mjesec dana; više nije 
izdržala. Na njeno uporno traženje vratila se u četu. 

Zdrava djevojka iz naroda koju je, sa svom njenom čistor 
,tom, ponijela revolucija. 

^ — Sunčan dan iskrio se na snijegu kada sam poslom na- 
jvratio u štab brigade — priča Jovo Milić. — Hoću da uđem, 
a stražar me zaustavlja, ne poznaje me, »Pusti druga Jov\i 
da prođe, on je sekretar komiteta« začuh zvonki glas i uglej- 
jdah nasmijano lice uokvireno gustom, raspletenom koson^. 
Grm čitav na glavi! ^ 

Stalno sam je vedru zaticao za to kratko vrijeme njenog 
.boravka u štabu. Uvijek je prijatno djelovala. Veselo dočeka 
čovjeka! Uvijek se šalila sa borcima iz zaštitnice, kuririm^i 
i rukovodiocima. Prosto je skretala pažnju na sebe, onakp 
nunena i puna života. Bujna i snažna, kao od brda odvaljena! 

— Negdje polovinom 1943. kamenička partijska ćelija 
^Imala je sastanak u Marijinoj kući — sjeća se Đuro Sabljić. 
r- Ona je ležala bolesna, mislim, od tifusa. Došla je privre- 
meno iz brigade, da prezdravi* Poslije sastanka nas dvoj^ 
smo dugo razgovarali. Pitao sam je hoće li ihoći i dalje izdr- ■♦. •^. ^ žati napore u brigadL Predlagao sam joj, ako je bolesna, da 
vidimo sa Okružnim komitetom i sa štabom X brigade, pa da 
se ne vraća. Odgovorila mi je da ne bi ostala u pozadinL 

»Ovo će me brzo proći. Cim se oporavim, odoh ja u svoju 
Desetuic 

A bilo je muškaraca koji su nastojali da se ne vrate u 
borbu poslije ranjavanja, preležanog tifusa i drugih obolje- 
nja. Pričala mi je o teškim uslovlma za drugarice: Pješačilo 
se noću kroz visok snijeg, a one u suknjici, bez donjeg veša, 
u čarapama do koljena. Mnogi nisu imali dovoljno razumije- 
vanja za ženu i njeno mjesto u borbi. Svaka je morala svo- 
jom izdržljivošću i hrabrošću, svojim ličnim vrijednostima da 
otapa led patrijarhalnog shvatanja i da stiče poštovanje. Ubr- 
zo se vratila u brigadu. Nije mogla dugo bez čete, bez dru- 
gova. Domobranske i ustaške snage nadirale su od Like u 
pravcu Bosanske krajine. Još slaba od bolesti, Marija se sa 
svojom Desetom našla na Prkosima. NA BRDU VJETROMETNOM 

— U Marijinu posljednju bitku, bitku na Prkosima, kre- 
nuli smo iz Dalmacije, poslije borbi sa hercegovačkim četni- 
cima iznad Kninskog polja, na ograncima Dinara — ^Plješevica 
— priča Nikola Rokvić. — Dva bataljona brigade. Drugi i Tre- 
ći, u sadejstvu sa jednim bataljonom Drvarsko — ^Petrovačkog 
odreda, trebalo je da likvidiraju njemačko uporište na kosi 
Krmaruši na Prkosima, što im je služilo za obezbjedenje sao- 
braćajnica Petrovac — Vrtoče — Bihać i Vrtoče — Kulen Vakuf. 
Pošto smo od obavještajne službe i putem izviđanja dobili 
podatke, znali smo da neprijatelj raspolaže sa 450 vojnika, Ni- 
jemaca i pripadnika legije NDH, da od naoružanja ima bate- 
riju topova od 152 mm, preko 30 teških bacača, dva magacina 
razne opreme, magacin municije i oko sto zaprežnih vozila. 
Cilj nam je bio likvidirati garnizon, zaplijeniti opremu, naoi^ 
ružanje i municiju radi opskrbljivanja brigade. 

— Poslije kapitulacije Italije dobili smo zadatak da osvo- 
jimo niz jakih njemačkih utvrđenja na Prkosima — sjeća se 
i Stevo M. Rokvić. — Iako su našu brigadu smatrali starom, 
bila je to naša prva »prava borba«. Svi smo krenuli sa veU- kim oduševljenjem, da bi se i naoružali i obukli. Dotad smo 
stalno boravili na kamenitom oskudnom terenu oko B. Grahova 
i Knina, u neprekidnim okršajima sa četnicima po Šatoru i 
Dinari. Borci su bili dronjavi i izgladnjeli. U nizinama smo 
jeli koprivu na neslanoj vodi, a u šumi listove srijemuše što 
mirišu na bijeli luk. Druge jedinice dolazile su do oružja i 
razne opreme, snabdijevale se, a mi smo slabo prolazili sa 
našim zarobljenicima četnicima; zaplijenimo staro oružje, 
francuske puške bez municije ili raznovrsnu za nas neupo- 
trebljivu municiju, pokoji prazan kašim i — ništa više! Ma- 
rije se maglovito sjećam s nekog skojevskog sastanlca u Tre- 
ćem bataljonu, čiji sam komesar ubrzo postao. Vesela bolni- 
čarka! Svojom vedrinom i živošću isticala se među svim osta- 
lim partizankama našeg bataljona. Ali najsnažnije me se doj- 
mila kad je bila ranjena ... 

— Jednog predvečerja brigada je naišla kroz Kamenicu. 
Marija je — sjeća se njen brat Vaso — iznenada ušla u kuću, 
izljubila majku i načas sjela na svoj djevojački sanduk s pu- 
škom na koljenima. Sanduk je sada bio gotovo prazan. Nije 
imala kad ni da jede... Dugo je majka gledala za kolonom. 
Posebno je voljela, a i poštovala Mariju jer se starala o kući 
i djeci, odmjenjivala je. Ko zna kad će se opet vratiti! 

— Dugo smo maršovali — kaže Stevo Rokvić — 1 najzad 
zastali da predahnemo na deset kilometara od cilja, da osmo- 
trimo situaciju i proučimo podatke obavještajaca. Gesta na 
Prkosima pravi brojne okuke i zato je neprijatelj na svim 
uzvišen j ima oko puta izgradio bunkere radi odbrane komiini- 
kacije. Produžili smo sa još većom opreznošću. Noć topla. 
Tiha. Vjetrić po nebu ganja oblake: čas nam sasvim zaklone 
mjesec, pa idemo komotno, čas ga propuste, i tad zastajku- 
jemo . . . Privlačili smo se tako nekoliko kilometara. Do nas 
je već dopirala pjesma domaćih Švaba: »Daleko mi je biser 
Jadrana . . .« 

— Krenuli smo oko devet naveče u mrtvoj tišini, a napad 
je počeo u 11,10 časova — sjeća se Nikola Rokvić. — Smatrali 
smo da će neprijatelj tada biti već pospan. Oni koji su imali 
cokule morali su da ih skinu, da bismo položaje zauzeli bez i 
najmanjeg šiuna. Začuli smo muziku, pjesmu i pijana dovikir ^ y vanjiEL U logoru su, čini mi se, slavili rođendan nekog od fa- 
šističkih glavešina. Napad su jednovremeno otpočela sva tri 
bataljona. Naš Treći bataljon bio je u centru. U roku od tri 
sata, jedne od najžešćih bitaka koje sam vodio u NOB-i, tri 
puta smo zauzimali njihove položaje i tri puta se morali po- 
vlačiti Treći put definitivno! 

— Prešli smo cestu Vrtoče — ^Kulen Vakuf i otuda, sa 
druge strane, nečujno se primicali — kaže Stevo Rokvić. — 
Ni sam ne znam koliko je to podilaženje trajalo. U neposrednoj 
blizini bunkera naš trubač Đuro Đilas sa Očigrija zasvirao je 
ha juriš i odjednom, svom silinom o^oče napad. Neprija- 
telj je bio potpimo iznenađen. Nasta strašan krkljanac. U trku 
smo otvarali vatru. Strašna vatra prosula se i po nama. Kar- 
tečom su nas tuklL Sama borba tjerala nas je na hrabrost 
BAarija nije bila kraj mene, ali znam da je učinila što i svi 
mi: pojurili smo na bunkere ... I Marija se našla u najvećem 
vrtlogu. Njezin vod, sa vodnikom Perom Sopićem na čelu, 
izbio je u udolinu gdje su Švabe imale deset konja za vuču. 
Propinjući se, preplašeni konji su izbezumljeno zavrištali, ali 
Sopićev vod je uspio da ih pobije, da prođe stražu i zauzme 
tizvišicu sa nekoliko 150 mm topova. U tami i brzini ljudi sii 
golim rukama hvatali za usijane cijevi, da bi zaplijenjeno 
oružje što prije evakuisali. Uzalud. Trojici su sprženi dlanovi 
Skupa sa Marijom počeli su tad gnjevno da ubacuju u cijevi 
po jednu ručnu bombu, da bi ih onesposobili za dejstvo. Imali 
smo mnogo ranjenika. 

— Negdje iza ponoći — kaže Nikola Rokvić — poslije 
našeg drugog napada i zauzimanja neprijateljskih položaja, 
Marija me pronađe i izvijesti: 

»Druže komandante, evo, tu dolje zarobila sam sa još 
nekim drugovima dva topa, haubice, ^ ove ovdje lično sam 
razoružala.« 

Pogledam, bila su to četiri njemačka podoficira iz hau- 
bičkog voda! Dok sam kuririma naređivao šta će sa Nijemcima 
koje je Marija zarobila, nje je već nestalo u mraku. Ubrzo 
sam čuo njen glas: 

»Drugovi, zaplijenili smo topove, ko zna da rukuje? Ga- 
đajte neprijatelja!« Pošto se niko nije našao da rukuje, Marija je pokušala 
da izvuče topovske zatvarače, a kad nije uspjela, našla je 
neku željeznu polugu i udarala po njima. Ćule su se i dvije 
jake detonacije: ona i ostali borci bombama su oštetili topove. 
•Zatim je polegla na jednu haubicu i nastavila da gađa . . . 
'Uslijedio je ubrzo i drugi protunapad neprijatelja i naš treći 
Juriš, a Marija je ostala negdje kod haubice, teško ranjena. O 
tome sam odmah doznao iz pojedinačnih kazivanja boraca: 

»Oko sebe pripasala dva reda bombi i pošla puzeći ka 
prvim bunkerima , . . Uništila je tri bunkera i prišla topu oko 
koga su ležali pobijeni Nijemci ... U jednom momentu pored 
nje je eksplodirala minobacačka granata i raznijela joj stopa- 
lo desne noge. Skakućući na lijevoj nozi, povukla se u mali 
zaklon, a kad je naišao omladinski rukovodilac njenog ba- 
taljona. Nikola Bodiroža, zamolila ga je da je izvuče iz borbe, 
da ne bi živa pala neprijatelju u ruke. Bodiroža ju je uzeo na 
leđa i iznio van poprišta, do ranjenog komandanta 11 bataljo- 
na Miče Sušilovića, kome je granata raznijela desnu ruku . . .« 

Nijemci su u međuvremenu dobili pojačanje i tako osna- 
ženi pošli na nas. Pod Silinom njihovog trećeg protunapada 
»morali smo se povući, ali — sa ogromnim ratnim plijenom! 

' Dok sam se približavao bataljonskom previjalištu, gdje 
'je već bilo blizu dvadeset ranjenika, čuo sam samo jedan 
^las, zvonki ženski glas. Prepoznao sam i glas i borbenu pje- 
smu. Pjevala je Marija. Zapanjio sam se. Bio sam obaviješten 
'da je teško ranjena, a ona? Pjeva! Našao sam je na nosilima, 
'opkoljenu borcima, najviše omladincima. Neizmjerno su je 
lalili. Uz put su već prepričavali njene podvige, njenu vedrinu 
'i hrabrost. Prišao sam i zapitao je kako se osjeća. 

,,. »Nikad bolje, druže komandante, kad smo tako namlatili 
Švabe!« Glas joj je podrhtavao od prigušivanog bola. 

»Jesi li teško ranjena?« 

•' »Nije to ništa — - požurila je da nam da na znanje — 
malo sam ogrebana!« 

Svaka njena riječ, svaka kretnja, praćena je pojačanim 
mlazom krvi iz rane. Nastojali smo da sa njom ne razgova- 
ramo, ali ona bi iznova počinjala pjesmu. Kad ne pjeva, ras- 
pituje se koliko je Švaba zarobljeno i ubijeno, ko je od naših 
tahjen, ko pao. Pa opet pjesma! »-Naša borba zahtijeva, 
kad se gine 
da se pjeva! 
Stoj, Švabo, stojh 

Moja tuga bila je utoliko veća što gotovo na samrtnoj 
postelji vidim tako hrabrog borca. Sudeći po onome što sam 
čuo i vidio, znao sam da ima vrlo malo izgleda da se vrati u 
moj bataljon. Znao sam da više neću imati s kim da preko- 
rim omladince, pa i ozbiljnije brkajlije, jednom djevojkom, 
»ženskom« — kako bi to oni rekli. Ubrzo smo se morali ra- 
stati i od Marije i od ostalih ranjenika. Naš bataljon hitao je 
dalje, u nove borbe, u Dalmaciju put Splita . . . Ranjenike, tu 
tužnu kolonu u kojoj se još uvijek čula Marijina pjesma, ispra- 
tili smo prema Drvaru. Za njenu smrt smo saznali poslije pet- 
-šest dana. Teško je ta vijest pala i meni i komandantu bri- 
gade i svakom borcu. Cesto smo je spominjali po njenim pod- 
vizima, po pjesmi sa njenih usana dok joj je smrt lebdjela nad 
glavom, i po mnogo čemu plemenitom i lijepom što je našem 
bataljonu ostalo od Marije Bursać. 

— Tek što je borba malo jenjala, požurili smo da se 
odande što prije izmaknemo, dok nije svanulo — kaže Stevo 
Rokvić. — Saznao sam da je Marija ranjena. Kad smo prelazili 
cestu, kilometar dalje od bojišta, vidio sam je kako leži na 
okrvavljenim nosilima na travi, pokrivena šarenim šator- 
skim krilom. Pomalo je svitalo. Ona sva problijedila, ali pjevat 
U početku nemoćno, kao da se gubi. Okolo se još pucalo, neko 
je glasno jaukao; čulo se dozivanje i jecanje ranjenih. Oko 
nje gužva. Prilaze joj drugovi, hoće da je vide i da joj ponešto 
kažu. Njoj su ukazali posebnu pažnju, naročito oni stariji, i 
kao djevojci i kao težem ranjeniku. Naglaš su je žalili: 

»Najveselija, najvedrija, kako nju pogodi!? Rekli smo 
joj da se pazi, da je njezino mjesto kod ranjenika, a ona trči 
u streljački stroj i juriša . . . Prosto je srljala u vatru!« 

Mnogi borci jedva su vukli zaplijenjeno oružje, municiju 
i raznovrsnu opremu. Dvojica brka navukli njemačke šinjele. 
Ćuli su se komentari: 

»Malo smo se obukli, a vidi šta bi od naših!« 

— Tri puta smo jurišali — kaže Doja Grahovac -— a za- 
tim smo se u žurbi povlačili. Na brzinu se gradilo oružje, za- 

4£ mjenjivale puške . . . Nakupila sam i ja, koliko sam rukama 
mogla obuhvatiti, puSaka, dva puškomitraljeza, tri uniforme 
sa svom spremom: pištolji, fišeklije, noževi i čuturice. Preba- 
civali smo se pod blještećlm svjetlom raketa. Jedva sam se 
dizala s gomilom oružja. Cim smo se izvukli iz vatre prosula 
sam sve pred drugove; birali su šta se kome svidjelo. Na meni 
-sve njemačko, do cipela. A cipela su bili puni bunkeri, kao 
•.i porcija sa nedojedenom hranom. 

BUo je boraca za čiju sudbinu nikad nismo saznali. U 
bolnom sjećanju mi je ostao prizor smrti hrabre Zore Danić 
iz Sipovljana — Drvar. Njeno ime često se spominjalo uz Ma- 
rijino, kad god su siunirani rezultati u borbi. Ta vitka koštu- 
njava crnka bakrenastog tena bila je za zatišja tiha i povu- 
čena, a u borbi prva. Dok nas je zvonko pozivala na juriš, 
, metak joj je prošao kroz usta i presjekao glas. Na brzinu smo 
.je dovukli do gomile kamenja i grubo zatrpali, još se hropac 
čuo. Njen lik i junaštvo i sada živi u srcu drvarskog naroda. 

Kad smo Zoru zatrpali i podijelili oružje, našli smo Ma- 
fiju Bursać i Miloša Pilipovića®) sa Đoboljusaka, kako leže 
nasred seoskog puta; Marija na civarama, blijeda kao smrt. 
Njena četa morala je hitno nazad, na položaj, da zaustavi 
prodor novih neprijateljskih snaga. Znali su da ćemo ih na 
putu najlakše naći. Ponijele smo je: ja. Dara Grubor, Milka 
Trikić i Duka Jović. Na sva naša zapitkivanja odgovarala je 
da joj je dobro i zapjevala: 

»^Mila majko, kad u borbu pođem. 
Ti ne plači ako ti ne dođem... '^ 

Prihvatile smo pjesmu. Donijele smo je do jedne seljač- 
ke kuće u Stjenjanima, brzo prostrle slamu pored ognjišta i 
od domaćice zatražile čistu plahtu i mlijeko. Iako sve bljeđa 
i bljeđa, Marija je bila raspoložena; razgovarala je sa nama. 
Napominjala nam je da gledamo svoj zadatak, a nju da ne 
žalimo jer je njoj dobro. Požurivala nas da idemo, da ne osta- 
jemo iza jedinice. Popila je samo pola šolje mlijeka, govoreći: 
»Poslije ću, ajte vi!« Tako smo se od nje oprostile. *) Umro od rana zadobivenih na Prkosima. ?^ NA DJEVOJAČKIM RUKAMA 

• 

I tako je počelo Marijino posljednje, tegobno ali slavno 
putovanje na rukama drvarske omladine, dugo tri i po pre- 
duga dan^. Selo za selom: Mali Stjenjani, Veliki Stjenjaiii, 
Očijevo Malo i Očijevo Veliko, pentranje vratolomijama do 
Boboljusaka, Jandrina Poda, pa klecanje niza stijenje do Bib- 
stasa, zatim Vrtoče, Drvar, Sipovljani, Mokronoge, Prekaja 
4 najzad, Vidovo Selo! Oko 40 km uspona, silazaka, zastajki- 
vanja, zurenja, predaha . . . Isto toliko osmijeha, brižnih pogle- 
da, toplih dlanova i riječi što dušu liječe. I, nezaboravne pje^ 
sme! Jedan mladi život, u srcu prepunom ljubavi, sve tiše i 
tiše kuca. Ali ne prestaje da se opire, da se bori snagom ču- 
desnog vjerovanja, dok stopalo već truli, a užarene strijele 
bola zlokobno čupaju svaki nerv do kuka. Oduševljeni čovjek 
borac nikad se ne predaje! Nikad ne ispušta oružje! I kad mii 
ga izbiju iz ruku, on će ga sam stvoriti. I Marija je u sivom 
najtežem času imala snage da ga stvori: Pjesma umjesto pu- 
^ke, bombe! Pjesma borbeni zov! Prkos! Melem na ranu! Pje- 
gama poruka: Naša borba je divna, još ljepši će biti taj tajan- 
stveni novi život što dolazi . . % Moja rana? Sitnica! 

. ' • u 

, — Kada su Mariju Đursać nosili preko Jandrina Poda, jojš 
iz daljine smo čuli njezinu pjesmu — sjeća sa Janja Papak. 
•^ Unijeli su je u Omladinski dom i spustili, da predahni^. 
Prišla sam i ona me oslovi: v 

» Janjo moja, vidiš, ranjena sam ... Ali ne žalim, znam 
radi čega sam ranjena!« 

Htjela je da joj kosu razmrsim, pa sam je dobro iščešlja^ 
la. Popila je mlijeko i pojela jabuku, a zatim su je ponijeli 

dalje. 

■ - 1. 

< — Prošlo je i osam mjeseci kako se Marija u Vrtoču prva 
Javila u brigadu >— dopričala je Mara Crnogorac. ^- Mi, diV 
varska omladina, na Boboljuscima smO prihvatili ranjenike sa 
Prkosa. Mariju smo preuzele: ja, Stoja Perić, Stoja Trninić *, ž. 
gatekle smo je vedru i raspoloženu, iako se na njoj vidjelp 
da je rana mnogo boli. I 

»Nek me uzmu omladinke, one će me ljepše nositi« zaže- 
Ijela je. Biješe kasno, već i noć pala. Cesto smo zastajale^Ma- 
lo-malo, pa nas pita: 


»Jesam 11 teška?« 

], Noga joj je u gležnju slomljena, kost se vidjela. Ostala 
j|e duže bez prve pomoći. Rana je nevjesto, tek ovlaš previ-^ 
jena. Zavoj se začas nakvasio. Krv je niz nosila kapala . , . 
Kud smo ih sve prenijeli, preko onih gudura. I sve bez smje- 
ne! Do zore smo ih iznijeli do Mokronoga. 

Iako je već počelo trovanje, i ona klonula usljed velikog 
gubitka krvi, sve vrijeme je pjevala! Onako, kako je mogla. 
Vodila je »naprijed« što je u našem kraju običaj: jedan glas,, 
laiajzvonkiji, ispjeva prvu rečenicu pjesme, a u taj mah svi 
j^ prihvataju. 

>»'Bolna leži omladinka Mara, 

Sa svojom se majkom razgovara . . . -k 

Nikad do kraja da ispjeva! Zastala bi nemoćno kod riječi: 

>»>... Da mu vidim samo kosu plavu 
' I nad kosom crvenu zastavu ,..« 

Stisla bi zube ili zagrizla usnu, procijedivši: 

»Joj, moje drugarice, što me boli!« 

Cim bol malo jenja, smiješak joj se vraća na orošeno lice. 
»Samo malo da pokvasim usta« molila nas je, ali vode uz put 
nismo imale. 

U Bastasima smo je opet spustile. Tu nas je neki bolničar 
upozorio da ne smijemo ranjenicima davati vodu. Kod drvar- 
ske bolnice, u kojoj je tada bila prihvatna stanica, izašao pred 
tias drugi bolničar, stegao joj ranu sa još zavoja i opomenua 
hčus da idemo što hitnije, da je nigdje ne spuštamo i ne za- 
stajkujemo. 

Prolazili smo kroz pogorjele zaseoke, u kojima se život 
obnavljao . . . Marija je čežnjivo udisala mirise sadjevenih si- 
jena, zrelih šljiva, kukuruza . . . Podsjećalo je na kuću. Po le-t 
dinama se osuo ljubičasti mrazovac, vjesnik jeseni. Kad nije 
pjevala, pričala je sa nama, cijelim putem: kako je strahovita 
borba bila, Nijemci ih dočekali . . . Pri izlasku iz Drvara, kada 
je sunce granulo povrh naše brine, počela je u nesvijest da 
tone. Nije šala, od Prkosa čak do Vidova Sela na nosilima 
preći! Da je kap po kap oticala, već bi joj odavno sva krv 
istekla. V^ — Kada su je sa grupom teških ranjenika pronosili kroz 
Di'var — priča Đuro Sabljić — zaraolila je drugarice da je 
spuste na cestu ispred sjedišta Opštinskog komiteta, u kući 
Tome Dodiga, gdje sam bio sekretar. 

»Učinite nešto, da se spasim . . .« s povjerenjem mi se obra- 
tila poslije pozdrava. Oči su joj tog trenutka bile pune suza. 
Pročitao sam u njima njezinu tjelesnu patnju i čežnju za ži- 
votom. Ona se nije mirila, već borila — i protiv smrti! 
<: I Jovo Bursać se sjeća: »Vidio sam Mariju na nosilima u 
Drvaru . . . Nasmijana, iako joj se stopalo desne noge samo 
na koži držalo, razneseno minobacačkom granatom. Upitao 
sam: »Kako je Marija?« 

»Dobro! Ništa! Pala muva na međedalc 

Trudila se da ne pokaže koliko joj je teško. Noga joj već 
poplavila i natekla, ali ona se smijala kao najzdravija.« 

— Omladinska radna četa Kamenice — kaže Dragica Ba- 
šić — bila je u svako doba spremna za iznenadnu akciju, pa 
i toga dana kad ih je komandir Milan Bačkonja izvijestio da se 
hitno spreme i preuzmu ranjenike. A koliko su ih već preni- 
jeli na svojim ižuljenim ramenima! Sta su oputaša poderali, i 
šta puta viđali svoje okrvavljene tabane! I evo ih opet, žure . . . 

»Ranjena Marija Bursać!« pronijelo se začas po svim 
žaseocima. Naša Marija! »Marica«, kako su je od milja zvali 
u Desetoj brigadi. 

Omladinke su brzo sišle podno stijenja u selo Bastase, gdje 
i za najžešćeg ljeta teče izvor bistre hladne Bastašice. Na 
nosilima su ih već čekali ranjeni drugovi. Ugledavši svoju 
omladinu iz Kamenice, Marija se pridiže na ruke i sa svima 
se pozdravi pitajući kako su im kod kuće i u selu. 

»Marija, jesi li teško ranjena?« povika omladina u jedan 
glas. 

»Nije ništa strašno! Samo malo me zagrebalo po desnoj 
nozi« uzvrati ona i poče da pjeva: 

>*-Bolna leži omladinka Mara, 
? sa svojom se majkom razgovara . . . •« 

Potrebno je bilo izvršiti hitnu hiruršku intervenciju. A 
Ijekara nema, zavoja nema, injekcija nema! O transfuziji u 
ono vrijeme nije moglo biti ni riječi. A Marija je izgubila mno^; 
go krvi! Pa i rana se zagadila, pojavili se crvi . . . Bolnica je 

, r 

4^ daleko i treba prevaliti još pet sela da bi se stiglo u Vidovo 
Selo u vojnu bolnicu drvarskog područja. I to, kamenitim, 
vrletnim putevima. 

Na komandu »Pokret«, krenuli smo sa nosilima. Četiri 
omladinke nosile su Mariju, dok su se četiri odmarale u smje- 
ni S vremena na vrijeme Marija bi podigla glavu i, prebira- 
jući nas pogledom, tražila onim slabijima zamjenu. Nije doz- 
voljavala da se djevojke dugo zamaraju. U svakoj novoj smje- 
ni započinjala bi pjesmu. Ponavljala je naročito često »Omla- 
dinku Maru«. U glasu joj se tad osjećala tuga: 

>»-Pozdrav'te mi sve drugove moje, 
neka hrabro na braniku stoje. 
Neka brane naSu zemlju milu, 
dok ne slome fašističku silu. 
Pozdravite ih, ja im doći neću, 
koVko vidim uskoro umrijeću!f< 

Njena pjesma davala nam je snage da je nosimo bez za- 
stanka i odmora, da bi što prije stigli do bolnice i zatražili 
Ijekarsku pomoć. Svaka od nas potajno i sa zebnjom se pi- 
tala: »Je li moguće da ovako mlado, zdravo i umiljato srce 
prestane da kuca?!« Svima nam je bilo žao što joj ničim ne 
možemo pomoći. 

Svugdje uz put narod se jatio da je vidi i upita kako je. 
Stariji nisu mogli uzdržati suze. Sve ih je zadivila svojim 
ponosnim držanjem. Kod uzglavlja bi joj neopaženo spustili 
skromnu ponudu: šaku Iješnika, užutjelu jabuku . . . 

I majka Joka pošla je u pohode svojoj ranjenoj kćeri. 
Bio je, sjeća se ona, utorak 21. septembar. Uz put je susrela 
omladince koji su nosili Mariju. Cim je ugledala majku, prve 
riječi su joj bile: 

»Gdje je Duško, je li živ? Gdje je Milka? Luda jedna, pla- 
kala je kad me je ispraćala uoči borbe na Prkosima«. 

Doznavši od majke da su joj brat i sestra živi, zapjeva- 
la je: 

>'^Naša borba zahtijeva, 

kad se gine da se pjeva . . . -^ 

# 

»Zašto kćeri pjevaš? Zar ti je sada do pjesme?« s gorkom 
tugom primijeti majka. Marija se osmijehnula: 

»Ne boj se majko, sve će biti dobro!« «^ sjeća se Milan Petraković^). — Mnogo mi je bilo žao kad sam. 
Ciip da su teško ranjeni Marija i Stevo Pilipović, zamjenik 
komandira čete, a moj zamjenik Lazo Tomazović — poginuo. 

Kada smo ušli, obradovala se, ali se osjećala sasvim sma^ 
laksala. Naprezala se da sa nama razgovara. Imala je na sebi 
neki tamni kaputić i seljačku suknju« Gologlava, čini mi se, 
8 pletenicama. Pokazala nam je ranjenu nogu, natečenu sve 
đo iznad koljena i modro-cmu od podlivene krvi. Potužila se 
đa ima strašne bolove. Mislili smo ipak da je Stevo Pilipovič 
mnogo teži ranjenik, jer tako je izgledalo, i da će Marija ranu 
sigurno preboljeti. Ni pomišljali nismo na ono najgore. 

Došli smo u želji da se sa njom malo pošalimo, kao ne- 
kad u štabu brigade, gdje smo je upoznali dok smo bili na 
kursu za komesare četa, i da joj time bar malo olakšamo 
patnje. 

Ali videći kako joj je, prekinuli smo šalu. Pogotovo kad 
nam }e; stalno žmireći, prošaptala: »Gotovo je!« 

Rastali smo se od nje negdje oko podne, a naveče, u Dr- 
varu, čuli smo da je u prvi mrak tog istog dana podlegla. VOLJELA BIH DA OZDRAVIM 

Posljednji put sam je vidio u maloj improvizovanoj bol- 
nici na Vidovu Selu — priča Milan P. Bosnić. — Tamo sam 
liječio promrzle noge. Dan ranije, došao je ranjeni Mićo Su- 
^ilović. Obasuli smo ga pitanjima. 

»Izgubio sam mnogo ljudi, oko četrdeset što mrtvih što 
ranjenih. Marija je bila među prvima. Hrabro se borila . . .« 
saopšti nam on i reče da sve teške ranjenike upravo nose 
ovamo. 

Sutradan, pred smiraj simca, doniješe i Mariju. 

Unijeli su je u jednu od kuća u zaseoku Ko vica i Bajića, 
gdje su se već nalazile ranjene žene-borci i bolničarke. Smje- 
štena je u malu polumračnu sobu, sa još dva-tri teška ranje- 
,nika, na drveni krevet nastrt slamom i pokriven grubom ko- 
nopljanom plahtom. 

' ; Ušli smo načas ja i Mićo. Stojeći iznad njene postelje^ 
opipavao sam joj puls. Progovorila je s naporem: ^) M. I^etraković — komesar III čete u Marijinom bataljonu^ 50 »Milaiie, teško sam ranjena ali ne žalim, pobili smo mno- 
go njemačkih fašista«. 

Poćutala je, a zatim jedva čujno prošaptala: 

»Voljela bih što prije da ozdravim!« 

»Sve ćemo poduzeti da se što prije izliječiš« — odgovorih 
joj. 

Idućeg dana, sav usplahiren, došao k nama dr Kišicki^), 
tjpravnik bolnice. Znoj ga probio. Okreće se Mići i meni: 

»Druže komesaru, šta ćemo, šta da radim? Marija je do- 
bila tetanus, a ja joj ne mogu pomoći!« 

Odmah smo poslali kurire u štab V korpusa, u Ribnik, 
dva dana hoda tamo i ovamo, po lijekove, ali sve je već bilo 
kasno. Bila je već sva modra. Tiha! Pred smrt nas je samo 
mutno pogledala i naprežući se upitala: 

»Je li do-o-ktor tu, mo-o-že li mi se po-o-mo-či?« 

Svu noć i dan drugovi su kraj nje bdjeli. Svakog časa smo 
je obilazili. Raspitivali se. Svi smo skočili da joj pomognemo. 
Ali, sva naša nastojanja bila su uzaludna. Marija je imurla. 

— Po Marijino mrtvo tijelo odmah su došli zajedno omladi- 
na iz Kamenice i njeni roditelji — sjeća se Dragica Đašić. — 
Polako su se spuštali strmim putevima ka Drvaru, pjevajući 
posmrtni marš. 

>^ ... Vi padoste žrtvom, vi dađoste sve, 
krv, živote, mladost, radi slobode.^ 

Težak je i bolan bio rastanak. Oko otvorenog groba na 
Spasovini okupila se sva omladina i narod Kamenice. Došlo je 
i dosta vojske. Sve što je u blizini bilo slobodno, sleglo se na 
sprovod. Iz Podgrmeča je već bio stigao i njen brat Duško. 
Sahranjivali su je sa svim vojnim počastima. Pogreb se 
pretvorio u veliku manifestaciju čvrstine i odlučnosti za dalj- 
nju borbu. Pored ostalih rukovodilaca od Marije se oprostio 
i Veljko Ražnatović, pomoćnik komesara X brigade. Istakao 
je njenu skromnost i samoprijegor, kao i ostale omladine koja 
se, ne štedeći sebe, tako hrabro bori . . . 

Posljednji je govorio Duško Bursać, sekretar SK SKOJ-a: 

»Draga sestro, opraštam se od tebe i kao od sestre i kao 

od člana Partije i SKOJ-a. Ti si bila primjer herojske borbe, 

kako u pozadini tako i na frontu. Ostaćeš vječito u sjećanju 

svoje braće i rodbine i cijelog naroda okoline Drvara . . . 

»). Đr Kišickog su 1944. ubiU četnici kod Glamoča. ^\ opraštam se s tobom u ime omladine našega sreza. 
Tvojim radom, tvojom požrtvovanošću, tvojom visokom svi- 
ješću i herojskim držanjem, osvjetlala si lik člana KP i 
SKOJ-a. Ja vjerujem da će tvojim primjerom poći još hiljade 
mladića i djevojaka . . .« 

Duškove riječi duboko su dimule i staro i mlado. Svi su 
plakali. Kada su Mariju u zemlju spuštali, njemački avioni po 
drugi put su nadlijetali, ali ozbiljna i svečana masa ljudi nije 
se ni pomjerila dok je kulturna ekipa pjevala: 

S tugom vas pratimo . . .« 

Držanje majke zadivilo je sve prisutne. Otac Nikola i 
majka Joka stajali su stegnuta srca i suvih očiju. 

Ugasio se život omladinke Marije kao i hiljade drugih 
znanih i neznanih žena i djevojaka koje su pale na polju 
borbe i časti. MARIJA NA PRKOSIMA*) 

Uno, djevojko iz djetinjske bajke 
zapljuskuj, zapjeni, zašumori meni 
o ponosnoj tuzi Marijine majke . . . 
A ti, vjetre s gore, oglasi se jače, 
da čujem srca što osvetu kuju 
i svake noći burnije se čuju, 
srca drugova s moje Klekovače. 

O tebi pjevam, Marijo s Kamenice, 
djevojko-ratniče iz bataljona, 
što si pod titovku svila pletenice 
i srcem krenula protiv betona. 

Neću da pjevam o Mariji čobanici, 

o skoku s kamena na kamen, 

o ptici pastirici, 

o prvoj rumenoj u vezu žid. 

Ni o njenoj suzi, kad se zorom kradu 

i žurno bježe ka Drvaru gradu 

Kameničani, radnici u SiPADU. 

Prećutaću o ruvu djevojačkoga 
i kako tužno miri dunja žuta 
a dragi suđeni, još neviđeni, 
često se privida na okrajku puta. •) Branko Copić — pjesma je napisana još za vrijeme rata* Sad vidim Prkose, brdo vjetrometnOt 
njihovo gnijezdo u naiem kraju, 
i vidim Mariju na položaju 
i njihove loge u svitanje rano, 
polje osinjacima posijano. 

Triput je munja kroz noć zasijala 
triput je Marija jurišala. 
Kad je na prvi bunker udarala, 
u sijevanju koje život briše, 
selo je svoje u ognju gledala 
i stada bijela kojih nema više. 
Ćula je starca gdje iz jame zbori 
i plač matere s djetetom u gori. 

A kad je na drtigi bunker jurišala, 
ugleda mrtve staze ispod brine 
i pepelište umjesto Drvara 
i zgrčene u vatri mašine. 
Vidje: kolona, tamna i nijema, 
bdije nad gradom koga više nema. 

A kad na treči bunker nastupila, 
smrt je sinula iz tamna gnijezda 
i sokolići polomila krila, 
nad Kamenicom se otkinula zvijezda. 

Posljednje svitanje gledaju joj oči 
i zadnja pjesma iz srca se toči. 
Zapjeva o svome prvom Iljin-danu 
kada je sveto breme ponijela, 
poklonila mu mladost ko draganu. 
Kako je u zore, oštre i smrznute, 
novorođenče drago — domovinu, 
stezala na grudi netaknute 
i često joj pjevala Partizanku 
čeličnu i rosnu uspavanku. 

Marija, zvijezdom obcLSjana mati, 

dok nad njom smrtna zgušnjava se tama, 

osmijehom posljednjim ratnike prati, 

odniješe joj dijete na rukama; 

u srcu nošeno, u krvi rođeno 

i kroz trista vatara proneseno. 

Ide brigada, nosi domovinu 
i dijete raste, čarobna bajka, 
nad njim nevidljivo Marija bdije 
i diše toplinom djevojka i majka. ^k RAVIJOJLA'RAVA 

JANKOVIČ ftAVUOJLA-RAVA JANKOVIO Bodena Je 191f. u sdu Osijeku kod HUf/i/t, u \»*,»Ui',})M tidnit 
Bii srez San^Jevo, u siromašnoj wr<>:^>.oj i^^/'/'^m '/Afn*, ii.-ii>iiiiit •• 
vntna Je samo dva razreda Gra^ans^kr- f./t,U' rj '^.niijivii i 111.^1. i 
V Stručnu đanoaćinsku ikolu »Kola \r\rM.h fj-nUim-* J'iiju mii 
lijebOa u Pokretu, ali se družila u r.^f^r'r'Jr^'/rri o/rjl.i'J'/j'nii u hi<i 

i okolini Vrda Bosne. Prvih dana Ustanka 1941. njp<s rh'^ v>.'^,' > ';« nafmn Imi Ti ih 
IQP odreda »Zvijezda? — u V.«r.^.^ S'v.f-rf 'yf.> i-hi ii'iiH-i M'I 
Okruglicu u VisoCku četu Vareiicog '.ćU. .'/•.;. :'*/;< #,.iii.i.i M-ni-« 
02) 1M2. dcrtxrovDljĐO Je it-jp..« , : ..W", •.'/ .n. i-* u.i-.ini |.i.. 

HetiU bataJ(joa, Itoji Je izdaja l-^^: .',:.% . ;:? ^:y ^ '''inintii 1 

Ith bataJJfloa, a 2. avBusU u m.. Vvv..'. vJ r<j''i j' f"n"iMiii<i \M RAVIJOJLA-RAVA JANKOVlC Rođena je 1919. u selu Osijeku kod Blažuja, u podnožju Igma- 
na, srez Sarajevo, u siromašnoj seoskoj porodici. Zbog oskudice 
završila je samo dva razreda Građanske škole u Sarajevu i prešla 
u, Stručnu domaćinsku školu »Kola srpskih sestara«. Prije rata 
nije bila u Pokretu, ali se družila sa naprednom omladinom u Bla- 
žu ju i okolini Vrela Bosne. 

Prvih dana Ustanka 1941. stupa kao borac u Semizovačku četu 
NOP odreda »Zvijezda« — u Vlakovu. Novembra 1941. odlazi na 
Okruglicu u Visočku četu Vareškog bataljona istog odreda. Marta 
(12) 1942. dobrovoljno je stupila u I istočno-bosanski udarni pro- 
leterski bataljon, koji je maja 1942. ušao u grupu udarnih bosan- 
skih bataljona, a 2. avgusta u selu Sekovići od njih je formirana 
VI istočno-bosanska udarna proleterska brigada. Sav borbeni put ^'l. tih jedinica prošla je i Rava, kao njihov borac s puškom u ruci, kao 
bombaš, bolničarka i referent saniteta: počevši od čete do brigade. 

U SKOJ je primljena početkom decembra 1941. u Vareškom 
bataljonu odreda »Zvijezda«, a u KPJ drugom polovinom 1942. u 
VI istočno-bosanskoj brigadi. U Brigadi ostaje do šeste ofanzive 

— zima 1943 — 1944, kada odlazi za referenta saniteta u XIX bir- 
čansku brigadu. Potkraj 1944. prihvata se svoje posljednje dužnosti 

— referenta saniteta u štabu 27. divizije. 

»Pisati o Ravi, kao heroju u jednoj borbi, teško je — razmi- 
šlja Pero Kosorić. — Borbi je bilo mnogo i mnogo, i u svima je 
bila heroj. Pisati o Ravi, savesnoj, požrtvovanoj i nežnoj bolničarki, 
teško je. Te osobine ispoljavale su se u svakoj novoj borbi i krasile 
ovaj lik, upotpunjavale ga i oplemenjivale. O njenom drugarstvu« 
o ljubavi prema drugovima kada je sa njima jurišala, izvlačila ih 
ranjene iz borbe, pitala u kratkim predasima svojim poslednjim 
zalogajem, pomagala im da se odmore i okrepe, zaboravljajući na 
svoj zamor, moglo bi se mnogo reći pa da se opet sve ne kaže . . .« 

I možda nigdje ratna biografija jedne žene ne simboliše tako 
cjelovito rast NO pokreta u jednom kraju, kao što borbeni put 
Ravin simboliše rast partizana u istočnoj Bosni. Svojom izuzetnom 
hrabrošću i podvizima u borbi, posebno, svojim divnim ličnim oso- 
binama, pomagala je svima oko sebe da lakše podnose to surovo 
vrijeme. To ju je još za života uvelo u legendu. Postala je legen- 
dama partizanka Rava. Uz ime komandanta Veljka Lukića — 
»Kurjaka« i Branka 3tQjanovića — »Krvavog«, u analima Šeste 
brigade blista i svijetli lik Ravijojle-Rave Jankbvić. Ostavili su 
neizbrisiv trag u srcima ljudi Romanije, Birča, Majevice, Ozrena . . . 
Svuda gdje. se borila Šesta istočno-^bosanska i Devetnaesta bu^čan- 
ska brigada. . . ,^ 

Poginula je 3. novembra 1944. kod Crvenih Stijena na vrhu: 
Romanije, kao poručnik NOVJ. Pred smrt je dobila Partizansku: 
spomenicu 1941. i Orden za hrabrost. Za desetice herojskih podviga 
proglašena je narodnim herojem 20. XII 1951. godine. Njeni posmrtr^ 
lU ostaci nalaze se u Spomen grobnici boraca NO rata u velikom 
parku na Ilidži kod Sarajeva. ! . ■ •^rv — Ime neobično, i u našem kraju rijetko, dala joj je maj- 
ka još pod svježim utiskom divljenja za jednu mladu Ravi*^ 
j0jlu s Oštrelja, koja je potkra} prvog svjetskog rata u svom 
zćije$tu prkosno nosala nacionalni barjak. 

Seljakali su nam se roditelji po Bosanskoj krajini — pri<^ 
ča sestra Desa Petrić — gdje je otac službovao kao poštanski 
zvaMčnik i gdje smo ja i brat Stojan rođeni. Osamnaeste go- 
(Une ih je nešto povuklo zavičaju, pa su se vratili u selo Osi^ 
j^ 6-^7 km udaljeno od nidže kod Sarajeva, čemera smo se 
napili već na početku, kisnući ispred zapečaćenih vrata naše 
kude koju su rođaci iznajmili za Ijetnjikovac nekom sarajev^ 
£&om gazdi. Očajna od sporova i duga čekanja, upravo tad 
br^nenita sa Ravom, majka je otkinula pečat i ušla, ali žah* 
dari su nas izbacili vičući: »Znaš li ti da si carski pečat raz-' 
iteiila!?« 

Rođaci su nam slabu žeihlju dali, zaredale su svađe I 
podvale . • . Otac je počeo da pije i polako vene. I sad boM^ 
liždrhtim pri pomisli na ono davno jutro 1929. kad smo bez 
Oca ostali: Ja dvanaestogodišnji curetak, Rava šest godina mla^^ 
đa od mene, i naša dva brata. On umire, a mi se u jedan' 
ĆOšak zbili, pogled s njega ne skidamo. »Dijete moje, -^ obra^ 
tio se meni, *— ti si mi najstarija, čuvaj dokumenta — pri 
tom na stari vojnički kofer pokaza — pazi siestru i maloga 
Dragu . . .« Plačem gorko a Rava mi šapuće: »Zašto ti, bol^n^^ 
Đeso, plačešl? Šuti, ono tata spava!« Htjela je da me utješi, 
dklaa4»vOj način olakša onaj teški pritisak žalosti. Odmalena 
je pokazivala izuzetnu vedrinu, bistar um i osjećajnost ža 
ljude. 

^ ' Živjeli smo od očeve penzije, od bašte i nešto zemlje koju 
smo u napolicu davali. Više smo gladovali. Mati je po selu 
prala veš. Dođe kući mokrih haljina, s komadima hljeba. Ce^ 
sta, vraćajući se iz škole, nismo znali da li ćemo od hrane 
ište. zafteći. Idemo tako jednom pored rijeke Bosne^ a Rava ;8e^ 4 potuži: »Jao, što sam ogladnila!« Ukraj puta plave se sitne 
opore tmjine i ona prionu da ih bere i guta. 

»Sta to radiš?« pitam. 

»Hajd, bolan, što bilo da se pojede i glad utoli.« 

Šta puta iz mekinja smežurane krompiriće izvadi! »Čekaj, 
samo da ih operem« kazala bi, pa bismo to kuhali i s ljuskom 
jeli. Navikli smo se bili i na koprivu.« »Ova žara će isklijati 
iz mene« uzvikivala je smijući se. Pa tek projin hljeb! Redov- 
no nas je upozoravala da se vruć jede, jer kad odstoji ko ka- 
men je. 

Najteže nam je u duši bilo za praznika. Po komšiluku se 
bravi kolju, a nama majka zakolje kokoš ili pijevca. D^eca,. 
đavoli, zadirkuju je, ispituju: 

»Ravo, šta vam je majka zaklala?« 

»Zaklala nam, bome, proza!« uzvraća ona ponosno, sija-_ 
jiići od zadovoljstva. Za vaskrs nas četvoro dobijemo samo po^ 
jedno jaje, dok se ostala djeca kočopere iznoseći pregrštima, 
Nju to nije zbimjivalo. Cak bi se unaprijed pohvalila: »Sad će; 
nama, Stojan donijeti!« A Stojan, tucajući se sa djecom,' kao 
pobjednik skupi piina njedra jaia. Rava ta jaja poreda na^ 
mtiavinjak i, počekavši malo dok mravi po .njima„ prošetaju, 
odnčse ih išarana među djecu. Ova se Čude:. »Odkuda^ ti?„«J 
i daju dva jednobojna za jedno šareno. Rava ih opet šara na 
prometnoj humčici i zamjenjuje^ a pred veče r— mi smo »bo- 
gatiji« od ostalih! 

U one naše posne večeri ne jednom se rastužila gledajući 
majku umornu i nempćnu da nam pruži najnužnije. Ali, kap 
i obično, smislila bi brzo neki izlaz. »Ajdmo nafatati riba!« 
doviknula bi nam i dograbivši gasnu lampu istrčavala prva^na 
rječicu Zujavinu šio nam je prpticala pored same kuće. Ne-, 
strpljiva da nas razvedri, jednom rukom je osvjetljavala pK- 
•činu a drugom na viljušku nabadala pšamućene ribe. 

Njena životna radost ublažila nam je mnojge gorke 
čaisove. Kad je mama izruži, ne zna da se naljuti. Zagrli je i^^ 
ljubeći je, zapjeva: 

»Ja curica, rhajika udovica, otac i siii dođ'te obojica^. ! 

. Majka je začas »razoružana«. Od Ravinog imiilj[avai3tja i 
vriaigblaštih riječi, njeiia ljutnja bi iščezla ItaP dim na vjetru. 
»Stp je ne udariš?« pitam. »Kako ću, lie mogu ... .« 

.. Privlačilo ju je sve novo, i neobično. Puna žive radozna-r, 
Ipsti, sve bi dospjela .4a vidi i da čuj^.. Sjećam. se, na Bajlo?,; ^ vačkom polju, gdje je sada aerodrom, vojska razapinjala ša- 
tore. Kad, evo Rave trkom, noge salomi. 

»Kuda ćeš?« 

»Da vidim šta oni tamo, rade!« 

Zadjevojčila se, stasala, ali je ostala prostodušna. Cista 
srca. Teško je pobrojati sve njene zgode i nezgode. Došla jed- 
na komšinica pa, pričajući o nekakvoj kremi, veli: »Jesi li 
vidjela Tankose, kako je bijela!« Ne prođe dugo, trči Rava 
kući i na dlanu nosi malo pomade. »Rekla mi da dobro utr* 
ijam« pohvali se i poče da trlja, trlja, ruke je zabolile. Mene 
preplanulu od sunca, često je zadirkivala: »Ih, jesi, ko tava 
naopako!« 

Voljela je da oproba sve što bi joj se dopalo: »Daj mi lan- 
čić da malo pronosam« zatraži, ili: »Daj mi mindušice!« »Kaka 
ćeš ih uvući?« branim se. »Ih sad ću ja kumi Mileni!« Ubrzo 
se vratila probušenih ušiju, vosak još s njih visi. 

Majka je u selu imala prijateljicu, ženu staru i samotnu 
ali naviknutu na čistoću, pa bi Ravu slala da joj očisti kuću,, 
izriba džezve, izglača bakreno posuđe. Vraća se Rava jednom 
od nje, pune ruke nosi. »Dala meni duša babina — veli i 
zakikotala se — sve ona meni tako: »Bog ti dao, dušo babi- 
na...« Toliko su joj te staričine riječi prionule za srce da ih 
je otada kao »poštapalicu« stalno ponavljala u govoru. Mno- 
go kasnije, u partizanima, nju će borci zbog toga i prozvati 
»Baba Rava«. »Ne plači, ne ječi — umirivala bi ranjenika — 
sad ću ja tebi ranu oprati, diišo babina!« 

Zbog oskudice, završila je samo dva razreda građans^ie 
škole. Knj.ge nije mogla kupovati zato je prešla u Stručnu 
školu »Kola srpskih sestara«*) gdje su je, kao i ostalu »dobru 
siromašnu djecu«, primili besplatno. Polazila je od kuće u 
pet izjutra, po mraku i pješačila do Ilidže i male željezničke 
stanice Plandište. Najčešće bosonoga sa cipelama u ruci, da 
bi ih sačuvala. Tek u voz je ulazia obuvena. 

Sama je šila i stalno nešto prepravljala od ono malo odje- 
će. Sta da se priča! Imale smo po jednu košulju! Bijeda, pa 
eto! Ali kod nje je sve išlo jednostavno. Brzo. Kad je moju 
svečanu haljinu od ružičaste svile peglajući izgorjela, ipak ju 
je obukla, vješto rasporedila nabore i, stegnuvši se pojasom, 
izašla u šetnju. Kosu je uvijek lijepo uređivala. Oko nje se ^) Sada studentski dom »Mladen Stojanović« ^V okupe momci, po nekoliko njih, a ona samo priča, priča..,. 
Ali sa svima drugarski. I na iskrena udvaranja uzvraćala je 
šalom. Nije htjela da zna i da naglašava ko je šta, Spbin ili 
Hrvat. Ni u crkvu nije išla. . 

Za napredni radnički pokret saznala je od našeg rođaka 
Voje Latinovića, komimiste. Morao je redovno da se javljfi 
žandarmerijskoj stanici na Ilidži, pa je dolazio u naše selo. 
Kad bi žandarmi navratili da provjere je li on u selu, Rava 
ga je zapitkivala: »Zašto ovi žandari dolaze? Ja znam da nisi 
ni ukrao ni ubio!« On joj je tad objašnjavao da je to politi- 
ka .. . Drugovala je i sa našim bliskim rođakom Brankom 
Jankovićem, naprednim radnikom, pa je kod njega na Alipa- 
šinom Mostu ostajala i po mjesec dana. A kada se pred rat 
»iz svijeta« vratio u selo naš prvi komšija i rođak Gliša Jan- 
ković-), pekarski radnik, Rava se i sa njim zbližila. Gliša je 
bio na zanatu u Somboru a zatim u rudniku Bakovići kod 
Fojnice, koji su eksploatisali Englezi. 

— Sa Ravom sam bila komšinica — priča Štaka Ešpek. 
— Kuće nam je dijelila samo rječica Zujevina. Bilo joj je 14 
godina kad sam se 1932. iz Stupa udala za Vašu Ešpeka u 
5elo Osijek. Mnogo je Rava voljela seljački život. Stalno je 
išla po sijelima i svatovima. Obožavala je seosku nošnju ali, 
je na žalost, nije imala. Ipak je onako mlada, lijepa, uvijek 
nasmijana i bezazlena, blistala na svim seoskim svadbama i 
u pozajmljenim haljinama, nakićena pozajmljenim dukatima. 
Bila je kolovođa za igru, pjesmu, šalu, uvijek okružena mom- 
cima i djevojkama. Mada puka sirotinja, držala se vrlo pono- 
sito. Kad bih je pozvala da odemo u selo, u goste, predlagala 
je: »Dobro, hajde da idemo, ali ništa da ne jedemo! Kad aeset 
dana mogu biti gladna, mogu i ovaj jedan.« 

Najviše je voljela da zapjeva: 

»Koso moja, borovino gusta, gdje li čeS se razdijeliti 
pusta? 

Jednu stranu Sarajevu gradu, drugu stranu na llidžu 
ravnu . . .« 

»Romanijo, visoka planino, s tebe mi se vidi Sarajevo i 
sva sela oko Sarajeva . . .« 

U međuvremenu sam sa porodicom otišla iz sela. Kad 
sam se 1940. vratila, u Ravinoj kući smo stanovali nekoliko *) Gliša Janković — nar. heroj, poginuo đ^ mjeseci., Sjećam se koliko je bila pažljiva dok joj se snajka 
porađala. Cijelo vrijeme ju je na sebi predržala. Da je ikako 
mogla, rodila bi umjestp nje. Mnogo je voljela djecu i moju 
i bratovu. 

— - Zaposlen sam bio u Željezničkoj radionici u Sarajevu, 
pa sam od 1936. stanovao na Alipašinu Mostu — kaže Bran- 
kica Janković. — Rava je svakodnevno lokalom išla u grad u 
stručnu školu u Mis Irbinoj ulici i neko vrijeme je stanovala 
kod mene. Jedinac sam, a budući da smo djeca od dva brata, 
ja i Rava smo se voljeli više nego rođeni brat i sestra. Inače 
^rpdni i po naravi, uvijek smo bili zajedno. U novoj sredini, 
a bila je to uglavnom naprednija omladina, ona je našla i 
^voje novo društvo. Uvijek veselu i bezazlenu Ravu svi su 
vrlo brzo i mnogo zavoljeli. Nikad ni o kome ništa loše nije 
govorila. Mogla je da stane i sa deset mladića, i za svakoga 
je našla lijepu riječ. Već na prvi pogled je djelovala samo kao 
drug i čovjek. U kući je, isto tako, uvijek bila raspoložena. 
Sjećam se, mnogo je voljela pitu. Gotovo svaki dan, došavši 
iz škole, doviknula bi još s vrata mojoj majci: »Strina Soko, 
ima li pite za ručak?« Mi smo uglavnom i jeli onu seljačku 
pitu i mlijeko. 

Otac mi je bio dobrovoljac u I svjetskom ratu, pa sam 
1938.. godine na ime ratnih dobrovoljačkih obveznica dobio 
16.000 dinara u gotovu. Bili smo sirotinja i za nas je to mnogo 
značilo. Ja i Rava smo se odmah obukli od glave do pete. 
Ona je kupila i grombi-kaput. Tako obučeni otišli smo na 
stočnu pijacu, kupili svinju, i sa svinjom na zaprežnim ko- 
lima, u novom odijelu i kaputu, prošli kroz Sarajevo i došli 
kući. Rava je sjala od sreće i zadovoljstva. Ni na um joj nije 
palo da se ženira. 

Na Alipašinu Mostu bila je srpska i hrvatska čitaonica. 
Ja i Rava smo vrlo često boravili u hrvatskoj čitaonici. Iako 
mladi i neorganizovani, nas dvoje smo instiktivno osjetili da 
nije dobro što neki velikosrpski nastrojeni mladići, pa i sta- 
riji, omalovažavaju hrvatsku čitaonicu. Uprkos tome, ja i 
Rava smo išli na igranke u hrvatsku čitaonicu, imali dosta 
-drugova Hrvata i pazili se sa njima kao braća. Sjećam se 
da je Rava žestoko osuđivala napad mladih šovinista na jedno 
;sijelo u hrvatskoj čitaonici. 

^ Negdje 1039. godine počeo sam da primam u Željezničkoj 
radionici neke ilegalne materijale i letke od 2ivka~Jošila. Ja i Rava smo to čitali i počeli se idejno orijentisati i dje* 
lovati među omladinom. Sjećam se zgode u ljeto 1939. na 
bivšoj željezničkoj stanici Nova Ilidža. Bilo nas je sedam-osam 
mladića: ...Vukašin Stojović, Vojo Knežević, Obrad Kopri* 
vica. Rudi Patehar, ja i — Rava sa nama. Svi su bili radnici 
u Željezničkoj radionici^. Do nas je stajala grupa galam- 
džija; demonstrirali su i izazivali nas. Saznali smo da su to 
mladi Ijotićevci i mi smo ih, na njihov izazov, napali Na- 
mamili su nas u voz i ispod kaputa izvukli kratke debele 
palice. Nastala je opšta tuča i gužva u kojoj je, skupa sa nama, 
učestvovala i Rava. Dobro se tukla, bez imalo straha. Dobila 
je palicom, ali ni ona nije štedila udarce. 

Okupacija zemlje zatekla je Ravu kod mene. Mladi ve- 
likohrvati počeli su nam prijetiti, naročito neki Mirko Tolj 
i Marijan Pehara. Pripadali su križarskoj omladini koja je 
bila organizovana pri crkvi na Stupu. Rava je zatim otišla 
u selo Osijek. Kad je Njemačka napala Sovjetski Savez, i 
ja sam se našao u Osijeku. 

Sela Sarajevskog polja strepjela su od ustaškog noža. Po 
kućama i crkvama palili su žive ljude. Poljem se širila vijest 
o ustanku . . . Svako nemirno veče Rava je stajala u tamnom 
šljiviku i osluškivala sve snažniju pucnjavu: jednom je pu- 
calo Vlakovo, drugi put se u daljini prijeteći odzivao Igman 
i mračno grmio iz dubina. 

— U njenoj kući me je i rat zatekao — kaže Štaka Eš- 
pek. — Javno je pjevala i govorila protiv Hitlera. Slušali su 
je i žandarmi pod prozorima. Te njene smjelosti sjeća se i 
Ljiljana Prlja: »Obično preko ljeta, kad sam sa roditeljima 
išla na naše imanje u Blažu j, susretale smo se u vozu. U 
doba julskih pokolja Srba u sarajevskoj okolini, u Blažuj 
smo samo s vremena na vrijeme išle ja i sestra, da donesema 
voća i povrća. Stajale smo tako, jednom, na peronu željez* 
ničke stanice kad je naišla Rava u društvu nekih ljudi. Oštro 
je gestikulirala, vidjelo se da nešto negoduje, a zatim je prišla 
meni i sestri i glasno se požalila: »E, ovo se ovako više ne 
može, pobiše ljude! Nema druge, moramo se svi dizati na 
oružje: i muško i žensko, i staro i mlado«. Ja i sestra smo se 
samo značajno pogledale i ćutale. Ta izjava, u to vrijeme« 
zvučala je tako osvježavajuće i tako opasno. Bilo je čudno 
*) Svi su oni 1941. od ustaša poubijani. da se neko usuđuje tako glasno i otvoreno negodovati na jav- 
nom mjestu. Niko od prisutnih nije ništa rekao. Ušli smo 

u VOZ.C 

— Sjećam se vršidbe — kaže dalje Štaka. — Povjerenik 
je bio neki učitelj iz Pazarića. Rava ga je vrlo vješto zago- 
varala dok su naši ljudi vagali žito. Ćula sam kasnije da je 
i ovaj učitelj otišao u partizane. Nekako odmah iza vršidbe 
Rava je krenula u šumu. Dali smo joj vojničke pantalone, 
bluzu i opasač što je moj muž Vaso donio nakon rasula vojske 
stare Jugoslavije. Svratila je k nama u sumrak i Vašu sa 
šljive skinula, da joj to pronađe. I njega je pozivala sa 
sobom. Nedugo zatim, dolazila je kući u dva maha. Tek da 
se vidi sa svojima. Odmah me je posjetila. Vrlo lijepo je iz- 
gledala. Dala sam joj pimu zdjelu jabuka. »Uh, što su čvrste, 
crvene! — obradovala se — Taman će mi dobro doći za putaU DOĆI ČU SA POBJEDOM 

— Rat je počeo i sve je krenulo brzim tokom — kaže 
Ravina sestra Desa. — Govorila nije ništa, mogla sam samo 
da naslutim da se nešto priprema i da i ona sa tim ima neke 
veze. Pred Ustanak naišao Slobodan Princip »Seljoc u na- 
rodnoj nošnji sela Pala. Prepoznala sam ga, i ranije je dola- 
zio, ali Rava mi prigovori: »Eh, ti znaš je li Slobodan! Ka- 
kav Slobodan! Uh, kao da nema sličnih ljudi!c A on je zovnu 
i stavi prst na usta. 

U međuvremenu sam se udala i živjela na Alipašinom 
Mostu, bliže gradu. Jedno julsko popodne, dok sam na livadi 
nedaleko kuće čuvala kravu, pojavila se Rava zagonetno na- 
smiješena, sa kutijom pod pazuhom. Raspakovala ju je sva 
ushićena i pokazala mi nove smeđe cipele ravnih peta, zele- 
nim oivičene. Standardne, jeftine »Batinec cipele! »Sviđaju 
ti se? Hoće li odgovarati? Znaš, — nastavila je ona, zanoseći 
se nečim što u prvi mah nisam shvatila, — žute su kao lišće 
kada opada, zelene kao jela. Taman će se slagati!c Zamislila 
se i dodala: 

»Znaš li ti da ja moram ići!? Ne mogu više ovako!c 
»Sta ti na um pada! — jedva izustih — šta to govoriš?c 
»Ajd, bolan, što si ti-i kukavica-a-a! 2^naš li ti šta sam ja 
učinila? Ustaškom logorniku sam rekla: »Vi naše strijeljate • — 2«M iMtradU ^ ovdje, — i pokazala, mu zatiljak, — a mi ćemo vas ravno o 
čelo. Z^irijetio mi je.« 

Poslije nekoliko dana dođe brat i veli: Otišla! 

- — Jednog julskog dana 1941. posredstvom studenta Dra- 
ge Filipovića, komuniste, došao nam je Slobodan Princq> »Se- 
Ijo« — priča Brankica Janković. — Zvali smo ga »Boba«. 
Sazvao je, sastanak u Nj^inom gaju u selu Osijeku. Pri- 
sutni su bili: Drago illipović, Gliša i Savo Janković, Rava i 
ja. Pročitan je Proglas CK KPJ o dizanju ustanka, a »Boba« 
je saopštio da treba organizovati gnq)u i ići u Cmotinu, gdje 
su već izašli neki naši drugovi radi podizanja ustanka. Meni 
je savjetovao da ostanem na svom poslu u 2elj. radionici, jer 
nisam kompromitovan. Grupa je to odmah prihvatila. Rava 
je bii^ oduševljena. Poskakivala je, sva razdragana, uzvi- 
kujući: »Sad ćemo mi njima pokazati!« Razišli smo se po selu. 
Odmah je počela da prikuplja opremu za sebe. Vesela, kao 
da će u svatove. Ona je, ina6e jako voljela da ide u svatove. 
»Ja odoh, ne brinite za mene mšta« rekla je za nekoliko dana 
i -r- otišla. 

— 13. jula 1941 — kaže Nisim Albahari — ja i Rato Du- 
gonjić našU smo se po zadatku KPJ u selu Ahatovići kod 
Cmotihe, da bismo organizovali Semizovački partizanski odred/ 
Nakon 14 dana stvorili smo grupu od devet drugova, većinom 
komunista, i počeli smo se kretati po svim okolnim selima; 
agitovali smo, da bi što prije formirali odred i otpočeli s 
akcijama. Tako smo došli i do sela Osijeka, koje nam je, u 
cjelini, svesrdno pružilo pomoć. Tu sam upoznao Ravu. Do- 
čekala nas je sa nevjerovatnim oduševljenjem. Gledala nas 
je pod oružjem i s lica joj se čitala silna radost. Poslali smo 
kurire na razne strane. U dva maha prenosila je našu poštu 
partijskoj vezi u Sarajevo: izvještaje o našim pripremama i 
zahtjev za sitne potrebe, papir itd. Sa zadovoljstvom je to 
obavila. Poštu nam je nosila i studentica Vukica Šain iz Re- 
Ijeva. Stvarajući po s^ima naša uporišta, i Ravu smo uklju-- 
čili među aktiviste u selu Osijeku. Cijela porodica JankovićdF 
bila je aktivna, naročito Gliša. 

— Vidio sam je u šiuni kod sela Vlakova sa puškom u 
ruci još prvih dana ustanka — sjeća se Ranko Balorda. — Došla 
je -sa Glišoto Jankovićem, i imala jasnu predstavu o tome kS iđ i::v,o;i '^ :,_ ' H su partizani i zašto se oni bore. Njih dvoje su se jedini iz 
svoga kraja borili cijelo vrijeme rata, bez prekida. Brat 
Ravin i drugi seljaci vratili su se poslije prvih teškoća. Ravin 
odlazak u šumu bio je za onaj kraj veliki događaj i nije 
prošao bez komentara po selima, pogotovo, jer iz tih sela 
1941. godine nije otišla nijedna žena. Prepričavalo se razli- 
•čito: da je otišla radi nekog momka, da će u šumi biti samo 
kratko vrijeme pa će se vratiti brzo, jer neće moći izdržati 
napore, a bilo je i pogrdnih riječi. Ali Rava je svojim drža- 
njem, čvrstinom i borbenošću sve te priče razbila i dokazala 
da je došla da se istinski bori, iako je žena. Karakteristično 
je za nju da je odmah uzela pušku u ruku i nijednu dužnost 
nije htjela da vrši bez oružja. Išla je sa drugovima u patrole 
i u izviđanja, a odlazila je s desetinom i u zasjede. Naša se- 
mizovačka četa držala je u to vrijeme položaj na Paljevu iz- 
nad Semizovca. U prvi mrak Rava je sa patrolama odlazila 
u sela i okupljenom narodu objašnjavala potrebu podizanja 
ustanka i ciljeve borbe, sakupljala oružje i vršila mobiliza- 
ciju. Nikakve razlike između nje i ostalih boraca! Svakom 
drugu bila je jednako pristupačna, i predusretljiva sa svima, 
bez obzira kakvu dužnost ko vrši. Nije bilo borca koji bi je 
podozrivo gledao smatrajući da ona ima posebnih sklonosti 
prema drugovima iz štaba ili rukovodiocima uopšte. Uživala 
je da pjeva seljačke pjesme, naročito sa Vojom Ferzanovićem 
iz Visokom, sa Markom |Cokorušem i Ilijom Kopri vicom, bor- 
cima vedrim kao i ona, uvijek raspoloženim za veselje. Mnogi, 
drugovi, većinom mladići, pokazivali su prema njoj sklonosti. 
Naročito Ferzanović. Bio je vanredno lijep, crnomanjast, sna- 
žan i veseo mladić visok blizu metar i devedeset. 

tJ oktobru, stanje u tim selima se mijenja. Pročuli smo 
se našim akcijama i uz nas je narod. Kretali smo se i. po 
danu. Uskoro nas počinju napadati sa svih strana; neprijatelj 
poduzima jedan veliki napad i prisiljava nas da napustimp, 
kraj. Nastaje prilično osipanje boraca seljaka, koji su mislili, 
da će se rat brzo završiti. Vraćali su se kućama. Rava i Gliša 
su ostali i prebacili se na teren Okruglice, jer smo svi pri- 
padali odredu »Zvijezda«*) čiji je politkomesar bio Hasan 
Brkić. *) »Zvijezda« — naziv prema planini Zvijezda u okolini Vareša:" na maloj slobodnoj teritoriji, ležao je kod svoje kuće. Bio je 
kraj septembra. Jednog popodneva, oko četiri časa, Hava.i 
ja smo pošli da previjemo Niku. Po nalogu komandira čete, 
trebalo je da se vratimo nazad na Paljevo do 18 časova. 

^r , Po završenom poslu Rava je predložila da ne idemo od- 
mah na Paljevo nego da produžimo na Malešiće, blizu Ilijaša, 
i i da na cesti zaustavimo autobus koji je saobraćao na rela- 
ciji Sarajevo — ^Visoko. Mislila je da će u autobusu biti neko 
od neprijateljskih vojnika, pa bi mogli da ga zarobimo. Ja 
sam to odbijao ali, na njeno navaljivanje, ipak sam pristao i 
.krenuli smo ka cesti. Desilo se da je upravo tog dana autobus 
kasnio pa smo u zasjedi, iza jedne štale kraj puta, čekali oko 
tsat i po. Obučeni smo bili poluvojnički, a na glavi smo imali 
velike šubare sa velikim petokrakim zvijezdama koje je Rava 
izvezla. Naoružani puškom, bombama, pištoljima. Iskočili smo 
•pred autobus i zaustavili ga. Dok sam ja vršio pretres Rava 
je, desetak koraka dalje, sa puškom na gotov sve držala na 
toku. Naredili smo da svi izađu iz kola. Zapazili smo dvojicu 
ljudi u prekrojenoj uniformi bivše jugoslavenske vojske. Nji- 
ma su pripadale dvije kante ulja koje smo našli u kolima. I 
njih smo pretresli i pronašli kod njih pištolje. Rava je predlo- 
žila da ih odvedemo u komandu čete, pa smo ih poveli ^a 
sobom, a autobus sa putnicima nastavio je put; U komandi se 
ispostavilo da se radi o dvojici okorjelih ustaša. Ja sam kao 
omladinski rukovodilac zbog nediscipline bio kažnjen sa tri 
smjene straže, a to je značilo ne spavati cijelu noć. Rava je 
prošla čisto. Tražila je od komandira da kaznu dijeli sa mnom 
napola. Komandir nije pristao i ona se obratila razvodniku 
straže. U toj akciji došla je do izražaja njena hrabrost, pri- 
sebnost i drugarstvo. 

Kao borac Rava se istakla u nekoliko akcija; naročito 

9. novembra 1941. prilikom neprijateljskog napada na Paljevo. 

Naša Semizdvlačka četa imala je stotinu i dvadeset ljudi, a 

napadalo nas je četiri hiljade Nijemaca, ustaša i domobrana. 

Dva dana smo se sa njima borili. Naročito težak okršaj sa 

'njemačkim tenkovima imao je vod Gliše Jankovića u selu 

: Rječici kod Reljeva. Sa njim je bila i Rava. Jurišala je sa 

Glišinom desetinom, puna zanosa, uvijek među prvima. Dva 

^enka su tada uništili. Nanijevši gubitke neprijatelju, moraU 

^šmo da se povučemo na Okruglicu. Tu smo, početkom de- ^{^embra 1941. ušli u sastav Vareškog bataljona odreda »Zvl- 
..jezda«. 

:;' ' U toku opsade Vareša, prvih dana decembra, održaii je 
^partijski sastanak: istaknute su velike zasluge Rave i Gliše 
rJankovića. Rava je, još u borbi na Paljevu, postala četna 
cl^olničarka. U našoj četi je u to vrijeme bilo šest skojevaca! 
i tri-četiri člana -Partije, Poslije tog sastanka, ja sam lUiVu 
r primio u SKOJ. U svim borbama na Olovu i Varešu bila je 
-1 JElava. Desetog decembra 1941, kad su jedinice odredia »Zvi- 
i; jezda« zauzimale Vareš, njena četa je napadala neprijžiteljsko 
>iuporište na žeij. stanici Pajtov Han i Rava- je neustrašivo 
jurišala na bimkere, bodreći ostale borce. Šest boraca iz nje- 
nog voda je tada poginulo, a neprijatelj je imao 40 mrtvih. 
TTih dana naša četa držala je položaj u sdLu Pržićima nadotniak 
- Vareša. Vladalo je zatišje. Taj predah Rava Je iskoristila da 
-bi u obližnjoj seoskoj kući umijesila pitu od bijelog brašna i 
/pogostila drugove, što je tada bila velika rijetkost. Ali stra- 
ržar se zapričao sa nekom seoskom djevojkom, a ustaše i d6- 
i mobrani :su se neopaženo privlačili . . .. Upali su baš u kuću 
u kojoj je Rava mijesila pitu. Ne zbunivši se, hitro je braš- 
' hjavim rukama dograbila pušku i u posljednjeiri momentu iz- 
'-makla im kroz prozor. U trku je' otresala tijesto s prstiju. 
.^Kad' se sve stišalo, i kad smo se opet svi sakupili, tijesto na 
-Ravinim rukama i na puški sasvim se zakdrjelo. Drugovi su 
f^je u šali pitali šta je sa pitom. »Pa šta! — smijala se ona -r- 
« važnija je piiSka od pite!« i 

■ - Jedina žena iz odreda »Zvijezda« koja je dobrovoljno stu- 
pila u I istočno-bosanski proleterski bataljon bila je Rava. 
"Jfehniran od "najboljih boraca Romanijskog NOP odreda- i 
odreda ' »Zvijezda«, 12. marta 1942. u Srednjem, u prisustvu 
-Svetozara Vukmanovića-Tempa delegatai VS, ovaj tidarni ba- 
''taljon bio je prva regulama jedinica NOV u ovom kraju. 
> Prilikom prelaska na Konjuh, ušao je u sastav grupe udarnih 
J bataljcma istočne Bosne, od kojih je drugog avgusta 1942. u 
^Sekovićima -formirana Šesta istočno-bosanska proleterska bri- 

'giida. ^ 

ci' Poslije Ravinog dolaska u partizane stiže nam sve više 
drugarica. Ima u tome i njene zasluge. I sama rodom sa sela, 
, vrlo lako je stupala u koiltakt sa žehama i ljudima na selu. 
I Uvijek besprijekorno obučena, čista i uredna, Rava je bila 
4vpojam žesie-partizanke. Čitava istočna Bosna smala je za pitr- tfemlm Ravu. Poznata pjesmu »Koso moja, b ur u vii io gusta« 
Dano, Stano, Jano, joj ljuta rano . . .c ona je donijela u par- 
tizane. Tu pjesmu je mnogo voljela, pjevala, a od nje su je 
prihvatili i ostali partizanL Voljela je da igra. Ako se nigdje 
Igra ili pjeva, znalo se: Rava je za^tnik. BUa je pravi majstor 
za kolo »iesterac«. U danima gladi i teSkih marSeva svuda je 
unosila duh (^rtimizma. BUa je veoma hrabar b(Hac, dobra i 
nježna bolničarka, a kad zatreba i — kuvarica. CXMivljala je 
sve poslove oko dezinfekcije, prala, Sila, pa i vezla. I naše pe- 
tokrske zvijezde na početku ustanka izvezla je Rava. Danju 
Je izrezivala i pnMvala zvijezde, a noću sa nama jurišala. — Došla je u posjetu Trećoj omladinskoj četi odreda 
»Zvijezda«, marta 1942, zajedno sa komandantom VareSkog 
bataljona učiteljem Vojom ničem — priča Rešad Saletović. — 
Rava se interesovala za higijenu, pr^edala kuhinju i orga- 
nizovala čišćenje vaškL Odmah, već pri tom prvom susretu, 
osjetio sam da je vrlo neposredna i bliska. Svi koji su je 
poznavali odmah su joj prišli i razvio se vrlo živ i neusiljen 
razgovor. 

Uskoro smo oboje prešli u jedinice brigade. Za sve vri- 
jeme naših marširanja, borbi i zbivanja unutar brigade, Rava 
je bOa veoma obljubljena kod svih boraca i rukovodilaca. 
Mislim da nema preživjelog borca i rukovodioca odreda »Zvi- 
jezda«, Šeste proleterske, Dvadesete romanijske i Devetnaeste 
birčanske brigade, koji nije volio Ravu zbog njenih poznatih 
vrlina: prostosrdačnosti, skromnosti i nesebične sprenmosti 
da pomogne. Cesto bi zaustavila druga: »Daj, bolan, da ti pri- 
šijem dugme. Skini kaput da ti ga okrpim . . .« Time je uno- 
sila mnogo materinske brige u taj naš tegobni život. 

Od nje sam prvi put čuo pjesmu: »Koso moja, borovino 
gusta . . .« Cijela brigada pjevala je ovu pjesmu, a kasnije 
postala je omiljena u svim istočno-bosanskim brigadama. Ova 
pjesma je vezana za nju, za njenu ličnost Ona je, izgleda, i 
riječi smislila. Nije se mogla ni zapjevati ova pjesma bez 
Rave. Nikakve teškoće nisu mogle da slome njenu stalnu 
vedrinu. Bilo je to neprocjenjivo blago za one teške dane. To 
Je vodilo borce. 

Rava je bila vrlo lijepa kao žena. Djevojka lijepa, mlada, 
vedra duha i uvijek razdragana! Bila je u stalnom dodiru sa 
drugovima, ali ona je svojim držanjem uspjela da uspostavi T2 takav odnos prema sebi da smo je svi, bez razlike, sa velikim 
poštovanjem voljeli. Cijenili je. Ona je tim svojim držanjem 
uspjela kod nas da uspostavi jedno rijetko uvažavanje prema 
sebi i čistu sestrinsku ljubav. 

— - Najbolji dokaz njenih kvaliteta je to Sto je odabrana 
u Prvi bosanski udarni bataljon koji je vodio Svetozar Vuk- 
manović u borbu protiv četnika — kaže Ranko Balorda. — 
Od Okruglice su otiSli prema zeničkim četnicima, i dalje do 
Ozrena prema ToSi Vujasinoviću, gdje je bilo najkritičnije. 
Pod pritiskom četnika i mi smo se kasnije prebacili na Ozren, 
a odatle smo se svi skupa morali povlačiti preko Konjuha. 
Bio je to vrlo težak i naporan marš. Bez puteva, bez hrane, 
bez vode. Povrh svega, proganjali su nas četnici, ustaše, do- 
mobrani, milicija... Rava je sve to bez teškoće savlađivala. 
Nikad nije bila na jednom mjestu: lako, kao da leti na kri- 
lima, naSla bi se čas na čelu čas na kraju kolone. Vedra i 
nasmijana. I» uvijek s pjesmom. 

— Trinaestog marta 1942. — sječa se Vojo Ljujić — pri- 
niijetio sam Ravu u stroju Prvog bosanskog udarnog bata- 
Ijoha, kada smo dobili zadatak da rasturimo četničke odrede 
na Ozrenu kod Doboja. 

U tom pokretu prema Ozrenu napali smo ustaško upo- 
rište u Petrovičima i odmah, u toj borbi kod Olova, Rava 
mi se usjekla u sjećanje. Zapazio sam je kako u povlačenju 
bataljona nosi ranjenog druga sa bunkera, ne obzirući se na 
buljuke muslimanske milicije iz Kladnja, koji su iznenada 
priSli bataljonu s leđa, od planine Drecelj. Videći je pod to- 
likim teretom, naredio sam kuriru da joj pomogne. Čuvši 
moje naređenje, Rava je momentalno spustila druga i samo- 
uvjereno, gordo mi se obratila: 

»Mogu ja, druže komandante, i dvojicu nositi!« 

No ja sam, kao komandant bataljona, ostao pri svom 
naređenju. 

Produžili smo prema Varešu, da bi što prije stigli na 
Ozren i izbili dati zadatak. U tom pokretu zapazio sam je 
pQ njezinoj omiljenoj pjesmi »Koso moja, borovino gusta . . .« 
PiiSao sam. grupi koja je pjevala i našao Ravu zagrljenu sa 
pokojnim Tripom Đokićem i Radovanom Sućurom, oba iz 
VogoSće. Clm me je primijetila, uzviknula je: »Hajde i ti sa 

Ta nama, druže komandante, ovo je cmovrška- pjesma«. U:inO- 

.mentu osjetih ogromnu ljubav prema toj djevojci. Tim- viSe 

:ito je tu pjesmu nazvala cmpvrškom; ja sam sa borcdiiia iz 

Cmovrške čete bio nerazdvojiv. od 194d. godine. Otada :iam 

prisnijim drugarstvom bio vezan za Ravu i često sam navra- 

rćao kod mojih boraca Cmovršana.' " — 

- * / Na Ozrenu smo prvi put doživjeli najsramnije izđajibtuo 
četničkih vođa. Četnicima je pošlo za rukom da naš^ bataljoti 
tBzbiju na razne grupice. Kad su već bili došli do_ bcđnice, u 
jiamjeri da likvidiraju ranjenike, uspio sam okupiti oko če- 
■trdeset boraca... U jurišu koji napravismo,-Rava je uzvild- 
vala: >Ne dajmo, drugovi, ranjenike...« Znam da^mo se na- 
išli u bolnici i spriječili klanje. Riunena i sva ustreptala od* 

mah je pošla od ranjenika do ranjenika i, milujući -svakcig 
od njih, veselo s osmijehom ponavljala:. »Ne da tebe tvo}a 
isekaU , ^ . ; ; I 

< .Na zeničkom terenu i^>ojili smo se sa p^'vim ma|evičkiln 
bataljonima; tu je formirana grupa Udarnih bataljona. Dob£li 
smo zadatak da se opet vratimo u Birač. U istočnoj Bosni 

- Birač' je tada bio jedina slobodna feritorijaL. Odatle Sno^ vršili 
akcije na komunikaciji Tuzla— Zvomik, na pruži Zavido^ći — 
Han Pijesak, likvidirali ustaška uporišta i razbijali četničke 
grupacije. i 

Na jeckiom proplanku iznad samih ustaških bunkera, sku- 
pa sa mitraljescem Brankom Stojahovićem-^Krvavim« nalazila 
se i Rava. U iščekivanju ostalih batalibna, pritajili 5md se iia 
'pol6žaju, prozebli od kiše koja je t3adala dva daha. »IĆrvavi« 
*je sjedio niže mene, uz mitraljez, i nešto baratao oko svojŽi 
ovčjih opanaka. Najednom skide raskvašeh opanak, koji^še 
otegao kao crijevo, skinuo je zatim mokru kapu i — opsovfilo 
punu kapu bogova. Rava ga je, nasmijana, pomilo vala po k6§i 
i obećala: »Tebi će seka nabaviti cipele ha prvim bunkerima«. 
Nakon pola sata dobio sam izvještaj da su bataljoni i^igli i 
naredio sam. napad. Za sat i po borbe ustaško uporište je 
likvidirano. Obilazeći položaj ugledao sam Ravu u komplet- 
noj njemačkoj uniformi sa dvije kragujevačke bombe o pasu. 
»Krvavi« se djetinjasto smijao gledajući u svoje cipele. - ^ 

. , Stanje NOP-a u istočnoj Bosni bilo je u tom periodu, naj- 
kritičnije: četničke snage su se stabilizovale, stvorile su svoje 
: vojničke formacije koje su, sklopivši uske sporazume sa nii?- 
prijateljima, neprekidno napadale naše udarne bataljone..^. JV ^j]^zloženi smo bili stalnim marševima i okršajima; počelo je 
pojedinačno dezertiranje. Tih dana Ravu sam često zaticao u 
pojedinačnom prisnom razgovoru sa onima od kojih smo oče- 
kivali da će pobjeći. Poslije tih razgovora ostajali su preporo- 
đeni. Primijetivši kolebanje i kod boraca Crnovrškog bataljo- 

.,na^ pozvao sam Ravu i zamolio je da se sa njima što više druži. 

"Zapazio sam da je srećna što je dobila takav zadatak. Snažno 
me zagrlila: »Ne brini, druže komandante, sve će biti u redu!« 
Sutradan, prolazeći kroz Prvi bataljon na rječicu Lovnicu, 

^uo sam pjesmu: »Koso moja, borovino gusta . . .« Prišao sam 
grupi i vidio Ravu u sredini, zagrljenu sa Tripom Đokićem i 
Hadovanom Sućurom, a oko njih sve Crnovršani. Bili su ras- 
položeni, razdragani. Zagrlio sam Ravu i nastavili smo pje- 
vati. Šapnula mi je: »Sve je u redu, druže komandante«. Tim 

'njenim stavom i uspjehom kod boraca Crnovrškog bataljona, 
i sam sam bio umiren. Rava je i meni podigla duh. Bila je, 
j)o mom shvatanju, nepostavljeni komandant i komesar. Bila 

'je- čovjek koji i u najkritičnijim situacijama samostalno odlu- 

.,čuje i zna šta treba učiniti. Ona je na našim zabrinutim čelima 

' ^Čitiala svoje zadatke. 

^ — Uz teške i gotovo svakodnevne borbe — sjeća se Tomo 

. Đukić — odstupili smo na pustu i neprohodnu Konjuh-pla- 

^ jlinu. Na Konjuhu je zavladala opšta glad. Hrane ni za lijeka, 

danima, a sela nigdje. 2vakali smo tek izlistao bukov list, 

gulili i jeli bukovu koru-mezgru, brali travu srijemošnik. Iz 

. tih iskuSeničkih časova gladovanja, što i najsnažnijeg čovjeka 

. žna da obori, sjećam se Rave koja se nekako odmah saživjela 

sa nama Romanijcima, i njenih melem-riječi: 

»Sta ste se, boni, snuždili? Kao da nemate hljeba u torbi!« 

Odmah zatim obratila se vodniku Janku Vučićeviću: 

»Bolan, Janko, visok si ko srndać, popni se prednjim nogama 

na tu zelenu bukvu i brsti. Lako je tebi, tako visoku, ali šta 

^^emo mi mali« i pokazala pri tom na Milana Rado vica i sebe. 

»A ti, Manojlo — govori Manojlu Miniću — sagni se i 
pasi. Zar prije rata nisi pasao travu i list, čuvajući ovce i 
~ goveda po Romaniji?!« 

Vedrim hmnorom, dosjetkama i šalama, hrabro podnoseći 

glad, Rava je među nas imosila spasonosno raspoloženje. Sva- 

. ^o od. nas pomalo se stidio ove Ravine hrabrosti. Sramota 

'nas je bilo da pokleknemo i pokažemo da nećemo moći izdr- A^ žatL Mi smo se tada zsdstsL ugledali na ovu rijetko vedru 
djevojku« 

— Prvih dana nove 1942. godine iSla sam sa jednom gru- 
pom romanijskih kurira*) na Ozren — sjeća se Ljilja Prlja. — 
Uz put sam srela Ravu u nekom selu na ZvijezdL Bila je u 
srbijanskom muškom odijelu i opančićima s kljunovima, raz- 
dragana, u društvu veselih mladih drugova. Mora da je bio 
neki predah u borbi, što su oni iskoristili da se provesele. Ne- 
ko je imao prim. Sviralo se, pjevalo i igralo. Pod utiskom tog 
zajedničkog veselja čitav dan sam bila raspoložena. 

Poslije mučkog napada četnika na naše snage, s Ozrena 
smo se morali povući u Birač. Poslije Ozrena, tuđeg i sumor- 
nog. Birač mi se učinio divan, gostoljubiv i topao. Tu smo> 
proveli cijelo ljeto; išli smo samo u manje akcije i, uglavnom,, 
odmarali se. Spremali smo pokret za Majevicu. Ravu sam tada 
vidjala svakodnevno. Bezbroj puta povela je kolo oko logorske 
vatre koju smo palili gotovo svako veče. Bile su to nezabo- 
ravne večeri! U strahoti rata, opasana neprijateljima sa svih 
strana, živjela je brigada i u njoj Rava, spremna i da shvati 
i da pomogne, i da usreći sve oko sebe. Nikada je nisam čula 
da se ma na šta požalila. Ništa njoj nije bilo teško. Gleda- 
jući i slušajući Ravu, čovjeku se činilo da teškoća uopšte i 
nema. Pjevajući je sama na potoku vješto lupala rublje za 
šezdeset i više boraca iz svoje čete. Drugovi su to poštovali 
i pomagali joj, donoseći drva i vodu za pranje. Kao jedina 
drugarica u svojoj četi, i zobeno brašno je prosijavala da bi 
se mogao napraviti makar kakav hljeb. I danas mi se učini 
da je živu vidim pred sobom: njene svijetle oči, plavu kosu i 
dva rastavljena prednja zuba. Uvijek sam joj se potajno divila. 

— U Sekoviće je aprila ili maja 1942. došla Grupa udar- 
nih bataljona — ispričao je Svetozar Vučićević-Baća. — Ravu 
sam uočio odmah po dolasku: i po ljepoti i po drugarskom 
odnosu. Imala je takvo držanje kao da je stotinu godina bila 
partizan. Uprkos teškim uslovima života, uvijek je bila ure- 
dna i čista, urednija i od drugarica u štabu. Svojim primje- 
rom utjecala je i na druge. •) Njih oko 17 po povratku s Ozrena uhvatili su četnici na 
Stogu kod Krivaje i sve ih postrijeljali. 

76 Šesta brigada još nije bila zvanično formirana ali, dola- 
rskom udarnih bataljona u Sekoviće, živahnuo je kulturni rad. 
Tog ljeta održali smo ovdje jednu od naših prvih priredbi 
Ka livadi, u blizini kuće šumara Manojla Soškovića, napra« 
vili smo pozornicu od granja. Počelo je pred zalazak simca« 
Usred programa nastupili su Rava i njen budući suprug Mitar 
Minić. Pjevali su romanijske pjesme i neizostavnu »Koso 
moja, borovino gusta . . .« I kasnije je Rava učestvovala u 
našim diletantskim grupama. 

U jesen 1942. zauzeli smo od ustaša selo Tupkoviće u 
SprečL Poslije borbe, cijela naša četa bila je zadužena da iz 
sela što brže evakuiSe hranu i ostalu zaplijenjenu robu. Bilo 
je tu suvog mesa i pekmeza . . . Iako smo svi bili gladni, Rava 
me je upozorila da gledam da hranu odnesu ranjenicima u 
bolnicu. Isto tako, jednom prilikom, našla se odnekud truba 
platna. Od toga su i Rava i ostale drugarice mogle da šasiju 
sebi košulje, ali Rava je odlučila da sve to uzme za zavoje. 
Svakog momenta o njima je vodila računa. 

— Bio sam sa Ravom u Drugoj četi VI brigade, Cmo- 
vrškoj, sačinjenoj uglavnom od nas Vogošćana i jednog 
broja Sarajlija: Moni Finci, Petko Kamhi-Samuel i drugi — 
priča Vojno Vuković. — Rava je svima nama bila kao sestra. 
Svima je činila sve što je tada bilo moguće učiniti. Bili smo 
zajedno od formiranja brigade do pete ofanzive tako da sam 
sa njom učestvovao u čitavom nizu akcija, i mogu reći da 
se Rava u svakoj od tih borbi isticala prvenstveno kao vrlo 
hrabar i odvažan vojnik. Naročito mi je ostala u sjećanju 
jedna borba na Cerskoj, avgusta ili septembra 1942. godine. 
Od naših snaga bio je tu samo prvi i drugi bataljon naše bri- 
gade. A moguće da je i neki NOP odred učestovao! Ušli smo 
u napuštena muslimanska sela, nigdje žive duše, i pokupili 
žito. Ustaše su nas osjetile i počeo je napad sa svih strana: 
od Vlasenice, od Zvornika, Kasabe . . . Kao pljeva su navirali, 
jedni za drugima. Mi zasjeli na jednoj kosi, strategijski u 
mnogo zavidnijem položaju, ali oni su od nas bili kud i kamo 
brojno jačL Dočekivali smo ih na puške, tukli se gotovo prsa 
u prsa. Rava je stajala u prvom borbenom redu, kao bedem. 
Kroz onu grmljavinu mitraljeza, pušaka, pištolja, slušali smo 
njene zvonke pokliče: »Evo ih . . . drži ih . . . ne daj im napri- 
jed, navali . . . Udrite drugovi . . .« Nemam riječi da opišem šta T\ je za nas značilo njeno prisustvo i herojsko vojničko držanje 
u toj lomljavi. Bio sam desetar. Niko od nas nije se usudio- 
pomaći s mjesta. Nikome u toj samrtnoj stisci nije ni na 
pamet palo da ustukne ma i jedan korak. Rava je zračila,' 
bodrila, vodila... Kao razvijena zastava! 

— Prvih dana oktobra 1942. Rava je učestvovala u velikoj 
borbi u Bosutskim šumama — sjeća se Vaso Radić. — U 
tročasovnoj bici likvidirali smo preko 120 Nijemaca, zarobili 
tri bacača mina, deset mitraljeza i dosta opreme, a mi smo 
imali oko deset mrtvih i sedamnaest ranjenih. Tokom čitavog- 
tog mjeseca oktobra Šesta brigada vodila je borbe u Sremu: 
na Fruškoj gori, kod Sida ... I svugdje je Rava bila hrabra* RAVA^) Rava je doživjela svoju veliku radost. Prvo se čulo u bli- 
zini nekoliko pušaka. A onda dug rafal mitraljeza. Pozna- 
dosmo ga: šarac! Odjeknu odsječna komanda: Oružje! Začas, 
bili smo u streljačkom stroju. »Desno krilo zalomi...« Suma 
zatutnji. Poklici u jurišu, puške, mitraljezi, neprijateljski ba- 
cači, komande, sve se to slilo u silovit prodoran vrisak oružja 
propraćen muklim odjekom šume. Svapska kolona otegla se 
prosjekom i napala na naš centar. Mi smo je obuhvatili s 
bokova. Nije potrajalo dugo, stjerasmo Švabe u jarak. Uko- 
pali su se i brane se uraganskom vatrom. Obruč partizana,' 
Bosanaca i Sremaca, obuhvata ih sa svih strana. Privlačimo 
se jarku. Od drveta do drveta. Medu najbližima neprijatelju, > 
vitka drugarica puže hitro, okretno kao zmija. Plava kosa 
prosula joj se po ramenima. Prepoznasmo Ravu, bolničarku 
iz I bataljona. Njeno lice je vedro, ozareno ... Smije se i 
neumorno puca. -; 

Doživjela je svoju veliku radost — borbu! 
t »Gađajmo u onaj grm! Tamo je šarac,« viče drugovima oko; 
sebe. 

Poslije žestoke vatre streljački stroj partizana kao oluja 
sruči se u jarak. Među prvima uskoči Rava. Jedan Švaba ^) Iz ratne reportaže Dušana Blagojevića. 7S blesavim i zapanjenim pogledom tupo zuri u plavokosu ženu, 
koja mu uperi pušku u prsa. Ruka mu se nemoćno ukoči na 
futroli parabeluma. U mladoj lijepoj ženi preplanula lica, za- 
rumenjena od napora borbe, smrtno preplašeni Nijemac spo- 
znade osvetničku mržnju pobunjenog naroda... Hitac odje- 
knu, švapski soldat skljoka se u jarak. A Rava jumu dalje. 

Bili smo u Trnovi, na Majevici. Rava je prekomandovana 
u našu četu. Dodijeljena je u Lukinu desetinu. Luka je junak 
Sešte brigade. U borbi Luka vidi sve: i neprijatelja i svoju 
desetinu. Uvijek ispred svih, ne da nikome da izostane. Ni- 
jedan pokret borca mu ne izmiče. Sve što primijeti da ne valja, 
skreše odmah otvoreno u brk. Ne govori rado ni o sebi ni o 
drugima. Kad Luka poslije borbe kaže desetini »dobro je bilo, 
drugovi«, onda desetina zna da je zaista bilo dobro. Kome 
Luka kaže da je dobar borac, onda je to sigurno tako. Vrlo 
brzo, poslije prvog sudara sa neprijateljem. Luka reče za 
R^yu: 

«E jeste, brate, borac . . . nema šta!« 

Prije rata, kod kuće, na poslu, u životu uopšte, mladi 
radnik-seljak Luka, kao toliki drugi, stekao je o ženama odre- 
đeno mišljenje: Ženi je mjesto kod kuće, nema ona šta da se 
petlja u »muške poslove«. Međutim, došlo je vrijeme kada su 
se i žene upetljale u »muške poslove«. Prvu drugaricu koju 
je vidio sa puškom, partizanku, Luka mora da je sumnjičavo 
odmjerio od glave do pete: 

»Sta kog vraga ona traži tu . . .« 

Onda je Luka, kao i toliki drugi, u borbi shvatio da nije 
baš . tako. Bez mnogo priče, predike, bez fraza o pravima 
£ena, o ravnopravnosti, posmatrajući ženu-borca, novu ženu 
Jugoslavije, koja se bori, pati i gine, rame uz rame sa dru- 
^vima^ on je osjetio da je žena ravna muškarcu. Na jednom 
četnom sastanku razgovaralo se o položaju žene ranije i o 
tome da žena treba da bude potpimo ravnopravna muškarcu. 
Luka ta izlaganja potkrijepi jednostavnim i prostim riječima: 
»Evo, Rava, ne zaostaje za najboljim borcima. Siguran si, 
brate, u nju gdje je pošalješ. . . Pa kako da ona ne bude sa 
liama ravnopravna!« Kroz Luku je progovorila naša vojska, 
]6aš narod. U mukotrpnim uslovima borbe, surovi u ocjeni, 
tvrdi- u priznanjima, naši borci, obični, polupismeni ljudi, koji 
ranija nikada nisu čuli za neka »ženska prava«, primili su 
ženu-borcaiao ravnopravnog druga. 1% Taj marS je bio užasan. Od podne i čitavu noć kolona 
se vukla kroz glibove Semberije. Kiša lila kao iz kabla. Jedva 
stigosmo do sela. Vatra sa ognjišta osvjetljava umorna lica. 
Neki se odmah izvališe i zaspaše. A Rava bdi nad svakim: »Ne 
spavaj još, druže, prvo se osuši . . . Prehladićeš se ovakolc 

»Pusti, umoran sam . . . 

»Hajd, bježi bolan, kako umoranlc 

Dok se ostali suše i odmaraju kod vatre, ona pomaže do- 
maćici u pripremanju večere za desetinu. 

»Pa, da zapjevamo, drugovi . . .c 

Prijatan ženski glas povede pjesmu. Ostali prihvatiSe. 
2^grmi pjesma, silna, borbena partizanska . . . Domaćin po- 
smatra te izmučene likove boraca, sluša pjesmu, zna kdiki 
smo put prevalili, gleda Ravu nasmijanu, raspjevanu, nieu- 
mornu. I reče: 

»E, sila ste vi, drugovi! I vrijedna vam ona drugarica..** 

Januara 1943. poslije napornog marša na predanku u 
podnožju Milan-planine našao sam se sa Ravom u kući nekog 
Vaskovića — sjeća se Tomo Dukić. — Prije nego Sto smo 
došli do bilo kakve hrane, pojurili smo da legnemo; kao siio- 
plje smo popadali. Rava je, nasmijana, hrabro stajala iznad 
nas i, pola u šali pola u zbilji, stala da nas kori: 

»Kukavice jedne! Sta ste se snuždili i skupili, ko pola 
dinara u siromaškom džepu! Kakav si mi ti partizan i mu- 
škarac! — obraća se jednom pokunjenom i iznemoglom dru- 
gu. — Zar ne znaš, bolan, da je danas srpski Božić? Sadaće 
domaćin donijeti pečena ovna na ražnju, pa ćemo se najesti 
kao nekad kod b&be. Jest, Sipak! Ovo je đikanska kuća. Moli 
^>'>ga da bude i zobovnice; bili bismo zadovoljni«. I tako je 
/jaatavljula svoju vedru šalu, da bi je na kraju začinila svojom 
omiljenom pJoHmom: 

»KoHO moja, borovino gusta . . . 
hari^t, Slano, Jano, joj ljuta ranoh 

i '/(/<'t »rno m* postidjeli pred ovom neustrašivom i rijetko 

/A*9.\,f*,tu HJi-voJkom. Kakva snaga! Kakva rijetka vedrina! 

V; i^^fH nrn„, zhilja, mogli da naučimo kako se vedro i ju- 

^V/r //,/,|^„ ptffiiumm 8V0 nevolje i patnje. A to je u ono vri- 

/M^ v,^/r rmjvNŽniJr: bilo je to naše najjače orui^e. 
MJEZIMICA BRIGADE 

'i 

— Neposredno poslije formiranja Istočno-bosanskog udar- 
nog bataljona, marta 1942. u Srednjem, čiji je komandant bio 
Vojo Ljujić a ja njegov zamjenik, morali smo krenuti na 
dobojski Ozren — sjeća se pukovnik Mitar Minić®). Prilike su 
se tamo naglo pogoršale i četnici su uzimali sve više maha. 
Ovaj dug i uporni marš iziskivao je od cjelokupnog ljudstva 
krajnje naprezanje. Sve nas iscrpio je napregnuti noćni hod, 
iako su većinu boraca sačinjavali omladinci i omladinke. 
Upravo na tom putu Kavu sam zapazio i upoznao. Jednoga 
jutra, poslije marša cijele prethodne noći, obilazio sam pre- 
morenu kolonu i idući od druga do druga pitao sam da li su 
umorni i kako podnose napor. Rava je, pima vedrine i utr- 
kujući se da kaže prije ostalih, veselo uzviknula: »Nije ovo 
ništa! Mi možemo cijelu našu zemlju pješke preći, a kamoli 
ovo!« Njenoj drugoj četi imponovala je ova izjava; svi su 
gledali u svoju drugaricu, jer su dijelili njeno mišljenje. Drago 
mi je bilo. Osjetio sam da je svima nama, koji smo je čuli, to 
dalo poleta za daljnje napore na marŠu koji je bio još do« 
sta dug. 

Savladali smo i preostali dio puta i stigli na Ozren umor- 
ni, gladni, nenaspavani. Svaki bo!rac jedva je čekao da se što 
prije spusti i odmori. Ali, sada je trebalo od mještana priku*: 
piti hranu za bataljon. Javili su se dobrovoljci, medu njima 
Rava. Gledao sam ih kad su krenuli prema selu. Rava je po4 
skakivala niz jednu njivu, kao najodmornija. Odavala je osobu 
koja ima toliko snage i volje, da može savladati i najvećef 
teškoće. Ličnost rijetke energije! Pomislio sam: Stvarno, ova 
djevojka je na maršu istinu rekla, za nju nema umora. 

Sa nama je i drug Tempo; on zakazuje zbor Ozrenskog 
odreda u selu Brezici. Ali, umjesto da dođu na zbor, četnici 
u zakazano vrijeme iznenada napadaju naš bataljon. Razvila 
se ogorčena borba. S jedne strane, naših trista boraca, a sa 
druge, gotovo cijeli četnički ozrenski odred. Nije bilo kuda 
već ginuti do posljednjeg. Najposlije, uspjeli smo razbiti čet- 
nike. Ravino držanje u ovoj bici nimalo se nije razlikovalo 
od držanja ostalih boraca. Borila se kao i oni. I još previjala 
ranjenike i svoje čete i bataljona. Tek što se bitka smirila, ^) Prvoborac iz Mokrog — narodni heroj. 
— 2ene heroji ^^ krenuli smo opet usiljenim maršem u zenički kraj do sela 
Kamenice; trajao je jedno popodne i cijelu noć. Iz Kamenice 
bataljon je u sastavu Šeste brigade otišao na Romaniju, a 
odatle u Šekovlće. Udarni bataljon postaje prvi bataljon Šeste 
brigade, a ja njegov komandant U selu Sekomii 1943. g. 

U Sekovićima, negdje pri kraju ljeta, ja i Rava smo se 
uzeli. Sklopljen je prvi ratni brak u nažoj brigadi. Nastaju 1 
prve bračne poteškoće. Nije ih bilo lako premostiti. Kroz dan- 
dva rastavljaju nas. Ravu premještaju iz Prvog u Treći ba- 
taljon č^ji je komandant bio Vojo I!ić. Više puta smo nas dvoje 
o tome razgovarali i nismo, nekako, mogli da shvatimo zašto 
je to potrebno. Izgledalo nam je to kao atak na naš brak. 
Najposlije, morali smo se pomiriti sa tim da ne možemo biti 
zajedno. Razdvajanje nam je teško palo, Cak smo sami sebe 
osuđivali što smo našu ljubav iznijeli na javnost, jer u pro- 
tivnom ostali bi zajedno. Jednoga dana, u Sekovićima, primijetio sam Ravu kako 
-zadovoljno korača u suknji od svilenog padobrana. Začudio 
sam se i upitao: »Sta će ti to, Ravo, vidiš da suknju nema 
nijedna drugarica osim tebe!?« »Sašila sam je, jer mi se svi- 
djela padobranska svila. Moramo se i na suknje privikavati; 
sada ćemo u gradove, pa neka smo lijepo obučene«. Voljela je 
lijepo da se obuče, kad god bi joj se ukazala ma i skromna 
mogućnost, i da se tako dotjerana sa nama proveseli. Trudila 
se i u najsurovijim danima da medu sve nas unese što bolje 
raspoloženje. Utučenost i zlovolju nije poznavala. Ravu su 
svi u brigadi voljeli. Tepali su joj »Baba Rava«, jer se prema 
svima odnosila bLsko, rođački. Bila je mjezimica naše bri- 
gade. I u najkritičnijim trenucima suviše samouvjerena! Ni- 
kad za vrijeme borbe nije bila u pozadini; kretala se uvijek 
sa borbenim dijelovima svoje jedinice. Ponekad sam se šalio 
sa njom, jer nije bila ranjavana: »Ravo, pričaju drugovi da si 
hraoar borac, a kako da te nijedno zrno nije nigdje okrznulo?« 
Pocrvenjela bi i primijetila: »Nisam ja tome kriva. Ali, vi- 
djećeš, mene prvi metak kad udari, udariće tamo gdje treba«. 
Bila je uvjerena, ako joj se šta desi, da se neće izvući, da će to 
biti njen kraj. 

Kad bi se u rijetkim prilikama našli skupa, mnogo mi 
je pričala o ljepotama Sarajeva, uz koje je bila vezana cijela 
njena mladost. Naš zajednički život nije mogla da zamisli 
izvan Sarajeva. Maštala je o jednom novom životu uopšte, 
za koji se borila i ona, sa puškom u ruci. Često je spominjala 
svoju porodicu. Neizmjerno ih je sve voljela, pa ipak, najčešće 
je priželjkivala susret sa bratom Stojanom-Stoletom, kako 
ga je zvala. 

Pred petu ofanzivu ostala je u drugom stanju. Prilike su 
bile veoma teške i ona je odlučila da abortira. Naša brigada, 
sa. kojom sam i ja bio, krenula je u sastav glavnih snaga ka 
Cajniču. I pored sve svoje upornosti da ide sa nama, Rava je 
morala ostati u Sekovićima. Mnogo joj je bilo žao. Uvjeren 
sam, lakše se rastala sa svojom porodicom kad je pošla u par- 
tizane nego toga puta sa brigadom. 

Preturili smo i petu ofanzivu. Naše jedinice su se vra- 
ćale preko Romani je u Sekoviće. Ni ja ni Rava nismo znali 
jedno za drugo. Vukao sam se potpuno iscrpljen, smalaksao, 
bolestan. Bolovao sam dizenteriju, a lijekova nije bilo.y Neki 
drugovi su mi pomagali da hodam. Došao sam nekako do 6« ^^ Han-Pijeska, na Homaniju. Tu smo pokušali da odbijemo- 
Nijemce, koji su nadirali od Sokoca, i da ih spriječimo da 
prodru ka Vlasenici. Poslije kraće borbe ipak su se probili 
sa motorizacijom. Nisam bio u stanju da se krećem sa osta- 
lim drugovima i ostao sam u šumi, sjeverno od ceste, iza 
nekog ožbimjenog panja. Ležao sam tu, blizu ceste, kada je 
iz šmne naišla Rava. Tražila me je. Ćula je da sam živ i da 
se bolestan vraćam iz ofanzive. Od drugova, koje je uz put 
sretala, saznala je gdje se otprilike nalazim. Pošla mi je u 
susret iz Sekovića, i stigla upravo u tom kritičnom momentu. 
Prije nego što su naišle druge njemačke jedinice, pomogla 
mi je da se odatle izvučem kroz šumu do Milan-planine i, 
kasnije, do Sekovića. Našla me je u pravi čas, u trenutku kad 
mi je gotovo sasvim ponestalo snage. Izvukao sam se samo 
njoj zahvaljujući. Bio je to divan drug u najtežim časovima. 

Malo je borbi u kojima Rava nije zapažena. Poznato je 
njeno držanje u prvom napadu na Tuzlu, u borbi sa četnicima 
na Miloševcima, u jurišu na Nikolića brdu, u bici u selu 
Vrbanji u Sremu ... U neuspjelom napadu Grupe istočnor 
bosanskih udarnih bataljona na Vlasenicu 15. juna 1942. Rava 
se istakla kao borac 1. bataljona na uporištu Han-Pogled, gdje 
su razbili četu ustaša. Za nju nije postojalo — nemoguće! 
Sve je stizala da uradi. Uvjeren sam da u istočnoj Bosni ima 
malo drugarica koje su prošle takav put i tako se razvijale 
kao Rava. Gubitak takve drugarice ne može se ničim nado- 
knaditi. Zao mi je nje i kao čovjeka i kao borca. Vjerujem 
da bi danas još mnogo dala od sebe. Kada je poginula, kod 
Bijelih voda na Romaniji, nalazio sam se na položajima kod 
Rogatice. 

— Nije dovoljno reći samo: Bila je hrabra i požrtvovna 
žena-borac. Jer mnogi, tih dana ranjeni drugovi, za svoj život 
mogu da zahvale samo njoj — kaže Slobodan Bobar. — Na 
žalost, takve požrtvovnosti su tada smatrane normalnim i 
zbog toga su mnoga junačka dela ostala zaboravljena. Nije 
dovoljno setiti se Ravinog lika, uvek vedrog i nasmejanog, a 
ne istaći koliko je to za nas, njene saborce, značilo; zbog čega 
je upravo sećanje na nju ostalo neizbrisivo. Dešavalo se da 
u nekoj teškoj situaciji živci i najhrabrijeg čoveka popuste i 
njegova se zabrinutost prenese i na njegovu okolinu. Ravi 
se, međutim, nije nikada desilo da se zapita: »Sta sada?€ 

S4 Naprotiv, delovala je na okolinu ohrabrujuće i blagotvorno. 
Posmatrajući nju, čovek je nalazio hrabrosti da teškoće lakše 
prebrodi. Zbog takvog njenog držanja Rava spada u red onih 
boraca kojih će se preživeli drugovi uvek sećati, jer su nji- 
hove vrline ostavile jednako snažan utisak kao i njihovi ju- 
nački podvizi u akciji. 

Meni je pao u deo težak zadatak, da vest o njenoj pogibiji 
saopštim njenom drugu Mitru. Nekoliko sati posle njene smrti 
komandant III korpusa Pero Kosorić opisao nam je u štabu 
divizije kako je Rava poginula. U istom selu nalazio se i štab 
Romanijske brigade, čiji je komandant bio Mitar. Drugovi su 
odlučili da ja odem do njega i da mu to saopštim. 

Na lepom, simčanom jesenjem jutru sedeli smo Mitar i 
ja na drvljaniku ispred kuće u kojoj se nalazio štab. Njegove 
oči svetlucale su ovlažene suzom, a na prebledelom licu poi- 
gravao mu je mišić. Osećao sam da ga je vest teško pogodila. 
Trebalo je, mislio sam, još nešto da mu kažem. Pokušao sam 
sa onim običnim ratničkim frazama: »Možda i nas, danas ili 
sutra, čeka ista sudbina. Niko od nas . . .« ali on kao da me i 
ne sluša. A onda mi se okrenu i gotovo strogim glasom reče: 
»Znaš li ti da ja takvog druga neću više imati u životu«. 

— Dok je Sarajevo slavilo pobjedu — sjeća se Ravina 
isestra Desa — našli smo njenog Mitra kako sjedi uz čašu, 
okružen sviračima. Tražio je da mu zapjevaju njezinu pje- 
smu. Pokazivao nam je stvarčice koje su iza nje ostale i 
ponavljao: »Ja sam jedini čovjek sa dvije Spomenice . . .« 

— Probijao sam se od Nevesinja prema Ustikolini, tražeći 
Šestu istočno bosansku brigadu, u koju sam bio prekomando- 
van iz dalmatinskih jedinica — sjeća se 2ak Finci. — Na 
domaku brigade, negdje blizu Ustikoline, sreo sam Mitra Mi- 
nića. Razgovarali smo više od pola sata. Tada nije spomenuo 
Ravu. Docnije sam saznao od drugova iz brigade da je Mitar 
tvrdoglavo insistirao da Rava ne ostane u Sekovićima nego 
da krene sa njegovim bataljonom u pravcu Crne Gore, gdje je 
počinjala peta ofanziva. Ovakav njegov stav, neuobičajen u 
ono ratno vrijeme, jasno je ilustrovao snažnu vezu koja je 
postojala između njih dvoje. 

Nekoliko puta sretao sam Mitra na maršu kroz Crnu 
Groru, sa puškomitraljezom na ramenu. Visok, koščat i hra- 
bar, probijao je Mitar svojim puškomitraljezom put kroz ne- ^^ prijateljski obruč. Katkada smo izmijenjali poneku riječ o 
RavL Njegov zapaljeni pogled dobijao je tad sjetnu prevlaku. 
Sreo sam je prvi put negdje u Šekovićima. Mlada djevojka, 
vedra i uvijek nasmijana lica, srdačno se pozdravljala sa 
mnom kao da smo stari poznanicL Zvonki smijeh otkrivao je 
dva rastavljena prednja zuba. Njeno prijateljsko zadirkivanje 
bilo je izmiješano mislima o Sarajevu i danu kada ćemo se 
ponovo vratiti u nas kraj. Mnogo puta sretao sam Ravu, no 
ne mogu se sjetiti da je u bilo kojoj prilici bila neraspoložena, 
tužna ili umorna. Njen časovlti, iznenadni smijeh djelovao je 
kao zaraza, odnoseći neveselost ili umor kod boraca. Njena 
pjesma u koloni dizala je moral i muškarcima naviknutim 
na tegobe i naporan život. Ja zapravo ne znam koga Rava 
nije zadužila: nekog vedrom šalom, nekog drugarskom riječju, 
pažnjom, sitnom uslugom. Mnogi ranjenici sjećaju se lagane 
Rav.ne ruke dok previja rane, njene bodre riječi, zvonkog 
glasa njene pjesme. Nikad nije mirovala. Čas je nekom nešto 
krpJa, pripremala sanitetski materijal, previjala, razgovarala, 
ružila, šalila se. Borci su je voljeli, i sa veJrim osjećanjem 
privlačili se pod bimkere ako je Rava bila u njihovoj 
četi. Bili su sigurni da ni ranjeni ni mrtvi neće pasti 
u ruke neprijatelja. Mi u Romani jskoj brigadi naročito smo 
|e voljeli. B.la su tri izvora te naše sklonosti prema Ravi: 
voljeli smo Mitra — našeg komandanta, voljeli smo Ravu, a 
njih dvoje su se voljeli! Razumljivo, Rava nije mogla biti u 
našoj brigadi, uz Mitra. Takav je onda bio nepisani zakon. 
No, svaki njen dolazak u našu brigadu, dočekivali smo ra- 
dosno i možda se Mitar ponekad i ljutio što ona ne oslavlja 
dovoljno vremena njihovim razgovorima, i što od onako malo 
dragocjenog vremena odvaja za sve nas. 

Kao munjom ošlnuti, stajali smo bez ikakve misli u glavi 
ispred štaba brigade: Kurir 27. divizije upravo je don'o vijest 
da je Rava poginula prije dva sata na Crvenim s:ijenama. 
Njen četvorogod šnji san o našem ulasku u oslobođeno Sa- 
rajevo prekinuo se upravo na pragu grada. Zar je moguće 
da Rava neće opet vidjeti svoje Sarajevo i da ulicama rod- 
noga grada neće odjeknuti njena omiljena pjesma: »Sarajevo 
čeka partizane . . .« Zar je moguće da se ugasio ovaj mladi i 
poletni život, i to u praskozorje slobode?! Mitra nema među 
nama. Otišao je još jutros prema štabu div'zije. Da li je 
saznao da više nema njegove »vile Ravijojle«? Iz njegovog 

se života zauvijek je nestao čovjek i drug koji je znao da smiri 
|)lahovitu Mitrovu narav, da obuzda njegov prkos, da ura- 
ziuni njegovu hrabrost kada se bez kolebanja izlagao kur- 
šumima. Kako li će Mitar primiti smrt svoje Rave, kad mi, 
evo, stojimo bez riječi i bez misli, čak i kada je smrt bila 
svakodnevna stvar. 

Došao je kasno popodne, mršav, ozbiljan i — miran. Mi 
smo stajali oko njega, bez glasa, u šutnji koja je govorila v.še 
od bujice riječi. Prvi je progovorio Mitar: 

»No, šta je, što šutite! Da zapjevamo: »Sarajevo čeka 
partizane . . .« 

— Najživlje sam je zapazila u napadu na Srebrenicu 1943. 
u ljeto — kaže Rosa Jakšić. — Pješačili smo vrlo naporno od 
Sekovića prema Han-Pijesku, pa preko brd§ na Srebrenicu. 
Već dva dana bili smo bez hrane. Atmosfera napeta, puna 
neizvjesnosti. I vrijeme ružno, sumorno. Išli smo u koloni po 
jedan. Svi mi, koji smo bili iza Rave, smijali smo se i čavr- 
ljali, i pored toga što je nekoliko puta vezom prenošeno da 
bude tišina. Imala je, odnekle, kod sebe parče crvenog papira 
i to je stavila na nos, usne napućila, iskrenula oči i kapu pre- 
vrnula. Naravno, svi koji su je gledali morali su da se smiju. 
Ikad je neko od rukovodilaca prišao da vidi šta se to radi, 
Rava je već sasvim ozbiljno koračala. Svako od nas želio je 
da bude u njenoj blizini. 

Pošto smo zauzeli Srebrenicu, brigada se vraćala prema 
Sekovićlma. Nedaleko sela Cikota, na Rudištu kod crkve, pri- 
mijećena je neprijateljska vojska: oko trista ustaša i domo- 
brana. Na vrhu sasvim golog brda bio je postavljen njihov 
teški mitraljez. Iako se na licu mjesta zadesio samo jedan naš 
bataljon, riješeno je ipak da ih napadom iznenadimo i tako 
onemogućimo da napadnu oni nas. Trebalo je oteti teški mitra- 
ljez, a brdo golo, na njemu nikakva zaklona. Komandant ba- 
taljona Đorđo Simić odlučio je da se sam privuče do vrha, 
kako ostale borce ne bi izložio pogibelji na brisanom pro- 
storu. Raspoređeni smo u podnožju brda i oko 11 sati prije 
podne napad je otpočeo sa svih strana. Đorđo Simić je tad s 
puškom Itraljezom u rukama pošao ka teškom mitraljezu, ne 
puštajući nikog sa sobom. Rava je bila pored mene, naoru- 
žana karabinom i bombama. Kad je vidjela da je on pošao, 
skočila je, potrčala za njim i prkosno mu doviknula: »Đorđo ^ Sirnicu, neću dozvoliti da si bolji junak od mene!« Vikom i 
pucnjavom uplašili su ustaške mitraljesce i osvojili teški 
mitraljez. 

Đorđo Simič se sjeća ove zgode: »Prelazeći nadošlu rje^ 
čiču Tavnu, u maju 1943, konj jednoga druga nije htio da 
prenese drugaricu Ravu, pa je i drug morao da uzjaše. Tek 
potom konj jq smireno prenio oboje na drugu stranu. »Ja 
sam mislila — uzdahnula je tad Rava — da niko nema boljeg 
druga nego ja, ali sada vidjeh da tvoj drug neće nigdje bez 
tebe, a moj bez mene ide svugdje.« Njen drug Mitar bio je 
tada na Sutjesci. 

Jednom prilikom, poslije njene udaje, učinilo mi se da 
je slabo raspoložena, što je za nju bilo sasvim neobično. Upi- 
tala sam je zašto je tužna i ona mi je ispričala. Na ognjištu, 
u bakraču, nešto je kuvala. Da napravi šalu, očađavila je 
ruke, otrčala do nekih drugova iz štaba i nagaravila ih, a 
zatim pobjegla. Nije bilo sapuna pa su morali pepelom da 
skidaju čađ sa lica. Iako su se svi smijali, njen Mitar ju je 
ukorio što pravi šale sa rukovodiocima, a šta više — ona je i 
udata žena! A eto, ona nije mogla da shvati da udajom mora 
da se mijenja. 

Sjećam se, našla je negdje neku plavu maramu, vezala 
turban i kosu izvukla na čelo. Taj plavi turban, uz plave oči 
i kosu, vrlo lijepo joj je pristajao. Rekla nam je kako će se 
dotjerati kada dođe sloboda, vezaće turban i na visokim šti- 
klama, kao nekad, šetače kroz Sarajevo. Cesto je maštala o 
Sarajevu. »U časovima sjete — sjeća se i Dinko Falatar, opu- 
nomoćenik OZNE u brigadi — znali smo po nekoliko sati da 
sanjarimo o tome šta ćemo raditi kada se vratimo u Sara- 
jevo. Ili, šta ima sada tamo dolje, i da nam je da malo pro- 
šetamo sarajevskim korzom pa da se vratimo.« Drugovi su 
mi kasnije pričali kako su je zbog bolesti odvraćali da ne 
ide u onu svoju poslednju borbu, ali Rava je ostala uporna: 

»Neću dozvoliti da iko prije mene uđe u Sarajevo. Hoću 
da idem, pa živa ili mrtva!« 

— Kad je Šesta brigada došla u Sekoviće od Konjuh-pla- 
nine, krajem maja 1942 — spominje Miloš Zekić — odmah 
mi je pala u oči svojom pojavom: kršna djevojka, a ipak vitka^ 
plave kose i preplanula lica. U njenim pokretima bilo je ne- 
čeg gipkog i skladnog, kao kod srne, a istovremeno kao kod £fS mlađe vučice. Njene plave oči sa prelivima bile su pune žara 
i života. Bila je sva puna životne snage. Na našim sijelima oko 
logorskih partizanskih vatri, gledao sam je u kolu i volio sam 
do nje da se uhvatim. Ostala mi je u sjećanju kao neobično 
draga djevojka. Dok sam bio komandant te brigade, ona je 
bila referent saniteta u bataljonu. 

U borbama za prvo oslobođenje Tuzle, početkom oktobra 
1943. godine, Rava se istakla svojom vanrednom hrabrošću 
oko spašavanja ranjenika. Posebno se istakla u odbrani Tuzle: 
TmaHi smo tad i veći broj ranjenih. Bolnica je bila podalje od 
poprišta borbe i Rava je ranjenike tamo upućivala po drugi- 
ma, a sama ostajala uz vatrene položaje. Ranjenici, prema ko- 
jima je naročito bila nježna, gledali su u nju kao u sunce 
kad izgrije. Bila je popularna i u radu s omladinom i ženama. 
Mnogo se tada govorilo o Ravi. I otprije smo je svi znali kao 
vrlo hrabru, ali tu, u Tuzli, prosto se rasplamsala priča o 
i^enoj neustrašivostL Njeno ime pročulo se nadaleko, u svim 
jedinicama istočne Bosne. Za mene, stvarno, ona je najsvjetliji 
lik žene u istočnoj BosnL Kad je poginula, svima nam je bilo 
teSko i žao. Dugo nisam mogao da zamislim da je mrtva ona 
plamena djevojka koja je u časovima zatišja, na našim sijelima 
oko partizanskih vatri, bila neumorna u igri a u borbama, pri 
spašavanju ranjenika, kao mlada vučica. BANDin, BACAJTE BUELEl 

— Sjećam se našeg prvog napada na Tuzlu^ — kaže 
ReSad Saletović. — Nekoliko dana i noći uporno smo slamali 
oipoT utvrđenog neprijatelja. Dva dana bezuspješno smo na- 
padali, a uoči treće noći došla je direktiva da se Tuzla mora 
osloboditL Prešao sam tad u Ravin bataljon. Bio sam omla- 
dinski rukovodilac brigade. 

S padanjem mraka počeli smo podilaziti . . . Uskoro se 
otvorila paklena vatra. Naša Šesta, pravila je čuda . . . Borci 
i komandanti s puškama su jurišali na topove. U tom neustra- 
šivom naletu Rava je izvlačila ranjene borce, otimala ih od 
ismrtL Ona je te noći pod najžešćom artiljerijskom vatrom 
sama previla 43 borca i spasila život većem broju ranjenika. *) 2. oktobra 1943. godine. V& Dobro utvrđen i obilno naoružan, neprijatelj je bio siguran u 
svoj položaj. Svi naši napadi završavali su na bodljikavim 
žicama; svaki metar tučen je mitraljeskom vatrom. Svapsrki 
bacači čupali su zemlju, a mitraljezi rovali svaku stopu . . . 
Na žicama je već ostalo nekoliko mrtvih drugova, a juriši su 
se i dalje smjenjivali . . . Odjednom, na žici se presavio drug 
i glasno zaječao. I taj juriš je odbijen, a ranjenik je ostao . . . 
Visio je nemoćan, sav u ranama, spetljan mnoštvom bodlji- 
kavih niti. Neizvjesno dokle?! Iz svog zaklona Rava je pužući 
pošla pravo njemu. Tamu razbija sablasni vatromet. Nepri- 
jatelj stalno baca rakete: zelene, crvene, bijele. Oko nje pra- 
šte strijele vatrene. Spazili su je iz svojih bunkera i dovikuju 
joj pogrde, psovke . . . Na pedeset koraka od njihovih cijevi, 
dohvatila je druga. Tog časa izvijale su se i širile rakete plave 
i crvene, treperile, i nemoćno se gasile u tami. Brzim pokre- 
tima Rava je uklanjala žice s onemoćalog tijela ali, u mraku, 
druge su ga zakačinjale. Uznemirena, jer ne vidi da ga otpet- 
Ija, gipko se na koljenima izvila i viknula: 
»Banditi, bacajte bijele!« 

Bijele rakete, pri čijoj će jasnoj svjetlosti moći da oslo- 
bodi druga! Obasipani su oboje paklenom paljbom. Bataljon 
je vatrom pomagao Ra vi, a ona je sasvim sama skinula ra- 
njen.ka i sama ga do vukla do prvog zaklona. Nikada neću 
zaboraviti prizor te noći: ljupku Ra vinu sileutu u odsjaju 
raznobojnih raketa, pod udarom vatre iz bunkera . . . Njene 
ispružene ruke, dok se napreže oko žica i svog dragocjenog 
tereta . . . Nikada neću zaboraviti Ravino herojstvo; kad je 
potpuno prezrela smrt, u želji da pomogne drugu. Samo ovaj 
njen podvig bio bi dovoljan da s punim pravom nosi ime na- 
rodnog heroja. Ravan je taj momenat najvećim podvizima koje 
pojedinac može da učini. Ravno je to likvidaciji bunkera, 
^koku na tenk, i svim onim podvizima kad treba u potpu- 
nosti biti spreman da se život da. 

Te večeri, zahvaljujući ogromnoj želji i volji naših bora- 
ca, ušli smo u Tuzlu koja nas je dočekala kao svoje prave 
oslobodioce. Ovdje je svako od nas dobio svoje zaduženje. Ja 
sam se zabavio prikupljanjem oružja i nisam imao veze sa 
Ravom. Ponesen njenim podvigom, napisao sajm o njoj crticu 
u listu Oblasnog odbora USAOJ-a »Mi mladi«, pod naslovom 
»Banditi, bacajte bijele!« Rava je pročitala ovaj članak i, kad 
me je srela, prebacila mi je: »Ma što si, Rešade, to pisao!« P^ Divna i dobra Rava! Svaki put, kad vid'm njenu fotografiju, 
probode me dubok bol. Ona je, uistinu, jedan od rijetko dra- 
gih likova i rijetko velikih gubitaka. 

— Rava! Sjajna devojka! Rumena, oličenje zdravlja i 
vedrine. Ne sećam se da sam je ikad video smrknuti ili zabri- 
nutu — kaže dr Đorđe Dragić. — Upoznao sam je posle oslo- 
bođenja Tuzle; imala je na sebi vojničku bluzu, opasač i bom- 
bu, a na glavi titovku. Docnije sam slušao kako je prilikom 
tog napada na Tuzlu pokazala neverovatno požrtvovan je pri 
izvlačenju ranjenika iz prvih borbenih linija. 

Krajem oktobra 1943. Rava i ja dobili smo zadatak od 
5taba XIX birčanske brigade, da organizujemo brigadni sa- 
nitet. Ona je posle borbi za Tuzlu postala referent saniteta 
ove jedinice, a ja sam bio brigadni lekar. Dok sam ja uglavnom 
bio stručno lice, Rava je pred štabom odgovarala za celukopni 
rad saniteta — za smještaj i ukazivanje pomoći ranjenicima, 
za ishranu, evakuaciju, za izobrazbu sanitetskog osoblja. Van- 
redne inteligencije, pokazala se kao odličan organizator. Spo- 
sobna i snalažljiva. Sve njene osobine dobrog organizatora 
došle su do izražaja prilikom ponovnog napada na Tuzlu 
1944. u januaru. Oko grada je bilo postavljeno i mnogo na- 
gaznih mina, pa smo u tim borbama imali dosta ranjenika, 
među njima i više teških. Ja sam im ukazivao stručnu pomoć 
u brigadnom previjalištu, a Rava je, pored toga što je i ona 
pružala prvu pomoć, vodila brigu i o evakuaciji, smeštaju i 
ishrani. Prethodno je obišla okolna sela i prikupila dovoljan 
broj kola za prevoz ranjenika, organizovala previjalište i 
brigadnu ambulantu, kao i sve ostalo što je trebalo. Previja- 
lište se nalazilo u Parselu a brigadna ambulanta u Dubra- 
vama. Ranjenici kojima je trebala hirurška pomoć, prebaci- 
vani su u obližnju hiruršku ekipu dr Ginsberga. U takvoj si- 
tuaciji njene zasluge bile su neocenjive. Sve je tako dobro or- 
ganizovano, da u toku rada na brigadnom previjalištu, kao i 
pri transportovanju ranjenika, nigde nije došlo do zaguši va- 
nja i gužve. Sve je funkcionisalo kako treba i posle te borbe 
štab brigade pohvalio je naš sanitet. Bila je to uglavnom Ra- 
vina zasluga. Pored svih ostalih njenih dobrih osobina, po- 
sebno treba istaći njenu brigu i ljubav prema ranjenicima 
Za njih je to često značilo isto što i uspešna hirurška interven- ^\ čija, a posebno tamo gde inače nismo mogli mnogo da im 
pomognemo. 

— Bio sam u XX romanijskoj brigadi kada je, u decembra 
1943. na Romaniju došla Devetnaesta birčanska brigada — 
kaže pukovnik Jakov »Jakša« Vodušek. — Njeni borci su se 
tada prvi put susreli sa njemačkim skijaškim jedinicama u 
bijeloj odjeći. Prvi put su vidjeli kako Njemci transportiraju 
svoje ranjenike na snijegu, u nekoj vrsti specijalnog zatvo- 
renog čamca na skijama. Rava se, kao referent saniteta, odmah 
i veoma mnogo zainteresovala za tu vrstu transportnog sred- 
stva za spašavanje ranjenika. Zapazio sam je baš po toj zna- 
tiželji, po tome kako je shvatila svoju fiuikciju referenta sa- 
niteta. 

Januara 1944. u rejonu Rogatice Birčansku brigadu na- 
pale su jače ustaške snage. Imali smo sedam teških ranjenika^ 
što je za jednu brigadu u tim uslovima predstavljalo veliku 
teškoću. Zahvaljujući Ravinoj velikoj ljubavi prema ranje- 
nicima, i njenoj visokoj partijskoj svijesti, oni su bili spašeni. 
Nosila uopšte nismo imali, a ranjenike nismo mogli transpor- 
tovati ni na kakav drugi način. Rava se snašla: brzo je pri«^ 
kupila nekoliko ćebadi i šinjela, i uz pomoć sanitetskog voda 
za vrlo kratko vrijeme izradila od toga potreban broj nosila. 
Jedna četa je određena da nosi ranjenike i svi su spašeni. 

— Marš XIX birčanske brigade od Sokolovića za Foču 
i do Prače, i nazad, trajao je neprekidno četrdeset časova, a 
Rava je bolovala pjegavi tifus — sjeća se Nikola Anić. -r^ 
Strahovita studen i suzu je ledila. Odjeća se ukrutila kaa 
da je od kamena. Brigada teška, umorna. I konji se jedva 
vuku. Ona nije htjela da izostane. Visoka temperatura je mu^ 
či, noge se jedva miču, ali srce junaka Rave nije klonulo. 
Tifus lomi njenu mladost, a ona s osmijehom na usnama bodri 
ostale bolesne drugove: »Pjevajte, drugovi!« I, iznemogla, 
pjeva! Po povratku, ostala je u bolnici u Sokolovićima. IJ 
brigadu se vratila još slaba i lomna sa činom poručnika. 

— U prvoj polovini avgusta 1944. vodili smo na Milan- 
-planini borbu sa Nijemcima — priča dalje J. Vodušek. — - 
Jedan naš vojnik bio je teško ranjen od bacača. Crijeva sii 
mu bila povrijeđena na više mjesta i, da bi se spasao, trebalo 
je izvršiti hitnu hiruršku intervenciju. Na Ravino zauzimanje 
i pritisak, poduzeta je operacija pod izuzetno teškim okolno- stima, na šatorskom krilu ispod jednog drveta, dok su Nijemci 
bili od nas udaljeni svega oko četiri stotine metara. Operisao 
je dr Bela HohŠteter, a Rava je bila glavni asistent. Ona je 
izvršila sve potrebne pripreme i očistila ranu ljutom rakijom. 
Vanredno se pokazala i, ko zna po koji put, položila ispit za 
referenta saniteta. 

— I nakon dvadeset godina živo se sjećam njenih vedrih 
kao nebo plavih očiju, koje su uvijek bile nasmiješene, toplog 
i čvrstog stiska ruke kada je, uvijek zaposlena, kao vihor 
uletela među nas — spominje dr Bela Hohšteter. — 

Kao referent saniteta brigade, imatoč svoje mladosti, go- 
tovo majčinski se brinula o svakom borcu: jednako o zdra- 
vima kao i o bolesnima. Ta djevojčica je pokazala nevjero- 
vatne organizatorske sposobnosti, kada smo poslije Šeste ofan- 
zive pristupili reorganizaciji naše sanitetske službe. Dosljedno 
je sprovodila primljene direktive i u tome bila neobično upor- 
na. U sprovođenju organizacionih i higijenskih mjera ispolja- 
vala je nevjerojatnu energiju, i prema komandnom kadru i 
prema borcima, pa ju je u određenim momentima napuštala i 
poznata blagost, ustupajući mjesto čvrstom vojničkom stavu. 
Njena brigada je poslije te reorganizacije postala primje- 
rom dobro sređenog saniteta. 

Cesto je Rava dolazila u našu hiruršku ekipu i, u sluča- 
jevima kada je to bilo potrebno, pomagala meni i drugovima 
oko operacija i zbrinjavanja operisanlh. Ona je i inače često 
dolazila u hiruršku ekipu i divizijsku bolnicu, direktno sa po- 
ložaja, sa težim ranjenicima svoje brigade i nastojala da se 
^njeni ranjenici« što prije smjeste u njenu brigadnu bolnicu 
na daljnje liječenje. Dobro se sjećam, prilikom jedne neobične 
operacije na položaju, Rava je pomagala nositi ranjenog dru- 
ida« Kasnije je dugo ostala da sjedi pored njega i izvještavala 
se povremeno o njegovom stanju. 

— Priče o Ravi, njenoj hrabrosti i požrtvovanju preno- 
sili 8U kuriri iz odreda u odred — sjeća se Košta Banjac. — 
Pričali su o njoj kao što se o nekome govori u pjesmama. 
Tako sam i ja za nju čuo, na Romaniji, kada sam u zimu 1943. 
došao iz Druge krajiške brigade u Romanijski odred. Dugo 
sam o njoj slušao, i ne znajući da je ona drugarica našeg ko- 

Mitra Minića. ^ft Jedan od mojih kurira ispričao mi je u proljeće 1944. da 
je vidio Bavu i da je slabo obuč^ia. Uskcvo smo zarobili ne- 
kolJLO Nijemaca, pa sam Ravi poslao kc^Kiraii, paiiftai. Tity> £ 
vunene čarape, čini mi se, crv^ie boje. Tek potom uslijedilo 
je naše poznanstvo; bilo je to u prolazu, prilikom pokreta 
naših jedinica kod Sokoca. Kad smo se sreli otvorila je torbu, 
izvadila iz nje komad crnog seljačkog hljeba, odlomila polo- 
vinu i, nasmijana rekla: »Ovo je, da ti se revansiram, za uni« 
formu«. Svima je služila za primjer. Njenim držanjem korili 
smo druge. 2alost za njom bila je takva, kao da je poginulo 
pola brigade. 

— U januaru 1944. na Romaniji se našlo nas nekoliko u 
grupi: Rava, Rlsto Tošović, Arif Tanović i neki drug sa Ma- 
jevice — sjeća se Gordana Petovar. — Čekali smo Šesnaestu 
muslimansku brigadu iz sastava 27. divizije, da sa njom kre- 
nemo u Foču i da sustignemo Birčansku brigadu. Rava je bila 
zaostala na Romaniji sa težim ranjenicima koje je predala 
Romanijskom području. Bila je rekonvalescent poslije prele- 
žanog tifusa. Proveli smo zajedno nekoliko dana, koliko je 
trajao naš put od Romanije do Foče. 

Drugi susret sa Ravom bio je u planini Bišini, u avgustu 
iste godine. Štab 27. divizije uputio me za rukovodioca SKOJ-a 
u XIX birčansku brigadu. Te večeri, kad sam stigla, našla 
sam se odmah pored Rave. Prišla mi je neuobičajeno toplo, 
prisno. Osjetila sam da ću se sa njom vrlo brzo i trajno spri- 
jateljiti Te prve noći spavale smo u šatoru. Noć svježa, a ja 
slabo obučena. Zaspala sam i u neko doba osjetih kako me 
Rava pokriva. Taj gest pažnje još i sada živi u meni. Kod Rave 
se nije ispoljavala samo ona uobičajeno učtiva briga za čov- 
jeka; Kod nje je bilo nešto posebno, samo njezmo. Iz čitavog 
njenog bića izbijala je blagost, prijatnost, ljubav i pažnja, što 
je svima pružala. U sebi je nosila i prave vojničke osob'ne: 
odlučnost i hladnokrvnost, a pored njih svoju ženstvenost u 
ponašanju i držanju. 

Naš bataljon se nalazio u selu Osmaci kod ceste Caparde- 
-Zvomik-Tuzla. Ustaše su se utvrdile na brdu Vis, i u Capar- 
dama, i svako veče, obično oko pet sati, počinjali da biju 
artiljerijom Osmake. Trajalo je to pet-šest dana i već smo se. 
navikli na to gađanje u isto vrijeme, pa smo se sklanjali iz 
kuća i u kakvom zaklonu čekali da paljba prođe. Jedne ve- ceri naiSla sam se sama sa Ravom iza gomile kamenja. Riječ po 
riječ, počele smo i da sanjarimo o završetku rata, o tome kako 
će tada izgledati naš život . . . Zamišljala je da će živjeti u 
Sarajevu; osjetila sam njenu čežnju za Sarajevom. Opisala 
mi je kako zamišlja svoju kuću; biće slična onoj u kojoj je 
odrasla. U kući — ona, Mitar i djeca! Sasvim blizu nas pala 
Je mina od bacača, a mi smo se samo malo pomakle i pro- 
dužJe za maštom . . . Cak smo nagađale šta li će se nositi po- 
slije rata, kakva će moda biti . . . 

— Kada smo oslobodili Tuzlu, bila sam zamjenik refe- 
renta saniteta Birčanske brigade — kaže Raža Alajbegović. — 
Referent je bila Rava. Tu smo doživjele oslobođenje Beograda. 
Sjećam se, zaglušila nas je pucnjava mitraljeza, pušaka, piš- 
tolja ... U prvi mah pomislili smo da je to napad na Tuzlu 
i nastala je opšta gužva po gradu. Kad se saznalo da je u čast 
oslobođenja Beograda, sve se pretvorilo u opšte veselje. Rava 
i ja smo se zanosile mišlju o oslobođenju Sarajeva. Sjećale 
smo se svojih majki i strahovale da li ćemo ih tamo zateći žive 
i zdrave. »2eljela b.'h da dođeš kod moje majke u selo Osi- 
jek . . .« pozivala me. Kada stignemo u Sarajevo, kupićemo 
jedna drugoj spomen-poklone, za sjećanje na zajedničke ratne 
dane. Sa nestrpljenjem smo očekivale taj veliki trenutak. 

— Poslije pete ofanzive, u ljeto 1943. srela sam je u Še- 
stoj istočno-bosanskoj brigadi — sjeća sa Ruža Oljača. — 
Bxla je referent saniteta jednog bataljona. Svi ranjenici tog 
bataljona, koji su stizali u brigadnu bolnicu, imali su puna 
usta hvale za svoju »Baba Ravu«. Kad smo se upoznale, pri- 
čala mi je da sa velikim divljenjem gleda na sve one koji su 
učestvovali u petoj ofanzivi. Njoj drugovi zbog bolesti nisu 
dozvolili da ide na Sut ješku. Povjerila mi je, sa najvećim 
bolom, da se osjeća lično nesretna što nije učestvovala u bor- 
bama na Sutjesci. I, kako se bolesna kradom šunjala za bri- 
gadom, u želji da joj se pridruži. »Išla sam sve do Milan- 
planine« žalila mi se. Tugom i umorom slomljena vratila se 
u Sekoviće, u bolnicu, da nastavi dužnost bolničarke. 

Ponovo sam je srela u oslobođenoj Tuzli. Došla je u bol- 
nicu po vlastitoj želji, i uz odobrenje partijske organizacije, 
da izvrši prekid već poodmakle trudnoće. Svi smo znali za 
veliku i iskrenu ljubav između Mitra i Rave. Svi smo tu Iju- ^'^ bav cijenili i poi^tovalL Kad sam čula za Ravinn ođlulni, bilo 
mi je žao. Dugo sam je ubjeđivala: »Nemoj, bolan, Ravo to 
đa činiš! Može ti Biitar poginuti, pa n^ca ti ostane u^ramena«; 

»Ne, neću Ružo, dok ne bude puna sloboda — u^rotivila 
se ona. — Hoću da se vratim u borbenu jedinične. 

Dr Bela Hohšteter se sjeća: 

— N^dje u oktobru 1944. liječio sam Ravu ... U dogo- 
voru sa Štabom divizije, savjetovao sam njoj i njenom drugu 
Bifitru, komandantu Romanijske brigade, da Rava ostane u 
pozadinskom sanitetu ili kojoj drugoj službL Ali ona o tome 
nije htjela niti čuti, odbijala je sve argumente, i uskoro krenu- 
la sa svojom brigadom. 

— Kad je naša brigada početkom oktobra 1944. ušla u 
Tuzlu — priča Gordana Petovar — iza neprijatelja nam je 
ostalo dosta plijena. U nekom magacinu našlo se dosta zelen- 
kasto-plavkastih imiformi za njemačke SS trupe. Rava se 
lično pobr'nula da sve drugarice dobiju te uniforme i da im 
se prekroje. Donijela je i paket puplinskih košulja i mara- 
mica, i sve to razdijelila drugancama. I za sebe je jednu 
uniformu dala da se prekroji u našoj radionici. Kada je pošla 
na probu, pozvala me je da vidim kako joj stoji. »Hajde — 
zamolila je — četvore oči bolje vide!« 

Birčanska brigada ostala je da obezbjeđuje oslobođenu 
Tuzlu, pa smo ja i Rava više vremena provodile zajedno. Vrlo 
brzo smo se sprijateljile sa malom plavokosom djevojčicom 
naših domaćina. Naročito Rava, koja je upravo bila primi- 
jetila da je u drugom stanju i mnogo se tome radovala. Zavo- 
ljela je tu malu i u igri sa njom došla su do izražaja sva 
njena materinska osjećanja. Ta nabujala osjećanja prosto su 
se prelijevala. Dugo smo znale maštati o njenom još nero- 
đenom djetetu. Zamišljala je kako će ga njegovati. Ali u mo- 
mentu u njoj su se sukobljavali osjećanja majke i osjećanje 
dužnosti i odgovornosti. Brzo bi se vraćala u stvarnost, upo- 
zoravala samu sebe da još nije vrijeme da na to misli, jer 
rat još nije završen. Zbog trudnoće morala bi da se povuče, a 
ona to ne može, ne smije da učini. Ubrzo sam otišla sa bri- 
gadom na obezb jeden je aerodroma; zadržali smo se petnaest 
dana. Kada sam se vratila, Rava više nije očekivala dijete. 
Osjećanje dužnosti pobijedilo je njena snažna materinska osje- 
ćanja. — > Kao i većina Sarajlija, nikad nije razlikovala č i ć 
— sjeća se Milan Vuković — Cesto zapodijevajući šalu, šalila 
se i na svoj raćun »Četiri ćavke ćuće na četiri koćića!« Otuda 
ju je 2arko. Vuković, komandant bataljona, pri svakom su- 
sretu zadirkivao: »Četiri ćavke . . .« Iz Spreće sam jednom, u 
proljeće 1944, pošao na savjetovanje u štab divizije na So- 
kolac. Rava nas je nasmijana ispratila i kao brižna majka 
upozorila: »Budite oprezni, čuvajte se, put je dug, ima četni- 
ka •• .« Ja sam njen rukovodilac bio, znala je da imam dobru 
pratnju, naoružanje, ali ona mene upozorava da budem opre- 
zan! 2«aista je bila oličenje dobrote. 

Vrlo često pričala nam je o svom ranijem životu: kako 
je išla u školu, putovala od kuće . . . Jednom je bila naročito 
raspoložena i povjerila nam se: »Eto, nađoh se sa Mitrom, 
zavoljeh ga i udadoh se za njega, iako nije bilo vrijeme ni za 
ljubav ni za udaju«. Sjećam se, u Tuzli je bila nešto bolesna; 
znao sam da je to abortus, ali sam ćutao. Obišao sam je i, 
da bi se sa njom našalio, rekao sam: 

»Ravo, ti se baš sada razboli, pred oslobođenje, a valja 
ići u Sarajevo!« 

»Ja ću ležati samo četiri dana, a onda ponovo idem sa 
vama«. 

»Mi ćemo ti narediti da ostaneš«. 

»Pa nećete valjda meni to učiniti, da ne idem u Sara- 
jevo« primijetila je osmjehujući se. I pošla je sa nama. Bilo 
je to veliko samoodricanje. XJ vrijeme kada je Tuzla bila slo- 
bodna, Beograd oslobođen, toliki slobodan teritorij, ona bole- 
sna nije htjela da ostane nego je pošla sa nama. 

— Prisećam^*) se sa kakvim mi je žarom i ponosom Rava 
pričala o svojim prvim pucnjima na neprijatelja septembar- 
skih dana 1941; bila je tada borac Semizovačke partizanske 
čete. Ali, najživlje se sećam Rave-poručnika NO vojske i nje- 
nih posleđnjih pucnjeva na vrhu Romanije, njenog osmeha 
kada se rastajala od nas tog novembarskog dana 1944. go- 
dine. 

Tri dana i noći Crvene stijene bile su poprište ogorčenih 
borbi" naše XIX birčanske udarne brigade sa ustašsuna koji ^ Iz »Sjećanja o Ravi« — narodnog heroja-generala Pere Ko- 
sorića« Y — t«Mi tmon ^ 8u trebali da obezbede povlačenje nemačkih jedimča ka Sa* 
tajevu. Smenjivali su se juriši za jurišima naših boraca, na- 
padi sa protivnapadima. Zaglušujuću buku vatrenih oružja 
pojačavao je snažan svižduk hladnog vetra ^ se probijao 
kroz staru borovu i jelovu šumu i, odbijajući se od litica Chr- 
venih stijena, zahvatao ljude na položajima, uvlačeći se u njih 
do kostiju. Dani vlažni i hladni. Ranjeni i promrzli borci, koji 
su mogli da idu sami, dolazili su skrivenim puteljkom u ove- 
ću uvalu do brigadne bolnice. Teško ranjene nosili su njihovi 
drugovi. Rava je bila sa njima. Ona ih jeprihvatala na sa- 
mom položaju i ukazivala im pomoć. Svakoga od njih pomi- 
lovala bi svojim nežnim, blagim osmehom što uleva poverenje 
i izmučeno lice pretvara u osmeh. U njenoj čuturici uvek je 
bio' gutljaj vode da ovlaži isušene usne. Njene spretne ruke 
bile su neosetne pri previjanju rane. A kad bi dopratila ra- 
njenike do bolnice, smeštala ih je sve redom, zaklanjala ih 
od hladnoće, opet previjala, pritrčavala čas jednom čas dru- 
gom, i sve tako, dok se svi ne bi umirili ili zaspali. A tada bi, 
još jednom bacivši pogled pun saosećajne nežnosti i brige na 
svakoga od njih, nečujno iščezla do četa na položajimai. 

Borci na položaju strepili su za nju, terali je od sebe, a 
ona ih je upozoravala odakle bije neprijateljski mitraljez, 
savetovala da uzmu bolji zaklon dok bi sama pucala bez za- 
klona. 

' — Posljednje večeri borbi za Crvene stijene, kada smo 
nibrali da se povučemo, Rava i ja ostale smo pri štabu Dru- 
gog bataljona — sjeća se Gordana Petovar. — Rava je pret- 
hodno, po svom zamjeniku Raži Alajbegović otpremila ranje- 
liike dd štaba brigade u uvali. Imali smo dosta ranjenika. Pri- 
liijho kasno smo legle pored vatre, pokrivene šatorskim kri- 
lom. Osjetila sam Ravu kako je nemirna. Nekoliko puta je 
pdilovila: Moram otići da vidim šta je ša Ranjenicima, kako 
^ smješteni .. . Ima i više »nosila« — tako smo zvali teške 
fkiijenike -^ moram da vidim kako su«. Najposlije se digla i 
otišla. Bilo je to za nju presudno. 


—^Osvanulo je treće novembarsko jutro s mutnim obla^ 
cima — sjeća se Pero Kosorić. — Ćete, smenjene u toku noći 
ša'CfVehih^^tijćAa; Još sii se odmarale na vlažnbj paprati. Ma- 
nji, zaštitni delovi brigade bili su na položajima. Stab^ kt^i se nalazio neposredno tiz ' bolnički; izdavao je poslednja na- 
ređenja za borbenu spremnost jedinice i za njen pokret na 
nove zadatke. Bataljoni su se upravo pregrupisavalL Očeki- 
vao se napad, jer je neprijatelj bio u blizini. U uvali ranjenici 
su već bili budni. Među njima je Rava; težima priprema no- 
sila, lakšima određuje konje, a one koji sami mogu ići dotje- 
ruje za pokret Drugovi su je pozvali u štab da se raspitaju 
o ranjenicima, i kakva joj pomoć treba da bi bolnica mogla 
krenuti. Samouvjereno je izjavila da joj nedostaju samo bor- 
ci koji bi nosili nepokretne ranjenike a za ostalo neka se 
drugovi ne brinu. »Ukoliko će vama trebati pomoć, ja i moji 
ranjenici smo tu« našalila se i krenula svojim štićenicima. 

Za to vreme crna kolona ustaša mučki nam se privla- 
čila iza leđa, kroz šumu, od pravca Sokoca. Neopaženo su ove 
crne ljudske nemani došle do štaba i bolnice. Odjeknuo je 
pucanj i najednom je počelo da vri kao u kotlu. Pomešani sa 
Ustašama naši borci, koji su se tu zadesili, odlučno su se uhva- 
tili sa njima u koštac. Pojedinci, iznenađeni, počeli su da od- 
stupaju. Trebalo je samo za kratko vreme odoleti tom izne- 
lijsidnom napadu s ovako malobrojnim snagama, jer su čete 
brigade već bile blizu i za koji minut uslediće naš protivna- 
pad. Rava je sa svojim ranjenicima u najvećem poprištu bor- 
be. Sa njima hladno i odlučno puca, uspravna i vitka, sa za- 
turenom titovkom na glavi i sanitetskom torbom na leđima. 
Njen reski glas »Napred drugovi! Eto naših Četa! Zapamtiće 
lias ustaški gadovi!« . . . prekinuo je rafal mitraljeza. Potekla 
je krv iz grudi partizanke Rave, a ona je još stajala, usprav- 
na i vitka, licem prema neprijatelju. 

Naše čete su već stigle i u nezadrživom jurišu okomUe se 
na gadove. Pritrčao sam Ravi i zajedno sa Ratkom Perićem 
piridržao je. Nije mogla više ništa da nam kaže. Usne su se 
uzalud micale. Umesto reci, osmeh na licu bio je poslednji 
lijen pozdrav dok se rastajala od nas tog novembarskog dana 
liai vrhu Romanije. i:-: 1^— Da su uspeli istovremeno blokirati ćelu vrtaču — kaže 
Ra.tko Perić — niko od nas ne bi se živ izvukao. Borba je vo- 
deha nekoliko minuta. Rava je smrtno ranjena od puščanog 
zrna kroz grudi, ali se zadržala na nogama, t'ero Kosorić ju 
jj^' uhvatio pod ruku.. Savetovao sam mii da je |tb pre vodi 
U pravcu naših jediiiica. Pomislio išamr^koMr^iž^gin^^ neka ^ on ostane živ. Sve se odigralo munjevito. Povukli smo se..«. 
Na nekoj poljani i:^a vrtača prikupili smo se i uz pomoć naših, 
snaga u protivnapadu razbili ustaše. Ali, spasli ^mo samo^. 
manji broj ranjenika, jer su ustaše uspjeli da ih više od pola 
pobiju, a neke su posuli benzinom i zapalili, Streljali su i bol- 
ničarku Đesu Petković iz Priboja, pošto su je prethodno svi- 
repo zlostavili. Već su bili spalili i štapsku arhivu i sve šta; 
se zapaliti moglo i nestali u šumi, jer nisu imali neku jaču 
snagu. 

— Oko nas je tukao puškomitraljez — priča Stjepan; 
Sarić, tada obavještajni oficir XIX brigade. — Rava je ranjena . 
u desnu dojku. Imala je na sebi oficirsku uniformu i, sjedam 
se dobro, krv joj je obilno potekla niz dolamicu i pantalone, 
u cipele. Desna cipela bila je puna krvi. Ja i Raža Alajbego- 
vić uzeli smo je ispod ruke i s naporom vodili kojih pedesetak 
metara. Upitali smo je može li da hoda. »Mogu!« jedva čujno 
se odazvala. Pošao sam da joj nađem konja. Borbe su se raz- 
vile i sa njima sam izgubio svaku vezu. 

— Kad smo u šimii Cukarica kod Crvenih stijena iznenada 
napadnuti — priča Raža Alajbegović — svi smo pojurili na 
položaj. Slučajno sam potrčala u pravcu kojim su odveli Ravu. 
Izašavši na brijeg, vidjela sam kako je ranjenu vode Stjepan 
Sarić i još jedan borac, Prišla sam 1 povela je prema ostalim 
borcima. Jedva se kretala. Poblijedila je i brzo gubila snagu 
i moć govora. Drugovi, koji su je dotada vodili, otišli su na 
razne strane da traže konja, a Rava me je zamolila da je za 
momenat popustim, da se malo odmori. Dok sam je pridrža- 
vala, povijena nad njom, lakše sam ranjena. »Evo i mene, 
Ravo, lupilo! — potužih se. — Valjda ćemo izdržati, biće valj- 
da dobro«. Već sasvim klonula prošaptala je: »Izdržaćemo» 
valjda!« 

Drugovi su doveli svaki po jednog konja. Videći u kakvom 
je stanju Rava, nisam na sebe ni obratila pažnju. Zamolila sam 
ih da se brinem o Ravi. Stavili su je na konja. Morali su da 
je pridržavaju sa svake strane. Izgubila je svijest, glava joj 
se klatila . . . Dok smo se povlačili prema nekim romanijskim 
5^1ima, lunrla je kod jedne uzviSice i tu je sahranjena — trista, 
metara dalje od poprišta borbe. 

— Borbe su se i dalje vodile, a mi smo sahranjivali Ravu 
-~ sjeća se Gordana Petovar. — > Sahranjena je skromno, pod 2W Visokom jelom na tužnoj Cukarici; malo dalje od vrtače u 
kojoj se do zadnjeg daha tako hrabro borila da spase ranjeni- 
ke. Bajonetima su joj drugovi iskopali grob. Kopan je na br- 
zinu i bio dosta plitak. Stajala sam blizu rake kada su je 
spuštali Ne znam zaSto, smetale su cipele i neko je predložio 
da je izujemo. Skinuli su joj cipele, a na nogama su ostale 
crvene vunene čarape. I sad kao da vidim crvene vunene ča- 
rape na Ravinim nogama. Prekrili smo je busenjem. Neko je 
preko groba stavio komad napuStenog plota, što se nalazio u 
blizini. Polazeći pomislila sam: »Kako li ćemo je kasnije naći?« 
Još jednom sam se okrenula da vidim njen grob i da zapam- 
tim mjesto. 

Niz Lučevik kolona je pošla bez Rave. Svako je u duši 
osjećao pustoš. S kolonom kao da je i šuma jecala . . . Grunule 
su teške kapi kiše, a vjetar je mahnito povijao tamnu boro- 
vinu. 

Koso moja, borovino gusta. 
Gdje U ćeš se razdijeliti pu^ta . . . 

U toku noći Romani ja je Ravi istkala lagan pokrov od 
snježnih pahuljica. 

Sutradan, plakala je cijela divizija. \?^V RADOJKA LAKIĆ in^Mcionar profeiiocalac. Ne prekida jcći iale u iivaa revoilicionamu 
akthmost u NOP tXupa odmah IML i radi flpcilfio u okapiranom 
Sarajevu kao »e kr et a r partijske odije na Bai-^ariiii, wwe dok nije 
ttbapleĐa oko prvog »pptemhra iste flodfnr svih uzahidnih pcdaiSaja ustaflce pcdidje da je sviieiilm 
mtifienjem prisfle da otkrije svpje ilfgihie veae, poSto je svoju 
organizaciju sačuvala od provale, izvedena je krajena s q» tcm bra 
1941. na Pokretni prijeki sud, osuđena na smrt ^bog »Vdeizđaje 
NDH« i 28. septembra strijeljana na Vracima u Sarajevu. 

Svojim hrabrim i dostojanstvenim držanjem, i pred pcdiojom 
i pred Prijekim sudom i na stratiitu, iqximim ćutanjem i silnom 
vjerom u pobjedu, pokazala je visoki moral komuniste i zadivila i 
prijatelje i neprijatelje. Podsmjefanula se u lice svojim dždatima, 
javno ignoriihići njihov sud i njihovu presudu. Otada se nezadrživo 
iirila legenda o duhovu^ veličini Badojke Lakić. 

Za narodnog heroja proglašena je 8. juna 1945. godine. Po- 
smrtni ostaci se nalaze u grobnici narodnih heroja u vidikom par- 
ku u Sarajevu, a spomen-ploča na mjestu pogubljenja. 'Ođ — Poznajem je Još iz Bijeljine, kada je pohađala treći 
i četvrti razred realne gimnazije — pripovijeda Nada Manoj^ 
lović. — Otac joj je bio seoski učitelj, Srbin. Veliki naciona- 
lista. Komimizam je za lijega bio bauk. 

Sjećam se da je kao jedince bila skučena, uglavnom ve^ 
zana za roditelje — uvijek sa njima u kući ili u šetnji — i da 
u nižim razredima tiije imala mnogo drugarica. Uvijek sama) 
Ali^ kako je ulazila u širi krug napredne omladine bijeljinske 
gili^azije^), i počela primati zadatke skojevske organizacije^ 
ona se počinje sve više otimati ispod roditeljske kontrole. Za- 
to je roditelji prate u stopu; Svjesna da oni nemaju razumi^ 
jevanja za revolucionarne ideje, često se slui^la sitnim lukav^ 
stvima: znala je reći da ima čas, a otići na ilegalni sastanak, 
čitalačku grupu ili rasturanje ilegalne literature. Kad bi je 
uhvatili u laži, uslijedile bi represalije: dobivala je po neko« 
liko dana kućnog zatvora. Ponekad su roditelji primjenjivali 
najdrastičnije mjere da bi joj, kako su to oni govorili, izbili 
te bube iz^ glave. Batine su bile glavno sredstvo vaspitanjai. 
Majka je često kukala: »Joj, moje jadno dijete . . . Joj, upalo 
je u loše društvo . . . Joj, zavedena je, u propast srlja . . .« Htje^ 
la je da izoluje svoju kćer od istinskog života, da je sačuva 
od opasnosti. Ali, Radojka je bila odlučna na svome putu i 
ništa je nije moglo vratiti natrag. 

Sastajali smo se obično izvan grada, kod naše drugarice, 
napredne omladinke Darinke Bogunović. Kuća na osami, kao 
stvorena za tajne sastanke! 

— Našli smo se zajedno tek u šestom razredu gimnazija 
i brzo sprijateljile — priča Dara Bogunović. — Bijeljina je 
bila poznata po naprednom pokretu, sa dosta levičara. I sama 
sam tada pripadala jednoj od naprednih omladinskih grupa ^ 140 njenih bivSh đaka poginulo je u NO&-i» \55S\ sa kojom je radila bolničarka Hajra Alijagić, sestra čuvenog 
borca Alije Alijagića. Rađojku je to odmah priviiklo. 

Moji su bili baštovani u Dašnicama, na periferiji građa. 
Na nekoliko ari zemlje sadili smo kupus i ostalo povrće, ga- 
jili i prodavali rasade. Sa tatom su radila sva deca. Profesori 
su znali našu oskudicu i dozvoljavali nam da ponekad izosta- 
nema od škole i zasejemo krompir, zelen, cveće. Radojka je 
često dolazila da mi pomaže. Stazom dugom dvesta metara 
vukla je sa mnom kante, da zalijemo krastavce, i čežnjivo za- 
pitivala: »Tetka Soko, ako pomorem Darinki, hoćete li je 
pustiti da sa mnom priča?« Nekmemo je volela moju mamu, 
koja je bila zaista dobra, tim više jer je osećala dal mama 
nju voli; dozvoljavala je da ne radim, da sa njom razgovaram. 
Tada bi se nas dve sklanjale u neki kutak i proučavale: »Po- 
reklo porodice«, »Od utopije do socijalizma«^ »Držanje pred 
klasnim neprijateljem«, Filipovićevu »Političku ekonomi- 
ju« « . . I po pet sati smo, sasvim zanesene, provodUe u razgqi- 
voru. Pravile smo planove i maštale kako bi bilo divno da 
jednoga dana kod nsi$ bukne revolucija u. kojoj bi i nas dve 
učestvovale* Posle dobivene bitke,^ zamišljale, smo, imali bismo 
državH l^ svim pravima za čoveka, gde bi i odnos roditelja -i 
dece bHi^: humaniji, sa više uzajamnog razimievanja^ N|čnia 
sreća bUa jepotpima kad Joj moja mama na polasku nabere 
buketić narcisa. Njeno omUjeiio ćvećel Išla je kući.sanjacfeći 
da će se ipak nekako j^orlazumeti sa roditeljima, j^r:^je iyen 
odnos sa njima bio bolan. Ali se u porodici odnos nijen^eiijao. 

Lišena roditeljske pažnje^ naišla je na savršeno rsouaiiel*- 
vanje svojih drugova. U te naše dve zajedničke-godine zasusi 
da je sačuvala ljubav svakog pojedmog d;ruga isimpa^e$vih 
nas trinaestoro u razredu. Na syako.m koraku b^a >je veliki 
drug i stekla poštovanje kolij^a^Izbegavala je i najobičnije 
primedbe, ako smo i pomislili da. bi se neko mogao UvreditL 
Takav odnos je i inače bio :između nas drugoVa i drugarica. 
Graničilo se to sa čistunstvom. Do kraja ^no istupali otvoreno, 
bez tnmka laži, pa i u najsitnijim stvarima. Ako se, recimo, 
ne dođe na obećani^sastanak^ Sledilo je detaljno objašnjenje. 

Iako inromašhi, kod svojih kuća i3mo naizm^niČhd priređi- 
vali đačka podela. I Radbjka še odlučila da nas pozbve, ijedVa 
od oca izmolila pristansik. Namesila je kolača i isve i^^ilš. 
Kod nje je bilo najlepše; u njihovoj novoj kući! Svi smo se 
skupili. Ignjat Milošević — »Pećino ždrebe«, koji je voleo da 

08 bocka Rađojku zbog roditelj^a, naklatio se na slatkiše. Mati 
poruče Rađojku u stranu i Šapnu joj da posluži svakoga po- 
sebno jEi ne ovako» ^kočijaški«! »Neću da čujem, dovela sam 
ih da se provedu . ^ .« usprotivila se ona, iako svesna šta je 
čejca kad se raziđemo. I te malobrojne, sitne njene radosti 
završavale su tužno. Modrice je sakrivala i pred komšilukom 
i u školi. 

I u razredu je sedela iza mene. Bila je vrlo dobra uče- 
nica. Bistra! Sa malo rada postizala je dosta, iako se u nastavi 
mnogo tražilo. U šestom je kažnjena ukorom jer nije išla na 
pričest. Inače, jedino kod profesora veronauke, čoveka sa teo- 
loškim fakultetom, nailazili smo na razimievanje. Kada se 
svaka iole lepa reč profesora prosto gutala, Nikola Mačkić 
n^im je bio primer pravoga čoveka. — Streljan je 1941. u Kra- 
gujevcu*) sa decom svoga razreda. — - Govorio nam je kako je 
dužan da predaje veronauku, ali nam preporučuje obavezno 
jedan strani jezik — on uči ruski — da mnogo čitamo klasike 
kao i nove pisce, da proučavamo Marksa — ^Engelsa, a da se može 
pročitati i Spencer, upoređenja radi, da što bolje učimo jer 
se roditelji za nas žrtvuju, da se što više bavimo sportom . . . 
On je uticao i na Radojkino formiranje. 

Bili su to njeni srećni dani, kada je spoznavala svet i 
žarko prihvatala sve novo, nove ideje i odnose. Kao da je 
oduvek rasla u tim novim ljudskim odnosima! Volela je da 
se jača, do maksimimia da razvija fizičku kondiciju. Stojeći 
sučelice i držeći se za ruke, pokušavale smo da jedna drugu 
odgumemo ili sabijemo uza zid. Mnoge muškarce je tako 
nadjačala. Puna volje za igrom, plesala je dobro i rado. Bila 
je vrlo osećajna. Mržnju je pokazivala jedino prema izrazi- 
tom neprijatelju, inače svugde samo toplinu. Govor joj je 
bio najčešće poluglasan, a kad bi se uzrujala postajao je još 
tiši,. Retki su takvi, kao Radojka! 

Bile smo nerazdvojne. Ne vremenski, već po onoj prisnoj 
odanosti i razumevanju. Analizirale smo sve o čemu bi pri- 
čale» unoseći u to sebe. Sasvim se priklonila mojoj porodici. 
Naša starinska kućica u Mažuranića ulici 25, bila je sva u 
ružama i cveću. Obema su nam svirali Mladen Caldarović i 
Slobodan Stanković, onako, prijateljski. Sve je to Radojka 
mnogo volela. Nalaza je draži i u našoj jednostavnosti: kod *) Pjesma Desanke Maksimović. nas se, recimo, jelo na brzinu, često s nogu, i njoj se to svi-^ 
dalo. U to vreme đoživela je platonsku ljubav prema mom 
bratu. Zaista ju je voleo i duboko poštovao, ali joj nikada nije 
prišao kao muškarac. Lepo razvijen, tamnozelenih očiju s 
dugim trepavicama, sa umetničkim sklonostima, pobudio je 
njeno divljenje. Kasnije se odao imietnosti. Voleo ju je zbog 
njene prefinjenosti i duhovne širine; osećao je da ona čita- 
vim bićem nagoveštava jednu veliku budućnost 

— Poznavao sam je od prvih razreda gimnazije kao 
mlađu koleginicu — ispričao je Mladen Caldarović. — Nismo 
bili naročito prisni niti smo se češće viđali, ali kada se 1933. 
razmahao napredni pokret na bijeljinskoj gimnaziji, Radojka 
Lakić je ubrzo postala naš simpatizer. Nju je odlikovalo dru- 
željublje: bila je dobra drugarica, društvena, uvijek vesela i 
prirodna u svom držanju. Kasnije su se te njene osobine 
razvile u izrazitu borbenost i inicijativnost. BUa je uvijek 
spi!emna na svaku društvenu akciju, na učešće u masovnim 
organizacijama, na koje smo vršili utjecaj i u koje smo slali 
naše aktiviste. Vrlo brzo je napustila uobičajene tokove ma- 
lograđanskog života, tipičnog za palanačku atmosferu. 

. Kada smo 1933. kao prvi organizovani skojevci dolazili 
do partijskog materijala, poveli smo računa kome ga možemo 
dati, ko može da zasluži to povjerenje da se upozna sa sta- 
vovima KPJ. Ratko Cvetković') i ja izabrali smo od druga- 
rica i Radojku Lakić. Sjećam se kako je zasijala od oduševlje- 
nja kada smo joj u parku uručili nekoliko araka šapirogra- 
fišanog materijala i dali upute o konspirativnom ponašanju. 
Poslije nekoliko dana rado je prihvatila razgovor: dala svoje 
mišljenje i postavila nova pitanja u vezi s onim što je pro- 
čitala. 

Posebno se sjećam Radojke Lakić iz vremena aktivnosti 
Radhičko-studentskog recitativnog hora. Bila je jedan od 
najdišciplinovanijih članova. Pomagala je da se što prije sav- 
lada program rada, da se nauče nove pjesme i pripreme nove* 
priredbe. Isticala se u recitaciji, solo partijama i u grupnom 
recitovanju. Međutim, isto tako aktivno učestvovala je u 
opštedruštvenpm životu recitativnog hora: u našim diskusi- ') Ratko Cvetkovlć osnivač, a Mladen Caladarović prvi sekre- 
tar SKOJ-a u Bijeljini. /..:v Ai. .!J5.... M6t j^ma, n razrađivenju pojedinih tema, u sastavljanja zidnih 
novina . . . Naročito je bila zapažena prilikom organizovanih 
izleta Radničko-studentskog recitativnog hora, za vrijeme ii- 
t^tnja pojedinih materijala na obližnjim izletištima ili za 
vrijeme zabavnog izleta na Drinu, koji takode nije bio bez 
programa. Rado je pjevala naSe borbene pjesme >Mila Spa- 
nijo« i druge. I kad poneki izlet nije bio najbolje organizovan, 
možda u nezgodno vrijeme, kad bi se sakupilo svega neko- 
liko nas koji smo tog dana mogli da odemo na Drinu, ona 
bi se tu naJla. Satima je umjela da razgovara, da se spon- . Kao .ifčenica (rtmnazije 

tano zabavlja sa mladim radnicima i Šegrtima, da im govori 
o omladinskom -pokretu, kasnije, kao studentica, o.beograd- 
^om studentskom pokretu, da ih uii revolucionarnim pjes- 
mama, bjudski prisna, srdačna i jednostavna, dozvoljavala je 
Salu, i učestvovala u šalama što su frcale na takvim izletima, 
za vrijeme kupanja, kako na račun drugih tako i na svoj 
vlastiti raftun. Kasnije se jako angažovala u studentskom po- 
kretu u. Beogradu, učestvovala u svim borbenim istupanjima 
studemUa^ali' je u Bijeljini bila :aktivista u, j>ašiia osnovnim organizacijama: ne samo u studentskom udruženju i Radnič-t 
ko-studentskom horu nego isto tako i u pojedinim građan* 
skim društvima na koja smo vrSili uticaj. (Pri društvu »Kola 
srpskih sestara« i »Knjeginja Zorka« postojale su sekcije 
omladinki: prvom je rukovodila Radojka, a drugom Olga Ma- 
rasović. — Op. MB. — 

— Zajedno smo bili u petom razredu gimnazije 1932*-*^. 

— priča Vojin Bobar. — Otada je zapravo živo pamtim, ali 
ne toliko po liku već po osobinama. Za nju su, još tada, 
postojale i privlačile je i druge vrijednosti, čemu je pokla- 
njala neuporedivo više pažnje n^o svom spoljašnjem izgledu. 
Skromno obuč^ia učenica nije se do^erivala i cifrala. 

Primjećivali smo da je nešto muči, da joj je teška Otac 
joj je bio grub! Pjevao je u crkvenom horu i za pjevnicom^ 
a to joj je mnogo smetalo. Zb<^ toga se intimno osjećala ne- 
prijatno. Već tada je bila aktivna u Narodnoj omladinL U 
SKOJ je primljena 1935, ne znam da li u prvoj grupi 

U šestom razredu botaniku nam je predavao Muravjov 

— agent Gestapoa, strijeljan 1944, — profesor koji Radojku 
nije podnosio. Isto tako ju nije trpio ni profesor njemačkog 
jezika, neki Birman, koji se docnije takode pokazao kao nje- 
mački agent Znam, iz njegovog predmeta sam imao trojku, a 
ona je dotad ocjenjivana sa četiri. Svejedno, on ju je stalno 
ispitivao, gnjavio i govorio joj da je »niko i rnšta«, »sjedi 
drvo na drvo« i tome slično. Radojka se na to maltretiranje 
jednom pobunila. »Je li to jezik vaspitača?« upitala ga je 
pred svim đacima, našto ju je on izbacio iz učionice. 

Od predmeta joj je najbolje išao srpskohrvatski jezik; 
njezini pismeni sastavi ocjenjivani su s odličan i vrlo dobar. 

Bila je uvijek prisutna svim đačkim akcijama i mani- 
festacijama. Posebno sam upamtio dane poslije pogibije kra- 
lja Aleksandra. Gimnazija zatvorena, nastave nema i mi svU 
većinom đaci iz osmog i nešto nas iz nižih razreda, otišli sma 
u park. Vanredno raspoloženi, tu smo se slikali poredavši se 
u obliku srpa i čekića i broja 3 — Treća intemacionala, kao 
i po grupama. Pravili smo političke viceve i smijali se. Iza 
te svojevrsne demonstracije za nama je uslijedila velika po^ 
tjera. Išli smo sve jedno po jedno »diši« na raport i prepo* 
znavali se na izvjesnim fotografijama, a za ostale mu je re« 
čeno da nisu uspjele. »Dok narod plače, vi se slikate «. . ^<i 

JI2 prigovarao nam je direktor. U nizu »prestupa« bijeljinskih 
đaka, ovaj je nastavničkom savjetu i policiji poslužio kao 
krupna tačka optužbe protiv najnaprednijih omladinaca. 

Prema »Jednom dokumentu o predratnom omladinskom 
pokretu u Bijeljini« — Mladena Caldarovića, na školskoj 
tabli u osmom razredu 11. X napisano je: »A bas tous les 
rois! Vive la rćvolution contemporaine!« a na okvire Koralje- 
vih slika stavljeni su krstići kredom. U toku istrage, koju je 
sprovodila Direkcija gimnazije, svi đaci VIII razreda -^ osim 
jedne učenice — uglavnom su negirali da je tako nešto uopšte 
bilo napisano, ili su tu parolu dovodili u vezu sa vježbanjem 
francuske gramatike. Jedan učenik je optužen što se, poslije 
predavanja o Kralju ujedinitelju, »nezgodno izrazio o moć- 
noj Jugoslaviji« a drugi, jer se »u sredu 10. X ironično sme- 
jao na javnim mestima i zviždukao na prvi dan velike na- 
rodne žalosti!« Petorica su kažnjena isključenjem iz ove gim- 
na2dje a sedmorica ukorom. Ovaj razred je od ranije, a na- 
ročito te šHolske godine, odisao jedinstvenim revolucionarnim 
duhom, organizovao čitav niz borbenih istupanja i nije čudo 
što se po povratku kažnjenih đaka iz direkcije u učionicu 
čitav razred sa njima solidarisao. Zabarikadirali su vrata 
klupama i teškom peći i odmah se dali na sastavljanje rezo- 
lucije sa zahtjevom da se proces revidira. Kad su na alarm 
direktora policajci došli i otvorili vrata, đaci su ramenima 
poduprli zaljuljanu barikadu i stavljali posljednji potpis: 
u obliku kruga, da bi odgovornost snosili svi jednako. Usred 
gušanja na vratima, preko glava policajaca, skamenjenom 
direktoru pružena je rezolucija — otrgnut list iz teke. Cijeli 
razred se sklupčao, čvrsto se poveza vši rukama, i odgovarao: 
»Mi smo svi jedno!« dok su. razjareni policajci i žandarmi s 
naporom čupali iz te čvrste mase jednog po jednog od isklju- 
čenih. Bilo je: i lakše povređenih đaka. Na kraju su morali 
pristati da cijeli razred pođe u sresko načelstvo. Mala po- 
vorka šesnaestorice s knjigama pod rukom, okružena sa je- 
danaest žandarma i policajaca, polako se kretala sredinom 
ulice . . . Dok su petoro isključenih kod načelnika saslušavani, 
ostali su otišli pred gimnaziju i objavili da će štrajkovati 
ako se ovi ne puste iz zatvora. I zaista, odmah su pušteni da 
se upišu u druge gimnazije; među njima Ratko Cvetković, 
koji je učestvovao u. pripremi i izvođenju svih ovih akcija, 
usmeravajući ih tokom samog sukoba i usklađujući incijativu 8 — 2ene hero51 A?^ ostalih. Ali sada je stvar u svoje ruke uzela žandarmerija i 
policija, i nastavila istragu uz h^pSenja, da bi najzad i Sresld 
sud — određen od ^>ecijalnog Suda za zaštitu države u Beo- 
gradu — po treći put poveo isleđenje, posle koj^ je »Ukazcmi 
CNBp. 3323 od 26. januara 1935. pobuna realna gimnazija u 
Bijeljini svedena na n^[>o^unu s tune da se VU i Vm razred 
ukine odmah a V i VI postepeno . . .« razred« dakle, nismo završili u Bijeljini — kaže 
Vojin Bobar. — Zbog »širenja k(Mnunizma« bio je ukinut i 
sedmi i osmi razred naše čuvene slobodarske gimnazije. Ostali 
smo takoreći na ulicL Dok je u osmom trajala gužva i poli- 
cija intervenisala, naš razred je, za časa higijene, bio zaklju- 
čan. Tek nakon jednog sata, kad se tamo stišalo, izašli smo 
van. I uprava škole i policija bili su u^lahireni; znali su da 
u svemu tome komunisti vode riječ. Rasuli smo se odmah 
zatim svak na svoju stranu, da završimo razred. 

— Pola sedmnog i pola osmog razreda gimnazije pohađala 
je u Sarajevu — priča Ljubica Cmc^orac — Stanovala je kod 
svoga tetka, mog oca, u Halilbašića čikmi broj 34 u staroj 
bosanskoj kući stiješnjenoj među mnoštvom kućica na padini 
Jekovca, odakle se pruža krasan vidik na Vijećnicu i Tre- 
bević. 

Mama je bila stroga i Radojka nije mnogo hodala. Sa 
prvim mraIrnTn morala je u kuću. Pa ipak, i ovdje se ubrzo 
kompromitovala kao komunista. Iako dobar đak, bila je pri- 
nuđena da sa poliigodišnjih ferija ode od nas i iz škole. Njen 
kol^a, neki Crnogorac, stalno joj je dolazio pa su satima sje- 
dili i pričalL Ifislili smo da oni uče. Ali kad nas je posjetio 
direktor 2enske gimnazije Brakus, inače školski drug moga 
oca, i upozorio nas da je pratimo, jer se druži sa sumnjivim 
licima, bilo nam je sve jasno. Uskoro smo u njenom dušeku 
pronašli zabranjene knjige ... U kući nas je bilo petoro djece, 
i bojali smo se da zbog nje svi ne nastradamo. Javili smo 
njenom ocu i Radojka je oti^a. 

— Opet smo se sastali u osmom razredu, u Sapcu, nas 
osmoro Bijeljinčana, među nama i Radojka — priča dalje Vo- 
jin Bobar. — Prilikom našeg dolaska direktor gimnazije nam 
je rekao: »Primam vas, ali ovdje da ste manji od makova zr- 
na, jer ne dozvoljavam da se išta radi među djecom šabačke gimhazije . . .« Prema naitia, se odnosio tako kao da sitib mi 
'Bijeljinčani stalna opasnost za njegovu školu. O namia se 
dakle, bilo raščulo... Ovdje nismo bili vezani za skojevsku 
organizaciju, bio je to prekid sve do Beogradskog univerzi- 
teta, ali mirovali nismo. Bili smo aktivni na svoj način. 

Sjećam se jednog zbora Opozicije u Sapcu na hipodromu, 
na koji je došao i Dragoljub Jovanović. Otišli smo i mi. Zbog 
toga smo tuženi. Neki B. Moskovljević nosao je uza se Dra- 
goljubovu sliku i jednom u razredu, za vrijeme odmora, 
stavio ju je više kraljeve. Svi mi koji smo bili na tom skupu 
pokažnjavani smo ukorom. Tom prilikom Radojka nam je ka- 
zala: »Za jeftine stvari koža se ne daje!« Dobro sam to za- 
pamtio. 

Godine 1936 — 37. Radojka se upisala na Beogradski uni- 
verzitet — Tehnički fakultet. Od prvih dana povezuje se sa 
naprednim studentskim pokretom i skojevskom organizacijom. 
Evo o tome nekoliko riječi Cvijetina Mijatovića-Maje: 

— Sreli smo se prvi put na stepenicama menze »Samo- 
pomoć« — sadašnje medicinske menze — u ulici Kralja Mi- 
lutina. Da bismo se mogli školovati, mi studenti smo tada 
raznosili mlijeko, cijepali drva . . . Vidio sam da je to ozbiljna 
drugarica. Zanimalo me odakle je, kako se zove. Rekla mi je. 
Bila je nužna stroga konspiracija, ali smo mi ipak za svaku 
drugaricu koja bi došla na fakultet dobij ali i njenu karakte- 
ristiku od partijske organizacije iz njenog kraja. Nije još 
bila organizovana, ali nam je na nju, kao dobru i naprednu, 
skrenuta pažnja. Primili smo je gotovo odmah po njenom do- 
lasku u Beograd. Ne sjećam se ko joj je to saopštio. Znam da 
smo je zadužili da prenosi partijsku poštu za Bijeljinu. 

— Među prvim stanovnicima Doma studentkinja u Beo- 
gradu, još 1936. godine, bile su Radojka Lakić, Zdenka i Zlata 
Segvić i druge — govori Neda Božinović. — Otuda se Rađojke 
dobro sjećam. Dom još nije bio dovršen ni uređen, nije se 

' čak ni ložilo. Kada smo došle bio je hladan oktobar, a ni 
'prozori nisu bili svuda postavljeni. Spavale smo gotovo obu- 
čene, š kapom ili maramom na glavi, sa rukavicama na 
rukama. 

Radojka je studirala na Tehnološkom fakultetu i bila je 
siktivna -među tamošnjim studenticama, kao član studentske 
organizacije. Kasnije, kada je prešli na Filozofski fakultet — jer tehnika je iziskivala veće troSkove i viSe vremena — 
isticala se vređnoćom i u ovoj organizaciji studenata. U radu 
je bila medu prvima. Angažovala se u kulturnim i stručnim 
studentskim udruženjima kao i u Centralnom odboru filozofa. 

Znam da je uvijek bila u teSkoj oskudicL Nikad kod sebe 
nije imala ni dinara! Uvijek ista siva suknja na njoj i jedina 
bluza, koju je noću prala da bi ujutro imala šta da obuče. 
Ne sjećam se da je za to vrijeme ikad išta dobijala od kuće. 
U domu je stanovala po najnižoj cijeni, a za hranu je radila 
u trpezariju Naime, po ustaljenom domskom redu, siromašne 
studentkinje su dežurale za vrijeme jela i za svoj trud dobi- 
jale hranu. Kad bi se ukazala pogodna instrukcija, poduča- 
vala je srednjoškolce, pa je katkad i na ta j način ponešto 
zarađivala. I ona je, kao i mnoge od nas, posluživala po sla- 
vama. Bilo je ušlo u običaj da imućnije, pa i one manje imućne 
beogradske porodice, pozivaju na slavu po jednu, dvije, a 
ponekad i više studentkinja; već prema svom imovnom stanju. 
Ove su na slavi posluživale, a kao dar, dobijale bi i do dvje- 
sta dinara. Tom sumom mogla je u ono doba da se podmiri 
mjesečna ishrana. Bile smo djevojke i taj novac nam je dobro 
dolazio za odjeću, pa i za ostale naše Hčne potrebe. Dok je 
stanovala u domu, sjećam se, Radojka nije imala ličnog ži- 
vota. Kad bismo o tome po vele razgovor, znala nam je reći 
kako ona svojom pojavom ne može da privuče ničiju pažnju. 
Bila je u tijelu punija, a crne boginje ostavile su vidan trag 
na njenom mladom licu. Ali, imala je neobično lijepe i tople, 
iskrene ljudske oči! Svojom dubokom izražajnošću te njene 
oči uljepšavale su i njeno lice i čitavu njenu pojavu. Zračile 
su duševnom čistotom. Kao da te svoje ljudske ljepote nije 
bila svjesna, ona se ponekad u našem intimnom društvu 
šalila na račun svoga izgleda, čak i s malo ironije. »Jedne 
večeri izašle smo s Univerziteta i pošle u studentski park — 
sjeća se anonimna drugarica. — Nama, koje smo je po2ma- 
vale, činilo se da ona ne želi da zainteresuje kojeg druga 
blisko za sebe. Prema svom ličnom životu izgledala je sasvim 
ravnodušna. Te večeri, u razgovoru, dopimila sam sliku o 
njoj: Svi vi imate ponekog ko vas naročito voli, nekog bliskog 
u životu, a ja sam sasvim sama — tiho mi je rekla misleći 
na naše studentske ljubavi. Iza toga nas je ostavila i pošla 
kući. Već sutradan bila je ponovo borbena drugarica; na 
njoj ni traga od sinoćnje sjete!« Sva se tmosila u probleme rađa sa naprednom omladinom. 
Patila je ako tu» gdje je angažovana, ne ide sve kako treba. 
Ona se zapravo i identifikovala sa studentskizn pokretom^ 
Značajna je to crta njenog lijepog karaktera. Zbog takvog 
rada bila je zapažena među studentima. 

— Sva se predala revolucionarnom radu — priča Nada 
Manojlović. — Nijedna demonstracija, nijedan sastanak ili 
noćna akcija, nisu prošli bez nje. Kao da se bojala da što ne 
propusti. Počela je zanemarivati studije. Nije polagala ispite. 
»Naše dijete je opet upalo u komunističko društvo... Kako 
ćemo je iščupati?! Eto, svi ste vi pametni i oprezni, a ona?« 
jadalo se dvoje starih i, kao kaznu, počinju primjenjivati 
ekonomske represalije. Nisu joj slali ni minimum sredstava 
za egzistenciju. Suma od pet stotina dinara, za isplatu dom- 
skog pansiona, nije više stizala. 

Radojka se probijala kroz život kako je znala i umjela. 
Otada je počela živjeti u domu studentkinja »Kraljica Marija« 
kao »ilegalac«. Cesto je spavala u istom krevetu sa druga^ 
ricama i polovila njihovu porciju. Katkad bi dobijala i kom- 
pletnu večeru od onih koje su odlazile u kino ili pozorište, 
uzimajući sa evidentne ploče u portirnici njihov broj što je 
važio i kao kupon za obrok. Nijedan »ilegalac« nije promakao 
oštrom oku Mile Dimić, tadašnje upravnice doma. Zahvalju- 
jući njoj i njenim najbližim saradnicima iz uprave: Dragici 
Pravici, Milki Minić, Olgi Nakić, Radmili Subakić, Olgi Stru- 
jić. Jeleni Popović i drugim komunistkinjama, mnoga stu- 
dentkinja-revolucionar našla je utočišta i pomoći u ovom do- 
mu. Među njima i Radojka. Dom joj je omogućio i da samo- 
stalno privređuje. Instruirala je djecu beogradske buržoazije, 
a služila je i po slavama kod imućnijih porodica gdje je, uz 
mizernu nagradu, radni dan trajao i po šesnaest sati. Kasno 
u noć Radojka se i poslije napornog rada vraćala vedra i na- 
smijana, s nešto kolača i novaca u džepu. 

Društveni i kulturni život u domu bio je takođe veoma 
razvijen. U programima drugarskih večeri, redovno politički 
obojenim, učestvovala je i Radojka. Ostaće nezaboravan njen 
lik u ulozi stare djevojke iz humorističke pantomime »2ena 
juče, danas i sutra«. Razbarušene kose, upadno našminkana, 
u ekstravagantnoj haljini drečeće boje, davala je savjete mla- 
dim udavačama. Grohotan smijeh i frenetičan aplauz pozdra- va VAO jp. odli|!^no karikiranu građanku MirjamTurednicu.'*nu- 
stracija^«, te omiljene literature malograđana. Dom student- 
Is^ja bio je vrlo iprogresivna ustanova, žarište svestranog re- 
voJl]ucionarnog rada! Revolt prema nenarodnom režimu mnoge 
studentkinje ispoljavale. su učešćem u masovnim demonstra- 
cijama. Rađojka nijednom nije izostala. Kao iskusan demon- 
strant -snalazila se i u najtežim situacijama. Na jednim de- 
mpnstracijama iz 1938. kao brucoš sam se zadesila s Radoj^ 
kom. U momentu kad su nas žandarmi iznenadili, izletajući 
iz haustora, zadivila me njena snalažljivost. Dvojici žandarči- 
xia s golemim brčinama, koji su ispali pred nas, obratila se 
sasvim ležerno i tobože u čudu: »Pa-a-a, šta je ovo?« Stekavši 
utisak da smo slučajno upali u gužvu, oni povikaše: »Ajde, 
prolazi« i odguraše nas dalje, a mi se ubrzo uključismo u 
novu grupu demonstranata. 

— Sretao sam je u društvu »Petar Kočić« na beogradskom 
Univerzitetu — ^ kaže Vojin Bobar. — ■ Ali Radojka se mogla 
sresti i vidjeti na svim demonstracijama i manifestacijama^ 
koje su organizovali komunisti. A bilo je to često. Sjećam se, 
jedan građanski opozicioner držao je govor u ulici Cara Ni« 
kole kod hotela Trandafilović. Mi smo to iskoristili i onako 
sakupljeni pošli ulicama da manifestujemo, povodom Osmog 
marta. »Živio dan žena . . .« orilo se naokolo. Radojka je uvi-' 
jek bila prva u »izbacivanju parola«. Zaustavljeni smo kod 
Oficirskog doma, sada Dom »Pane Đukić«, gdje su nas žan- 
darmi počeli rastjerivati. Išli smo skupa i ona se uhvatila 
za mene, pa smo se sklonili u domski park. Dobio sam pen- 
drekom u lijevo rame, a i ona je dohvaćena. Znali su je 
agenti i uvijek je, kad je stignu, podobro izvlačila. Mislim 
da je u tri maha hapšena po mjesec dana. 

Bila je prisutna i kada smo sahranjivali našeg dobrog 
druga Veljka Bibića koji se ubio. Bila je sa mnom. Dok se 
iznad otvorenog groba Derviš Nimiić opraštao od pokojnika, 
optužujući vlastodršće da je ovoga bijeda u grob otjerala, 
mi smo ga štitili svojim tijelima, zbijeni jedno uz drugo. Taj 
govor bio je snažan protest protiv režima i htjeli smo da se 
čuje do kraja. Opkolili su nas agenti i policija. Prijeteći mo- 
trio nas je i po zlu čuveni agent Kosmajac, jedna krupna 
Ijudeskara, kome je Radojka već bila zapela za oko. Nju smo 
naročito pažljivo krili, da je on ne primijeti. Natjerali smo je da se sve to vrijeme ne miče iz naše grupe, mada joj je 
mirovanje teško palo. U grupi smo, stisnuti, i izašli s groblja. 

— Sjećam se jednog socijaldemokratskog zbora iz 1938. 
godine — ispričala je Neda Božinović — kada su, pored osta- 
lih, govorili Zivko Topalović i njegova Milica. Da bismo 
saznale šta se na tom zboru govori, iz doma smo tamo uputile, 
osim još nekih, i Radojku. Kao da sad gledam: Evo ti Ra- 
dojke, vraća se sa zbora, glave umotane u zavoje. Već su 
joj ukazali prvu pomoć, sašili joj ranu na tjemenu, dugu 
oko četiri santimetra. Kasnije smo na njen račim pravili vi- 
ceve i zadirkivale je: »Da ne bi tebe, ne bi bilo ni gužve ni 
ranjenika!« Zbilja, u stisci što nasta povodom Topalovićevih 
izlaganja, ranjena je jedino ona. Opisivala nam je: »Izlaže 
jedan govornik, a naši zavikaše u-a-a-a! Njihovi uzvratiše: 
Držite ih! Komunisti nam rasturaju zbor! Tako dođe do gu- 
šanja i tuče. Neko me mlatnu nečim tvrdim po glavi, obli 
me krv, ali ni ja nisam ostala dužna.« 

Sutradan u auli Pravnog fakulteta Radojku je sreo je- 
dan profesor, inače Topalovićev pristaša. Videći je povezanu 
upita: 

»Sta se to desilo, koleginice?« 

»Istukoste me!« 

»Mi? Kako? Gde istukosmo?!« 

»Juče na zboru!« 

Istom tad je profesor shvatio i otišao ne pitajući dalje 
ništa. Drugovi su joj savjetovali da legne, ali ona nije htjela. 
Kao da se plašila da će oni bez nje nešto novo organizovati i 
uraditi. Bila je neobično druželjubiva. Vesela priroda! Zbog 
toga ju je svako, ko ju je poznavao, cijenio i volio. Lijepo je 
pjevala i s radošću je pjevala u društvu. Uopšte, umjela je 
da se približi masama. Mi smo je zbog te njene dobrote, zbog 
njene popularnosti i ljudske širine, u mladalačkoj obijesti 
znale peckati: »Ti si široka narodna studentkinja!« Na naše 
šale samo se dobroćudno smijala. 

Rekoh već, bila je svugdje gdje je trebalo zadobijati mase. 
Onako vedra, naročito na domskim priredbama, znala je za- 
čas da stvori »štimung«. Ali, na sastancima je bila ćutljiva. 
Najteže je Radojki padalo ako bi dobila kakav zadatak gdje 
je trebalo da se govori pred širim skupom, pa i obično dis- 
kutuje ili referiše o, recimo, prorađenom materijalu. Obično 
smo se po sobama dogovarale o našim akcijama i raspravljale ua o religiji, malograđanStini i drugim aktuelnim gorućim tema- 
ma. Spavaonice ii domu imale su šest do osam postelja; one 
8 manje ležaja, jedan do dva kreveta, bile su određene samo 
za apsolvente, kako bi se u miru mogle i^remati za ispite. 
Ali mi, aktivistkinje, nismo gotovo nikad koristile tu privi- 
legiju. Nismo htjele da se odvajamo od mlađih studentkinja 
među kojima smo djelovale. Te sobe smo najčešće ustupale 
reakcionarno nastrojenim stiidentkinjama i na lijep način ih 
izolovale, a da to ni osjetile nisu. Ostavljale smo sa njima po 
jednu dobru, naprednu djevojku i tako ih onemogućavale da 
djeluju na one koje su istom dolazile. 

Osim zidniii novina i »vrapca«, čime smo u vidu humora 
ismijavali tadanju političku situaciju ili malograđanske 
pojave među nama studentima, sastavljali smo i prikazivali 
razne skečeve, dramske slike, pantomime ... U tu svrhu imale 
sm6 naše male uže domske priredbe. U jednom takvom pro- 
gramu, između tačaka, pojavila se u pantomimi i Hadojka s 
velikim uspjehom. 

Da pomenem i lie tako vedar detalj. Jednoga dana u naš 
dom su došli i Radojkini roditelji. Ona nije htjela da izađe 
pred njih, nije htjela čak ni da se vidi sa njima. Tek tad 
sam doznala za njihove zategnute odnose. Objasnila nam je 
to kasnije, u najužem krugu: Strahujući od progoni, ako se 
dozna za aktivnost njihove buntovne kćeri za koju su samo 
simuijali da je komunista, roditelji su je ucjenjivali i pri- 
jetili da će je se odreći. Sve »dok sef ne opameti« neće od njih 
dobijati ništa! A ona je izdržala, ne tražeći, pa čak i ne želeći 
više njihovu pomoć. Bilo je to objašnjenje ne samo komu- 
niste nego i uvrijeđenog čovjeka. Povrijeđenog od onih od 
kojih je očekivala da joj dolazi samo dobro, da je oni najbo- 
lje razumiju. 

— Drugovala je sa Bosancima a ja s Vojvođanima — 
prisjeća se Dara Bogunović. — To nam nije smetalo da se 
češće nađemo. Cesto je ostajala bez stana i dolazila je k meni 
u suteren da prenoći. Sretala sam je i u grupi »Narodnih stu- 
denata BiH«. Naprednom pokretu pristupila je u diskusija- 
ma sa mnom, ali me je daleko prevazišla. Ne samo u izvrša- 
vanju zadataka već u angažovanju od jutra do sutra. Sva se 
predala studentskom pokretu. Sve njeno biće bilo je u stu- 
dentftkom pokretu. 
— Upoznala sam je 1939. u Beogradu prilikom moga do- 
laska na studije — kazuje Nada Jovović. — Sa njom sam 
neko vrijeme i stanovala: prvo u Albanskoj, a kasnije u Dal- 
matinskoj ulici. Prema meni je nastupila kao da smo se bog- 
zna otkad poznavale. Imala je neobično prirodno, neizvješta- 
čeno držanje prema ljudima, naročito prema onima za koje 
je vjerovala da su od nje neiskusniji. Svim srcem je htjela 
svugdje da pomogne. Sjećam se kako me je odmah po mom 
dolasku u Beograd povela u studentsku menzu na ručak. Bio 
je to moj prvi ručak u menzi. Kao srednjoškolka hranila sam 
se privatno, a ta domaća hrana bila je neuporedivo bolja od 
hrane u menzama. Nijesam do tada ni osjetila šta je to glad. 
Tog dana za ručak je bio pasulj, jelo koje nijesan voljela, 
a pogotovo ne ovako neukusno zgotovljeno. Ali ne pokazah 
nezadovoljstvo, kako se ne bih izdvajala od ostalih studenata. 
Pitam Radojku hoće li i ona da. poruči ručak, a ona veli kako 
je već ručala. Jedem silom, ne sviđa mi se, pa ne pojedoh 
cijelu porciju. Rekoh da sam se najela. Radojka uz^ i pojede 
ostatak iz moga tanjira! Istom tad sam shvatila da ona nije 
ni ručala. Znači, gladovala je! 

Živjela je ona tada, a čini mi se i cijeli svoj kratki vijek, 
u veoma teškoj oskudici. Od oca nije htjela da prima nika- 
kvu pomoć. Kasnije, on joj je tu pomoć sam uskratio. Ne sje- 
ćam se više da li je imala majku ili maćehu, afi znam da joj 
je ova krijući od muža katkada slala paket hrane. Sjećam 
se dobro jednog takvog paketa: bile su u njemu dunje i »kitn- 
kez«. Sve smo u to vrijeone nekako bile u oskudici, ni za 
hljeb nijesmo imale, pa se dogovorismo da za svaki obrok 
pojedemo samo po jednu kašiku »kitnkeza« kako bi nam ta 
zaliha što dulje trajala. Te dunje i to slatko držale smo pod 
krevetom. Bilo je hladno, nijesmo imale za ogrjev, pa smo 
tičile ležeći ili sjedeći u posteljama. Pojedemo tako svaka 
svoju porciju, pa učimo, ali se istog trena sve naše misli 
vrate pod krevet gdje su mirisale dunje i mirovalo slatko. 
Po prećutnom dogovoru svaka od nas uzme još po jednu 
kašiku. Ponovilo se to nekoliko puta i, kašiku po kašiku, mi 
tog dana pojedosmo gotovo dvije kile »kitnkesa«. Od našeg 
racionisanja ne bi ništa! Bile smo mlade, organizam je zahti- 
jevao svoje, a mi smo propisno gladovale. Zanimljivo je da 
je Radojka, za koju pouzdano znam da je od nas svih najviše 
gladovala, izgledala od nas ugojenija. Gazdarica je, da bi ^nx zaštedjela na ogrjevu, grijala kupatilo samo jedanput i zah- 
tijevala da se sve tri odjednom kupamo. Dolazilo je tad do za« 
dirkivanja i mi smo Radojki u šali naređivali da opere kun 
patilo jer je najpimija, njoj najviše vode treba ... I zaista,, 
ona bi iza nas sve očistila ne Ijuteći se na naše djetinjarije.. 
I sama bi nam šalom odgovarala, kako to mi ne znamo da 
poštujemo starije i sve u tom smislu. Uopšte, bila je neobično 
blaga, dobra i trpeljiva. Drug pravi u svemu, tako da u 
njenom društvu nikada nije bilo zategnutih odnosa. . 

— Naša aktivnost se nastavljala, samo u drugoj formi, 
i za vrijeme zimskih i ljetnih f eri ja — kaže Nada Manojlovič. 
— Kao studentska omladina odlazili smo u okolinu Bijeljine: 
sela Obarsku, Trnovu, Popove, Janju, Ugljevik . . . Prikazivali 
smo pozorišne komade: »Voda sa planine«, »Običan čovjek«; 
»Oslobođenje Koste Šljuke« ... Sa pjevačkim i recitativnim 
horom išli smo na Drinu, devet kilometara od grada, i tamo 
uvježbavali program. Oduševljavali smo se naročito borbe- 
nim pjesmama. Sa zanosom smo ih učili: 

»Hej zasučimo rukave, znoj neka lije 
Izgradičemo novoga čovjeka . . .« 

Radojka je imala veoma prijatan, lijep alt i pjevala je 
s osjećanjem, uživljavajući se. Izuzetno je voljela pjesmu. Vr- 
himac je bio »Cupčik«! Sva se razigrala, a plavo-smeđa pri- 
rodno talasasta kosa rasprši joj se oko zajapurenog lica. Za^ 
bacivala ju je onom svojom tako poznatom kretnjom ruke. 

— Zašto baš ona? — pitam se i sama poslije toliko godina 
od njene herojske smrti — sjeća se Milka Caldarović. — 
Kada mislim na nju, a to često biva jer sam je voljela, onda 
mi od mnogih naših zajedničkih uspomena oživi u svijesti 
naročito jasno — jedno. Čini mi se da baš ta jedna uspomena, 
iako samo sitan detalj, daje najpimiju sliku neprosječnih 
ljudskih osobina tog dragog i toplog čovjeka, druga i komu- 
niste Radojke Lakić. 

Kao i inače te, 1937. godine, kada sam čekala učiteljsko 
mjesto, našle smo se Radojka i ja ispred njene kuće da bi 
red roditeljima kamuflirale odlazak na omladinski iz- 
let na. Drinu. I. moji roditelji, a pogotovo njeni, bili su ne 
saino vrlo strpgi nego i nasilni ako je trebalo da nas »uče 
pameti«. Toga dana održavao se izlet Radničko-studentskog 
recitativhog hora čiji smo članovi bile i nas dvij*e. Kako je, 
policija već u dva maha upala u prostorije gdje smo vršili' 
prob^ hora, ovaj put je, prema zajedničkom zaključku, tre-^ 
balo ići pojedinačno dok se ne izađe iz Bijeljine a zatim skup-, 
no kroz sela sve do Drine. 

Radojka i ja smo stigle do prvih kukuruza na njivama 
ito Vežii sa perifernim kućama grada i sjele da sačekamo osta- 
le. Odatle smo mogle lako posmatrati kretanje na cesti, a 
nas je teško bilo primijetiti u bujnim kukuruzima, visokim 
i gustim kao šuma! Tek što smo sjele, iz blizine nas iznenadi 
glas: »A-a, kud ste se vas dvije uputile?« Iako smo se zbu- 
njeno trgle, nismo morale ni da odgovaramo jer je pred nas 
iskočio Cvijetin Mijatović-Majo sa nekim bijeljinskim dru- 
govima. 

Stigli smo na Drinu i počelo je prebacivanje preko. Sta- 
rače — njenog rukavca u starom koritu koji je, za razliku od 
tzv. »žive Drine«, bio mirna toka ali i vrlo dubok. Među 
članovima hora bilo je i vrlo mladih drugova, šegrta, tjelesno 
slabo razvijenih, koji uz to nisu znali ni da plivaju. Jedan 
je bio naročito slab, upravo sićušan. Pri pokušaju da pređe, 
on odjednom nestade ispod vode. To bi za trenutak! Dok smo 
mi ostali stajali zbunjeni, ne odlučujući se, Radojka vrlo 
spretno skoči sa dosta visoke obale i brzo izvuče iz vode ma- 
loga druga. Posmatrali smo taj prizor gotovo bez daha, a onda 
smo i sami prišli da mu pomognemo . . . Sagnuta nad dječa- 
kom nisam pratila šta se okolo dešava, ali me iznenadna graja 
natjera da pogledam. Radojka je energično nastavila da in- 
terveniše oko prelaza. Neprestano je pomagala slabijima od 
sebe i upravo je prenosila preko vode jednog takođe nedora- 
slog omladinca. Nekim drugovima, naročito mlađim, činilo se 
to neobično pa su živo komentarisali. Prilazeći Starači sa 
onima koji su kao slabiji pješaci bili zaostali Majo upita šta 
se to dešava. Odgovor mu brzo dade mlad radnik: »Pa, ništa 
druže, naša drugarica Radojka prevodi radničku klasu preko 
vode!« Tim odgovorom, mada u šali, želio je da pokaže kako 
je naučio nešto iz napredne literature. A Majo, isto tako u 
šali, primijeti: »Ali ne žedne!« — u poznatim studentskjm, demonstracijama — sjeća se 
Lela Fllipović — 14. decembra »protiv rata, ^ađi i ikapoce^f 
teSko je ranjena i poslije nekoliko dana podlegla naia dru- 
garica Bosa BiiliSević. Poslije komemoracije na Kkonoms k o m 
fakultetu, kojoj je prisustvovala velika masa studenata, poSi 
smo na prosdcturu u želji da njene posmrtne ostatke i^^iratimD 
do groblja. Bilo nas je mnogo, najvide komunista. Obavije- 
šteni o organizovanom iq>raćaju, žandarmi su se naSli na 
Mrokom prostoru i^red mrtvačnice gdje smo i mi stajali ne 
obazirući se na njih. Kao da sad gledam: Postavljamo se 
ćutke iza pogrebnih kola, a žandarmi nam polako prilaze sa 
uperenim bajonetima. Radojka je prva odlućno stala iza kola, 
i ne pomišljajući da uzmakne. Grlato je izvikivala parole . . . 
Predosjećajući novi konflikt s policijom, drugovi su se po 
strani dogovorili da se od ispraćaja odustane. Ođstiq>ali smo 
između zgrade Medicinskog fakulteta, uzvikujući protiv re- 
žima i žandarma, i razišli se sporednim ulicama. Uvijek je 
Radojka energično istupala. Stalno nečim zaokupljena, sva u 
pokretu Bila je najprirodnija i najjednostavnija! Onakva ka- 
kva jest! 

— Bila je u jednoj od grupa studentskog kultumo-umjet- 
ničkog društva »Petar Kočić«, koje je djelovalo u okviru na- 
prednog studentskog pokreta u Beogradu — priča Tahir Ha- 
đžović. — Društvo je imalo zadatak da daje priredbe po čita- 
voj Bosni i Hercegovini i time budi borbeni duh otpora ra- 
stućoj fašističkoj opasnostL I tako smo 1939 — 40. godine u 
nekoliko navrata obilazili Banjaluku, Mostar, Tuzlu, Doboj, 
Bihać, Sarajevo, Bijeljinu, Šabac ... U Sarajevu smo gosto- 
vali u »Napretkovom podrumu«. Za put smo dobijali grupnu 
željezničku kartu, a prilikom dolaska prihvatali su nas na- 
predni studenti i radničke organizacije, i raspoređivali po 
kućama patriota. Sobom smo nosili svu hranu. 

Sjećam se, naša diletantska grupa prikazivala je Nušićevu 
»Vlast«. Radojka je igrala ministrovu ženu a Marko Mihić 
ministrovog oca. Radojka i Marko su se tada zabavljali. Ona 
je glumu vrlo ozbiljno shvatila. U početku se plašila đa li 
će, i kako, moći da igra, ali se snašla i uspjela u svojoj ulozi. 
Davali smo i Capekovu »Majku«. I sa horom je nastupala. 
Pripreme smo vršili u domu studentkinja »Kraljica Marija«. 
Na tiuneji nas je bilo tridesetak, sve komunisti i simpatizeri 

124 II KPJ, sve članovi naprednog studentskog pokreta. I pojedi- 
načno smo, po kućama, politički djelovalL Prodavali smo znač* 
ke-trobojnice s natpisom »Branićemo svoju zemlju«. Sve naSe 
priredbe otvarali su obično Slobodan Princip »Seljo« — pred- 
sjednik »Petra Kočića« ili Miro Popara. »Seljo« je počinjao 
revolucionarnim političkim govorom. Svi se sjećaju nj^ovog 
objašnjenja pozdrava stisnutom pesnicom. Završavao je po- 
zivom da se spremno dočekaju predstojeći događaji . . . Ljudi 
su shvatili ideje koje je naš progrom pronosio i odgovarali 
su nam spontanim manifestacijama solidarnosti. Bio je to mi* 
sionarski put. N^>oran. Noćima nismo spavalL Po povratku 
sam na ulici zaspao, o zid oslonjen. I Radojka je jednom u 
Novom Sadu zaspala iza bine; tek smo u vozu primijetili da 
je nema. Značaj toga putovanja bio je dalekosežan u onoj psi- 
hozi iščekivanja rata, kad je Češka već bila pala . . . Unosili 
smo ozbiljnost u poimanje događaja i mobilisali narod na 
pripravnost. I Radojka je, od nas neodvojiva, sa ljubavlju do- 
prinosila uspjehu ove misije. Pa i kasnije, koliko god sam je 
puta sretao, uvijek je bila u poslu; onako dobra i staložena. 

— Tokom 1940. godine — sjeća se Lela Filipović — na 
beogradskom Univerzitetu razvila se vrlo živa akcija za auto- 
nomiju Bosne i Hercegovine. Članovi KPJ i skojevci sakup- 
ljali su potpise na »Otvoreno pismo« ... U okviru te kam- 
panje, u kojoj su nastupali i režimski ideolozi, sjećam se pre- 
davanja rektora Corovića u velikoj sali Inženjerskog doma. 
Dvorana prepima. Negdje imutra je i Radojka. Oko govor- 
nice okupio se čitav odbor Bosanaca. Naši drugovi su se svaki 
čas dizali i istupali. Bila sam kod vrata a do mene na stolici 
stajao je Miro Popara i upadao rektoru u riječ, postavljao 
mu pitanja. Sltišaoci su bili naelektrisani i povremeno su pre- 
kidali predavača. Govorio je Rifat Burdžević-Sandžaklija, stu- 
dent prava, tadanji sekretar Mjesnog komiteta KPJ u Beo- 
gradu. Organizovano smo se suprotstavili Coroviću i njegovim 
koncepcijama, tako da je u samom početku bio spriječen. Na- 
stala je graja. U taj mah neko nas obavijestio da su dom 
opkolili žandarmi! Dogovorismo se da prema izlazu nastu- 
pamo u grupama, kako bi se mogli probiti kroz njihov kordon. 
Hvatali su koga su stigli. Izjurili smo i, ulicama koje se odatle 
granaju, prsnuli na sve strane. Nas desetak našlo se preko 
puta pošte, kod hrpe kamenja kojim su poploča vali ulicu. Uz 

J26 inene }e bila i Dragića Pravica. Počeli smo se braniti kame- 
njem i nisu nam mogli prići. Na samom ćošku tad ugledah 
Radojku kako trči prema Kosovskoj ulici, a odmah zatim, ka- 
ko je dva žandarma vuku za ruke, tegleći je svaki na svoju 
stranu. Ona se otima, plava kosa joj raščupana, a odjeća le- 
prša oko nje. Bila je u onom svom starom izlizanom drap 
kaputu. Iz daljine mi se učinila kao razapeta između njih. 
Vidjela sam kako su je strpali u »Crnu Maricu« i odvezli. 

— Početkom 1941. godine pred zimski raspust — spomi- 
nje Mira Kurilić — bosansko-hercegovački studenti uputili 
su narodu otvoreno pismo, koje se štampalo i rasturalo u 
vidu letka sa naslovom: »Otvoreno pismo bosansko-hercego- 
vačke studentske omladine«. U prvom dijelu pisma govorilo 
se protiv velikosrpske hegemonije i tražila autonomija BiH, 
a u drugom, protiv ratnohuškačkog talasa i protiv skupoće. 
Štampano je na jednoj stranici u dva stupca, a na poleđini 
su se potpisivali studenti. Išlo se za tim da potpisnici ne budu 
samo oni koji su već kompromitovani kao komunisti nego da 
to uzme što masovniji karakter. Radojku sam tih dana po- 
sebno uočila: čas u društvu »Petar Kočić« čas u studentskoj 
menzi ili u Domu studentkinja . . . Svuda je agitovala da bi 
potpisa bilo što više. Nismo tada imale ličnih susreta i po- 
bliže je nisam mogla znati, ali ponijela sam je u sjećanju 
kao istrajnog agitatora i revolucionara. 

— S proljeća 1940, mislim maja ili juna mjeseca, upoznao 
sam Radojku Lakić u sarajevskoj periferijskoj kafanici — 
bašti »Kanarinac« — priča Iso Jovanović. — To popodne do- 
šla je u baštu sa grupom žena komunista, mahom studentki- 
nja, koje su dobile zadatak da pomognu u ilegalnom radu 
medu ženama Sarajeva. Bio sam sekretar Pokraj inog komiteta 
KPJ za BiH. Kada su naišle, sedeo sam s Avdom Humom i on 
mi reče za Radojku: »Ozbiljan je čovjek, hrabra, borbena!« 

U to vreme trebala nam je baš takva drugarica. Ponekad, 
na nekim zadacima u ilegalnom radu, žene su bile nezamen- 
ijive, a nama je tada nedostajala baš takva aktivistkinja. 
Postavilo se, naime, pitanje partijske »Tehnike« koju sam ne- 
što ranije oformio i u njoj radio sa Borisom Kovačevićem. Na 
V zemaljskoj konferenciji KPJ stavljeno nam je u zadatak da 
izdajemo ilegalni partijski list »Glas saveza radnika i seljaka«. Trebalo je najpre naći saradnike^ mašinu za pisanje, 
hartiju, štamparsku boju i sve ostalo, a pošto list bude od- 
štampan, sa stotinu nevolja i skriveno od policije svaki pri- 
merak doturiti čitaocima. Prvi dvobroj izašao je u avgustu, 
za juli — avgust, i prodavao se i>o dva dinara. Iako neugledan, 
štampan na jeftinom ciklostil papiru, list je bio dobar i kori- 
stan informator. Izlazio je u tiražu od 600 — ^700 primeraka. 
Uglješa Danilović i još jedan u ono vreme istaknuti drug 
imali su najbolje mišljenje o Radojki kao revolucionaru i o 
njenom liku komuniste, pa sam zaključio da je upravo ona 
ta koja će tim svojim kvalitetima komuniste odgovarati radu 
u »T^mici«. Našli smo joj sobu poviše bivše »Benevolencije«. 
Pozvao sam je i rekao: »Evo mene, eto tebe! SarađivaćemoU 
i objasnio da joj je zadatak taj i taj. Odmah sam uočio njenu 
hrabrost i skronmosL Kao da se radi o nečem svakidašnjem, 
mimo i prirodno je primila to zaduženje. Iako to recima nije 
ijclrarala^ verujcm da je na ovo poverenje bila ponosna. Ona 
je u isto vreme imala zaduženja i u svojoj jedinicL Ne znam 
u kojoj je ćeliji bila vezana, ali znam da je imala zadatak 69, 
radi i sa žpnama. Verujem da je bila svesna šta je čeka ako 
se njen rad otkrije, ali ni rečju ni gestom nije odavala neku 
strmnju i zabrinutost. I to je govorilo o njenoj hrabrostL Sa 
prekidom od par meseci, za koje vreme je radila u Beogradu 
u Pošti, Radojka je dolazila na rad u »Tehniku« od časa za- 
duženja pa, gotovo, sve do svoje smrtL 

Kuća u koju smo smestili »Tehniku« bila je vlasništvo 
nekog siromašnog Jevreja sa dosta dece. On je meni i Radojki 
izdao jednu sobu pozadi svoga stana, dosta veliku i niračnu, 
ali nije imao pojma šta mi u njoj radimo. Ne sećam se više 
kako se zvala ta ulica; znam samo da je ta mala prizen;m|i 
kuća bila u dvorištu, u centru grada, blizu katedrale. Osim 
nas koji smo radili u »Tehnici« za nju su znali samo Danilović 
i još jedan drug. Inače, prilaz kući bio je neupadljiv. Da bih 
»Tehniku« osigurao i od vlasnika kuće koji, istini za volju, 
nije pokazivao ni najmanju radoznalost, lično sam promenio 
bravu na vratima. 

Imali smo geštetner, kamen i sve što je potrebno za umno- 
žavanje ilegalne literature. Materijal sam donosio sam, na 
leđima, a Radojka je bila zadužena da izvlači, da »štai^Mt« 
na geštetneru poglavlja iz Istorije SKPb, da prelama i 1119^ 
talnim ^njalicama veže te brošurice. Matrice za umnožavaii|e* ];>rekucavala je kod sebe Hana Ozmo^), ali nije znala ni ka 
ni gđe ih umnožava. Vreme je bilo takvo: Morali smo u radu 
biti strogo kons(pirativni. Cim bi Radojka svršila svoj posao^ 
preštampala i uvezala brošure i druge materijale, odlazila je 
)cući. Tada sam dolazio ja, sa velikim koferima sa duplim 
dnom, i odnosio ono što je ona pripremila. Za transport i ra- 
3turanje materijala ona nije bila zadužena, niti sam je u to 
upućivao. Naš teren BiH podelili smo na oblasti: sarajevsku, 
.tU2dansku, mostarsku i banjalučku. U određeno vreme i na 
određeno mesto dolazili bi tada kuriri iz tih oblasti i ja sam 
im lično predavao materijal. 

Bilo je tu i napetih, čak dramatičnih momenata, ali se 
nijednom nije desilo da budemo otkriveni. Tačno je da sam 
še kao partijski funkcioner izlagao opasnosti da budem uhva- 
ćen od policije, što su mi stariji drugovi i zamerali, ali sam 
radeći na omasovljenju KPJ u tom delu naše zemlje, gde su 
ranije trzavice i provale nanosile i te kakvu štetu naprednom 
radničkom pokretu, znao od kakve je važnosti za izrastanje 
partijskog članstva baš taj materijal. Nastojao sam, ako bude 
potrebno, i svojim životom da ga zaštitim. Bilo je tada odlič- 
nih radnika koji nisu hteli ući u Partiju govoreći: »Sve ćema 
dati od sebe, ali ne upisujte nas nigde. Svaki čas se čuje za 
neku provalu«. Odlazeći kod Vajnera-Ciče*) koji je tada radio 
kao inženjer u Higijenskom zavodu, upoznao sam nekog crno* 
manjastog mladića tehničara. Davao mi je za »Narodnu po- 
moć« po sto dinara mesečno! Bio je napredan i hteo. sam da 
ga proverim na zadatku. Baš tada su mi javili iz Zagreba da 
će jedna drugarica, — opisali su je kao lepu, elegantnu ženu^ 
— u specijalnim koferima doneti partijski materijal, među 
kojim i tek odštampane brojeve »Proletera«. Odlučio sam da 
taj zadatak poverim mladom naprednom tehničaru. Kazao 
nam mu da će zagrebačkim vozom doći jedna »dama«, koja 
izgleda tako i tako, i on treba da je neupadljivo, kao prija- 
telj dočeka, uzme od nje kofere i donese na određeno m^sto. 
Primio je zadatak a ja sam, da bih proverio kako će sve ispa- 
sti, otišao na staru željezničku stanicu, u neku neuglednu sta- 
ničnu kafanicu odakle sam imao lep pregled ce^og perona. 
Kad stiže voz, vidim, izađe opisana »elegantna dama« i sama *) H. Ozmo •— tada član PK KPJ. 

•) Slaviša Vajner -— Narodni heroj. : L i ■ • i;:if.: • — 2ene heroji «^^ cima dva teška kofera. Moga mladića tehničara nigde ni od 
korova! Videh kako joj prilaze financi, shvatih situaciju, istr- 
čah i pravo k njoj. Kao da smo stari dobri poznanici, zagrlih 
je: »Stigla si! Dobro došla, umalo ne zakasnih.« Sećam se, 
uzvratila mi je pozdrav. Bila je vesta. Mirna, dok je, kao i ja, 
»pomagala« financima da pregledaju prtljag. Otvoriše prvi 
kofer, gledaju, prevrću: u njemu sve sami fini svileni veš, 
•čarape, garderoba u skladu sa izgledom vlasnice. Ništa ne 
posumnjaše jer se obratiše lepotici: »Je li isto i u drugom 
koferu?« »Isto!« odgovorila je, kao nemarno, razgovarajući 
istovremeno sa mnom. Tako nam drugi kofer ostaviše bez pre- 
gleda. Suvišno je reći kako sam se preznojavao, u isto vreme 
razdeljen na razgovor sa njom, na finance i na eventualno pri- 
sustvo policije. Imali smo sreću. Niko ništa nije posumnjao. 
Računali su da smo neki par, jer sam poručio fijaker, seo 
»raspoložen« pored nje i oboje, glimieći bezbrižnost, odosmo 
izbegavši opasnost. Kazah ovo da bi se znalo kako smo tada, 
više nego ikad, bili prisiljeni da stignemo svuda, da sve kon- 
trolišemo. Da nikog nije bilo na stanici, izgubili bismo vezu, 
dna ne bi znala kuda će jer nikog nije poznavala. A šta bi 
•tek bilo da su našli materijal?! Hteli ne hteli, morali smo 
često sudelovati u izvršavanju naizgled najbeznačajnijih za- 
dataka, sve dok kroz uporan revolucionarni rad nismo po- 
digli oprobane, prekaljene kadrove. 

Eto, u tim prilikama, u takvoj atmosferi, Radojka je ra- 
.dila ne samo u Tehnici nego i među ženama Sarajeva. Bila je 
tu već jaka grupa žena komunista: Berta Papo, Doja-Marija 
Koš, Zora Rakoši-Ser, Jovanka Cović pa Ankica Albahari, 
Roza Papo, Hana Ozmo, Cilika Hajnrih i druge. One su go- 
tovo svake nedelje odlazile kod Haninog zeta, grafičara Joška 
Fohta, odličnog naprednog čoveka, i u njegovoj bašti disku- 
tovale i stvarale plan rada. Jednom sam ih zatekao kako pe- 
vaju »Bilećanku«. Začudio sam se: »Bogamu, žene, što pevate 
tu pesmu?« »Ne znaju ovde šta pevamo« umiriše me one. 
Među njima je bila i Radojka koju su žene, naročito radnice, 
volele i cenile. Umela je da im priđe, da im se približi otvo- 
reno i iskreno, pa su joj se poveravale i verovale joj. Bili su 
tada zreli uslovi za revolucionarni rad među radnicama. Se- 
ćam se kako su njihove nadnice u fabrici čarapa »Ključ« i 
u fabrici čipaka »Sik« bile bedne. Gro radnica bile su. mu- 
slimanke. Za osam sati rada plaćene su samo četiri dinara! 

^30 Tu su naše aktivistikinje pokazale veštinu i upornost u bu- 
đenju žena. Povezivale su se s njima, i govorile im kako mogu 
da poprave svoj materijalni položaj tražeći od poslodavaca 
povišenje nadnica. Znale su dobro te siromašne radnice da 
su bedno plaćene za svoj teški rad, ali nisu bile svesne kako 
ih gazde nemilosrdno eksploatišu. Kad je to saznanje prodrlo 
u njihovu svest, lako je bilo podići ih na štrajk sa zahtevom 
za povišicu. Tako je taj svakodnevni kontakt sa njima urodio 
plodom. Organizovano su stupile u štrajk. I prvi i drugi 
štrajk je uspeo, kao i oni kasnije. Nadnice su im povišene. 
Ćelo to vreme imale su i moralnu i materijalnu podršku 
podršku žena-aktivista, odnosno Partije, zbog čega su i istra- 
jale u svojim zahtevima. Radojka je bila borbena i beskom- 
promisna. Učestvovala je u svim sarajevskim demonstraci- 
jama, sećam se, i u onoj pred Banovinom. Umela je sa poli- 
cajcima da se uhvati u koštac, da se guša. 

— Prvi put sam je srela u stanu krojačice Zore Ser®) gdje 
je bio naš ilegalni centar okupljanja — kaže Roza Papo^). 
— Tu se neko vrijeme krio i drug Đuro Pucar> navraćali su 
svi istaknuti drugovi: Avdo Humo, Uglješa Danilović, Borisa 
Kovačević . . . Dolazila je i kod Estere Papo za vrijeme štrajka 
radnica bijelog rublja, u ulici Leže Perere, kojim sam ja ru- 
kovodila tokom decembra 1939. i januara 1940. Te godine 
sindikati su bili zatvoreni i nismo imali finansijskih sredstava 
da se štrajkačima pomogne. Zato smo u velikoj sobi Estere 
Papo sakupile preko dvadeset šivaćih mašina, tu šile veš za 
vojsku i tako izdržavale one siromašnije radnice. I Partija je 
dala dosta novaca. 

Radojka je bila naš instruktor. Okupljala nas je i objaš- 
njavala nam smisao naše akcije. Čitala nam je o radničkoj 
klasi, KPJ i Sovjetskom Savezu . . . Bilo je to važno u onoj 
napregnutoj psihozi kad su poneke radnice, pritisnute nei- 
maštinom, postajale kolebljive i htjele na posao. Vlasti nas 
nisu zvanično priznavale jer je to bio »divlji štrajk koji vode 
komunisti«. Da bismo na osnovu kolektivnog ugovora do 
kraja izborili naše zahtjeve za osmočasovnim radnim vreme- 
nom i povećanjem nadnica, komimisti su organizovali čuva- •) Z. Ser -— umrla od tifusa pri povratku iz konclogora. 
^) R. Papo — krojačica bijelog rublja u radionici »Dora«. ^K^ nje straže ispred deset do petnaest naših malih radionica i na 
ciči zimi po svu noć se smjenjivali svako dva sata. Jednom 
su se i pobili sa potl^upljenim štrajkbreherima i policijom. 
U svemu tome i Radojka je učestvovala. Pomagali su svi dru- 
govi. Krojač Alija Hodžić prosto je gorio, sav zanesen našim 
dvomjesečnim štrajkpm. Sve se završilo demonstracijama koje 
je organizovala tvornica čarapa »Ključ« pod parolom: »Hljeba, 
rada!« Ja sam pala u zatvor. Iako ne toliko materijalno, štrajk 
je uspio moralno i politički. 

— U to doba teško se živelo — kaže Iso Jovanović, — 
Kad sam došao u Sarajevo Uglješa Đanilović, tada student 
agronomije, dobijao je od Partije za stan po 200 dinara me- 
sečno, a za hranu se brinuo sam. Stanovao sam neko vreme 
sa njim, istim smo se jorganom pokrivali. Kad se naš revo- 
lucionarni rad proširio i prilike poboljšale, drug Tito je i 
meni i Uglješi odobrio po 200 dinara za stan, a po 400 za 
hranu. Do tada smo ilegalno radili »punim kapacitetom« i uz 
to još morali da se zaposlimo, zbog alibija, otkidajući za mi- 
nimalni odmor od dragocjenog slobodnog vremena, ali ne i 
od revolucionarnog rada koji nije nigde prestajao, čije radno 
polje nije bilo ograničeno niti usko. Radilo se tako predano 
i požrtvovano, a propisno gladovalo! Svi mi proleteri, s ma- 
lim izuzecima, živeli smo tako teško. Sećam se, da bi mogla 
živeti, i Radojka je jedno vreme, pored rada u Tehnici, in- 
struirala dvoje dece iz matematike. Bili su to sinovi nekog 
činovnika iz moga susedstva. Stanovao sam u današnjoj ulici 
Radojke Lakić kod nekog čika Pere; bio je to čiča napredan, 
davao je i za Narodnu pomoć, kako smo tada zvali Crvenu 
pomoć. 2ivela je od toga veoma skromno a tako se i odevala. 
Njena nošnja bila je čak više nego skromna. Uvek ista suk- 
nja i bluza. Sve čisto, uredno, ali iznošeno, dotrajalo. 

— Dolazila je povremeno iz Beograda, o čemu kao sko- 
jevac nisam ni mogao znati jer sam primao samo ono što mi 
se kaže i naredi — priča Isak Ozmo. — Stanovala je u sa- 
dašnjoj ulici Radojke Lakić, u staroj kućici kod neke siro- 
tinje kao što je i sama bila. 

Omladinski pokret rastao je iz godine u godinu i prosto 
se osjećala potreba za još čvršćim idejnim povezivanjem. Zato 
je KPJ drugom polovinom avgusta 1940. godine organizovala 

JS2 desetodnevni politički kurs SKOJ-a za BiH, u šumi Pršljani 
kod Bugojna. »Buš«®) je dao ideju za mjesto. Tu je inače 
logorovalo »Udruženje beogradskih studenata planinara«. Bi- 
lo nas je preko devedeset. Na proplanku usred šume očistili 
smo lugarsku kućicu i naokolo podigli šatore. Dočekivali smo 
grupe kursista i jedni drugima prilazili kao stari poznanici. 
Prvo veče imali smo logorsku vatru. Trebalo nas je tada čuti 
i vidjeti! Uz ogroman razbuktali plamen, usred Kraljevine 
Jugoslavije, iz bezbroj grla ori se šumom internacionala. Sa 
kolikim zanosom smo pjevali! Drhtao mi je svaki nerv. Tre- 
balo je vidjeti ta lica, oči . . . Punim plućima smo dali oduška 
svom zanosu i klasnoj mržnji. Bili smo jedna duša, jedno biće. 
Svaki naš dan završavao je logorskom vatrom; poslije pje- 
sme posjedali bismo u krug i uz odsjaj plamena ocrtali kon- 
ture rada. Podijeljeni u četiri grupe, poslije svakodnevnih 
predavanja obično smo živo diskutovali o istoriji radničkog 
pokreta, o sindikatima, o ulozi SKOJ-a . . . Bilo je oprečne, pa 
i žučnije polemike. Radojka je naročito voljela da govori o 
organizaciji rada. I o radu žena. Sjećam se kako je rasprav- 
ljala sa nama o Bebelovom djelu »2ena i socijalizam«. Htjela 
je, iz srca proživljeno, svoje misli na nas da prenese. Borila 
se i ona za izvjesne stavove, ali nije diktirala teme razgovora. 
Prosto se sama od sebe u sve to uklapala. 

— Od svih žena najviše se ona isticala — kaže Koza Papo 
— bilo u diskusijama, spremanju referata ili pri svakodnev- 
nim sitnim dužnostima logorskog života. Sjećam se njene skice 
za zidne novine, što je brižljivo iscrtala, pa zidnih novina: 
bile su velike kao zemljopisna karta. Objesila ih je o našu 
daščaru, spolja, jer su žene spavale u baraci a muškarci pod 
šatorima. Sama je sastavljala različite napise o životu u lo- 
goru. Skromna! Mnogo me podsjećala na »Buša« — Mah- 
muta Bušatliju, koga sam takođe zapazila: Mršav i zapušten, 
nemarno odjeven, a kad progovori — kapacitet! I duhovit! 
Tamo smo se najviše srodile. Uvijek je imala neki poseban, 
sočan i proživljen način govora. Jednom mi se sva razdra- 
gana povjerila da se zabavlja sa drugom iz mostarske grupe: 
»Joj, Roza, tako sam sretna što je radnik, kulturan radnik!« 
Bio je to onizak mladić glatko začešljane crne kose. 8) Narodni heroj Mahmut BuSatlija. — Za naše logorske večeri — priča dalje Isak Ozmo — 
pripremali smo veseli program: u skečevima žigosali smo 
politiku režima, pljačku srpske i hrvatske buržoazije . . ., aU 
i naše nedostatke na kursu. Pa i kada je sedmi dan po podne 
došao dramatičan kraj, kad nas je žandarmerija još prije svr- 
šetka kursa odavde protjerala, na stanici smo opet sve po- 
novili, i skečeve i pjesmu. Promarširali smo kroz učmalu 
bosansku varošicu, pjevajući »Crven je istok i zapad«, »Kad 
gospodar svoga si rada« . . . Čitavo Bugojno slilo se na sta- 
nicu. Mrtva kasaba se prodrmala. Bili smo žiža svjetlosna, 
ubačena u to sivilo. 

Ne sjećam se više detalja, ali znam da je Radojka svugdje 
bila sa nama, uvijek prisutna i aktivna. Bila je nerazdvojni 
dio naše revolucionarne mladosti Jedna iz plejade odušev- 
ljenih, koji su uskoro imali da prime na svoja pleća breme 
revolucije. U Njemačkoj, u Osnabriku i Nimbergu, čuli smo 
za njenu smrt i duboko nas se dojmila. Ali nismo bili izne- 
nađeni. Svaka druga smrt bila bi sa njom nespojiva. Njen lik 
mi danima prosto nije izlazio iz vida; ono lice s malo tuge 
malo osmijeha. 

— Pošto sam šest mjeseci bio u bjekstvu od sarajevske 
policije — sjeća se Milutin Đuraškovič — nisam se nalazio 
u gradu kada je došla. Ali kad sam se vratio u septembru 
1940. i raspitivao se šta ima novo, odmah su mi rekli da je u 
Sarajevo stigla grupa beogradskih studenata komunista odre- 
đenih na ilegalni rad. Među njima i Tuzlić-»Petronijević« i 
Radojka. Odmah su mi o njoj pričali: o njenoj druželjubivo- 
sti, borbenosti i aktivnosti. Cim sam pun nestrpljenja izašao 
na ulicu i na korzu u blizini Narodne banke sreo prvu grupu 
omladine, ugledao sam među njima Radojku veselu i nasmi- 
janu. Nastalo je grljenje i ljubljenje sa svima. Prvi kontakt 
bio je takav kao da se znamo godinama. Čini mi se da joj je 
baš ta neposrednost davala najviše snage i mogućnosti da 
pridobija ljude za stvar koju je zastupala. Po tome se razli- 
kovala od drugova koje sam godinama znao. U kontaktu sa 
radnicama ponašala se prisno, sa mnogo razumijevanja. Za 
kratko vrijeme stekla je toliko veza, da ju je u roku od dva- 
tri mjeseca svaki napredni radnik u Sarajevu poznavao. »Znam 
je sa radnih sastanaka i sa svakog izleta u Sarajevu — kaže 
Roza Papo. — Za te izlete obično smo se pripremali u kafani 134 »Kod Laha« u skrovitom zelenilu današnje »Pionirske dor 
line«. Tu su se okupljali organizatori, njih 10 — 12, među nji- 
ma Pavle Goranin, Rato Dugonjić i, obavezno, Radojka s onuii 
svojim zdravim crvenim licem kao u seoske djevojke. Bila je 
bez ličnih obaveza, slobodna, i viđala se svugdje. Navraćala 
je i ona često u burekdžinicu kod »Makedonca«, preko puta 
bivše Hipotekarne banke u Aleksandrovoj ulici, gdje su naši 
drugovi jeftino jeli po dvije-tri pogačice za ručak.« 

Bila je jedan od najaktivnijih učesnika i organizatora 
nezaboravnih izleta radnika, studenata, đaka . . . Nijedan nije 
prošao bez nje. Ljeti, obično nedjeljom, išli smo u okolinu 
Sarajeva: Kasindol, Vojkoviće, Crepoljsko, Semizovac, Relje- 
vo... Izlazilo je i do četiri-pet hiljada ljudi! O izletu bi se 
prvo dogovorili, a masovno učešće bi osigurali preko sindi- 
kalnih podružnica i aktiva omladine u školama. Već oko šest 
sati izjutra iz svih kvartova su, svaka za sebe, odlazile gru- 
pice od po dvadesetak izletnika. U šumi i na cvjetnim polja- 
nama slijevali smo se u jednodušnu masu, ispunjeni radošću 
i poletom. Studenti i srednjoškolci su zajednički izvodili kul- 
turno zabavni program. Bilo je tu skečeva koji su izvrgavali 
ruglu postojeći društveni poredak, revolucionarnih pjesama, 
recitacija... Istaknuti izletnici su bili i Pavle Goranin i Slo- 
bodan Princip. Igrali smo fudbal, kupali se, pjevali ruske 
pjesme. Najomiljenija je bila: »Crven je istok i zapad«. I u 
manjim grupama odvijao se živ program: Najednom ustane 
neki drug i spontano održi politički govor ili predavanje, a 
zatim neko pročita »Vrapca«. U suton smo se u velikim gru- 
pama vraćali preko Vraća i Semizovca, a na prilazima grada 
razbijali se opet u grupice i razilazili. Ovi izleti su bili plo- 
donosno sredstvo masovnog političkog rada i utjecaja KPJ^ 

— U Pošti broj 2 u Beogradu otvorena je 1940. menza — 
priča Mican Drakulić. — Organizovali su je komunisti, odno- 
sno sindikat poštara. U ovoj menzi, pored naših službenika,, 
hranili su se mnogi drugovi, naročito siromašni napredni stu- 
denti koji su tu sebi kao osoblje zarađivali hranu. Među 
njima i Radojka. K nama je došla još početkom decembra 
iste godine. 

Drugovi su nam sugerisali da je kod nas i zaposlimo. Od 
njih smo doznali da je član Partije. Tako je ona krajem de- 
cembra 1940. postavljena za dnevničara Pošte broj 2 na do- >Sb» stavno , odeleftie.. u to vrenie Partija -je u pošti ihiala velik 
utic£|j i rnije nallti bilo teško da je zaposlimo na takvo radno 
mesto: gde smo politički najslabije stajali. Do Radojkinog do- 
laska medu dostavljačima smo imali samo jednog kandidata 
KPJ. Kao nćvi i nekompromitovani član KPJ dobro nam je 
došla upravo na 6vom radnom mestu. Kod nas su ve6 tada 
postojale dve partijske ćelije. Radojka je ušla u Milahovi- 
ćevu. U našoj partijskoj organizaciji, pored ostalih drugaricišt, 
bile su i Neda Božinović, Lenče Arsova, Milada Hajter, Mima 
Jovanović. 

Mi članovi KPJ u pošti bili smo gotovo svi kompromi- 
tovani, jer smo bezmalo svi bili u rukovodstvu službenika 
PTT koje je po svom sastavu i radu bilo izrazito Ijevičarsko. 
Gotovo ćela uprava PTT za Jugoslaviju, a naročito beograd- 
ska sekcija, bile su u to vreme sastavljene od komunista. 
Krajem 1940. i početkom 1941. od ukupno osam stotina na- 
ših službenika, njih šest stotina davalo je priloge Partiji i 
Crvenoj pomoći. Isto toliko ih je kupovalo i našu ilegalnu i 
legalnu štampu. U tom brzom tempu omasovljavanja Partije 
i Pokreta učestvovala je i Radojka. Radeći sa masama sticali 
smo dragoceno revolucionarno iskustvo. Ona je znala da priđe 
ljudima, da ih pridobije i oduševi. Njena skromnost i težak 
^vot proletera, a to je uistinu bila, zastupali su je rečitije 
od reci. Posebno je imala uticaja na radničke i niže službe^ 
ničke mase. Zbog toga smo je i zaduživali da među njima 
deluje. Učestvovala je u svim oblicima našeg ilegalnog rada; 
a bilo ih je mnogo. 

»U PTT ustanovama — kaže Neda Božinović — postojala 
je jaka partijska organizacija, sa svim formama rada: žene, 
omladina, čitalačke grupe. Udruženje PTT, Crvena pomoć; 
menza — socijalna pomoć, sabotaža, kulturno-propagandni 
rad, pomoć KPJ... Radojka je bila od onih drugarica koje 
svaki, i najsitniji, partijski zadatak obavljaju sa puno odgo^ 
vornosti i entuzijazma. Uvijek spremna da se bez ograde, sa 
punim elanom založi za njegovo izvršenje. Sa njom sam se 
ponovo našla istom u decembru 1940. na ovome radu u Pošti. 
Obadvije smo bile zaposlene kao dnevničarke . . .« 

Znajući donekle za ovakvo stanje, policija je nad poštom 
vršila strogu cenzuru i postajala sve budnija. Imali su oni 
kbd nas sVoje stalne agente, koji su dežurali od početka do 
svbšetka rada, sve do 22 časa. Rasturati ilegalnu štampu ili J36 letke^' i slkti ih u unutrašnjost, n^oglb^ se samo krijući od iage- 
nata i to! vrlo ve^o. Sve ove poslove Hadojka j6 uspevala da 
obavi naročito zbog toga što ostalim službenicima još nije 
bHa ! i^ozna'tar njena : politička pripadnost Hegalnu partijsku 
Štampu prenosili smo putem' ambulantne pošte iz Zagreba za 
Beogi^ad^Skoplje i dalje. Rasturali smo partijske proglase i 
uništavali reakcionarnu štampu, naročito režimsku. U isto 
vreme onemogućavali smo policijske agenta da konfiskuju 
jiapredilu literaturu i sindikalne časopise, što je stizalo iz 
ihostranstva: SSSR-a, Francuske . . . (»Proleter«, dela Lenjina, 
Istorija SKPb. •. .) Najmasovnije smo rasturali letak kojim je 
JCPJ raskrinkavala petokolonaške vrhove bivše jugoslovenske 
vojske. Ovaj letak o Armiji upućen je hiljadama službenika 
raznih ustanova u Beogradu, na njihove adrese, i to poštom. 
Bilo je to uglavnom delo Radojke i Lenče A^sove, koje su se 
dombgie V adresa i, zatvorivši se u Radojkinu sobu, ispisivale 
ih i razaslale. Imalo je to velikog odjeka. Niko se nije nadao 
da će mu letak stići direktno u ruke, adresovan na nadleštvo 
ili stan. U ovakvim slučajevima pisma J3ismo slali posle odla-^ 
^ka agenata, iza radnog vremena, s tim što bi se datum i čas 
na poštanskom žigu vraćao unazad. Izgledalo je da su oda- 
šiljiana u vreme dok su policijski agenti dežurali u pošti. 

Nikad se Rado j ka nije tužila na svoje zaduženje. Svaki 
zadatak primala je ozbiljno i izvršavala ga kao da se radi o 
nečem izuzetno važnom, pa bio on i najbeznačajniji. Nijedan 
posao za nju nije bio sitan; pa i kad je po svom znanju i 
iskustvu mogla da rukovodi nekim većim! Bila je bezmemo 
dobra/ široka u svojoj nesebičnosti, tako da nam se katkad 
u tome činila naivna. Pored čvrstine i odlučnosti bila je to 
divna crta njenog karaktera. 

Cim je došla među naš opazili smo da je slabo obučena, 
pa smo između sebe sakupili novac da kupi haljinu. Sećam 
se dobro, bio je to neki plavi štof od čega je sašila onu haljinu 
^a belim Oko vratnikom, u kojoj se i slikala. Sem njene već 
dotrajale siiknje i bluze, to je bila i svečana i — jedina njena 
halijna! U to vreme zaljubila se u jednog našeg druga koji je 
prvih d^a rata pao u nemačko ropstvo. Zapazio sam tu njenu 
ljubav na partijskim sastancima, po tome kako su se pone- 
kad gledali, a kasnije, kad sam se vratio sa fronta, to mi je 
sama potvrdila jer sam primetio kako se o nje]a^y^spituje^ 
»Jednoga dana — sjeća se i Neda Božinović' -^I^^Hh^^i^ 
povjerila mi se kako voli i kako je voljena! Kao da gledam 
one njene tople oči, srećne, pune života. Lijepe oči! Ali nije 
ona bila u mogućnosti da toj svojoj ljubavi posvećuje mnogo 
vremena. To doba, krcato sve novijim i novijim događajima, 
i (nju je, kao i sve nas, vodilo tako reći iz akcije u akciju. 
Možda baš zato ti trenuci, što ih je odvajala za sebe, nisu 
nikada umanjili njenu aktivnost«. 

Nezaboravni doček Nove 1941. godine, kome su ton dali 
komunisti, priredili smo ai našoj menzi. U dosta velikoj sali, 
pored naprednih poštara bilo je gotovo isto toliko naprednih 
gostiju: omladine i studenata. Svaku našu priredbu poseći- 
vali su i komunisti van ove ustanove, jer nam nije bio cilj 
samo da se proveselimo već i da putem javnih skupova širimo 
naš uticaj. Pripremili smo dupli govor: jedan blaži za poli- 
ciju, u slučaju da nam ga zatraži, drugi »levi«, koji sam ja 
održao. Rad URS-ovih sindikata bio je zabranjen. Znali smo 
da će ovde, kao i obično, biti agenti specijalne beogradske 
policije i ostali njihovi doušnici. Ali, sem agenata, sve ostalo 
bilo je naše, napredno: od govori, programa, pesama, pa do 
igranke. Alkohol je u menzi izričito bio zabranjen pa smo, 
da bi zdravica bila duhoviti ja, novogodišnjem pečenom pra- 
setu stavili u usta čašicu vina i time nazdravili Novoj godini. 

Sećam se kako je Radojka te večeri bila raspoložena. 
Sećam se toga posebno, jer je prvi put obukla plavu štofanu 
haljinu sa belim okovratnikom. Ona i Lenče Arsova bile su 
kolovođe među ženama. Pevale su najlepše od svih i ćela 
sala, svi prisutni sem agenata, pevali su s njima. Pevale su 
se tada divne pesme nas komunista, pesme revolucionarne, 
boljševičke. Pevali smo i pesme narodne, pečalbarske. Lenče 
je pevala »Pusta osta, nane, Amerika«, mi ostali smo je pra- 
tili, a Radojka, i svi mi sa njom, pevala je »Capajevku«, »Vanj- 
ku« i onu »Tamo daleko« pa smo, pored mnogih, čak i Sov- 
jetsku himnu zapevali. To je, verujem, bilo poslednje Ra- 
dojkino veselo drugarsko veče! Bila je mlada, zaljubljena u 
Partiju i u njega, i srečna, bezmerno srećna, bez obzira na 
neimaštinu koja ju je tada, kao i uvek, pritiskala. Nije slutila, 
kao ni mi ostali, da će već te iste godine položiti svoj život 
za stvar naše revolucije. 

Radojkinu hrabrost, odnosno hladnokrvnost u teškim mo- 
mentima, zapazio sam prilikom provale u našoj partijskoj or- 
ganizaciji u martu 1941. kada su pohapšeni mnogi drugovi iz J38 Pavlovićeve ćelije, gotovo svi koji su delovali u Glavnom 
telegrafu i telefonu. Naša ćelija je bila pošteđena, mada su 
gotovo svi pohapšeni drugovi znali za nas. Za one koji su 
izbegli hapšenju, to je značilo preuzeti poslove uhapšenih, 
raditi sa više odgovornosti i opreza. I pored opasnosti od hap- 
šenja, morali smo po direktivi rukovodstva da dolazimo na 
dužnost. Preporučeno nam je samo da ne spavamo kod kuća 
nego u Pošti, kako bi se naše eventualno hapšenje tu odi- 
gralo i bolje politički odjeknulo. Mučno smo se osećali. Oko 
šest stotina simpatizera stalno se raspitivalo za pritvorene, 
zanimale su ih sve novosti. Bilo je i kolebanja. Neki su se 
i povlačili. U toj napetoj situaciji Radojka se pokazala među 
najboljima. Na njoj nikakve promene. Ni trunke straha ili 
nervoze. To mirno, prirodno držanje, u času kad i najbolji 
komunisti znaju biti bar nervozni, potvrđivalo je njenu izu- 
zetno čvrstu i sabranu prirodu. I dalje je neumorno radila, 
pa čak i više, jer je i trebalo više da se radi. Delila je letke, 
ilegalnu štampu, dolazila u Udruženje poštara, i svojom ve- 
drinom smirivala tu mučnu atmosferu. 

U susret su nam već jurili presudni istorijski događaji . . . 
I Radojka je kao redov Partije, da je tako nazovem, dala tim 
zbivanjima svoj ljudski deo. Sa ostalim našim drugovima i 
ona učestvuje u »trećim demonstracijama« uoči i na sam dan 
27. marta. Kao sad, sećam se nje, Nede Božinović i drugih 
devo jaka koje su od izvikivan ja naših zahteva i trčanja došle 
zadihane, znojne, promukle. Nisu mogle ni da govore. Ubrzo 
smo mobilisani svi mi komunisti muškarci. Usledilo je i bom- 
bardovanje Beograda pa kratkotrajni rat i sramna kapitulacija 
petokolonaških vojnih vrhova i isto takve vlade. 

Odmah posle kapitulacije uspeo sam da izbegnem rop- 
stvo i da se vratim u Beograd. U Srbiji, kao i ovde, sve je 
vrilo od izbeglica s raznih strana zemlje. Našli su se tu i 
mnogi drugovi koji su dotada bili na radu u drugim pokraji- 
nama, a mnogi su, među njima i Radojka, uskoro dobili za- 
datak da idu na partijski rad u unutrašnjost i odlazili su bez 
pogovora. Vladao je metež: na brzinu se selilo, odlazilo i do- 
lazilo tražeći veze i zadatke, jer su se sticajem tragičnih okol- 
nosti postojeće veze gubile. 

Kod svoje kuće u Hadži Melentijevoj ulici broj 85 zatekao 
sam tih dana Radojku, Mimu Jovanović i Lenče Arsovu. Do- 
čekale su me s velikom radošću. Bile su bez stana. Koliko se \55^ sećam, stan im je bombardovanjem srušen pa su prešle ovamo. 
Naime, kad sam bio mobilisan, žeiia mi je otišla u Liku, a stan 
sam pre polaska ostavio drugovima, što su komunisti tada 
obično činili. Uskoro sam se našao sa kolegama ilegalcima, ali 
mi kao kompromitovanom nije dozvoljeno da dolazim na po- 
sao, iako sam primao platu. Neposredna veza sa Radojkom 
tada mi je dobro došla. Upravo njenim posredstvom i preko 
nje izvršavao sam mnoge akcije na pošti. Ponovo je oživeo 
partijski rad i izvršena reorganizacija kojom su rukovodili 
Filip Kljajić-Fića i Moma Marković. S obzirom na novona- 
stalu situaciju u vezi sa držanjem pohapšenih drugova, po- 
stavljalo se pitanje ko može i dalje da ostane član KPJ. Zbog 
kolebljivog držanja pred policijom, neke smo zaobišli. Iznova 
smo formirali dve ćelije: sekretar jedne bio je Doka Pavlo- 
vić, a druge ja. Sada se moralo raditi opreznije, ali brže i od- 
lučnije. Bilo je određeno da Radojka i Lenče Arsova idu na 
teren, svaka u svoj kraj, pa su obadve zbog konspiracije osta- 
le do polaska na mojoj ličnoj vezi. U mom stanu su održavani 
partijski sastanci i one su imale mogućnosti da izbliza pratć 
ćelu reorganizaciju. 

Upravo tih dana, sećam se, došla je kod nas Radojkina 
majka, ili maćeha, da je vodi kući. Cim se ova pojavila, 
Radojka mi reče kako je stara konzervativna i da će, možda, 
u ovakvoj stambenoj situaciji svašta pomisliti. Da bih se 
osvetio, namestio sam joj uveče da spava na nečijem kana- 
beu punom stenica. Bila je to zaista varvarska šala: sva izuje- 
dana i podnadula od nespavanja, stara je ujutro počela da pa- 
kuje stvari. Bio je to uspeh, odustala je od nagovaranja i ot- 
putovala kući bez Radojke. 

»Sredinom maja 1941. vidjela sam je posljednji put — 
sjeća se N. Božinović. — Razgovarale smo o mnogim događa- 
jima: o tome šta je ko doživio i preživio prilikom okupacije 
zemlje, o susretima i rastancima, o drugovima i drugaricama 
za koje smo znali, a i za koje nismo znali gdje su. Tako spo- 
menusmo i njenu ljubav. Potamnio je pri tom sjaj njenih 
očiju. Voljeni drug je već bio u ropstvu. Ponirući načas negdje 
duboko u sebe, prošaputala je sjetno: 

»Suviše je bilo lijepo da bi moglo dugo da traje!« 

Negde krajem maja Radojka je napustila Beograd i ot- 
putovala u Bosnu. U dokumentima Pošte broj 2 koji su saču- 

140 vani u arhivi, stoji da je ona u Poštu došla 30. decembra 1940. 
a dužnost napustila 30. juna 1941. godine. Zapravo, ona je 
neSto ranije po partijskom zadatku bila otišla u Sarajevo. 
Kad neko nije stizao na posao, mislilo se sprečen je blokadom 
i slično, pa se s otpustom čekalo, naročito onde gde je KPJ 
imala svoje uporište. Zvanični dekret, da je prestala biti služ- 
beni^ Pošte broj 2 u Beogradu potpisan je istom 24. decembra 
1941, tri meseca posle njene smrti, kada su doznali da je 
streljana. PRESUDNI DANI 

— U proleće 1941. svi smo se vraćali kućama da bi3mo 
učestvovali u Ustanku — sjeća se Dara Bogimović. — Ali tu 
nas je već čekao spisak studenata određenih za hapšenje. Na 
spisku smo, naravno, bile obje. Na udaru je prvo bila ona. 
Još ranije, preko ferija, ona nije propuštala priliku da odlazi 
mojima, bUa ja tamo ili ne. Kod mene se zadesila i tada, upra- 
vo kad je kod njenih počeo pretres. Majka joj je poručila da 
su je tražili. U nekoliko mahova išli su njenoj kući. 

»Saznala sam — kaže Kaj a Tešić — da se tih dana zade- 
sila kod svojih roditelja, kad su ih ustaše noću iznenadili, i 
oni su je na brzinu sakrili u sanduk iza vrata. »Da nisu otišli 
još za dvije minute, ne bih izdržala; izašla bih, pa šta bude!« 
potužila mi se Radojka. Nasmejanu kao i obično, i punu po- 
leta, srela sam je na ulici u Bijeljini.« 

Već se bila povezala s mesnom partijskom organizacijom 
i odlučeno je da ona prebegne u Sarajevo. Tamo je poznavala 
dosta drugova, a i zbira je imala manje za petama. Rešeno je 
da se presvuče u nošnju muslimanke i neopaženo izvrši za- 
datak: odnese poruke i letke u Sarajevo. Otada kući više nije 
ni odlazila, sem uveče, krišom, da proveri šta se sve tokom 
dana zbilo, ili bi išao neko od nas. 

U jedno majsko veče, na našoj neograđenoj travnatoj po- 
ljanici priredili smo Radojki mali oproštaj. Iskupili smo se mi 
studenti, gimnazijalci, radnici, i zaželeli joj veliku sreću i 
uspeh. Podsetili smo se naših ranijih želja i snova, svesni da 
Je došao dan odlučujuće borbe za naše ideale. Hladnokrvna i 
spremna na zadatke, Radojka je jedva čekala da pođe. Ne- 
strpljiva kad će da počne. Svi smo znali — tu je! Samo što Vi^. nije buknulo! Osećala ssun: Ja student — ona član Partije! 
Bilo je to vidljivo, mada smo i mi, narodni studenti, bili čvr- 
sti, gvozdeno disciplinovani. Bilo je to vreme kada se čovek 
stopostotno angažovao i potpuno svesno žrtvovao. Nabavila 
sam zar od mlade Kadrije koja nas je simpatisala. Zatim 
smo joj između sebe sakupili novac za put, mada smo imali 
gotovo prazne džepove: iznos jedva dovoljan da se plati pola 
vozne karte do Sarajeva. Ostali deo puta je prepešačila i ta- 
mo se povezala. 

— Sjećam se kao danas — pripovijeda Ljubica Crnogo- 
rac — pojavila se kod nas rano izjutra 25. juna 1941. u žaru 
i opancima, sva izgužvana i prašnjava. Jako zamorena. Bili 
smo iznenađeni. Zagrlila je moju mamu: »Joj, tetka draga, 
morala sam pobjeći iz Bijeljine! Neću se zadržavati . . c I mi 
smo bili u strašnoj psihozi jer mi je tata uhapšen kao taoc. 
Cijeli dan se čistila i prala. Naručili smo joj cipele. Kao da je 
slušam kako nam priča o svom neobičnom putovanju: saobra- 
ćaj isprekidan, neki mostovi srušeni, — kod Rače se skelama 
prelazilo preko Drine — tako da je dobrim dijelom puta išla 
pješice. Noću se po selima zavlačila u topla stajska đubrišta 
da ne ozebe. »Psi laju oko mene . . .« Najzad je uskočila u 
teretni vagon, dok je voz usporavao pred nekom stanicom, i 
uvukla se u sijeno. Jedva je otresla suve vlati sa sebe. 

Nije dugo ostajala u jednoj kući. Zametala je trag. Cas 
je ovdje, čas ondje! A nije htjela ni da bude na teret svojim 
domaćinima. »Neću ništa ponijeti, naješću se ovdje i biće mi 
dosta za dva dana« rekla mi je jednom, pošavši na zadatak. 

— Odmah se povezala sa partijskom organizacijom, a 
istovremeno pojavila se i u mom domu — priča Dragica Vuko- 
vić. — Moj stan na Marijin-dvoru, u ulici Kralja Tvrtka 11 C, 
bio je jedan od važnijih ilegalnih punktova KPJ u Sarajevu, 
»prvi štab« za organizovanje ustanka. Moj muž Veljko^), in- 
ženjer, bio je član Gradskog komiteta, a kod nas je stanovao 
Avdo Humo i tu primao sve rukovodioce i kurire . . . Navra- 
ćala je često, u svako doba dana, najčešće radi veze sa drugo- 
vima koji su ovuda stalno prolazili: Isom Jovanovićem, Esa- 
dom Cengićem i drugima. Sa strašću se predala ilegalnom ra- ») Veljko Vuković — poginuo u NOB-i. 142 du. Dolazeći po zadatke, uzgred bi i posjedila. Siromaški obu- 
čena, ali uvijek nasmijana! Pucala je od snage i zdravlja. 
Cim upadne u kuću, zanunenjena od žurnog hoda i sva uzbu- 
đena, počne da nam priča o svojim »uličnim doživljajima«. 
Bila je tako simpatična i draga! Uvijek sam se radovala nje- 
nom dolasku. Potužila nam se jednom da je srela nekog iz 
Bijeljine ko je sumnjao na nju, i da se morala sakriti. Bili su 
to teški dani . . . Već krajem juna, poslije napada Njemačke 
na SSSR, ustaška policija i agenti Grestapoa pohvatali su mno- 
ge ilegalne borce u Sarajevu. Po okolnim šumama čula se 
partizanska pucnjava, svaki čas smo očekivali njihov dolazak, 
ali uvijek bi uslijedile nove represalije: Nijemci i ustaše su 
pojačavali oprez i špijunažu. Oko grada su postavljali i po 
tri obruča blokade; na svim važnijim prolazima stražarili su 
naoružani ustaše i agenti u civilu. I vješti partijski kuriri 
Dovadžija i Hadžić, iako su znali svaku baštu, po nekoliko 
puta su se vraćali neobavljenog posla i po tri dana znali bo- 
raviti kod mene u kući. 

— Radojka je ostala neumorni revolucionar — kaže Nada 
Manojlović. — Tih julskih dana potvrdio nam je to i Mahmut 
Buštalija pri prolasku kroz Bijeljinu. Srela sam ga, preru- 
šenog, na. pijaci. I u kuću mi je došao. Na njemu fes, žuta ko- 
šulja, zelena kravata ... A po džepovima »stotinu« nekakvih 
legitimacija! 

»Sjajna je Radojka! — reče. — Eno je, »šije« u žaru kroz 
Sarajevo. Prava je Turkinja! Krupna je, upadna, a i svak je 
zna . . . Bojim se, poznaće je«. 

— Njemački i ustaški teror u okupiranom Sarajevu sre- 
dinom 1941. dosegao je čudovišne razmjere — sjeća se Esad 
Cengić. — Neke javne ustanove, čak i Pravoslavna bogoslo- 
vija^®), pretvorene su gotovo preko noći u njemačke i ustaške 
zatvore, a svi zatvori bili su prepuni. Svakog dana otpremani 
su novi transporti u njemačke i ustaške logore. Na sarajev- 
skim ulicama osvitali su plakati Pokretnog prijekog suda sa 
imenima strijeljanih komunista, Jevreja, Srba i svih onih koji 
se nisu mirili sa »novim poretkom«. Stalno su objavljivani 
^Propisi« i »Upozorenja« čime su ograničavana prava građa- 
na i produžavan policijski čas. Imena ulica i natpisi na jav- ^®) Danas Ekonomski fakultet. V^ nim ustanovama i privatnim raduj am^a žamjenjivahi su,^& ćf^ 
rilicom pisani tekstovi — brisani! Po nalogu Nijemaca vrijeme 
na časovnicima pomjereno je za jedan sat imaprijed. Prijetili 
su da će pucati na svaki tračak nezamračenog svjetla. Preko 
noći iseljavane su cijele ulice; njihovi drevni stanovnici, sa- 
rajevski Jevreji. Danima i noćima vršili su racije. Ustaške 
novine krupnini naslovima objavljivale su vijesti a napredo- 
vanju Nijemaca: »Uništene i posljednje boljševičke horde«, 
»Moskva pred padom«, »Staljin traži propusnicu za Bagdad«. . . 
Ljudi su sa strahom čitali i laži i istine ustaške štampe i, ispu«^ 
njeni neizvjesnošću za svaki novi dan, hitali u nesigurna skro- 
višta svojih kuća. Na brzinu su prokopavane rupčage u pod^ 
rumima i za bijeg pravljeni prolazi na tavanima i kroz dim- 
njake ... I odrasli i djeca dežurali su vireći iza zastrtih pro^ 
zora. Dani i noći bijahu puni strepnje da ustaša ne zakuca na 
vrata. 

U vrtlogu tih sudbonosnih zbivanja, što su razdirala ovaj 
grad, tekao je svojim tokovima i jedan drugi život, život ilegal- 
nog pokreta kojim je rukovodila KPJ. Imao je taj život svoje 
sopstvene zakone kretanja, svoje ponore i svoje uspone; na 
površinu je iznosio i heroje i slabiće, ali je nezadrživo išao na- 
prijed. Skroman ali neustrašiv vojnik tog skrivenog života 
bila je Radojka Lakić. Upoznao sam je jula 1941. kao sekretar 
Mjesnog komiteta. Bila je osrednjeg rasta i snažne građe. 
Imala je malo grub ten lica, plave kao nebo, krupne, bade- 
maste, mile oči, lijeipp izvijene obrve, čulne usne i bujnu pla- 
vu kosu. U njenoj fizionomiji, na prvi pogled, bilo je nečeg 
diskretno muškaračkog, ali se to gubilo u ljupkom i gracioz- 
nom ženskom osmijehu što joj je uvijek lebdio na licu. 

Predratno revolucionarno iskustvo omogućilo je Radojki 
da se brzo snađe u vanredno složenim uslovima djelovanja 
organizacije u Sarajevu. Našla se u samom centru intenzivne 
i mnogostruke aktivnosti. Ne gubeći glavu, smjelo i ležerno 
obavlja zadatke. Bez panike i suvišne užurbanosti. Unosila 
je neku ravnotežu i smirenje u odnose među ljudima, kad 
je svako žurio, a opasnost vrebala odasvuda. Velika je to oso- 
bina za partijskog radnika! Na ličnoj vezi je imala svoj krug 
simpatizera, od kojih je skupljala raznovrsni materijal u vidu 
narodne pomoći NOP-a: od zavoja do štamparske mašine! Od 
ruke do ruke išla bi kutija lijekova ili polovna košulja za 
partizana. J44 Radila je u partijskoj ćeliji na pođmčju BaS-čaršije. Kad 
je uhapšen sekretar ove ćelije, obućarski radnik Đžavid Ha- 
verić, koji je poslije herojskog držanja u ustaškoj policiji osu-- 
đen na smrt i strijeljan, Radojka je postala njen sekretar. Tih 
dana osvanule su po cijelom gradu raznobojne protestne pa- 
role: »Živjela crvena armija«, '»Živjeli naši partizani«, »Dolje 
okupatori«. Bila je to jedna u nizu brojnih akcija Mjesnog 
komiteta, u kojoj je Radojka neposredno učestvovala. Sreli 
smo se u blizini Principovog mosta. Bio je sumrak. Saopštila 
mi je, sva radosna, da je pisanje parola u njenom kvartu us- 
pješno završeno i da nije niko uhapšen. 

Nekoliko dana kasnije policijskim agentima učinila se 
sumnjiva beogradska studentkinja. Uhapsili su je na ulicL 
Proglas SK KPJ u kome se narod poziva na ustanak i Istorija 
boljševičke partije, što su agenti našli kod nje, uvjerili su 
ustašku policiju da je na pravom putu. U njihovim rukama na- 
lazila se mlada žena koja je u sebi skrivala tajnu o moćnoj 
organizaciji komunista. »Ona će morati da kaže sve što zna!« 
mislila je policija otpočinjući svoj krvavi posao saslušavanja 
Radojke Lakić. Agenti su se smjenjivali, da bi se u što kra- 
ćem roku otkrile Rado j kine veze i izvršio prodor u sarajev- 
sku partijsku organizaciju. Prvi časovi saslušavanja pokazali 
su da posao neće biti lak. »Ne ide, gospodine šefe« referisali 
su agenti. Broj agenata koji su je saslušavali povećavao se, 
ali zaista nije išlo! Mlada djevojka hrabro je čuvala drago^ 
cjenu tajnu. Vojska ustaških dželata bila je pobijeđena od jed- 
ne žene koju su oni noćima i danima svirepo tukli i mučili 
nesanicom. 

U policijskom zapisniku sa saslušanja Radojke Lakić nije 
upisana ni riječ priznanja. Ali za krojače ustaške pravde to 
nije ni bilo važno. Dovoljan je bio materijal nađen kod nje, 
za šta je na sudu odlučno tvrdila da joj je podmetnut od 
strane agenata. Kada su propali svi napori policije, predali 
su je Pokretnom prijekom sudu. Za nekoliko dana na zidovima 
sarajevskih ulica izlijepljeni su plakati: Ustaški Pokretni pri- 
jeki sud obavještava da je Radojka Lakić, studentkinja iz 
Bijeljine, osuđena na smrt i da je kazna izvršena tri sata na- 
kon izrečene presude. 

Nošena idealima svoje mladosti, idealima o komimističkom 
društvu u kome će svi ljudi biti ravnopravni i sretni, Radoj- 
ka je došla nepoznata u okupirano Sarajevo. Ali svojom he- 

10 — 2ene heroji V& rejskom smrću oHa 
nkama ovoga građa 
riju naie revolucije. — Sa Radojkom sam dosta zalogaja 
ća se Lq>a Carkić. — Sa njom me je tog i»irog rat- 
nog proljeća povezao Esađ Cengić. Otada je često dolazila 
na prvi kat stare kuće u Hadži-Sulejmana^^) ulici broj 17, gdje 
sam živjela u najmljenoj sobici, u jednosobnom stanu uote-i 
Ijice Emilije Dorić, koja je sticajem okolnosti radila kao eko- 
nom u »Hotel Evropi«. Bila je napredna, a njen jedinac sin 
Sefik^, student medicine, sarađivao je u Pokretu. Moja ulica 
je bila još nekompromitovana kod Gestapoa, a stan uvučen u 
dvorište, i Radojka je ovamo mogla neprimjetno dolaziti i 
odlazitL Stizala je najčešće sa zadacima za mene i drugove: 
donosila letke, što ^am dijelila između nas ili lijepila vani^ 
brošure, knjige, zatim razne pisane i usmene poruke, cedulji- 
ce, što je moralo biti isporučeno u kuće sin^>atizera: kod po- 
rodice Foht,.Side Abinun na Bistriku i drugih. U našem kvar— 
tu je bilo mnogo naprednih Jevreja. 

Jednoga dana organizbvala je omladinski marksistički 
kružok. Okupila nas je u Karpuzovoj ulici kod Zlate Kanq>us 
i polako, staloženo razjasnila zašto treba da učimo, kako da 
organizujemo rad i dala nam literaturu. Grupu smo sačinja- 
vali: Šefik Dorić, ja. Zlata i njen brat, neki šnajder, jedna 
Jevrejka i njen brat . . . Poslije ovog prvog sastanka stalno se 
raspitivala kako nam posao ide. Donosila mi je razne mate-: 
rijale za čitanje, kao i pojedine glave Istorije SKPb. Sa mnom 
je povremeno čitala biltene, brošure, ili sa svima koji bi se 
zadesili u stanu. Govorila nam je o političkoj situaciji i uvijek 
donosila svježe vijesti sa frontova. 

Kod mene je održavala i razne ilegalne sastanke. Sjećam 
se, imala je sastanak sa nekim drugovima od kojih nijednoga 
nisam poznavala. Rekla mi je da za tu priliku kupim keksa, 
bombona i čokolade, da ^ve to lijepo serviram, a radoznalim 
susjedima da kažem kako slavim rođendan. Tako sam i uči- 
nila. Dok je Radojka sa drugovima »slavila rođendan« ja sam ^>) Danas: ulica Vuka Karađžića. 
•<<) Ziddali ga četnici doaiije. a¥ stražarila pred vratima stana i u dvorištu^ a povremeno saM 
osmatrala i na ulici. 

Voljela je da navraća k meni i kad nije bilo zadataka. U 
mojoj sobici osjećala se prijatno. Još s vrata bi uzviknul£i: 
»Umrla sam od gladi! Imaš li išta?« ili »Daj mi da zapalim^ 
to mi je velika slast!« Gazdarica je često ostajala na poslu i 
Ra^ojka se tad onako premorena komotno opružila na sdćiji 
u kuhinji, govoreći: »Baš mi je dobro, ko može reći da mi 
nije dobro!« Ja bih sjedala do nje na šamlicu i uzimala u ruke 
kaveni mlin. Mnogo je voljela crnu kafu. Nerijetko je pred- 
lagala: »Ako nemaš kale, daću ti novaca; malo ja, malo ti, pa 
ćemo kupiti zajednički«. Do te kupovine obično nije ni dola- 
zilo, jer je moja gazdarica kao ekonom »Evrope«! znala otuda 
često da prokrijumčari kafe, šećera, pa i drugih namirnica; 

Ponekad je dugo sjedila, odmarala se i pričala razne do- 
sjetke. Živjela je ona vrlo nesređenim životom; stalno je bila 
u pokretu, na zadacima. Krila se i svaki čas tnijenjala bora- 
vište. Spavala je sad tu sad tamo! Posljedice takvog načina 
života ogledale su se na njenom, često zapuštenom, izgledu^ 
Nije stizala i nije imala uslova da misli na sebe. To joj je 
smetalo. »Baš sam prljava, hoćeš li mi oprati bluzu?« zamolila 
bi me. Poželjela bi i da je počešljam. Čeznula je za intinmim 
momentima; dočaravali su joj domaću toplinu i nježnost^ čega., 
je bila lišena. Kasnije, kad god bi došla, obavezno sam je 
češljala. Imala je veoma gustu i jaku plavo-crvenkastu kosu. 
Dosezala joj je preko ramena. Jedna pletenica kao ruka! U 
tim trenucima tražila je da joj pričam kako sam izgubila oca 
i majku, i oči joj se rosile dok me je slušala. Upravo ta njena 
velika dobrota i saosjećajnost snažno su me privukle njoj. I 
njena staloženost i čvrstina! Pored nje sam se osjećala sigurna- 
i jaka, jer je zračila spokojnom snagom i to neodoljivo prer 
nosila na mene. I danas mogu da je zamislim kao živu: u, uskoj, 
smeđoj sukinji, bijeloj bluzi i ciglastom džemperu. Na nje-; 
nim jedinim smeđim cipelama iskrivile se pete. »Zašto su ,t^ 
takve cipele, Radojka, iskrivljene?« našalila sam se. »Ali zata 
je pravo ono što u njima radim« uzvratila mi je smijući se. 

— Za članove KPJ zaposlenje je postajalo 5ve nesigur- 
nije a odgovornost i zadaci su se iz dana u dan povećav/aU — 
priča Petar Kaurin. — Obućarska radnja Adama ,M«U?rJ5^?^)^ 

^') Adam Ma jer — stradao u konc. logoru. Skenderiji td. broj 8 vrlo dobro nam je poslužila za obavljanja 
svakodnevnih zadataka. Vlasnik je bio naš zagrijani simpa- 
tizer i šaradnik. Pošto sam po okupaciji zemlje otpušten iz 
»Vojne odjeće«, kod majstora Adama sam se prividno »zapo- 
slio« kao obućarski radnik, a sa mnom i Jerko Mihić^^). 

Adamova radnja nam je bila sastajalište, stjecište komu- 
nista i naprednih ljudi u ovom dijelu grada. Odavde smo 
preko Adila Grebe^^), člana Mjesnog komiteta, održavali vezu 
sa Kasindolom i partizanima na Jahorini. Dolazak drugova u 
radnju imaprijed bi strogo pripremili: stignu u određeni sat, 
Obave posao i odu. Ulazilo se pravo sa ulice, pa smo prosto- 
riju pregradili zavjesom i prednji dio kamuflirali mnoštvom 
heopravljenih cipela, što je davalo utisak da se pozadi ništa 
nel nalazi. U tom separeu vršila se razmjena poruka, a bio je 
i heka vrsta skladišta raznog materijala za šumu: cipela, džem- 
pera, bočica joda, injekcija, letaka . . . Radojka je ovamo če- 
st6 navraćala. Ako se u radnji nalazilo nepoznato lice, nastu- 
|)^&la je kao i svaka mušterija; inače, ušla bi u separe i uzela 
ili ostavila već primljeni zavežljaj. Jedna od njenih veza bila 
je i Stela Mihić^®), frizerska pomoćnica; tdko bi se leci, što ih 
je Radojka rasparčavala, našli i pred posjetiocima frizerskih 
is&loha, među stranicama žurnalai. Svtaćald je ovamo i ša 
vi:lo aktivnom Adeiom Sunarić^^). Djelovala je na Baš-čaršiji, 
kao i na lijevoj strani Miljacke: od Babica Bašte do Kovačića; 

/ . Sjećam se sastanaka u stanu trgovačkog pomoćnika Sime 
iiarjanovića^®), iza knjižare »Ukropina« — preko puta »Ho- 
tel Evrope«, kojem je prisustvovao i Adil Grebo. Bio je juli 
mjesec. Na dnevnom redu smo imali političku^ situaciju i neke 
nebdložne praktične zadatke. Radojka je najviše voljela upra- 
vo te praktične poslove što se moglo zaključiti i tada, iz njene 
diskusije o organizaciji rada: sakupljanju, rasturanju . . . Uži- 
vala je da se stalno kreće. Jednom smo se po dogovoru našli 
na Malom Alifakovcu, blizu raskršća, ispred Babica Bašte. 
Predala mi je paketić umotan u novine, na brzinu smo izmi- 
jenjali novosti i ona se žurno udaljila, u nekom iznošenom ") Jerko Mihić — ubijen u Staroj Gradiški. 

**) Adil Grebo — ubijen u logoru u Norveškoj kao intemirac. 

") Stela Mihić — poginula u Staroj Gradiški. 

*^ Adela Šunarić — poginula tokom rata. 

") Simo Marjanović -r- strijđjan u JMorveSkoj kao intemirac. MS balon mantilu. Viđao sam je još samo s vremena na vrijeme^ 
ali nikad vedru; uvijek zamišljenu, zaokupljenu izvršavaiijem 
zadataka. Kao da je vidim na pločnicima sarajevskih ulica i 
uličica: tromo i pomalo se gegajući obilazi naš rejon. Posljed- 
nji put sam je sreo u Dalmatiskoj ulici: dan kišovit, žurila še. 
»Moram ići« reče u prolazu i ode. 

Iza svakog hapšenja očekivalo se kakvo će ko držanje 
imati pred neprijateljem. Za Radojku se nije nimalo strahor 
valo, jer se znalo o njenoj čvrstini! 

— Došla je u žaru kod familije, jedne, druge i nigdje se 
nije dugo sadržavala. Policija joj je stalno bila za petama. 
Stanovao sam tada u Dobrovoljačkoj čikmi broj 7 preko Mi«- 
Ijacke — priča njen brat od tetke Milutin Aničić^®). ^- Ku- 
ćica zavučena. Poviše nas Mjedenica ulica, dole Dobrovoljačka, 
a u sredini iza kuće, bašta sa tarabama. Jedan klinac na ogra^* 
di, gornji, slabo prikovan i daska se u nevolji začas mogla 
smaći i čovjek provući. Dvorište zaklonito, sa hladnjakom^ 
moglo se tu bez zazora i kolo da zaigra. 

Većinom bi kod mene i noćivala. Danju je bez prestanka 
držala sastanke i konferencije . . . Kad god se sa posla vratim, 
soba puna ljudi! Uvijek sam se, dolazeći, ravnao po psima: ako 
stoje na ogradnom zidu i imiiljavaju se, znam, ona je kod ku- 
će. Ako ih nema, ja zaobiđem i provirujem kroz onaj otvor na 
plotu, nije li imutra ko tuđi. Naročito opasan bio je jedan 
komšija iz gornje kuće, što je nadvisivala našu. Počeli su i 
agenti uhoditi; prvo redom ispituju komšiluk . . . Naš prvi su-^ 
sjed, majušna krivonoga vračara Sevala, navede ih na svađu, 
podigne se buka i oni se brže bolje pokupe zaboravljajući i 
zašto su došli. Iznuđivali su obavještenja i od nekih Jevreja, 
a poslije su ih u logor otjerali. I mene su ispitivali, naročito 
agenti u civilu. Sta puta dođi policija! Cim kerovi zalaju, Ra- 
dojka bježi kroz plot, preko bašte . . . Katkad se s velikim dru*- 
štvom zadesi u hladnjaku, ali tek što ih spazi njeni se raspiL 
Začas! Pogledaš, i u tren nema više nikoga! 

Mnogo sam je volio. Nju nisam mogao iz kuće odstraniti 
pa sam djecu i ženu, za svs^i slučaj, poslao u selo. Ostao sam 
sam u kući. Učestali su je tražiti pa je dolazila neredovito i 
na prekide; ode oko podne a vrati se u 15 — 16 sati, opet ode 

^*) Rađojkin otac i Milutinova mati: brat i sestra. ' ^ ^?®fc 1 dođe 12 mrak.. A onda, izostane odjednom po nekoliko dan^^ 
»Ni^je ne smijem biti dvije noći uzastopce« povjerila mi se. 

'Angelina Vujić kaže: »Kod mene se u Zvonimirovoj Ul. 
l)fdj 1, prizemno tokom jula nenadano pojavi obično uvieče oko 
deset sati. Kapija već zaključana, a ona preskoči preko zida i 
^amo ćutke kucne u prozor. Pod rukom joj pisaća mašina. Pre- 
pisivala je nešto i do dva po ponoći, a zatim bi je moj muž u 
dortiobrahskoj uniformi ispratio dokle je ona htjela, jer tada 
još nije navlačila zar«. . ^^ 

— Ako je ona kod mene — priča dalje Milutin Aničić — 
zna :Se, u bašti sam dežurni. Kasno sam s posla stizao pa nas 
dvoje ujedno i ručaj i večeraj. Sjedili smo do neko doba noči^ 
^na u sobi, ja u kuhinji. Otvorimo prozor. Vani toplo. Slušala 
je RadiorLdndon, kod nas i u komšiluku, i umnožavala vijesti, 
zarađivao je sa njom neki Ljubo Miletić i profesor Ivanković 
sa ženom Anđelom. Govorio sam joj da ide u šumu, jer ovako 
će nastradati, a ona: »Mora neko i ovo raditi. Neko mora 4 
^vdje da ostane«. I moja žena se toga sjeća. 

»Pitala sam je — kaže: Nemaš brata ni sestre, za|to ti 

»Hm, snajka, za narod! Sta ti misliš!? Neko mora ginuti!« 
Kao dugogodišnji vodoinstalater radio sam u vojnom gary 
nizonu, čistio sam kanale po gradu, sve dok se u posao nij^ 
-uveo novi stručnjak Hrvat. Moj pomoćnik čika Ilija našao je 
,u odvodnim kanalima kasarne dosta bombi što su vojnici biv- 
še Jugoslavije tu sakrili u vrijeme kapitulacije. Kad je Ra- 
do jka saznala (la u odvodnim kanalima ima sakrivenih bombi, 
odmah je zatražila da joj sve donesem. I tako sam ja bombe 
prenosio u kantama za pomije, a ona ih je u podne na sastaiir 
.ku dijelila svojim ljudima. 

Imala je vezu sa Romanijom, Trnovom i udaljenijim mje- 
sti,ma, mada je Sarajevo često bilo blokirano; neprijatelj je 
osjetio da naši po šumama dobijaju materijal iz grada. Mi- 
slim da je na Romaniju odlazila nekoliko puta. Jednom je do 
Vojkovića otpratila drugove koji su išli u partizane. I radila, 
radila dok je nisu uhvatili. Pričalo se da im je Valter Perić 
posredno nudio tri miliona kuna da je puste ... 

— Ni sama više ne znam gdje i kako sam je upoznala 
prvih dana okupacije — sjeća se Tahira Fejzagić. — Sretala sam J?0 je na sai^ajevskiin ulicama i uvijek mi je u prolazu nečujno, 
1)rzo, samo p^mijeHom uzvraćala pozdrav. Životna radost pro^ 
'sto je izvirala iz nje. Svi smo bili puni strepnje, a njeno lic^ 
i čitava pojava kao da su nam govorili: Ne brinite^ sve će 
biti u redu! Osjećala sani njenu snagu i divila joj se. Bila je 
vrlo hrabra, jaka, a nadasve skromna. Njen lik, činilo mi se, 
nadvisio je sve ostale. Već poslije par susreta mogla sam 
odmah da je prepoznam između stotinu drugih. Nosila je 
u sebi nešto neobično, lik novog čovjeka' o kpme smo samo 
maštali. Osjećala sam da ni približno ne posjedujem njene 

osobine. . _ 

U jimii, poslije napada Njemačke na SSSR, došlo je do 
našeg značajnijeg susreta: Bila sam- upravnica Gajretovog in- 
ternata. Ta velika stara bosanska kuća poviše Kovača, s izlar 
zom na dva dvorišta, ostajala je preko raspusta poluprazhai. 
Tih dana počele su nam dolaziti izbjeglice iz istočne Bosne, sa 
Drine, od Foče i Goražda, pa su vlasti kod mene raspo- 
redile veliki broj ovih ljudi, koji su izmakli četničkom nožu. 
Sobe pune. Dan i noć je tako gore-dolje. 

U takvoj atmosferi, jednog svijetlog popodneva, kod mene 
se iznenada pojavila — Radojka! Sunce upeklo i ona došla 
ugrijana, rimiena i preplanula, u cicanoj haljini s. crvenim i 
plavim cvjetićima. Svoju plavkastu kosu u rolnii savila i na 
potiljku ukosnicama pričvrstila. Na nogama joj plitke san- 
dale sa širokim kaišem. Nasmijana^ kao da se ništa strašno ne 
događa. Zaprepastila sam se ugledavši je, i zabrinula. Povela 
sam je odmah u drugi dio dvorišta, iza kuće, da se sklonimo od 
jsvijeta. 

»Ne mogu sjediti. U strašno teškoj sam situaciji. Došla 
sam tebi lično, da mi pomogneš ako ikako možeš. Moram 
mijenjati stan!« Ništa je nisam pitala nego sam u mislima 
grozničavo tražila neki izlaz. Na internat nisam smjela ni da 
pomislim. Toliki narod tu vrši ja, ima raznog elementa, a po- 
licija skoro svaki dan dolazi. »Tu meni nema mjesta« ocijeni- 
la je i sama, već na prvi pogled, stanje kod mene. Odlučila 
sam da još promislim, nasamo, a njoj sam kazala da dođe 
opet sutradan, u ovo doba, čekaću je na prozoru i javiti joj 
j-ezuitat. Odmah je otišla. Pustila sam je na sporedni izlaz. 

Najbliža mi je bila Zehra Muidović i sa njom sam se 
posavjetovala šta da učinimo za Radojku. Odlučile sma-datđe 
kod Zehre. »Sta znaš kome ćeš se obratit;i urJtomšiiuktri najsi- ^5^ gumije je kod mene« kazala Je ona. Sutradan sam Radojki 
saopStila: »Mimo ćeš moći da radiS, bićeš nezapažena .. . Tamo 
će ti biti dobro«. Povremeno se viđajući sa Zebrom, pitala sam 
je šta je sa Radojkom, kako je. Odgovor je bio kratak: »Do-' 
bro je. Radi!« Nastavila je ilegalni rad sebi svojstvenim za- 
mahom, rijetka žena takvog kova. Još samo ponekad sam se 
sa njom sretala. Kako su se prilike pogoršavale, i ona je po- 
stajala sve ozbiljnija, samo ba nam se u prolazu pogledi ukr- 
stili Uskoro je obiikla zar i više je nisam mogla vidjeti. 

— Jednoga dana — sjeća se Dragica Vuković — Radojka 
je sva presrećna k meni došla i pohvalila se da je našla sobu 
kod neke muslimanke, ali praznu, nenamještenu. Dala sam 
joj ćilim, najpotrebnijeg suda i svoj zimski kaput, jer sam je 
zaista voljela. Olga Himio joj je dala jorgan, od nekog je 
dobila otoman i tako se malo pomalo skućila. Radovala se 
kao dijete. Bilo je to prvi put da stanuje nasamo, osim gaz- 
darica, pa su otpala i tolika strahovanja zbog ljudi u zajed- 
ničkom staniL 

Evo i Zehrinih impresija: »Upoznala sam je u uslovima 
najdubljeg ilegalnog rada Partije u Sarajevu. Kao partijski 
povjerenik za niz ustanova, imala sam na ličnoj vezi grupu 
drugova preko kojih sam organizovala sakupljanje pomoći 
NOB-i. U toj grupi bila je i Tahira Fejzagić. Ona mi je dovela 
Radojku. 

. Stanovala sam u svojoj vlastitoj kući u Toplik ulici broj 
4. Ispod moga stana, u prizemlju zgrade, nalazio se mali jedno-» 
sobni stan sa posebnim ulazom. Kuća na periferiji, zavučena 
u bloku starih bosanskih zgradica, činila nam se neobično po- 
godna. Na suprotnoj obali Miljacke, do stare gradske Vijeć- 
nice, bio je zloglasni zatvor Beledija^®), ali ta blizina nije nas 
brinula. 

Nas tri smo se odmah dogovorile kako da to useljenje 
izvedemo sa što manje siunnje. Riješile smo da joj »izdam 
stan« kao svakom drugom građaninu, a da bi to dobilo legal- 
nu formu, da bi se ja javno ogradila, napravile smo i ugovor 
o zakupu. Odlučile smo da se ona prijavi policiji pod imenom 
Katica Horvat. Taj ugovor o zakupu stana bio je docnije izlo- ••) Tzv. Hasan-Kula. 152 žen kod nje u prozorskom udubljenju, kao upozorenje radoznal« 
cima da je tu sve u redu; to sam ja pravnički udesila. 

Radojka je tu stanovala oko dva mjeseca. Imala je svoj 
ulaz, tako da nisam znala za poslove koje je ona tu organi- 
zovala. Ali svako veče ona bi posebnim imutrašnjim prolazom 
dolazila u moj stan, gdje smo šćućurene oko radio-aparata 
redovno slušale »Slobodnu Jugoslaviju«. Čitale smo bilteiie 
i dugo komentarisale. Razgovarale smo o svemu i svačemu, 
uopšte ne pominjući poslove. Takav je bio zakon najstrože 
konspiracije: Ne pitaj ništa, ne govori bez potrebe! I ja sam 
imala svoje veze i tajne, ali krug poznavanja stvari nije se 
smio širiti. Pričala mi je o svom djetinjstvu i teškim danima 
pimim neimaštine i samoodricanja. Bila je beskrajno dobra. 

Njen stanić ubrzo je postao centar za okupljanje ilegalaca. 
Bilo je to zaista odlično rješenje njenog smještaja. Tu je 
održan radio-telegrafski kurs. Tu su dolazili i Rodoljub Co- 
laković i Lepa Perović i Mira Kurilič ... Sa Radojkom je sta- 
novala njena drugarica Zaga. Davala sam im žarove, kad bi 
odlazile na razne zadatke po gradu. U komšiluku su primijetili 
veliki promet u kući, česti dolazak i odlazak osoba sa kofe- 
rima, i žarove. Sve je to bilo uočljivo, ljudi su osjetili da tu 
nešto ima. Postajalo je »vruće«! Svaki dan slušali smo o no- 
vim strijeljanjima. Iz dana u dan osvanjivali su novi plakati 
sa zastrašujućim naslovima: »Ako neko bude sakrivao komu- 
niste, biće strijeljan domaćin . . .« Bili smo na oprezu, pod 
psihozom vječitog straha. Ni moja stara majka nije smjela 
znati pravi odnos sa novim stanarom. Svake večeri, čim se 
smrkne, očekivali smo policiju. Kad neko zazvoni, nikad nisam 
bila sigurna da li dolazi k meni ili Radojki.« 

Miru Kurilić rat je zatekao u Sarajevu. Radila je s om- 
mladinom. »Krajem jima — priča ona -— pozvao me na raz- 
govor Rato Đugonjić i saopštio mi moj novi zadatak. 

Otišla sam na označenu adresu blizu Alif akovca. Na okupu 
sam zatekla Zagu Blažić, Vojnu Jakšić i Radojku koja je tu 
stanovala pod imenom Katica Horvat. Tek poslije rata doz- 
nala sam da je to kuća Zehre Muidović. Zaga nam je otkrila 
konspirativni zadatak: Radojka, Vojna i ja u najkraćem roku 
treba da završimo radio-telegrafski kurs, a ona će nam biti 
nastavnik. U Radojkinom stanu imale smo radio-stanicu i sve 
potrebne aparate. Ali uskoro, pošto je kurs već počeo, uhap- šena je VaJAa . Jakši6 u vezi sa djelovanjem »Kolegium arti^ 
stikuma«2^) i tako smo Badojka i ja ostale same. 

Sa radom smo počinjale u šest sati izjutra, a prekidale ga 
Hl' šest naveče. Nikuda nismo odlazile, čak ni na ručak; kupor 
vale smo paradajza 1 paprike i same nešto spremale. Uz napor 
da naučimo rukovati radio-stanicom, trudile smo se da ovla- 
damo i šiframa. Radile smo veoma mnogo jer je sve to trebalo 
brzo savladati, Ni za kakav razgovor vremena nismo imal^ 
Rečeno ham je' da prekinemo sve veze ša poznanicima. Bile 
smo' sasvim izoloyane. Trajalo je to nepuiia dva njjeseca, negr 
dje do kbhca avgusta. 

Pred kraj kursa desila nam se nezgoda: radio-stanica sg 
pokvarila! Zaga i Radojka su mi, kao Sarajki, stavile u rzar 
datak da pronađem^ povjerljivog čovjeka da otkloni kvar.. Bila 
sam u velikoj nedoumici: Šta da radim?! Sjetih se profesora 
fizike Branka Galeba, koga sam znala kao naprednog čovjel^si. 
Imala sam u njega povjerenja jer je skupa sa svojom po^of 
dicom prihvatio mog brata kad je ranjen p^objegao ispred 
ustaške policije. Upitala sam ga da' li zna da opravi radip- 
-aparat i zamolila da pođe sa mnoni i da ponese sav potre- 
ban alat. Tek u stanu vidio je o čemu se radi, ali me ništa 
nije pitao nego Je opravio. • . '' .: ' 

Kada je kurs završen, rečeno ham jd'da ćemo dobiti rajiiOT 
-stahicu i daKadojka i ja treba da preuzmemo dužnost: jeđ9$i 
s aparatom da ostane u Sarajevu, a druga po svoj prili9i da 
ode u partizane. Na Romaniji je već postojao odred^ pa sm^ 
6bje željele da se pridružimo borcima u šumi. Nismo znal§ 
koja je od has određena da ostane u gradu; izgleda, bila s^iji 
to ja. Za Riadojku, izgleda, bilo je odlučeno da ide u Banjaf 
luku, a Zaga je otišla u Mostar da opremi radio-stahicu . .. 
Ja sam tad prešla na direktnu vezu sa sekretarom PK Isom 
Jovano vicem i tako sam sa njima dvjema prekinula svaki 
kontakt. Ali, nije sve išlo po planu .; . ~ ' ' -j 

Radojka se u međuvremenu stalno kretala i mijenjala 
kpnačišta, najčešće u rejonu Baš-čaršije. Njena tetična I-juba 
Crnogorac,, iz Halilbašića čikme 34, kaže: » . . . Dolazili su nam 
pretresati kuću. Srečaj imali smo dvoja vrata na kući; na jedj- 

**) Koleg. art. r- napredna kulturno imijetriička organizacija; 
svojim pro^amom djelovala je i 41skretiiQ politički među. onUar 
dinom Sarajeva. . / •-;''! 154 na oni ulaze, a na druga nju ispuštamo. Spavala je u srednjoj, 
najpoddsilijoj sobici s dvoja vrata. U komšiluku ^e fine mu-^ 
slimanske porodice. Dobri susjedi oko nas. U brzini smo j^ 
i kod njih; sklanjali. Stara nena Almasa ugleda ih sa svog 
uzvisitpg prozora kako prilaze i već žuri k nama, upozoravah 
»Skloni, ako imaš nešto!« A oni upadaju i od jutra do mraka 
pretresaju baštu, podrum, sobe. Krila se i kod komsije Hasana 
Harašlića, konjičkog policajca, inače našeg kućnog prijatelja. 
On nam je davao propusnice i dva-tri puta nosio Radojki 
hranu u seoce Donje Biosko kod Vasin-Hana gdje sam je, u 
dogovoru sa mamom, privremeno odvela kod našeg rođaka 
zemljoradnika, kad joj je bilo kritično, kad smo čuli da za 
njom tragaju. Dolazio nam je tih daha Valter Perić, pita: 
»Gdje je?« Otišla j6 bila oko prvog septembra, samo knjige 
je ponijela. Selo se evakuisalo, zbog ustaša niko nije smio 
prići gf^du. Između ono malo preostalih seljaka Radbjka je 
bila u neizvjesnosti, odvojena od događaja. Zbog toga nije hl 
sačekala nedjelju, kada je trebalo da joj odnesem poruke i 
cipele, nego se u kući pojavila već u subotu. 

U ponedeljak popodne svratila je na Baš-čaršiji kod moga 
strica l?ave . Maj storo vica — abadžije, u uličici Samardžije, 
da i od njega zatraži pomoć za NOP, ali kako nije bio sam u 
radnji brzo je izašla van. Uhvatili su je desetak minuta kas^ 
nije, negdje u blizini tramvajskih tračnica na Baš-čaršijil 
Izdao ju je neki agent, učitelj iz Bijel j ine, kolega njenog oca«^ 

— , Bjilo je sve teže raditi. Mnogi rukovodeći drugovi već 
su bili u zatvoru, a ostali su se strogo krili — kaže lioza Papo- 
T— Po mom izlasku iz zatvora jednog dana iznenada dođe R^t 
dojka. »Hvala, neću ručati« odbila je ponuđeno jelo i brzo 
nastayil^: J^Došla sam radi drugog. Idi u apoteku Levija i po- 
kušaj da. nešto »izbaviš« od njega. Ti si Jevrejka. Borbe s^ 
vode, u, teškoj su situaciji, treba im za prvu pomoć.« U njedrir 
ma je imala prugu glavu Istorije SKPb. Skupa smo izašle . .... 
Posao iju^am mogla da obavim, pa sam joj rekla: »Radojka, 
otići ću drugi put, u apoteci je sada dosta svijeta«. Stigle smo 
do tramvajske stanice na Baš-čaršiji i tu se rastale. Krenula 
sam desno prema Saračima, a ona lijevo put Kovača. Sat 
kasnije ^ula sam da je uhapšena. 

— Kada su je uhapsili na obali Miljacke, kod Principovog 
mosta, n^U su joj u tašni ključ od stana i HJ^nu legitimaciju na ime Katice Horvat — kaže Zehra Muidović. — Odmah su 
pretresli njen stan i zapečatili ga ne našavši ništa kompromis 
tujuće. Kasnije su iz njega sve odvukli. Ostala je skrivena 
samo njena omiljena knjiga >Mati« od Gorkog koju sam, 
mnogo docnije, našla ispod daske poda u ostavi. 

Pozvali su me na policiju. Agentima jQ bilo jasno da je 
ugovor o zakupu stana montiran, kao da tobože nismo u vezL 
Bila sam »legalna«, imala zaposlenje, pa sam im dokazala 
čime se bavim. Doveli su nas na suočenje. 

»Poznajete li ovu ženu?« pitali su prvo mene. 

»Kako je ne bih poznavala, kad sam joj stan iznajmila. 
I tablu sam izvjesila da se taj stan izdaje; mogao je svatko 
doći«. 

»Sta? Vi niste znali da je to Radojka Lakić?« pokušao je 
da me isprovocira agent Cividini. 

»Nikad za to ime nisam čula! Postoji prijava o njenom 
boravku u mojoj kući. Sto mene ispitujete?« uzvratila san> 
drsko. 

Tada su nju pitali da li poznaje mene. Kazala je samo 
kratko: »Ne!« Odlučila je da odriče apsolutno sve. Bojala se, 
vjerovatno, da me kakvom suvišnom riječi ne dovede u nepri- 
liku. Zahvaljujući njenom upornom ćutanju sačuvani su mno- 
gi i mnogi ljudi. Da je samo riječ progovorila, bila bih i ja 
sa njom skupa strijeljana. 

Došlo je i suđenje na Pokretnom prijekom sudu. Pri kraju 
suđenja, kada je pred prepunom sudnicom čitana presuda, 
uspjela sam da se uvučem imutra presvučena u zar. Cak ni 
to nije bilo jednostavno jer je policija, naslućujući prisustvo 
komunista, kontrolisala sve one koji su dolazili da slušaju 
Radojkin proces. Pošto je presuda izrečena, kazali su joj da 
ima pravo da se žali Poglavniku. Odbila je, izjavivši da joj 
»milost TAKVE DRZAVE ne treba!!« Bila sam duboko po- 
tresena i toliko zadivljena Radojkom, da su me misli o njoj 
proganjale zadugo, čak i na oslobođenoj teritoriji. 

— Kako spomenuh, nije sve išlo po planu... Uhapšena 
sam 2. septembra sasvim slučajno — priča dalje Mira Kurilić. 
Otišla sam da vidim majku i u kući našla ustašku policiju. 
Pretresali su: Saznalo se da mi je brat otišao u partizane. 
Zbog toga su me uhapsili, i ne znajući za moj rad i moje veze. 

''56 Doveli su me u »Hasan-Kulu« zloglasni zatvor kod Vir 
jećnice i ubacili u sobu u kojoj je već bilo oko četrdeset žena. 
Prostorija tijesna i užasno zagušljiva! Tu nas je bilo razli- 
čitog sastava; našlo se i prostitutki koje bi prenoćile samo 
noć-dvije. Od komunista sam zatekla dr Veru Kušec, Ciliku 
Hajnrih, Tiniku Romano, Ankicu Albahari i malu plavu Jev- 
rejku Lunčiku Altarac. Ovdje sam ostala oko osam dana. 
Jednog dana vrata se širom otvorile i u naš prezasićeni prostor 
ubaciše Radojku. Kad ju je komandir straže predavao čuvaru 
pred vratima, čula sam, rekao je: 

»Čuvaj je dobro, ovo ti je velika komunistička ptica!« 

Kad je ušla nismo se ni pogledale, kao da se i ne pozna- 
jemo, nismo znale ko se sve sa nama nalazi u ćeliji. Tek u 
noći pozvala sam je pod svoje ćebe da se zgrije i tad smo 
šapatom razgovarale cijelu noć. Bila je veoma neraspoložena 
što su joj prilikom hapšenja i pretresanja našli u njedrima 
politički materijal, legitimaciju i prijavnicu na stan. Ujutro je 
počelo Radojkino saslušavanje . . . Zadržali su je nekoliko sati. 
Kad se vratila, upozorila me je da će, možda, i mene suočiti 
sa majkom njene stanodavke Zehre Muidović koju su takođe 
priveli na ispitivanje. Naravno, one su sve poricale. 

Od toga dana saslušavan ja su se nastavljala iz noći u 
noć. Izgleda da je radio-stanica već bila uklonjena iz Radoj- 
kinog stana, jer je o tome nisu ništa pitali. Insistirali su stalno: 
Ko je u rukovodstvu komunista, s kim je sve ona imala ve- 
ze .. . Uprkos strašnih mučenja na tim isljeđivanjima, ona im 
ništa nije odala. Kazala je: »Zovem se Radojka Lakić, rođena 
sam u Skender- Vakufu 1917, komunista sam i — to je sve što 
ćete od mene saznati!« 

Jutrom rano, dok smo se budile iza teškog sna, ubacivali 
su je u ćeliju svu izmučenu i izubijanu. Sasvim modru od 
udaraca. Njenoj lijepoj dugoj kosi nedostajali su čitavi pra- 
menovi. Cak su je i palili! Mučili su je obješenu za noge. Da 
bi u tim momentima bar malo predahnula, pretvarala se kat- 
kad da je u nesvijesti. Mučenje bi tad načas prestajalo, ali 
odmah su je polivali vodom i nastavljali svoj krvavi posao. 
Jednom u zoru, kad su je vratili, imala je svud oko usta izgo- 
retine od užarena vrha cigarete. 

Iako je u svako novo svitanje dolazila isprebijana i raz- 
guljene odjeće, nije htjela da se odmara. Jednom je, ušavši u 
ćeliju, zapjevala »Mitrovčanku«. Nije dala ni mokre obloge >SV da joj stavljamo; nije dozvoljavala da se zbog hje/bririema. 
Mada toliko mučena, o i^ebi uopšte nije miislila. Ka svajhto 
mjestu, pa i u ćeliji, bila je borac i agitator. Uvijek je imala 
volje da sasluša priče drugih žena 1 razgovarala je samo o 
njihovim brigama. U ćeliji su je sve mnogo voljele. Kod neke 
starije žene našlo se odnekud zrna pasulja, pa je i Rađojki 
»bacila grah«. Kad ga je razgrnula, zaplakala še i rekl^; »Di- 
jete, s tobom neće dobro biti!« 

»Nemoj da plačeš! Ako iie bude dobro sa mnom, biće 
dobro sa našom stvari!« uzvratila joj je Radojka, posve niirna; 
sa sjajem u očima. 

. . ... - ti- 

— Pored mnogih drugova uhapšena sam i ja — pripo- 
vijeda Lepa Carkić. — Odležala sam oko tri nedjelje kad je 
Radojka ubačena k nama u ćeliju u »Hasan-Kuli«, sva raš- 
čupana, isprebijana i gladna. Prosto se vukla od lilazJEi do 
ležaja na golim palačama. Kad je policajac izašao i zaključao 
vrata, priskočile smo joj. Bila je sva od krvi i blata. Oči pod- 
krvavljene. Sva izobličena. Skinule smo s nje odjeću i sve 
oprale na česmi, a zatim i nju očistile. Brzo smo sakupile sal- 
veta, kombinea, marama, kvasile i stavljale joj obloge na, izu- 
bijana i ranjava mjesta. Butine su joj se crnile. O mučenju 
nije govorila, ali na njoj smo vidjele sve. Uprkos tome, 
ubrzo je već sjedila 1 razgovarala sa nama. Tog dana više nije 
mlaćena. Pjevala je, i mi svi zajedno, tiho, polako, da čuvar 
ne čuje. I Cilika Hajnrih se sjeća: 

»Mi žene iz grada obično smo u podne dobij ale ručak od 
kuće, što su nam rođaci i prijatelji donosili. Posjedale bi uor- 
krug i svu hranu stavljale na sredinu ispred sebe, pa bi kaši- 
kom zaredale okolo sve dok bi jela trajalo. Tako smo i pušile: 
nataknemo cigaretu na špenadlu i svaka povlači po dini. Kada 
smo tog dana uz smijeh i žamor sjele uokrug, i Radojka se 
začas raspoložila. A uveče, na našoj već oubičajenoj sobnoj 
priredbi, ona je sa nama igrala i pjevala kao da tog istog 
jutra nije batinana«. 

»Ti si majstor za češljanje, ajde, počešljaj me« reče mi 
ona uskoro. Ovaj put sam joj teško razmrsila bujnu kosu, 
ulijepljenu od krvi i blata, i splela pletenice. Od njenih lije- 
pih ukosnica ostala je samo jedna. Iz nekog zavežljaja izva- 
dila sam dvije šnale i zakačila joj to u punđu. U tom rtiomentu 
u&io je stražar i rekao: »Caridć Lepa, spremi se, ideš kući!« Kšđ^ata pošla, žaimolila me je da joj dam ručnik i čeSalj; jer 
svoj je Izgubila li policijskoj sobi, i napomenula: »Možda ćemo 
1^ uskoro vidjeti«. 

- idućih daria čuli smo o njoj ponešto preko moje maćehe, 
koja je mom pokojnom bratu nosila cigarete i crnu kafu. 
Uspijevao je da i Radojki- doturi nešto od toga. 

»Kako se ne bih sjećala Radojke i njenih plavih očiju 
— uzdahnula je Lepina maćeha Anka. — Koliko, je samo puta 
došla u moj stan u Dobrovoljačku ulicu! Sa mojim sinom Mi- 
iošem^^) dugo bi sjedila i pričala. Krili su poslove kao zmija 
noge; kad uđem u sobu, oni se smiju, kap zabavljaju se, a 
čim izađem oni svoje stvari pretresaju. Skupa su i jeli. Upitah 
Miloša ko je to, a on se uozbilji* »Šuti, mama, to je profeso- 
rica .. .« Kako je samo bila vesela! Stalno se smijala! Jednog 
sunčanog dana li septembru, oko podne, nosila sam ručak 
niojoj uhapšenoj pastorki. Iznenada ispred Beledije se zausta-^ 
^ila Crna Marica i izvedoše Radojku, još jednu ženu i dva 
muškarca. Cim me je spazila naklonila mi se lijepo u znak 
p62^drava. Nasmijana! Prepoznala me! To me je dirnulo. Vidje«: 
la sam kako su joj skinuli lisice sa ruku, a zatim mi se izgu- 
bila iz vida u dugom zatvorskom hodniku. I njoj sam kasnije 
nosila hranu, ali više je nisam vidjela«. 

Saznavali smo o njoj pokadšto i od čuvara u Hasan^Kuli, 
jednog krupnog plavog mladića koji je prema našim drugo-r 
vima pokazivao neobjašnjivu naklonost: odlazio kućama, do- 
nosio im hranu i ponJce. A onda, onog poznatog jutra kada su 
di'ugovi Đuraš, Iso, Nisim i Crni^') pobjegli iz zatvora, začula 
sam brze korake na drvenom stepeništu i gotovo istoga trena 
u sobi ugledah Milutina-Đuraša Đui^aško vica. »Jao, Mile, kad 
su te pustili?« oteo mi se uzvik. Hitro mi je stavio ruku na 
usta, govoreći: »Zar ti je to moglo pasti na pamet!?« Poslije 
iznenadne radosti i što ga vidim slobodnog, bilo mi je tako 
tieško kad sam saslušala kraj njegove priče o uspješnom bjek- 
s'tvu: »Samo mi je žao — uzdahnuo je — što nismo uspjeli 
povesti i Radojku«. - . ' I 

— Nikad ne bih mogla da je zaboravim. To divno biće! 
Gdje se ona našla, sve bi sjalo! Zatvorena sam u »Đelediji^ *^ Miloš Carkić — poginuo 1942. na Romani ji. 
^ Slijede autentična sjećanja. . i u sobi broj devet, prenatrpanoj ženama — uzbuđeno 
priča Marija Gavrilović-Patalueva. — Ležale smo kao sardi- 
ne. Bilo je tu »političkih«, kriminalki i prostitutki. To me je 
strašno onespokojilo pa su me drugarice tješile. Ubacivale su 
nam i pokoju zavrbovanu prostitutku, pod firmom političkog 
krivca, ali takvih smo se čuvale; odmah bismo ih osjetile. Ra- 
dojka je došla u svijetloj haljini sa cvjetićima. Našle smo se 
u istoj grupi: po pet-šest nas raspoređivalo se oko onih koje 
su izvana dobijale hranu. Pričala nam je da su je na keju 
Miljacke uhvatili agenti. Gusala se sa njima . . . Jednog je 
udarila i isrušio se. Počela je da bježi, gotovo je umakla, ali 
on ju je ipak sustigao i uhapsio. 

Izvodili su je po podne, a vraćali tek sutradan. Svaki dan 
tako. Mnoge su, pričala nam je, spolja dovodili i suočavali sa 
njom, ali ona je tvrdila da ne poznaje nikoga od njih. Lancem 
su joj vezivali kpmade drveta između nogu i tukli po njima. 
Leđa su joj bila sva zaprljana, u modricama. Pokazivala nam 
je bedra, modra kao čivit Kad se vrati, kao da ništa nije 
bilo, sjedne sa nama i priča. Skidale smo sa nje krvav veš 
i slale kući da se opere, a njoj davale svoj da presvuče. Zagre^ 
bački policajci bili su »blaži« i dopuštali nam da se čistimo. 
Kod nje nije bilo kukanja. Drugi bi ostao slomljen, a ona je 
čak nama davala podstreka da izdržimo. Vidjelo se po svemu, 
nije živjela za sebe! Za nju lični život nije postojao. Živjela 
je samo za Pokret, za svoju ideju! Kada bi se večerom u grupi 
povela priča o radu i borbi, ona bi se preobrazila i sva oza- 
rena prilazila da učestvuje u razgovoru. Oči bi joj zasvijetlile 
kao zvijezde. To je neopisivo! Prosto bi se proljepšala. Cesto 
pomislim: velika je šteta što je više nema. Bilo nas je tamo 
mnogo. Ali, nijedna nije bila kao ona. Nije znala za oholost 
Za nju su i seljanka i intelektulka bile jednake. Ostala je do 
kraja pravi narodni čovjek. 

Svake večeri strepjele smo šta će se dalje sa njom dogo- 
diti. Posljednje noći mučenja, dok je pod mlazevima vode 
polako dolazila svijesti^ čula je kako se agent Cividini jada: 
»Ne znam više šta je to sa njom ... Ne govori! . . . Ostavite jeU 

. — Bio je početak septembra — prisjeća se dr Vera Ku- 
šec. — Ubačena je popodne u ćeliju u kojoj nas je već bilo 
oko dvadeset. Nju smo gledale s posebnim * interesom jer je 
ušla nasmijana, vedro rekla »zdravo« i sjel^viia drveni ležaj. 

ISO Na njoj samo izgužvana šarena cicana haljina i sive sandale. 
Golih i praznih ruku. Sva u modricama. Ćelo, lice, mišice i 
noge, sve je bilo u modricama od batina. Zatvorenice su je 
odmah zasule pitanjima, a ona je odgovarala smijući se: 

»Da, tukli su me ... Ne znam zbog čega su me zatvorili. 
Uhvatili su me na ulici, tu, na obali . . .« 

Stavljale smo joj mokre maramice na čelo, na ruke, na 
noge. Pomalo se branila, ali vidjelo se da joj to godi. 

Poslije nekoliko dana, duboko u noći, kada su ostale za- 
tvorenice spavale, ispričala mi je da je u Sarajevu bila ile- 
galno i da je stanovala u jednoj muslimanskoj kući pod lažnim 
imenom. Onog nesrećnog dana, dok je išla ulicom, prepoznao 
ju je neki agent — domobranski oficir, Bijeljinac — pratio 
ju, a kad mu se priključio i drugi ustaški agent, pristupio joj 
je i rekao da je uhapšena i da pođe sa njima. Nije mogla da 
bježi jer su je obadvojica držala, a najgore je bilo što je u 
njedrima imala Istoriju SKPb. Idući između njih, knjigu nije 
mogla da odbaci. Cim su je doveli u policiju — zatvor na 
Obali, zatražila je da je puste u nužnik, ali agenti su se 
dosjetili i vičući »hoće nešto da baci« navalili na nju da je 
pretraže. Jasno, materijal su našli i odmah počeli bjesomučno 
da je udaraju i da se na nju izdiru najpogrdnije. Smjesta su 
je uzeli na saslušanje, ali ona im nije htjela odgovarati. Opet 
su je tukli, a zatim odveli u »Hasan-Kulu« kako su nazivali 
ovaj naš zatvor. »Drago mi je da su me uhvatili na ulici, — 
rekla mi je, da bar ona dobra žena zbog mene ne strada.« 

Za dva-tri dana ponovno su je vodili na saslušanje. Od* 
veli su je ujutro, a vratili oko pet časova popodne, opet svu 
modru i izubijanu. Mi smo se upravo nečim zabavljale i ona 
nam se odmah s vrata priključila, kao da se vratila odnekud 
sa šetnje. Cim smo je vidjele, više nam nije bilo do igre. O 
sebi nije htjela da priča. Tukli su je i — to je sve! A to smo 
i same opažale: ni djelić kože na njenom tijelu nije bio obične 
boje. Iznova smo joj stavljale hladne obloge a ona je, kao da 
se ništa nije desilo, produžila da sa nama razgovara. 

Za onoliki broj zatvorenica ćelija je bila premalena. Uve- 
če, pred spavanje, pažljivo smo se redale jedna uz drugu, 
ležeći na boku, pa ipak nismo mogle sve leći. Za dvije nije 
bilo mjesta! Dogovorile smo se da prvo dvije ostanu budne 
i poslije dva sata da probude druge dvije, ove slijedeće, I 
tako da se redamo do jutra. Hadojka i ja ostale smo prve da 

11 — 2ene heroji 'V!^ bdijemo. Tiho smo razgovarale i kroz rešetke posmatrale mje- 
sefe i vrh jednog jablana, čija se kontura ocrtavala na vedrom 
noćnom nebii. Bio nam je tako drag taj jablan. Jedini pred- 
met vanjskog svijeta koji smo mogle vidjeti. Činio nam se 
kao simbol slobode. A tamo, u daljini, čulo se otkucavanje 
sata lia katedrali: deset, dvanaest, dva sata po ponoći... Nije 
nam se spavalo. Meni je bilo žao što se ona ne odmara. Kako 
ne bi bila željna sna poslije toliko mučenja! Nagovarala sam 
je da legne. 

»Neka nas još! I tako više nećemo dugo gledati ni mjesec 
ni jablan, niti što drugo<s. A kad sam je kasnije opet na san 
podsjetila, rekla je tako smireno: 

»Pusti me da sjedim. I tako ne mogu na ovim daskama 
da ležim, boli me svaki djelić tijela«. 

Legle smo tek u zoru, kad su se ostale zatvorenice već 
počele buditi. Pokupile smo svu ćebad, što ih je bilo u Ćeliji, 
da joj bude mekše, iako je ona protestovala. Istom kad je 
zkspala vidjele smo kako joj je teško; ječala je i svaki čas se 
prevrtala. U ćeliji je vladala tišina; sve smo osjećale koliko 
joj je potreban odmor. Neke prostitutke su plakale gledajući 
kakp se u snu muči i očima oštro upozoravale svaku koja bi 
nešto progovorila. 

Koliko je tih saslušanja bilo, ne sjećam se, nažalost, ali 
bilo ih je više. I uvijek se ponavljala ista slika. Jednom je 
nisu vratili čitav dan i noć. Strahovale smo da su je ubili. 
Ipak je došla, blijeda, sa zgrušanom krvi oko usta i nosa, 
sva' izubijana. Samo je izustila: »Gadovi! Ipak od mene nisu 
ništa saznali, niti će saznati!« Nikad da kaže šta su od nje 
radili. »Tukli su me« — to je bilo sve! A onda su prestali 
da je odvode. Bilo je to zatišje u očekivanju osude. A osuda 
je bila — smrt! To je bilo jasno i njoj i nama. 

U jednom od naših dugih noćnih razgovora pitala me: 

»Je li tebi žao što ćeš umrijeti?« 

I ja sam bila kandidat za strijeljanje. »Da, žao mi je. 2ao 
mi je pogotovo što idem tako bespomoćno, što ne mogu da 
se borim, da makar jednog od njih ubijem. A tebi?« 

»I meni je žao. Čini mi se da sam dosada tako malo ura- 
dila. A mi smo još mlade, mogle bi se boriti! Učestvovati u 
revoluciji, zar to nije divno!? Ali, osvetiće nas drugovi! Vo- 
ljela bih da doživim da vidim kako naši partizani prolaze 
kroz Sarajevo sa crvenom zastavom, pa makar onda i umrla!« JB2 Noću smo često slušale tutnjavu topova iz pravca Roma- 
nije. Znale smo tad sanjariti kako bi to bilo lijepo da partizani 
jedne noći upadnu u Ssirajevo, pobiju stražu i oslobode nas. 
Kad bi se artiljerija čula bliže, bile smo gotovo ubijeđene da 
će se to i desiti. Nove zatvorenice su često pričale fantastične 
stvari: da su partizani dolazili do na Kozju ćupriju, da su na 
Trebeviću! Pokatkad su noću odjekivali pucnji iz pištolja, 
nekad čitavi rafali, a mi smo se nadale . . . 

— Ne bih mogao da kažem mnogo o njenim poslednjim 
danima — pripovijeda Iso Jovanović. — Bili su to kratki su- 
sreti, jezivi po okrutnosti situacije, susreti nekad lični nekad 
kroz reci drugih, sem zadnjeg ... Da se oseti način ispitiva- 
nja pohapšenih, često Srba, Jevreja, Cigana i drugih, a ne 
samo rodoljuba i članova Partije, kazaću da u tome, bar u 
Bosni, nije bilo policijskog plana inteligentno smišljenog. Išlo 
se na masovni zločin uništavanja, genocid svega ljudskog, 
svega što nije bilo — fašista! Samo time bih mogao danas da 
protumačim raznoliku skalu u načinu kažnjavanja, odnosno 
ispitivanja od strane ustaške policije. Naravno, sve se kretalo 
još i oko jače ili slabije sadističke sklonosti mučitelja. 

Da bi se osetila ta atmosfera, jer u isto vreme i Radojka 
je bila zatvorena, mogao bih reći ponešto o svome slučaju. 
Kad su me uhapsili po svemu sam zaključio da ne znaju 
mnogo o meni, niti kakvu funkciju vršim. Noge i ruke vezali 
su mi žicom i najpre pustili dečake od 13 — 16 godina — »us- 
tašku mladež« da se vežba ustaškoj veštini mučenja, da me 
šamaraju. Dečaci su se iživljavali pljujući nas i šamarajući. 
Bio je to jedan od »metoda« ispitivanja, uvod u to ispitivanje. 
Tu u Zenici ispitivao me neki koga su oslovljavali sa »gospo- 
dine zapovjednice«. Tu su me tukli bez nekog saslušanja. Ve- 
zanog su me neprestano udarali po nogama više kolena, noge 
su mi se oduzele, mislio sam ostadoh bogalj. Tako me veza- 
nog vuku, a taj »gospodin zapovjednik« ponavlja idiotska 
pitanja: 

»Veze sa Kominternom?« 

»Ne znam šta je to Kominterna!« 

»Znaš li šta je ćelija?« 

»Kako ne bih znao! Ćelija je ovo, kad je čovek zatvoren!« 

Ponovo se vrs^ćao na isto: !!• \KV »Ko je kurir za Komintemu?c 

I sve u tom smislu. Nije to bio oprobani agent, upoznat 
sa marksističkim radom i načinom naših komimista kao, re- 
cimo, neki od beogradskih policajaca tipa Vujkovića, kojima 
je trebalo samo da ste malo nebudni tokom isleđenja pa da 
vas steraju u škripac. Bio je to neki ograničeni ustaški lo- 
gornik, koji je znao glavnu zapovest: Očistiti NĐH od svega 
što nije »dično, čisto ustaštvo«. 

Iz Zenice su me morali prosto doneti u Sarajevo, pred 
policijskog šefa Cividinija^*), onog istog koji je u isto to vreme 
i Radojku »saslušavao« i koji je »petnaest godina ratovao sa 
komunistima« kako sam za sebe reče. Po načinu kako me 
ovaj ustaša ispitivao, stekao sam utisak da je demoralisan. 
Imao je crne, duboko usađene oči, sa neobično gustim, go- 
tovo sastavljenim obrvama. Širokih ramena, visok i neobična 
krupan, činio se ugojen, oko 45 godina. Gledao me tako pro- 
nicljivo, kad su me spustili na klupu u njegovoj kancelariji 
na Obali Vojvode Stepe. Danima vezane noge i ruke su mi 
nabrekle, a idca urasla u natečene zglobove; možda sam zbog 
zastoja krvi i šamaranja u licu bio izobličen, tek, on me neko 
vreme ćutke posmatrao. Udesio je da ostanemo sami, pa 
upita: »Sinko, jesu li te tukli ustaše?« 

U Belediji, kuda me odmah zatim uputio da se »odmo- 
rim«, zatekao sam Mila Đuraškovića, Nisima Albaharija i Va- 
šu Miskina-Cmog. Vaso je bio član PK a ostali: članovi Grad- 
skog komiteta KPJ. Sutradan su agenti opet došli po mene. 
Čekao me Cividini. »Sinko, jesi li se odmorio? . . .« Iza toga 
me još jednom zvao i sve se svelo na pisanje biografije i psi- 
hičko imiekšavanje, a onda, poslije nekoliko dana, iz zatvora 
je pobegla Lepa Perović! 

Cividini me ponovo pozove, vidim, izvan sebe je od besa. 
Hoda gore-dole, škrguće zubima. Viče na agente i policajce. 
Bilo je oko sedam sati uveče. Obrati mi se grubo: »Gde se 
nalazi Lepa Perović? Ona je kod tebe stanovala, kod tebe je 
uhapšena!« Tad sam planuo: »Laže ko kaže! Ja sam ovde 
zatvoren već toliko vremena . . .« »Majku ja svoju — i izgo- 
varao je gadosti — ako ti o svemu ne progovoriš! Garantu- 
jem ti, sve ćeš mi noćas priznati!« Uveli su me u jednu du- 
gačku usku sobu. Bila je tu neka uska šeći ja, pisaći sto, sto- ^) Ubijen od ustaša u konc. logoru u Jasenovcu. 
Jđ4 lica. U taj mali prostor sabilo se devetnaest agenata! Ovde 
su i Radojku mrcvarili; prilikom jednog provođenja na sa- 
slušanje video sam je obešenu za dovratak, glavom nadole i 
raskrečenih nogu. U magnovenju mi se učinilo da joj je 
glava strahovito deformisana, otekla: ili od mučenja ili od 
podlivene krvi. Po modricama i opekotinama na telu videlo 
se: strahovito su je mučili. Kad sam prošao pored nje, nije 
davala od sebe glasa, a kasnije sam doznao da se za ćelo to 
vreme odlično držala. 

Opazio sam na stolu četiri metka od mauzerice. Među 
agentima se nalazio i jedan krupniji od Cividinija, sa velikim 
Šakama. Zvao se Trtak, rodom iz Ljubuškog. Cividini mi je 
postavljao pitanja, a kad nije dobijao odgovor naređivao je 
Trtku da »radi svoj posao«. Ovaj mi je između svakog prsta 
na ruci stavljao metak i stezao, strahovito stezao. Od bola 
me oblivao hladan znoj, osećao sam kako se gubim, tonem . . . 
Cividini je na momente izlazio, a kad se vrati pita: »No, 
dečki?« Oni slegnu ramenima, što je značilo da nisam priznao. 
Onda se opet ponavljalo . . . Četiri puta sam padao u nesvest, 
ali nisam izustio ni reci. Svu snagu sam skoncentrisao na to 
da ne progovorim, da ne dišem, da što pre padnem u nesvest 
koja oslobađa od svih muka. Cividini mi tad naredi: »Izuj ci- 
pele!« Vezali su mi naopako ruke i noge, tukli po jednoj ži- 
lom, a po drugoj nekom gvozdenom šipkom. Imao sam utisak 
da če mi sve kosti biti smrvljene. Jedan mi uzjaše za vrat, 
drugi mi na usta stavi neki lepljivi prsluk, ispovraćan i krvav, 
i tako tuku, tuku ... To veče su me propisno odrali! Trajalo 
je do 12,25 časova u noći. Vraćali su mi svest polevajući me 
vodom i stavljajući mi noge u kofu — voda bi se začas okr- 
vavila — pa su iznova ponavljali istu scenu. Kada je, na- 
posletku, došao Cividini činilo mi se da sam lud. Bio sam u 
bunilu. Vrtelo mi se i mešalo sve pred očima, razlevale se 
konture . . . Cuo sam: »No-o, dečki?« Tad je, izbezubljen od 
srdžbe, škrgutao zubima i naredio mi: 

»Obuj se!« 

»Ne mogu!« 

Sećam se, on izvadi pištolj i ponovo se gadno zakle: »Maj- 
ku ja svoju . . . ako te sad ne ubijem, ako se ne obuješ!« Ne 
znam šta me je to tako silno nateralo da se obujem, kako 
sam na te rane i otekline, na živo meso uspeo da nazujem ^s©^ cipele. Više me nije pozivao. Prebacili su me u Bogosloviju^^) 
gde je trebalo da sačekamo izvršenje smrtne presude. 

Još dok su me vodili na saslušanje kod Cividinija, moj 
čuvar pričao mi je o Radojki. Po opisu sam znao da se radi 
o njoj, iako sam se pravio nevešt. Govorio je: »Ima jedna 
uhapšena žena, čudo od žene! Našli kod nje u nedrima mate- 
rijal, a ona se gusala sa našim agentima, nije htela da im 
ga dadne. Trojicu je oborila dok su joj to oduzeli . . .« Vje- 
rujem da je stražar ponešto i dodavao, ali zanimljivo je ko- 
liko je Radojka svojom neustrašivošću imponovala i nepri- 
jateljima. Stražar je znao i o njenom mučenju u policiji, čiji 
sam jedan delić i sam video, i to ih je nagonilo da stalno 
misle: Je li moguće da postoji ljudski stvor, i to još žena, 
da se ovako drži i da podnosi takve patnje bez reci!? To je 
i kod neprijatelja podizalo ugled komunističkom glasu i do- 
slednosti. Hteli oni ili ne, ali tako je bilo! 

— Ono što najsnažnije nosim u sjećanju na Radojku, što 
me se najviše doj«milo — priča Milutin-Đuraš-Durašković — do- 
godilo se u ustaškom zatvoru — bivšoj Bogosloviji. Uhapšen 
sam 22. juna, a Radojka negdje oko prvog septembra. Među 
uhapšenima bio je i jedan šesnaestogodišnji đak simpatizer 
koga su uhvatili s političkim materijalom. Neiskusan i pre- 
plašen, priznao je na prvom saslušanju. Susreo sam ga u za- 
tvorskoj brijačnici na šišanju, gdje su i mene bili doveli, i 
nekako sam mu uspio reći da povuče svoj raniji iskaz. Pri 
ponovnom susretu mladić mi saopšti: »Rekli ste mi da povu- 
čem svoj iskaz i ja sam ga povukao. Ali, na mene je najviše 
djelovala Radojka! Kad sam vidio kako je tuku i kako ona 
to sve bez riječi izdržava, i meni je bilo lakše. Dala mi je 
piimjer kako da se i ja držim«. 

Od njega sam čuo o Radojkinoj čvrstini. Nad oboma su 
istovremeno vršili torture, tukli su ih u istoj sobi. Pošto je 
povukao svoj raniji iskaz dječaku su, pod strašnim psihičkim 
pritiskom, u bubne opne zabijali iglice od metle . . . Ovog 
puta je ćutao, ponesen prizorom Radojkine čvrstine: Kosu joj 
čupaju, bluzu razdiru, skidaju je i pendrecima bijesno uda- 
raju, a ona? Ni glasa da pusti! ^) Danas Ekonomski fakultet. 
166 »Dani i noći su se smjenjivali — kaže Vera Kušec — a 
onda su nas potrpali u »Crnu Maricu« i prebacili u bivšu 
Bogosloviju. Tog istog dana drugovi Nisim, Vaso Miskin, Đu- 
raš i Iso Jovanović upozorili su nas da će bježati i da se Ra- 
dojka i ja spremimo da pođemo sa njima . . .« 

— Tu u Bogosloviji — kaže Iso — muška i ženska soba 
bile su na istom spratu. Vodili su nas, naizmjenično, u isti 
nužnik. Nas četvorica smo znali da smo osuđeni na smrt i 
da je izvršenje kazne pitanje dana, pa smo na svaki način 
gledali da smislimo beg. U isto vreme, naš Pokrajinski i Grad- 
ski komitet pokušavali su da nam to omoguće izvana. Smi- 
slili su da zatvor napadnu oko 4 časa poipodne sa dvadesetak 
komunista i skojevaca. Među organizatorima je bio Dane Ol- 
bina, Olga Marasović, Esad Cengić . . . Jedna drugarica mi 
je kasnije, na slobodi, rekla: »Jao, spasili ste nas! Trebalo je 
da vas izbavimo, a ni sami nismo znali kako će to sve uspeti!« 
Prosto me i sada peče savest pri pomisli da li se još nešto 
moglo učiniti da i Radojka sa nama pobegne. Zapravo, zbog 
čega ona, kad je o tome bila obaveštena, nije došla na urečeno 
mesto? Dogovorili smo se, dakle, Nisim Albahari, Vaso Mi- 
skin-Crni, Milo Đurašković i ja da bežimo u dve grupe. U 
nedelju po podne trebalo je da se izvučemo iz Bogoslovije 
kroz neki prozorčić u podrumu, sa čime smo tog istog dana 
upoznali i Radojku. Ali napolju je bilo mnogo ustaša i Ne- 
maca, i dosta žena oko šatora-prodavnice gde su muslimanke 
prodavale razne drangulije. Računao sam da će nas odmah 
zapaziti i, na moj predlog, odlučili smo da se od bega zasad 
odustane. Nešto se čulo ili naslutilo, a možda su posredi bili 
i drugi razlozi, tek, nas su posle tih neuspelih planova u so- 
bama zaključali. Pronelo se da ćemo u ponedeljak biti stre- 
ljani! Da bih nekako razagnao misao na smrt, predložio sam 
da se igramo nekakve igre. I tad mi dođe na um nova mo- 
gućnost: u ponedeljak ujutro u 7 časova, kad nas otključaju 
da počistimo sobe, uzećemo šerpe za otpatke, napuniti ih 
slamom i smećem, pa kad to budemo odnosili u podrum mi 
ćemo kroz onaj otvor pobeći! Cim sam to smislio, kazah dru- 
govima: 

»Glavu dajem da ćemo sutra pobeći!« 

»Druže Stari, sam si kriv za svoju smrt. Ti si propustio 
bijeg. Ti si uzročnik svoje smrti!« govorio mi je Nisim. Po- X^\ novio sam da glavu dajem da ćemo sutra pobeći, ali Miskin, 
kome kao da gledam suze u očima, primeti: 

»E, druže Stari, mnogo mi sada imamo od tvoje glave!« 
Kako se dogovorismo tako je i bilo: Rano ujutro, u pone- 
deljak, bili smo već svi izvan Bogoslovije. Pre toga sam im 
rekao neka se, kad izađemo, svaki snalazi kako zna. Niti ću 
im ja reći gde idem, niti oni treba da govore kuda će koji. 
Cim smo izbili na trg Kralja Petra, svak je krenuo svojim 
putem. Ne znam kako to da Radojka nije bila sa nama?! U 
sedam sati smo izašli, a u osam i po bio sam već sa Avdom 
Humom kod Fohta^. Tu sam se krio oko pet dana, dok nisam 
dobio vezu. Tu sam se našao i sa drugim drugovima, jer su 
isti doznali za naš beg i tražili nas. Ispričao sam im da je u 
Bogosloviji ostala Radojka, kao i dva studenta — braća Kuri- 
lići^^). Već sam bio na Romaniji kada sam doznao da je 
streljana. 

— Bogosloviju su sa svih strana čuvale ustaše i Nijemci 
— sjeća se Nisim Albahari. — A i unutra, na svakom katu, 
postavljeno je stražarsko mjesto. Ženska soba bila je treća 
od naše, na istom, drugom, katu i istom hodniku koji je upravo 
kod njihove sobe savijao za ugao. Prozori su nam, preko 
uskog dvorišnog prostora, gledali jedan u drugi. Tako sam 
spazio Veru Kušec. Muška soba prepuna uhapšenika; nemaš 
gdje da se ispružiš. I među uhapšenicima smo morali biti 
oprezni. Bilo ih je malodušnih i kukavica. Opasan je bio neki 
Vojo Marković, bivši policajac, konfident. Stalno se brinuo 
da ne ostanemo nasamo, plašili smo ga se i izbjegavali ga. 
Upravo se straža izmijenila i došao neki Suljić, sklon fami- 
lijarnosti; počeo se sa mnom začikavati i ja mu nabacim: 
»Tijesno je, ajde, pusti me da radim!« »Pa, dobro, hajde iza- 
đi!« Povučem Đuraša i izađemo u hodnik da čistimo, pa, niz 
stepenice do u podnmi . . . 

— U nedjelju 21. septembra oko deset sati prije podne — 
kaže Đuraš — sišli smo ja i Nisim Albahari u podrum po 
ugalj i tu pronašli prozorčić za bijeg. Odmah smo doveli Isu 
Jovanovića i Vašu Miskina i pod tim prozorom, kroz koji se 
s trotoara ugalj ubacuje, nastala je prepirka: da li da se 
bježi odmah ili kasnije? Iso je bio za čekanje pomoći izvana. 
Glasali smo. Rezultat: tri naprama jedan — da se vratimo u «•) Dom Joška i Sare Foht. 
^) Oba brata su strijeljana. 168 sohu i sačekamo veče, jer oko zgrade je bilo puno ustaša i 
Nijemaca, a i svijet je šetao na ulicL 

— Oko podne — sjeća se Nisim — prišao sam ženskoj 
sobL Vrata su bila zatvorena rezom i neuklopljenim katan- 
cem. Skinuo sam katanac i ušao. Vera i Radojka su se za- 
prepastile kad su me ugledale. Otišao sam pravo Hadojki. 
Poljubili smo se. »Spašavajte Isu pod svaku cijenu! Učinite 
sve da ga spasite!« bile su joj prve riječi. »Ne brini, već imamo 
u planu — rekao sam joj — sutra oko pola osam ćemo bje- 
žati!« Šapatom sam joj objasnio gdje je to mjesto za bijeg. 
Zatim sam im sa hodnika donio jednu kantu za smeće, kako 
bi je one mogle pimu dole odnijeti sutradan oko osam sati, 
icada se obično izlazilo na čišćenje hodnika. »Učinite sve da 
Isu spasite« — opet je brižno napomenula i zagrlila me. »Vi 
bježite, nemojte voditi računa o nama, ako mi ne budemo 
mogle izaći.« Sporazumjeli smo se da ću ja tri puta lupiti u 
njihova vrata i time im dati znak da odlazimo. 

Popodne smo ribali hodnike, ja i Nisim — kaže Đuraš. — 
Iso i Vaso su ostali u ćeliji. Iso je imao rane po tabanima, a 
Vaso temperaturu 40° od posljedica batinanja. Stražari su 
u hodnik izveli i Radojku i Veru Kušec, da rade. Prolazeći 
mimo njih sa kantama i četkama u ruci, došanuli smo im da 
isiđu u podrum i vide. Sat kasnije, pošto sam im u sobi sve 
opisao — kaže Nisim — ja i Đuraš smo se još muvali po 
hodniku »radeći« i Vera mi je u prolazu tiho rekla: »Ošaco- 
vali smo!« 

Sutradan izjutra, čim su vrata otvorena, nas četvorica 
smo se progurali van iz sobe. Za nama je u stopu išao kon- 
fident Marković. »Idem i ja sa vama!« reče. Ipak sam u 
prolazu kucnuo u vrata ženske sobe. Kod glavne stražare, u 
prizemlju, neki stražar je sebi odazvao Markovića i mi smo 
se odmah sjurili niz stepenice u podrum. Sve se odigralo za 
tren. Radojka i Vera nisu dospjele da izađu. 

— Naveče su vrata bila zaključana — kaže Đuraš — nisu 
nam dozvolili ni u hodnik da izađemo. Tek sutradan izjutra, 
22. septembra, u 7,15 časova uspjeli smo pobjeći. Kad smo 
ja i Iso izašli, u prolazu sam odškrinuo vrata ženske sobe i 
spazivši imutra polica jca-stražara, kako razgovara sa ženama, 
brzo sam se udaljio. Radojka me je vidjela i bilo joj je, mi- 
slim, jasno zašto sam se pojavio; dao sam joj do znanja da 
polazimo, ali one vjerovatno nisu mogle ili nisu stigle da ^S5^ izađu. Petnaestak minuta đocnije, kada je stražaru postalo 
sumnjivo što se odozdo više ne čuje šum lopate, sve je alar- 
mirao. Ali, bilo je kasno! 

— Kad su završili istragu, odvojili su grupu za Prijeki 
sud i odveli nas u Bogosloviju — priča Mira Kurilić. — 
Skupa smo bile: Rado j ka, student Vera Kušec, ja, dvije omla- 
dinke sestre Malina i Jagoda, i još dvije-tri žene. Među mu- 
škarcima su bili Nisim, Đuraš, Iso Jovanović, Vaso Miskin i 
moja braća. Kad nas je pratnja iz Hasan-Kule predavala no- 
voj straži, skrenuli su im pažnju da se posebno pazi na Ka- 
dojku. Bila je to izgleda sasvim nova straža, ne toliko oprezna; 
puštali su nas u klozet, a vrata od naše i muške sobe nisu 
uvijek zaključavali. Kad su drugovi odlučili da se bježi, pr- 
venstveno oni za koje se znalo da će biti strijeljani, upozorili 
su Radojku i Veru da budu spremne kako bi se, ako bijeg 
uspije, mogle pojaviti na ulici. Za Radojku smo između sebe 
sakupile odjeću, jer je na sebi imala samo laku haljinu od 
cica, a zatim je obukle i očešljale. Cijelog dana smo čekale, 
ali ništa se nije desilo. 

Rano ujutro probudila me jedna od sestara. Malina ili 
Jagoda, govoreći da je maloprije moj brat provirio na vrata 
i odmah otišao. Za tren oka sam ustala: bio je opet na hod- 
niku. »Sta radite? — reče — Zašto ste se uspavale? Naši su 
već otišli u podrum po ugalj! Trebalo je da vas probudim, ali 
nisam stigao; samo što sam se pojavio na vašim vratima, čuo 
sam stražara kako prilazi.« 

Odmah sam probudila Radojku i Veru, ali za bijeg je bilo 
već kasno. Dok je stražar stajao ispred podrumskih vrata, 
drugovi su lopatama grtali ugalj i jedan po jedan iskakali 
kroz otvor napolje . . . Tek kad se grtanje više nije čulo, stra- 
žar je ušao i vidio da ih nema. Nije se odmah sjetio otvora 
nego je pošao da ih traži po hodnicima, da se nisu gdje sa- 
krili. Bila je to njihova sreća, dobili su tako dovoljno vre- 
mena da izmaknu. 

— Nastala je strašna odmazda prema svima nama. Odmah 
su sve straže smijenjene. Zaključali su nas i ni u klozet nam 
nisu dali, čak ni da se umijemo. »Nisu nam dali nikud iz 
sobe sve do 11 sati — priča i Marija Patalueva. — Inače, pro- 
lazili su po sobama i gledali šta se naokolo radi. Radojka je 
još ležala nespremna. Kasnije je htjela kroz krov da izađe, 

J70 ali je prismotra pojačana. »Ja bih probila crkvenu ogradu, 
samo da se najprije spustim niz krov . . .« govorila je. Zatvor 
je bio do pravoslavne crkve. Nije vjerovala u smrt. Nikako!« 

— Tog dana sve smo batinane — kaže Mira Kurilić. — 
Ustaše su svaki čas upadale u sobu i govorili kako je uhvaćen 
Miskin, pa malo kasnije, Nisim, Iso, Đuraš. Nismo znale da 
li je to istina ili govore samo zato da bi nas demoralisali. 
Moja tetka, aktivista NOP-a, nekako je dobila dozvolu za 
kratko viđenje sa mnom. Mada je stražar bio prisutan, uspjela 
je da mi kaže: »Slavimo veliki praznik!« Tako smo saznale 
da su naši drugovi srećno pobjegli. 

Iako sama u teškom položaju, Radojka se pribrano, sto- 
ički ponijela: bila je vrlo srećna što su se bar oni izbavili. 
Uprkos bezizlaznosti, silno je vjerovala da će joj pomoći neko 
spolja. Mi smo je i dalje uporno oblačile, i dalje je dotjeri- 
vale da može izaći ako zatreba. 

Prošlo je otad nedjelju dana. Jednoga jutra, oko osam 
sati, otvoriše se vrata naše sobe i mi čusmo kako komandir 
straže veli: 

»Hajde, Radojka Lakić, šta radiš? Vijeće Prijekog suda 
već zasjeda!« 

Pomagale smo joj da se spremi i opraštale se od nje. 
Svima se tuga svila na dušu. Bile smo i veoma uzbuđene. 
Ona nam se obratila: 

»Nemojte lako, nije to tako strašno! Ja nisam još sasvim 
izgubila vjeru da će se nešto pokušati«. 

— Bila je jesen — sjeća se dr Vera Kušec — hladna kiša 
je padala. Ona u cicano j haljini. Bez čarapa. Znale smo da 
je to kraj. Suze su kvasile džemper, maramicu, čarape, što 
smo joj između sebe sakupljale, a ona nam je govorila: 

»Ne treba to meni ništa! Na Vracima mi neće biti zima!« 
Sve smo govorile u isti mah, govorile smo besmislice: da 
će se ona k nama vratiti, da će sigurno . . . Stražar je požu- 
rivao. S vrata, još jedanput se okrenula: 

»Želim vam da što prije budete na slobodi. Ako izađete, 
osvetite me!« 

Sve smo plakale jer, kako reče Marija Patalueva, »ona 
nije bila »salonski komunista« već pravi narodni čovjek!« 
Posljednju noć pred strijeljanje prenoćila je u sudskoj zgradi. 
Sutradan je u našu sobu došao stražar koji ju je sprovodio i 
na sud i na stratište. Iako ustaša, bio je zadivljen njenim \^\- držanjem. Kad su krenuli na Vraća, pričao nam je, u pratnji 
se nalazio i dr Kundurović. Dok je Radojku nudio cigaretama 
ruka mu je drhtala, a ona ga je prekorila: 

»Doktore, zašto ti sad drhti ruka? Sto nisi drhtao onda, 
kada si mogao nešto da učiniš?« 

Pucali su u nju s tri rafala i tek tad je pala, licem prema 
tlu; samo je rukom čvrsto stisnula grumen zemlje. 

Poslije dva dana odvedene smo i mi na Prijeki sud^). Klju- 
čarica nam je bila neka baba Ruža, a hranu nam je donosila 
jedna kriminalka, osuđenik zbog ubistva. Odmah smo ih pi- 
tale da li je kod njih prenoćila Radojka Lakić. Ispričale su 
nam kako je provela posljednju noć. Zapanjene su bile njenim 
držanjem: Te noći pričala je sa njima o našoj borbi i nije 
im dozvolila da je sažaljevaju. Nije im dopustila ni da plaču 
nego je sama čak i zapjevala. 

U toku studija, za vrijeme našeg kursa i zajedničkog 
boravka u »Hasan-Kuli«, nismo imale prilike da mnogo raz- 
govaramo. Tek u Bogosloviji, kad smo bile izdvojene za Pri- 
jeki sud, i nas dvije, i sve mi u ćeliji, živjele smo kao jedna 
duša. Cak i ovdje naš život je bio organlzovan, ispimjen aktiv- 
nošću. Diskutovalo se o mnogo čemu: o istoriji, o književno- 
sti, pa, i o ličnom životu. O ljubavi. Radojka o sebi, intimno, 
nikad ništa nije pričala. Vrlo lijepo je pjevala i u tim danima 
često bi zapjevala pjesmu iz nekog filma, koju je mnogo vo- 
ljela: »Idem poljem, idem šumom, gdje smo srećni bili mi . . .« 
TJpitah je jednom zašto uvijek pjeva tu pjesmu i za kim 
čezne, a ona mi odgovori: »Ja ću ljubav voditi kada se sve 
ovo svrši!« 

U tim časovima naše bliskosti, saznala sam da je veoma 
teško živjela. Nije, izgleda, imala mnogo od svog ličnog ži- 
vota. Sva ona, do svog posljednjeg daha, bila je predana re- 
volucionarnom radu. 

— Bila je to moja psihički najteža i najdraža odbrana, 
najuzbudljiviji proces u mojoj advokatskoj karijeri — priča 
dr Hivzija Gavrankapetanović. — Ne mogu da izbrišem to 
živo sjećanje, duboko, i u grob ću ga ponijeti. Jednog po- 
podneva, tek što stigoh u svoju kancelariju u Cukovića ulici, ") Mira Kurilić je sa Prijekog suda odvedena u logore: Jase- 
novac, Lobor-Grad, pa Beograd, odakle je pobjegla u partizane. 

172 zazvoni telefon: »Dođi odmah, treba da preuzmeš jednu od- 
branu« zvali su me sa suda; bili su to članovi ilegalnog aktiva 
simpatizera NOP-a. Navikao sam bio na ove pozive, učestale 
naročito tokom 1941. kada sam u devedeset posto slučajeva 
službeno branio komuniste. 

Nju su već bili doveli. Zatekao sam je u pratnji policije, 
kako stojeći čeka ispred sudske sale broj 156 u predsoblju 
na drugom spratu. Na suprotnoj strani razgovarali su članovi 
pomenutog aktiva: Predsjednik građanskog sudskog vijeća dr 
Đuro Glanc i pripravnice Kučukalić i Handžić. 

»U vrijeme suđenja Radojki našla sam se pred sudnicom 
tobože slučajno — kaže Sahza Handžić. — Straža je bila po- 
oStrena, a sudija dr Glanc upozorio me da budem oprezna 
jer su ustaše osobito bijesni: sudili su drugarici koja u za- 
tvoru nije progovorila! Inače, prisustvovala sam gotovo sva- 
kom suđenju i pratila držanje komimista. Vidjela sam je kako, 
pored dvojice naoružanih stražara, mirno sjedi na klupi do 
vrata sudnice i posmatra ljude na hodniku. Dotada je nisam 
znala i zadivio me njen smiren i čvrst izgled. Na njenom ple- 
menitom i pametnom licu nije bilo straha, kao u nekih osu- 
đenika koji su drhtali, uporno hvatali poglede prolaznika i 
davali im znakove, bacali nažvrljane papiriće . . . Navikli smo 
bili na unezvijerene fizionomije izmrcvarenih ljudi, na kri- 
kove, a ona je i tu, pred vratima smrti, gdje u ime pravo- 
suđa bjesne najniži instinkti, ostala tako spokojna.« 

Prišao sam. »Ono je Radojka Lakić, treba da je braniš...« 
reče Đuro. 

»Imate li kakvih podataka?« pitam. 

»Na pretresu hvataj iz optužnice. Spašavaj kako znaš . . . 
Ništa o njoj detaljno ne znamo.« 

Teške su bile odbrane tada, kada su ljudske glave bile 
jeftinije od glavice kupusa. Predsjednik Pokretnog prijekog 
suda Matijević jedino je bio redovni sudija; ostale »sudije« 
bili su, obično, dva člana ustaškog pokreta u imiformi. Optuž- 
ba je bila usmena; ni optuženi ni njegov branilac nisu znali 
zašto se ovaj optužuje. Kad se tome doda da sa njom nisam 
smio razgovarati, jasno je da je i ova odbrana bila puka for- 
malnost; ne znate ni djelo ni okolnosti! Branitelj je obično 
na suđenju upoznavao sadržaj optužbe, neposredno iz toka 
procesa. Suđenja su zakazivana iznenadno i održavana tajno 
i na brzinu: bilo je teško saznati dan i čas. I za Radojkin proces uopće se nije znalo, pa ipak je u maloj sali na klu- 
pama sjedilo petnaestak ljudi; svega nas je bilo oko 25. Po- 
neko samo uđe, posluša i izađe. 

Kada je oko 16 časova pretres počeo, Radojka je stajala 
i sve nas posmatrala sa nepovjerenjem: sud na sredini, lijevo 
tužioca i desno mene, gdje je zadržala pogled ne znajući moju 
funkciju. Ali čim sam počeo da postavljam pitanja, osjetila 
je da je branim, shvatila je moju ulogu. Predmet optužbe je 
bio: U njedrima su joj pronašli skripta »Osnovi Lenjinizma«. 
Upravo je bila pošla na sastanak. Negdje u blizini Doma JNA 
u ulici Zmaj Jove susreo ju je domobranski oficir i prepoznao. 
Obavijestio je prvog stražara da je vidio tu i tu, poznatu kao 
Ijevičarku, i ovaj je za njom pošao, legitimisao je i poslije 
žestokog opiranja sproveo u policiju. 

Pošto sam saznao za motiv optužbe, zatražio sam da sud 
provede dokaz saslušanjem svih svjedoka. U slučaju da ti do- 
kazi ne bi potvrdili stanovište optužbe, bila je to jedina šansa 
da joj se pomogne. Predložio sam da se pretres odgodi, da bi 
se pozvali i saslušali novi svjedoci. Svrha mi je bila da se 
dobije na vremenu: da se svjedoci pronađu i da se na njih 
djeluje. Sud je počeo da vijeća o mom prijedlogu i usvojio 
da se svjedoci saslušaju ali — odmah! Iznenadilo me zašto 
su to smjesta prihvatili, ali kad su saopštili: »Svjedoci su 
prisutni«, shvatio sam da su ih sve unaprijed pripremili. Već 
su ih i predveli. Cak su i prostitutke doveli da svjedoče. 
Svi oni su se izredali i u cijelosti potvrdili optužbu, od riječi 
do riječi! Shvatio sam da su sve šanse izgubljene. Javni tuži- 
lac Sunjić prikazao ju je kao teškog političkog krivca i tražio 
kaznu, jer postojala je samo jedna kazna — smrt! Iskonstrui- 
sao sam odbranu na osnovu saslušanog materijala, jer ništa 
drugo nije mi ni preostajalo. Pošao sam od toga da je mlado 
biće, tek se rascvjetava, treba još da doprinese društvu a ne 
da se ugasi . . . 

Sve se odigralo u roku tri-četiri sata. Dok je tužilac go- 
vorio, sjedila je hladnokrvno, s nogom preko noge, kao da 
prisustvuje nekoj predstavi. Jedna stvar je fascinirala i sud 
i publiku: mirnoća kojom je pratila tok pretresa. Sve je pri- 
mala mirno i dostojanstveno. I publika i ja kao branitelj 
bili smo daleko uzbuđeniji. Dok sam ja govorio, okrenula se 
i promatrala me. Sud se zatim povukao na vijećanje i došlo 
je brzo do proglašenja presude: 174 Smrt strijeljanjem! 

Radojka je saslušala presudu sa nepomućenim mirom, 
isto kao što je pratila čitavo suđenje. Za čitavo vrijeme pro- 
cesa, pa ni u času proglašenja presude, ni drhtaj na licu nije 
joj se odrazio u znak uzbuđenja. Ja sam kao čovjek proživ- 
ljavao strahovite momente, a ona se ponašala kao da se ne 
radi o njenom životu. Njezin mir nas je prosto frapirao. To 
je naročito došlo do izražaja u momentu kad ju je predsjednik 
Prijekog suda upitao da li želi uložiti molbu za pomilovanje, 
jer žalbe nisu dozvoljavali: 

»Možete napraviti molbu, imate pravo«. 

U sudnici nestvarna tišina. Napeto iščekivanje. A ona? 
Ustaje, odmjereno, polako, s lakoćom, i uz odrečno klimanje 
glavom, kroz sarkastičan osmijeh, s prezrenjem u pogledu, 
jednostavno i dostojanstveno odbija: 

»Milost takve države ne trebam!« 

Oči, usne, crte lica, sve u blagom grču prezira i nipoda- 
štavanja! Nije uopće mnogo govorila, a sada, sa dvije-tri ri- 
ječi izrazila je sve; sa istim spokojstvom, samo sa više ga- 
đenja u pokretu i načinu izgovora, cijelim svojim bićem rekla 
je — NE! — I tim ustajanjem, odbijanjem s visine, htjela je da 
ih ponizi i izrazi gađenje prema čitavoj toj izvještačenoj ce- 
remoniji. 

Bio je to vrhimac pretresa. Veličanstveni trenuci! To se 
ne da opisati! Osuđuju je na smrt i, evo, pružaju mrvicu, daje 
joj se tračak nade u život, a ona to na velik način odbija. 

Čuvši njen odgovor, skočio sam i rekao da po zakonu 
branitelj može zatražiti pomilovanje i protiv volje osuđenog, 
i ja hoću da koristim to pravo. Obrazložio sam to, opet, nje- 
nom mladošću: ljude treba odgajati a ne uništavati. Sud je 
usvojio i ovaj moj prijedlog jer su te molbe bile formalne, 
rješavane su na brzinu, sa suđenja se išlo direktno na telefon 
po rezultat. I tako, strijeljanje nije uslijedilo odmah, u roku 
od tri sata po presudi, kao obično, već dan kasnije. Time je 
pretres završen. 

Sad dolazi onaj momenat, ono što mi se nije desilo u 
cijelom životu i praksi, i po čemu ja ovaj pretres ne mogu 
da zaboravim. Hadojka je ustala sa stolice i jednim pogledom 
gnušanja i mržnje obuhvatila tužioca i članove Prijekog suda, 
a zatim se, neočekivano, okrenula i s blagim osmijehom došla 
do mene. Pružila mi ruku! Uz čvrst stisak tiho reče: »Hvala ^CT^ vam!« i u oči mi zaroni toplim pogledom punim prijateljstva, 
što osvaja, čiju sam ljudsku snagu i dubinu kao bezdan 
osjetio. 

Sa takvim dostojanstvom je otiSla, kao da joj život ovim 
trenutkom nije zapečaćen: kao da je sa zadovoljstvom zavr* 
šila jedan zadatak i sada s ponosom ide dalje. Zagušilo me. 
Ni riječi nisam mogao izustiti. Ovako nešto nisam doživio t 
Oko trista odbrana imao sam u toku rata, sudbine raznoraz- 
nih ljudi, slučajeva da su bili osuđeni takođe bez osnova, pa 
su mnogi plakali, neki prosto urlali. Nikada nisam bio ko- 
munista, ali ona me je zadivila. Bogato me nagradila. Ni- 
kakva plata ne bi mogla da naknadi ono što mi je ona pružila 
tim ljudskim gestom. 

Publika se razilazila. Niko ni u koga nije gledao; osjećao 
se neki pijetet, kao da se vraća sa sprovoda kakvog velikana. 
Čitav idući dan bio sam kao omamljen. 

Do izvršenja kazne Radojku su zadržali u sudskom za- 
tvoru. Tu je provela svoju posljednju noć. »Ustaške sudije su 
se uznemirile — sjeća se Sahza Handžić. — Predsjednik Po- 
kretnog prijekog suda Matijević išao je u zatvor da Radojki 
saopšti da je molba za pomilovanje, što je uložio njen bra- 
nitelj, odbijena. Od nje se vratio sav bijesan i Ijutito pre- 
pričavao po sudu kako mu je nehajno i s prkosom rekla: 
»Sad je na tebe red! Ti ćeš doći iza mene!« 
Kad joj se cinično nasmijao u lice, dodala je: 
»Smijte se vi samo, mi ćemo se posljednji smijati! Nisam 
ja ni prva ni posljednja, ali vi ćete sigurno biti posljednji!« 

Van sebe zbog moralne nadmoći te hrabre djevojke, 5 
mržnjom se izrugivap: »Eto joj sada njena Partija! To je naj- 
drskija žena koju sam vidio!« Među ustašama se dugo ko- 
mentarisao slučaj Radojke Lakić. »Osuđena, i još prijeti!« 
gunđali su ljutiti. Različiti su bili ti mnogobrojni i žučni ko- 
mentari, ali je istina da ih je svojom Ijudskošću začudila, raz* 
drmala i čak porazila. Dugo sam u duši nosila tupi bol za 
njom i divila se njenoj snazi i vjeri u pobjedu; u doba, kada 
su fašisti mislili da su najjači.« 

Drugi dan po pretresu interesirao sam se kod kolege za- 
pisničara ima li šta za Radojku. »Da si živ i zdrav, ona je 
likvidirana juče u sumrak. Uh, što mi je bilo teško, tamo kod 
rake — reče mi on. — Svi smo bili potišteni, samo ona ras- 
položena«. 176 Mjesec-dva poslije njene pogibije, dobio sam pismo od 
njezinog oca. Cuo je da sam branio njegovu kćerku i zatražio 
obavještenja. Pod snažnim utiskom Radojkine ličnosti i dr- 
žanja, toplo sam mu napisao da mi je žao što im jad moram 
saopćiti, ali ona zaslužuje ne da je žale već da budu ponosni 
na nju. 

^- Krajem oktobra iste godine — sjeća se Nada Manojlo- 
vić — pročitali smo u jednom od brojeva »Hrvatskog naroda« 
vijest o Radojkinoj smrti. 

»Sta li je sa našim djetetom? Gdje li je naše dijete?« 
pitali su roditelji. Mučna atmosfera: Svi znaju, a svi šute! A 
onda, jednoga dana, pred kućom narodnog heroja Vese Gav- 
rića sreo ih je stari penzioner i upitao: 

»Zar je baš strijeljaše?« 

»Koga?« 

»Pa, vašu kćerku!« 

Mati se onesvijestila. Obukla je duboku crninu, puna ka- 
janja: »Joj, ogriješila sam se o moje dijete. Ona je glado- 
vala . . . Šta smo uradili od nje . . . Bila sam nepravedna!« 

»Njezino držanje me je zadivilo . . . Bila je to herojska 
smrt. Ne treba da se žalostite, neka vam njeno junaštvo da 
još više impulsa za život« pisao je ocu Radojkin advokat. 
Otac je to pismo čuvao kao svetinju, nosao uza se i poka2dvao 
ljudima. Drhteći ga je čitao, a mati je plakala. Priča se da 
je od grize savjesti i tuge umrla. 

Zvonko je, kažu, zapjevala izlazeći iz suda i lakim kora- 
kom ušla u Crnu Maricu, što se tog blistavog septembarskog 
popodneva zaustavila ispred zapadnog ulaza patinom obojene 
pravosudne palate. Osim pogdjekojeg »slučajnog« prolaznika 
ili znatiželjnika, na ovom dijelu ulice bilo je gotovo pusto. 

— Vlasti su poručile po mene i još jednog Ijekara Rusa- 
bjelogardejca, poručnika vojne bolnice, sa naređenjem da 
opet prisustvujemo nekom smaknuću i da službeno ustano- 
vimo smrt — sjeća se tadašnji policijski Ijekar u Belediji 
dr Muhamed Kimdurović. — Kad sam stigao, zatekao sam 
djevojku od oko 24 godine kako sjedi u policijskim kolima 
ha desnom sjedištu pozadi vozačke kabine, između trojice 
stražara i vojnika koji su je čuvalL Vesela! Polako je pje- 
vušila »Volga, Volga, matj radnaja . . .« Zastane samo da po- 12 — 2ene heroji \?ev puši, baci opušak i — - opet pjeva! Kola, su takođe bila Ofpko- 
Ijena stražom od šest domobranaca. Bio je tu i sudija, koga, 
sam upitao kuda idemo. 

»To je Radojka Liakić od Prijekog suda na smrt osuđena 
zbog veleizdaje NDH«. \ 

Znao sam to ime. Još dok je ležala u policijskom zatvoru 
— Belediji trebao sam je prebaciti u bolnicu, kao što sam 
kasnije slao ostale, ali po nesreći bio sam odsutan. »Šteta što 
nisi prije bio, mogao si Radojku spasiti« rekli su mi neki 
ljudi kad je već bila odvedena na suđenje. Svi važniji ilegalci 
znali su moj lični opis. I ona. Ko im je to dao, ja ne znam. 

Ušli smo i mi i vojnici, i kola su pojurila prema Vra- 
cama. Sva lica ozbiljna, sumorna, osim njenog. Opet je za- 
pjevala, kao da na gubilište vodi ona nas a ne mi nju. Svi 
mi, ostali, ćutali smo kao ubijeni. A ona je, cijelo to kratko 
vrijeme vožnje sarajevskim ulicama, pjevala ruske pjesme a 
pri koncu puta prosto je zakliktala: »Crveni se barjak vije 
na vrh gore Romanije . . .« Sve je išlo mimjevito, za dvade- 
setak minuta bili smo gore. 

. Vraća su postala stratište. Taj komadić zabačene ledine 
na padini pod Trebeyić€|m, dvadesetak metara od kolskog pu- 
ta, oivičen razbacanim mezarima i nišanima napuštenih gro- 
blja, po zlu se pročuo. Ustaše i Nijemci su tu noću dovodili 
koga su htjeli i u odjeći bacali jedno preko drugih . . . Osvi- 
tale su samo hrpe svježe nabacane zemlje, bez reda i bez 
oznaka. 

Kuća Joke Malenice je uz samu cestu. »Malo, malo, pa 
Crna Marica dođi -^ sjeća se ona. — Joj, pa insan povazdan 
ništa ne okusi! To popodne seljaci su nam doćerali troja kola 
sijena. Isto var ali smo iza kuće i gledali: Crna Marica opet 
dođe, uzdiže prašinu i stade ispred one šikaraste ledinice. 
Sunce pri zalasku. . Izađe ih dosta, samo jedno žensko u du- 
gom kaputu. Odmah je zapjevala partizanske pjesme. Po- 
slije jo pušila. Ostali su čitav sat... »Imam ja ko će mene 
osvetiti! ... Ži vila komunistička partija!...« vikala je prije 
nego što su zapucali* Dotad za te riječi nismo ni čuli, niti 
znali šta znače. Dogonili su sve po dvadesetoro, po desetoro, 
i po danu i po noći, ali niko se ni prije ni poslije nje nije 
držao tako kao ona. Kad su, jednom, opazili da se iza gornjeg m prozora nešto miče, dođoše ko izvan sebe, bijesni, i zabraniše 
nam da gledamo. 

— Izašli smo — priča dalje dr Kundurović — sudija prvi^ 
pa ja, ona i straža. Prosto nevjerovatno! Smijala se! »Sta ste 
se ljudi uozbiljili« veli nam. Odmah je dovedena pred isko- 
panu raku pored puta. Izvršioci kazne uvijek su se bojali da 
osuđenik ne pobjegne i zbog toga je cijela pratnja bila izne- 
nađena kad je Radojka sama uskočila u suvu jamu što joj je 
do pojasa dosezala. 

»Mogu li zapaliti?« upitala je, i ja sam prišao da joj po- 
nudim i pripalim. Kao da gledam njenu punašnu bijelu ruku 
kako uzima cigaretu iz moje crne tabakere. Ruke su mi se 
strašno zatresle. Ona me prijekorno pogleda i reče: 

»Sto drhtiš, doktore!? Ne budi kukavica! Ne ubijaju tebe 
nego mene. Šta se bojiš? Ako ne budeš radio pošteno, odgo- 
varaćeš narodu svome«. 

Pričekali su dok je popušila. Bilo je toplo. Sve preplav- 
ljeno rimienilom sa zapada. Mirno. Osim nas, nikog u blizini.. 
Prešla je pogledom prostran vidik: sarajevska naselja, bašte, 
krovove . . . Iza leđa joj, preko ceste, u nedogled se blago spu- 
štaju brežuljci put Kasindola, Vojkovića ... 

Kad je odbacila opušak okrenula mi se i tiho kazala: 
»Pomaži naše u zatvoru, inače, odgovaraćeš narodu«. Bila je 
tako spokojna. Plačući sam se odmakao i posmatrao. Cijela 
tijelo mi se treslo. Jecao sam. Nikad nisam vidio da ženu 
ubijaju. I to ovako! Mlado, zdravo biće u kome buja život! 
Prišao joj je sudija i upitao želi li da joj vežu oči. Bez drhtaja 
je gledala u podignute cijevi i viknula: 

»Ne! Platićete razbojnici ovo. Drugovi me neće zaboraviti. 
Živjela Komunistička partija! Živio Sovjetski Savez! Živjela 
Crvena armija! . . . Smrt fašizmu!« 

Odjeknuo je plotun. Šest domobrana sa uperenim kara- 
binima gađali su u glavu i grudi. Za trenutak je ostala sto- 
jeći a niz haljinu krv joj se probila u mlazevima. Desi se. 
promaše! Prezrivo im se nasmijala i doviknula: 

»Sto vas plaćaju kad ni gađati ne znate. Da sam ja nat 
vašem mjestu . . .« Opet plotim. Bila je sva izrešetana ali srce 
je kucalo. Prišao je stražar i ispalio još jedan metak u glavu. 
To je bilo jezivo! U.tom sam se onesvijestio. PQlijey£di.s^,me 
vodom i tek tada, tresući se i jecajući, sišao sam i uslaiiovio 
smrt. Strašno! .X \ Nagledao sam se u to j svojoj službi svega: umiranja i 
Srba i Cigana i Jevreja . . . Neki muškarci su vriStali i molili, 
neki mokrili poda se . . . A ona, žena, tako se jimački držala! 
Kad god se sjetim nje, ne mogu da ne mislim na još jednog 
čovjeka. £)uzo Omer, stolarski radnik iz Mostara, u majke 
jedinak, isto se herojski držao kao i Radojka. Ni jedno nije 
tražilo da im vežu oči i vikali su isto, kao da su se dogova- 
rali Ona i Đuzo ostali su mi nezaboravni. Kao brat i sestra 
po hrabrosti! 

Bilo je to moje posljednje prisustvovanje pogubljenjima, 
s^adnji uviđaj, jer sam nervno obolio i očajno se propio. Po 
dvije litre rakije dnevno! Kud god — ona mi pred očima! 
Rus me zamijenio. 

Svima se žurilo nazad. Vladalo je mišljenje da je opasno 
pod šumom okasniti. Ne znam jesmo li brže uzašli ili sišli. 
U ćutanju. Kao zanijemili. Po gradu su se već palila svjetla. 
Pred Marijin-dvorom čekalo me moje društvo, medu njima 
neki Srbi: zanimalo ih je ko je strijeljan, kakav je bio . . . 

O Radojki se sve brzinom pronijelo. Tu istu noć saznalo 
je pola Sarajeva, a sutradan i »Ciča«^) na Romaniji. Pročulo 
se o većini detalja, pa sam uvjeren da su iz onih kućeraka 
niže stratišta ljudi posmatrali vireći iza zastora. Za dvadeset 
i četiri sata doznalo se sve: kako sam se ja »ženski« ponio, 
a ona — '• »muški«! **) Slaviša Vajner — narodni heroj, legendarni komandant Ro- 
manijskog partizanskog odreda, poginuo. 

JM VAHIDA MAGLAJ LIĆ J ' ■, ; : . . ■ 1 VAHIDA MAGLA JLiC Legendama Vahida, istaknula musHmanka Bosanske krajine, 
rodila se u Banjaluci 17. aprila* 1907. godine. Kći kadije. Završila 
je žensku stručnu školu i sve do rata bavila se domaćinstvom. 
Uz svoju braću, napredne intelektualce, upoznala se sa Pokretom 
i aktivno učestvovala u njegovim raznovrsnim javnim akcijama: 
radničkim priredbama, izletima, predavanjima^.. Otud je široko 
poznata i omiljena među sugrađanima. Naročito se angažovala u 
emancipaciji žena — prvo kao sekretar, a zatim kao predsjednica 
»2enskog pokreta« u gradu. Zbog toga je bila pod prismotrom 
policije. 

Po okupaciji, Vahida se zadivljujućom snalazi j i vošću i pre- 
duzimljivošću uključuje u NOP. U maju 1941. i formalno postaje 
član KPJ. Kao izuzetan organizator održava u Banjaluci razgra- ^ "A ^S^ natu mrežu ilegalnih veza, punktova i »baza«, smješta i među- 
sobno povezuje ilegalce, skriva ih od policije, snabdijeva odjećom 
i ispravama, domiSljato ih izvlači iz neugodnih situacija... Njene 
zasluge u tome su velike. 

Oktobra 1941. ustaše je hapse, zatvaraju u samicu i fizički zlo- 
stavljaju, u nadi da će otkriti ilegalnu organizaciju. Ali suočeni 
sa njenim upornim ćutanjem, odlučuju da je pošalju na Prijeki 
sud u Zagreb. Uoči polaska, 21. XII 1941. Vahida je uspjela da 
pobjegne iz zatvora u partizanski odred na Cememicu. Otada sa 
krajnjim požrtvovanjem radi na oslobođenoj teritoriji Kozare« 
Podgrmeča i Bihaća, uglavnom sa ženama, okuplja ih u NOB, kao 
član Sreskog komiteta KPJ za Sanski Most, Bihać i Bos. Novi. 
Naročito uspješno organizuje muslimanke u zaostaloj Cazinskoj 
krajini: od novembra 1942, do januara 1943. godine. 

Na Zemaljskoj konferenciji AFZ-a u Bos. Petrovcu 6. XII 
1942. god. izabrana je u Centralni odbor AF2-a. 

Za četvrte ofanzive povukla se s izbjeglicama i vojskom preko 
Šatora u Glamoč i Livno i vratila se opet u Podgrmeč. Partija je 
tad šalje da radi politički u srezu Bos. Novi, gdje je ubrzo i po- 
ginula, 1. aprila 1943, u selu Velika Ruiška, prilikom iznenadnog 
upada Nijemaca. Posmrtni ostaci se i danas nalaze u zajedničko] 
grobnici boraca NOR-a u Velikoj Ruiškoj. Od spomen-obilježja 
postoji njena bista u bašti Muzeja revolucije — u Kastel-tvrđavi 
u Banjaluci. Škola u jednom selu kod Bihaća nosi ime »Vahida 
MaglajUć«. 

Vahida spada u red onih revolucionara koje je podigla i odgo- 
jila slobodarska Banjaluka i koji su sav svoj život posvetili borbi 
naše Partije. 

Za Narodnog heroja proglašena je 20. decembra 1951. godine. J84 — u ono doba rpditelji se obično nisu radovali rađanju 
ženske djece. Vahidu smo» kao naše prvo dijete, jednog kiš- 
nog proljeća ipak s radošću dočekali — kaže Čamila Maglaj- 
lić^). — Desetoro sam ih rodila. Sa nama pod istim krovom 
živjeli su kadijini roditelji, pa njegova braća i sestre sa svo- 
jim ženama i djecom. Bila je to velika zajednica, 22 člana, 
od kojih petnaest muškaraca. Velika sofra samo muške djece! 

Uvijek živa i nemirna, Vahida se nije igrala s lutkom 
kao ostale djevojčice nego »konjima« i puškama koje je sna- 
gom svoje djetinje mašte doživljavala na običnoj dršci od 
metle ili na pritki, krišom iz zemlje iščupanoj, oko koje se 
još obavijala grahova loza. Družila se najprije s muškarčićima, 
jer smo u kući imali samo jednu djevojčicu njenih godina — 
tetku Ašidu. Ali igre su ubrzo zamijenjene obavezama: iako 
sama još nej^aka, prala je pelene za svu mlađu djecu, čuvala 
ih i zabavljala, i nosala po dvorištu i bašti. Kad se ide u rod 
ili na teferič, svežem joj dijete na leđa, jer tada nije bilo ko- 
lica. 

Vrlo rano, još dok je išla u mekteb, pokazala je sklonost 
za ručni rad. Kasnije smo je upisali u žensku stručnu školu, 
iako je bila prava rijetkost, da muslimanska djevojka pohađa 
bilo kakvu školu. Sjećam se govorkanja: »Vidiš, kadija, pa 
šalje dijete u školu . . .« Njen smisao za ručni rad snažno se 
razvio tokom školovanja i po tome je u čaršiji ubrzo postala 
poznata. Izrađivala je narodne motive u divnom skladu boja. 
Čudili smo se kakvom brzinom se nižu cvjetovi i šare na bi- 
jelom tkanju pod Vahidinim vještim prstima. Svojim najus- 
pjelijim i najdražim radom smatrala je krevetski prekrivač 
za koji je sama smislila motiv. Uvijek je bila okružena dru- Majka Vahidina »kadinica« — odlikovana Ordenom zasluge 
za narod se srebrnom zvijezdom. >S5b garicama, prosto su joj hrlile. Njena živa radoznalost za sve 
novo i lijepo, njena djevojačka iskrenost i povjerljivost, a na- 
dasve praktičnost i sigurnost u svakom poslu stvarali su joj 
mnoge prijatelje, mnoge koji su željeli biti kao ona. 

Najstariji sin Ekrem studirao je u Zagrebu. Munib je 
radio u opštini kao tehničar, a Dževad, takođe tehničar, po- 
slije hapšenja 1935. i ležanja u Sremskoj Mitrovici, nije mogao 
da se zaposli u svojoj struci već kod »Singera« kao trgovački 
putnik. Ostala djeca išla su u školu ili, na 3:aiiat. 

Vahida se nije zadovoljila školom koju je završila. Vukla 
ju je neodoljiva želja za višim znanjem. Htjela je u Zagrel;>, 
U stručiiu učiteljsku školu. Nastali su dani iskušenja. Tfebšdo 
se odlučiti: Postupiti kako razuia i želja nalažu ili — poslušati 
oca. Pobijedilo je shvatanje oca: Žensko dijete ne treba slati 
od kuće! Pred očevim autoritetom, bar za neko vrijeme, pd- 
irnirila se sa životom koji joj je od rođenja namijenjen. Pri- 
pala je kući i domaćinstvu. 

Našu staru bosansku kuću debelih zidova, na kojima |e 
bio prozor do prozora, sa njenim hladnim hodniciina, trudila 
se da učini ljepšom, prijatno namještenom. Nastojala je cia 
je uredi savremenije i bez mnogo izdataka, koliko je to svojim 
radom sama mogla postići. Najviši je događaj za nas bio kad 
je starinsku šofru zamijenila stolom; dotada je samo kao ukra^ 
stajao u jednom uglu. Na sofri sam otad samo pite ra!zvijala. 

Jednog dana primjetih da se Vahida čudno ponaša, nešto 
od nas krije. I stari, otac joj, zapazio je da mnogo čita. Navrf^- 
ćale su joj često, ili je tražile, neke drugarice koje do. tada 
nisam viđala u našoj kući. Zatvatale su se u njeziriU sobu i 
hešta sašaptžv&le. Oči mi se otvoriše istom kad se zafatild. 
Svoj rad od nas više nije mogla kriti; trebala joj je tia&k 
pomoć. ;/. 

■■— Osim vidljive bistrine, odlikovala šepravdoljubivoSćU 
— kaže Ztimreta Dedić najbliža Vahidina drugarica iz^ osnov- 
ne škole. — Otvoreno bi i uvrijeđeno protestovala kod učitef- 
ijice, kad bi ova pokazala neku, očigledno nepravičnu, nakfci^ 
nost prema bilo kojoj od učenica. Isto tako odlučno, bi sepo^ 
buriila kad se naša nestašna drugarica Maida pDAašala dti^b 
prema učiteljici. I kao djevojke smo drugovale, sve dok" še 
ja nisiam udala. Geštb bi-skoknula do mene, da s mog pro- 
zora malo proašikuje, jer joj moji to nišu zamjeravali. Zala- J^ zeći u moju kuću, mogla je tu da vidi nešto drugačiji način 
života i odnosa u porodici Naš otac je bio savremenijil^ sva- 
tanja: Jednako je školovao i kćeri i sinove. Sjećam se kako 
mi je Vahida došla sva uzbuđena i Ijutita kada je njen brat 
Ekrem odlazio u Zagreb na studije. »Kakav je to otac, koji 
dozvoljava braći da se školuju, a mene hoće da zatvori u 
kuću!« Ii>ak je Ekremu od svoje ušteđevine kupila za put nje- 
govu prvu pidžamu, a nedugo zatim poklonila mu i odijelo. 
Bila sam prisutna kad je u par navrata i braći prigovarala za 
takav odnos prema njoj. U jednoj takvoj prilici požalila mi se: 
»Kad bih znala lijepo pisati, opisala bih ovo i nagrdila sve 
redom pa nek bude i sto sramota!« Nimalo me nije iznenadilo 
kad sam čula da pripada Komunističkoj partiji; znam da je 
u tom radu našla oduška. 

— Iako sam bila mnogo mlađa — kaže Vahidina jedina 
sestra Muniba Serić^) — osjećala sam je ne samo kao sestru 
nego i kao drugaricu; tajni pred njom nisam imala. Nikada 
neću zaboraviti Vahidinu pažnju prilikom moje svadbe. Ruho, 
koje je seibi sa uživanjem godinama pripremala, tako je jed- 
nostavno je podijelila sa mnom. Mom djetetu se radovala kao 
i ja sama. Među prvima me obišla u Bos. Đubici u mom novom 
domu. Koliko je samo ljubavi i truda uložila oko opreme, iako 
je gotovo stalno bila zauzeta raznovrsnim političkim radom. 

— Kao mladi komunista često sam dolazio u sukob s ocem; 
i iz kuće nxe je istjerivao — kaže dr Ekrem Maglajlić. — Tada 
mi je prilazila Vahida, pitala me šta ja. to u kuću unosim. 
Da bi)i i^ebi olakšao položaj u kući, a ujedno pridobio i odgo- 
jio i mlađu sestru, pristupio sam prvo Vahidi, po godinama 
sebi najbližoj, i objasnio joj o čemu je sukob između mene 
i oca. Postepeno, dajući joj literaturu i objašnjavajući smisao 
i svrhu borbe radnog naroda, uveo sam je u red boraca rad- 
ničkog pokreta. To je bio početak njenog saznanja. Kasnije, 
pod utjecajem komunista naše šire porodice, ona je sasvim 
prišla naprednom radničkom pokretu, manifestujući to učeš- 
ćem u »Ženskom pokretu« i drugim akcijama koje je Partija 
organizovala. 

Kada sam 1931, poslije dužeg boravka u Zagrebu, došao 

u roditeljsku kuću, osjetio sam čitavu revoluciju u načinu 

I f ■ ■ ■ ■ 1 

*) Udpyica Fadila Serića — narodnog heroja. ^ iaapn ktcdiko i nkitfana Bio sam izncĐađai, pit^oći ae koja 
je to maga utpj^z nagovoriti oca đa ae ix koće izbaci aoira. 
Ta maga bila je Vahida. Na oca je, taVnde, vrifla pritisak da 
je pusti da izlazi bez žara, sve dotle dok se sa tim nije pomirioL 
Prema patrijarhalnim navikama bila je nemiksnina. Svojom 
upomošča idxnila se za majčimi naklofnoBt pa ju je ova, i ne 
odobravajući sve njene postupke, i preko volje zaitićavala 
pred ocem. Nekad sam bio iznpnadpn njenom savremeDoičn, 
brzim razumijevanjem događaja, poznavanjem ljudi, a iznad 
svega mi je imponovala njena velika želja za znanjem. Uv^jdc 
je bila puna pitanja i tražila odgovor od ljudi, od kr^jiga, od 
zdravog razuma. Bio sam siguran da Partija ima u njoj 90- 
sobnog i odanog borca. — Cesto sam navraćalau njihovukuću — kaže Sultanija 
Hadžiomerspahić-Camo — jer sam sa Vahiđinom s estrom iSla 
u školu. Vahidu sam zavoljela najviše zbog njoie pažnje i 
ljubavi 'prema meni. U osnovnoj školi ručnom radu se pokla- 
njala velika pažnja. Sa izuzetnim strpljenjem Vahida je i u 
meni razvila ljubav prema rukotvorinama, tako da se i danas 
njima zanimam. Čudno mi je bOo da ona ulijeva da stigne 
na sve strane i obavi toliko poslova. Uza sve to, posao koji 
bi započela sa svojim vršnjakinjama, završavala je prije njih. 
Bila je nenadmašiva u brzom i urednom vezu. Sta sam puta 
kao dijete gledala u njene ruke, kako nevjerovatno brzo pro- 
vlače konac i po nekoliko puta dok druge djevojke jedanpuL 
Nikad neću zaboraviti kako je isporila sve što sam bila iz- 
vezla i »očitala lekciju« da je »bolje ne raditi nikako n^o 
raditi svakako«. 

Nije joj trebalo više od jednog dana da kupi tkaninu, 
sašije haljinu i da još isto veče na nekom sijelu sve nas izne- 
nadi Ako bi kod neke prijateljice primijetila želju za takvom 
haljinom, nije žalila da je pokloni, pa makar i da nije mogla 
uvijek nabaviti drugu. Činilo joj je veliko zadovoljstvo da 
loše sašivenu haljinu začas skine nekoj od nas i odmah na 
licu mjesta popravi. Uz to nije propuštala da prigovori: »Šlam- 
pava si, ugursuze!« U ovim »epitetima« bila je nenadmašna, 
ali uvijek duhovita i dobronamjerna. Imala je oštro oko da 
sve, do najmanje sitnice, zapazi i osobinu i da odmah izrekne 
sve Sto joj se ne dopada, a isto tako da te i pohvali. /M Vahida je voljela veselo društvo i često je zakazivala 
velika sijela u svojoj kući; bivalo je tu po stotinu i više 
osoba, a najviše omladine. Ovim sijelima smo Se imaprijed 
radovali i svi podjednako veselili, jer je ona stizala do svakog 
do star«g čeljadeta i do najmlađeg djeteta. Kakve je sve igre 
i šale znala prirediti! Bili su to pravi umjetnički programi. 
Ona koja je čeznula za školom i savremenim životom, bila je 
u isto vrijeme nenadmašna u svim kućnim poslovima i bila 
stub velikog porodičnog domaćinstva. 

— Oko Vahide su se okupljale žene i djevojke naše mno- 
gobrojne šire porodice — sjeća se Teufik Maglajlić. — Pravo 
veselje bile su mobe, koje je u svojoj kući često priređivala. 
Jedanput se mijese rezanci za zimu, drugi put tarhana, ili 
se čisti voće i peče pekmez ... Uz pjesmu i priču vrijeme pro- 
lazi brzo^ a posao se obavi s lakoćom. I mi muškarci rado 
smo odlazili na ova vesela sijela. Vahida nije propuštala da 
progovori o onome što je boli, a čime je pogađala ženska 
srca. Naročito često pominjala je prava koja uživaju samo 
muškarci. »Oni idu na fakultete, kreću se slobodno, a mi osta- 
jemo kod kuće. Pa i kad izlazimo, sputane smo žarom, kao 
buba u čahuri . . .« Tako okuplja žene oko sebe, svakodnevno 
proširuje svoj krug, kako bi u njima postepeno našla razu- 
mijevanje i podršku za svoje kasnije akcije. 

Koliko se puta sjetila, u posljednji čas, da bi mogli ići 
na izlet: bilo u Slatinu ili drugdje. Dovoljno je bilo da prođe 
korzom, ili da nas sretne na nekom drugom mjestu, pa da 
kaže: »Pokret u četiri sata, ponesi . . .« Znalo se, ona će sve 
organizovati, raspodjeliti posao, a sama uraditi najviše. Zbog 
toga niko nije imao utisak da Vahida zapovijeda. A kad bi se 
izjutra iskupili na ugovorenom mjestu, nismo bivali iznena- 
đeni ugledavši velika kola sa konjima — »tarnice«, natovarena 
svim i svačim. U kola bi se potrpali, nas dvadetak, i uz pjesmu 
i svirku kretali. Na teferiču nas je podsticala da se takmičimo 
u trčanju i obično je pobjeđivala, premda su se takmičili i 
muškarci. Cesto je svraćala u seoske kuće, bilo kojim povo- 
dom, i otpočinjala razgovor o svakidašnjim prilikama . . . Že- 
nama bi, uz razgovor, za nekoliko minuta pokazala kako se 
plete bluza, džemper ili nešto šije. Na izletu u Đronzanom 
Majdanu skinula je nekom mališanu predugačke pantalone 
koje je naslijedio od starijeg brata i za tren oka od njih na- ^S^ pravila dvoje kratke. Uz to je okupljenim ženama preporu- 
čila takve hlače kao jeftinije i praktičnije. 

U svim događajima u toj velikoj porodici ona je po* 
magala, radila, i kad se radi o bolesniku ili o udaji i ženidbi. 
Kad su se njene rodice, dvije sestre, istovremeno udavale,^ 
ona je načinila plan šta sve treba da ode za njima kao op- 
rema. Zašla je po kućama rođaka i prosto ih »oporezovala« 
— šta ko treba da donese, da ne bude istih stvari. Dobivši 
ruho jedna od sestara je uzviknula: »To samo Vahida može da 
napravi!« Nije joj, recimo, bilo teško da provede i po niedjelju 
dana u kući gdje je neko unuro. Priskakala je u pomoć ne 
samo rodbini nego i komšiluku. Mirnim putem i na najzgodniji 
način umjela je da otkloni nesuglasice i sitne svađe. Sjećam 
se, odrezala je kosu, a pod njenim utjecajem isto su učinile 
neke njene rođake i drugarice. Za njenog oca i nanu bilo je 
to strašno; tim više, što su se baš za njom i ostale povele. 
Kako nikako nije mogla da ih ubijedi, da kratka kosa nije 
sramota, povela je majku i nanu u posjetu kod stare tetka- 
-Zize, najstarijeg člana porodice, poznate kao velikog zaštit- 
nika omladine. Kad joj se Vahida požalila, tetka se okrenula 
njenoj majci i rekla: »Nemojte ih gledati otrag nego samo- 
sprijeda. I vi ste imale odrezane solufe . . . Tako je bilo u naš 
vakat, a u njihov ovako . . . Sve sa svitom!« 

Posebno se sjećam onih časova prosvjećivanja koje je 
Vahida u vidu sijela često pripremala za žene: tu smo i fa- 
šizam razobličavali čitajući izvod iz Hitlerovog »Majn kam- 
pf «-a, što mi je Buš^) bio dao. 

— Bilo mi je devet godina kada je kod nas počela zala- 
ziti priča Mubera Osmić^). — O njoj sam znala jedino da u 
kući ima mnogo muških članova, prilično strogog oca, sestru 
i pune ruke posla u upravljanju domazlukom. Iz moje stvarne 
priče o djetinjstvu ime svog junaka — Vahide zarežala bih 
svuda po Gornjem Seheru, Novoseliji, Stupnici, po centru i 
periferiji Banjaluke, njenoj okolini i svuda po našoj zemlji. 
Tim prije što je bila žena onoga doba kada je ženina vrijed- 
nost u društvu i porodici bila gotovo istovjetna ša ma kojom *) Narodni heroj Mahmut Bušatlija. 
*) Karabegović Berka. 190 Sa izleta u Gornji Seher. V vrhu slike lijevo je Vahi- 
đina majfca, Vahida u dnu prva s lijeva. 

stvari u kući, rad na cijeni robovskog, prava nikakva, a duž- 
nosti beskrajne . . . 

Sijela su bila gotovo jedina mjesta gdje je naša udomlje- 
na ženska čeljad mogla da kaže fita misli, želi i osjeća. Tih 
sijela se sjećam joS od 1935. godine pa nadalje. Zakazivana 
su obično u njenoj i našoj kući, ili negdje po Gornjem Se- 
heru. Vahida ih je obilno koristila za razbijanje raznih pred- 
rasuda; da knjiga nije za žensko, da se žena mora kriti i sve- 
mu pokoravati. Ponekad bi čitavo druStvo povela na poznata 
»UzdaniCina« sijela sa igrankama. Na taj način je znatno 
omasovila »Ženski pokret«. Propagirala je pismenost, borila 
se za emancipaciju žene, specijalno muslimanke^. 

— Sa prozora sam je ugledala — sjeća se Bisera Hasan- 
ba£ić. — U koracima, vedrom pogledu njenih zelenih očiju i 
poznatom osmijehu, ogledala se sigurnost i pouzdanje u samu 
sebe i svoje pothvate. USIa mi je u kuću smiješeći se, ali sam 
joj na licu pročitala da se radi o nekom zadatku. Obratila mi 
se ozbiljno: ^Trebalo bi popisati sve nepismene muslimanke; 
doSla sam da i tebe zamolim da nam pomogneS . . .» Rukovo- 
dila je popisom radi okupljanja muslimanki na analfebetske tečajeve. Sto su organizovali komunisti kroz đruStva »Gaj- 
retc i »Uzdanica«^ Te iste, 1940. godine, napredna radnička i 
studentska omladina pripremila je preko BSK-ii') svoju za- 
bavu. Vahida je dobrovoljnim prilozima obezbijedila bogatu 
tombolu. 2ene su je radosno dočekivale, uvijek vesela lica, 
jer im je uz svaki posao donosila i vedriniL Vahidi nije trebalo 
davati ideje za rad. Bila je sva od korisnih ideja, čijem je 
ostvarenju odmah pristupala. 

— Radničko društvo »Prijatelj prirode« — priča dalje 
Berka Osmić — bilo je ponosno na Vahidu, kao svog istaknutog 
člana. Djelovalo je većmom ljeti jer su izleti bili glavna for- 
ma rada. Išlo se pješice, najčešće negdje pokraj Vrbasa, a 
muškarci bi čamcem prevozili hranu. Odlazili smo u Trapiste, 
Slatinu ili Han-Kola. Nisam znala čime je direktno bila zadu- 
žena, ali svaki njen posao izgledao je spontan. Zahvaljujući 
njenom toplom odnosu sa seljacima, ovo društvo je uključilo i 
seosku omladinu, pored radničke i studentske. Seoska omla- 
dina u Han-Kolima radovala se našem dolasku. Donosili smo 
im raznu literaturu, sa nama su pjevali... Jednog dana se- 
ljanka iz Han-Kola sjaha s konja ispred naših vratnica i upita 
moju sestru Aišu®): »Kako bi našla gospojicu Vajidu?« Radilo 
se o dogovorenom poslu. 

— Moja majka je kod njih 1930. pomagala u domaćinstvu 
pa sam u toj porodici bio kao njen član — priča Safet Fejzić. 
— Kad sam izgubio roditelje, Vahida se brinula za moje da- 
lje školovanje i smjestila me u internat »Gajreta«. Nisam je- 
dini od radničke omladine kome je ona pomogla. Tu je Džeh- 
verović Rušid kome je, kao siromašnom đaku, takođe omogu- 
ćila da se školuje i sam izdržava. Partijska organizacija u 
Banjaluci organizovala je 1939/40. besplatan kurs za učenike 
sa popravnim ispitom, koji je pohađalo 150 đaka. Rukovodio je 
psman Karabegović. Vahida je obezbijedila prostorije. Uspje- 
šan završetak kursa obilježen je izletom u Gornji Šeher — 
na Suturliju^). Vahida je dovela i većinu roditelja ove djece. ') Banjalučki sportski klub. 

*) Aiša Karabegović, komunista, 1942. svirepo ubijena od čet- 
nika. 

^ Suturlija: Veći potok — čitav taj uvučeni kraj iznad gornjeg 
dehera, bio je omiljeno izletište KAB-a. 

19Ž Ivica Mažar se osvrnuo na rad kursa i izložio političku situa* 
čiju, a zatim je izveden kulturno-umjetnički program. 

— Zivele smo u istom gradu. Poznavala sam još pre rata 
nju i njenog brata Mimiba — kaže Jela Perović. — Otac kadi- 
ja, strog čovek, bio je vrlo cenjen u Banjaluci. Majka, dobra, 
plemenita žena. Videla sam je prvi put 1941. kad sam tražila 
Vahidu da joj nešto poručim u vezi sa prikupljanjem priloga 
za NOP. Vahidu ne nađoh kod kuće. Dočekala me njena maj- 
ka-kadinica i primila blago, s poverenjem, iako me dotad 
nije videla. Bila je izgleda upućena u aktivnost svoje dece. I 
ostala Vahidina braća bili su napredni ljudi. Vahidu sam sre- 
tala u akcijama naprednih ljudi: na predavanjima, priredbama, 
izletima i drugim manifestacijama Kluba akademičara, dru- 
štva »Pelagić«, »Ženskog pokreta«, »Prijatelja prirode« i osta- 
lih. Redovno je davala i sakupljala »Crvenu pomoć«. Bila je 
uvek otvorena, direktna i originalna u izražavanju. Vesta vt 
recima. Sugestivna, posedovala je moć uticaja na ljude. Bila^ 
je osrednjeg rasta, sportskog izgleda, čvrsto građena. Te~ 
meljna. 

— Mnogo S£un slušala o njoj — priča Ruža Maglajlić, žena 
Vahidinog brata Ekrema. — Ilegalni radnici iz B. Luke, Ka- 
zas i Maslo, navraćajući kod nas u Zagreb pričali su kako jer 
jako stroga u gledanju na odnos muža i žene u braku. Ekrema 
sam ludo voljela i pobojala sam se da će njena strogost utje^ 
cati na naše odnose. Ekrem zbog ženidbe nije smio kući. Me- 
đutim, kad je došla u Zagreb, Vahida nije mogla a da nas ne 
obiđe. Vidjela je da kao studenti živimo bijedno, u jednoj sobi„ 
pa je prodala svoj biser i naušnice, i kupila nam je najneop- 
hodnije od odjeće. Otada nam je svakog mjeseca slala paket 
hrane i drugih stvari. Avgusta 1939. došla sam kao profesc«^ 
na službu u Bjmjaluku. Nisam se, što kažu, ni okrenula u 
gradu, nisam još ni ušla u njihovu kuću, a Vahida mi jedno- 
stavno reče: »Draga moja, vrijeme je da se prihvatiš posla; 
kakvog, ti već znaš. Popodne idemo na sastanak.« U prosto- 
rijama Ženskog pokreta našle smo se sa Dušankom Kovačević,. 
Stankom Subić i još nekoliko drugarica. Na sastanku, je bilo 
govora o predstojećoj skupštini i izboru odbora. Meni je do- 
dijeljena dužnost blagajnika. Njeno djelovanje išlo je za tim. 
da svim mogućim metodima probudi kod žena. svijest onji- 

13 — 2ene heroji 1^1^ hovoj neravnopravnosti i teškom položaju u porodici, braku, 
i u društvu. Pri svim tim nastojanjima bila je uporna i do- 
sljednja. Koristila se živom riječi, literaturom, predavanjima 
i ličnim kontaktom, služeći se uvijek primjerima iz svakidaš- 
njeg života. Na sijela preko Vrbasa i u Gornjem Seheru, pozi- 
vale smo napredne djevojke i svaka od njih povela bi još koju. 
Našla bi se i harmonika. Djevojke su obično radile ručni rad, 
a Vahida je istupala sa unaprijed pripremljenim programom. 
Čitale smo iz knjiga, novina i sakupljale pomoć za drugove 
u koncentracionim logorima. Neke žene su je osuđivale, i to 
one imućnije: da se bavi muškim poslovima. One siromašnije 
su joj odobravale ali, misleći da je neravnopravnost bogom- 
dana, govorile su: »Moja Vahida, ne može to kod nas tako 
biti.« Ako nije mogla drugačije, uzvratila bi: »Draga moja, 
tako će ti biti, pa ti radi šta hoćeš.« 

Sve poteškoće i prepreke strpljivo je savlađivala, često 
nailazeći na nerazumijevanje i svojih najbližih. Malograđan- 
ska čaršija, namjerno ili iz neznanja i vjerskih predrasuda, 
krivo je tumačila njen stav i nastojala ju je okaljati i u gradu 
i u porodici. »Kao Vlahinja! Obukla usku bluzu, odrezala kosu, 
ide u kino, pozorište... Zašto je poletila u takvo društvo?! 
Sta će iijoj Dušanka Kovačević, koja hoda po Beogradu...« 
govorili su babi. Zbog toga je ponekad u kući bio lom, pri 
čemu je i majka mnogo trpjela. Bilo je muslimana koji su 
priželjkivali da se njome ožene. Prilazili su kadiji lično ili 
poručivali preko nane i drugih da se ona mane pomenutog 
društva, jer joj se samo pod tim uvjetom vrata udomljenja 
širom otvaraju. I bliža i dalja rodbina vršila je pritisak na 
nju. Zabranjivali su joj da izlazi. Takvo stanje trajalo bi mje- 
secima. Ipak je izlazila. Ja sam joj u tome često pomagala: 
Babo mi je, kao sinovljevoj ženi, vjerovao. Rekla bih da mo- 
ram u školu pa neka mi Vahida pravi društvo i sačeka me u 
zbornici. Cim bismo izašle iz kuće, ona je odlazila svojim a 
ja svojim putem. Dešavalo se čak: reknem babi da joj nije 
dobro, da leži. Smotali bismo nešto i stavili u njen krevet; kad 
on proviri, nek i>omisli da je u postelji. 

Pričala:mi je da se zabavlja sa Srbinom i da je on »jedini 
ž^ koga bi se mogla udati« ali radi oca, koji je veliki autoritet, 
to nipošto ne bi učinila. Povjeravajući mi se plakala je. Po- 
žalila se da je ni majka u tome ne bi razumjela. Mada ju je 
li sveniu pred ocem štitila, često ju je opominjala: »Vahida, 

ih 12. oprila 1940. godine na svadbi sestre Munibe. Gore, 
s lijeva no desno: braća Nazim, Dževađ — poginuo, 
Dr Ekrem, Munib — poginuo, Mitniba i suprug Fadil 
Sarič — poginuo, narodni heroj, braća Osmon, Mediib 
fpopinitoj. Dolje: Alijo, Ruža supruga EferemoDa i 
Vohido. 

šta radiS!?« »Meni je jasno da neću imati svoje lične sreće 
— Saputala je sjetno, brišući oči. Sve svoje nadanje i snagu 
uložiću u rad. To mi je svrha života i u tome osjećam naknadu 
i veliku radost.« 

Posebnu je brigu vodila o kući. Uvela je peglanje rublja 
i svakome postavila krevet, jer dotad se spavalo po podu na 
dušecima. Nastojala je da se u kući jede Sto viSe zeleni. Odr- 
žavala je besprijekornu čistoću u čitavoj kući. Stalno je osuđi- 
vala običaj žena da hodaju po mahali i ispijaju kafe. — Kad 
bih subotom polazila u Zagreb, uvijek mi je sašila nešto novo 
»da se pokažem pred mužem«. 

— Naše drugarstvo počelo je u doba njene aktivnosti u 
Ženskom pokretu — priča Dušanka Kovačević. — Patrijar- 
halno vaspitanje i običaji namijenili su joj sudbinu domaćice. 
Trebalo je da zar i tamni veo preko lica izjednače njen život 
sa životima hiljada muslimanskih žena čiju je potlačenost ona poznavala i osjećala više nego iko. U napredne ženske orga- 
nizacije nju nije doveo slučaj. Dovela ju je lična pobuna protiv 
života koji joj je namijenjen, divna ljudska želja za slobodom, 
znanjem i akcijom. Sposobna i inteligentna, duboko osjećaj- 
na, brzo je shvatila vezu između radničkog pokreta i borbe za 
oslobođenje žene. Radnički dom zamijenio je ovoj izvanrednoj 
ženi više školovanje što joj porodica nije omogućila jer je 
bila žensko, a knjige i borbene pjesme zamijenile su mahalska 
sijela i razgovore u kojima je prolazio društveni život musli- 
manki. Nevjerovatna je bila njena želja za znanjem i uče- 
njem. Negdje u svom krevetu držala je desetine knjiga iz 
oblasti ekonomije, filozofije, prirodnih nauka. Cesto smo no- 
ću čitale. Zajedno smo proučavale »2enu i socijalizam« — 
Bebela. Jednom mi je, ustručavajući se, pokazala svoj prvi 
članak. Dala mu je naslov: »Istina o životu muslimanke.« Bio 
je nevješt, ali snažan svojom iskrenošću i osjećanjem. 

Njen društveni rad u to doba bio je sputan obzirima pre- 
ma porodici: Trebalo je nositi zar, sakriti od oca svoje odlaske 
na konferencije, svoje drugovanje sa »inovjercima« i komu- 
nistima. Ipak, nikad nije izostala. Oznojena od trčanja i žurbe, 
stizala je na sastanke, zbacivala zar i prenosila se u svijet 
kratkotrajne slobode i učenja, svijet za koji je htjela da živi 
i bila spremna da umre. Sjećam se kako je dolazila na radničke 
priredbe: Raspremila bi svoju postelju, stavila cjepanicu i 
pokrila je jorganom. Površnom posmatraču, a to je najčešće 
bio otac, koji ju je kontrolisao, učinilo bi se da je ona u po- 
stelji. To skrivanje osjećala je kao poniženje. Mrzila je laž, a 
bila je prisiljena da se neprestano služi raznim izgovorima zbog 
izostanaka i izlazaka iz kuće. A u svemu tome, na njenoj stra- 
ni bila je tiha, plemenita majka, puna vjere u Vahidu, u nas 
sve, puna želje da njena djeca budu sretnija i slobodnija nego 
što je ona bila. Čitava kuća, zahvaljujući Vahidi i majci, odi- 
sala je širinom, himianošću, susreti jivošću prema ljudima i 
spremnošću da pomogne. Svoju spretnost i umješnost u do- 
maćinstvu, koristila je da sašije drugaricama haljine, da or- 
ganizuje bife na radničkim i studentskim priredbama, a često 
su vredniji ukrasi iz njene kuće ukrašavali sale za radničke 
konferencije i priredbe. 

— Vahidu sam upoznao — sjeća se Vaso Butozan — kad 
je vrlo požrtvovano i uporno sakupljala priloge za pakete 196 našim drugovima, uoči rata interniranim u logor. Razumije 
se, pri tom je u svojoj jednostavnosti sažeto i sa ljubavlju go- 
vorila i o likovima i borbi tih drugova. U ovoj svojoj brizi išla 
je još i dalje: brinula se i o njihovim porodicama. »Ne smije- 
mo dozvoliti da djeca gladuju dok dušmani i fašisti drže u 
logoru i muče njihove očeve i braću« objašnjavala je energično 
1 bez siiza, sakupljajući hraniL 

— U maju 1941. Rada Vranješević me primila u KPJ i 
saopštila da mi Partija povjerava vrlo odgovornu dužnost 
upravnika Činovničke menze — sjeća se Safet Fejzić. — Rekla 
mi je da je tog istog dana u KPJ primila i Vahidu, i da ću 
preko Vahide držati vezu sa njom. Ova menza je u stvari bila 
glavna kurirska veza grada sa Pokrajinskim komitetom u 
Sarajevu, sa Kozarom, Centralnom Bosnom i neposrednom 
okolinom Banjaluke — Ponirom®). Ovdje je stizala i sva pošta 
za druga Starog koju sam $amo ja, lično, primao. Predsjednik 
menze bio je Vaso Butozan, a hranili su se u njoj ilegalni 
radnici iz čitave Bosanske krajine. Dolazila je i Zaga Umiče- 
vić, Jovanka Cović, avijatičar Franjo Kluz i Adil Alagić... 
Prikupljao je ovdje i materijal za šumu: Vahida je donosila 
oružje, municiju, sanitetski materijal, a najčešće su joj po- 
magali omladinci Dalko Dervišić i Enyer Rizvanbegović. Sve 
se odvijalo brzo. Priloge smo odmah sakrivali u spremište kod 
gomile krompira, paprika i ostale zeleni. Kad sam jula 1941. 
izabran u Mjesni komitet, preko Vahide sam stalno držao vezu 
druga Starog sa Radom Vranješević i Dušankom Kovačević. 
Umotana u zar, Vahida je imala znatnu ulogu u održavanju 
kurirskih veza po gradu, a i izvan grada. Vezu je uspostav- 
ljala i sa »vezom« na Han-Kolima, dolazeći pri tom samo do 
Suturlije. U tim stvarima, uvijek i u svako doba, najsigurnije 
je bilo obratiti se na nju. 

— U njezinoj bašti, na travi pod voćkama, sastalo se u 
proljeće 1941. dosta drugarica — sjeća se Zumra Cejvan. — 
Atmosfera rata uveliko se osjećala. Prva nam se toplo obratila 
Rada Vranješević. Govorila je i Vahida, sugestivno, o rukovo- 
dećoj ulozi Partije, o teškim zadacima koji su pred nama . . . 
Snažnim riječima prosto nam jeiiiijevala nadu u pobjedu. «) Prvo brdo do B, Luke, ^^SPk Baš iz njenih riječi osjetila sam koliko je plemenita borba 
kojoj sam i sama prišla. Htjela bih bar malo da osvijetlim njen 
lik, jer takvog druga, borca i radnika ja više nisam srela. 
Posjedovala je sve čime se odlikuje pravi komunista i narodni 
borac. 

Jedan momenat ostao mi je u dubokom sjećanju. Negdje 
u ljeto došla sam k njoj da primim zadatke. Dočekala me 
sva ustreptala i odmah mi pokazala pismo koje je upravo 
stiglo od naših drugova iz šume. Tražili su nešto odjeće; u 
tome su jako oskudijevah. I dok sam ja čitala, ona je izvukla 
ispod sećije dva kofera krcata raznovrsnim platnom. Smjesta 
je počela da kroji, uzvikujući: »Zar ovo da stoji ovdje, a naši 
drugovi da idu goli i bosi!« Bio je to dio njenog ruha, ali na 
Ucu joj se nije odrazio ni tračak tuge. Sta više, osjetila sam 
da je strašno ljuta na samu sebe što se ranije toga nije sjetUa. 
Još dok sam sjedila, završavala je komad po komad veša. 
Drugom prihkom njena majka mi se potužila kako joj nestaju 
mnoge stvari iz kuće: »Eto, juče sam svu kuću prevmula, da 
nađem rorove i postavim peć u sobu, ah nigdje ni jednoga. 
Kao da ih ni imala nisam!« Vidjela sam jednom kad su im 
pred kuću došH kuriri sa konjima i Vahida mi u povjerenju 
reče da će svu zalihu namirnica, što su njeni za porodicu 
spremiU poslati »gore«. 

— Predviđajući događaje — sjeća se Ruža MaglajUć — 
svekar je uoči rata sakrio pod stepenice, što vode iz prizemlja 
na sprat, izvjesnu količinu namirnica. Bio je uvjeren da za 
to niko ne zna i da su stvari na svom mjestu. Ostao je za- 
prepašten kad je vidio da tamo više nigdje ništa nema. Po- 
red toga, Vahida je pokupila od oca i braće sve vimeno, ispara- 
la i podijelila ženama da pletu za borce. Iz kuće je iznijela 
gotovo sve posteljno rublje; ni plahtu nismo imah da promi- 
jenimo. Sanduke sa svojim ruhom potpuno je ispraznila. Do- 
maći svileni bez, namijenjen postelji, u gaze je pretvorila i 
prije slanja čak i sterilizirala. Tako je Vahida sve što se mog- 
lo obući, obuti i pojesti, iznijela iz kuće svojih roditelja i ot- 
premila u šiunu. I kadinica je doprinosila: »Bolje živo neg 
čestito, mislim se gledajući onu studen, a partizanima zima, 
pa dignem ćilim s poda, uzmem jednu curu iz komšiluka, za- 
ključam je u sobu i — pori! Moja Muniba i Milica Vranješević, 
koja se krila kod nas, svaki dan po jedne rukavice opletu: 

9 jedan prst crven, drugi žut, zelen . . . Cijelu kuću od krova 
do podriuna, pretvorila je u skladište raznovrsnog materijala 
za partizane. Pribavljala ga je dovijajući se na razne načine. 
Jednoga dana kadija se popeo na tavan i oči mu stale od čuda 
kad je ugledao kamaru — zakrčila pola potkrovlja« Čega tu 
sve nije bilo: od sjekira do radio aparata . . . Pogled mu se 
prikovao za stari crnogorski pištolj, porodičnu uspomenu, što 
je dobio od oca. Ni njega nije zaboravila. U tome radu ni mene 
nije štedila. Jednom je u kuću unesen džak bijeloga brašna, 
što smo sledovali na veliki broj članova naše porodice. Braš-« 
no je tu omrklo, ali nije osvanulo. Znala sam da je to Va- 
hidino djelo. Na moj prijekor, samo mi se podsmjehnula: 
»Kadinice, ti misliš da si samo ti živa.« Prvi puškomitraljez 
koji je iz Banjaluke iznesen u šumu pribavila je Vahida od 
ustaše, dugodišnjeg stanara naše dvorišne kućice-barake. Vid- 
jela sam ga kako preko bašte prenosi oružje u naš kokošinjac. 
Vahida se nasmijala mojoj zbunjenosti: »Ne boj se, nije Vlah^ 
ovo je Sokac!« Ne znam kako ga je za to pridobila. Radila je 
tako iz dana u dan, sve dok je nisu zatvorili. Opustjela mi 
je kuća bez nje. 

— Od nje sam — kaže Zumra Cejvan — prvi put čula 
partizansku pjesmu. Dok smo u njenoj sobi prebrojavale pri- 
kupljeni materijal, tiho je zapjevala: »Po šumama i gora- 
ma . . .« Naučila ju je od boraca odlazeći na Sehitluke. Bila 
je uzbuđena, oči su joj zasuzile. Željela je da se bori s puškom 
u ruci, ali Partija je od nje tražila da ostane u gradu. Spretna 
i hrabra, izvršavala je zadatke i okupljala sve više i više sim- 
patizera . . . Kuća joj pored same policije, a ona radi bez pre- 
kida, kao da im prkosi. 

— Pohađala je sanitetski tečaj još u okviru Ženskog po- 
kreta — kaže Teufik Maglajlić. — Po okupaciji, povezala se 
sa osobljem Državne bolnice i Higijenskog zavoda, uspjela da 
stvori antifašističke grupe i sakupljala instrmnente, lijekove i 
sanitetski pribor. Jednom me pozvala da odemo skupa u Hig. 
zavod po sakupljeni materijal; primivši ga sve je vješto uvila 
u obliku novorođenčeta i »bebu« javno nosila sve do svoje 
kuće, odakle su prilozi odašiljani u šumu. U tim teškim danima 
organizuje grupe žena od Lauša do Rebro vca, s kraja na kraj 
Banjaluke, i one joj pomažu u radu: pletu, šiju, sakupljaju 

19a odjeću i obuću za partizane. Visoka i jako mrSava Aiša, žena 
rudara Adema Celela, bila je kurir za Sumu. Vahida je usred 
ljeta znala na nju da navuče i po devet džempera, ili da joj 
cko tankog struka povjeia mnoštvo čarapa i obmota metrima 
tkanine U veliku korpu stavljala je ostali prikiq>ljeni ma- 
terijal i prekrivala ga zeljem. Tako opremljena, a ipak pod 
žarom neupadna, Aii^ je odlazila partizanima pored ustala 
na mostu, kada je bilo najteže preči Vrbas» straže ixx)strene, 
i nikad joj se nije desila nezgoda, jer je oprezna Vahida umje- 
la sve da predvidL Kao blagajnik Crvene pomoći, za šumu je 
Vahida što6ta i kupovala. »Evo ti novac — stavljala mi je 
u zadatak — pa kupi muških pulovera bez rukava i kožnih 
kapa sa zaušnicama. Kad zaduva, ozebu prvo ušL« Opasnosti 
su njen svakodnevni pratilac, ali ona radi ne prežući pred 
policijom. Premetačine u njenoj kući postaju obična stvar; 
pri jednoj, našli su Milicu Vranješević bez legitimacije. Va- 
hida ju je uvjerljivo predstavila kao svoju iznenada oboljelu 
rođaku i sve je prošlo dobro. 

— Upoznala sam Vahidu 1941. preko njenog brata Mu- 
niba koji je još prije rata ilegalno radio s mojim mužem — 
kaže Temka Alibegović. — Otada znam poštenu Maglajlića 
kuću. Kad je Munib otišao u šumu, Vahida je neustrašivo na- 
stavila svoju djelatnost sa mojim mužem i sestrom Sidom. 
Nikad se ničega nije bojala. Pričala mi je kako je, osim dru- 
gih ilegalaca, u ormaru krila druga Starog i Vašu Butozana. 
Preko saradnika, a i sama lično, sakupljala je narodnu pomoć. 
Bezbroj puta je s receptima odlazila u banjalučke apoteke 
i uspijevala da iznese otuda veće količine sanitetskog mate- 
rijala i lijekova. Cesto sam je viđala kako, oko podne, prolaz 
uskim sokacima put »Crne kuće« odnoseći zatvorenicima hra- 
nu. Vješto se povezala sa velikim brojem žena i pridobila ih 
za rad; donosila im je materijal, a one su šile za borce. Jedne 
večeri škripnuše vratnice i ugledah Vahidu kako sva zadihana 
prti povelik paket. Bilo je to veliko šatorsko krilo. Odmah 
smo ga iskrojile u nosila i torbe za mimiciju. 

— Dolaskom okupatora sva se užurbala — spominje Bi- 
sera Hasanbašić. — Činilo mi se, ni jednom trenutku nije dala 
da prođe beskorisno. Žurno je ula^a u moju sobu, gdje me 
zaticala za mašinom, predavala mi materijal za šivanje ruk- šaka i raznobojnih žarova i brzo nestajala. Uvijek je dolazila 
45a zadacima, kakve je kome namijenila. Takva, kakva je bila, 
postala je u mojim očima velika. 

Koristeći svoje široke veze Vahida je nekoliko puta druga 
Starog smještala iz stana u stan da bi tako izbjegao progonu 
ustaša. 

— Svestrana aktivnost Vahidina ispoljavala se naročito u 
danima fašističke okupacije — sjeća se Vaso Butozan. — 
Partija je u Banjaluci vršila obimne i raznovrsne pripreme za 
ustanak. Dolazili su ovamo mnogi drugovi, u prvom redu oni 
koje je trebalo skloniti ili prebaciti u partizane. Mnogi su 
pomoću Vahide nalazili sigurno sklonište ili »vezu« za odlazak 
preko Vrbasa, Gornjeg Sehera ili Sehitluka . . . Govorila bi uz 
put svome saputniku da je u partizanima dobro, i kako je 
cijela Banjaluka skočila na noge da pomogne partizane i par- 
tizanske porodice. »O svakome vodimo računa, ne treba se 
plašiti, nije potrebno da se u partizanima brinete za vaše fa- 
milije«. Tako bi uvjeravala skromna, neustrašiva Vahida; ri- 
ječima jednostavnim, katkad malo i oporim. 

Koliko sam se i sam poradovao kada me je jula 1941, po- 
slije prelaza u ilegalnost, ona posjetila i donijela mi poruku 
druga Starog da se i ja spremim za izlazak. Bilo je to kod 
krojačice Roter, gdje se, pored ostalih, krio i drug Stari. 
S obzirom na svoje porijeklo, ova nije bila sumnjiva. Mnoge 
drugarice, pod izgovorom da dolaze »na probu«, održavale su 
vezu sa nama. Tom prilikom mi je donijela muslimanske žen- 
ske haljine, zar i cipele sa visokim petama, da bih što sigur- 
nije mogao proći kroz grad do Sehitluka. Koliko se snašla 
da me preobuče, bila je nesretna kad je vidjela da u takvoj 
odjeći neću moći da krenem. Vratila se i saopštila to drugu 
Starom, na šta joj je on preporučio da pustim brkove i tek 
kad mi narastu mogu ići. Kad je došlo vrijeme, pojavila se 
Vahida i donijela mi hrane, knjige i rublje, da mi se nađe 
do polaska i uputila me dalje. 

— Vahida je drugovala sa mojom starijom sestrom Ai- 
šom, takođe aktivistom — kaže Mubera Osmić. — I mene 
su angažovale na raznim zadacima, srazmjerno mom uzrastu. 
U jesen 1941. Aiša me poslala da donesem nekakvu »vimu« 
od Vahide. Ušla sam na sporedni ulaz, u dječju sobu, i sjela na 'tfJSS. sećijiL Pružajući mi korpu prekrivenu peškirom Vahida reče: 
»Znaš šta, Berka, ovo nije samo vuna, to je mimicija za par- 
tizane, a odozgo sam stavila klupčad. Berka, dušo, čuvaj se 
preko mosta, a i put je dalek. Ako se nešto desi — tu je 
malo zastala i brzo dodala — ako padneš, pa ti se prospe, ne 
govori odakle nosiš. Svrati kod Sandora, daće ti jedne ba- 
kandže.« 

Vahida je i svome bratu Aliji, još dječaku, davala slične 
zadatke. On spominje: Stavila bi mi u ruke korpu s mimicijom, 
ovlaš zastrtu ručnikom, i nasavjetovala: »Ako te zaustave, 
baci korpu u Vrbas, a u krajnjoj nevolji skoči i ti u vodu.c 

Sakupljanje starih bosanskih čilima i serdžada, karakte- 
rističan je primjer njene snalažljivosti. Noćima se to na sije- 
lima paralo i pleli džemperi, šalovi, čarape . . . 

Za četvrte ofanzive, krećući se prema Satom, odmarali 
smo se u kući strica Gavrila Principa nedaleko Bos. Grahova* 
Bilo nas je mnogo. U kratkoj bimdi od pliša i smeđim panta- 
lonama, sa pištoljem o pojasu, učinila mi se ozbiljnija nega 
ikad. Dok sam pjevala, sjela je uza me i počela plakati. Za- 
grlila sam je i upitala zašto plače. Sjetila se Aiše, reče, ona 
je toliko željela da me vidi. Cijelu noć peli smo se na Šator. 
Probila se vjerovatno na drugu stranu jer je više nisam vid- 
jela. Da, zarežala bih njeno ime svuda, kao što mi se ona usje- 
kla u sjećanje: beskrajno požrtvovana, nesebična, skromna, sa 
neiscrpnom energijom. 

— Smjelo izvodi akciju za akcijom . . . Ponašala se pri 
tome — sjeća se Dušanka Kovačević — kao da nikakva opa- 
snost njoj ne prijeti nego treba samo druge da zaštiti. Svoju 
kuću, u kojoj je život dotad tekao mirno, tako reći preko noći 
je pretvorila u skladište hrane, obuće, odjeće, sanitetskog ma- 
terijala, oružja, oruđa ... Tu je organizovala i pravu radionicu 
rublja. »Prostrana kuća sa sobama debelih zidova i gustim 
zavjesama na prozorima, koji ni usred ljeta nisu propuštali 
vrućinu, u kojoj je mirno i udobno tekao život relativno obez- 
bijeđene porodice, postala je važan centar mnogih koji su ile- 
galno živjeli i radili u Banjaluci. Duša cjelokupnog tog rada 
bila je Vahida, kći patrijarhalnog kadije, čijoj je snazi i že- 
ljama davno postao tijesan zar i uska perspektiva muslimanske 
djevojke koju joj je namijenila patrijarhalna sredina i običaji. 
U sav svoj posao imosila je sestrinsku ljubav i brigu za sva- 

202 kog čovjeka. Nikada nisam vidjela Vahidu da se pred nečim 
zbunila. Kao da je bila stvorena za to burno, uskomešano do- 
ba, kao da joj je ono pomoglo da oslobodi do kraja svoju neis- 
crpnu snagu i vjeru u bolji život.« (»Krajiške brigade« — Du- 
šanka Kovačević). 

Njena dovitljivost i smisao za organizovanje ilegalnih 
akcija postaju tih dana gotovo poslovični. Dogovorila bi se 
recimo sa trgovcima Jevrejima, dok im radnje još nisu bile 
oduzete, da joj dadnu veće količine robe po neznatnoj cijeni, 
tek da se naplati: sapun, šećer, brašno, četkice za zube . . . 
Jedna njena akcija ostaće nezaboravna; nije to bilo po zadat- 
ku nego po njenoj vlastitoj inicijativi i odluci. U doba ma- 
sovnog ubijanja i odvođenja u logore Srba i Jevreja, Vahida 
obilazi po gradu srpske i jevrejske porodice, upozorava ih da 
će im neprijatelj oduzeti svu imovinu i ističe koliko je važno 
i korisno ako nešto od toga dadnu za ustanike. Tim putem 
je obezbijedila radio-aparate i mnoge druge stvari. Kad smo 
u gradu organizovali sanitetske tečajeve, ona je pribavila sa- 
nitetski materijal i za tečajeve i za šumu. U jesen 1941. u svojoj 
avliji ograđenoj visokim tarabama pripremala je velike koli 
čine pekmeza. »Na četiri vatre, četiri kazana« — kako kaže 
kadinica. »Imaćemo pekmeza dok god traje rat« primijetila je, 
a Vahida je dočeka: »Nećemo ga, stara, ni okusiti! Ovo će ići 
tamo gdje treba.« 

Oko smještaja ljudi koji su bili u ilegalnosti činila je 
prave podvige. Pribavljala im je žarove i drugu odjeću, a 
kod nje bi se našli i ključevi velikog broja ilegalnih stanova. 
Iza policijskog časa nikada niko nije ostao nesmješten; sve 
je to ona regulisala. Sjećam se jednog detalja: Porodica Boj- 
kovski odselila je u Beograd i Vahida je dobavila ključ toga 
stana. Najednom smo se ja i Rada Vranješević našle u tro- 
sobnom stanu! Obilazila nas je i, da bi drugi stanari čuli, 
glasno govorila: »Moram im zalijevati cvijeće.« Jednom, dok 
smo u žaru silazile niz stepenice, naišla je žena nekog ustaškog 
funkcionera. Vahida se odmah snašla. Počela je na nas da 
viče kako ne znamo čistiti parkete! Naravno, u taj stan više 
se nismo smjele vratiti. I pored čestih premetačina ustaške 
policije, ona je u radu imala veliku podršku svoje majke, dok 
se kadija, da bi »sačuvao autoritet«, pravio da ništa ne pri- 
mjećuje. nsR. Jednom 3am se ipak uvjerila da on zna mnogo vi$e nego 
što to pokazuje. Bila sam uhapšena. Prozori zatvorske sobe 
gledali su na kapiju Vahidine kuće. Trebalo je da obavijestim 
nekoga da sam u zatvoru, pa sam dugo čekala ne bi li 3e 
pojavio ko od njenih. Naišao je stari, Vahidin otac. Odlučila 
sam se. Obratila sam se njemu: »Molim vas, kadija, recite Va- 
hidi da je Đušanka u zatvoru.« Prošao je ne obzirući se, kao 
da ništa nije čuo, i otišao u grad. Međutim, brzo se vratio. 
Vahida mi je kasnije pričala da joj je rekao: »Eno ti driige u 
zatvoru. Red je da je obiđeš jer i tebi je tamo mjesto.« Bio je 
to, istina, grub način, ali pokazuje da je bio spreman da 
pomogne. Jednom sam ga u njihovoj kući pri susretu pozdrar 
vila sa dobar dan. Odmah je otišao u Vahidinu sobu i posa- 
vjetovao: »Opomeni onu Kovačevićku, kad već hoda u žaru, 
da ne viče dobar dan.« Takav njegov stav značio je odobra- 
vanje cijelog tog rada, izvjesno slaganje sa Pokretom. To 
govori koliko je on bio čovječan i pored svoje naprašite na- 
ravi i zaostalih shvatanja'). 

»Pred polazak vidjele smo se i pozdravile*^) sa Vahidom 
Maglajlić — piše D. Kovačević u knjizi »Krajiške brigade«. 
— Posljednji put prokontrolisala je da li smo pravilno obukle 
zar i metnule peču, dala nam stotinu savjeta i sitnica koje 
nam mogu zatrebati, zasUzila i zastidila se suza. Sa grubošću 
kojom je uvijek pokušavala da sakrije svoju čovječnost i do- 
brotu, rekla nam je da ništa ne znamo, nazvala nas »Vlahi- 
njama« i dugo ostala u kapiji, gledajući za nama. Žarove 
nam je dala iz svoje kuće, uz pristanak majke, stare kadinice, 
koja je bez razmišljanja zamijenila udobni mir svoje starosti ^) Kadija Maglajlić je bio čovjek strogih vjerskih načela i vla-r 
stitih principa. Ni Ekrem, njegov najstariji sin, nije smio da zapali 
pred ocem. Kao šef Serijatskog suda bio je vrlo cijenjen i ugledan. 

Odmah 1941. ustaše su ga penzionisale kao »nepoćudnog«. Kod 
komunista mu je smetalo samo to što ne vjeruju u boga. Ali poslije 
prvih strijeljanja Srba, njegovo uvjerenje se poljuljalo i gotovo 
preko noći okrenuo se Pokretu: Popustio je pod dugodišnjim utje- 
cajem svoje djece, a naročito Vahide. Cak je 1942. godine postao 1 
član Gradskog odbora NOF-a. Tokom 1942. bio je i u konclogoru u 
Bos. Gradiški. Kada se vratio, dočekala ga je tako reći sva Banja^- 
luka; obilazili su ga najviđeniji muslimani... (Op. MB). - 

*°) Dušanka i Rada Vranješević. ; t 94 za svakodnevni nemir što su u kuću unijeli sinovi i kceri-ko^ 
muhisti, gonjeni od policije . . .« 

»Rastati se sa njima bilo je tako teško — povjerila se 
Vahida Temki Alibegović. — Suzdržavala sam se da ne za- 
plačem i pretvarala se da sam vesela. Do viđenja, dok i ja ne 
dođem, kazala sam . . .« 

— Iz Tuzle, gdje sam bila sekretar Mjesnog komiteta 
KPJ, morala sam u septembru 1941. da bježim jer su me na 
ulici prepoznali agenti — priča Jovanka Cović. — Obučena u 
zar, hitno sam partijskim putem prebačena vozom u B. Luku, 
gdje je moja prva veza bila Vahida. Toplo me je prihvatila i 
smjestila kod sebe u kuću. Kod nje sam ostala nekoliko dana, 
4ok mi nije obezbijedila stan i povezala me sa drugom Sta- 
rim i mjesnom organizacijom. U njenoj kući su se upravo krile 
Rada Vranješević i Dušanka Kovačević, čekajući da se pre- 
bace na oslobođenju teritoriju. Nismo mi bile jedine koje su 
se tih dana nalazile kod Vahide. Tu nas je svakodnevno bilo po 
petoro-šestoro. Svima se našlo mjesta za spavanje, hrana i sve 
ostalo. Za mene je pribavila kompletnu odjeću, od cipela do 
veša, i sve što je potrebno da bih se mogla neupadljivo kre- 
tati po gradu. 

Vahidina »stara«, snažna i krupna žena, samo je kuhala, 
hljebove mijesila i sjedeći za sofrom razvijala jufke za pitu. 
Po cijeli dan je bila zauzeta spremanjem hrane za mnogo- 
brojnu familiju i ilegalce koji su se nalazili u kući ili povre- 
meno dolazili. Cak su i u Crnu kuću svakog dana slali hranu 
za sedamnaest osoba: Njeni uhapšeni sinovi Dževad i Osman 
poručili su da ima mnogo zatvorenih Srba koje niko ne obi- 
lazi, a ustaše ih uopšte ne hrane, i da treba što više hrane do- 
nositi. I tako se grah kantama nosio, i kukuruze od po deset 
kila ... »A da im nije dosadno — kako reče kadinica — jer 
mladi su i sami u sobi, još im napeci kitira i košpi. Prostri onu 
bošču i, bome, valja je natrpati!« Sve je trebalo zgotoviti a 
da ništa ne primijeti stari kadija. Očito, mnoge stvari je vidio, 
praveći se da ih ne vidi. Desetine i desetine naših ljudi oni 
su prihvatili, omogućili im da se sklone, uputili ih dalje. Vrilo 
je tu kao u košnici. Danas mi se čini prosto nevjerovatno kako 
se sve to moglo nesmetano da se odvija pod nosom ustaške 
policije. U Banjaluci je bilo još takvih kuća, ali ova se, zah- 
valjujući Vahidi i njenom utjecaju, stavila sva u ^službu ustan- ka. Sve što se u kući našlo, bilo je na raspolaganju našem 
pokretu, ljudima koji su se sticajem okolnosti tu našli. 

Kad god se sjetim Vahide, njen lik neodvojivo vežem za 
njenu majku, kadinicu, kako smo je zvali. Divna je to žena. 
Smiren čovjek. Sve što je radila, činila je mirno, bez srkleta. 
Prosto je prijalo biti u njenoj blizini. Ni traga od straha, pa 
i kad se u sobi na spratu nalazio sakriven i njen sin Munib, 
iza vrata zaklonjenih velikim ormarom. Drugi sinovi su joj već 
bili u partizanima. Pričalo se kako je kadinica na jednom 
mevludu pred masom ljudi hrabro odgovorila na javnu kle- 
vetu da »partizani čine zločine«. »Partizani to ne rade — 
usprotivila se — moja djeca su tamo, a oni to ne bi učinili.« 

Bila je Vahida živa i energična žena. Nevjerovatno spret- 
na i snalazi j iva. Do kraja spremna na sve, samo da se zada- 
tak izvrši. Pri tom i te kako oprezna, vodeći računa da se ne 
desi nešto nepredviđeno. Sjećam se, u parku je imala sastanak 
sa drugom Duškom — »Slovencem«, kako smo ga zvali. Tre- 
balo je prenijeti neku poruku. Vahida je bila u žaru, a on je 
držao šešir u ruci. Međutim, Duško se zbunio i pružio joj 
ruku, zaboravi vši da se muslimanka ne rukuje. Ona se brzo 
snašla. »Dragi efendija . . .« oslovila ga je, a malo zatim, oba- 
zrijevši se, tiho ga izgrdila: » ... Ti vrag, što mi pružaš ruku!« 
Mene je prekorila što sam joj se javila u prolazu, kad to nije 
bilo neophodno. Sretale smo se češće i održavale vezu, sve 
dok krajem oktobra nisam otišla na slobodnu Cemernicu. 

Kad sam 10. X 1941. poslije provale na sastanku sa do- 
mobranskim oficirima, koji su bili spremni da šalju partiza- 
nima, morala hitno da se sklonim, došla mi je Vahida i pri- 
vidno bez ikakvog uzbuđenja, kratko mi je rekla: »Donijela 
sam ti zar, obuci ga i smjesta pođi na ulicu. Pogrbi se, na- 
pravi se starom prosjakinjom, drži parče hljeba u ruci i drhti. 
Ne obziri se ni na koga. Ispred tebe će ići drug na biciklu. Idi 
sokacima, samo za njim. Kad budete izvan ustaške zone i 
posljednje njemačke straže na izlazu iz grada, on će ti prići 
i reći šta dalje da radiš.« Plan je izvanredno smišljen. Agenti 
su uzbuđeno pretraživali svaku kuću, dvorište, bašte niz Vr- 
bas, ali nikog nisu uspjeli da uhvate. Pored nas su promicali, 
kao poludjele zvijeri u potrazi za plijenom, ali na druga i 
mene, staru zgrbljenu ženu, niko nije ni pogledao. 

206 Kada je moj drug^^) otišao u partizane, prešla sam u ro- 
diteljsku kuću — priča sestra Muniba. — Bila je to za mene 
sasvim nova atmosfera, puna napetosti. U kući se samo radilo 
i nekud žurilo. Ono što je uslijedilo, upečatilo mi se u dušu 
za sav život. Najprije je uhapšen brat Dževad. Kako nismo 
znali kud su ga odveli, Vahida je pošla u grad da se o njemu 
raspita. Htjela je da kupi i posuđe u kojem bi mu odnosili 
hranu. Ali ubrzo se vratila, nešto uznemirena, nesvršena po- 
sla. Predosjetili smo: Nešto neočekivano se desilo. Putem ju 
je sreo agent Kolonić i oslovio: »Gdje si ti, Maglajlićko, otkad 
te tražimo!« »Pa ja sam kod kuće i niko me nije tražio«. 
»Trebalo bi da dođeš u redarstvo radi neke izjave« dodao je 
tobož nehajno i otišao. Željela je da se sa nama posavjetuje. 
Sta da radi? »Da te hoće hapsiti, odveo bi te odmah« primi- 
jetio je neko od ukućana. I Vahida, da bi otklonila sumnju, 
ode da se prijavi. 

Bez ikakvog razgovora ustaše su je predali stražaru. Još 
uvijek je mislila da je on vodi radi izjave. Tek kad su za 
njom zaključana vrata, shvatila je da je prevarena. Zalupala 
je šakama i povikala: *Ja nisam došla da me hapsite.« »Ba- 
dava vičeš . . . Svući se i sjedi sa nama« dobacila joj je jedna 
zatvorenica. 

— Ni u zatvoru se nije zbunila, nastavila je i tamo svoj 
rad — kaže Temka Alibegović. — Jednom ju je ustaša spro- 
vodio u klozet upravo kad je tamo doveden i moj komšija 
Šaša Bole. U međuvremenu ustaše su nekud odazvani i Va- 
hida je iskoristila trenutak da mu ispriča kako je stalno sa- 
slušavaju i da nije ništa priznala. »Ako prije izađeš. Šaša, 
— napomenula je — reci svima da se ne boje jer neću nikoga 
otkriti. Neka i dalje slobodno rade.« I meni je, poslije bjek- 
stva mog muža, poručila iz ustaškog redarstva da će mi kuću 
pretresati, da se na vrijeme sklonim. Bila je u pravu: Još 
iste noći došli su mi agenti. 

— Vahida je tada bila jedina u specijalno izolovanoj sa- 
mici — priča Safet Fejzić. — U to vrijeme i ja sam ležao 
u istom zatvoru, ćelija do ćelije. I ovdje je ispoljila svoju 
vanrednu snalažljivost. Jedna djevojka počela je provaljivati 
omladinsku organizaciju »preko Vrbasa«. Na hodniku, u pro- ") Fadil Serjć iz Bos. Dubice — narodni heroj. lazu, Vahida mi je uspjela reći da bi ovoj trebalo nekako 
zaprijetiti, da dalje ne provaljuje. Ne čekajući naSu inicija- 
tivu, ubrzo je sama počela simulirati bolove u stomaku; oko 
njene ćelije začas su se okupili ustaški agenti. Za to vrijeme 
zatvorenik Bozo Radman, omladinski rukovodilac iz Budžaka> 
uvukao se u ćeliju one djevojke i opomenuo je. I zbilja, po- 
slije toga zatvorila je usta. Jednoga dana dođe ustaški istima- 
žitelj Bogojevski i zaprijeti nam da će nas sve poubijati ako 
mu ne kažemo ko je govorio sa onom djevojkom. Svi smo, 
naravno, izjavili da ne znamo. U stvari, za to smo znali samo 
ja, Bozo i Vahida. 

— Cak ni u policiji nije izgubila prisustvo duha — sjeća 
se Teuiik Maglajlić. — Da bi se povezala sa nekim iz Higi- 
jenskog zavoda, sama sebi je izazvala krvarenje. Odvezli su 
je na pregled. Vidjevši se sa Trhuljem, prenijela mu je za- 
datke koje zbog hapšenja nije stigla da izvrši. Radilo se o 
organizovanju antifašističkih grupa u ustanovama i školama. 
U samici je ostala dugo. Ali, nije mirovala. Dokopati se slo- 
bode, ta misao stalno ju je progonila. Poslala mi je svoj plan 
bjekstva: Određenog dana, kada je budu sprovodili na Pri- 
jeki sud u Zagreb, istim vozom će krenuti grupa omladinaca. 
Na stanici Omarska oni će izazvati paniku, a Vahida bi u 
metežu pokušala da pobjegne. Kad nas je Kozarski odred 
izvjestio da se ova zamisao ne može sprovesti }\ život, Vahida 
je zatražila da je prebace na prvi sprat zatvora. Na inter- 
venciju građana — viđenijih muslimana, podstaknutih od ne- 
kih komunista, ona je zaista prebačena iz samice na prvi kat. 
I ovaj put se pokazalo koliko je među sugrađanima bila ob- 
ljubljena i utjecajna. 

— Ubrzo iza nje uhapšena sam i ja — priča Zumra Cej- 
van. — Susrele smo se slučajno na zatvorskom hodniku kad 
su je poveli na saslušanje. Za momenat ostale smo same i 
ona mi došapnu da ništa ne priznam, da je to najbolji način 
držanja pred neprijateljem. Potužila mi se da je mnogo terete, 
ali da će se već izvući. Kad je pobjegla, među agentima je 
nastala panika. Bila je nedjelja, osim dežurnih niko se nije 
čuo. I odjednom, za tUi čas, gotovo svi su bili na okupu. Op- 
tuživali su jedni druge što im je tako opasan komunista po- 
bjegao. »Sad nitko od vas neće odavde izaći« prosiktao je 
agent upadajući u moju sobu. Tog dana istinski sam bila 
srećna. £0S — u zatvora je ostala dva mjeseca — priča dalje isestrii 
Muniba. — Za čitavo to vrijeme uspijevala je da održi vezu 
sa nama. Policijska stanica je bila uz našu kuću, s desnsii 
odijeljena samo jednim visokim zidom, a ustaško redarstvo 
sa zatvorom, nalijevo, preko nekoliko bašta kroz koje pro- 
tiče rječica Crkvena, pritoka Vrbasa. Danima je naša' mati 
brižno gledala u njezin daskama zakovani prozor; bio nam 
je tako blizu ali i tako daleko. 

Dozvolili su da joj odnesemo jastuk, odjeću i hranu. Cak 
su dozvolili da joj s vremena na vrijeme i moje dijete do- 
damo. Bila je to Vahidina želja, što je umjela i da iskoristi: 
Mališanu je stavljala pisamce u čmar i tako smo se danima 
dopisivali. Na njen zahtjev donosili smo joj mosurove s malo 
namotanog konca. Ona bi u mosur utisnula ceduljicu i do- 
bacila ga kroz prozor našoj susjedi Jevrejki. Cim bi tu ženu 
ugledala, kako s bokalom ide u naše dvorište, uzimala sam 
đugum i polazila na pimipu. Točeći vodu, ova mi je spretno 
uručivala Vahidina minijaturna pisma. Još jedna starija žena 
iz komšiluka, »Majkica«, bila nam je »poštar«. Kad god su je 
odvodili u bolnicu na previjanje, vješala je o prozor bijelu 
krpu — znak za nas! Bila je to jedina prilika da je neko od 
nas vidi. Tada sam u žaru izlazila na ulice ne bih li je susrela. 
Naročito me zaboljelo kad sam je jednom ugledala kako sva 
pogurena s naporom korača, jer su joj ustaše kipuću vodu 
medu noge prolili. Pa i tada je našla snage da mi neprimjetno 
mahne rukom. A ruka joj je bila sva crna; neki agent joj je 
preko prstiju divljački prilupio vrata. 

A onda, dobili smo posljednju ceduljicu: Zamolila me je 
da je 20. decembra, u subotu, sačekam s fijakerom u ozna- 
čeno vrijeme na mostiću iznad Crkvene. U blizini zatvora. 
Tražila je da ponesem zar za njenu sobnu drugaricu. Ona je 
zar već imala, u njemu je uhapšena. U slučaju da sve bude 
u redu, ugovorila je da se pred susret sagnem i vežem cipelu. 
Na sve je mislila. I naš brat Alija se toga sjeća: »Ujutro oko 
osam sati, na dan njenog bjekstva, odnio sam joj kao i obično 
doručak na glavni ulaz i, dok sam čekao da mi stražar vrati 
suđe od jučer, Vahida mi je s uličnog prozora svoje ćelije 
glavom dala znak da obiđem zatvor i stanem ispod njenog 
prozora koji gleda u dvorište. I, kao i toliko puta dotada, 
spustila mi je na kanapu cedulju sa dvije poruke: da će ve^ 
čeras bježati, opisano sa svim detaljima, i upozorenje M«h 

14 — Žene heroji ^IS^ std&tCopi Sabitoviću da i on bježi. Iako je sve bilo priprem- 
ljeno,; fijaker nije izišao. U međuvremenu nam je javljeno 
đaćć u ponedeljak ustaški agent Patemoster na zauzimanje 
neukih građana pustiti zatvorenike. Ali Vahida nije čekala da 
je Paternoster oslobodi, jer mu nije vjerovala, nego je u ne- 
djelju uveče iskoristila prvi pogodan trenutak i pobjegla. Te 
večeri smo, puni neizvjesnosti, sjedili, okupljeni u kuhinjL 
Iza sedam sati neko ubrzano i snažno zalupa na prozor. »Va- 
Md)al« začusmo joj glas i brat Nedžib ugleda njih dvije, a 
ja zgrabih zar i izletih iz kuće. Smjesta smo se sklonile u 
susjedno dvorište da Danici obučemo zar. Šljapkala je u ras- 
kvašenim cipelama i ja joj dadoh svoje papuče s nogu. Naš 
susjed Ibrahim, baštovan slučajno se zadesio u svom dvorištu 
i sve vidio. Zamolila sam ga da ide iza njih, da vidi kako će 
proći preko mosta. Vahida je pošla trotoarom, noseći svoju 
žutu kožnu torbu, a Danica drugom stranom ulice. Izmicale 
su gradom, ispred same policijske stanice, i zamakle u zim- 
sku noć. Strahujući od potjere, nastojali smo da zametnemo 
trag koji je Vodio od ispod naših prozora: Mlađa braća Ne- 
džib i Alija, onako poluodjeveni, trčali su oko kuće kroz 
okolne bašte, praveći nove tragove, i stresali snijeg sa grana. 
^Dežurali smo — kaže Alija — motreći kad će se u hjenoj 
-ćeliji upaliti svjetlo. Nakon sat vremena velika grupa ustaša 
i agenata provalili su nam vrata i nasrnuli uz psovke... 
Kuća na osami, začas su je opkolili! Trojicu braće su nam 
tada odveli.« 

Ibrahim nam je po povratku ispričao da je Danica uz 
put izgubila papuču i otišla s jednom nogom u čarapi. Ta noć 
nam je bila duga. Ko bi znao šta se događa s onu stranu Vr- 
basa!? Smirili smo se tek u rano jutro, kad je došla Nazifa 
Hadžiisaković i sve majci ispričala. I danas se Nazifa toga 
sjeća: »Te večeri nisu uspjele da se prebace na slobodnu teri- 
toriju i moj brat Zaim doveo ih je pred zoru našoj kući u 
Hjornjem Šeheru. Tu su proboravile dan. Odmah me zamo- 
^lila da, čim svane, odnesem njenoj majci pismo. Upozorila 
me da ponesem kanticu, pa ako me neko upita kuda ću, da 
kažem: »Idem kupiti mlijeka od kadinice.« U pismu je tra- 
žilk od majke da joj po meni pošalje potrebnu odjeću i obuću, 
js^ i meni da da nešto njene odjeće. Dirnula me njena dobrota. 
Iako je bila izmučena, u napetom iščekivanju da se što prije 
skloni iz okupiranog grada, njenom oku nije promakla moja 21$ oskudica. Govorila mi je o ciljevima naše borbe, da i dalje 
treba nastaviti sa radom i zalaganjem. Bila je nesvakidašnja^ 
plemenita žena.« Poslali smo joj odjeću za šumu. Javila nam 
se po nekom seljaku tek u kasno ljeto 1942. iz Kotor-Varoši. 
Tražila je konca, dugmadi, toplih čarapa, gusti češalj i nešto 
slatko. Bilo je to posljednje što smo mogli za nju da učinimo. 

— Novembra 1941. došla sam u B. Luku sa drugom Đu- 
rom Pucarom-Starim, da radim ilegalno kao član KEJ — 
priča Danica Marić. — Preko njega sam se povezala sa Za- 
gom Umičević koja je tada bila partijski rukovodilac u gradu. 
Tu sam upoznala niz aktivista, sa kojima sam sarađivala, kao 
i pokojnu Aišu Karabegović, koja mi je mnogo pomogla da 
se snađem u ilegalnim uslovima. Od nje sam saznala za Va- 
hidu Maglajlić. Istakla je niz njenih vrlina i ugled što ga 
uživa među naprednim građanima. 

Već 3. decembra i ja sam uhapšena; dvojica ustaša iz 
Bos. Grahova prepoznali su me u Gajevoj ulici kod hotel-Pa- 
lasa i i odmah odveli u ustaški logor, a odatle me isto veče 
prebacili u ustaški zatvor. Prvo sam se susrela sa Havkom 
Sarač. Sa njom sam u istoj sobi ostala par dana. Rekla mi 
je da se ovdje, u podrumu u samici, nalazi Vahida, da je mu- 
če i smatraju teškim političkim krivcem. Poslije nekoliko 
dana odvojili su me od Havke i smjestili u drugu sobu gdje 
sam zatekla Vahidu. Upravo tog jutra i nju su prebacili iz 
samice, na intervenciju nekih građana, kako mi ona reče^-). 
Bila je sva izmučena: otečenih nogu, i lica ispijena, blijeda, 
sa velikim modrim podočnjacima i zavijenog vrata, zbog an- 
gine i tragova ustaškog davljenja. Stavila sam joj do znanja 
da sam čula za nju. Odmah se interesovala za pojedine aktiv- 
nosti u gradu i ja sam je informisala o mnogim drugovima i 
prilikama, koliko sam znala. Među nama se razvilo prija- 
teljstvo. U ovoj sobi provele smo zajedno nešto oko dvanaest 
dana. Bila je svjesna težine svog položaja, ali nijednog mo- 
menta nisam osjetila da se demoralisala. Do kraja je bila 
energična i vedra. Od nje je potekao prijedlog da bježimo, po 
svaku cijenu, jer su nam ustaše nagovijestile da ćemo biti 
upućene u Zagreb na prijeki sud. Rekla mi je da se još u ^') Vahida je uspjela da se poveže sa partijskom organizacijom 
u gradu i sama je nizom sugestija, uticala na tok svog izbav- 
ljenja, op. MB. - samici bavila mižlju o bjekstvu, ali tamo je to bilo neizvodivo. 
U ovoj sobi, međutim, moguće je to lakše izvesti. I tako smo 
počele s pripremama. Ona je u tome pokazala izvanrednu 
snalažljivost i hrabrost Dobro je proučila položaj zatvora i 
stranu na koju treba krenuti... Naša ćelija — nekadašnja 
kuhinja u jednom od stanova Gruberovića kuće — imala je 
samo jedan prozor; gledao je u ustaško dvorište. Vrata ostave 
bila su zakovana daskama, isto i prozor u ostavi, koji bješe 
okrenut baštama. Uporno, iz dana u dan, Vahida je prstima 
rasklimavala ekser po ekser na čvrsto zakovanim vratima, 
sve dok nije uspjela da ih iščupa. Da prikrije olabavljene i 
ovlaš prislonjene eksere, vješala je o njih dijelove odjeće. 
Pošto su otvorena vrata, njeni utmuti i pomodreli prsti na- 
stavili su da izvlače čavle sa zakovanog prozora ostave — 
naše jedine nade. Ostalo nam je još samo da čekamo na pravi 
trenutak. I on je, najzad, došao. 

Uveče 21. decembra, uoči planiranog odvođenja na pri- 
jeki sud, ustaše su slavile neki svoj praznik. Dok je ustaški 
stražar šetao s pročelja zgrade, Vahida je lako uklonila da- 
ske i, proturivši glavu kroz prozor, dobro osmotrila naokolo 
a zatim izbacila jastuk. Kako je i dalje sve bilo tiho, skočila 
je prva na jastuk, sa svojom neodvojivom torbom u ruci, a ja 
za njom. Snijeg je padao i zasipao tragove. Bilo je oko pola 
osam. Preko prvih taraba pretrčale smo do rječice Crkvene, 
lijeve pritoke Vrbasa, pregazile je i nastavile da bježimo 
preko bašta koje je Vahida odlično poznavala. Ona se izula 
i sa cipelama u ruci pregazila vodu, a moje cipele, sasvim 
raskvašene, ostale su u toj jurnjavi negdje u snijegu. Obrele 
smo se pod prozorima njene kuće. »Pobjegle smo, dajte brzo 
žarove da idemo dalje« obratila se, zadihana, strahovito iz- 
nenađenim ukućanima. Brzo smo se obukle i nastavile bjek- 
stvo kroz grad, s mukom usporavajući korake da ne izazovemo 
sumnju. Iza svakog ugla vrebala je opasnost. Ubrzanije smo 
prošle pored Kaštel-tvrđave; ta jaka neprijateljska utvrda, 
omeđena visokim sudinama, nadvisila se iznad smaragdno- 
zelenog Vrbasa i izazivala jezu u ljudima. Trebalo je još proći 
kraj pojačane ustaško-njemačke straže na mostu. Iza toga 
smo sigurnije koračale manje osvijetljenim ulicama put Gor- 
njeg-Sehera. 

Još isto veče stigle smo kući našeg aktiviste Dalka, koga 
smo obje poznavale. Kad nas je ugledao, strašno se uplašio. 

2J2 u kući je bilo mnogo žena; drugarica mu se porađala. Odmah 
nas je smjestio u štalu sa kravama. Upozorile smo ga da mo- 
ramo Sto prije izbjeći na oslobođenu teritoriju. Ubrzo nam je 
doveo omladinca Zaima i ovaj nas je smjesta poveo prema 
Poniru. Išle smo nešto više od sata, uzbrdo, po dubokom sni- 
jegu koji je svu noć padao. Odjednom, pri sniježnom bjela- 
sanju ugledasmo neku priliku kako šmugnu u grmlje iznad 
nas. Pomislili smo na ustašku patrolu i polegli u snijeg. Ostali 
smo tako ležeći do četiri sata izjutra i vratili se opet u Gornji 
Seher, Zaimu u kuću, gdje nas je sakrio. On je odmah otišao 
u grad i vratio se sa Zagom Umićević. Zaga nas je povezala 
sa nekim Velom. Ovaj je još iste večeri, 22. decembra, kre- 
nuo sa nama na Ponir gdje smo stigle u svanuće. Tu smo 
srele Karla Rojca, komandira čete za vezu sa gradom, i ostale 
drugove. Tek tu smo odahnule i prvi put se odmorile, a zatim 
smo upućene u Tisovac. Odatle je Vahida otišla na Cememicu 
u partizansku bolnicu koja se nalazila pored štaba bataljona 
u brvnarama usred šimie. Jedno vrijeme bila je politički rad- 
nik na terenu Cemernice i Manjače. Posljednji put smo se 
srele za vrijeme ofanzive na Kozari. Bila je neustrašiv i ne- 
zaboravan čovjek i komimista. 

— Na partizanskom slobodnom terenu, na Cemernici, 
srela sam po drugi put Vahidu — sjeća se Sida Marjanović. 
— Samo dva dana ranije pobjegla je iz zatvora. Došla je u 
suknji i gojzericama. Nije stigla ni da ponese sve ono što je 
tako brižljivo mjesecima spremala. Blijeda i lunoma, izgle- 
dala mi je mnogo slabija nego u oktobru kad sam je prvi put 
vidjela. Zatvor je učinio svoje. I mada željne da joj postavimo 
pregršt pitanja, pustile smo je da se odmori i naspava snom 
drukčijim od onog u Crnoj kući. Sutradan je tražila da radi, 
ali joj nismo dale: »Mi ćemo oko ranjenika, a ti pričaj šta 
ima u Banjaluci«. Mara, Nada, Zorica, Dušanka, ja i cijela 
naša duga drvena bajta, što smo je zvali bolnicom, slušali smo 
gnjevnu Vahidu. A ona je pričsda o dobrom držanju komu- 
nista po zatvorima, o zloglasnim sredstvima mučenja i opisi- 
vala svoj smjeli bijeg. 

Prvi doček Nove 1942. godine provele smo zajedno. U 
želji da prijatno iznenadimo ranjenike, a i one na frontu, 
grupa nas Đanjalučana pripremila je program. Ni nas nisu 
zaboravili drugovi koji su čuvali straže na Poniru, Karanu, BočciL Uputili su nam mnogo dobrih želja i poklonili po koji 
paklić duhana, koju kutiju cigareta, brašna, šećera. Glavni 
aranžeri čitave proslave bili su Mara Mitrov i Vahida. One 
su odlučile: do ponoći pjesma, a tačno u 12 sati đijeliće se 
svima lipov čaj. »Ovo je izuzetakc rekle su nam. Vahida nas 
je prozivala za pjesmu i recitaciju, kao konferansije, a onda 
nas je i služila. Jedna drugarica nalivala je čaj, a ona sipala 
šećer. O tom artiklu vodila je strogo računa jer, ko zna kada 
će nova pošiljka stići iz grada!? Znala je da pijemo više gorak 
nego sladak čaj, no to joj nije bilo nimalo važno. Atmosfera 
dočeka, vedro raspoloženje, pjesma i sigurna vjera da će se 
iduća Nova godina dočekati u gradu, to je bilo bitno, to je 
tako živo i jedinstveno strujalo bajtom . . . 

U našem partizanskom logoru na Cememici s ishranom 
je bilo vrlo teško — priča Jovanka Cović. — Rijetko kad smo 
imali soli. Jeli smo hljeb od zobenog brašna, a kukuruzni je 
za nas bio prava poslastica. Sve što bi naše jedinice zarobile, 
išlo je po pravilu u bolnicu za ranjenike. Pa i pomoć iz B. 
Luke i drugih mjesta, upućena preko »veza« — najčešće se- 
ljaka i, dalje, preko naših isturenih jedinica — stizala je do 
nas prilično mršava. Ponekad tu pomoć ne bismo ni vidjeli. 
Baš tih dana, kad je Vahida ovamo dospjela, javili su nam 
da je poslat paket sa tahan-halvom. Ali, od toga ne bi ništa! 
Neko se osladio. Pomalo smo i ljuti na drugove koji su pojeli. 
Vahida nas je gledala, sva zapanjena, pa reče: »Sasvim je 
svejedno, da li ste pojeli vi ili oni . . .« Bili su to naši prvi 
mjeseci u partizanima, glad smo teško podnosili, i stalno smo 
govorili o hrani. 

U januaru 1942. neprijateljska posada, bojeći se napada, 
napustUa je Skender Vakuf mjestance pod obroncima Ce- 
memice. Odmah smo se uputili tamo sa štabom bataljona i 
agitpropom, i smjestili se po kućama naših simpatizera. Cak i 
Skender Vakuf izgledao je prijatan poslije šiune i dalčara 
u kojima smo datad boravili. 

— I tako u jednom danu — sjeća se Sida Marjanovid — 
Cememica posta raskrsnica puteva. Vahida i Jovanka Cović 
uputiše se odmah u Skender Vakuf, Nada Mažar i Ankica 
Bubić u odred u Ribnik, a Bosa i ja krenusmo preko Vrbasa 
u Manjaču. Rekoše nam drugovi šta treba da radimo, kakva 
nas teška iskušenja čekaju. Četnička rovarenja svakim da- 
nom bivala su sve otvorenija. Podmukla zvjerstva izbijala su 214 čas u selu čas u četi, vodu, na straži.. . Eto, zbog sv^a togs^ 
i ovaj naš rastanak bio je pomalo sjetan. Kada ćemoii da li 
t&no se još ikada vidjeti? Strašno okrutna bila je zima 1942. 
u neprohodnim, gladidm vrletima Manjače. Surova po hlad* 
noći, ogromnim količinama snijega, neimaštini. Uslovi za ma 
kakav rad, pogotovu nas djevojaka, sa nepismenim i nepovjer-t 
Ijivim stočarima, bili su više nego teški. Drenović i Tešanor 
vić^^), sa bradonjama koji su prelazili iz Srbije i motali se 
po Zmijanju, iznenada su upadali u sela, prijetili, hapsili^ 
odvodili... Strah se kao mora uvlačio pod drvene krovin jare 
raštrkanih, ubogih sela. Na sastancima je bivalo sve manje 
ljudi i žena, sve slabije su se odzivali. 

Početkom maja priključili smo se mi »Manjačani« pro^ 
tučetničkom bataljonu koji je iz centralne Bosne prelazio u 
Krajinu. Bila je prijatna majska noć kada smo se na Han-* 
Kolima, više same Banjaluke čija su se , svjetla nazirala u 
daljini, sreli sa dragim prijateljima koje tako dugo nismo 
vidjeli. Negdje u sredini kolone našle smo Vahidu. Nosila 
je tek rođeno dijete Jovanke — »Žute« koja je slaba, ka<> 
kakva sjena, išla za njom. Uvrstile smo se među njih u ž^ljj 
da bar po koju riječ porazgovaramo. No, Vahidu nismo niogle 
odvojiti od djeteta. Tepala mu je, uspavljivala ga, da ne bi 
zaplakalo i odalo hod vijugave duge kolone koja je promicala 
bez šuma. Jovanka Cović kaže: »Vahidu sam ponovo srela 
kod Bočca kada se naš protučetnički bataljon prebiaieivao pre* 
ko Vrbasa, probijajući se uz danonoćne borbe prema KozarL 
Nešto ranije sam se porodila i sva iscrpljena kretala se š 
djetetom. Nikad ne mogu zaboraviti tadanju Vahidinu brigu 
i pažnju prema meni. Pružila mi je pravu sestrinsku pomoć^ 
dijete mi nosila . . . Jedne noći dok smo se tiho kretali u 
koloni, svaki čas očekujući borbu, ona mi pruži dijete i pror 
šapta: »Evo ti ga! Bojim se ispustiću ga kad zapuca, ti si 
majka!« Ove izvanredne žene već odavno nema, ali ja i da- 
nas intimno osjećam dug prema njoj«. 

Zaobilazeći Prijedor — sjeća se dalje Sida Marjanović — 
negdje pred osvit stigli smo u Kozarac. Tu na obroncima 
Kozare bilo je živo kao u kakvom partizanskom logoru. Prp~ 
slavljeni kozarački odred sišao je u to mjestance da bi zauzeo« 
položaj pred napad na Prijedor. Nikad neću zaboraviti te 
susrete sa Kozarčanima, vedrim, borbenim, i sa čitavom gru- *?) Četničke »vojvode«. • ; . / pom Banjalučana koji su izašli preko Ujevča-polja i za koje 
nismo ni znaJi da su već u partizanima. Neko od njih nam 
reče da je tu iznad Kozarca i Lutka^^); Vahidina i moja dru- 
garica. Cijeli taj dan i noć presjedjele smo sve tri u Lutkinoj 
bolnici, »pretresajućic Banjaluku, događaje, ljude, pričajući o 
partizanskim dogodovštinama : i onim što nose tugu i onim 
vedrim, lijepim trenucima koje se pamte čitavog života. 

Sutradan, Prijedor je oslobođen. Kurir je donio poruku 
da i Vahida siđe u grad; njeno veliko iskustvo sa gradskim 
ženama bilo je i ovdje posebno. 

— Obradovali smo joj se u našem Operativnom štabu za 
Bos. krajinu, u oslobođenom Podgrmeču kod Lušci Palanke 

— sjeća se Vaso Butozan. — Vjerovali smo da će sa nama 
i ostati. BUa je oduševljena slobodnom teritorijom, radom i 
držanjem naroda. Nije se dugo odmarala. Postala je nestrp- 
ljiva. Tražila je da je uputimo na rad. Sjećam se koliko je 
bila zadovoljna kad smo je poslali do štaba naše čete »Petar 
Vojnović« u selo Petroviće, da opet radi među borcima i sa 
narodom. Kao i ostali naši pozadinski politički radnici, i ona 
je tijesno sarađivala sa vojnim jedinicama na svom terenu. 
Nije ni pomislila da će na toj dužnosti ubrzo poginutL 

U ljeto 1942. sastale smo se u Podgrmeču u Lušci Palanci 

— sjeća se Dušanka Ciunura. — Bila je nesnosna vrućina, a 
ja sam na sebi imala hlače od debelog sukna, uz to još zakr- 
pane, i debelu košulju: Radovale smo se mnogo tom susretu, 
vezala nas je, osim ostalog i rodna Banja Luka. Najednom 
me je Vahida upitala: »Pa zar ti nemaš nikakve suknje ni 
haljine, umjesto tih debelih hlača? Zar ti nije vruće na ovoj 
žezi?« Odgovorila sam joj da nemam. »Pa zar nisi dobila ništa 
od tekstila prilikom oslobođenja Prijedora?« Cutala sam. 1, 
odjednom, Vahida me uvede u sobu kuće gdje je stanovala, 
odveza svoju torbu i izvadi komad lijepog sivog štofa. Dobila 
ga je od drugova da napravi sebi haljinu ili kostim. Iz torbe 
je izvukla centimetar, uzela mi mjeru i odsjekla komad štofa. 
»Eto, obje ćemo imati suknje. A sada ćemo naći nešto i za 
bluzu« rekla je i počela opet preturati po torbi. Izvukla je 
dva komada neke šarene tkanine. »Ovaj sa crvenim cvjeti- **) Lutvija Smailagić — poginula od četnika 1942. godine. cima daću tebi, to pristaje mladosti. Volim da vidim naše 
omladinke lijepo obučene.« . Znala je da odlazim na novu 
dužno$t.u. OK SKOJ-a za Ključ i Mrkonjić, i da se nećemo 
tako skorp vidjeti. Sama mi je sašila suknju i bluzu. Pobri-r 
nula se još i da od intendanta dobijem cic za ljetnu haljinu, 
i da mi ^e sašije u vojnoj krojačnici. »Morala sam te dobro 
opremiti, ideš u nepoznat kraj, treba tek da se upoznaš sa 
novim drugovima« govorila mi je na polasku, srdačno se 
opraštajući. Više je nisam vidjela, ali mi je duboko u sjeća- 
nju ostao ovaj njen humani i topli gest. Bila je ne samo žena 
borac-revolucionar nego i čovjek sa mnogo ljubavi i razumi- 
jevanja za ljude. 

— Sa, Vahidoin m^ je upoznala Rada Vranješević, pred 
rat, kad s^m kao učiteljica službeno dolazila u B. Luku sje- 
dište VrbjEuske banovine — priča Dušanka Stišović. — Znala 
sam Q Ajoj samo to da je dobra drugarica iz stare musliman- 
ske porodice. Ponpva sam je srela 1942. u Benkovcu u Pod- 
grmeču. Bila je u društvu Kade Vranješević. Radile smp otada 
skupa na terenu sa ženama; Rada nam je davala savjete i 
upute. Zapazila sam Vahidinu oštroumnost i energiju. Posje- 
dovala je i finu crtu duhovitosti kojom Je reagirala na zapa- 
žene nepravilnosti, i to na neuvredljiv, nevjerovatno taktičan 
način, ovlaš,, u razgovoru. Ni sebe nije štedjela, svoje pro- 
puste ili greške u radu, što nam se gdjekad potkradalo zbog 
neznanja i neiskustva. Riječnik njen bio je obojen govorom 
banjalučkog kraja, sa svom slikovitošću staro-muslimanskog 
patrijarhalnog izražavanja, što je njen humor činilo još živ- 
ljim i sočnijim. 

Po Radinoj preporuci čitale smo i tiunačile ženama bro^ 
sure u vezi sa njihovim obuhvatanjem u Antifašistički front; 
obično pri šivanju rublja i odijela za borce ili na posijelima 
dok pletu vimenu odjeću. Pored ozbiljnih diskusija i zada- 
taka, tu su padale i Vahidine duhovite primjedbe kojima smo 
se nekad od srca smijali. Ta njena duhovitost bila je drugar- 
ska, okrepljujuća. Inače, Vahida je bila veoma humana. I, 
što je slučaj u muslimanskim porodicama, posebno je bila 
odana svojoj majci. Tu nježnu ljubav prema majci izražavala 
je tim više, što od nje nije dobijala nikakvih vijesti. Bila je 
uvijek spremna da savjesno izvršava svaki zadatak, iako je 
baš nju^ kao muslimanku to surovo vrijeme naglo dovelo, u 'L>:v jednu sasvim drugačiju životnu situaciju. O tome sam naro- 
čito razmišljala kad mi je, — pošto smo već nekoliko dana 
jeli hranu iz kazana, na koju smo se teško privikavali samo 
šaljivo rekla: »Eh, da mi je sada sjesti za kadiničinu sofru!«. 

Već smo se odavno sprijateljile. Cesto smo skupa išle na 
konferencije, obilazile kuće naših aktivistkinja . . . Bila je fi- 
zički izdržljiva. Znale smo pješačiti po cio dan. Predavale 
smo i na kursu AF2-a u Benakovcu; često smo osvitale u 
diskusijama o političkim novostima, o našem radu, a ona bi 
ujutro istim elanom, istom energijom krenula na dnevne za- 
datke. Uvijek je nalazila jezik sporazumijevanja, probijala je 
led tom svojom neposrednošću i vedrinom, pa ju je svako 
volio. Jednom smo, tako, pješačile ka Duboviku. Iznenada 
pred nas je istrčala žena i sva uznemirena pozvala nas očaj- 
nim glasom: »Odite, molim vas, pomozite mi da spasim sina!« 
Sa koliko topline je Vahida prišla postelji na kojoj je u bu- 
nilu ležao mladić! Nismo imale nekog iskustva sa bolesnicima 
ali, videći očajne roditelje ukraj kreveta svoga jedinca, po- 
trudile smo se da učinimo sve što znamo. Naslućivale smo 
da je, možda, tifus jer upravo se počeo pojavljivatL Vahida 
se sjetila sirćeta od ruža, ali ga tu nigdje nije bilo, pa smo 
bolemiku na glavu i pluća stavile obloge od turšije-kiselih 
jabuka. Dobro smo ga utoplile, da se od mokrih krpa ne pre- 
hladi, podigle mu uzglavlje i nasavjetovale oca i majku da 
mu daju laku hranu i da čine isto što i mi. A ako nađemo 
Ijekara, poslaćemo ga. Mladić je ostao u vrućici, nešto manje 
bimcajući, ali smo zapazile da se roditelji nadaju ozdravlje- 
nju. Ne znam kako, ali mladić je bez ikakvih lijekova prebo- 
lio bez posljedica. Roditelji su vjerovali da je to naša zasluga, 
pa su nas stalno po nekom pozdravljali 

Cesto smo razgovarale o svojim ličnim brigama. Kad god 
bismo spomenule naše porodice, sjeta joj kao oblak prekrije 
lice. Nije to mogla da sakrije. Trudila se da ih ne spominje, 
da savlada tugu za braćom i majkom koja je, kod onolike 
čeljadi, sada možda usamljena. Nastojala sam da joj nježno- 
šću i pažnjom bar na neki način olakšam to osjećanje, i to 
neprimjetno, jer nije podnosila da bilo u čemu bude izuzetak. 
Ležala je jednom bolesna od gripa. Prilično je oslabila i iz- 
gubila apetit. Nisam znala čime da je obrađujem. I, sjetih se 
njene želje, nedavno u šali izgovorene, pa stadoh premišljati 
kako da joj načinim njene — hurmašice. Osim crnog pšenič- 218 nog brašna, masti i nekoliko grama šećera, što je ostalo još 
od moje bolesti, ništa više nisam imala. — Taj šećer sam 
dobila za čaj, pa pošto čaja nije bilo nisam ga ni potrošila. — 
Od toga sam, ipak, načinila zaslađenu zapršku u obliku — 
hurmašica. Tek tada morala sam je ubjeđivati da ovo nije 
neki »grijeh«, pogotovo, jer se radilo o tako maloj količini. 
Mi smo, naime, strogo pazile da ne jedemo ništa izuzetno; 
Svi smo jeli istu hranu s kazana. I tek što smo naše »kolače« 
spustile pod naćve, da se hlade, naiđoše drugovi Pucar-Stari, 
Osman Karabegović i Veljo Stojnić. Dok smo razgovarali, 
drug Stari je stalno lupkao nogom po naćvama, pa se i meni 
činilo: sad će otud da tandrkne posudica i iz nje se otkotr- 
ljaju »hurmašice«. Vjerujem, i ona se, kao i ja, preznojavala; 
ne toliko zbog tih nekoliko jedva zaslađenih komadića već 
zbog toga kako su i nesvjesno sklonjeni. Kad su drugovi oti- 
šli, osjećale smo se nelagodno. Bilo nam je žao što im nismo 
ponudile. Više ni moja radost da je obrađujem ni njena želja 
za »hurmašicama« nisu bile kao ranije. Danas mi je drago 
što sam tako postupila; bili su to poslednji »kolači« koje je 
Vahida jela. Ubrzo, uslijedila je četvrta ofanziva... 

— Naš 1. krajiški proleterski bataljon Zdravka Celara 
vraćao se krajem ljeta 1942. iz Hrvatske u Krajinu — priča 
Safet Fejzić. — Nešto ranije pročulo se da je bataljon sav 
izginuo i B. Copić je tad ispjevao pjesmu »Mrtvi proleteri«. 
Narod Podgrmeča, sav razdragan, dočekivao nas je s vezenim 
peškirima i darovima, počev od Budimlić Japre pa sve do 
Lušci Palanke. Sa obiljem ponuda: pita, mlijeka, jabuka . . . 
I sve je to Vahida organizovala. Svi smo se oko nje okupili. 
Sjela je sa nama borcima i upijala svaku našu riječ dok smo 
joj pričali o putu kroz centralnu Bosnu i o tamošnjoj četnič- 
koj izdaji, o mučkom ubistvu naših drugova koje je i ona 
poznavala. Među četničkim žrtvama bio je i njen brat Ne- 
džib. A zatim pričala je ona nama o oslobođenim krajevima 
PodgrmjBča, o uspjesima: »Postoje kod nas i pošte, škole, bol- 
nice... Ljudi se osjećaju kao da je potpuna sloboda, čak su 
se počeli i ženiti . . .« Nasmiješila se i dodala: »Ovo nam je 
postao novi problem.« 

— Ponovo sam je srela u Podgrmeču, u selu Lipniku gdje 
je bila poslata za člana Sreskog komiteta Sanski Most — kaže 
Jela Perović. — Tu smo kraće vreme radile zajedno. Imala 
je uspeha baš zbog svoje neposrednosti, posebno,: sa ženama. Poverila mi se da voli rad sa ženama, i to baš sa srpskim, 
jer su jednostavnije i lakše im se približava. I one su nju vo- 
lele zbog njene duhovitosti i otvorenosti. »U Podgrmeču — 
sjeća se i Z. Cejvan — Vahida se osjećala sretna što je slo- 
bodna, zadovoljna što radi sa ženama: i Srpkinjama i musli- 
mankama. Bio je to velik posao u vrijeme kada se Partija 
svim silama borila za bratstvo i jedinstvo naroda«. Iako j6 
navikla na udoban život, nije joj padalo teško kad se pone- 
kad moralo ostati i bez obroka i noćivati po tavanima seoskih 
štala. Takve zgode uvek je začinjavala šalom ili kakvom 
lunesnom dosetkom. Vrlo često smo se sa njom od svega srca 
nasmejali. Sve je u odnosima ljudi bilo prikriveno i neiskre^ 
no odmah je izvrgavala ruglu i niko se nije na nju ljutio. 
Kad je oslobođen Cazin radila je tamo sa muslimanskim že- 
nama. Pričala mi je da ih je na konferencijama ružila što se 
kriju, što su zaostale, a muškarce je psovala što su grubi i 
prosti sa ženama. Smatrala je da ona to može kao musliman- 
ka i začudo, kaže, nisu se zbog toga na nju ljutili. 

Neposredno iza oslobođenja Bihaća i Unske doline, 4. XI. 
1942 — kaže Hajro Kapetanović — Okružni komitet, čiji sam 
sekretar bio, poslao je Vahidu na teren Cazinske krajine da 
radi politički, posebno sa ženama. Vahida je za vrlo kratko 
vrijeme upoznala stanovništvo toga kraja i uspješno radila i 
u varošici Cazinu i u selima. Može se reći da su tada žene 
Cazinske krajine po prvi put stupile u organizovan politički 
život. 

Djelovati ovdje, bilo je vrlo teško i složeno za sve poli- 
tičke radnike. Naoružane grupice razbijenih neprijateljskih 
jedinica, tzv. »Zelenaši«, krile su se po selima tek oslobođene 
teritorije i u zgodnim prilikama iznenada napadale političke 
radnike. Ovi su zbog toga bili u stalnoj opasnosti. »Pa ipak, 
Vahida je uvijek išla bez čije zaštite — kaže Z. Cejvan. '^ 
Rijetko smo se odvajale; skupa smo došle i u oslobođeni Bi- 
hać i Cazin. Za kurire je bila majka: sušila ih je da se ne 
prehlade, krpila ih, kad bi dospjela i — peglala im.« Ako se 
uzme u obzir da je cijeli ovaj kraj bio vrlo zaostao, da je tu 
carevalo siromaštvo, neznanje, sujevjerje i sijaset predrasu- 
da, da je ovdje vladalo mnogoženstvo i da se naročito žena 
nalazila u podređenom položaju, mogu se još bolje ocijeniti 
teškoće na koje su udarali naši drugovi. Vahidin političld rad ££0 od n^una tri mjeseca, kao i djelovanje drugarica Jele Ara-^ 
lice, Ajše Maličević i drugih, ostavio je tu vidnog traga: Sva- 
kim danom žene su se sve masovnije uključivale u raznovrsne 
aktivnosti NO fronta. 

— Ako se tome doda — kaže Hakija Pozderac — da su 
okupator i ustaše posebno nastojali da odvoje muslimane od 
NOB-e, može se sagledati kakav je odgovoran zadatak stajao 
i pred Vahidom koja je, puna poleta i volje, širila ideje te 
borbe. I sad duboko u sebi nosim njene osjećajne riječi, upu- 
ćene sa pimo razumijevanja i čovječnosti muslimankama Ca- 
zinske krajine. Palo joj je u dužnost da sa njima započne prve 
političke razgovore; u žarovima su joj dolazile na sastanke. 
Svuda je rado dočekivana. I čim bi žene čule da je ponovo u 
njihovom selu, iskupile bi se sve; čak i stariji muškarci! 
Žene su uzdisale: »Oh, kako je draga ova naša Vahida! Kako 
je pametna i dobra! Vala, svaka joj je riječ na mjestu.« Sa 
kakvim je samo žarom govorila ovim neii^m ženama o na- 
šoj borbi, o bratstvu i jedinstvu . . . Sve svoje vrijeme po- 
svetila je narodu: Bila ona u kući ili na putu, ma gdje, inten- 
zivno je politički radila. Nije tražila samo veliki skup; i po- 
jedincima je sa isto toliko ubjedljivosti izlagala ciljeve NOB-e, 
objašnjavala liniju naše Partije. Kad čovjek danas baci po- 
gled na Cizinsku krajinu, u periodu od novembra 1942. do 
početka IV neprijateljske ofanzive, mora da se sjeti poletne, 
radine i narodu vjerne Vahide. I danas po ovim selima ljudi 
i žene sjećaju se svoje Vahide, koja im je otvarala oči i uka- 
zivala na bolju sutrašnjicu. Svuda po Cazinskoj krajini, od 
Tržca do Bužima i od Pištalina do VmograČa, poznato je 
i poštovano Vahidino ime. 

— Tokom rata češće sam odlazila u zabačene krajeve Ca- 
zinske krajine — sjeća se Ruža Maglajlić. — U Maloj Kla- 
duši, Podzvizdu, Gati, uvidjela sam kolika je bila snaga nje- 
nog duha. Svaka žena ju je znala, ponavljala njene riječi. U 
kući gdje bih se našla bilo je uvijek mnogo žena. Čuvši da 
sam Maglajlićka, prosto su me zasipale pričama o njoj: kako 
je razgovorna, čista ... U jednoj obitelji, vidjela sam, čuvali 
su u uglu obješen ručnik kojim se ona brisala. 

— Po oslobođenju Cazina u našoj sredini pojavila se Va- 
hida, u sivim suknenim pantalonama i kratkoj dolamici — - 
priča Nadžija Oriianović. — Očekivao ju je težak rad sa že- 

*CLV je se, sin^)atičhe, razgovorne, u smeđim pantalohania' i krat- 
koj buiidi od pliŠsi. 

— Otpočela je IV of anziva. Pred nadiranjem neprijatelja 
stanovništvo je napuštalo oslobođene krajeve skupa iša našom 
vojskom — sjeća se Hajro Kapetanović. — Nakon Sto su 8^ 
naše jedinice povukle i iz Bihaća, Vahida je pokazala veliku 
brigu oko evakuacije, usputnog prihvatanja i ishraiie izbje* 
glica sa bihaćkog okruga i Banije. Pridružila se zatim Osmoj 
krajiškoj brigadi i sa njom učestvovala u borbamia kod Dr* 
vara. Sa ovom jedinicom probila se preko zaleđenog Šatora 
i vratila se ponovo u Podgrmeč ... 

— Od Pećigrada smo se povlačile ski^)a sa dugačkim ko- 
lonama izbjeglica iz Banije i Korduna — kaže Ziunra Cejvan. 

— Trebalo je tada vidjeti Vahidu! Svakome je htjela da po- 
mogne. Ni noću, poslije napornog dana, nije se odmarala. Pr- 
vo bi nas smjestila. Za sebe nije brinula. »Imam ja dosta re- 
zerve« šalila se. Djeca u zbjegu bila su jadna i nemoćna. Od 
dugog i teškog puta noge im prepime rana iz kojih ieče krv 
i miješa se sa blatnjavom cestom. Sa mnogo ljubavi je Va- 
hida previjala ta mala nedužna stvorenja. Kako je samio bila 
nesretna što ne može i više da im pomogne! Pretrpjeli smo 
bombardovanje u Bihaću, izvukli se iz porušenog grada i 
preko Drvara došli u Glamoč. Mnogo je žalila što nije u bor- 
benoj jedinici: bio je to njen san. Činilo joj se: Samo u otvo- 
renoj borbi, licem u lice sa neprijateljem, može da da svu 
sebe. U Livnu se, bar privremeno, pridružila borcima II kra- 
jiške brigade. 

— Kad sam je srela u Livnu, kao da me je simce ogrijalo 

— kaže Nadžija Omanović. — Znala sam: pobrinuće se da me 
sa djetetom negdje smjesti. U Livnu je ostala svega deset da- 
na, ali za to vrijeme učinila je mnogo. Okupila je žene na 
tečaj šivanja i pletenja, koristiće i tu priliku da sa njima po- 
razgovara o mnogočemu. Naročito se zauzela da očisti zapu- 
štenu bolnicu, opere ranjenike i da im obezbijedi čisti veš. 
Satima je bdjela nad njima. 

— Poslije četvrte ofanzive, u kojoj se vrlo namučila na 
Šator planini jer je bila i bolesna, ponovo se našla na dužno- 
sti u Podgrmeču — sjeća se Jela Perović. — Srele smo se u 
selu Hašani kod Soje Copić, majke B. Copića, koju je ona 

i24 zinke povesti na konferenciju?« upitao je Vahidu. »Meni iz- 
gleda lako, a njih pitaj kako su one uspjele; možda je bilo i 
suza.« Ostala je u Bihaću, a mi smo krenule u Cazin da pri- 
kupimo što više zavoja, posteljine i hrane za ranjenike. Kad 
smo se pojavile sa pimim kolima, dočekala nas je sva sretna, 
pa smo skupa otišle u bolnicu. Uskoro se opet vratila u Cazin 
i pripremila odlazak žena na prvi politički kurs u B. Petrovcu. 

— Bihać je oslobođen i nas dvoje zajedno smo pošli da 
formiramo NO odbore u selima: Vinica, Cekrlije, Carkići i 
Veliko Založje — sječa se Jusuf Lipovača. — Na javnim sku- 
povima po prvi put su se pojavile i muslimanke; nikad do 
tada one nisu dale svoj glas na izborima, niti su se za šta 
pitale. Vahida im je govorila o zvjerstvima okupatora, ustaša 
i četnika. »Ja nisam mogla mirno posmatrati sve što se oko 
mene zbiva, već sam se odazvala pozivu KPJ i krenula u 
borbu. Naša vojska nije bila naoružana, ali je borbom došla 
do oružja i dalje se uspješno bori . . .« Objašnjavala je ulogu 
narodnih predstavnika u novoj narodnoj vlasti i način bira- 
nja. Pažljivo su je slušali; nikome se nije kući žurilo. Čuo 
sam, neke žene šapuću: »Blago ti je njoj kad ovako zna da 
govori! Da sam malo mlađa, i ja bih sa njom krenula u par- 
tizane.« 

Kad smo došli u Veliko Založje, odveo sam Vahidu svojoj 
kući. Povela je razgovor s mojim ocem-hodžom i jednim su- 
sjedom. Tako su saznali da joj je otac kadija. Razgovaralo se 
čak i o reis-ul-ulemi Maglajliću, prema kome je moj otac ga- 
jio simpatije. Cim je s mojom majkom i ženom Vahida prešla 
u sobu, susjed se obratio mom ocu: »Dijete, po svoj prilici, 
ovi se ne šale! Ja bih rekao da će oni naprašiti i četnike i 
ustaše i Nijemce. Vidiš, bolan, kako ova kadijina ćerka priča 
da se može i gladan ratovati, pa noćivati na zemlji ... Ja 
tebi kažem: Čija busija onoga i megdan!« Sutradan, putem 
za i Bihać, pohvalila mi se kako je skoro svu noć prepričala 
sa ženama, a da nisu ni osjetile kud im vrijeme ode. Viđala 
se po gradu; stalno z^abavljena tim radom sa ženama. 

Noću 27 — 28. januara 1943. napustili smo Bihać i kre- 
nuli preko Ripačkog klanca . . . Vahidu sam susreo na Gori- 
jevcu. Pitala me kuda idemo. Kad joj rekoh da se povlačimo, 
ona sjetno primijeti: »Pošla sam u Cazin i, eto, ko zna kada 
ću tamo doći.« Stigli smo do sela Lipe i tu je ostala. Sjećam Škog juita čiila pucnjava od Đubovika, niko nije računao da 
^e doći do nečeg ozbiljnijeg; iako su nam stizali podaci da 
Kijemci čine iznenadne prodore. Ova pucnjava je u stvari na- 
javljivala prepad na čitav novski srez. 

— Kasno poslije podne 31. marta — sjeća se Sida Mar- 
janović — stigla je naša Dvanaesta brigada u Huišku. I Va- 
hida se slučajno našla u tom selu. I, kao i prije što smo či* 
nile, odvojile smo se u posebnu sobu gdje su spavale seoske 
djevojke i gdje je mirisalo na bosiok i dunje. Bile smo opet 
tri: Vahida, Zora Kovačevič, pomoćnik poUtkoma čete i ja. 
Šalile smo se na račim najmlađeg politkoma sa mašinkom, na 
račun Vahidinih pantalona skinutih sa nekog podebljeg Švabe, 
pričale, a vrijeme je prolazilo neosjetno. Sjećam se, kasno 
smo legle; nije prošao ni sat-dva, a plotuni pušaka i rafali 
mašinki odjednom su zaparali povrh ruiških kuća. Poskakali 
smo, onako obučeni, svi na dvorište. Vahida, sa svojom tor- 
bom. Uvrh samog brda, u osvitu zore, krivudala je neprija- 
teljska kolona zatvarajući nam obruč. Neopaženo, između na- 
ših predstraža, poduzeli su na nas ofanzivu iz tri pravca: No- 
vog, Otoke i Krupe. U tren oka nastala je borba prsa u prsa, 
borba na život ili smrt. Naš neravnopravni položaj u udolini 
zahtijevao je da se pod cijenu žrtava dokopamo Osredka, 
uzvisine koja je dominirala selom. I mi smo se peli. Kretali 
smo se iiz potok koji se pružao duž brda. Negdje skoro na 
samoj čuki čuh kako mi Petar Mećava^^) reče: Ljubica je 
zaostala, pomozi joj.« Ostavila sam Vahidu i Zoru i pošla u 
susret našoj brigadnoj bolničarki koja je već uveliko oboljela 
od tifusa. Njih dvije pošle su dalje, naprijed, nas dvije ostale 
smo, desetak metara pozadi. Momenti, kao i uvijek u tim 
prilikama, bili su presudni. Jedan tren, nekoliko trčećih ko- 
raka prema groblju, kroz koje je označen proboj, bili su do- 
voljni da se ostane u životu. One koji su zatečeni iza tog 
uskog koridora, zahvatila je unakrsna paljba neprijateljskih: 
puškomitralje2Mi. Dvadeset drugova, dvadeset divnih života, 
među njima Vahida i Zora, našli su tu smrt. Jureći za nama, 
neprijatelj.se kod poiginulih nije zadržavao. ", ") Narodni heroji. Mećava i Sosa — Josip Mažar, nerazdvoj- 
nm drugovi, poginuli su 1944. u borbama za Travnik^ prvi u tenku» 
đii*ugi na položaju. i5?# 1?, • j - i. > — Istoga dana oko podne, blizu kuće Jošana Gaka — 
kaže Ahmet Šehović — ja i Soša^^) naišli smo na mrtvu Va- 
hidu. Ostala je zgrčena u jarku, sa kosom preko lica, kao da 
spava. Zemlji okrenuta. Metak joj je ušao na lijevu plećku 
i kroz srce izašao na grudi. Košulja, zelena engleska, bila joj 
je skroz raskopčana. Očito, Nijemci su je pretraživali. Umrla 
je po svoj prilici trenutno. Bez bola. U toku naredne noći 
jedna naša četa dospjela je do groblja i tu sahranila mrtve 
drugove. St* ] J 

• I 

1 ■t 
i 

i 

DANICA MATERIĆ DANICA MATERIĆ »/ I 1 i I .-.'■• DANICA MATEBIC Rođena Je 1921. godine u Drvaru, selo Tminića Brijeg, kao 
četvrto dijete poluproletera. Zbog oskudice rano je morala u na- 
jam u Slavoniju, gdje je ostala od 1931 — 1936. godine. Samouka. 
Odrasla u radničkoj porodici i sredini, postepeno je politički sa- 
zrijevala. 

U ustanku 1941. aktivno učestvuje od 27. jula; bila je član 
prvog Odbora fonda* u Drvaru. Tih dana primljena je i u SKOJ; 
već krajem godine član je Sreskog komiteta SKOJ-a. U Partiju 
je ušla februara 1942. godine, a krajem te zime postaje i član 
prvog Sreskog narodnooslobodilačkog odbora u Drvaru. Te naj- 
plodnije godine svoga života naglo se politički razvila i afirmi- 
sala svestranom aktivnošću, i u KPJ i u antifašističkim organiza- *) Organi za snabdijevanje ustanika hranom, odjećom, obućom 
kupili su dobrovoljne priloge u narodu. •)«S. djama, o 6emu svjedoče i njene funkcije: Član je Opštinskog ko- 
miteta KPJ, dan Opštinskog i Sreskog odbora AF2-a i Narodnog 
fronta, a već krajem novembra i član Sreskog komiteta KPJ. 

Početkom februara 1943. otišla je po zadatku KPJ u tek for- 
miranu Desetu krajišku brigadu, za zamjenika politkomesara Tre- 
će čete Četvrtog bataljona. 

Već aprila 1943. mučenički je umorena od četnika u selu Vr- 
polju kod Knina: Poslije neuspjelog napada Četvrtog bataljona na 
jako četničko uporište, ostala je sama da komanduje svojom od<* 
sječenom a 2atim opkoljenom četom. Zarobili su je teško ranjenu, 
dok je vatrom štitila odstupnicu svojim borcima. Pokazala se, kao 
i uvijek do tada, hrabra i odlučna. Svjesno se žrtvovala, misleći 
samo na povjereni joj zadatak. 

Za Narodnog heroja proglašena je novembra 1953. godine. 

Njeni posmrtni ostaci preneseni su iz Vrpolja 1956. godine, 
kada je 4. juli proglašen za Dan borca, u zajedničku grobnicu bo- 
raca NOR-a u Kninu. 282 Danice se njen stričević Pero sjeća iz najranijeg djetinj- 
stva. — Bili šino — kaže on — bliski, kao djeca od dva brata. 
Živjeli smo u zadruzi, samo kuća moga oca bila je udaljenija 
bd grada, na visoravni Podovini^), dok su Daničini stanovali 
na brdu poviše bolnice, na Tminića Brijegu, u zaseoku zva- 
nom Golubić. Zimi, kada bi napadali snjegovi ili naišlo ne- 
vrijeme, gotovo svakodnevno sam kod njih svraćao pri pov- 
raitku iz škole. Sa njom i njenom braćom bih ručao, večerao, 
ačesto i prenoćio. 

Kao curica bila je umiljata, lijepa i uredna. Uvijek čista 
robica na njoj. Omiljena i u rodu i kod susjeda! Rano ih je 
zadesila nevolja. Imala je oko pet godina kad joj se otac Jovan, 
1927. g., razbolio i umro od nagle sušice kao fizički radnik u 
Celulozi. Ostavio ih je nezbrinute; četiri sina i dvije kćeri. 
Neimaština pritisla. Dovijali su se, mlijeko prodavali... Ne 
prođe dugo, u pohode im stiže ujak Nikola Tadić kdji je, kao 
ratno siroče iz prvog svjetskog rata, bio preko Crvenog krsta 
išmješten u Slavoniju i tamo odrastao. Ujak je vidio teško 
stanje u kući i odluči da nejaku Danicu povede sa sobom, 
da se kod njega prehrani. Tužan je rastanak bio na rodnom 
ognjištu, pred punom kućom komšija i rodbine. I plača je 
bilo! Svima nama teško. Gorko nam palo što odlazi u tuđi 
svijet. U Drvaru se rijetko događalo da neko ode daleko, i to 
još dijete, pogotovo žensko. Gledali smo je uplakanu, kako 
na oči navlači rubove marame ispod koje vire dva repica 
smeđih pletenica. Osvrće se niz brijeg silazeći, a kikljica joj 
se oko nogu mota. 

^- Računala sam — kaže Daničina majka — da bi on 
moje dijete gledao bolje nego svoje, ali već poslije nekoliko 
dana ujak ju je dao nekoj ženi, u selo Predavač kod Bjelo* 
vara, u najamni rad. ^) AtaSevac. s^ rukuje. Niko osim nje to nije znao. Kod nas se znalo samor 
za preslicu -i vreteno. Postala je poznata i ugledna. Cijenili 
su je. Išla je po prelu i sijelu. Nikad se ni & kim nije zavadila. 
Momci su je stalno obletali. Bila je najljepša đj^evojka u na« 
šem selu. 

— .Kao sestre od strica bile smo vrlo bliske, iako nasie: 
u rodu .bilo mnogo, a ona od mene mlađa — kaže njena stri- 
čevka Milka. — Kad smo poodrasle, kad se vratila iz^ sela 
Predavca^ postale smo nerazdvojne; Iako smo stanovale odi« 
jeljeno, zemlju smo obrađivale zajednički. Nekad juno oko- 
pavale kukuriiz na njivama u Drvaru, a nekad radile gore . . . 
Imale smopašnjake u brdima, na Ataševcu^ gdje su pod šu- 
mom bile naše male kolibe. Lgeti smo skupa tjerale ovce na 
i^ašu i po dva mjeseca gore ostajale. U prvi mrak smo izla« 
s^lo^ pried stoku, muzle ovce, razlijevale mlijeko i obirale 
^jmak« Zajedno smo sakupljale sijeno. Radila je sa mnom 
svojski, čim se rosa digne pa sve do mraka. Išle smo skupa 
u maline i jagode, Kod ovaca smo prele vimu i plele čarape 
raznovrsnih/ šara. Svuda oko nas tišina. Pusto. Najviše smo o 
i^pmcimari udaji razgovarale. I Danica je sebi spremala niho. 
Nije žurila da se uda, htjela je da to bude nešto ozbiljnije, 
da nađe pravoga čovjeka. Pred sam rat zavoljela je radn&a 
Branka Delića. Voljeli su se ozbiljno. 'Sastajali su se i dogo- 
varali da se uzmu. Kući joj je dolazio. Ali, rat ih je omeo. 
Skupa su poginuli i skupa sahranjeni; on kao komandir voda. 

— Tih dana štrajkovi u celulozi i Pilani potresali su du- 
hove — sjeća se Pero Materić. — Hapšeni su radnici-komu- 
nisti, među njima i mnogi Daničitii rođaci. »Većina drvarskih 
radnika — Op. MB — živjeli su u svojim selima, baveći se 
i težačkim poslom, pa se po kućama sve življe komentarisalo 
o nadnic^a i o poslodavcu, sve češće su se čule riječi: rad- 
nička klasa, svijest, borba . . . Danica je to sve pažljivo slu- 
šala i razmišljala. U fabrici celuloze, u SlPAD-ovim^) pila- 
nama i u željezničkoj radionici uveliko se osjećao rad partij- 
ske organizacije, malobrojne ali jake. Njen uticaj se naročito 
ispoljio u radu :UES-ovog sindikata i u stvaranju ogranaka *) SIPAD — Šumsko industrijsko preduzeće akcionarsko dru- 
litvo. 236 smo viŠe^ puta tižaluđ išli pred nju na željezničku stanicui 
Bilo nas je dosta: djeca od četiri brata, oko dvadeset mo- 
maka i^UrAl I još poznanika i komšija! Kad su se pred veče 
na prožotii'voiža pojavili ona i brat joj Dane, potekle su suzi^ 
od dragosti. Pred nama je stajala odrasla djevojka, slavonski 
obučena, jedra i zdrava. Tek se zadjevojčila. Počeli smo pri- 
laziti i ljubiti se. Sjećala se naših imena, ali. je likove poza- 
boravljala; pitala je ko je ko. Pomalo se ustezala. Počeli smo 
se smijati i ubrzo se i ona oslobodila i s nama zbližila, pa smo 
u grupi pošli kući. U selu su izlazili da je vide. Natiskali se, 
puna kuća! I njoj je bilo začudo što je salijeću i u nju pilje. 

Zbog slavonskog naglaska podugo smo je zadirkivali^ 
Oduševljleha što je ponovo medu svojima, brzo se prilagodila. 
Kad smo se sprijateljili, pričala mi je kako joj je tamo bilo 
naporno. Znao sam otprije za njezina pisma braći; u svakom 
listu čeznula je za svojima, za zavičajem, ali se na svoje pri- 
like Ilije žalila. I pored silnih obaveza u polju, u kući, oko 
živine, sama se tamo opismenila, a liz Slavonce koji imajU 
kulturnije navike života, stekla je iskustvo u vođenju doma- 
ćinstva, tako da je u mnogo čemu odskakala od naših žena i 
služila im za primjer. I ovdje je u kući spremala, kuvala, 
zemlju obifadivala, ali bilo je lakše: nisu imali mnogo te 
zemlje. Majka se u međuvremenu preudala u udaljenije selo 
Trubar, i Danica je sada sva bila zaokupljena privređivanjem 
za porodicu. Sa mlađom sestrom Jokbm okopavala je kukur 
ruže onome ko ima volove, a ovaj bi im za uzvrat uzorao 
njivu. 

— Svakako se dovijala da bi namakla sve što treba u 
kuću — kaže Danica Kecman — jer od prodaje mlijeka i 
mršave ljetine nije se moglo živjeti. Kopala je na njivi đa 
joj sašiju bluzu ili suknju, jer nije imala mašine. Nikakvog 
posla se nije štidila. Išla je da riba i pere veš po selu i gradu^ 
Tako je pomalo i ruho namicala. Tkala ^e peškire sa šarama, 
torbe, i plahte od lana i konoplje. Naučila je sve vještine kod 
Slavonke, r nov način tkanja. Čudno nam bilo da Čipku na 
tari tka, a mi smo je heklale. Divili smo se čipkastim filža^ 
ma koje je brzinom isplitala na tari. Dolazile smo da vidimo 
i kopiramo. Nismo vjerovale da ona kao sirota to sve zna> 
Rado nam je pokazivala. Kad je Obrad Kurbalija dobavio 
stroj za predenje vune, išla je njegovima i pokazivala im kako "•M^ USTANICKI DANI 

— Tog vrućeg avgustovskog dana 1941. išle smo ja i Da* 
nica od kuće do kuće da pozivamo žene Drvara na njihovu 
prvu konferenciju — priča Rahela Albahari. — Organizovale 
su je intelektualke komunisti: Bosa Jurinčić, Mira Morača, 
Jela Đičanić i druge. Ustanak je široko zatalasao i gradić i sva 
okolna sela; na sve strane komunisti su organizovali probu- 
đeni narod za borbu protiv okupatora i ustaša . . . Pele smo 
se uz brdašce do prednjih zaselaka Tminića Brijega, kroz 
šumicu zarudjelih drenjaka, i iz sveg grla pjevale: 

»Već gubi se žalosna prošlost. 
Već svanjiva nam novi dan . . .« 

»Hajd još jedanput!« molila me ko zna po koji put da 
ponovim pjesmu. Zaustavljajući se svugdje pomalo, objašnja- 
vale smo ženama cilj tog našeg prvog skupa. Svi su je po-» 
znavali. Vrata su nam predusretljivo otvarali i radosno je 
oslovljavali »Zdravo Danice!« A ona im se obraćala neposred-^ 
no, kratko i jezgrovito. Nije bila rječita, ali svojim suselja-^ 
nima bliska. Sa nešto škrtih riječi snažno je na njih uticala;. 
Odziv je bio velik, »Kantina« je bila prepuna žena. 

— Njena ustanička aktivnost — sjeća se Stevo Trikić — 
posebno se razvila u Kantini, staroj kući preko puta Činov- 
ničkog doma, gdje su žene iz grada i okolnih sela prvi put 
masovno počele raditi za ustanike. Trebalo je snabdijevati 
čete koje su dan i noć čuvale prilaze Drvaru na položajima: 
Ploče — prema Grahovu, Oštrelj — spram Bos. Petrovca i u 
Mokronogama, Prekaji — sjpram Livna i Glamoča. Trebalo^ 
se brinuti i o ranjenim ustanicima u bolnici... Danica je 
kao ičlan Odbora fonda bila jedan od organizatora zaihašnog 
posla snabdijevanja četa odjećom i obućom. U Kantini je pod 
svojim nadzorom imala nekoliko šivaćih mašina, a i sama se 
prihvatala šivanja. Znala je da rasporedi posao: Neke žene,, 
mahom gradske, krpile su hlače, bluze, a neke su krojile. 
Druge, većinom žene sa sela, prele su i plele. Cesto bi: u za- 
selak odnijela punu vreću kliibafca ispredene vime, sazvala, 
u nekom dvorištu žene koje bi uzimale predivo i .za iiekolikd' 
dana donosile joj gotove džempere, čarape... Kaiitinia Je tih. dana postala prava mala tvornica odjeće i obuče jsa gerilce i 
štab te aktivnosti za čitav kraj; bila je i politički centar 
okupljanja i dogovora drvarskih žena. 

Daničin rad nije se iscrpljivao u tome. Okupljenim že- 
nama i omladlnkama, pa bila to i mala grupa, znala je reći: 
»Dobro bi bilo da se ovo pročita« i pružila nekoj od pisme- 
nijih šapirografisani »Gerilac«^) ili »Radio vijesti«. Sta se 
puta na njivi pohvalio ženski glas: »Danica mi dala da či- 
tani . . .« Uspjela je da okupi žene, naročito u svom zaseoku 
Materici. 

Već 25. septembra Italijani su prodrli u slobodni Drvar 
nakon višednevnih žestokih borbi s ustanicima. Danima prije 
toga, radnici i omladina su iz grada evakuisali u brda raz- 
novrsnu gradu, alat, namirnice, demontirana su postrojenja 
u Celulozi i Pilani, a zatim je fabrika spaljena. 

— U zbjegu pod šumom u Ataševcu, gdje smo se sklonili 
od Italijana, na prvi pogled sam je zavoljela — kaže Danica 
Trikić. — Zapazila sam je po optimističkom držanju. To me 
je njoj i privuklo. Svu noć je gorjela Celuloza i Pilana, eksplo- 
dirali kotlovi i ogroman plamen osvjetljavao svu dolinu, a s 
njenog hca nije silazio osmijeh. Saznanje da su radnici oteli 
okupatoru plijen ispred nosa, ispunjavalo ju je ponosom. Oku- 
pljeni ljudi, u strahu i neizvjesnosti, nagađali su šta će dalje 
biti, a ona ih hrabri dok u radničkoj koloniji i njena kuća gori. 

— Uprkos okupatorskim stražama, patrolama i špijunaži, 
SKOJ je te jeseni i zime organizovao u gradu i okolnim selima 
politički i prosvjetni rad s omladinom — kaže Rahela Alba- 
l;iari. — Cesto smo se okupljali u Daničinoj kući u Materica 
zaseoku. Sve mlađe žene i djevojke dolazile su na »sijelo« sa 
ručnim radom. Komunisti su pod novim, ilegalnim uslovima 
povezivali rodoljube . . . Otpor okupatorskoj sili i tehnici ne-^ 
kima se činio beznadežan. Moralo se uporno politički djelo- 
vati. U popodnevnim satima, sve do ranog jesenjeg sumraka, 
kad se bližio i omrznuti policijski čas, trajao je ahalfabetski 
tečaj. Prorađivali smo tu i politički materijal; razbijali smo 
kolebljvost i sumnju u vlastite snage, objašnjavali trenutno 
zatišje i ukazivali na perspektivu borbe protiv okupatora. 
Raskrinkavali smo propagandni trik da su »Italijani zaštitnici 
Srba«. Danica je redovno okupljala omladinu, a mi skojevci «) »Gerilac« je 1941. u ustanku izlazio u Drvaru. / f iz grada donosili smo lorišom pribor za pisanje i čitali im 
letke, biltene i brošurice, što smo dobij ali iz »šimie« od naSeg 
rukovodioca Koste Bosnića^). Nas nekoliko: Mićo Kurbalija, 
Mila Beoković i ja, imali smo i zadatke obavještajne službe u 
gradu pri čemu nam je i Danica pomagala. Osjetila sam kod 
nje izvjesno nepovjerenje prema svemu što nije radničko i 
seljačko; ali samo dok čovjeka ne upozna. Ljude je voljela, 
iako to nije pokazivala. Uzdržana, i u svemu realna, na prvi 
pogled je djelovala gotovo hladno. Bila je oštroumna i ambir 
ciozna, za sve se interesovala i mnogo pitala. Brzo je shvata]a 
i razvijala se brzo. 

— Ilegalne sastanke smo održavali u našim Materica ku- 
ćama na brdu, svega nekoliko minuta hoda od prvih varoških 
zgrada — sjeća se i Mara Materić-Cmogorac. — Završimo sae 
stanak SKOJ-a, a zatim skupa sa omladincima učimo čitati i 
pisati. Jedno zimsko popodne učili smo u mojoj sobici, nas 
nekoliko djevojaka i mladića, kad upa^e moja majka, sklopi 
ruke i samo što izusti: »Djeco moja, Talijani!« a oni već izašli 
na verandu, čitava kolona odozdo iskuljala. Svi smo se zbu- 
nili, a Danica naredi: »Izvlačite sve iz ormara, pa na sto, brzo! 
Ako šta upitaju, reći ćemo da se jedna od nas udaje.« Za 
tren oka, preko onih papira i olovčica naslaga se kamara 
čaršaf a, kaputa . . . Dobro smo prošli s obzirom na učestale 
racije i hajke po selima. Drugom prilikom, partijci su imali 
svoj sastanak u našoj kući i pred noć me pozvaše da kao 
skojevka odnesem poruku sekretaru Sreskog komiteta Obradu 
Malbašiću u zaselak Nagrade. Usprotivila sam se, sva ljuta, 
jer mi je dojadilo da uvijek mene šalju. Ko kuda, ja svuda! 
»Nisam ja sama, velim, nek idu i drugi.« Tada mi Danica 
održa govor i isprativši me u četiri oka dovrši: »Mi ne mo- 
žemo ovo pismo po svakome poslati, moramo ga dati komu- 
nisti . . .« Bila je tako razložna i strpljiva, pa sam uvidjela da 
je u pravu. 

— Meni se čini — prisjeća Se sestra Joka — da je naj- 
aktivnije počela raditi kad su Italijani ponova okupirali Dr-~ 
var. Kuća nam je izgorjela u radničkoj koloniji, ništa nije *) Istaknuti komunista Drvara, mladi radnik, poginuo 1943. 
član PK SKOJ-a za Bos. krajinu. 240 ostalo već ono robe na nama, pa smo stanovali kojekuda i 
stotinu puta bježali . . . Mama ju je odvraćala od borbe, ali 
Danica je ostala uporna: 

»Idem! Idem s našom vojskom, pa ako je i poginuti!« 
»Ideš gola, bosa, drugi se pored ognjišta griju« ne da joj 
ona mira. 

»Joj, mame, pa šta ako poginem?! Uživaćete vi, koji osta- 
nete!« 

Privremeno smo stanovali u zaseoku Pejići, kilometar od 
grada, i ona je odatle gotovo svakodnevno izlazila na slobodnu 
teritoriju: odnosila izvještaje Gradskog aktiva SKOJ-a i sa- 
nitetski materijal, a vraćala se s propagandnim materijalom i 
uputstvima za rad. To njeno stalno kretanje postalo je sum- 
njivo četnicima. Prvih dana februara 1942. komandir jedne od 
partizanskih četa. Mile Kecman, prešao je četnicima — 
Prokazujući Talijanima aktiviste, i Danici je zaprijetio preko 
naše gazdarice da se ostavi rada ili da se odavde gubi. Vra- 
tila se uveče iz Sipovljana, sa nekog sastanka, i mama joj 
odmah očita: »Ostavi se posla, bolje je nego da lutaš od kuće 
do kuće.« Ali ona joj samo zamišljeno reče: »Moram ići! 
Ako je birati, ja radije neću dolaziti u ovu kuću.« Rano iz- 
jutra pokupila je svoju odjeću i otišla kod stričevića na Ata- 
ševac. Nije nam se vraćala sve do juna, kada su Talijani 
otišli. Silazila je radi mnogih ilegalnih veza i da bi oko grada 
pokupila dobrovoljne priloge. Najčešće je išla u zaseoke oko 
Titove pećine. Tu su joj Mile Kecman i njegova grupa te 
zime napravili zasjedu. S lecima je skočila u nabujali Unac 
i udjela da pobjegne. Jednom smo ja i brat dobili propusnicu 
i otišli gore u pojate po hranu za krave. Danica je iskoristila 
naš povratak i sve uz sijeno sišla s nama do iznad prekajske 
ćuprije, a odatle krenula sama ka pećini. 

— Baš tih februarskih dana — sjeća se njen stričević 
Pero — Danica je kao neumorna skojevka primljena u Par- 
tiju; sastanku u Gruborovoj kući pod Misijama prisustvovali 
smo: Obrad Malbašić, Milan Trninić, Milka Krneta, ja i još 
neki. Otada je bila još aktivnija, i u radu s omladinom i sa 
ženama, i u Sreskom NOO-u, u koji je brzo izabrana. 

— Kao predsjednik seoskog NOO-a za Trninića Brijeg — 
sjeća se Blažo Simišić — dobro sam poznavao Daničin rad u 
novembru 1941, jer je bila u Odboru fonda za nekoliko ^selk. 

16 ^ 2ene heroji ^^^ Pokazala se od svih najvrednija! Ovaj odbor je prikupljaa 
branu, odjeću i plahte od kojih su žene krojile borcima bijele 
kabanice. Skojevci i kandidati Partije takmičili su se ko će 
lično više priloga dati, ko više po selu sakupiti Posao smo 
obično raspoređivali po zaseocima; Danica je zadužena za Pe- 
jiće i Materice »u žici«, do samoga grada, sa kojima je i 
inače održavala vezu. Tu je bilo najopasnije. Kupilo se pet- 
kom i subotom, po danu, od glavice luka do biljca i sitne 
odjeće. A noću uoči nedjelje omladina je nosila priloge u par- 
tizanske logore; uprtili bi na leđa svoje šareno tkane torbice 
od po desetak kilograma i išli u grupicama zaobilazno preko 
sela Sipovljana i Mokronoga, u Pelovac, Razvale, Ataševac i 
druga skrovita mjesta u brdima. Čuvali smo se italijanskih 
topova. Pogledom su osmatrali okolinu i tukli sve što im je 
bilo siunnjivo. Svoj »gradski dio« priloga Danica je po noći 
donosila ii sjedište Odbora fonda i skupa sa nama prenosila 
dalje, ualijani su nas ometali. Malo malo, pa blokiraju sela 
ili zasjednu pod šumu, da bi uhvatili rukovodioce. Kad ini 
3e to izjalovi, pokupe dvjesta-trista ljudi i drže ih u zatvoru 
sve dok četiiici među njima ne prepoznaju »sumnjive«, koje 
zatim otpremaju u logore ili na prisilni rad u Njemačku. 
Svake noći spavao sam u šiuni u Jadovniku. I mnogi drugi 
odbornici! Nasiječemo grana na snijeg, legnemo kraj vatre, 
a kad se probudimo nešto žeravice nam žmirka sa dna rupe. 
Jednom mi je oko kuće osvanulo pet stotina Italijana, a ja 
unutra pod podom, u mraku podrumčića, sa svom množinom 
prikupljenog materijala. I šezdeset bombi »kragujevki«! Na 
hladnoj zemlji prostirač i sto. Odjednom me presta drhtavica 
i ja odšarafih bombu... Ali, imao sam sreće! Nisu sišli. Eto, 
spomenuh to se vidi kako je tek jednoj djevojci bilo teško 
raditi. Krila se i ona. 

Italijanski okupator se ovog puta ugnijezdio u Drvaru i 
odomaćio. Svu jesen, zimu i proljeće! Ali, dalje od varošice 
liisu smjeli. Ni u pljačku hrane nisu mogli bez borbe. Obruč 
partizanske blokade polako ali čvrsto se stezao oko njih. Jed- 
no vrijeme su bili potpuno odsječeni od svojih garnizona u 
Kninu, Bos. Petrovcu i drugim mjestima. Za to vrijeme u či- 
tavoj okolini^ po svim selima, rasle su antifašističke organi- 
^cije naroda i počeli da djeluju prvi odbori mlade narodne 
vlfusti,.^ , PartizanskftJ^dii4Qe postajale su sve brojnije . . . 242 .--: ■ •? — > Cim su Italijani ušli u Drvar, aktivistkinja Persa Ro* 
đić okupila je nas trideset omlađinki iz tri sela: Drvar Selo, 
Trninića Brijeg i Sipovljani, da bi se obučile rukovanju oruž- 
jem — kaže Milka Tomazović. — Među nama i Danica. Sa- 
stajale smo se pod šumom u kući odane žene Jpk^ Gruborove, 
Dolazile smo tu dva puta nedjeljno, četvrtkom i petkom^ puna 
tri mjeseca. Podučavao nas je borac Dušan Letić. Ostajale 
smo i po dva-tri sata^ Imale smo samo jednu pušku. Letič 
nam je metu često razvaljivao, da bi se svaka iznova uvjež- 
bala. Naučile smo da gađamo, da rasklapamo i čistimo oružje, 
pa trčanje, pravilan korak i druge osnovne vojničke radnje. 
Danica nikad nije izostala. Cim dođe, priča nam o Italija- 
nima: kud se sve kreću, dolaze li, odlaze ... Do 1942. godine 
i ona je bila »u žici«, bodljikavoj žici, kojom su ogradili Drvar 
i dio okolnih sela. »Kako se provlačiš?« pitali smo je. »To 
su moje stvari« odgovarala je smješkajući se zadovoljno. Uzi- 
mala je pušku i žurila da nam pokaže šta zna. »Kad li će 
doći vrijeme da ovo znanje stvarno pokažemo!« uzdahnula je 
jednom. 

Omladinska pozadinska četa brojala je u cjeluii oko šez- 
deset mladića i djevojaka, ali je bila podijeljena ha desetine 
i vodove. Posebna četa stvorena je i u Atsiševcu. U prvo vri- 
jeme smo u tom sastavu išli na radne akcije, a kasnije smo 
prerasli u radne brigade koje su u ljeto 1942. sabirale ljetinu 
i u Drvaru i u Podgrmeču i u Saničkoj dolini. Sve ove dje- 
vojke otišle su tokom NOB-e u »prave brigade«. Iz naše grupe 
su vremenom regrutovani sve sami rukovodioci. Ja sam bila 
komandant radne brigade u Podgrmeču. 

Ova naša četa žena rušila je u novembru 1941^ cestu na 
Prosječenom Kuku, na Kstmenici, put Bos. Grahova. Išle smo 
sasvim same, osam dana uzastopno, obično oko deset časova 
uveče, a vraćale se kad čujemo pijevce u selu. Skrivala nas 
je okuka i reflektor je svu noć samo šetao preko nas. Prekor 
pali smo cestu na četiri mjesta i na oštrim krivinama srušili 
potporne zidove, duge po osam metara. Izvaljivali smo kolcH 
brane i otiskivali ih niz provaliju u plitku Radukliju. Bilo je 
hladno; prsti su se lijepili za kamen, a zemlja pod pijukom 
kao kremen. Duvao je oštar vjetar. Na izvidnicu smo slali 
redom po dvoje najjačih. Danica se šalila i smijala radeći 
sa iiama. Kada smo kasnije u slobodnom Drvaru popravljali 
ovu istu cestu, nas po šezdeset omlađinki dodavale ^tno jednu drugoj odozdo kamen po kamen, i to sa neopisivim elanom i 
međusobnom pažnjom. Ko bi pobrojao sve naše akcije! Išla 
je sa nama i na šumoviti Oštrelj, gdje smo prekopali Petro- 
vačku cestu i ^tpilavali na nju jelike, da partizanima olak- 
šamo akcije iz zasjede. 

— Povela je jednom žene i omladinke na prijevoj Ploče 
— sjeća se i Flora Albahari. — Svu noć smo rušile cestu, pje- 
vale, i ložile vatre. Ponijele smo triješća i slame, i stavljale 
po tavanima kuća uz cestu, kako bismo ih, ako Italijani naiđu, 
lakše spalili. Takmičile smo se. Danica nas je raspoređivala i 
nadgledala. »Prionite, brzo, brzo ... da što više prekopamo r 
bodrila nas je. I zaista, radile smo neumorno. 

— Potkraj 1941. godine dolazila je u selo Trubar kod 
očuha Pere Rodica, u početku samo u rod, u posjetu majci 
-^ sjeća se Nine Rodić. — Trubar se nalazi u uskoj dolini 
između planinskih masiva Like, Bobare, Metle i Vučjaka, koji 
ga odvajaju od drvarske kotline. Svuda uokolo bio je itali- 
janski okupator, a uticaj ličkih četnika jak! Teško je bilo 
okupiti i omladinu, a kamoli ostali narod. Već tada nam je 
pričala kako se omladina Drvara organizuje i radi, iako su 
tamo bile jake italijanske snage, a četnici otvoreno istupili 
kao saradnici okupatora. Naše žene pažljivo su slušale o do- 
gađajima u Drvaru. U Trubaru je živio domaći pop Ilija, po- 
vezan sa zloglasnim popom Đujićem, četničkim »vojvodom^, 
a kako »je sa mnogim seljacima bio u srodstvu, četništvo se 
kod nas proširilo. Možda je Danica imala zadatak da ovdje 
politički djeluje, a možda je to činila sama uzgred. U našem 
selu je baš tada formiran i seoski NOO. Počeli su nam do- 
laziti politički radnici. Tokom 1942. češće je navraćala i orga- 
nizovanije radila. Uvijek s dosta političkog materijala u svo- 
joj seljačkoj tkanoj torbici. Na konferencijama nam je govo- 
rila o liniji KPJ, kako da se što smišljeni je pomaže partiza- 
nima u borbi protiv okupatora. Budila je u našoj omladini 
borbeni moral; pozivala omladinke da ne žale svoje ruho, 
da što bolje snabdiju borce, posebno bijelim kabanicama, ka- 
ko bi neprimijećeni na cestama uništili što više tuđinskih ko- 
lona i transporta. I kod nas je carevalo staro, patrijarhalno 
shvatanje o ženi: Sta će žena u borbi? Nije njoj mjesto tamo 
već u kući, kod ognjišta i kolijevke, na poljima . . . Žene 244 pokrenuti bilo je vrlo teško. Trebalo je, uopšte, čitav narod 
politički mobilisati, raskrinkati četnike. 

»Došla je pastorka Pere Rodica pa i ona agituje za par- 
tizane . . .« govorili su stariji ljudi. Pero je prije rata na 
SiPAD-ovoj ekonomiji muzao krave i bio veliki šaldžija. Da- 
nicu je primao kao svoje dijete. 

Bila je Danica jako ozbiljna, činilo se, više nego što treba. 
Uvijek u seljačkoj nošnji. »Materica djevojke žive u gradu, 
a nose se po seljački« čuo sam kako pričaju. Maramu, naj- 
češće bijelu, voljela je da povezuje ispod brade. To ju je či- 
nilo starijom. Pa i njena snažna građa i ozbiljnost davali su 
joj grublji izgled, prikrivali ženstvenost. Bila je osrednjeg 
rasta. Uvijek čista i uljudna. 

— U rano proljeće 1942. — kaže Danica Trikić — pošla 
sam sa Danicom iz Ataševca u Sipovljane, da formiramo prvi 
odbor AFŽ-a. Kod nas na visovima ležao je još dubok snijeg, 
i kad smo krenule ja se malo pokolebah. »Dano — velim joj 
— ne možemo preći, vratimo se.« Ona ni da čuje! Jedva smo 
se probile kroz nevrijeme, a dolje — snijeg već okopnio! Uz 
put mi se pohvalila da ima bombu i pištolj. Sazvale smo sve 
žene u selu; oko trideset ih se skupilo u kući Uroša Tadiša. 
Po noći, zbog Italijana i četnika. Danica im je vrlo lijepo 
govorila zašto osnivamo taj odbor, zašto i žene treba da po- 
mažu NOV, da njeguju ranjenike . . . Bio je to prvi seoski 
odbor žena na našoj opštini. Danica je nadzirala i rad anal- 
fabetskih tečajeva za žene i djevojke, koji su tada stvarani 
po svim selima i zaseocima. Obilazile smo i udaljenija sela, 
na drugim opštinama, i Danica je uvijek bila neumorna i u 
svemu uporna. 

— Tih dana, na sastanku Sreskog odbora, dobile smo za- 
datak da odemo u udaljena sela Mokronoge, Prekaju i Lje- 
skovicu — sjeća se Milka Tomazović — • i da tamo organizu- 
jemo seoske odbore AF2-a. Gladne i tako reći gole i bose, 
pješačile smo samo u naracima do kasno u veče. Umorne. 
Obuća nam za noge primrzla. Jedne priglavke pletemo po 
noći, druge deremo po danu! Kad ima, obujemo i dvoje od- 
jednom. Uz put smo se brinule hoće li nam žene doći, hoće 
li se masovno okupiti. A one su zaista dolazile, u manjim i 
većim grupama, i pažljivo nas slušale. Danica je ubjedljivo i 
osjećajno govorila. Borci neće moći pucati na neprijatelja, 

^4^ iobjašnjavala je, ako im ne damo obuću i ne nahranimo ih. 
Mi govorimo, a žene plaču. Istupalo se bez naročite pripreme 
i mnogo razmišljanja. Srcem! Uspjele smo. ODBORNIK 

-— Upoznao sam je u junu 1942. već kao odbornika Sre- 
skog NOO-a — priča Dragan Rodić. — Još dok je bila se- 
kretar partijske ćelije na Trninića Brijegu, negdje krajem 
zime, pokazala se potpuno politički dorasla, pa je tih dana 
birana u prvi Sreski narodnooslobodilački odbor, na skupštidi 
u selu Boboljuscima, u kolibama ustaničkog borca Nikole Tr^ 
ninića. Bila je prva žena iz ovog kraja član narodne vlasti, 
i to njenog najvišeg organa. 

Drvar je u junu mjesecu, iza povlačenja Italijana, opet 
počinjao slobodno da diše. Mlada narodna vlast imala je pune 
ruke posla. Na sve strane je vrilo kao u košnici. Okupator je, 
nešto prijetnjom i lažnom propagandom, nešto silom, pokre- 
nuo iz čaršije gotovo sve porodice sa sobom u Knin. Trebalo 
je iza njega očistiti grad, porušene zgrade popraviti a prazne 
prostorije osposobiti za potrebe vlasti i antifašističkih orga- 
nizacija. Radni bataljoni omladine danonoćno su s pjesmom 
išli na razne zadatke: prenosili su daske i drugu građu u okol- 
ne šume gdje su ubrzano podizane male partizanske bolnice, 
tajni podzemni magacini hrane, vojni logori . . . Sve nagliji 
rast borbenih jedinica iziskivao je i povećanu brigu naroda: 
još masovnije su žene počele da izrađuju odjeću i obuću, više 
hrane je trebalo sakupiti i prenijeti do partizanskih položaja 
ili tajnih skladišta. Trebalo je borcima uzorati i posijati zem- 
lju, okopati kukuruze, obraditi napuštenu zemlju oko Martin 
Broda i Kulen Vakufa . . . Uza sve to, valjalo je narod i učiti. 
I učilo se, po grupicama, konferencijama i zborovima, od az- 
buke do političke abecede: šta je rat, fašizam, četništvo, de- 
mokrati ja, socijalizam! Na sve strane nicale su čitalačke gru- 
pe, kružoci, teoretski sastanci. 2ena starija, poslije muže, uzi- 
ma pisaljčicu u ruku i uz čađavi plamen smolaste borove tre- 
ske sriče slova! Dojučerašnji pružni radnik, ili gaterista, ko- 
vač, sada je borac, odbornik, stražar ... 

Danica je na sjednice dolazila redovito i svim svojim bi- 
ćem učestvovala u radu odbora. Zrelo je diskutovala i uvijek 246 imala realan, pametan prijedlog kako da se problemi rij^Št^. 
Umjela je da zapaža pojave na terenu, pa nam je znaliai dati 
i dobar pregled situacije. Poznavala je svoju sredinu i umjela 
je da istakne goruća pitanja. 

U julu smo doživjeli nešto nezaboravno: Stigli su nam 
ranjenici proleterskih brigada!®) Prvi put u ove krajeve do- 
laze borci Srbijanci, Crnogorci, Hercegovci, poslije iscrpljuju- 
ćih danonoćnih marševa i okršaja sa neprijateljima, promrzli, 
bolesni, izranjavani, i Krajina ih prihvata kao svoje najro- 
đenije. Stotine ih je tada smješteno u naše male šumske bol- 
nice, na brzinu su improvizirana nova bolnička odjeljenja i 
u gradu i po selima. Sve prostorije Činovničkog doma bile su 
pime, pa i Kantina; u toplim zvjezdanim noćima ranjenici 
su ležali na svojim nosilima i u bašti doma pod lipama. 

Tom dočeku su prethodile velike pripreme. Na sjednici 
Sreskog odbora potanko smo raspravljali kako da ranjene pro- 
letere prihvatimo, ishranimo i njegujemo, da bi se što prije 
zaliječili i vratili u borbu. Danica je tada sa žarkim zanosom 
radila na organizaciji dočeka, smještaju i ishrani ranjenika. 
Dala je svom dočeku svoj veliki udio. Uspjela je u putpuiiosti. 
Hrane je bilo u izobilju. Antifašističke organizacije omladine 
i žena danima su se takiničile ko će ljepše i toplije prihvatiti 
proslavljene borce proletere: i ranjene i promrzle, i tifusare- 
rekonvalescente, i sve one nemoćne i bolesne drugove. Samih 
pita bilo je toliko da su ih žene mijesile vani na soframa i 
jufke razastirale po livadama kraj Unca. I danas taj doživ- 
ljaj preživjeli ratnici nose duboko u srcu. Bio je to još nevi- 
đeni izraz bratstva i jedinstva naroda. Nešto, dotad nezapam- 
ćeno! »Nešto slično, ali daleko bleđe, video sam samo u Đev^ 
deliji, davno, kada su se naši borci vraćali sa solunskog fron- 
ta« pričao je čika Risto Stefanović, ekonom Vrhovnog štaba. 
»Kao da smo svom najbližem došli u goste — sjeća se jedan 
od proletera — izgledalo nam je sve kao prelijepi san, poslije 
hladnog i odbojnog držanja ljudi u neprijateljskim sredina- 
ma.« Ovdje, u Drvaru, narod im je hrlio u susret širom otvo- 
rena srca i ruku pretrpanih darovima. Sva okolina se ovamo 
slegla. Ljudi i žene drhtali su od sreće i ganuća. Sve što su 
najbolje imali u kući donosili su tih dana u grad: odbornici 
su silazili s tovarima hrane na konjima i s prepunim kolima, ') Glavnina snaga NOV i POJ, sa Vrhovnim štabom na čelu, 
povukla se poslije III neprijateljske ofanzive u Bos. krajinu. ^KV omladina u kolonama sa nabijenim torbama na leđima, žen^ 
8 kamarama džempera, čarapa, rublja... Davalo se šakom i 
kapom, od Iješnika, meda i duvana do mekog bijelog domaćeg 
biljca i pečene ovce. O ljubavi govore i oni žuti buketići polj- 
skog cvijeća, zadjenuti s vezenim ručnicima konjima za ogla- 
ve, kad su lakši ranjenici u dugom redu polako dojahali pred 
Sokolanu i nedovršenu pravoslavnu crkvu, gdje je održan ve- 
liki miting. Grovorili su i ranjeni proleteri i naši drugovi. Bila 
je to veličanstvena manifestacija bratstva i jedinstva, mani- 
festacija privrženosti ovog naroda NOB-L 

Pa i idućih dana, i nedjelja, kad je trebalo organizovati 
danonoćna dežurstva kod ranjenika, čišćenje prostorija, pra- 
nje veša i zavoja, donošenje svježe hrane, Danica se kao od- 
bornik Sreskog NOO-a pokazsda dorasla i tom zadatku. Odli- 
kovala se disciplinom i odgovornošću; svaki zadatak savjesno 
je prihvatala i izvršavala ga do kraja. Za nju nije bilo nikak- 
vih prepreka da ostvari ono što se od nje tražilo. 

— Kao odbornik Danica je — sjeća se Flora Albahari — 
stalno bila na terenu, uvijek po konferencijama i zborovima. 
Uvijek vrijedna, pravedna i stroga! Kad smo raspoređivali no- 
vac pogorjelim porodicama, što nam je dodijelio Vrhovni štab, 
prisustvovala je sjednici našeg Opštinskog NOO-a u bivšoj 
kafani »Zelen-gaj«. Zalagala se da pare prime najugroženije 
porodice, žene čiji su muževi nastradali u ustanku, a one osta- 
le same sa malom djecom. 

Preko nabrane pamučne suknje »kiklje« nosila je šarenu 
mušku košulju, odozgo dugu vojničku bluzu, stegnutu u stru- 
ku kožnim opasačem, a na nogama laki opanci. Ljeti je ski- 
dala svilenkastu maramu sa smeđih pletenica i hodala golo- 
glava. U jednoj od uličnih prostorija Savića dvospratnice, 
imale smo sjedište Sreskog odbora AF2-a, u kojem sam bila 
tehnički sekretar. 2ene su ovamo dolazile radi dogovora i 
neprekidno donosile priloge za NOV. Veliki ormar bio je kr- 
cat raznovrsnom odjećom. Danicu je, kao člana našeg odbora, 
veoma zanimalo stanje robe i njeno odašiljanje Komandi mje- 
sta ili jedinicama koje su se u prolazu povezivale sa nama. 
Ako je sve išlo kako treba, prijatno je bilo vidjeti zadovolj- 
stvo u njenim plavim očima, bistrim i pametnim. Svjetlucale 
su odlučnošću ispod upadno visoka čela. Na jednom sastanku 
me je kritikovala da »nije vrijeme za udaju« — ipak sam se 24B iidala — r i za kaznu me poslala na Grahovo, da obilazim od- 
bore AF2-a. Ni sebe ona nije štedjela, pa je i od drugih tra- 
žila samoodricanje. 

— »Kud će žena u narodnu vlast« čudili su se pojedini 
seljaci kad je Danica u jesen 1942. na javnom glasanju po- 
novo izabrana u Sreski NOO skupa s omiljenim Jandrijom 
Tomićem »Cićem«^), Komandantom drvarskog područja — ka- 
že Stevo Trikić. — Zadatke vlasti ostvarivala je uglavnom kroz 
organizaciju žena. Bio sam Komandant mjesta u Drvaru i 
znam koliko su žene doprinijele snabdijevanju vojske i učvrš- 
ćenju narodne vlasti. Prvi politički koraci jedne seoske dje- 
vojke nisu mogli proći bez komentara po selima. U početku 
je bilo i neshvatanja. Neupućeni su se čak pitali kako to da 
Danica kao djevojka radi sa ženama a ne s omladinom. Ona 
se na to nije obazirala. Ozbiljna i uljudna, uporno je slijedila 
svoj put. 

— Na velikom zgarištu Celuloze i Pilane u Drvaru, pra- 
vom groblju željeza i betona — sjeća se Vojin Bjeljac — preo- 
stala je zgrada nekadašnje Željezničke radionice sa kupolom 
peći, demolirana ali upotrebljiva! Glavni štab za Bosansku 
krajinu — Slavko Eodić i Košta Nađ — pozvao me iz vojske, 
kao livca, da ovdje organizujem radionicu za izradu bombi 
sličnih »kragujevkama«. Majstori su pravili kalupe, a radnici 
odlijevali bombe. Nakon lijevanja trebalo ih je čistiti od pi- 
jeska i brusiti, ali nismo imali radne snage za to; ono malo 
radnika, njih oko dvadeset i pet, neprekidno je bilo zauzeto 
lijevanjem. U pomoć nam je pritekla omladina, većinom žen- 
ska! U početku su dolazili svaki drugi dan, a docnije nepre- 
kidno, i danju i noću, u smjenama po 40 — 50. Dovodila ih je 
Danica, novembra i decembra 1942, pa sve dok nije otišla u 
Desetu brigadu. Bila je brigadir. Koliko mi je puta kazala: 
»Daj ti samo nama, mi ćemo to na vrijeme završiti, nećemo 
izostati iza vas . . .« 

Pojave se u narodnoj nošnji, povezane raznobojnim ma- 
ramama. Uvijek sa pjesmom i crvenom zastavom. Kao veselo 
jato ptica! Začas unesu vedrinu u sivilo naše radioničke hale 
bez prozora i vrata, u kojoj je stalno duvala promaja. Posje- 

^) J. Tomić, zemljoradnik, bivši crvenoarmejac, poginuo u de- 
santu na Drvar 25. V 1944. »Cić« — otac. ^«^ daju obično ha pod, po grupama, oko gomila tele Odlivenih 
bombi, i takmiče se uz smijeh i pjesmu. U te dane radnici bi 
mnogo više uradili nego obično. Cesto začujemo uzvik: »Neka 
svaki ovaj komad ubije neprijatelja! Neka upamte da su ovo 
naše bombe iz Drvara!« Danica ih je, ozbiljna i puna odgo- 
vornosti, raspoređivala i neprimjetno nadzirala kako se posaa 
odvija. Kretala se od grupe do grupe i uvijek iznova objašnja- 
vala način i smisao ovog posla, jer se omladina stalno smje- 
njivala dolazeći sa svih strana. Kada smo proizvodnju ubrzali, 
radilo se i napolju bez obzira na nevrijeme. Nije se gledala 
ko će koliko i šta uraditi već su svi zapinjali što su više mogli. 

Gotove bombe slali smo na konjima i kolima u Krnjeušu. 
I u pripremanju zaprega i u njihovom odašiljanju Danica je 
učestvovala kao odbornik Sreskog NOO-e. Obilazili su nas 
Koča Popović i drugi rukovodioci. 

Sjećam se, imali smo zvono; našli smo ga nsi zgarištu 
crkve u Sklopu, koju su ustaše 1941. spalile. Zvono smo po- 
stavili na visoki stubac pored kojeg su omladinke dežurale, 
spremne na uzbimu u slučaju nailaska aviona. Zabavljalo ih 
je da zvonjenjem daju signal i kada bi odlazile kući. Pima 
razumijevanja za te njihove vragolije, ali sama nekako za- 
mišljena, Danica bi se u suonrak stapala s raspjevanom četom 
djevojaka i iščezavala sa njima između pocrnjelih zidina, is- 
pod onog našeg usamljenog fabričkog dimnjaka na čijem se 
vrhu stalno lepršala crvena zastava. 

U DESETOJ BRIGADI 

— Devetog februara 1943, u jeku četvrte ofanzive — sjeća 
se Rahela Albahari — postrojene redove mladića i djevojaka 
ispred Komande područja zasipale su krupne pahuljice sni- 
jega. Partijski i skojevski rukovodioci sa sreza Drvar pola- 
zili su u novoformiranu Desetu krajišku brigadu! Među nji- 
ma i Danica, Marija Bursać i mnoge druge drugarice. I ra^ 
nije su mnoge od nas tražile da idu u vojsku, ali komitet nije 
odobrio. 

Sekretar Okružnog komiteta Vaso Trikić se sjeća: 

— Pred ofanzivu VS je donio odluku da se formira De- 
seta krajiška brigada i da se komunisti u nju masovno upute, 
kako bi se što prije osposobila za borbu. Mnogi komunisti 
Drvara otišli su tada po zadatku Partije na odgovarajuće po- i50 litičke, kulturnd-prosvjetne i vojne dužnosti u brigađUi lično 
'aam pravio spisak; po organizacijama smo odredili: ti i ti! 
I pored toga mnogi omladinci su »imigrirali«. »Dešavalo se 
— kaže Lazo Materić — da mlađe skojevce izvučem iz stroja 
i naredim im da se vrate kućama, ali čim im okrenem leđa, 
oni brže-bolje opet ulaze u stroj.« Danica je vatreno agito- 
vala među omladinom. Dobrovoljaca je bilo na pretek. U Srp- 
ski komitet je ušla krajem novembra i za to kratko vrijeme 
zapazio sson je kao vrlo ozbiljnu djevojku, jednostavnu i 
skromnu. 2ene su je mnogo voljele. »Naša Danica — govorile 
su — nije se pohasila što je bUa u svijetu!« Rijetko kad su 
komtmisti odjednom tako masovno i organizovano išli u ne- 
ku jedinicu. Išlo se s najvećim entuzijazmom. Glavnina naSih 
snaga, sa VS na čelu, bila je na putu ka Crnoj Gori. Tre- 
balo je braniti našu slobodnu teritoriju. A u brigadi ni dese- 
tak redovnih boraca; sve omladinci nevjesti oružju, ali puni 
neviđenog elanći. U stroju mnogo drugarica! I boraca rekon- 
valescenata, koji su izostali iza svojih jedinica, pa starijih lju- 
di domaćina. Za mlade je to bio izuzetan događaj. Opraštali 
sU se sa rodnim ognjištem, baštom, kravom . . . Po prvi put se 
napušta selo, svrstava u borbene redove! I sam sam bio uz- 
buđen. Osjećao sam: zadatak je ispunjen! 

— U svom govoru Veljo Stojnić i Bogdan Pećanac ćbra- 
tili su nam se isključivo kao komimistima — kaže dalje Ra- 
hela — predočili su nam teškoće, posebno, povjerenje Partije 
koja nas šalje na nove dužnosti. Rano smo krenuli, pješke, po 
vijavici, preko Ploča ka selu Isjeku u Bosansko Grahovo. Na 
čelu kolone harmonika i zastave. Svi smo pjevali. Bez pre- 
kida. Za nas su to bili prvi jači napori, posebno za drugarice, 
ali nijedna u tom maršu nije htjela ni u čemu da zaostane; 
upinjsde smo se da držimo korak sa drugovima. Danica je 
prepjevala do Isjeka — sjeća se Mika Tomazović. — Vodila 
je naprijed. »Sigurno će Danici spram glavi biti, jer toliko 
pjeva« — čuo se pogdjekoji šapat. Jako je bila zagrijana za 
borbu. »Čini mi se, ne mogu se neprijatelju osvetiti dok ne 
uzmem pušku u ruke« govorila je. Imala je bijelu bundicu od 
neobojenog domaćeg sukna, obrubljenu crnim samtom, a pre- 
ko nje opasač s pištoljem. I crvenu maramu na glavi!« Stigli 
smo pred mrak. A narednih dana, poslije kratke vojne obuke, 
raspoređeni smo u bataljone* Opet sam je vidjela u martu: Na proširenom brigadnom 
sastanku kbmimista u selu Pećima postavljen je zadatak da se 
održe partijski sastanci u svim četama i da se borci pripreme 
za akciju čišćenja grahovskog terena od četnika. Naglašeno je 
da se četnici prilikom zarobljavanja ne ubijaju. Danica je kao 
pomoćnik komesara čete govorila o stanju partijske organi- 
zacije u svojoj jedinici . . . Kakva razlika! Ona Danica, koja 
je u jesen 1941. sa mnom okupljala omladinu, i ova samo- 
uvjerena djevojka partijski rukovodilac! Bila je zrelija i is- 
kusnija. »Zapazio sam je na sastancima u Štabu brigade — 
kaže Pero Pilipović. — Bilo je dosta i komesara bataljona koji 
su se pokazali slabiji od nje. Podizala je borcima političku 
svijest i borbeni moral. Zalagala se za dobar odnos sa. gra- 
hovskim stanovništvom, među kojim smo boravili, ustajala 
energično protiv_pljačke. . . Ona je bila pravi političar!« Tih 
dana — kaže Rahela — češće smo se sastajale. Sjećam se 
jedne livadice na kojoj smo se i mi vježbale u gađanju; među 
nama je bilo i brkajlija dobrovoljaca, koji su služili još u 
austrougarskoj vojsci, zbog čega su Desetu i prozyali »Brkata 
brigada«. Prvo su nam se podsjehivali, a domalo, živi su se 
pojedali kad u gađanju promaše. Danica je hladnokrvno i 
dobro gađala. Otresita i preozbiljna, sa ravno zategnutom ko- 
som, izgledala mi je nešto grublja. Tih dana bolje sam je 
upoznala i prosto nisam mogla vjerovati da je tako blizak 
čovjek. Išle smo iskupa kod seoskih žena i uz duge razgovore 
prale se i veš otkuhavale. Pa ipak, gotovo svi ti naši razgo- 
vori bili su o borbi . . . 

— Sa Danicom sam bio povezan partijskom linijom — 
kaže Lazo Materić — jer sam postavljen za pomoćnika kome- 
sara Četvrtog bataljona u kome je Danica bila z^amjenik 
komesara čete. Bila je i član bataljonskog komiteta KPJ koji 
su obično sačinjavali svi komesari i njihovi pomoćnici. 2eni 
nije bilo lako biti komesar! Ali bistra i vrijedna, ona se upir- 
kos svemu brzo snašla i uzdizala. Kao sekretar četne partij- 
ske ćelije vodila je brigu o partijskom radu i sastancima, o 
SKOJ-u i omladini, i o kulturno-zabavnom životu. Uz pomoć 
komesara čete održavala je političke konferencije. Bdjela je 
nad odnosima i brinula o ljudima, zbog čega su je i nazivali 
»učiteljica Danica Materić«. Takva uloga jedne samouke seo- 
ske djevojke dobija u vrijednosti kad se uzmu u obzir sve 252 one surove okolnosti: Desetu brigadu, stvorenu kad je ofan- 
živa već pustošila, neprijatelj je odmah u začetku gonio pred 
sobom. Sve druge jedinice otišle su dalje. Deseta je ostala 
sama na terenima od Šatora do Knina i od Dinare do Like. 
Sastavljena od dijelova drvarskog, grahovskog i petrovačkog 
odreda, bila je popunjena starijim ljudima znatno više nego 
ostale brigade. Vrzmali su se oko svojih kuća, u rodnom 
kraju, sve dok ih komunisti nisu počeli pripremati za pokret 
u Srbiju. I politički rad je bio time otežan. Mnogo nepisme« 
nih! Snabdijevanje teško, hrane nema; po mjesec i po dana 
hljeba nismo jeli. Komimikacije nikakve. A borbe se redaju 
bez prekida: na Kamenici, Tičevu, Golubiću, Strmici... 

— U partijskoj ćeliji se tada našlo samo nas četiri člana 
— kaže Trivo Bauk — i to Rajko Kukolj — komesar čete, 
Danica, Salić i ja. Oštre borbe se vode, a borci, ljudi stariji, 
ostavili familije, prvi put su u brigadi i odmah upali u okr- 
šaje . . . Cesto smo mijenjali boravište i tu je iskrsavala briga 
oko smještaja, prehrane i snabdijevanja. Na tim pitanjima 
se i te kako mogla cijeniti sposobnost jedne djevojke ruko- 
vodioca. A ta djevojka je bila ozbiljan rukovodilac. Cesto sam 
je zaticao, onim brkajlijama objašnjava kako treba neprija- 
telja tući, a sebe i svog druga čuvati. Za svaku borbu ih je 
spremala i bodrila. Jednako je bila umješna i sa starijima i 
mlađima, pa je stekla velik ugled među svima, i borcima i 
rukovodiocima u četi. Pravi partizanski komesar! Duša od 
čovjeka! Bio sam sa njom u borbi na Badnju, Jelinu Polju i 
Deralama — jugozapadnim obroncima Dinare. Sva tri puta, 
kao komandir voda, našao sam se blizu Danice. Vidio sam 
kako se u streljačkom stroju hrabro bori. Javljala se i za 
bombaša. Svoje riječi je potvrđivala ličnim primjerom. Dje- 
lom je dokazivala svoju borbenost. Borila se uz nas i na 
Mračaju, u Strmici, ukopavala se sa nama u snijegu na vr- 
himcima Metle, gdje smo danonoćno čuvali položaje iznad 
Kamenice ... 

— Jedan moj susret s Danicom — kaže Stevo Trikić — 
bješe uzbudljiv i posebno ga pamtim. Za ofanzive smo odstu- 
pali iz Drvara i pod Tičevom je formiran Samostalni bataljon 
Komande područja, sa zadatkom da obezbjeđuje ranjenike dr- 
varskih bolnica i vojnih jedinica, sve dok ih omladina na 
nosilima ne prebaci preko Trubara za Doljane u Lici. Najteži ns^ je bio prelaz preko ceste Drvar — Grahovo, kojom, je stalno 
proticala njemačka motorizacija. Nešto je moralo da se učini: 
I tako, jedne februarske noći oko dva po ponoći, moj Samoe 
stahii bataljon krenuo je od Jadovnika put sela Resanovaca^ 
da bi se povezali s bataljonima Desete brigade i zajednički 
presjekli prolaz neprijatelju. Danica je kao kurir svog bata^ 
Ijona već u zoru izbila na cestu kod spaljenih Hesanovaca i 
čekala nas. Čim nas je ugledala, potrčala nam je u susret 
uskom prtinom kroz visok snijeg. Sva zajapurena od žurbe. 
Imala je na sebi zelene italijanske hlače i vunene čarape, po-r 
suvraćene preko cokula. Na glavi titovku. Išli smo u koloni, 
ja naprijed na konju. »Treba hitno ići do naših bataljona — 
reče zadihano i rukama pokaza na planinske vrhove — prvi 
bataljon je tu, drugi tamo . . . Nijemci pritiskuju na oba, strah 
nas je da ne zaobiđu. Trebalo bi ih zadržati, da nam ne pre- 
sijeku odstupnicu.« Uzeh dogled. Gledam: Nijemci! Pođosmo 
opet, ona pored mene ide i govori: »Krenula sam prije pola 
sata, tamo sam ih ostavila. Vodila se borba . . . Najvjerovat- 
nije, naši su ih skinuli, obukli se, pa ostale hoće na trik da 
uhvate.« »Danica, bolan, pa i šljemove imaju!« Ona zastade. 
Zasta sva kolona. Odjednom svi polegosmo; osuli su po nama 
minobacačkom i artiljerijskom vatrom. Skočih s konja. Izbi 
i tenk iz grmova. Bili su, dakle, Nijemci! 

Neprijatelj je svom silom navalio i bataljon se povukao 
prema Kulen Vakufu, gdje je ostao do završetka ofanzive. 

— Tih dana — spominje Mara Materić — njena četa je 
vodila borbu blizu Srba na granici Like. Danica je čula da 
su tu nedaleko izbjeglice iz Drvara i došla je da se raspita 
ko je sve živ, i za svoje — za mamu. »Evo DaniceT« povikasmo 
svi, a ona ide, smije se. Začas smo se oko nje okupili. Lijepo 
su joj pnstajale samtahe pantalone boje meda i kapa ša tri 
roga. Na rukavu je imala komesarske oznake: crvena uspravna 
pruga, a iznad nje petokraka sa srpom i čekićem. O ramenu joj 
puška »talijanka«. »Kako naši?« upitao je stari Ićo. »Ne boj 
se, Ićo, Deseta je tu, Brkata će sve vas osloboditi! Ne seki- 
rajte se, blizu je sloboda!« hrabrila je izbjeglice koji su se 
zabrinuli za povratak kućama. Te noći ležale smo skupa, na 
nekom tavanu kod Srba i pričale . . . Ustala je rano. Zadrža-? 
vali smo je da još ostane, ali njen odgovor je bio kratak i 
ubjedljiv: »Moram ići!« "^^'- ■ - ^ 254 — Ni u vojsci Danica nije sasvim prekinula svoje ranije 
funkcije. Kao partijski rukovodilac u četi često se povezivala 
sa komitetima na terenu i sa njima se dogovarala o smještaju 
i snabdijevanju svoje jedinice, ili o političkom radu u na- 
rodu. U martu 1943 — kaže Jovo Reljić — dva-tri puta je 
dolazila iz brigade na sastanke plenuma Sreskog NOO-a. Jed- 
nog sastanka posebno se sjećam: Na dnevnom redu bila je 
rekvizicija i snabdijevanje vojske, obrada napuštene zemlje, 
pomoć neobezbijedenim boračkim porodicama . . . Danica je 
diskutovala; zahvalila se odbornicima na trudu u ispomaga- 
nju njene brigade i požalila se na teškoće u snabdijevanju na 
tom dinarskom području. Osudila je pojedince koji su za malo 
potezali oružje u saobraćanju s četničkim simpatizerima. Svo- 
jim prisustvom nam je uveličala sjednicu. Odavala je lik 
prave žene borca. Osjećali smo poštovanje prema svakom voj- 
niku, a posebno prema ženi, drugarici! 

— U martu 1943. stanovale smo u razrušenoj i opustjeloj 
radničkoj koloniji ja i mama same — priča sestra Joka — 
jer su i braća Nine i Vlado bili u Desetoj brigadi. Jednom, 
pred veče, Danica nas je iznenadila. Došla je u pantalonama 
i kratkoj bijeloj suknenoj dolami. Spavale smo sve tri na 
golom podu; ni šta prostrijeti, ni čime se pokriti! Nijemci su 
nam, , prolazeći kroz Drvar, sve stvari opljačkali. Išla je sa 
nekim drugom u sela oko Bihaća, da dotjera goveda za bri- 
gadu^.pa svratila da vidi šta je sa nama, jer smo se za ofan- 
zive povlačile preko nebrojenih sela. »Sada ne žalim da po- 
ginem, kad ste se već jednom bar vas dvije vratile kući« uz- 
dahnula je. Bilo nam je to zadnje viđenje. 

Prošlo je i više od mjesec dana. Jednog proljećnjeg jutra 
okopavala sam s omladinkama iz Trninić Brijega boračke ku- 
kuruze kod Kurbalijinog mlina. Uz put smo ispitale kako je 
u gradu, jer u dolini su opet biU Nijemci i četnici. Odmah su 
nam prišli domaći četnici, među njima Dragan Tomić iz Si- 
povljana, koji je ubio Danicu. Nosili su njenu pušku po Dr- 
varu i izrugivali se, pokazuju je golu na slici. Jedan od njih, 
izazivajući, glasno reče: »Da sam ja na mjestu Materica, raz- 
lilo bih tog malog na noktima!« Tomić se odmah negdje iz- 
gubio, a nakon sat vremena doznasmo da je čisteći oružje 
poginuo. I brat Vlado nam je poginuo u borbi protiv četnika, 
1944. kod Uzica. SBiRT LEGENDA 

— Aprila 1943. imali smo obavještenje — kaie Lazo Ma- 
terić — da se u zgradi osnovne škole u zaseoku Kijevu^ kod 
Knina nalaze domobrani Uslijedio je dogovor sa štabom Split- 
skog odreda, da napadnemo ovu zgradu. Njihove jedinice uđa- 
riće sa jugoistočne, a mi sa sjeverozapadne strane i tako ćemo 
selo odsjeći od Knina. Četvrta krajiška će napasti Pađane, a 
dijelovi Desete Strmicu. 

U praskozorje naši su s obronaka Dinare uočili u daljini 
siluete, ali to nisu bili očekivani Splićani. A upravo to išče^ 
kvanje sadejstva naše je zavaralo. Mislili su: šta je jedna 
škola, začas će je likvidirati! Nadali su se Splitskom odredu, 
a iznenada, s leđa, počeli su pucati Italijani i četnici. Sa ju- 
goistoka pomoći nije bilo . . . Dan je osvojio i teško se bilo 
povlačiti. Bataljon je desetkovan; oko sedamnaest što pogi- 
nulih što zarobljenih. Tačno se ne zna, mrtvi nisu izneseni 
Mislim da ih je zarobljeno sedam, među njima ona i neki 
Delić^ iz Drvar Sela. Pojedinci su odvedeni u Italiju i kasnije 
su se vratili. Taj poraz strašno je odjeknuo ... 

— Jasno se sjećam bitke na Vrpolju — kaže Nine Rodić 

— jer smo tada temeljito analizirali veliki gubitak; stradali 
su nam u toj bici mnogi borci i dragocjeni partijski kadrovi 

— niz poznatih komimista. Čitav jedan vod poginulih i za- 
robljenih drugova! Danica je među prvima jurišala. Zarobili 
su je i mučili. Na njoj su se domaći četnici svetili partizanima 
za svoje neuspjehe. Ta smrt je kod sviju nas izazvala još 
veću mržnju; bili smo otada nepomirljiviji u njihovom pro^ 
ganjanju i luiištavanju. Vjerujem da se borci naše Desete i 
danas sjećaju Daničine hrabrosti, njenog primjera borca-dje- 
vojke. 

O smrti Daničinoj isplela se višestruka legenda. Zarobili 
su je — pričali su jedni — teško ranjenu, u agoniji, i takvu 
je mučili. Pa i kad su je zlostavljanjem dotukli, okupljali su 
se i nad njom iživljavali, skrnaveći čak i njeno mrtvo tijelo. 
Odjeću su joj po Kninu nosali i pokazivali građanstvu četnici 
Dane Kecman i ostali. Mitraljezac Daničine čete Đuro Kralj, 
koji je skupa sa njom zarobljen a docnije pušten, pričao je ^) Zaselak u selu Vrpolju. 

*) Daničin vjerenik — vidi str. 7. 256 da je Treća četa, u kojoj je Danica bila, imala najteži položaj 
u nlapadu na školu u Vrpolju, gdje se nalazio i štab zloglasnih 
Četnika Mane Rokvića i Brane Bogimovića. Borba je otpo- 
čela četvrtog aprila između tri i četiri sata po ponoći. Još 
u toku noći Daničina četa izgubila je vezu sa Prvom i Dru- 
gom četom. Bili su u dilemi da li da se povuku dok se veza 
ne uspostavi. Iako veza nije uspostavljena, komandir čete je 
naredio da se ne smije odstupati nego se položaji na svaki 
način moraju zadržati. 

Usamljena četa odupirala se dok je mogla, a naposljetku 
se počela povlačiti. Danica je uzmicala među najzadnjima, šti- 
teći vatrom ostale, i tako se našla u središtu drugog voda kad 
je bio opkoljen sa svih strana. I dok su ostali vodovi i dalje 
odstupali, ovaj je ostao bespomoćan. Pokušali su da se pro- 
biju pored zida i stigli do brisanog prostora koji je bio pod 
jakom mitraljeskom vatrom. Dalje se nije moglo. Vod je 
prorešetan. Zarobljeni su mitraljezac Đuro Kralj, njegov po- 
moćnik Tica i Danica. Kralj kaže: »Pri samom zarobljavanju 
lutajući metak pogodio je Danicu u potiljak. Ostala je na 
mjestu mrtva. Tako im živa nije pala u ruke. Četnici su joj 
pritrčali, prvi »vojvoda« Mane Rokvić, zapjenjen od bijesa 
što je živu nisu dokopali.« Đuru i njegovog pomoćnika su ve- 
zali i otjerali u školu. Istoga dana pokupili su Iješeve parti- 
zana, natovarili ih na seljačka kola i dotjerali pred školu. Na 
vrhu se nalazila mrtva Danica Materić u imiformi od bijelog 
sukna, sa crvenom oznakom pomoćnika komesara čete. 

Po pričanju drugih, četnici i Italijani su je odveli u Knin 
i tamo svirepo zlostavljali. I to javno, na trgu. Ošišali su je 
i nagu vodili kroz grad. Dugo su je mučili, da bi tom svire- 
pošću zaplašili stanovništvo. Umrla je u najtežim mukama, ali 
je do posljednjeg časa ostala hrabra i ponosna. Otkud ova 
legenda? Možda su u samom Kninu mučili neku drugu par- 
tizanku? A možda se sve to odnosi upravo na Danicu? Jer 
Vrpolje je nadogled Kninu. Najvjerovatnije, bila je smrtno 
ranjena i sve se ipak odigralo u selu Vrpolju. Nikud je dalje 
nisu odvukli. Nosali su okolo samo njenu okrvavljenu odjeću, 
kao svoj sramni trofej. 

— Duboko u šiuni iznad kninske ravnice — sjeća se Ra- 
hela Albahari — zanoćili smo u snijegu, bez vatre. Iz hladne 
pomrčine čežnjivo smo gledali treperava, nestvarna, gotovo 

17 ^ 26ne heroji ^j*j|\ zaboravljena svjetla grada. U napad smo pošli još po mraku. 
Ubrzano smo sišli nekom stazicom u koloni na odstpjsmju. 
Prosto smo se sjurili! Danica je išla naprijed sa svojom če- 
tom, ja pozadi. Zaustavili smo se načas povrh sela, radi pre- 
daha, a tu su nam se i pravci granali; jedan dio bataljona 
kretao je desno, drugi lijevo . . . Trebalo je da se spojimo sa 
Dalmatincima. Ona je otprije znala plan napada i ovdje me 
je sačekala. Propuštajući svoje borce ispred sebe, pošla mi je 
u susret. Dođe, poljubi me i mirno veli: »Ovdje ćemo se ra- 
stati.« Nisam tome pridavala neki značaj, u borbi smo na- 
vikli na svakodnevna rastajanja i sastajanja. Pogledom i sti- 
skom ruke, više nego riječima, poželjele smo sreću jedna dru- 
goj. Zagrlile smo se i poljubile. »Mi ćemo ovuda« pokaza mi 
rukom pravac i, odjednom, skide s ramena šarenu seosku tor- 
bicu zagasitih boja, koju je sai^a pred rat izatkala. Unutra 
nešto Radio-vijesti, letaka i rukopisa. Bez riječi je okačila 
torbicu o moje rame, okrenula se i otišla. Tada nisam mi- 
slila na pobude ovog, da kažem, simboličnog gesta. Tu tor- 
bicu i sad čuvam. 

U nizini ozelenjelo. Sa starim puškomitral jezom nađoh se 
ispod rascvale kajsijice. Osula je strašna paljba. Pucali su 
na nas četnici civili iz svojih kuća. Daničina četa na čistini. 
Borci trče i padaju . . . Kroz neko vrijeme od Knina zabru-^ 
jaše tenkovi i mi smo se povukli. Nema Danice, nema . . . Ćuli 
smo za njenu pogibiju. Ostala je sa nekoliko drugova da čuva 
odstupnicu svojoj četi i pucala do zadnjeg metka. Uhvaćeni 
su samo ona i dva borca. Nevjerovatno, koliko se u cijeloj 
brigadi komentarisao ovaj događaj, koliko su se borci intere- 
sovali za svaku pojedinost njenog junačkog držanja! Slušali 
smo da su je silovali, na grudima joj nožem urezivali peto- 
kraku zvijezdu, dojke sjekli . . . Poslije su je, pričalo se, iz- 
ložili javno, na pijaci u Kninu ili Vrpolju. Ta smrt je na naše 
borce čudesno djelovala. Počeli su drugačije da se odnose 
prema svim ženama u vojsci. Oni isti stariji ljudi, koji su s: 
pritajenim nepovjerenjem i potcjenjivanjem gledali na mlađe,, 
naročito ženu, sada su s poštovanjem i ljubavlju razgovarali 
o Danici. Ta mučenička smrt učinila je njeno ime još više 
poznatim i cijenjenim. Porasla je vrijednost i ostalim dru- 
garicama. Sasvim se raspršilo ono neshvatanje i nevjerica 
kad je Danica tek postavljena za zamjenika komesara, one 
misli da je žensko nesreća u četi; što da mu bezvrijedno stvo— 258 renje, mlada seljanka, komanduje! Svojim držanjem i radom, 
svojom smrću, Danica je doprinijela rušenju starih običaja i 
predrasuda o ženi. Pa i po povratku kućama, ratnici su još 
dugo prepričavali njenu herojsku smrt. boriCemo se do posljednjeg 

Početkom aprila 1943. — sjeća se Esad Bibanović — 
pozvao me zamjenik komesara Četvrtog bataljona Lazo Ma- 
terić i saopštio mi da četa Danice Materić, čijoj sam partij- 
skoj ćeliji pripadao, ima zadatak da likvidira stalno četničko 
uporište u školi Golubiću. Napomenuo mi je još samo da od 
nas komunista zavisi hoće li zadatak biti izvršen i da će u 
ovom napadu učestvovati cijela naša brigada u sadejstvu sa 
nekim dalmatinskim jedinicama. 

Odspavali smo nekoliko sati i krenuli u tmurnu noć. Na- 
kon pola sata hoda počela je padati kiša, sve jače i jače. 
Bluze su nam prokisle. Spuštajući se sa dinarskih obronaka 
ka jugu, provlačili smo se kroz guste šikare; s granja je ka- 
palo pravo za vrat i kapi se slijevahu niz leda u cipele i opan- 
ke. »Tišina« prenosi veza. Zaustavili smo se ispred neke kuće 
u očekivanju seljaka vodiča; trebalo je da nas provede zao- 
bilaznim i sigurnim puteljcima do škole. Pas je zavijao. Po- 
češe se javljati i psi iz susjednih naselja. 

Prelazili smo veće i manje ogradne zidove, preko livada, 
kroz voćnjake, a zatim preko značajne ceste Grahovo — Knin 
koja presijeca selo, pa koritom neke presahle rječice zvanim 
»jaruga«. Metar duboka, obrasla šibljem i raznovrsnim drve- 
ćem, jaruga sačinjava prirodan zeleni tunel. Kretali smo se 
uspravno, sem kad bi naišli na polegla stabla i panjeve. Izmo- 
renim nogama godilo je meko dno od trave i lanjskog lišća« 
U pomrčini smo se držali za ruke. Katkad nam munja osvi- 
jetli put. Veza požuruje. Blizu je cilj. U krugu, što ga nači- 
nismo nas tridesetak partizana, stoje komandir čete i Danica; 
traže da se izdvoje bombaši, a zatim im saopštavaju zadatak-: 
Privući se do škole i kroz prozor ubaciti bombe. Nas ostale su 
pozvali da poslije eksplozije jurišamo. Gutali smo; svima je 
bilo jasno. U najvećoj tišini krenusmo ka školi. Jaruga sve 
plića. Opet šapat sa čela kolone: tiho . . . tiho! Osjećali smo, 
otrovno gnijezdo je sasvim blizu. Napokon smo stali i čekaH. Dugo. Kao da se i vrijeme zaustavilo! Postajali smo nervozni, 
^iiaii smot to se bombaši privlače . . . Odjednom se čuo pu- 
tdikj. ftred isamim ciljem primijetio ih je četnički stražar i 
đ!^o znak za iizbimu. Odmah su iz svih oružja žestoko osuli 
po nama. Iza zazidanih prozora ove škole-bunkera vrebalo nas 
je najmanje pedeset četnika, odlično naoružanih i bombama i 
puškomitraljezima. Začusmo nečiji prodoran glas urr-a-a-a, a 
zatim svi povikasmo urr-a-a ... U svoj toj vici i prasku bombi 
izdvajao se jedan jedini ženski glas, glas Danice Materić! Iz 
sveg glasa nas je pozivala: »Naprijed partizani . . . naprijed 
kifžiji^ka, ur-a-a . . .« 

'-.'. — Strašnim otporom su ih iznenadili četnici — kaže Lazo 
Materić. — Bio je tu Mane Rokvić sa dosta poznatih grahov- 
skih i drvarskih četnika. Danica je bacala bombe, hvatala 
Četni^^ke bombe u letu i vraćala ih. I oni su naše bombe vra- 
ćali* Bila je nevjerovatno uporna. »Zalomi, pucaj... Juriš!« 
komando vala je. 

I.* 

— U praskozorje, na pedesetak metara vidimo školu — 
kaže Esad Bibanović. — Tada je komandir povikao: »Zauz- 
mite kuće! U selo!« Počelo je prebacivanje udesno, sve čisti- 
nom, u zaselak Milak. Uplašeni paljbom i vikom, seljaci su 
već bili ha nogama. Nastade strašna borba! Tukli smo školu 
iž'a uglova kamenih kuća i štala, i dovikivali se s četnicima; 
pozivali smo ih da se predaju, garantujući im bezbjednost, a 
i'oni su nas zvali na predaju i zahtijevali da najprije pou- 
bijamo komesare i komuniste, a ostalima neće ništa. Već je 
i svanulo. Sunčan proljetni dan! Bombaši koji su se privu- 
kli do same škole, koristeći poljske zidove »međaše«, i dalje 
su bacali bombe: Od naše vatre četnici nisu mogli ni da pro- 
vire kroz otvore; čiriilo se, nasumce pucaju. Urjeđe raspore- 
đeni i kamuflirani, mi smo bili u povoljnijem položaju. Ipak, 
ništa se više nije moglo postići nego što se postiglo. Povre- 
meno smo pokušavali da im školu na juriš zauzmemo, ali 
oni bi po nama osuli strašnom paljbom iz svih oružja. Ko- 
mandir poviče: jiiriš! — ali tek što krenemo kiša metaka nas 
vrati. Danica se spretno premještala iza kamenih dvorišnih 
ograda; pretrčavala je brisanim prostorom od grupe do grupe 
i dogovarala se sa borcima, a zatim je ugledah kako gađa s 
jednog od zaposjednutih prozora. 

Simce je povisoko odskočilo a još se čula pucnjava i de- 
tonacija. y đaljiiii, desno od nas, nalazili su se dijelovi naSe 

^0 brigade, a lijevo jedan bataljon dalmatinskog pariizc^kpg 
odreda. Znali smo po pucnjavi da svi oni vode žestoke .borbe. 
Iznenada, neki od nas primijetiše neprijateljske kolQne...od 
Knina. Zrakasto se kreću prema nama, u tri pravca. I tenkovit 
Nastade komešanje među borcima. Četničko urlikanje ^.pp? 
jačalo čim su osjetili pomoć. Naši bombaši, su se povlačili. 
Istrčavajući iza svojih zaklona, za nekoliko minuta. smo se 
našli svi na pkupu, u mrtvom uglu iza kuće u kojoj , se borila 
Danica, izuzev nekolicine koji su ostali da drže položaj. Izašla 
je i ona, ozbiljna i mirna. Na brzinu počesmo, raspravljati 
šta da se poduzme. Naša grupa je već bila duboko u nepri- 
jateljskom frontu; svakog časa oko zaseoka se mogao za:; 
tvoriti obruč. Ohrabreni intervencijom iz Knina i našim por 
vlačenjem, četnici su iskakali iz škole i zauzimali položaje.. ,« 
Naš dogovor bi kratak. Videći da smo u klopci, jedan ^postar 
riji borac predloži da se predamo. Neki su samo zabrinuto 
ćutali. Tad Danica odlučno istupi. »Ko pokuša da se pređa . — 
obratila nam se povišenim glasom — na licu mjesta jću. ga 
ubiti! Borićemo se do posljednjeg, ali predati se nećeinoi«. 
Nasta tajac. Dotada je nisam pobliže poznavao. Zadivila me 
njena odvažnost i energičnost Većina nas, naročito komimi- 
sta, nije bila za predaju. »Najpametnije je da se povlačimo« 
javio se vodnik prvog voda i mi odlučismo da se prebacujemo 
puteljkom ka podnožju Dinare. Nekoliko drugova, koji su 
prvi pokušali, poginulo je na stazi. Puteljak je bio na nišanu 
četničkog puškomitraljesca, a i sa školskog prozora nas ge. 
tukao mitraljez. Vodnik prvog voda tad predloži da se por 
kuša sa prebacivanjem uz brdo Mali Veljuh ka Dinari; gOT> 
tovo do vrha se nižu naizmjenično omanji i oveći zidovi što 
su ozidala školska djeca. Podržao sam vodnika i naglasio da 
je bolje da nas polovina izgine odstupajući nego da svi bu- 
demo uništeni ili zarobljeni. Na prvi pogled se činilo da je 
i ovom stranom nemoguće izbjeći poraz. Povoljno ju je oci- 
jenilo samo oko dobrog vojnika. Danica se s ovim pravcem 
nije složila; smatrala je da će nas četnici »prikivati« uz brdo. 
Osim toga, ona je bila još uvijek u nadi da će nsgn naši 
pomoći kad osjete da smo u bezizlaznom položaju, premda je 
bilo očito da se povlače brzim tempom; borba se naglo pre« 
nosila duboko iza naših leđa. Na lijevo i desno krilo napadali 
su četnici i Italijani velikim snagama. Sve je to bilp nepre^d- 
viđeno, s obzirom na mimjevitost kojom je trebalo da likvi- ns^v diramo četnička uporišta u Vrpolju i GolubićiL lieđutiin, vod- 
aik, iflnwan i lukav vojnik, baci svoju torbicu i viknu: Za. 
mnom! Vješto je i hitro preskakao zidove . . . Krenuh za njim, 
a iza mene drug sa kojim se nikad viSe nisam vidio. U po 
brda četnici nas primijetit i otvoriie vatru. U gmpicanm. su 
se izvlačili iz škole i prebacivali jednom udolimmi, da bi nam 
pre^^di put. Požurili smo. Za nekoliko sati brzog hoda našli 
smo naše kako se odmaraju u obroncima Dinare. 

O sudbini Danice i ostalih drugova ne znam ništa si- 
gurno. Cuo sam od mještana da je i ona sa nekolicinom bo- 
raca pokušala odstupati uz isto brdo» ali drugom stazom i 
prekasno. Četnici su već bili na vrhu Malog Veljuha i polako 
se spuštali prema zaseoku. Otprilike na sredini brda, u jed- 
noj uvalici, pogođena je metkom iz puške malog četničkog 
kurira, pravo u grudi ispod srca. Casak prije toga, ne mo- 
gavši podnijeti ni pomisao da bude zarobljena, pokušala je 
da odšarafi bombu, ali zrno ju je preduhitrilo. To su četnici 
pričali seljacima. Dvojicu zarobljenih partizana priključili su 
bradonjama u školi, ali oni su uspjeli da pobjegnu i da se 
vrate u svoju jedinicu. 

Legendu o njenoj smrti upotpunio je i Dušan Kurbalija. 

— Kao ličnog prijatelja njene porodice — kaže on —- 
godinama me vuklo da saznam kako je poginula i gdje su joj 
posmrtni ostaci. Prilika mi se pružila iza rata, kad sam se 
poslom vraćao iz Knina. Sa mnom je bio Daničin brat Nikola 
i neki drugovi, bivši borci Desete krajiške brigade. U Golu- 
biću smo se zadržali i razgovarali sa seljacima. Iako se sve 
davno zbilo, pokušali smo po sjećanju očevidaca da rekon- 
struišemo taj tragični događaj. 

Prvu smo sreli i zaustavili jednu stariju ženu sa vučijom 
vode na leđima. Ispričala nam je da je ovdje tada bilo poko- 
pano četrdeset ljudi. Začas se oko nas okupila poveća grupa 
mještana. Mnogi od njih, kao očevici, živo su se sjećali: »Ka- 
ko ne bi znali, sinko, partizanski bataljon jurišao je na školu! 
Dosta ih je izginulo. Neki su živi uhvaćeni. Naročito smo 
upamtili da je i jedna ženska zarobljena. Četnici su je držali 
po strani, podalje od škole, uz neko grmlje, gdje su nama 
seljacima zabranili da prilazimo. Zabranili su svako posma- 
tranje i rastjerali prisutni svijet. Prvo su je redom silovali..« 

— Tu je jedna grupa četnika na najzvjerskiji način zlo- 
stavljala Danicu, jer je bila žena, komunista, partizankal-— sjeća se Jovo Milić, tadašnji sekretar SK u Grahovu. — Na 
ra:aie načine su je mučili i sramotili, dok nije podlegla. Bes- 
tidno su gazili djevojački stid i čast, izlažući je najdubljem 
poniženju, osobito jer je imala komesarske znake na sebi. I 
to kao žena! Sjećam se jasno, o tome smo bili odmah obavi- 
ješteni iz Knina. Držala se vrlo hrabro, što je mučitelje do- 
vodila do bijesa. Na njenim mukama naročito su se iživlja- 
vali četnici iz njenog i susjednih sela. Mimo Prpa i drugi, koji 
su Danicu poznavali od malena, kao i ostalu x>orodlcu Mate^ 
rića, koja je dala partizanske rukovodioce iz tog kraja. Njen 
stričević Ilija bio je komesar Desete u formiranju, a brigada 
se neprekidno tukla sa četnicima popa Đujića iz okolime 
Knina... 

— Kod plitke jame s tu i tamo ogoljenim kostima, čiji je 
izgled malo podsjećao na negdašnju rupaču zajedničku grob- 
nicu — kaže D. Kurbalija — čuli smo kraj priče: 

» . . . Onda su nSs, ljudi i žene, silom dotjerali i naredili 
nam da gledamo: Djevojka je bila pod starom kruškom, le> 
dima prislonjena uz suvo stablo, kao da sjedi. U besvjesnom 
stanju! Klonule glave. Potpuno gola, svezana konopcem preko 
raskrvavljenih grudi. Sva iznakažena od gaženja, upljuvana i 
raščupana. Poluživa. Ni nalik na ljudsko stvorenje! Naokolo 
po travi ležala je razbacana njezina krvava odjeća. Strašno 
i pogledati. Odvraćali smo oči. Svaki čas su izdavali druk- 
čije naredbe: da gledamo, da ne gledamo! Neke seljake su 
primorali da kopaju rake za njihove mrtvace, druge su na- 
gonili da pretraže cijeli teren i Iješeve izginulih partizana 
prikupe na raskršće, pred školu. Našli smo 22 muška Iješa. 
Došao je Jovan Borovnica sa svojim volovskim kolima, pa 
smo ih potrpali i odvezli do oveće rupe iz koje se nekad vadio 
šljimak; na dvjesta je metara od golubićke stanice, blizu glav- 
ne ceste, na mjestu zvanom Skok. Djevojku su onako polu* 
živu, ili mrtvu, ostavili dugo pod drvetom; dok svi nisu po- 
kopani. Nju su bacili najzadnju.« DRAGICA PRAVICA DRAGICA PRAVICA Rođena je 28. oktobra 1919. u Bjelaču kod Trebinja, u imuć- 
nijoj seoskoj porodici. Kao odlična učenica dubrovačke gimnazije, 
upisala se u jesen 1939. na Filozofski fakultet u Beogradu, Pri- 
rodno-matematski odsjek. Još kao učenica prišla je naprednom 
pokretu i aktivno radila u omladinskim organizacijama, tako da 
je već 1938. bila član Sreskog komiteta SKOJ-a u Trebinju. Kao 
student se takođe, svestrano i sa žarom, angažovala u studentskom 
pokretu i početkom 1940. postala je član KPJ. 

Jedan je od organizatora i rukovodilaca Ustanka u Južnoj Her- 
cegovini. Tokom 1941. i prve polovine 1942. godine, imala je niz 
značajnih i odgovornih funkcija u NOP-u: Bila je član i sekretar 
SK KPJ Trebinje, sekretar sreskog i okružnog komiteta SKOJ-a, 
član OK za Hercegovinu i, kao poslednje, sekretar okružnog komi- 
teta za južnu Hercegovinu. •fitSV Krajem maja 1942. u vrijeme Treće neprijateljske ofanzive, 
uhvatili su je četnici i poslije zlostavljanja predali Italijanima u 
Dubrovniku. Ovi su je, od 12 — 16. juna podvrgli svim užasima 
svojih »isljeđivanja« i kako im nije niSta otkrila i priznala, već 
se herojski i prkosno držala, osudili su je na smrt i vratili četni- 
cima. U selu Ljubomiru, poviSe Trebinja, četnici su je stavljali na 
neopisive muke. Operacijom mučenja rukovodio je »vojvoda« Savo 
Kovač, do rata žandarm na dvoru Petra Karadorđevića. Svojini 
nadljudskim držanjem hrabroSću i dostojanstvom Dragica je za- 
panjila svoje mučitelje i zadivila sav slobodarski narod Sirom 
Hercegovine i cijele naše zemlje. Izrasla je u legendarnu iigunt 
naše revolucije! 

Strijeljana je 27. jima 1942. u selu Ljubomiru, a za Narodnog 
heroja je proglašena osmog juna 1945. godine. 

Na mramornoj spomen-ploči u auli Beogradskog univerziteta 
zapisano je i njeno ime. 263 — Svima koji su je poznavali ostao je u sećanju mio lik 
i prijatna, lepa pojava, isto koliko i devojka-borac, aktivan 
učesnik u onom burnom zbivanju uoči rata i u danima ustan- 
ka — piše Milenko Šotra. — Visoka i vitka, svetlo-plavih 
uvojaka i očiju kao vedro južnjačko nebo, sa nečim otmenim 
u ponašanju, previše ozbiljna za svoje mlađe godine. Njeni 
su je zvali — Draga; i mi smo je tako oslovljavali, u susre- 
tima, u radu. I samo ime je dosta govorilo. 

Sreo sam je prvi put u leto trideset devete. Po nalogu 
Mira Popare^) išao sam u Trebinje sa nekim lecima za Asima 
Zupčevića^) i pismom za Mića Aleksića, a istovremeno — da 
dobijem dve-tri blanko objave za besplatnu vožnju železni- 
com, od druga Krpe, koji je kao rezervni podnarednik tada 
radio na nekoj vojnoj komandi u Trebinju ... Na glavnoj 
ulici »korzo« je bio prepun. Omladina, kao i u Mostaru, u 
Stocu, u svim našim gradićima — za vrelih južnjačkih večeri 
šetala je i žagorila. Drug s univerziteta, s kojim sam išao, za- 
stao je sa devojkama. »Ovo je sestra Rada Pravice« rekao mi 
je. Razume se, mi smo malo s visine gledali na gimnazijalke, 
iako smo do pre godinu dana i sami bili gimnazijalci. »Idem 
da se upišem na filozofiju — kazala je — i drugovi su mi to 
savjetovali«. Naglasila je ono — drugovi! 

To što se Draga zainteresovala i zbližila sa naprednim 
pokretom, treba nesumnjivo zahvaliti njenom bratu Radi. 
Kad je ona završila gimnaziju. Rade je već bio apsolvent na 
pravnom fakultetu. Bio je nerazdvojan prijatelj Mira Popare. 
Sa Vladom Vujovićem, Čedom Kruševcom, Tomom Sekere- 
zom. Srećkom Bukvićem. i nizom drugih omladinaca iz Tre- ^) Miro Popara — Narodni heroj, student prava, član KPJ od 
1936. Strijeljan jula 1942. u Nevcsinju. 

*) Asim ZupCević — Narodni heroj, poginuo decembra 1942. — 
na Havno] Gori. ns^ binja, Bileće i Gacka, pripadao je starijoj generaciji napred- 
nih studenata na Beogradskom univerzitetu. U to vreme orga* 
nizovan rad se odvijao na regionalnoj osnovi: po pokrajinama 
ili oblastima. Glavna legalna forma rada bosansko-hercego- 
vačkih studenata bilo je kulturno-umjetničko društvo »Petar 
Kočić«. Mi Hercegovci, još početkom 1938, osnovali smo om- 
ladinsku sekciju u okviru udruženja »Neretva«, čiji su nosioci 
bili ugledni i uticajni ljudi iz beogradske čaršije i državnog 
aparata, poreklom Hercegovci. 

U jesen trideset devete sreo sam Dragu na jednom sa- 
stanku »Petra Kočića«; pripremao se letak koji je trebalo da 
potpišu svi napredni bosansko-hercegovački studenti. Našli 
smo se i na sastanku omladinske sekcije »Neretve«, u Hilen- 
darskoj ulici. Ona se odmah po dolasku na univerzitet svom 
snagom bacila na posao. Javljala se za reč i smelo diskutovala, 
naporedo sa starijim drugovima; ja sam se pomalo čudio kako 
se taj brucoš usuđuje da raspravlja kao stari iskusni aktivi- 
sta. Jednom sam je sreo zajedno sa mojom drugaricom; vra- 
ćale su se sa sastanka iz Doma studentkinja, u ulici Kraljice 
Marije. Drugarica mi reče da je Dragica redovno tamo, čet- 
vrtkom, i da se već računa među istaknutije i najaktivnije 
studentkinje ... U suterenu Pravnog fakulteta hor »Petra Ko- 
čića« pripremao je horske recitacije, pod rukovodstvom »Bu- 
ša« — M. Bušatlije. I tamo se Draga mogla sresti. 

Privlačila je pažnju starijih drugova, ne samo svojim za- 
laganjem nego i lepotom. I udvarali su joj se, sigurno, na je- 
dan diskretan drugarski način. Ona je bila svesna svega, i 
možda je zbog toga izgledala isuviše ozbiljno. 

I pored društvenog rada nije zanemarila učenje. Miro 
Popara mi je govorio, s onim njegovim ljudskim, zadovoljnim 
smeškom: 

»Ova Draga, pos' joj ćaćin, energija velika. Diplomiraće 
pre mene . . .« 

Da, ona je i na fakultetu, na biologiji, redovno polagala 
sve ispite sa visokim ocenama, za ona tri-četiri semestra, ko- 
liko je stigla da prosluša pre no što je naišla ratna oluja. 

Početkom marta 1941. čekao sam drugaricu pred Domom 
studentkinja i s njom je naišla Draga. Bio sam proteran u 
svoje rodno mesto, ali sam došao nazad na dan-dva da obavim 
neke poslove. »Pripremamo proslavu Osmoga marta« pričale 
su. »Sta ima novo u Hercegovini, miriše li i tamo na rat?« 270 pitala Je Draga. Interesovala se za Mira, za Marka Minića i 
ostale drugove. Ona je 6\n:^to bila prirasla za rodni kraj, za 
topli hercegovački krš i južnjačko podneblje Trebinja. 

— Nadomak Trebinja, s desnu stranu puta za Dubrovnik, 
na kamenjar je prileglo selo Đjelač — opisuje Tahir Hadžović; 
— Oko kuća kamene podzide, između njih zadržana zemlja, 
obrađena vrijednim rukama; nešto raštana, krompira i duva- 
na, a uz kuće koze i pokoja krava. Stanovnici Trebinjske 
Sume i Podbrđa, kako se zove kraj u kome je i rodno selo Dra- 
gičino, stasiti su Hercegovci, opaljeni simcem, radini i živahni, 
naučeni odmalena da rade i da svaki posao zaliju znojem. 
Tako je bilo i u Bjelaču. Život je ove ljude naučio da cijene 
čovječnost, poštenje i pravdu. Tako je odgojena i Dragica — 
Draga. 

U bratu koji je bio nekoliko godina stariji od nje, našla 
je vaspitača. Kad se upisala u dubrovačku gimnaziju, on je 
već tamo bio na školovanju. Mnogo je voljela Rada, sa njim 
se ponosila. Viđali su se najčešće zajedno. Susretali smo se i 
sastajali vrlo često pred rat; u razgovoru sa njima sticao se 
utisak da veoma cijene i poštuju jedno drugo. 

— Porodicu Dragice Pravice poznajem iz djetinjstva — 
kaže Risto Rašević — jer smo iz susjednih sela. U Bjelač sam 
još kao dijete dolazio kod kumova, njenih rođaka i bližih kom- 
šija, kuća uz kuću. Njezin otac pokojni Risto Pravica — zvani 
»Konzul«, bio je bogatiji čovjek u tome kraju; imali su dobre 
parcele u Trebinjskom polju i natapali su ih vodom pomoću 
drvenih točkova. Risto i Milica, njena majka koju sada svak 
zove »baba Milica«, bili su pismeni i redovno su čitali; imali 
su skromnu biblioteku, a k tomu pretplaćeni i na novine, što 
je bila rijetkost u ovome kraju. 

Bila je to ugledna i cijenjena porodica. Dvoje djece su 
slali na studije: Rada i Dragu. Rade je bio rijetko cijenjen 
i voljen od naroda. A Dragica, vesela i pristupačna djevojka, 
dolazila je na seoska sijela i veselja, pjevala je i igrala sa 
nama. Uz nju se nije moglo čamovati i biti ozbiljan. Odatle 
sam je i upamtio, jer je inače stalno bila odsutna . . . 

— Naša roditeljska kuća u Bjelaču — priča sestra Zorka, 
udata Kolić — jedna je od deset kuća Pravica koje sačinjavaju 
naše selo. **^V otac nam Je bio napredan zemljoradnik, iako s dva raz- 
reda osnovne SkoIe. Iako se tada u našim selima smatralo da 
škola nije za žensku djecu, on je sve nas Školovao, nastojeći da 
steknemo bar srednje obrazovanje. Mnogo je cijenio znanje. 
Zalagao se i za Školovanje ostale seoske djece. Dane i dane je 
izgubio hodajući po selima trebinjskog kraja i sakupljajući 
dobrovoljne priloge za novu školsku zgradu u Dužima. Dragi- 
ca je, kao 1 mi ostali, pohađala osnovnu školu u manastiru 
Duži, oko tri kilometra dalje od naSe kuće. Svakodnevno pje- šačenje nije joj smetalo da bude odlična učenica. Bistrinu je, 
vjerujem, kao i mnoge druge osobine: upornost, pravićnost i 
odlučnost naslijedila od oca, koga su zbog svega toga na- 
zivali >Konzul«. Sjećam se kako su ga redovno pozivali da 
prisustvuje diobama, pitali za savjet i, uopSte, mnogo cijenili 
njegovo mišljenje. Bio je pretplaćen na stručnu i naprednu 
štampu. Sto se politike tiče, sjećam se, bio je »vječita opo- 
zicija*. Majka — otresita, napredna, bistra Žena! Pet godina sam starija od Drage, pa sam se sa njom 
ophodila zaštitnički. Kao najmlađu, svi smo je u kući posebno 
voljeli. Bila je neobično živahna, plavih pletenica boje zrelog 
žita. Bile smo ožalošćene kad ih je naša majka odrezsda zbog. 
nekih krastica što su se pojavile na Draginoj glavi. Otada je 
nosila kosu kratko podšišanu. Voljela je životinje, naročito 
mačke koje je sakupljala po selu. Voljela je piliće, janjce,, pra- 
ščiće i sve malo, a kada je poodrasla, silno je voljela djeciv 
Satima se s njima zabavljala, tepala im, mazila ih. 

Kao i nas starije, roditelji su se trudili da i nju iškoluju. 
Međutim, 1939. kad je Draga bila već u gimnaziji, umre na& 
otac. Brat Rade, koji se tada nalazio u Beogradu, morao je 
da promijeni studije; prešao je sa tehničkog na pravni fakul^ 
tet. Tako je mogao i da studira i da odlazi kući na duže vri; 
jeme, kako bi nam se više posvetio i majci pomogao. Sada su 
Rade i majka bili »glave porodice«. Rada smo svi mnogo vo- 
ljeli i kao jedinca i kao čovjeka koji nam je imponovao svojim 
držanjem i pogledima na život Dvije su nam udate sestre^ 
bile u Americi, a nas tri, ovdje, takođe smo se udale. Sestra 
Danica je s mužem živjela u Dubrovniku i Drage je, boraveći 
kod nje, pohađala tamo gimnaziju. 

— Nisam mogla da pratim njen razvoj u djetinjstvu — 
priča sestra Danica, udata Dragoljević — osim za kraćih ljet- 
nih odmora u roditeljskoj kući. Ipak, dva slučaja su mi ostala 
u sjećanju. Oba se odnose na bolovanje, jer Dragica je kaa 
dijete bila nježnog zdravlja i često je bolovala. Ponekad srna 
mislili da neće ostati živa. A ona je i u najtežoj boljci znala đ« 
bude vesela. 

Jednom je bolovala od šarlaha, pa je slabo čula. U selu 
se govorilo da će ostati vječito gluha. Majka je očajavala, 9: 
mala Dragica se na račun svoje bolesti šalila... 

»Sta bi bilo bolje, da ostanem gluha ili da budem nijema?« 
pitala je majku. 

»Ne govori o tome, ceri moja! Ne valja ni jedjio ni drugo.« 

»Ako ostanem gluha, — nastavljala je Dragica, smijuljećf 
se — neću uvijek čuti kada mi zapovjediš da nešto uradim.« 

»E, onda je bolje da budeš nijema . . . Bolje ćeš me slušati« 
prihvatila je majka šalu, očiju punih suza. 

Dragica se slatko nasmijala. Nasmijala se i majka^ prvi. 
put otkako joj se mjezimica razboljela. Drugi, put joj>se ukru-^ 

18 — 2ene heroji *CC^ tUa jedna noga. Majka je zbog toga bila tužna. Cesto je u 

potaji plakala. Dragica je to primijetila. 
»Sta ti je, mame, bona? Zašto plačeš« 
»Ta noga . . .« promucala je majka potišteno. 

»Valjda se bojiš da se neću moći udati i da neću moći 
raditi. Ne boj se! ^femoj plakati, neću umrijeti od gladi. Na- 
baviću šivaću mašinu i siti, a kad Rade završi školu i oženi 
se, zabavljaču njegovu djecu.« 

To je majku još više rasplakalo. »Nije mi drago što je 
ova mala ovako pametna« govorila je, kuckajući prstom u 
drven predmet. Pošto je završila osnovu školu, Dragica za- 
traži da ide u gimnaziju. »Volio bih i ja, ali ne mogu, drago 
dijete, školujem Zorku i Hada . . . Ostani još kod kuće, možda 
će dogodine biti bolje« tješio ju je otac. 

»Ne brini, oče! Moliću Milana i Danicu da me oni prime. 
Samo malo ću im jesti, samo ovolicko« obilježila je palcem 
vršak kažiprsta. Primili smo je, naravno, pa je gimnaziju po- 
hađala u Dubrovniku. U gradu se vrlo brzo snašla. Dobro 
je učila. Imala je mnogo drugarica, kojima je bilo stalo do 
njenog mišljenja. Pitale su je za savjet o novoj haljini, cipela- 
ma, tašni . . . Tome sam se često smijala, jer Dragica je tek 
bila došla sa sela. Inače, ona se nije modirala, ali je uvijek 
bila uredna. 

U slobodnom vremenu mnogo je čitala, štivo nije birala: 
dnevnu štampu, knjige, časopise . . . Sjećam se da su joj se 
drugarice smijale što čita dnevnu štampu; smatralo se da je 
to muški posao, »oni se bave politikom«. Čitala je i danju i 
noću i kad jede i kad se odmara. Videći svjetlo u njenoj sobi, 
ustajala sam i pokušavala gasiti. Ali, uvijek bih naišla na 
otpor. »Neka, Danice, ovo je meni najbolji odmor. Kad zadri- 
jemam, sama ću ugasiti« branila se ona. Ako bih ipak utrnula, 
za koji minut se opet moglo vidjeti svjetlo. A meni je nje 
bilo žao; bila je vrlo nježna zdravlja. Za objedom isto tako: 
jede i čita!« 

»Dragice, staviću ti otrova u jelo. Nećeš ni primijetiti« 
šalila sam se. 

»Stavi, stavi, uz lijepu knjigu sve se probavi« smijala 
se ona. 

I u kući -je bila vrijedna. Uvijek mi je pomagala da zavr- 
šim domaće poslove. Neke je znala da obavlja bolje od mene, '274 bila je pedantnija. Kada bih pošla u posjetu roditeljima i pi- 
tala muža koliko mogu ostati, odgovarao je u šali: »Koliko 
hoćeš, mene Dragica bolje pazi nego ti. Ona sve zna.« Isto tako 
vrijedna bila je i u roditeljskoj kući. Kao učenica, kasnije kao 
studentica, obavljala je preko ferija sve seljačke poslove: ra- 
dila u polju, išla u drva . . . 

Još u školskoj klupi imala je razvijen osjećaj za pravdu. 
Bila je vrlo dobar đak pa je kćerka direktora banke uvijek 
dolazila, da je Dragica podučava. »Dragica je najbolja u raz- 
redu« pričala mi je ona. Ali, Draga je ipak dobijala slabije 
ocjene. Jednom je s nastave došla rasplakana. 

»Sta je? Zašto plačeš?« 

»Od nemoći. Dane ... Ne mogu to više trpjeti! Ja bolje 
odgovaram, a ona i ostala činovnička djeca dobivaju bolje 
ocjene. Nije mi krivo zbog slabijih ocjena; nepravdu ne mogu 
trpjeti! A plačem zbog nemoći!« 

Kad više nije mogla da izdrži, pozvala je direktora škole 
da pred njim odgovara. Ostale učenice su je podržale. Tog 
dana kući se vratila vesela. »Neka, — govorila je ljubeći me 
— pokazala sam im da bolje znam. Ocjena nije važna, ali važno 
je da se čovjek bori a ne da plače . . .« 

Cesto se družila sa Tinom Sokoli, jedinicom ruskih emi- 
granata. Draga tad nije bila ni pod čijim političkim utjeca- 
jem, čitala je samo režimsku štampu i knjige dostupne sva- 
kome. Ali, urođeni smisao za polemisanje i radoznalost, na- 
gonio ju je da pokreće diskusije o carizmu, revoluciji, izbjeg- 
licama . . . Mala Tina branila je cara i napadala rusku revo- 
luciju. Dragica je to jedva čekala; izazivala bi Tinu, sve dok 
je ne bi rasplakala. 

»Dragice, zašto se sa njom družiš, kad se ne podnosite? 
Zašto je vrijeđaš?« 

»Ne družim se radi nje nego radi njene mame. Mama joj 
je dobria žena. Uvijek govori o starome kraju i plače za svojom 
domovinom.« 

Začudo, Tinini roditelji su mnogo voljeli Dragicu. Pitala 
sam se da li im je Tina o tim svađama uopšte govorila. 

1937. godine bila je u osmom razredu. Oko podne došla 
je iz škole i odmah legla. »Nešto sam bolesna, imam tempera- 
turu . . .« Htjedoh da zovem Ijekara, ali nije dozvolila. Tek po- 
slije nekoliko dana pozvala sam doktora Nikšića. Čekajući ga, 
razgovarale smo. 

18* •JEKŠk »Glupo li je ovako, kada čovjek krepava« izrekla se od- 
jednom. Pogledala sam je zaprepaSćeno. 

»Staje...?! Bojište? U. 

»Ne, ne bojim ne... Ali, zaista je glupo kada čovjek 
ovako krepava i — - umre! Čovjek treba da pogine kao čov- 
jek!« 

To mi je dan danji velika utjeha. Nije umrla nego je 
poginula, »kao čovjek«, onako kako je željela. 

— Kod stanje sestre Danice Draga je stanovala sedam 
godina — kaže Zprka. — Kod mene je provela zadnju, zavr<^ 
šavajući osmi razred i maturu. Tada je najintenzivnije radila: 
izgrađivala se, agitovala među svojim vršnjacima . . . Svako- 
dnevno je u kuću dovodila svoje mnogobrojne drugove i me- 
đu njima vodila glavnu riječ; raspravljala vatreno i agresivno,, 
ubjeđivala . . . I noću je mogla tu da ih okupi, tim prije što 
smo stanovali van dohvata »javnog mnijenja«, na Lapadu u 
vili. »Micika« — gdje smo na raspolaganju imali cijelu kuću. 
Stalni gosti su joj bili Miso Simoni i Ivan Vukušić. Kad bi se 
mladi ljudi razišli, nastavljala je rasprave u krugu porodice 
i naših najbližih prijatelja; obično o borbi protiv fašizma, o 
potrebi priznavanja SSSR-a . . . Ona bi nas podstakla, pa smo 
diskutovali i do kasno uveče. Naš prijatelj, jedan od napred- 
nijih građana, mada već zreo čovjek, priznao nam je: »Ta 
djevojka me naučila kako da mislim.« 

Nije zaboravljala ni radnike iz trebinjske okoline koji 
su se spuštali ovamo na posao, naročito u luku Gruž; išla je 
tamo s nekolicinom drugova i okupljala ih u grupice, davala 
im savjete i obavještenja. Pojedinci su je i kod kuće sačekiva- 
li, pa čak i materijalnu pomoć od nje tražili. Najčešće smo 
znali za te njene akcije i sastanke, ali nismo »istraživali«. Ima- 
li smo u nju povjerenja. 

Svakoga ljeta našli bi se svi zajedno u rodnom Bjelaču. 
Zege su jenjavale noću pod odrinom, gdje smo svi spavali i 
dugo, dugo u noć smijali se, radovali i došaptavali svoje male 
tajne. Kad bi toplina iz krša ipak ovladala, prskali smo jedno 
drugo vodom i neobiizdanom igrom uznemiravali susjede. Ali 
niko se nije bunio. Tu je naša Draga kolovođa. Bila je naša mi- 
ljenica, istinska maza kojoj smo pružali sve što smo mogli. 

Za vrijeme izbora slušala sam Rada kako po našem srezu. 
govori, u ime komimista, da se glasa za opoziciju. Saznala 276 sam da je Sava Kovač6vić-Mizara dolazio našoj kući na neki 
dogovor s Radom i da ga je još nekoliko puta posjećivao. Sje- 
ćam se RSdovog i majčinog poluglasnog razgovora povodom 
Savinog dolaska.« On je, majko naš drug — objašnjavao joj je 
Kade. — Sava je veliki narodni čovjek.« I kasnije su Rade i 
Drage često spominjali Savu Kčvačevića, pa kad sam čula za 
njegovu pogibiju na Sutjesci, shvatila sam njihove riječi. 

— Vidim je, kao da sjedi na klupi preda mnom, negdje 
u srednjem redu — kaže njena nastavnica Hristina Milić — 
ovisoka, s kosama plavo-kestenjastim i očima što odražavahu 
jedno istinsko duhovno interesovanje. 

Kad sam jednom dijelila referate iz književnosti, ona 
se sama ponudila da napiše prikaz romana napredne spisatelj- 
ke Agnes Smedlej »Sama«, koji tretira problem emancipacije 
žene. S velikim uspjehom je izlagala pred razredom o ovom, 
tada malo poznatom djelu. Dala je vanrednu analizu odnosa 
među licima i čitav tretman romana živo i zrelo postavila. 
Pohvalila sam njenu samoinicijativu i rekla da je to jedan 
od najboljih referata u razredu. Imala je Velike sklonosti za 
književnost, živ afinitet prema velikim klasicima svjetske lite- 
rature, što je pokazivalo njen kvalitet. Saznavala je brže od 
mnogih drugih i brže dozrijevala. »Ona je zaista — kako reče 
njen školski drug — predstavljala najbolji izdanak svoje ge- 
neracije, omladinku koja zrači ljepotom duha, snagom uma i 
nepokolebljivošću u borbi za pobjedu velikih ideja slobode i 
socijalne pravde . . .« 

O izboru fakulteta konsultovala se sa bratom. Ali, opet 
se u oštroj formi postavilo pitanje sredstava, neophodnih za 
izdržavanje. »Kako ćeš, Dragice, studirati? Nemaš novaca, a 
nema ko ni da te pomaže . . .« brinuli su se njeni. »Nemojte, 
molim vas, da se sekirate. Radiću, šta bilo!« 

— Kada sam je 1938. godine prvi put sreo u Trebinju 
— priča Vlado Šegrt — smjesta sam u njoj upoznao vrlo ener- 
gičnu i razboritu ženu. Odmah, poslije kraćeg razgovora, pitala 
me kako da otpočne sa radom za vrijeme svojih školskih fe- 
rija, jer sam u tome kraju bio jedan od partijskih radnika i 
ona mi je došla vezom. 

Njenog brata Rada upoznao sam još ranije, negdje 1936. 
kao studenta koji je bio vrlo popularan u Trebinju i Trebinj- *SSV skoj Sumi, i koji je tajda kao student radio sa istaknutim 
zemljoradničkim prvacima u ovome kraju, a sa kojima smo mi 
komunisti održavali veze. Ovi ljudi su u ustanku prišli NOP-u 
i svi su primljeni u Partiju, a mnogi od njih su i poginuli u 
NOB-i. 

Nakon kraćeg vremena uslijedio je i moj drugi susret 
s Dragicom u Trebinju, u prisustvu stolarskog radnika Asima 
Zupčevića koji je radio s omladinom. Tom prilikom je iznosila 
niz utisaka i stavljala prijedloge kako bi se bolje organizovao 
rad omladinske organizacije i SKOJ-a. Tada sam vidio da je 
neumorna u svom radu i veliki optimista. Godine 1939, kada 
je, u dogovoru sa Mirom Poparom i Savom Kovačevićem, od 
mjesnog komiteta u Trebinju formiran sreski komitet SKOJ-a, 
Dragicu smo birali u taj komitet; zadužena je da radi sa že- 
nama. Kao član komiteta stizala je u sve krajeve sreza. 

Bila je to prava energija od žene! Vrlo prodorna, brza. 
Iako su i drugi trebinjski studenti bili vrlo napredni i stav- 
ljali se na raspolaganje NOP-u, odnosno Partiji, Dragica je 
prednjačila i daleko, daleko se izdizala iznad njih. Svaki svoj 
dan, proveden u Trebinju, ona je iskoristila da djeluje kao 
politički radnik, čime je stekla veliku popularnost, tako da je 
u julskom ustanku 1941. Đragičino ime bilo poznato širom 
Hercegovine. 

— Veoma neposredno, upečatljivo, sjećam se Dragice 
Pravice iz Doma studentkinja u BGD-u — priča Neda Bo- 
žinović. — Upala mi je u oči svojom lijepom pojavom. Vi- 
soka, tanka, pravilno građena, lijepog lica i iskričavih očiju, 
bila je lik koji sam sobom osvaja. 

Uprava Udruženja studentkinja, koja je upravljala Do- 
mom, strogo je vodila računa o cjelokupnom životu svoje usta- 
nove. Poslovalo se dobro, pa smo i finansijski i materijalno 
dobro stajali. Vodilo se strogo računa i o vladanju studentki- 
nja, o urednom dolaženju i odlaženju, kao i održavanju sa- 
vršene čistoće. Brucoškinje su prihvatane organizovano; svakoj 
novoj studentkinji prilazile smo ponaosob. Nastojale smo da 
nikome ne damo povoda za bilo kakve primjedbe. Zbog toga 
od strane vlasti nismo bile uopšte kontrolisane. To je Partiji 
omogućilo da ovdje nesmetano djeluje kroz sve forme rada. 
Svakog četivrtka održavale smo radne sastanke i pretresale 
ne samo opšta domska pitanja nego se bavile svakom druga- i78 ricom poimenično, kako bismo joj na vrijeme ukazale na po- 
jave koje treba ukloniti. 

U takvu atmosferu došla nam je Dragica. Spadala je 
među one studentkinje koje nije trebalo »obrađivati«. Napro- 
tiv, već od svog dolaska u Dom, bila je jedna od onih koje su 
kao aktivistkinje u omladinskom pokretu svojim primjerom 
utjecale na druge. U Domu se nije angažovala samo na jed- 
nom, recimo, kulturno-propagandnom polju rada. Svuda, gdje 
je trebalo da se podupre rad Partije, ona se našla. A vidovi 
partijskog djelovanja bili su raznovrsni. Uključivanje studćh- 
tkinja u rad stručnih udruženja na Univerzitetu i u i^e akcije 
studentskog pokreta, do demonstracija, bio je takođe zadatak 
djevojaka-komunista u našem Domu. Dragica se u sv^inu tbihe 
stoprocentno angažovala. Svuda se čula njena riječj sVuda" 
zapažala njena aktivnost. U diskusijama žustra i beslkompro- 
misna, iznosila je otvoreno svoje stavove, primjedbe i prijed- 
loge. Zbog njene plahovite oštrine i simpatične — rekla bih 
— kočopernosti, morali smo je ponekad stišavati. Zbog svoje 
vedrine, ljepote i plahovitosti bila je voljena i veoma omiljena 
među nama. Sjećam se, često nam je pričala o svome bratu 
Radu, koga je mnogo voljela. 

Zbog konspiracije, s obzirom na zadatak koji sam vršila 
u Tehnici, izašla sam 1939. iz Doma. Preporučeno mi je da se 
ne izlažem ni u javnim akcijama. Te godine, trebalo Jef da 
pribavim podatke kako su protekle poznate demonstracije 
14. decembra. Došla sam u Dom kod upravnice Mile Dimić \ 
upravo se našla u holu kad su se studentkinje vraćale . . . Iako 
ih je bilo mnogo, sjećam se samo Dragice. Utrčala je sva zbu- 
njena, zaprepašćena, kao da još ne shvata šta se te večeri na 
beogradskim ulicama dogodilo. Gotovo bez daha, g gnušanjem 
je počela da priča o pucanju u demonstrante . . . Pored nje je 
na ulici bio i jedan lijepo obučeni mladić, a ona je glasno 
s ostalim uzvikivala da je zločin i sramota pucati u goloruki 
narod. Dala je maha svom raspoloženju, svome osjećanju. Li- 
jepo obučeni mladić uhvatio ju je pod ruku! Mislila je da je 
to drug, učesnik u demonstraciji, sve dok u njegovoj ruci nije 
ugledala pištolj. Počela je da se otima. Ovaj je pozvao u pomoć 
svoga kolegu-agenta. 

»Otela sam im se, kad smo uz put naišli na grupu drugova, 
i pobjegla« — rekla je i, razvedrivši se, dodala: »Ni sama ne 
znam odakle mi snaga di im se otmem!« 

27d Decembarski događaji nisu je zaplaSilL Naprotiv, izazvali 
su kod nje novu riješenost za joS aktivniji rad. Obilazila je 
ranjene drugove i drugarice, i dežurala kod njih, učestvovala 
u novim protestnim demonstracijama ... U teškim trenucima 
nikad se nije kolebala. Zaoštravanje političke situacije i sve 
Jače nasilje vlastodržaca, još više je podsticalo njenu prkosnu 
otpornost. 

Poslije kapitulacije našla sam se u nikšićkom srezu i doz- 
nala da je ona na partijskom radu u Hercegovini Preko dru- 
gova smo se dogovorile da se nađemo, ali smele su nas ratne 
prilike a kasnije njena herojska pogibija, što je odjeknulo ci- 
jelom našom zemljom. To što sam čula, odgovaralo je Dragi, 
koju sam poznavala iz studentskih dana: samosvjesnu, pono- 
snu djevojku-komimistu koja zna šta hoće i zašto se bori. 

— Omladinska kultumo-umjetnička grupa iz Lopara, u 
okviru jseoske čitaonice, održala je 10. juna 1940. priredbu u 
iEizičkoj sali Pravnog fakulteta — kaže Stevo Popović. — Naš 
nastup pripremio je Majo-Cvijetin Mijatović preko »Petra 
Kočića«. Primljeni smo odlično: Bila je to manifestacija jsloge i 
jtaradnje napredne seoske i studentske omladine kojom su 
rukovodili komunisti. Ostali smo tamo dva-tri dana. Dragica 
Pravica je, kao jedan od priređivača toga programa, nepre- 
kidno bila s nama. Ta nježna, lijepa djevojka pomogla nam 
je da se snađemo prvi put u velegradu, vodila nas okolo i po- 
kazivala nam znamenitosti ... Sa nama se i slikala ispred glav- 
ne pošte. Impresionirao nas je njen odnos prema nama selja- 
cima« neukim, i neobavlještenim o gradskom ponašanju. Po- 
sebnu je pažnju obraćala djevojkama-seljankama, jer su se 
teško snalazile. Za tih nekoliko dana sa nama se lijepo sro- 
dila. Veliko je za nas bilo — student! I zato nas je oduševilo 
da nam jedna obrazovana djevojka ukazuje toliku pažnju. 

— Bolje sam je upoznao — kaže Tahir Hadžović — tek 
po njenom dolasku na studije. Stanovali smo ublizu pa smo se 
često viđali. Sav svoj mladalački žar, svoja napredna strem- 
ljenja i osjećanja, Dragica je unijela i u novu sredinu. Uvijek 
ozbiljna i zaposlena, usredsredila se cijelim bićem na izvrša- 
vanje zadataka. U njoj je napredni studentski pokret u to vri- 
jeme dobio vrijednog i odanog člana. 280 Posljednje godine pred rat u grad na Trebišnjici došli su 
studenti da provedu odmor kod kuće. Došli su i Dragica, Mu- 
staf a Zupčević, Kasim Đudalica i drugi napredni studenti me- 
đu kojima je bilo i članova KPJ. Odmah su, skupa sa ruko^ 
vodstvom u Trebinju, pristupili okupljanju i povezwanju 
radničke i srednjoškolske omladine. U gradu i okolini bio 
je tih dana na okupu veliki broj đaka i dosta radničke omla- 
dine. Pod vidom izleta, van grada su održavani sastanci. Dra- 
gica je posebno bila zadužena da radi sa omladinkama; orga- 
nizovala je te izlete, pripremala programe. Svi govori imali 
su za cilj da pripreme omladinu za otpor fašističkim i profa- 
šističkim pojavama i da se žigošu nosioci tih pojava u mjestu. 
Podsticane su misli o borbi protiv prijeteće njemačke agresije 
i o neophodnosti oslonca na Sovjetski Savez. Voljela je da 
raspravlja, dokazuje, a da bi to sve potkrijepila, odnekud bi 
izvukla kinjigu i počinjala da čita . . . Neosjetno je započinjala 
razgovor o određenoj temi, pa bi i razgovor i čitanje protekli 
kao prijatna zabava, nadovezujući se na pjesmu i šalu. I brojni 
seoski omladinci bi se začas okupili oko nas. 

Poslije 27. marta 1941. većina nas vratila se u svoje mje- 
sto. Vratila se i Dragica. 

— Dvanaestog aprila osvanulo je u Trebinju tmurno,kišo- 
vito jutro — priča Slobodan Sakota. — Sklanjajući se od fran- 
kovaca, kako smo tada nazivali ustaše, nas pet omladinaca: 
Rato i Milenko Šotra, Miloš Pudar, Rodoljub Andrić i ja, stigli 
smo uoči tog^ dana iz Čapljine. Htjeli smo se ovdje javiti u 
dobrovoljce ... 

Ustaše su već razoružavale čapljinski odred, a okupatori 
su sa svih strana, negdje pogranično negdje dublje, zaposjeli 
zemlju. Preko Radio-Zagreba Kvaternik proglašava NDH, a 
Maček poziva hrvatski narod na »red i poslušnost«. Vijesti 
o teškoj situaciji na sjeveru zemlje, miješale su se sa kontra- 
diktornim izjavama o Nedićevom napredovanju i povlačenju 
vojske preko Grčke i Albanije. 

Dok smo sa Bozom Pejovićem*) i Asimom Zupčevićem na 
trgu razgovarali sa trebinjskim omladincima, naišla je Draga 
u društvu nekoliko mladića i djevojaka, odjevena u svijetli 
kišni mantil. Prišla nam je jednostavno i prisno. Imala je ») Bozo Pejović. — poginuo 1945. u borbts odmetnicima. 13^ tople plave oči i lijepo vajana usta na inteligentnom licu. Ka- 
snije sam saznao da je tada bila član Sreskog komiteta KPJ 
zadužena za rad sa omladinom. Setajući glavnom ulicom i oko 
pijace, razgovarali smo sa njom o situaciji u Čapljini i u stolac- 
kom srezu, i rekli joj kako smo došli da se javimo u dobrovolj- 
ce, ali nas u Komandi mjesta nisu htjeli primitL Skupa sa 
Dragicom, odlučili smo da za tu akciju mobilišemo i omladinu 
Trebinja i da sa većom grupom ponovo odemo u Komandu 
mjesta. 

Skupilo se odmah nas tridesetoro, što komunista što sim- 
patizera, većinom đaka, studenata i radnika. Ali do koman- 
danta nismo mogli ni doći, a sreski načelnik nas je upitao 
zašto bunimo omladinu. »Možete ići!« bilo je sve što nam je 
odgovoreno. 

Ispričali smo to Dragici i drugovima, i izrazili želju da 
odemo u Nikšić i tamo pokušamo otići u dobrovoljce. I tu su 
nam pomogli Dragica i trebinjski omladinci. 

Vozovi su neredovno saobraćali, morali smo čekati, pa smo 
svi, toga sunčanog jutra, sjeli na poljanu ukraj pruge i raz- 
govarali. Dragica među nama; za uši joj zabačena meka gr- 
gurava kosa. Ni jedan od nas, siguran sam, nije ni pomišljao 
da je u blizini mlade i lijepe djevojke. Gledali smo je kao 
druga. Ona je u svom držanju imala jednu finu crtu skom- 
nosti i prisnosti. I docnije, kad sam slušao o njenom prkos- 
nom držanju u zatvorima, sjetio sam se tih naših prvih su- 
sreta; kako smo bili čedni i čisti u međusobnim odnosima! 

— U tim aprilskim danima našla sam se opet kod majke — 
sjeća se Zorka Kolić. — I Drage je bila tu. Iščekivale smo 
Rada i strijepile da ga ne odvedu u ropstvo. Stalno je nekuda 
odlazila . . . Vraćala se otečenih, raskrvavljenih nogiL Kad bi 
je majka pitala gdje se tako izranjavala, izgovarala se da je 
išla brati kupine. Meni je jedne večeri kazala, u povjerenju, 
kako je prepješačila od sela Zubaca do Poljica na Popovom 
polju, i to sve prečacima. Pričajući, milovala mi je djecu. Či- 
nilo mi se da je te večeri svečano i tužno raspoložena i — ne- 
kako odsutna. Na momente bi mislima odlutala, kao da je 
zbog nečega zabrinuta. I ranije sam je vidjela zamišljenu, ali 
mi se nikad nije učinila tako čudna. Nijesam htjela da je 
pitam Sta joj je. Bojala sam se, dovešću je u položaj da mi ne 
može reći istinu, a znala sam, ako je potrebno povjeriće mi se 
i sama. Nijesam dugo čekala: 2S2 »Zorko, uskoro će buknuti narodni ustanak. Sigurno je 
da okupator nije došao u zemlju da nam donese dobro i sreću 
nego da nas opljačka i porobi. Zbog toga će se narod podići 
protiv okupatora i svih onih koji budu uz njega.« 

»A šta ćemo mi, s malom djecom? Sta ću ja s ovim pili- 
ćima?« 

»I pokraj njih možeš, ako hoćeš, valjati narodu. Čuvaj 
i pošteno podiži ovu djecu, pazi majku, učini sve što možeš 
za drugove. Možda ćemo ti katkad navratiti, možda će mnogi 
drugovi morati da navrate tvojoj kući. Ti ćeš tu moći da nam 
budeš od koristi, primičeš ih, sklonićeš ih od neprijateljskih 
očiju.« 

Znam kako je voljela tu moju djecu, moga muža, sve nas; 
Gledala sam je bez riječi, brižna za njen i Hađov život. Naslu« 
ćivala sam kako će taj put slobodi biti tegoban. Uskoro sam 
se vratila u okupirani, strahovito potišteni Dubrovnik. Rade 
i Drage ostali su u Bjelaču do 28. maja, kada su ustaše stri* 
jeljale prvih trinaest Srba. Tada ih je Tahir Hadžović, dobar 
drug i komunista, upozorio da se sklone, jer ustaše spremaju 
opšti pokolj srpskog naroda. Odmah su se sklonili u jednu 
šumicu. 

— Mnogi iz grada i neposredne okoline pokušali su da 
se zaštite u brdima — kaže Tahir. — Neki su otišli u Herceg 
Novi, italijansko okupaciono područje. Tamo su se, u crnim 
predjulskim danima, zatekli Rade i Draga, ali kratko su bo- 
ravili; po napadu Njemačke na SSSR vratili su se opet u 
Trebinjsku Sumu. 

— Prvoga juna — kaže Zorka — prije nego se razdanilo, 
Rade i Drage bili su kod mene u Dubrovniku. Ostali su do 
24. juna uveče, ne izlazeći iz kuće. Po njihovoj želji uklonila 
sam se s ukućanima u okolinu grada. Obilazili smo ih samo 
uveče, odnosili im hranu i štampu, a pri povratku se ponašali 
kao da u kući nema nikoga. Preko nekog ustaše, bivšeg spor- 
taša, moj muž je uredio da dobiju odreske »urednih prijava«, 
propisno žigosanih i sa datumom. Ustaša je povjerovao tvrd- 
njama moga muža da su Rade i Drage ovdje samo kao naši 
rođaci, koji se »ne bave politikom«, i da su čak »naklonjeni 
hrvatskoj vlasti«. 

Stan nam se tada nalazio na Stradunu, usred grada. Jed- 
nom smo im moj muž, djeca i ja došli u posjetu. Dan je bio osta^ vruć, ali prozore nijesmo otvarali; razgovarali smo ležeći n^ 
posteljama. Plakala sam; znala sam da će uskoro nekuda poćit 
strijepila sam da se možda nikada više nećemo vidjeti. Plašila 
sam se naročito za Radov život; makar i nepravedno, ali u toj 
našoj opštoj ljubavi prema njemu, odvajali smo ga kao jedinca 
od ostalih. Bio je on i Dragina velika ljubav, a bio je i njen 
učitelj. Na njega se ugledala, on ju je uveo u krug komimista 
i zadojio idejom marksizma-lenjinizma. 

Ciljajući na moje suze. Rade se nasmijao: »Nemoj da mi 
se tu ponašaš kao neki propali aristokrata! Neću valjda da 
se plašim za ovo svoje malo kože. Budi jimak!« Drage je do- 
punila: 

-»Misliš da je teško poginuti za slobodu? Vidišj i ti sa 
tom sitnom djecom moraš da se sklanjaš i kriješ? Zar nije 
ponižavajuće da tuđin u tvojoj rođenoj kući zapovijeda?! Bolje 
je slavno poginuti nego ovako, pod tuđinom, krepavati!« 

Ti razgovori su mi utrli suze, iako nijesu odagnali stri- 
jepnju. Noću uoči 25. jima po njih je došao kurir. Napustili 
su stan na Stradimu i u pratnji kurira prebacili se sa barkom 
na ostrvce Lokrum. Otuda su pošli čamcem na vesla i iskrcali 
se negdje ispod Konavaljskih stijena, blizu crnogorske granice. 
Očekujući vezu, tu su proveli cijeli dan i noć bez jela i vode, 
a u zoru 26. ili 27. juna bili su u Herceg-Novom. 

— Devetog jula ponovo sam je sreo na Bijeloj Gori, nad 
Begovim Koritima, kod ljetnih koliba Radovana Sakotića^) — 
priča Slobodan Sakota. — Tu smo se, nas trinaestoro rastu- 
renih Hercegovaca, ponovo sakupili i u dogovoru sa Savom 
Kovačevićem održali sastanak. Tu smo u prostoj brvnari ha 
cmogoričnoih granju i noćili, a sjutradan, 10. jula, održali smo 
savjetovanje. Izabrali smo skrovitijii kolibu, dublje u šumi, 
uz stazu što vodi za Nudol. Uputio sam se tamo sa Dragicom 1 
u hodu se dogovorismo i o dnevnom redu, otprilike: 

Vanjska i unutrašnja politička situacija 

Stanje na trebinjskom srezu 

Zadaci: raspodjela terena, način održavanja veza . . . 

Već smo bili blizu kolibe kad sam joj predložio da on)Bi 
rukovodi sastaiikom. Odbila je. Tražila je da to učinim ja. *) R. Sakotić — Narodni heroj, poginuo maja 1945. kod Postojne. 284 Primijetio sam da je to nezgodno, jer osim Đoke Skočajića i 
mene, svi su oni Trebinjci i bolje poznaju pnlike . . . pstala 
je pri svome i ja sam bio spreman da ref erišem po prvoj tački. 
Ona je otvorila sastanak i predložila mene da rukovodim. 
Sunce bješe izronilo, šuma se probudila glasovima ptica. Nitko 
nas nije uznemiravao. Radili smo pet-šest sati, U sastavu: 
Dragica i Rade Pravica, Stevo Bratić, Đoko Skočajić, Mićo 
Aleksić, Radovan i Vuka Sakotić, Branko Katić, Vojo Osmo- 
ković. Bozo Pejović, Smilja Ninković, Ratko Krunić i ja. U 
vrlo živoj diskusiji podijelili smo sporazimmo čitav teren tre* 
binjskog sreza; ni dio nije ostao bez jednog ili dva komunista. 
Hranili smo se kod Radovana i hrane je bilo dovoljno: jagnje- 
tine, sira, kajmaka, pa ipak smo od gorskog zraka i vode svaki 
čas gladnili. Istog dana popodne krenula je grupa za KljakQ- 
vicu, a sjutradan Stevo Bratić u Žubce, da ispita situaciju u 
Dživaru pa da nam javi. Nas petoro, među nama Dragica i 
Rade, ostali smo još na Bijeloj Grori. 

Stigao je 11. jula i Asim Zupčević, pa smo i sa njim 
održali sastanak. Govorio je uglavnom sa Dragicom i Radom 
b organizovanju »Tehnike« za umnožavanje partijskog i pro- 
pagandnog materijala. 

Dragica i Rade su povremeno vodili brižne razgovore o 
majci, sestrama i rodbini, koji su ostali pod NDH. Rade je 
bio rezervni oficir; Imao je kod sebe sekciju, i svaki čas smo 
je razgledali. Pokazivao mi je kojim putem ćemo se najlakše 
prebacivati. Do mog odredišta trebalo je dva puta preći prugu 
i cestu, što su držali Italijani i ustaše. Već smo postajali ner» 
vozni, očekujući vezu od Steve Bratića. Na prijedlog Rade 
pošli smo do Save. Bila je nedelja, 13. juli. 

Zatekli smo ga gdje sjedi za prostim drvenim stolom, na 
kome su ležali njegov nagan i bomba. Nešto je čitao i bi- 
lježio. Kad smo se sa Savom pozdravili, prvo mu je bilo da 
nam saopšti odluku PK o ustanku: »Danas u Crnoj Gori po- 
činje ustanak!« Reče kako je kurir zakasnio s odlukom za 
Grahovo, pa će borba kod njih otpočeti istom sjutra. Izložili 
smo mu zaključke našeg savjetovanja i napomenuli da oče- 
kujemo vezu od Steve Bratića. S obzirom nži novonastalu si- 
tuaciju u Crnoj Gori, reče nam da odmah krenemo na svoja 
odredišta. Pred nas je postavio zadatak: Rušiti komunikacije 
u pravcu Dubrovnika i omesti Italijane u slanju pojačanja iz 
primorskog pojasa. Rade i Dragica su, poznavajući teren i ljude, uzeli na 
sebe da ispitaju kako ćemo Branko Katić i ja produžiti dalje. 
Zapazili smo da narod ovdje naročito cijeni Rada i da sluSa 
njegovu riječ. Rastali smo se od Dragice, Rada i Bože 17. jula 
i pošli na svoj teren. Otada sam sa njom kontaktirao samo 
putem kurira, sve do kraja septembra . . . 

— Po zadatku sam otišao u Površ — priča Tahir Hadžović. 
— Trebalo je pozivati stanovništvo na otpor. U tom kraju ni- 
sam poznavao nikog osim Budimira Ukropine^) iz Baonina, 
uglednog i naprednog seljaka, starog poznanika Dragice i 
Rada. Ljudi nepovjerljivi. Ja im nepoznat, a uz to — musli- 
man! »Znaš ti šta je, vele oni, neka medu nas dođu naši ljudi! 
Gdje je Rade Pravica? Neka on dođe!« 

O svojim zapažanjima sam izvjestio 2Saima Hadžovića^), 
sekretara Sreskog komiteta. U Bihovima, nedaleko Trebinja, 
održali smo sastanak partijske ćelije. Prema zaključku tog 
sastanka, Kasim Budalica, Asim Zupčević i ja pošli smo u 
Begova Korita da uspostavimo vezu sa Savom Kovačevićem, 
koji je još od prije rata bio partijski vezan za ovaj kraj, i da 
ga obavijestimo o stanju u Trebinjskoj Sumi. 

Za nekoliko dana, kad smo se mi već bili vratili, stiže iz 
Dživarskog Poljica seljak i saopšti da Dragica Pravica želi da 
se nađe sa nekim od članova Partije. Otišao sam ja. Našao 
sam je u kući njenog rođaka Rista Runjevca — ^Marica. U ovoj 
kući, u Poljicu, bila je njena baza. Odatle je odlazila na teren 
i tu je, kad su je izdali, bila i uhvaćena. »A gdje je Kasim?< 
prvo me upitala. Sjećam se dobro tog razgovora; o svemu se 
raspitivala. Razmotrili smo stanje u Podbrđu i Trebinjskoj 
Sumi i na kraju smo se dogovorili da joj ja udesim sastanak 
sa Zaimom Hadžovićem. 

Neposredno pred ustanak, opet sam se sa njom sastao. 
Išli smo zajedno u Orašje. Uz put smo razgovarali o »petoj 
koloni« pa, odmarajući se pod jasenom, nastavismo priču o 
radu obavještajne službe i o tome kakvim se sve sredstvima 
neprijatelj služi da bi saznao ono što mu treba. Tada mi je 
Draga pričala o jednoj ženi iz Sovjetske revolucije. Tu ženu 
su uhvatili kontrarevolucionari i optužili je da radi za bolj- •) Budimir Ukropina — ubijen od četnika 1942. 
•) Zaim Hadžović — ubijen 1942. — 286 ševike, d^ je njihov špijun. Ona nije ništa priznala . . . Dok je 
pričala, Ehragičine oči su sjale uzbuđenjem i odlučnošću. 

»To je pravo držanje revolucionara pred neprijateljem! 
— zaključila je. Kad znaš zašto se boriš i kad su ti jasni i smi- 
sao i ciljevi te borbe. Ta žena nije mislila o svome životu, a 
bila je sigurna da će je ubiti.« Za trenutak zasta. Osjetih da 
duboko preživljava . . . »Da, ta žena je razmišljala samo o 
jednome, o onome što je za nju u svemu tome bilo najveće: 
Da li je izvršila zadatak i ispunila svoj dug? Nije li pogrije- 
šila što je dozvolila da je uhvate? Može li bar njeno dostojno 
držanje da doprinese borbi?« 

Ostala mi je u sjećanju ta Dragičina priča, a još više ono 
njeno duboko preživljavanje, što joj se čitalo na licu i odzva- 
njalo u boji glasa. Kad smo ponovo krenuli, ćutala je. Nisam 
je prekidao. 

— Bliži kontakt sa njom imao sam jula 1941. — kaže 
Jovo Grkavac. — Dan je bio sparan, omorina pritisla dušu. 
Želio sam što prije da dođem u Ljubovo; Susreli smo se srdač- 
no i odmah je počeo slobodan razgovor. U Ljubovu smo imali 
dogovor o pokretanju masa u borbu . . . Zatekao sam tu Doka 
Putiću i Jovu Ljubibratića. Dragica nas je informisala o pri- 
likama na ovom terenu; upoznata je bila sa svim pojavama, 
jer je ovdje radila na organizovanju ustanka. Odavde joj je 
bila majka, pa su ona i Rade ovamo dolazili još kao djeca. U 
Bjelaču se nisu zadržavali jer selo je blizu grada, pod stal- 
nom prismotrom neprijatelja. Kao partijski radnik imala je 
mnogo uspjeha na terenu Po vrši i Sume. Dogovorili smo se da 
treba što prije formirati gerilske grupe u selima gdje još nisu 
postojale. Posebno smo se saglasili o prijemu ljudi u KPJ i 
SKOJ. Rade je govorio da bi trebalo sve zdrave snage vezati 
za pokret, a Dragica je, u jednom trenutku, dodala: 

»Ne može svako biti komunista, ali može biti rodoljub i 
pomoći nas u našoj borbi. Komunisti moraju biti najbolji ljudi 
i zato u Partiju treba primati najodanije i najprovjerenije . . .« 

Kasnije, u šetnji po selu, pitala me o raspoloženju naroda 
i o uticaju Partije u selima oko Ljubomira, gdje sam djelovao 
kao komimista. Za neke ljude naročito se raspitivala. 

»Sta misliš, Jovo, hoće li biti uglednijih ljudi iz tvoga 
kraja, koji će stati na pozicije neprijatelja?« nssv »Hoće, Dragice, biće ih!« 

»A da li ste vi komunisti šta uradili da te ljude vežemo 
za nas, da im objasnimo šta mi želimo i protiv koga se bori- 
mo?« 

Ovo me pitanje malo zbunilo. Stvarno, kako se kasnije i 
pokazalo, imali smo pogrešno mišljenje o nekim ljudima. Ispo- 
stavilo se da su mnogi od njih čvrsto vezani za pokret. U mno- 
gim sam se prilikama sjećao njenih riječi. Uvijek mi je pred 
očima bilo njeno naglašavanje da komunisti moraju biti neu- 
morni u objašnjavanju, da ljude treba ubijediti u ispravnost 
naše borbe. Osjetio sam da je rijetka žena. Pravi revolucionar 
i partijski radnik. Imala je, kao i njen brat, široko gledanje 
na pojave oko nas. Taktična, uvijek je o nekoj pojavi dobro 
razmislila, pa tek onda o njoj sudila. Imala je običaj da izla- 
ganje počne sa: »Slušaj, druže, ja mislim . . .« 

Đragica je neumorno, ko zna po koji put, objašnjavala 
prirodu fašizma . . . Purpur zalazećeg sunca prelamao se na 
kamenim gromadama iznad uzavrelog krša. Polako smo se 
razilazili . . . Ćulo. se još samo blejanje ovaca i vika čobana 
pri spuštanju niz strme litice. Na rastanku je bila vesela. 
Uvjeravala nas je.u uspjeh našeg rada: 

»Narod je uz nas i zato je potrebno uložiti sve snage da 
opravdamo to povjerenje. Kucnuo je pravi čas, drugovi!« 

— Sretao sam je u Trebinju i na obližnjim izletištima 
Rupe i Blace, gdje smo skupno odlazili, ali bih izdvojio naš 
prvi ratni susret — kaže Mićo Aleksić. — Jula ili avgusta 
1941. partizanska komanda trebinjskog sreza zadužila me da 
uspostavim vezu sa Šumskim bataljonom koji je bio lociran u 
selu Duži kod Trebinja. Štab se nalazio u dobro kamufliranom 
šatoru usred tvrdog »školja« — kamenjara, obraslog šumom. 
Kad su mi se oči privikle na polumrak, zapazio sam prvo Rada 
Pravicu, a na dvjema slamaricama sjedili su: Đragica, Jovo 
Ljubibratić pa Đoko Putića i još neki drugovi. Do ulaza su 
se nalazila dva sanduka: na jednom mala pisaća mašina i ša- 
pirograf, a na drugom nekakve knjige i materijal za umnoža^ 
vanje. 

Poveo se razgovor o predstojećim zadacima . . . Većina se 
slagala da u pojedinim nastupanjima ne treba prenagljivati. 
Đragica je bila za energičnije mjere i akcije. »Jedno ili dru- 
go govorila je — nama ili neprijateljima!« Energičnost je bila 288 njena karakteristika. Ako je smatrala da je u pravu, zastu- 
pala je svoje mišljenje energično i sve dotle, dok nadležno 
partijsko ili vojno rukovodstvo ne bi donijelo svoj stav. Isto 
tako je postupila i u maju 1942. kad su četnici otvoreno pošli 
na nas, zajedno s okupatorom i ustašama. Kad je, poslije 
dugih raspri o pokretima partizanskih jedinica, na kraju do- 
nesena odluka da se svi nekompromitovani kadrovi vrate 
kućama, a ostali da ostanu okupljeni u malim gerilskim odre- 
dima, Dragica se povinovala toj odluci. Iako je zastupala sup- 
rotno mišljenje! »Svi treba da se povučemo u Bosnu — govo- 
rila je — pa onda da se vratimo očeličeni borbama i puni 
ratnog iskustva . . .« 

Mada je njen prijedlog nije prihvaćen, postupila je po di- 
rektivi: ostala je ilegalac, gerilac. 

— Znao sam je samo iz viđenja — kaže Veljko Marić — 
sa trebinjskih ulica i iz sela Dživara, gdje joj je sestra bila 
lidata, sve do jednog julskog dana . . . 

■ 

»Poručila Dragica Pravica da dođeš« rekoše mi neki su 
seljani. Našao sam se u jednoj štali u Đživaru. Da je odranije 
nisam viđao, pomislio bih da je to neka seljanka; bila je u 
seljačkoj nošnji našega kraja. Sa njom je tu sjedilo još neko- 
liko drugova. Poveo se razgovor o običnim stvarima, a zatim 
je Dragica govorila o okupaciji i ustanku, o borbi i slobodi . . . 

Poslije uspješnog napada na Talijane u Rupnom Dolu, 
što je izvela naša Dživarsko-Površka četa, vratili smo se 
umorni u slivačku školu, gdje nam se i štab nalazio. Jedva 
smo čekali da se malo odmorimo. Uto se među nama pojavila 
Dragica! Interesovala se za akciju. »Jeste li »žabarima« oči- 
tali bukvicu? upitala je veselo. Njeno raspoloženje začas je 
prešlo i na nas. Zaboravili smo na san. Pri polasku, zamolila je 
mene i Milana Petkovića da pođemo za njom. U jednoj učionici 
produžila je razgovor sve o Partiji, njenim zadacima i cilje- 
vima. A zatim nas je upitala da li bismo i mi htjeli postati 
komunisti i da li bismo mogli odgovoriti toj dužnosti. 

»U borbi, koliko god hoćeš! Ali, mi smo seljaci; teško nam 
je učiti. A komunisti moraju biti i dobri političari!« Tim rije- 
čima smo, otprilike, izrazili svoju bojazan. 

»Kada se hoće, sve se može. Polako, možete i to savladati« 
hrabrila nas je Dragica. 

19 — 2eti« heroji ^^^^ Tek nakon toga nam je saopštila da smo predloženi za 
kandidate KPJ i čestitala nam. Čini mi se da nikad nisam 
primio iskreniju čestitku, nikad nisam bio toliko radostan. Ali,, 
ta radost je bila pomiješana sa strahom; čast je to, ali i — ve- 
lika obaveza! Morali smo učiti! Odmah nam je dala nekoliko 
brošurica. Kasnije se interesovala šta čitamo, da li razumije- 
mo, a u njenoj torbici se uvijek našla pokoja nova brošurica 
što nam je, kao uzgred, davala na čitanje. 

— Znao sam da je Dragičin brat Radovan napredan 
omladinac — priča Krsto Petković. — Prilazio je nama selja- 
cima i razgovarao otvoreno o svim teškoćama . . . Uvijek je 
za nas nalazio pokoju utješnu riječ. 

Jednom prije rata, u Trebinju, upoznao me s Dragicom. 
»Zdravo Krsto« pozdravila me na rastanku. Kao da smo se 
mnogo godina poznavali! Dugo i dugo sam mislio na tu toliko 
jednostavnu djevojku. 

Na jednom sastanku sa viđenijim seljacima iz sela Poljica 
i Dživara, u ljeto 1941, kada je trebalo pripremiti ljude za 
ustanak, jedan seoski gazdica nešto je vrdao i prigovarao: 
»Lako je vama komunistima borbu voditi kad vi imate u glavi^ 
pa možete nas seljake zavoditi . . .« 

Svima nam je krv udarila u glavu ali smo oćutali, oče-^ 
kujući kraj njegovog drskog izazovnog istupanja. Dragica se,, 
po svome običaju, nije mogla uzdržati. 

»Ti si agent neprijatelja, Peta kolona . . .« viknida je gla- 
som punim srdžbe. Po završenom sastanku drugovi su je upo- 
zorili da bi trebala biti taktičnija. »Taktizirajte vi, ali ja vam 
kažem da kod toga čovjeka nisu čisti poslovi. On već ima 
vezu sa okupatorima« branila se ona. Tako je i bilo. Ovaj 
seljak je postao poznati četnički saradnik, a sin mu je bio 
četnik. 

Uvijek je reagovala neposredno i otvoreno, na licu mjesta. 
Svoje osjećanje nije mogla da skriva. Sjećam se njenog po- 
našanja poslije naše prve diverzije. Zadatak da u najvećoj 
tajnosti dignemo u vazduh most u Dobokoj Ljutoj, s uspjehom 
je izvršen i sutradan smo opet bili kod svojih kuća. Toga da- 
na, oko 11 sati, u dvorište moje kuće u Dživaru došla je Dra- 
gica sa seoskim učiteljem, mlađim ali neodlučnim čovjekom- 
Dok je on uplašen pitao ko je to učinio, Dragica se smijala.. 
Kad sam je kasnije za to prekorio, rekla je: »Radosna sam! Zadovoljna zbog uspjeha prve akcije. Ne 
mogu da prikrijem radost.« A zatim se do u detalje intereso- 
vala za ovu borbu. 

Isto tako mogla je da zapazi na čovjeku kakvog je raspo- 
loženja. Ako bi primijetila da su ljudi tužni, neraspoloženi^ 
prilazila im je i pokušavala pomoći. Pred jednu akciju, grupa 
od petnaest boraca svratila je kod moje majke; medu' njima 
i ja sa dva brata. Sa nama je bila i Dragica. Nešto smo jeli, a 
zatim je majka donijela vina. Polako smo pili i razgovarali. 
Činilo se da je sve normalno, dok me Dragica nije upitala: 

»Zašto ti je majka tužna?« 
»Ne znam, 2:ar je tužna?« 

Nije ni sačekala moj odgovor, već joj se obratila: 

»Sta ti je, majko . . .?« 

»Ništa! Boli me glava . . .« 

I njih dvije su se izdvojile. Podugo su razgovarale. 

»Majka se za djecu zabrinula. Tri sina joj, kaže, idu u 
akciju. Ali sad sam je malo razveselila« saopštila nam je Dra- 
gica prilazeći stolu. A majka? Donijela je još jedan bokal vina, 
stala pored nas i, što je grlo nosi, nazdravila: 

»Zdravi ste djeco! Zao mi je što sam ovako stara, jer bih 
i ja išla s vami!« 

Došlo mi je da zaplačem. Teškom mukom sam se suzdr- 
žavao. Dragica je razgovarala na sebi svojstven način: Prisko- 
čila je majci i počela da je grli i ljubi. Pri tome je bilo teško 
razabrati da li plače ili se smije. Otada su njih dvije postale 
velike prijateljice. Cesto su se šalile. 

»Sta ćeš ti, žensko, s vojskom?« pitala ju je moja majka. 

»I mi žene možemo dosta doprinijeti borbi. Zemlja je i 
naša koliko i muška. I još više! A kad je oslobodimo, moraćemo 
se razračunati i sa muškarcima, oteti od njih naša prava« ob-- 
jasnila je Dragica smijući se. 

Ovo su, možda, sve blijedi detalji. Da sam je vidio samo- 
par puta, vjerujem, tih susreta bih se više sjećao. Ovako, bila 
je uvijek sa nama; obična, dio nas. 

Ipak, u sjećanju mi se duboko usjekao momenat kad su 
je, početkom juna, izvodili iz zatvora u Grabu kod Trebinja^ 
Malu seosku školu od kamena četnici su pretvorili u tamnicu* 
Znali smo da nju naročito muče. Kroz rešetke na prozoru. !»♦ n». vidjeli smo je izmučenu ali uvijek prkosnu. Koristila je svaku 
priliku da nam rukom ili glavom, bilo kakvom kretnjom, po- 
šalje znake ohrabrenja. 

Iz zatvora je izašla u pratnji pet-šest četnika. Naokolo 
su se vrtili talijanski oficiri. Koračala je lagano, uspravna, ni 
u koga nije gledala. Da nismo vidjeli u konop utegnute nike> 
ponuslili bismo da je pošla negdje u šetnju. Iz zagušljive tame 
svojih ćelija pratili smo cijeli prizor. Kao da je to znala, Dra- 
gica se na dvorišnim vratima, okrenula prema našim pro- 
zorima i, dignuvši zavezane ruke u vis, kliknula: »Smrt fa- 
šizmu, drugovi! Ne bojte se ništa! Pobjeda je naša«. 

Otišla je čvrsta, samopouzdano mirna, dignute glave. Či- 
nilo se da je vedra. U ćelijama je dugo vladao muk. I oni 
zatvorenici-seljaci, koje smo smatrali kolebljivcima, govorili 
su kasnije: »Hrabra ova naša Dragica! Pravi komunista! 

— Požutjele su već bile šume, gotovo opao list, žita i 
sijena podignuta, ali ovaj put nije oko kuće, kao za mirnih 
Vreifaeria, sve bilo Sređeno. Ukraj dvorišta, još u klipovima leže 
»čk^bržinu obrani kukuruzi . . . Sve mi je to palo u oči — kažb 
^ei^si Zorka -^ kada sam tog kasnog oktobarskog dana došla 
u Bjelač. U kući zatekoh samo majku i jednu djevojčicu koja 
'joj je potnagala. I nikog više od nas djece, nikog od tolike 
čeljadi! Svuda ratna pustoš, svuda prisutno teško osjećanje 
oktij^ćicije. Na licima prolaznika, kao mdra, ogleda se duboka 
žabiMilutibšt. Iako u našem selu ustaše još nijesu činile pokolj, 
*4ie^6 sairhb tražile Rada i Dragicu, u vazduhu se osjećala opa- 
i^hošt. 

Sjutradan rano, banuše odnekud Rade i Drage. Bili su 
vedri i poslovni, kao nekad u djetinjstvu, kad su žurili u ško- 
lu ili, še iz nje vraćali s dobrim vijestima; da su znali svoje 
zadatke ili iiešto važno naučili. Takvi su mi se učinili dok smo 
se radosno, ali na brzinu, pozdravljali. Obavi jestiše nas da će 
odmah za njima doći na sastanak još neki drugovi. Brzo sam 
-J>ohiogla majci da za sve njih pripremimo hranu. Tih neko- 
liko minuta Rade i Drage su se zabavljali s mojom djeconi. 
Utom stigoše drugovi, među kojima poznadoh Vlada Đerića 
i Doka Putiću. Sjećam se, po njihovom dolasku u selo, oko 
naše kuće skupilo še sve što je moglo da dođe; pa i stari i 
bolesni, što bi narod rekao, puzeći su dolazili. Cijelo selo, sva 
.okolina se slegla. Ni sama ne znam kako su mogli da se skupe ^^ tako — za tili čas! Tad sam prvi puta čula Rada kako govori 
narodu. Govorio je prvi, a iza njega ostali. Drage je na kraju 
pojedinačno razgovarala sa mještanima . . . Slušajući ih, bila 
sam bezmjerno potresena, a i ponosna na voljenoga brata i 
našu Dragu. Moram priznati, sve što su mi oni ranije kazivali, 
nije toliko na mene djelovalo kao ovaj gotovo svečani trenutak 
narodnoga zbora kome se obraćao moj brat. Ni slutio nije da 
je tim riječima i mene pokrenuo. 

Jedne noći došao Rade, probudio majku i rekao joj da 
i mene rano probudi, kako bih se prvim prevoznim sredstvom 
prebacila kući, a ona odmah neka bježi k njima u šumu. Dobili 
su, reče, obavijest da će Talijani izvršiti premetačinu sela. 
Sjutradan, u Dubrovniku, jedva sam ubijedila policajcs^ — ' 
svog školskog druga da je nalog za moje hapšenje podmetnut 
iz zlobe, jer sam udata za Hrvata, i politikom se ne bavim. 
Kontakt s mojim krajem održavala sam otada preko kurira, 
koji su se ovamo vješto prebacivali iz partizanskog štaba u 
Slivnici. Ta veza je trajala sve do Treće ofanzive, kada sam 
doznala za tragediju svoje porodice: Majka, sestra Danica j. 
njen muž, a odmah zatim Rade i Draga bili su zarobljeni. 

— Krajem septembra formiran je Treći partizanski bata-* 
Ijon — nazvan »Suma«; pristupilo se stvaranju četa, što je i 
meni kao komesaru bataljona bio zadatak — priča Slobodan 
Sakota. — Dragica je tad bila zadužena i na mom doskoraš- 
njem terenu, pa je tako došlo do našeg ponovnog susreta u 
Površi blizu sela Ljubove. Bila je u seoskoj nošnji. Sa njom 
brat Rade i još nekoliko omladinaca. Upoznao sam je s ovdaš- 
njim prilikama i koje sam sve ljude primio u Partiju i 
SKOJ . . . Cijeli razgovor se vodio oko aktuelnih političkih za- 
dataka. 

Ponovo smo se sreli krajem oktobra u Desin-Selu. U kući 
Đure Skere održali smo sresku partijsku konferenciju. Tra-- 
jala je dva dana. Ispred OK prisustvovao je Miro Popara, a 
sa njim je došao i Sava Kovačević. Osim Dragice^ bio je tu 
i Rade Pravica, Asim Zupčević, Jovo Ljubibratić, Zaim Ha- 
džović, Đoko Skočajić, Vlado Šegrt, Stevo Bratić, Mićo Alek- 
sić i ja. Pored izlaganja opšte političke situacije, naročito, je 
razmatrano stanje na trebinjskom srezu; partijska organiza- 
cija je brojala 60 članova, a bataljon, koji je obuhvata© tre- 
binjski i Ijubinjski srez, imao je 14 četa. Na kraju je: izabran •ffiS^ novi Sreski komitet: za sekretara Doko Skočajić a za članove 
Dragica Pravica, Vlado Šegrt, Jovo Ljubibratić i Zaim Ha- 
đžović. Dragica je bila posebno zadužena za sektor omladine 
i žena; bila je već sekretar SK SKOJ-a. Sjedište novoizabra- 
nog komiteta nalazilo se u selu Slivnica — predio Površi, a 
iteb bataljona u Zagori, na suprotnom kraju, zbog čega su 
moji susreti sa Dragicom urjedalL 

Oktobra 1941. odlukom KPJ upućen je iz Crne Gore na 
partijski rad u trebinjski srez Vojin Popović — konspirativno 
Petar Božović i njegovo se ime često pominje uz Dragičino. 
Vojo se sjeća: »Dragica je tada bila sekretar Sreskog komi- 
teta KPJ. Zakazan je sastanak komiteta na kome je ona saop- 
stila da ću odsada ja biti sekretar i prepustila mi da ruko- 
vodim sastankom.« Članovi komiteta su bili i Asim Zupčević 
i Rade Pravica. 

— Kako sam se iznenadio vidjevši je ponova u uslovima 
ustanka — kaže Risto Rašević. — Kakva razlika od one ne- 
kadašnje Dragice! Bio je to, sada, lik strogog vojnog koman- 
danta. Ne zna da se nasmije! Nevjerovatna promjena! Sjećam 
se trenutaka kad je bila i pretjerano ozbiljna; ako je odluka 
pala, ona je krajnjom strogošću insistirala da se zadatak mora 
izvršiti. Nije trpila diskusije. 

Evo zgode čiji smo akteri, potkraj novembra, bili ja i Đuro 
Skero, a što nas se duboko dojmilo. Ustaški logornik u Trebi- 
nju, neki Sarić, prolazio je ponekad za Dubrovnik. Nas dvo- 
jica pribavismo podatke o broju i boji kola, i kada idu . . . 
U glavi smo već razradili plan. Došavši jednom kod »Petra 
Božovića« — Vojina Popovića i Rade Pravice, izložismo im 
sve i upitasmo: »Da ga ubijemo?« 

»Da . . . ali, kako mislite to izvesti?« 

»Ima pogodno mjesto uz cestu, zvano »Gluva smokva«, 
pripremićemo zasjedu.« 

Oni pristaju, odobravaju nam do kraja, samo, kažu: »Ce- 
kaćemo još na Dragicu!« 

A ja i Đuro spremili torbe, hljebac ubacili . . . 

»Ujutro ćemo o tome, rano, ima još poslova . . .« veli nam 
Draga kad je stigla. A sutradan, zove: 

»Đe su Risto i Đuro . . . Nećemo poduzimati ništa!« 

Kao da nam je obojici glavu otkinula! Najgore smo mi- 
slili o sebi, da se u nas nema povjerenja. Nešto kasnije, ležeći u zasjedi, obojica smo škrgutali zubima dok su ustašina kola 
nesmetano prolazila. »Uspjeli bi! — jadali smo se međusobno 
— Ne, nego bi ga još i živa doveli!« 

»Ubiti Sarića — objaSnjavala nam je Draga kasnije — 
znači izazvati neprijatelja, a nemamo snaga da ga dočekamo, 
da branimo sela. Nemamo računa da zbog njega žrtvujemo 
ni kokošinjac u selu. Kada nam situacija bude bolja, nećemo 
ga štedjeti.« Stalo joj je bilo da nas ubijedi, da pravilno shva- 
timo tu odluku. O tome smo odmah razgovarali sa ostalim 
drugovima i svi smo se složili da se kod nje ne lomi preko 
koljena. O svemu bi ona dobro promislila. 

Uskoro je Draga morala da ide iz Površi i Slivnice u 
Sumu Trebinjsku, u Mionjiće, što je iziskivalo oprez i dobrog 
poznavaoca puta; trebalo je prelaziti cestu i prugu. Tako je 
meni palo u dio da je pratim; bio sam upravo kandidat KIPJ. 

Tri sata smo pješačili . . . Bila je nevjerovatno otporna; 
mogla je, činilo mi se, tri dana i tri noći pješačiti a ne jesti. 
Uz put smo pričali . . . Pitala me o službenicima u bivšoj op- 
štini, gdje sam nekad radio kakvi su to ljudi — da li njihovo 
držanje danas odgovara. Bilo je to vrijeme okupljanja naroda, 
kad su formirane partizanske čete i bataljoni . . • 

»Znaš, Risto, žandari, opštinski i sreski načelnici, to je 
oslonac bivšeg režima, to su ustanove na koje se monarhija 
oslanja. Nemoj ti, da tebi što smeta ... Ne znači da u tom 
neprijateljskom šljamu nema i dobrih ljudi, a medu žanda- 
rima i — komimista!« 

»Kako Risto, bogati, naši ljudi govore o ratu, o snazi nje- 
mačke ratne mašine, — pitala me u hodu — kako vi o tome 
mislite, kako i šta pričate ljudima? Strogo vodite račima o 
svojim riječima, nemojte da budete proroci. Pričajte, ali pa- 
zite koliko su ljudi dorasli da shvate. Nama je pobjeda si- 
gurna, ali ljudi su zainteresovani koliko će rat trajati, kada 
će se završiti i šta će biti poslije rata. Borba će biti teška; 
fašizam je surov, biće mnogo krvi ... Ne upuštajte se u prog- 
noziranja. Nije nemoguće da ćemo iz brda gledati kako nam 
sela gore, a nećemo moći ništa učiniti . . .« 

Čitav jedan sat pričala mi je o osovini Rim-Berlin. Nije 
umanjivala njen značaj već isticala snagu i silu sa kojom ćemo 
imati velikog boja i okršaja. Jedno je pitanje koliko sam tada 
bio dorastao da sve to shvatim, a drugo, kako je realno ona gledala u politička zbivanja. A ona je zaista zrelo politički 
mislila. 

Stroga je bila, ali je nalazila vremena, bar na dva mi- 
nuta, da se zadrži kod druga, borca, bilo da se ovaj prehladio 
ili ga zub zabolio, i da ga upita šta mu je. Njeno vrijeme su 
ispunjavali »vječiti« sastanci, pješačenja, brige o izrastajućim 
partizanskim jedinicama, o tek začetoj narodnoj vlasti . . . Ko-* 
liko neprospavanih noći! Bila je jedan od njih pet-šest ruko- 
vodilaca, kojima je sve to ležalo na plećima. 

Dopirali smo do iznad mora, na kote i obronke Konavlja. 
Oblačila je narodnu nošnju ovdašnjih žena i djevojaka: suk-^ 
nju, bluzu i džemper, a preko toga sukneni prsluk bez ru- 
kava, ćurdiju. Nekad bi na glavu stavljala maramu, a nekad 
okruglu kapu za koju se zakači marama u vidu mrežice. Uvi- 
jek je opanke obuvala. NA RADOVAN-ZDRUELU 

— Ponovo smo se susreli pred našu prvu akciju protiv 
okupatora — sjeća se Tahir Hadžović — pred napad Površke 
čete na Talijane u Radovan-Zdrijelu prirodnom tjesnacu neg- 
dje na pola puta između Trebinja i Dubrovnika. Bila je to 
Dragičina prva borba. Mrak praćen kišom bio nam je dobar 
saveznik kada smo pod komandom Petra Božovića krenuli u 
napad. Čitavu noć smo rušili i potpuno razrušili željezničku 
prugu Trebinje — ^Hum i onu od Dubrovnika i Herceg-Novog, 
kao i cestu, a u rano svitanje postavljali smo zasjedu s obje 
strane puta: Rade i Dragica su bili zajedno sa mnom, s mo- 
jim vodom, pored razrovanog dijela ceste. Nasuprot nama, 
zasjeli su Đoko Putića — komandir Siunske čete i Bozo Dam- 
janović sa svojim borcima. Imali smo samo jedan puškomi- 
traljez, na Đokinoj strani. Bili smo obaviješteni da je kolona 
Talijana krenula iz Dubrovnika prema Bileći i da će im tamo 
Sava Kovačević »pripremiti doček«. Dato je naređenje da se 
ne puca u tenkove prije no što to učini Đoko. Usredsređenonv 
pažnjom motrili smo cestu koja se utapala u sivilu kišnog 
jutra. Neprekidno je padalo. Napregnutost od iščekivanja do- 
stigla je vrhunac. Na osmatračnici je bila Dragica . . . Ona je 
javila: Idu Talijani. U neko doba naišao je prvi motociklista. 
Neko od nas iz nestrpljenja okinu i odmah to učiniše i ostali, 

299 Utom pristigoše % dijelovi kolone . . . Našavši se u unakrsno} 
vatri, neprijatelj pokuša da se vrati, ali ga mi opkolismo. Pe- 
tar Božović im povika: »Bacajte oružje!« 

Bio je to početak zamašnih borbi . . . Akcija je naišla na 
veliki odjek među stanovništvom; počeo je masovan priliv u 
jedinice. Saobraćaj se ni za mjesec dana nije mogao usposta- 
viti. Krajem decembra kod Zavale je napadnuta velika itali- 
janska kolona, kad su pošli da poprave i osiguraju porušenu 
prugu, zarobljeno je 50 — 60 Italijana. 

— Još jedan detalj ne mogu da zaboravim kaže Risto 
Rašević. — U Radovan-Zdrijelu smo 18, decembra 1941, u 
rasjedi sačekali i likvidirali prethodnicu italijanske motori^ 
zovane kolone. Kamione, dva tenka i motocikl smo uništili, 
a 42 zarobljena Italijana odveli u sjedište Vojno-pozadinskog 
centra u Slivnicu. U seoskim kazanima skuhali smo dosta 
krompira . . . Draga i Rade odvojiše nas desetak boraca i ona 
reče; 

»Čujte, drugovi, ove Talijane treba dobro ispitati: koji 
su od njih radnici i pripadnici redovne vojske, a koji fašisti. 
One cmokošuljce treba odmah na pogodan način izdvojiti i 
likvidirati. Ostale treba gledati dvojakim očima: sa običnim 
vojnicima treba da radimo i mislimo kako ćemo pomoći KP 
Italije. Moramo se brinuti o našem dugu internacionalnoj so^ 
lidarnosti!« 

Prije nekoliko sati smo se međusobno borili, a tek što 
smo sišli s ceste, evo, oni sa nama sjede i — skupa jedemo 
krompire! Svakome po krompir, veliki! A Talijanima doda- 
tak: još po krompir, mali, kako nam je Draga naredila. Kako 
je Draga široko mislila! A u našoj svijesti potajno je klju-^ 
čalo: Mi krvarimo, a »kokošari« u pozadini sjede! I još pri- 
vilegije imaju! 

Rade Pravica je u tom sukobu lakše ranjen. On je s 
grupom boraca sačekao talijansko pojačanje; htjeli su da vide 
kako će okupator reagirati kad sazna za gubitke. Nemaš kuda 
s njim! To je Dragu uzrujalo. Bila je vidno zabrinuta. Uvijek 
je govorila: »Ne smijemo olako da dajemo živote«. 

— Negdje u oktobru 1941, pripremili smo formiranje OK 
SKOJ-a. Kao sekretar SK KPJ za Bileću — sjeća se Tripo 
Sarenac -r- raspravljao sam s Mirom Poparom,- Petrom Bo, žovićem, Životom Neimarevićem i još nekim, o omladinciiha 
koji bi mogli ući u rukovodstvo SKOJ-a. 

»Iz Trebinja dolazi u obzir Dragica Pravica. To je na- 
predna djevojka; inteligentna, energična, revolucionarna i 
vjerna Partiji. Poznajem je sa studija . . . Studira filozofiju. 
Sve partijske zadatke ispunjava sa žarom . . .« To, i mnogo 
drugih pohvalnih riječi, izrekao je o Dragici Miro Popara. A 
Mira smo poznavali, znali smo: ako Miro nešto predlaže, do- 
bro je i promišljeno. 

U Fatnici smo najčešće održavali sastanke okružnih ko- 
miteta, i SKOJ-a i KPJ, obično istoga dana, da bi se članovi 
skupno prebacili s terena. Jednog novembarskog predvečerja 
pred fatničkom školom smo sačekivali drugove i odmah sa 
njima stupali u razgovor; bila je rijetka prilika da se detaljno 
upoznamo sa stanjem na našem području. Susreti su bili sr- 
dačni. Negdje u sumrak pronese se glas: »Ide Petar!« Ubrzo 
su pred školu-staru kuću Mirinog oca, koju je ovaj poklonio 
za školu, izbili Vojin Popović-»Petar« i jedna mlada žena, 
vesela i nasmijana. Bila je u polugrađanskoj nošnji, kakvu 
danas nose seoske djevojke u okolini gradova. Prilično duga« 
ravno podrezana kosa nemirno joj je lepršala na vjetru, što 
je nekako podvlačilo njenu živost. Odmah je stupila u raz- 
govor, kao da nije pješačila od udaljene Trebinjske Sume. 
Raspravljala je živo . . . »Energična, temperamentna i malo 
previše idealista« sjetio sam se Mirinih riječi. Svi kasniji su- 
sreti, a sreo sam je preko dvadeset puta, potvrđivali su to 
mišljenje. Energičnost i inteligencija su, čini mi se, bile glavne 
Dragičine osobine. U svakom razgovoru brzo se snalazila. Ras- 
pravljala je o radu o Partiji, s mržnjom je govorila o nepri- 
jatelju, zanosila se pobjedama, a zatim isto tako temperament- 
no prihvat ala šalu. Ako bi joj tražio slabost, polazeći od sa- 
dašnjeg iskustva, bila je to naglost. Partijske zadatke izvr- 
šavala je disciplinovano. Svoja mišljenja je zastupala ener- 
gično i uporno, ali ako je nešto već usvojeno, ona je to po- 
žrtvovano izvršavala. Poštovala je odluke većine, kao i svi mi. 

Jedne od pomenutih večeri te kasne jeseni, očekujući su- 
trašnji redovni sastanak, sjedili smo u fatničkoj školi. Kroz 
hladnu kišovitu noć pristizali su drugovi s terena. Sitne kapi 
dobo vale su po prozorima, a u toploj sobi bilo je ugodno. Vo- 
dio se uobičajeni razgovor o svemu i svačemu . . . Naravno, 
najviše o borbi. Neko je zapjevao. Počela je pjesma, pa šala . . . 298 Činilo se da je rat negdje daleko, daleko. Treptaje petrolejke 
pojačavale su salve smijeha. Dragica je bila raspoložena. 

»A da vam ja, drugovi, pričam kako sam došla u dodir 
sa Partijom« predložila je, smijući se od srca. Bili smo spremni 
da je slušamo. Prvo je pogledala po sobi, kao da nekoga traži. 
»Mogu! Ovdje nema Mira Popare. Znate, Miro me je doveo 
u vezu sa Partijom, uticao na mene i saopštio mi da sam 
primljena. 

Jednoga dana prilazi mi Miro na ulici u Trebinju i kaže: 
»Dragice, hoćemo li malo šetati i pričati?« Pogledala sam ga 
začuđeno, jer, ja sam ga vrlo slabo poznavala. Pomislila sam, 
on tako pokušava da se sastanemo i ašikujemo; ja djevojka, 
on mladić! Pošla sam. Miro je cijelo vrijeme govorio o polo- 
žaju radnika i radnih seljaka, o trgovcima-zelenašima, politi- 
čarima-špekulantima . . . Jedva sam se suzdržavala da ne 
prsnem u grohotan smijeh. Mladić hoće da ašikuje, mislila 
sam, a cijelo vrijeme priča o politici. Mogao je isto tako i o 
ispitima! A Miro je govorio i govorio . . . Malo-pomalo, počela 
sam povezivati dijelove tog govora i vidjeh: pametno je, isti- 
nito, iz dna duše! Da to nije . . .? Počinjala sam da pomišljam 
na SKOJ i Partiju. Ne, nije brže-bolje sam odbacivala tu mi- 
sao; gdje bih ja, obična djevojka, studentica . . . Zar bi mene 
primili?! Ne! Ne vjerujem! Za Partiju trebaju posebni ljudi; 
ljudi nad ljudima! 

»Ti me ne slušaš« opomenuo me Miro nekoliko puta. »Slu- 
šam . . . zanimljivo je« govorila sam, i dalje obuzeta svojim 
mislima. Već tada je Miro u mojim očima postao drugi čovjek. 
Impresionirao me! U Beogradu, na studijama, ti kontakti su 
bili sve češći; dobivala sam i izvršavala razne zadatke, sretna 
što mogu biti od pomoći komunistima.« 

— Početkom 1942. postala je član OK za Južnu Hercego- 
vinu i, sjećam se, dolazila je na niz sastanaka Sreskog komi- 
teta u Trebinju — kaže Vlado Šegrt. 

Pošto sam početkom 1942. po zadatku otišao u sjevernu 
Hercegovinu, s Dragicom sam se dopisivao. Pisala mi je o 
akcijama koje su vodili u istočnoj i južnoj Hercegovini, o 
pobjedama partizana, i da se svakog sastanka Sreskog komi- 
teta sjećala mene. Tražila je da joj pišem kako sam se snašao 
u novoj sredim i o situaciji kod mene. nS)S^ Posljednji put sam je vidio krajem aprila u adu 
Kao komandant Sjevemo-hercegovačkog odreda došao sam bio 
na vojno-političko savjetovanje u Operativni štab za Herce- 
govinu, gdje su stigli i članovi CK KPJ. Jedne večeri, za vri- 
jeme konferisanja, Miro Popara mi reče da će i Dragica ve- 
čeras doćL Utom se Dragica pojavila na vratima. Tako smo 
se radosno sreli i poželjeli, da smo skoro čitavu noć pričali • . . 
Ja sam je upoznao sa stanjem na sjeveru, govorio o našim 
akcijama, o dolasku Prve proleterske brigade. Pričala mi je 
dugo o tragičnoj pogibiji njenog druga Đoke Putiće koji je, 
samo na par dana pred smrt, bio postavljen za komandanta 
Operativnog štaba . . . Noć je brzo protekla i tako je došao dan 
u kome je slijedio rastanak. Dragica je otišla u pravcu Tre- 
binja a ja u pravcu Nevesinja. Mislili smo da ćemo se ubrzo 
ponovo vidjeti, ali Treća neprijateljska ofanziva i izdaja čet- 
nika u južnoj Hercegovini onemogućila je tamošnjim jedini- 
cama da se probiju prema glavnini Vrhovnog štaba koji se 
kretao put Bosne. 

Svi izvještaji, koji su nam docnije stizali iz Hercegovine, 
govorili su o herojskoj smrti Dragice Pravice, o njenom neu- 
strašivom držanju ... Sa njenim junaštvom smo tada, mi čla- 
novi štaba X hercegovačke brigade, upoznali druga Uta i 
Vrhovni štab. 

— Jedanaestog januara okupili smo se u Slivnici — priča 
Slobodan Sakota — iz SK Dragica Pravica i Vojo Popović 
kao sekretar, a iz štaba bataljona »Šuma« komandant Vlado 
Đerić, zamjenik politkomesara Rade Pravica i ja. Svi smo za- 
jedno krenuli preko Dživara i Zubaca na savjetovanje u 
Operativni štab u Lastvu. Komandant tog štaba bio je Sava 
Kovačević-Mizara a komesar Petar Drapšin — tada poznat 
pod imenom Petar Ilić. U međuvremenu se naš bataljon sa- 
svim učvrstio . . . Ali, već se osjećala razbijačka aktivnost re- 
akcionarnih elemenata, kao što je bio Novica Kraljević — pro- 
fesor subotičkog Pravnog fakulteta, koji je od prvog dana sa- 
rađivao s okupatorom. Ovo napominjem da bi se vidjelo zbog 
čega se na savjetovanju Operativnog štaba u Lastvi, pored 
ostalog naročita pažnja posvetila pokušaju rovarenja domaćih 
neprijatelja-četnika. 

Krajem januara štab bataljona je premješten u Slivnicu, 
i tokom februara i prve polovine maiia češće sam ^ ^r^tao 

^00 ^ Đragicotn. Već tada je u cijelom tom kraju uživala veliki 
ugled. Iako relativno veoma mlada, uspjela je da stekne 
ugled u narodu; pa čak i kod starih patrijarhalnih seljsdca 
rodoljuba. Na seoskim konferencijama pomno su je slušali i 
vodili račima o njenoj riječi. 

Krajem marta otišao sam sa jednim kombinovanim bata« 
Ijonom u napad na Borac i više se nisam vraćao na trebinjski 
srez. Sreo sam je zadnji put u Fatnici potkraj aprila . . . Više 
nije nosila seosko odijelo. Sjećam se, svidjela joj se moja cr- 
vena dolamica, pa sam joj je dao. Gotovo sva teritorija istočne 
Hercegovine bila je tad u našim rukama. Ostali su blokirani 
samo neprijateljski garnizoni u gradovima. Ona je, kao i svi 
mi, bila razdragana zbog naših pobjeda na Borcu i drugim 
stranama. Zbog toga je, valjda, i nosim u sjećanju živu i 
nasmijanu. 

— Od stotine i hiljade susreta — kaže Dušan Grk — 
poslije dvije decenije teško se sjetiti detalja, pa bili oni ne- 
kada i uzbudljivi. A ja sam tada sretao Dragicu . . . Cuo sam 
za nju još prije, ali u biu-nim danima rata, u teškim usta- 
ničkim danima, njeno ime sve češće se spominjalo . . . Uporedo 
sa imenima rukovodilaca Ustanka, istaknutih komunista, usta- 
ničkim dijelom Hercegovine spominjalo se i jedno žensko ime 
— ' Dragica Pravica. Nije to bila mala stvar! Jer, onda nije 
bilo dnevne štampe, radija i drugih sredstava brze informacije 
i propagande. Ono što se o Dragici čulo bio je samo rezultat 
njenog revolucionarnog rada. Mogla se sresti na partijskim 
sastancima u Fatnici, u partizanskim štabovima u Lastvi i Za- 
gori> na savjetovanju u čitavom trebinjskom i Ijubinjskom 
kraju, pa sve do Grahova u Crnoj Gori. Češće sam je viđao 
u Zagori-opština Ljubomir, gdje se nalazio štab Južnog her- 
cegovačkog odreda, čiji sam član bio. Navraćala je najčešće 
u omladinski udarni vod našeg odreda, sa kojim je usposta- 
vila prisan kontakt, pa su je mladi udarnici satima i satima 
slušali dok im je govorila o Partiji, socijalizmu . . . 

^-^ U selu Mirušama nedaleko Bileće, vršio sam dužnost 
komandira Miruške partizanske čete. Komanda se nalazila u 
zgradici željezničkog stajališta. Jedne tamne januarske noći 
•— sjeća se Nikola Komnenić — probudio me kurir: »Druže komandire, traži te jedna drugarica, sa dvojicom 
dnigova.c 

Pomalo sanjiv izašao sam pred zgradu i ugledao tri si* 
luete. Prva mi je prišla Dragica. 

»Ja sam Dragica Pravica rekla je tiho — treba mi pratnja 
do Baljaka, sutra moram u Fatnicu.« 

»Dobro, drugarice Dragice, to nije teško« uzvratio sam 
veselo, napomenuvši da će je moji borci otpratiti do Baljačke 
partizanske čete, a Baljčani će je provesti dalje. Pošla je u 
Fatnicu — selo između Plane i Divina, gdje je trebalo da 
održi konferenciju sa ženama. Koliko se sjećam, u Fatnici se 
nalazilo i nekoliko članova Operativnog štaba. Razvitak ustan- 
ka je ovdje išao vrlo brzo . . . Već tada smo u svojim rukama 
imali veliki dio teritorije. Neprijateljski garnizoni u Bileći i 
Trebinju bili su međusobno sasvim odsječeni. Naše čete i ba-^ 
taljoni operisali su vrlo uspješno i na liniji Bileće — Gacko — 
— ^Ne vesin j e — ^Mostar. 

Noćila je u našoj stražari. 

»Sigurno si gladna, Dragice? upitah, tek da se napravim 
gostoprimljiv. »Vjeruj mi da jesam« priznala je. Jedan od 
boraca donese malo kajmaka i ječmena hljeba. Razgovor se 
poveo o borbama . . . Pričala je o uspješnom napadu na ita- 
lijanske fašiste u Radovan-Zdrijelu, kako su zaplijenjene ve- 
like količine oružja, municije i hrane, o uspjesima Orjenskog 
partizanskog bataljona koji je tih dana operisao u Konavlima, 
Boki i oko Herceg-Novog. Izložila nam je vrlo ubjedljivo, 
političku i vojnu situaciju u zemlji, podvlačeći naše uspjehe u 
Hercegovini. Na kraju je ponosno izjavila: 

»Tako raste i jača narodna vojska, drugovi!« 

Bila je vrlo lijepa. Imala je osobito lijepu zlatasto-smeđu 
boju tena; preplanula od sunca i vjetra. Dok nam je govorila, 
skinula je s glave šal. Očešljala se jednostavno: poluduga kosa 
joj pozadi skupljena i vezana. Na nogama bijele čarape, na- 
zu vci i opanci. Preko kratkog kaputa pištolj. 

Mrštila se govoreći o domaćim izdajnicima. Isticala je 
koliko je važno vaspitavati mlade ljude. Njene riječi nisu bile 
zvonke fraze nego puna istina o životu. Misli su joj se skladno 
vezivale jedna na drugu . . . Sjećam se, jedan borac se čudio 
»koliko Dragica može da govori a da se nigdje ne zabuni«. 
Moji borci su bili radosni što se tako neočekivano našla među 
nama. O Dragici smo slušali priče i priče . . . Znali smo. da je 302 jedan od organizatora Ustanka u Hercegovini, ali nismo znali 
da je tako skromna i pristupačna. 

Osvanulo je prohladno jutro. Sunce je škrto obasjalo 
okolne bregove i ponovo se uvuklo u Ismac gustih oblačina. 
Dragica je rano ustala i razgovarala s drugovima iz moje čete. 
Prišao sam i ja, odredio nekoliko hrabrih boraca da je prate 
do Baljaka i s njom se rukovao. Sa svima se pozdravila po- 
naosob. Našavši se u kamenjaru iznad stanice, mahnula nam 
je rukom i veselo skoknula s kamena . . . Gledali smo za njima 
sve dok se nisu izgubili u miruškoj strani. 

— Nježno februarsko sunce obasjalo je tog jutra mana- 
stir Dobričevo na vrhu brežuljka, ogoljelo drveće i sivi ka~ 
men. A dolje, iznad tihe, kao kristal bistre Trebišnjice, valjali 
su se snopovi magle. 

Vršio sam dužnost zamjenika komesara Bilećkog parti- 
zanskog bataljona — ispričao je Jovo Vujnović. — Komanda 
se ovdje smjestila s grupom boraca, a ostali su obezbjeđivali 
položaje duž komunikacije Bileća — Trebinje. U rukama nam 
je tad bilo čitavo ovo područje. U Dobričevu smo već duže. 
Probudio sam se rano i iščekivao naređenje za neku akciju, 
jer, nikad se ne zna šta nosi novi dan! Ali, ovog puta sam bio 
prijatno iznenađen. 

»Dolazi Dragica, spremi se za razgovor. Nju sve intere- 
su je; pitaće za stanje na terenu . . .« reče mi jedan drug. 

Za Dragicu sam čuo ranije, ali je nisam lično poznavao. 
Bio sam radoznao da vidim ženu borca i partijskog funkcio- 
nera. Uskoro je stigla. 

Pričala nam je o borbama u Hercegovini, isticala poje- 
dine akcije i uspjehe. Na mene je ostavila dubok utisak. I 
kad je govorila o ozbiljnim stvarima, na licu joj je podrhta- 
vao osmijeh. Neka naročito snažna toplina izbijala je iz nje- 
nih riječi. Svaka njena misao bila je jasna i prihvatljiva; bilo 
da je govorila o omladinskim stražama, o potrebi čuvanja sela 
ili o utjecaju neprijateljskih elemenata . . . Zatim sam je upo- 
znao s prilikama na području bataljona, u pojedinim selima, 
i s držanjem boraca . . . 

»A da li u sela idete često, druže? — pitala me. — Da 
li se narodu objašnjava politička i vojna situacija? Ne smi- 
jemo se zanositi samo vojničkim uspjesima. Potrebno je ra- 
diti sa omladinom, sa cijelim narodom, ali stalno ...» Poslije '^S^ sastanka obišli smo manastir, taj napušteni srednjevjekovni 
spomenik. Razgledala je freske i objašnjavala nam da su to 
vrijedna lunjetnička djela. 

»Eto, vidite, kako su kaluderi znali da žive. Ovdje im je 
bilo lijepo« rekla je smiješeći se. U tom momentu, zapazih, 
pogledala je na dvorište. Osjećao sam da nešto očekuje. Kas- 
nije sam saznao da se nadala svom vjereniku Đoki Putići, 
novopostavljenom komandantu Operativnog štaba. »Zao mi 
je što će i vaš bataljon morati da napusti ovako lijepo mje- 
sto« dobacila nam je dok smo izlazili i glasno se nasmijala. 
Nekoliko časaka kasnije jedan drug me poveo na stranu i 
saopštio mi da je ubijen Đoko Putića. Četnički izrodi su ga 
ubili 21. februara negdje u Ljubomiru. 

»Izgubili smo Doka. Ubiše ga izrodi. Nikom o ovome ne 
govori; upoznat je samo komandni kadar jedinica.« 

U trenutku sam bio duševno skrhan. Utopio sam se u 
tugu, iako sam znao da to ne bih smio. Dva dana prije Dra • 
ginog dolaska među nas oprostio sam se s Dokom; tada smo 
se i poljubili. Poslije ovog teškog saznanja udaljio sam se od 
Dragice. Nisam mogao gledati njenu veselost, a znati da Doka 
nema više među nama. A ona je i dalje živo razgovarala s 
borcima iz bataljona . . . 

Ostatak dana potrajao je kao vječnost. Mučila me misao 
kako će Dragicu bolno pogoditi vijest o smrti Dokinoj* 

— Za Dragicu Pravicu se još prije rata govorilo da je 
komimista — kaže Luka Vučinić. — Zato se nisam iznenadio 
kad sam je vidio na jednom savjetovanju komandanata i ko- 
mesara bataljona sa područja privremenog Operativnog štaba 
za istočnu Hercegovinu i dio Crne Gore, na čijem je čelu bio 
Sava Kovačević. Bilo je to u Lastvi, negdje polovinom januara 
1942. Raspravljalo se o situaciji na tom terenu, posebno, u 
Ljubomiru i u nizu sela između Bileće i Trebinja. Naime, u 
tom kraju je djelovao bivši žandarm Savo Kovač, četnički 
»vojvoda« i više njegovih rođaka. Zastupao sam mišljenje 
da stanje u Ljubomiru nije najbolje, da moramo biti oprezni. 

»Nemoj tako, druže Luka! Mi se u Ljubomirce možemo 
pouzdati« pobijala je Dragica moje mišljenje. Pokušavao sam 
da je ubijedim, ali nisam uspijevao. Istog mišljenja kao Dra- 
gica bio je i Sava Kovačević. U toku diskusije u sobu je ušad 
kiuir i pozvao komandanta Savu. Ovaj je izašao, ali se ubrzo B04 vratio, bolje rečeno, uletio u sobu; vrata su se za njim s tres- 
kom zalupila. Onako u trku je vikao: 

»Drugovi, ranjen je Majo Benderać^. Mučki ga ranila 
»peta kolonac u Ljubomiru . . .« 

»Sta? Maja? Našega Maja!« vrisnula je Dragica. 

»Drugovi, bili smo pogrešno informisani o stanju u Lju- 
bomiru« nastavljao je Sava. 

»Eto, nismo još počeli ozbiljno da se bijemo, a već gubimo 
najbolje drugove . . .« Ogorčeno je govorila Dragica. Svima 
nam je bilo teško. Ali, dok smo mi, muškarci, uspijevali da 
sakrijemo žalost i srdžbu, Dragica se nije mogla suzdržati; 
na momente je izgledala izbezumljena. Dalji tok dogovora bio 
je prekidan njenim upadicama: 

»Treba odmah bandu likvidirati. Nikome milosti . . .« 

Iz nje je izvirala ljubav prema čovjeku, drugu. I više 
od toga! Svaki borac za nju je bio brat rođeni. Vidjelo se to 
iz njenih postupaka. »Svaki čovjek nam je dragocjen« ponav- 
ljala je. Nije to bio izraz, da kažem, praktičnog — vojničkog 
gledanja. Iz nje je govorio pravi čovjek, bila je to istinska 
ljubav za ljude. 

Pola sata kasnije došao je i kurir iz Zavoda — predio 
Cepelica, Panik, Miruše i još neka sela u bilećkom kraju — 
i obavijestio Savu da Talijani pripremaju prodor iz Bileće 
preko Zavoda u pravcu Trebinja. 

»Za vas je dogovor završen« — obratio se Sava meni i 
Vladi Tomanoviću, koji je tada postavljen za komandanta 
Bilećkog partizanskog bataljona, — »na front, i da vidim 
kako će se Zavođani ponijeti u ovom momentu . . .« 

»Da li će i kod vas biti kao u Ljubomiru . . .?« pitala me 
Dragica, jer sam tada bio komesar Oraško-Panićke čete. 

»Neće, sigurno!« odgovorio sam, poznavajući dobro pri- 
like u našim selima. 

»Dobro druže Luka, za Ljubomir si bio u pravu. Nadam 
se da si i u ovome. Samo, zapamti: klasne neprijatelje treba 
nemilosrdno uništavati. Njima ne treba vjerovati.« Još uvijek 
je bila uzbuđena. 

Sljedećeg dana prihvatili smo borbu. Prodor okupatora 
je spriječen. Pored brojnog lakog oružja, u našim rukama se 
nađoše i dva topa. ^ Majo Benderać — Narodni heroj, poginuo 10. aprila 1942. 
kod Trebinja. 

20 ~ 2ene heroji ^l|^ Posljednji put smo se sreli krajem februara u Branom 
Dolu, gdje je moja jedinica držala položaj. Doznali smo da su 
četnici u Ljubomiru ubili jednog od naših rukovodećih ljudi 
Doka Putiću. O tome smo odmah poslali obavijest u Lastvu. 
Reagovanje smo očekivali potkraj sljedećeg dana. Međutim, 
naše predstraže već u ranu zoru primijetiše grupu ljudi, kako 
se preko snježne visoravni probija ka liniji fronta. U daljini 
sam prepoznao stasitu figtiru Save Kovačevića. Bio je strašan. 
Natuštio se! Kao crni oblak pun gromova! Dragica koja je išla. 
sa njim bila je potresena i tužna. 

Za pogibiju su doznali juče i odmah krentdi. Od Lastve- 
do Branog Dola putovali su cijelu noć, iako udaljenost nije 
tako velika; ali teren je brdovit, a tada je bio još i snijegom 
zatrpan. Na Branom Dolu su se vrlo malo zadržali. Odmah su 
krenuli dalje, u pravcu Ljubomira. Odmicali su žurnim ko- 
rakom. Još dugo se na snijegu ocrtavala stasita figura Save- 
Kovačevića i visoki, vitki lik Dragice Pravice. 

— Negdje početkom 1942. u Fatnici — gdje smo održavali! 
sastanke OK, gdje se nalazio Operativni štab i dolazili ruko- 
vodeći drugovi iz svih krajeva Hercegovine — sreo sam Dra- 
gu. Iznenadio sam se koliko se bila izmenila — piše Milenka 
Sotra. — Nosila je opanke i bele vunene čarape. Odeća joj 
je bila poluvojnička-poluseljačka. Nešto smo se šalili na račun, 
toga, pominjući i »narodnjaštvo«. Ona krhka, nežna student- 
kinja bila je sada vojnik; čudnovato, grube vunene čarape i 
tkanina, zajedno sa revolverom na opasaču, davali su joj nektt 
posebnu privlačnost, možda i veću nego nekada ona marinska 
jaknica u struk i oko vratnik od zeca na zimskom kaputiću. 

Tu u Fatnici pitao sam je kako je bilo u Ljubomiru, kuda. 
je išla sa Savom Kovačevićem, posle pogibije Doka Putiće. 
Znao sam da je Putića, kapetan-avijatičar bivše jugoslovenske 
vojske, postao njen verenik, uoči samoga rata, i da ga je 
volela iskrenom ljubavlju, pogotovo — što je bio komunista. 
Kad je formirana Šumska partizanska četa. Putića je bio njen 
komandir . . . Četnici su ga ubili mučki, iz zasede, i Draga je- 
htela da i ona lično osveti druga i prijatelja. Pričala je o tome 
sa neskrivenim ponosom; svojom rukom streljala je iz pištolja 
izdajnike koje je Sava Mizara osudio na smrt. To je Dragici 
odgovaralo, njenom bolu, to je nekako išlo i sa onim vreme— 
nom kod nas, u Hercegovini, s onim radikalizmom. 306 — u februaru je prisustvovala partijskom: savjetovanju 
u selu Ljubomiru koje je, s malim prekidima, trajalo 24 sata 
— sjeća se Jovo Grkavac. — Došli su drugovi; Sava Kovačević, 
Miro Popara, Petar Drapšin^), Čile Kovačević, Vlado Toma- 
nović®), Petar Božović, kao i rukovodstvo Ljubomirskog ba- 
taljona. Bilo je to poslije smrti Đoke Putiće. U. seoskoj; kući 
blizu škole iskupilo se nas četrdesetero, u različitoj odjeći i 
raznog doba starosti. Sa Savom, Mirom i Petrom došli su i 
neki nepoznati drugovi: komesari i komandanti nekih jedir- 
nica iz Crne Gore i Hercegovine. 

Više njih je istupilo za govornicom . . . Dragica je disku- 
tovala o našim vojnim i političkim uspjesima, i naglašavala 
da treba paziti i na izvjesne slabosti što su se pojavljivale n^. 
terenu. Zahtijevala je da se oštro kazne glavni četnički ban- 
diti. Bila je uzbuđena; vidjelo se da savladava lični bol, da 
hoće da ga izliječi radom i borbom. 

Savjetovanjem su rukovodili naizmjenično Miro i Sava. 
Dragica je sjedila između Save i Petra Drapšina. Pažljivo je 
pratila svakog govornika; Na kraju smo diskutovali i mi, mla- 
đi komunisti. Oštro smo istupili. Sjala je od oduševljenja kad 
su mlađi govorili, treptala od radosti, gledajući kako mladi 
komunisti izrastaju kao borci i političari. Njene bistre oči sa 
govorile da je doživljavala ono o čemu je sanjala i da svoje 
riječi i snove danonoćnom borbom pretvara u djelo. 

Na rastanku Dragica se pozdravljala sa svima, pa je i 
meni čvrsto stisla ruku: »Zdravo, Jovo, pa sad s novim sna- 
gama na rad! Obratite više pažnje omladini i političkoj agi- 
taciji.« 

— Petog aprila, bila je subota veče, naša I udarna četist 
izvršila je akciju na neke petokolonaše u nekim selima Dži- 
vara — sjeća se Huso Budalica. — Trojicu smo lihvatiH, a 
jedan nam je pobjegao. U borbi je poginuo omladinac Darko 
Urlić iz Dubrovnika. Sutradan smo ga sahranili na groblju it 
Selu Poljicu. Dragica je održala kraći govor i, pošto stno še 
postrojili pored groba, svi smo otpjevali posmrtni marš. Meni 
se ta slika duboko urezala u svijest. Bila je to prva sahrana 
u četi, naša prva žalost poslije mnogih radosti i ttspjeha. Is t -- -n ») Petar Drapšin— Narodni heroj, poginua 194$. ^ 

•) Vlado Tomanović — Narodni heroj, poginuo 2. junaul943i •• 

20* ^?3SS^ Trebinja je tukla artiljerija i neprijatelj je krenuo na nas. 
Naša Udarna četa odbila je napad. Dragica je u tim trenucima 
bila dio nas, jedan od boraca naše čete. 

— Posebno pamtim njeno istupanje na prvoj okružnoj 
konferenciji SKOJ-a za istočnu Hercegovinu 21. aprila u Pat- 
nici — kaže Tripo Sarenac. — Najveća učionica u školi lijepo 
je uređena; Branko Sotra izlijepio je zidove parolama, raz- 
nim amblemima i zastavama. U radnom predsjedništvu od 
pet članova bila je Dragica. Iza glavnog referata došao je red 
na nju, podnijela je koreferat: »Omladina juče, danas i sutra«. 

Temperamentno je govorila o buđenju čitavog naroda, 
posebno žena, omladinki koje ulazeći u NO borbu, počinju da 
mijenjaju svoj položaj u društvu ... A zatim je govorila, kao 
da sanjari: »Ali, ovo je samo početak onoga što treba da dođe. 
Još dosta predrasuda treba da nestane . . . Još omladinka nije 
slobodna . . . Jedino socijalizam može dati našoj ženi punu 
ljudsku slobodu.« 

— Nije mnogo proživela — piše Milenko Sotra. — Ali za 
to kratko vreme, u ustanku, uzrasla je zajedno sa Partijom i 
pokretom. U aprilu 1942. kad je već čitava Hercegovina bila 
u plamenu, formirana su dva hercegovačka odreda: severni 
i južni; krajem aprila formirana su i dva okružna komiteta. 
Kao sekretar SK u Stocu, došao sam na sastanak u selo Za- 
goru poviše Popova Polja. »Tu, u seoskoj kući, na kojoj se 
sada nalazi spomen-ploča u znak sećanja na taj događaj — 
spominje i Tripo Sarenac — Dragicu smo izabrali za sekre- 
tara komiteta za južnu Hercegovinu. Predložio ju je Pavle 
Kovačević, sekretar Oblasnog komiteta.« Bili su prisutni de- 
legati CK KPJ i SKOJ-a: Milentije Popović, Mile Radosav- 
Ijević i Ljubinka Miloša vljević, i Vaso Miskin^®)-Crni, kao 
predstavnik PK. Draga je došla ispred trebinjske organiza- 
cije, tamo je već bila izabrana za sekretara komiteta. Još u 
Fatnici sam video da nju drug Crni mnogo ceni. 

Trebalo je izabrati sekretara; iznosili smo, svak na svoj 
način, biografije. Draga je kratko i jednostavno rekla o sebi 
i mirno odgovorila na dva-tri pitanja koja su drugovi posta- '. /.v ^*) Vaso Miskin — Narodni heroj, bravar, umro 8. Jula 1945. u 
Sarajevu. 

308 , I 

vili. Zatim smo glasali, ispisujući na hartiji ime. Nju smo iza- 
brali! Svi listići bez jednog, glasili su na njeno ime. 

— Prešlo se na diskusiju. Predstojao je veliki posao, za- 
daci nisu bili nimalo jednostavni. Raspravljali smo o nared- 
nim zadacima, — kaže Tripo Sarenac — najviše o mjerama 
protiv »pete kolone«, kako smo nazivali četničke elemente, 
čija se pojačana aktivnost osjetila na terenu. Jedan od za- 
ključaka je nalagao da protiv »pete kolone« moramo voditi 
energičnu borbu. »Ja sam tako uvijek govorila . . .« podvla- 
čila je Dragica. Tada još nismo bili svjesni koliko je daleko 
bila otišla četnička izdaja. Ubrzo je izbilo »djelo na vidjelo«; 
počeli su sistematski napadi na komimiste i partizanske, ge- 
rilske odrede. Među prvim žrtvama našla se i Dragica Pravica. 

— Uskoro je naišla velika italijanska ofanziva, kojoj se 
priključio i naš aktivni, imutrašnji neprijatelj — četnici — 
produžava M. Sotra. — Novoizabrani OK nije stigao da se 
opet sastane; to je bio prvi i poslednji sastanak u Zagori. I 
poslednje viđenje sa Dragom. 

Negde u Bosni, u poznu jesen 1942. drug Crni, partijski 
rukovodilac brigade, pružio mi je jedan izveštaj iz Hercego- 
vine. »Pročitaj kako je Draga završila« napomenuo je. Naši 
drugovi koji su ilegalno radili na terenu, pisali su opširno a 
sudbini Rade i Dragice Pravice; i kako su ih Italijani na 
kraju, kao neku posebnu nagradu predali četnicima. Bila je 
to surova stvarnost revolucije. 

— Sticajem okolnosti došla sam 1941. iz Litve u Jugosla- 
viju — ispričala je Mina Kovačević. — Udala sam se za prav- 
nika Spasoja Spaića^^), koga sam upoznala u Parizu. Tako sam 
kao strankinja, ne poznavajući prilike i običaje, niti jezik 
svoje nove otadžbine, krenula sa svojim drugom u oslobodi- 
lački rat Jugoslovena. 

Bila je zima 1942. kada sam prvi put srela Dragicu Pra- 
vicu u partizanskom štabu, na samoj ivici sela Graba u 
opštini Zubci. Dotada sam često slušala o njoj. Dojahala je 
na konju, kao neka amazonka. Ružičasta marama pridržavala 
joj je talasastu kosu, plavu i sjajnu. Vezala je maramu na 
zatiljku, kao što čine ljeti djevojke iz Sume Trebinjske. Na 
nogama je imala vimene seljačke čarape, nazuvke i opanke* ^^) Dr Spasoje Spaić — komesar bataljona »Luka Vukalović«^ 
strijeljan od četnika maja 1942. %^5SV Bila je odjevena u široku vunenu suknju i tamnu dolamicul 
Zapazila sam njene izrazito lijepe, plave i sjajne oči, uokvi- 
rene gustim trepavicama. Iz njene pojave zračilo je nešto pr- 
kosno-samovoljno, što je u ovim revolucionarnim danima pri- 
jatno djelovalo. Kao i uvijek, kad dođu »tijesna vremena^, 
ljudi su gledali u hrabre i odvažne s povjerenjem. Stefla sam 
utisak da je i sa Dragicom bilo isto. Svi su je cijenili, po- 
štovali i voljeli. 

To veče, kad je došla u naš štab, konferisala je s dru- 
govima. Poslije je sa mnom pošla na spavanje u kuću moga 
svekra, djeda Sime. Cim je djed čuo ko je i čija je Dragica, 
odmah se raspoložio. Raspitivao se za njene, pričao o svome 
sinu i kćerima u Americi i sam nam spremio večeru. 

Kao što su obično svi činili videći da sam strankinja, a 
što zbog rđavog izgovora nisam mogla skriti, i Dragica me 
odmah pitala o mom porijeklu: o roditeljima, školovanju, na- 
činu života, o narodu ... Tu noć smo mnogo pričale. Bila je 
veoma zainteresovana, pa sam se trudila da je što šire obavi- 
jestim' o svemu ... I kako je Crvena armija ušla u Litvu, 
baš prije mog odlaska iz zemlje. Ona je meni pričala o svo- 
jim studijama. Ja sam, kao još neiskusna aktivistkinja, tek 
počela raditi sa omladinom i ženama u opštini Zubci. Upući- 
vala me kako da ih što bolje organizujem. Lagano mi je sve 
to tumačila, pa sam je dobro razumjela. Mnogo što-šta, za 
mene komplikovano, postalo je uproštenije. Kao da sam time 
dobila krila. Pitala sam je za porodicu. Govorila je o svima, 
a najviše o jedinom bratu Radi. O njemu je Dragica govorila 
sa nježnošću i velikom brigom. Kasnije smo se češće viđale. 
Kad god je dolazila u naš kraj, prenoćila bi u mojoj sobici. 

Kad je jednom opet došla u Zubce, saopštila mi je: »Ti 
si sada kandidat KPJ . . .« Mnogo je na mene uticala. Ona je 
za mene bila oličenje svih vrlina koje sam smatrala neophod- 
nim za našu borbu. Prema meni je imala gotovo sestrinski 
stav, bila nježna, vjerovatno i zbog toga što sam morala sve 
savlađivati: od jezika do shvatanja nove sredine ... 

U živom sjećanju mi je ostao sastanak žena sa cijelog 
područja oslobođene i neoslobođene južne Hercegovine. U 
maju 1942. sastanak je održan u Zagori. Mi iz Zubaca pje- 
šačile smo do Slivnice, tu smo se spojile sa Dragičinom gru- 
pom i sve zajedno produžile u Zagoru. Dani već otoplili, šuma 
olistala. Bilo je pravo hercegovačko proljeće. Savjetovanje je SlO održano u školi. Došlo je mnogo žena. Upoznala sam tada 
mnoge drugarice. Bila je tu Đragica Bajković, Ljubica Milo- 
šević, pa srednjoškolka Radojka Krčmar iz Mostara, koja je 
kasnije tragično poginula. Iz tog skupa izranjaju mi sada 
mnogi likovi, ali svima se imena ne sjećam: Danka Kovače- 
vih — Pavlova žena, Fatima Tikvina iz Mostara, Ranka Ste- 
fanović i tolike druge . . . Referat je držao Pavle Kovače vić, 
a zatim je riječ uzela Dragica. Ona je među nama vodila 
glavnu riječ i njena diskusija najviše je zapažena. Kako je 
samo umjela privući opštu pažnju, zadobiti povjerenje ženal 
Na savjetovanju smo ostale dva-tri dana. Vratile smo se u 
Zubce, ali nije prošlo ni nekoliko dana, uslijedila je već veoma 
teška situacija. Počela je Treća ofanziva i povlačenje naših 
snaga ka Bosni. Bili smo opkoljem od okupatora i četnika . . . 
U vrlo teškim uslovima povlačili smo se put Trebinjske Su- 
me. Na tom terenu smo se spojili sa ostalim jedinicama i svi, 
nas nekoliko stotina, zaustavili se kod mjesta Slanog na rijeci 
Trebišnjici. Sa nama, u partizanskoj koloni bila je i Dragica. 
Kod Trebišnjice smo se odmorili. Tu pored rijeke održano je 
savjetovanje vojnih i partijskih rukovodilaca. Odjednom, kao 
da sad gledam, nastala je rasprava: Jedni su bili za to da se 
u ovakvoj situaciji rasturimo u grupe i živimo ilegalno, a 
oni koji nisu kbmpromitovani da odu kućama i sklone oružje; 
drugi, među kojima je i Dragica bila, branili su stav da se 
treba pod oružjem, ovako skupno probijati prema drugim na- 
šim snagama. Nadvladalo je mišljenje prvih i mi smo se po- 
dijelili u grupe . . . Dragica je otišla sa Sumljanima, a kratko 
vrijeme iza toga, razbijeni, rastureni u grupice padali smo ne- 
prijatelju u ruke ... 

— Tih majskih dana, sunčanih i svježih, neprijatelj je 
počeo ofanzivu i na naše snage u južnoj Hercegovini — ispri- 
čao je Uroš Sćepanović. — Jedan dio komandnog kadra naših 
jedinica znao je da se zbog toga priprema značajan sastanak. 
Uskoro smo pozvani da prisustvujemo vojno-političkom skupu 
koji je na brzinu zakazan. Bili su tu komunisti Podbrćske i 
Šumske partizanske čete Sedmog bataljona i jedan dio komu- 
nista Orjenskog bataljona. Situacija na terenu vrlo teška, kon- 
fuzna . . . Neprijatelj je već operisao i napadao nas sa neko- 
liko strana. Ofanziva četnika već je uveliko hvatala maha, a 
veza sa Operativnim štabom i Oblasnim komitetom bila je 
prekinuta. 2učno se raspravljalo ... 

Dragica je slušala diskutante onom pažnjom kojom čovjek 
u delikatnim trenucima prati sve oko sebe. Osjećalo se da 
duboko razmišlja. Ustala je: preko vojničke bluze uprtač, na 
opasaču pištolj. Odmjerena u pokretima, sasvim staloženo je 
izložila svoje mišljenje. Na momente je pravila pauze i tajac 
se činio još dublji Prisutni su je pomno slušali. Svi pogledi 
počivali su na njenom licu. A na tom izražajnom licu opažao 
se lunor i zabrinutost. Mnogo je pješačila tih dana . . . Prilike 
su nalagale veliku ozbiljnost 1 ona je govorila ozbiljno, sa od- 
govornošću rukovodioca; o razvoju Ustanka, o nastojanju ne- 
prijatelja da nas opkoli i zbije u uski krug manevrisanja . . . 
Naglasila je da imamo velik broj hrabrih boraca, da moramo 
izdržati napore . . . Bila je uvjerena da ćemo se povezati sa 
Operativnim štabom. Branila je tezu da treba ići u pravcu 
sjevera i jedinice dovesti u vezu sa snagama Prve proleterske 
koja je vodila borbe oko Gacka. Predlagala je da na terenu 
ostane nekoliko nekompromitovanih komimista-ilegalaca. Svi 
mi: komandanti i njihovi zamjenici, komesari, zamjenici ko- 
mesara, komandiri, svi komunisti, slušali smo njene riječi koje 
su imale snagu ubjedljivosti. Da se njen prijedlog usvojio, 
sigurno je da bismo iz Hercegovine tada izvukli brigadu bo- 
raca; jer, tu su se nalazila dva udarna bataljona s dobrim 
naoružanjem i iskustvom iz bitaka u konavlima i Boki. Treći 
bataljon se mogao formirati od boraca Po vrške, Podbrćske i 
Šumske čete. 

— U toj mučnoj atmosferi — sjeća se i Nikola Komnenić 
— sreo sam je ponovo u Južnom herc. odredu koji je operisao 
na liniji Cavtat — ^Konavle — Gruda. Bili smo odsječeni od Ope- 
rativnog štaba i nismo imali veze sa našim snagama koje su 
operisale na putevima Gacko — ^Nevesinje — ^Mostar. A u jedi- 
nicama priličan broj novopridošlih boraca, politički nezrelih i 
dezorijentisanih u ovoj teškoj situaciji. Zato je i zakazan sa- 
stanak vojno-političkih rukovodilaca. Naišavši pri povlačenju 
sa nekim drugovima, Dragica me prepoznala i pozvala na taj 
sastanak. Dok smo skupa išli u Staro Slano, gdje je pomenuti 
sastanak zbog hitnosti održan usputno, ubjeđivala me je da 
ćemo se povezati sa Operativnim štabom, da ćemo preći u 
kontraofanzivu i Talijane natjerati u njihove garnizone. Me- 
đutim, u Starom Slanom smo, kao članovi KPJ, dobili posebne 
zadatke i morali da odemo svaki na svoju stranu . . . Dragica 

112 je poslom otišla u selo Glavsku. Sve se razvijalo brzo . . . Dok 
se jedan dio naših snaga probijao ka Operativnom štabu, dru- 
gi dio je ostao na ovom haotičnom terenu. U toj psihozi pot- 
pune neizvjesnosti, kad nas je, otcijepljene i izolovane, na 
svakom koraku vrebala opasnost, Dragicu su uhvatili četnici 
i predali je Talijanima. Doznali smo da je svezana ponosno 
pošla kroz Trebinje, obraćajući se prolaznicima na ulici: 

»Vidite li, moji Trebinjci, kakav me ološ predaje oku- 
patoru. Doći će vrijeme ovi će izrodi odgovarati pred na- 
rodnim sudom . . .« 

— Preko veze sam dobivala pisma od Dragice — kaže 
sestra Danica. — Bila su puna topline, hrabrila su i umiri- 
vala. A onda, krajem maja, posljednji susret. S mužem sam 
pošla u partizane i srela majku u selu Poljicu; sklonila se 
kod rodbine, jer su Talijani već zaposjeli i čuvali most na 
Dražin-Dolu kod rodnog nam Bjelača . . . Četnici su uveliko 
nadirali. Narod se povlačio ka Slivnici i put Mionića — ^Tre- 
binjske Šiune. Kolona izmorenih lica teško se kretala . . . Po- 
magala sam majci pri hodu, a ona je uzdisala za Dragicom i 
Radom: »Đe su moja djeca«? Na glad i umor nije ni pomi- 
šljala. 

U Mionićima gužva . . . Partizani i civili . . . Sve se izmi- 
ješalo. Šire se glasovi o presudnoj odluci: Oni koji nisu kom- 
promitovani da se vrate kućama, a ostali u manjim gerilskim 
odredima da nastave život u šiuni i da vrše diverzije dok ne 
prođe udružena ofanziva četnika, ustaša i okupatora. Čet- 
nička izdaja je otvorena i potpuna! Vučemo se mnorni od 
grupe do grupe ne bi li vidjeli nekoga svoga. »Mame!« za- 
čusmo iznenadan uzvik i već nam je u susret trčala mlada 
djevojka; o pasu joj pištolj, na glavi marama. Prepoznali smo 
je tek kad je prišla. Prigrlila je majku! »Gdje ćeš, majko?« 

»Đe ćeš ti, žalosna ti majka?!« I, umjesto da Dragicu 
poljubi, ona je ujede. 

»Šta je, mame, zašto me ujedaš?« pitala je Drage, smi- 
jući se. 

»Bolje da te ja zubima zakoljem nego da te oni krvnici 
muče . . .« 

»Ali ne boj se, mame, ti čuvaj sebe, a od mene šta god 
bude, neće mi biti teško . . . Neće me boljeti. Ja sam komu- 
nista . . .« '^^^ »A đe je Rade?«, nastavila je majka da raspituje* 
»Mame, rekla sam ti da paziš na sebe. Rade je na sigur- 
nom mjestu. Ne boj se . . .« 

S majkom sam se ovdje krila dva-tri dana, a onda su nas 
uhvatili četnici i sproveli u trebinjski zatvor, gdje smo provele 
tri mjeseca. Poslije su nas predali Talijanima, a ovi nas pre- 
baciše u koncentracioni logor na Prevlaci kod Herceg-Novog. 

— Krajem maja — sjeća se Risto Rašević — kada su Ta- 
lijani i četnici uveliko nastupali iz Crne Gore, a naše snage se 
bile povukle u Bosnu, Dragica je došla u selo Površko Poljice, 
nedaleko Trebinja, da se tu skloni kod rođaka. Sama se vra- 
tila u svoj kraj, i pored toga što su je neki drugovi odvraćali 
da to ne čini. Odbila je naš poziv da ostane sa nama u Sumi 
Trebinjskoj, gdje je bio Sreski komitet KPJ. 

Otišla je s ubjeđenjem da će u brdovitom i nepristupačnom 
kraju Površi biti najsigurnija i da će moći više uraditi. Ali, 
ni kaf a se pred njom nije ohladila, a domaćin se vratio sa čet- 
nicima koji su je odmah zgrabili za gušu; či<m se na vratima 
pojavila, rođak Jelačić otišao je po četnike. A ona je imala 
neograničeno ipovjerenje u njega. Otada počinju njezine stra- 
šne muke u rukama razularenih krvnika i njezina polagana 
herojska smrt. 

— Trebinjski zatvor je svaki dan postajao sve puniji, — 
kaže sestra Danica — tjeskoba u ćelijama sve veća. Jednoga 
dana doznasmo da su ovamo dovedeni Dragica i Rade. Ubrzo 
su prebačeni u Dubrovnik. Majka je očajavala. Ostale zatvo- 
renice su je tješile: 

»Ne brini, predali su ih Talijanima, a ovi su ih sigurno 
odveli u koncentracioni logor. Da su ih mislili ubiti, ubili bi 
ih odmah.« 

Svaka druga utjeha činila se nevjerovatnom. Iza nekog 
vremena doznalo smo da se Draga i Rade nalaze sa nama pod 
istim krovom. Ali domalo su iznova odvedeni u nepoznatom 
pravcu. Majka je to znala. Znala je i da Dragicu jako muče. 
»Sad je gotovo!« rekla je. »Spasiće se oni«, tješili smo je, iako 
ni sami nismo u to vjerovali. »Ako su ubijeni, bar se više ne 
muče«, umirivala je ona samu sebe. 

314 »9ta ću! to je bila njihova želja . . . Imali su školu, mogli 
su dobiti službu, sve . . . Pametni su bili, mogli su odlučivati«, 
imala je običaj da kaže u razgovoru sa zatvorenicima. 

Naše slutnje su se ubrzo obistinile. Sestra jedne zatvore- 
nice donese nam vijest da su Đragica i Rade strijeljani uoči 
Vidovdana. Tako su četnici proslavili praznik! Od majke smo 
krili, jer se, negdje u dubini duše, još uvijek potajno nadala da 
su živi. U to smo se uvjerili prilikom našeg transportovanja 
za Herceg-Novi. Sestra Zorka je nekako uspjela da se probije 
do nas. Prvo majčino pitanje je bilo: 

»Znadeš li štogod o Dragici i Radu?« 

»Ne brini! Internirani su u Italiju«, slagala je Zorka. 

Tek na Prevlaci majka je doznala istinu. Jedna nova za- 
tvorenica hvalila je našu Zbrku jer joj je pomogla u dubrovač- 
kom zatvoru: »Jadna Zorka, poanaže, kao da joj nisu ubili bra- 
ta i sestru.« Ćelijom se razlegao vrisak . . . Više se nije moglo 
kriti. Ipak, hrabro je podnijela udarac. Jedna od zatvorenica, 
doznavši da su joj strijeljali muža, vriskala je dugo i bolno. 
Karabinjeri su se uzbunili; jedni su prijetili, drugi sažaljivo 
promatrali ženu, a dobar dio njih ironično se cerekao. 

»Šuti, molim te! Nemoj da ti se dušmani svete. Imaš djecu 
veliku, u njih se uzdaj. Evo, vidi mene, nemam čovjeka a i 
dvoje djece sam već izgubila. Ali neću kukati, da mi se dušma- 
ni svete; podnosiću bol onako kako bi djeca željela . . .«, pro- 
govorila je majka Draginim rječnikom. 

O tome kako se Drage ponijela u zatvoru, saznali smo 
nešto od naše najstarije sestre. Odmah poslije hvatanja, Dragu 
su doveli u zatvor u Zubce. Cim je za to čula. Mara joj je do- 
nijela nešto hrane. Četnici su dozvolili posjetu; nije u pitanju 
bilo milosrđe, taj susret je trebalo da zaplaši sestru. A ova je 
razumljivo, bila zabrinuta. 

»Sta je, sestro, šta si se snuždila? — dočekala ju je Đragi- 
ca. — Nemoj da se sekiraš. Pazi zdravlje, djecu. Ti njih imaš, 
u njih se uzdaj . . .« 

Razgovarale su još malo; Dragica je hrabrila sestru, imije- 
sto da bude obratno, a zatim je zapjevala. Četničkim zatvorom 
zaorila se pjesma, borbena, partizanska. Pritrčali su četnici i 
odstranili sestru ali, imijesto plača, sada se u njenim očima 
vidjela odlučnost. »Ohrabrila me Dragica! Zar može čovjek *^\5^ čovjdui onako da olirahri?!« pitala ae Cesto. A Dragici je ta 
i prilifilo. 

Juna mjeseca bila sam već u fetniCkcMn zatvoru u adu 
Grab — priča Ifina Kovatević. — Sa mojim drugom Spasojem 
ffliiy^i^ sam se u takozvanoj »sobi smrti«. Ubrzo se na2a soba 
poCela punitL Doveli su najprije Bega Radovića iz Crne Gore, 
partijskog instruktora za Zubce, pa Rada Vukalovića, Go jka 
Ratkovića, Miloia Kisina, KrCuma iz Zubaca, kao i druge čijih 
se imoia vii^ ne sjećam. Tih dana doveli su i Veljka Ben- 
dereća, Sava Rajčevića . . . Svi su strijeljani od četnika. Odmah 
iza njih doveli su Dragicu Đajković, pa Dragicu Pravicu sa Ste- 
vom Bratićem. Svi smo predosjećali šta nas čeka. 

Kad se Draglca pojavila, učinilo mi se da je s njom u našu 
memljivu ćeliju ušla svježina. Ja sam u nju nec^raničoio vje- 
rovala. Ni ranije, pa ni tada, ona nije potcjenjivala opasnosti^ 
nije se zavaravala. 

»Iako znam šta me čeka, ne žalim što sam ušla u borbu. 
2ivot se daje za slobodu. Znam, ubiće cne! Tebe neće osuditi na 
smrt, ti si strankinja. Budi kao što si dosad bila. Ti ćeš se 
razvijati, pa nastavi borbu . . .« 

Dok je govorila, na licu joj se nije odražavala ni žalost ni 
tuga ni strah. Bila je mirna. Dosljedna sebi i riječi i djelu. 
Mislim, drukčija nije ni umjela da bude. Otkako sam je srela, 
takva je bila u svim svojim postupcima; pa i sada, kad je svaki 
čas očekivala kraj. U našoj sobi smrti ona je održavala duh 
vedrine. Organizovali smo ovaj mali kolektiv, sve među sobom 
dijelili Čistili smo, koliko nam je to bilo moguće, i sebe i 
ćeliju. Trijebili uši. Svakoga dana pjevali smo partizanske i 
revolucionarne pjesme. Pjevali prkosno, okupatoru pod nosom, 
gotovo radosno! Gotovo smo i zaboravile da nam je smrt taka 
blizu. 

Jedno popodne dođoSe po Dragicu i Steva Bratića. »Spre- 
mite se — vikali su — spremite se za xx>lazak!« Dragičin brat 
Rade bio je u to vrijeme u trebinjskom zatvoru. Oblačeći se, 
Dragica je izvadila dva novčanika: jedan vezen a drugi običan, 
od kože. Pružila ih je meni: 

»Znam, strijeljaće me! Uzmi ovo i predaj, molim te, svo- 
me djeveru Dušanu, kad dođe. Kaži mu neka za ove pare kupi 
hrane i doturi mome bratu Radu u Trebinje. Ako neko pre- 
živi, neka ove novčanike preda mojoj majci za uspomenu.c Govorila je mimo, sabrano, kao da se radi o maloj, svaki- 
dašnjoj porucL Prema bratu se odnosila tako brižno, roditelj- 
ski. On i majka bili su, mislim, njene najveće i najbolnije lju- 
bavi u tim tragičnim trenucima. Svaki put, kad bi Radit spome- 
nula, u njenom glasu sam osjetila zebnju: 

»Samo neka njega ne ubiju! Neka bar on ostane majci! 

Sebe je svjesno prežalila. Pozdravila se sa nama. Srce i 
grlo mi se steglo. Pored svih napora da se savladam, umakle 
su mi suze. Kako bih glasno zaplakala! Ali bojala sam se, osra- 
motiću se. I to pred njom, koja pode ponosno uzdignute glave, 
prezrivo gledajući četnike. Bez straha gledajući smrti u oči. 

Te novčanike sam predala djeveru kad nam je donio 
hranu. On je učinio kako je Dragica željela, negdje ih je sa- 
krio. Poslije rata predali smo ih Đragičinoj majci; bili su na- 
grizeni od miševa. 

Docnije sam u trebinjskom zatvoru srela njenu majku 
Milicu i sestru Danicu, koja se od majke nije odvajala. I da 
mi nisu kazali, odmah bih je prepoznala po Dragici, koja je na 
majku nevjerovatno ličila. Baba Milica je već znala kakvom su 
mučenju izvrgnuta njena djeca, ali se odlično držala. Krila je 
suze »da se neprijatelj ne bi zlurado veselio«. Kad bismo osta- 
jale nasamo, tepala je svome najmlađem djetetu, svojoj Dragi: 

»O, moja gujo ljuta, kako li ćeš majci muke izdržati!« Uvi- 
jek je svoju mjczimicu nazivala ljutom gujom. To je bila 
tužna anilošta, bolno tepanje svome djetetu u ovim neljudskim 
uslovima . . . Ciljala je možda starica na Dragičinu prkosnost, 
a bila je ponosna na njenu čvrstinu, uvjerena da neće poklek- 
nuti. Kad govorim o Dragici, svaki put pomislim na njenu 
majku, na koju nije ličila samo izgledom nego i karakterom. 
Mnoge primjere bih mogla navesti. Jedan mi se duboko urezao 
u pamćenje: 

U trebinjskom zatvoru smo mi žene bile na spratu, mu- 
škarci u prizemlju; njihov prozor čuvao je karabinjer. Bili su 
pod mnogo strožijim režimom nego žene: Jeli su samo zatvor- 
sku hranu, izvana im se nije smjelo ništa nositi. Ni posjete 
nisu mogli primati. Mi smo spolja dobijale hranu i preobuku, 
svaki dan su nas izvodili u dvorište, pola sata u »šetnju«, dok 
je muškarcima i to bilo uskraćeno. Smišljale smo kako da im 
pomognemo, da im doturimo hrane, cigarete, vijesti... Dok 
smo šetale, nas su drugovi vidjeli, mi njih ne, pogotovo jer se ^vl zbog karabinjera nismo -mogle približiti (prozoru. Tada se baba 
Milica dosjetila: 

»Kad budemo u dvorištu, ja ću nekako zabaviti karabinjere 
a vi bacajte drugovima hranu . . . Pripremite i vijesti . . .« 

Tog dana sišle smo, kao i obično, u šetnju. Obilazeći dvo- 
rište, baba Milica se zaustavi kraj stražara koji je znao pomala 
sipski. Čujemo kako mu se obraća: 

Ćula sam da vi u Italiji lijepo pjevate i igrate; cio vam 
narod, kažu lijepo »bala«. A evo, pogledajte, i mi znademo 
da igramo!« 

Cim je to rekla, baba Milica stavi ruke na kukove i onako 
krupna poče da skače, trupka, kao da igra kolo. Igru je naro- 
čito karikirala, da bi privukla stražarevu pažnju. Na licu joj 
treperi osmijeh. Reklo bi se da je bez brige, pima naivnog 
veselja, kao da joj u srcu nije beskrajna zebnja za djecom, 
Dragicom i Radom, pa i drugovima koji možda ovaj čas izdrža- 
vaju strašna krvnička mučenja. Karabinjer je svu pažnju pre- 
nio na baba-Milicu. Zaista ih je zabavljala ova starica! Bez 
obzira na svoje godine, na krupnoću i tešku mdru tamnice, 
igra ona tako smiješno da su okupatori-stražari, zacenjujući se 
od smijeha, uživali u nepredviđenoj predstavi. A mi smo, pro- 
lazeći pored muškog prozora, nesmetano ubacivale što smo 
imale. Videći da smo svršile svoj posao, već oznojena, baba 
Milica je igrala kao da je krila dobila! Is^pod crne marame, po- 
vezače, izviruje sijeda kosa. Od igre se zajapurili obrazi, a oči 
iskr§ x>objedničkim sjajem. Kao da je na svadbi a ne u stra- 
šnom trebinjskom zatvoru, u brizi za sudbinu svoje djece, nad 
čijim glavama je već lebdjela smrtna presuda. Igra baba Milica 
u tom tijesnom prostoru, ograđenom tako, da se pogled nigdje 
ne može da od«mori, osim na krajičku plavog neba hercego- 
vačkog. I danas, kad god sretnem baba Milicu, u svijesti mi 
iskrsne Dragičin lik. Obadvije su imale istu lijepu osobinu 
čovjeka koji ne pada, ne kleca pred teškoćama. 

Ostala sam s babom MiHcom oko nedjelju dana, a onda su 
po moga druga Spasoja i mene došli Italijani. Poveli su nas na 
Lapad, u Dubrovniku, i zatvorili u takozvani »Kazbek«. Bio je 
to u stvari podrum nekadašnjeg bara »Kazbeka«, što su oku- 
patori pretvorili u zatvor. Bilo je tamno i prljavo. Zaudaralo 
je na vlagu. Svuda oko nas smeće i đubre. Ovdje sam upoznala 
Dadu Novaković iz Cavtata, koja mi reče da su, pred mbj» 

318 dolazak, odavde odveli Dragicu i Rada, da ih predaju četni- 
cima na izvršenje kazne. Pričala je koliko su oboje bili izmu-^ 
čeni. Radu su još ranije sv« zube polomili. Dragica mu je svu 
hranu, što im je donijela sestra Zorka, sitnila, vadila iz ribe 
koštice, da bi mogao progutati. On sam ništa više nije mogao 
jesti. Usta i cijelo tijelo krvnici su mu pretvorili u rane. 

U tom zatvoru su imali običaj da sve žene isljeđuju gole. 
Skidali su i stare i mlade! Tako su postupali i sa Đragicom. 
Naposljetku su joj rekli da joj nema života, da se spremi, jer 
će i nju i Rada predati četnicima. Nije pokazala ni straha ni 
tuge. Znala je da ovaj put ide na stratište. Izašla je podignute 
glave. Suzu nije pustila kad se posljednji put pozdravljala sa 
zatvorenicama. 

Vidjevši jednom kako iz smeća u tom vlažnom podrumu 
viri nešto šareno, sjetila sam se da bi to moglo biti parče Dra- 
gine odjeće. Izvukla sam. Zaista, bila je jedna njena vezena 
nazuvka. Poznala sam je. Znam po kazivanju Dadihom da ih 
je skidala pred odlazak. Prebrala sam smeće i našla drugu. 
Kada su nas karabinjeri provodili na umivanje, oprala sam ih, 
a kasnije osušila na zatvorskom prozoru. Računala sam, ako 
ostanem živa, predaću ih nekom njenom za uspomenu. 

Kad su me, poslije strijeljanja Rada i Dragice, i moga muža 
na Mosku, poslije mnogih zatvora i tortura doveli u zatvor na 
Prevlaku, u neku vrstu internacije, ponovo sam srela Dragičinu 
majku. Nije znala da su joj djeca strijeljana. A da je i od nekog 
čula, ne bi opet bila uvjerena; toliko su je puta htjeli namučiti, 
saopštavajući joj njihovu smrt. Zbog toga me upitala: »Znaš 
li mi šta za djecu?« Nisam imala srca ni hrabrosti da kažem 
istinu, pa sam okolišala: »Ne znam mnogo, znam samo da su 
u zatvoru u Ljubomiru . . .« 

Danica je i ovdje bila s majkom. Krijući od baba-Milice, 
dala sam joj one Dragičine nazuvke. Donijela sam im uspo- 
menu na njihovu toliko namučenu mjezimicu, njihovu Dragu. 

— Oko 10. juna — sjeća se Huso Budalica — dovedena je 
u sreski zatvor u Trebinju. Smjestili su je u ćeliju nedaleko 
sobe u kojoj se nalazilo nas nekoliko partizana. Nju su za- 
sebno »izvodili u šetnju«, u jedno malo zatvorsko dvorište, 
u vrijeme kad smo mi bili u svojim sobama. Izgledala je do- 
stojanstveno. Cesto je pjevušila i nije se uopšte obazirala na ^^& svakojake uvrede i prostakluke Italijana-stražara. Jednog jutra 
poveli su je za Dubrovnik, a ona nam je zvonko doviknula: 

»Zdravo drugovi! Držite se dobro! Naša borba će biti kru- 
nisana uspjehom!« 

Poslije četiri dana vratili su je s tog »prepoznavanja« i 
saslušavanja, ali nije iza toga prošlo malo, izveli su je opet, 
skupa sa bratom i Stevom Bratićem, i predali četnicima. Ovi 
su ih odmah odveli u Ljubomir. Po trebinjskom zatvoru se 
dugo prepričavalo, a saznalo se od italijanskih vojnika, kako je 
Dragica na saslušanju u Dubrovniku nekom njihovom višem 
oficiru pljunula u lice. 

— Smrt faSizmu! — 

Četnici su priželjkivali da od brata i sestre iznude pri- 
znanja, što bi im olakšalo da pohvataju ostale organizatore i 
predvodnike ustanka.^^ Znali su da će Dragicu zaboljeti kad 
joj pokažu izmrcvarenog Rada. Dovukli su je u Trebinje i 
suočili sa bratom: Izmučen, sav u krvi, on se jedva držao na 
nogama . . . Ali, na njihov zločin ona je odgovorila još većom 
mržnjom. 

»Radite, gadovi, što god hoćete! — govorila je onim svo- 
jim nešto promuklim glasom. — Jednom ćete, ipak, platiti za 
sve!« 

I nju su počeli da muče, ali sve je bilo uzalud . . . Oni koji 
su se svuda hvalisali da se bore »za krst časni i slobodu zlat- 
nu«, smišljali su sve paklenije muke. Sada ćute! — mislili su 
— Oboje! Ali Rade je muškarac, snažan čovjek, mnogo može 
da izdrži Ona će morati da popusti; slaba je, mršava. Zapje- 
vaće, najzad, pjesmu koju mi tražimo. I zapjevala je, ali ne 
onu pjesmu koju su očekivali već prkosnu, partizansku. 

Za dobiveno oružje, za nesmetanu pljačku po slobodarskoj 
Hercegovini, četnici su Dragicu izručili italijanskim fašistmia. 
Kod njih će ona najzad progovoriti, računali su, imaju cmi za 
to već oprobane metode. 

Korača Dragica onom istom, vječito tihcMn ulicom, korača 
polako zbog tih utmutih tabana, zbog bolova u udovima, u gru- 
dima, u glavi; zbog gvozdenih narukvica nad prekrštoiim ^ Ovdje su korišteni fragmenti stare r^rartaže Cedomini 
Cegarca (Bibiziej revoluciji. 

320 aiicama, i zbog mučkih udara s leđa: šakama, cokulama, kun- 
dacima. 

»Draga!« pričuje se glas neke od školskih drugarica. 
: »Beštijo!« umiješa se ponovo onaj surovi glas . . . 

I sve se najednom pomuti: mora kao da više nesna . . . Sive 
i^amene zgrade naglo potamne, kamena ulica postaje tvrđa . . . 
Ide ona pravo, ne osvrće se, ali zna da su joj za leđima cijevi 
italijanskih fašista. Tu(pi udari svakog časa je pod$jećaju da 
ne ide više u školu, ni u šetnju, ni na more, već tamo ... u 
štab njihove »Armate«. Prisjeća se svog zavjeta, riječi koje je 
•drugovima izgovorila još davno, prije ustanka: 

»Ne želim imirijeti običnom smrću, kao drugi svijet, nego 
bih voljela da poginem za nešto veliko, za ideale, za pravdu 
i slobodu!« 

U štabu, pesnica bi se opet podigla na pozdrav, ali ruke 
su sputane. Srce nisu mogli vezati! Mršava, izmučena djevojka, 
koja je ovamo dovedena da prizna ono što pred četnicima nije 
htjela, već na ulazu u zgradu partizanski pozdravlja fašiste 
Onima koji će je mučiti izriče neumitnu presudu: 

»Smrt fašizmu!« 

Fašisti su zaista isprobali na njoj najgroznije metode mu- 
čenja ... Iz bezbrojnih rana po cijelom tijelu slijevala se krv, 
čista kao zastava za koju je odolijevala mukama, ali kad su 
već bili sigurni da će ta slabačka mlada žena, na kraju krajeva, 
pokleknuti, umjesto priznanja čuli su samo: 

»Smrt fašizmu!« 

»Smrt fašizmu!« — bile su i prve i posljednje riječi koje 
je Đragica izgovorila u štabu »Armate«. Fašistički general je 
naposljetku slegao ramenima. »Čudo od žene«, rekao je i na- 
redio da je vrate četnicima. 

— Dok živim sjećaću se 12. juna, tog nesrećnog petku 
i jutra, kada su ih doveli u Dubrovnik da im sude — kazuje 
sestra Zorka. — Toga dana počinjao je četvorodnevni proces^ 
prvo sličan »onaškerati«, a zatim, jezivim inkvizitorskim suđe^ 
njima otpadnicima od vjere. Samo po pogledima prolaznika, pa 
držanju prijatelja, osjetila sam da se nešto događa; nitko sS^ 
sa mnom nije zadržavao u razgovoru, svi su nekuda žurili, svi 
•izbjegavali da me u oči pogledaju. Tek kasnije mi je bilo jasno 
'^akav ih je razlog na to nagonio. Na pijaci sfam. osjetila kako 

JI — 2ene heroji ^£w me vrebaju pogledi agenata, pa sam izlazila sve rjeđe. Dan za 
danom u strašnoj neizvjesnosti, i — na vrata mi pokuca kara- 
binjer 1 pruži pismo, pisano Draginom rukom. Osjetih kako 
gubim boju, nikako da smirim drhtave prste, a on reče: »Ličite 
mnogo na vašu sestru, pogodio saim da je za vas.« 

Posljednje pismo Dragice Pravice 

Draga moja Zorka, 

Ja i Rade smo u zatvoru kod Talijana u Lapadu u Kaz- 
beku. — Rade je pun uši a nema u što da se presvuče, zato 
mu odmah čim dobiješ ovo pismo pošalji veš i kakve Perove 
.' pantalone i kaput i maramice. Isto tako pošalji i meni veS^ 

i haljinu. Pošalji nam sapuna i peškir. Pošalji nam obojema 
kakve cipele jer smo oboje bosi i nemamo šta da obujemo. 
Ovo pošalji odmah sutra jer možda nećemo ovdje ostati nego 
još malo. — Isto tako pošalji i što za jelo, a ako možeš i 
kakvu deku i jastuk Radu za spavanje. — Pošalji odmah! !!f 

Kako ste vi svi sa zdravljem? — Kako su Đuro i Ivo? — 
Poljubi ih mjesto nas. — Danica i majka su bile u zatvoru 
u Trebinju, šta je sa njima sada ne znam. — Nemoj ništa da 
^ se sekiraš nego pošalji odmah sve što možeš. — 

Svih Vas puno vole i pozdravljaju 

Vaši 

Drage i Rade. 
Gosp. maršal mi je dozvolio da Ti mogu ovo javiti 

D. ♦ 

Već iz prvih redaka shvatila sam da mi Draga piše po odo- 
brenju zatvorske uprave. Iako sam zbog njih bila tužna, u 
ovom času izvjesnosti da su živi, prevladala je sreća. Već sam 
naivno povjerovala da vlasti možda ne znaju ništa o njihovom 
partijskom radu i da su u povoljnom položaju, dok im je do- 
zvoljeno da mi se jave. Ni sanjala nijesam da je to gest zatvor- 
ske uprave prema osuđenima na smrt, da im se time ispimjava 
^sljednja želja. ♦ Tekst posljednjeg pisma Dragice Pravice, upućenog sestri ZorkL 
Prema dokumentu br. reg. 39203/60, Arhiv NOB Muzeja Revolucije 
BIH, Sarajevo. t22 ^^,Hj^ > Učinila sam kako mi je Drage u pismu tražila. Na brzinu 
saim nabacala dva kofera robe, dvije mreže napunila hranom, 
uzela ćebad i jastuke pa s mužem krenula autom u »Kazbek«. 
Bilo je već osam sati uveče. Nisu nam dozvolili da se s njima 
vidimo. Raspitivala sam se da 11 im i sutra mogu donijeti hranu, 
uvjerena da ću ih nekako ugledati i, bar pogledom, porazgo- 
varati. Ujutro, sat prije zakazanog vremena, doSla sam opet 
pred »Kazbek«. Na ulazu je stajao drugi vratar-karabinjer. 
»Vaši su jutros rano odvedeni, ne znam kuda«, odgovorio je na 
moje pitanje. Đila sam zaprepašćena. Mimikom pokaza oficira 
koji nam je prilazio; »Njega možete pitati!« Osjetih kako ma- 
laksavam, kako rastu bol i očaj, kako od te strahovite zebnje 
tonem. Kuda su ih odveli? Zbog Čega su me tako kasno oba- 
vijestili, kad su već nekoliko dana bili ovdje?! Sve mi se to 
munjevito motalo po svijesti, pa sam smrvljena, s cekerima u 
rukama, promucala oficiru: »Sta je . . , Gdje su moji, brat i se- 
stra Pravica?« Iako neprijatelj, moram priznati, pogledao me 
8 poštovanjem. Da li se to u njemu probudio djelić čovjeka za 
moj bol, ili je cijenio herojsko držanje moje sestre i brata na tom njihovom suđenju? »2alim — reče — ne znam kuda su 
odvedeni. I da znam, to vam po svojoj sliižbenoj dužnosti nej 
bih mogao reći. Obratite se našoj komandi u hotel »Imperijal«;; 
— generalu Amiku.c 

Razne intervencije i svi moji pokušaji da me general pri-« 
mi, bili su bezuspješni. Ni za kakav prijem nije htio ni da 
čuje nego mi je, otprilike, poručio: 

»Neka ne brine za sudbinu svoga brata i sestre. Sudili su 
im talijanski sudovi, kao i ostaloj njenoj familiji. Recite joj da 
će i ona, i to vrlo brzo, doći pod udar talijanskog zakona koji 
se ne šali. Kažite joj i to, da ću se ja lično starati da taj zakon 
bude striktno primijenjenlc 

U meni je ipak tinjala nada da će ih naši spasiti, ili, da su 
osuđeni na dugogodišnje tamnovanje koje će prekratiti dan 
slobode. Za to vrijeme po Dubrovniku su se slobodno, ruku 
pod ruku, šetali trebinjski četnici na čelu s Novico-m Kralje- 
vićem . . . Bila je vrućina, trideseti jun, pa sam djecu izvela 
van. Odjednom mi je pristupio jedan čovjek, zapravo zvijer^- 
-čovjek, koga dotad nikad nijesam vidjela. Ciničkim osmije- 
hom i grimasom na licu, predstavio se: »Ja sam doktor Novica 
Kraljević!« Začudila sam se, ne shvatajući zbog čega mi nepo- 
znati kazuje svoje ime, ali nijesam stigla ni da progovorim, a 
on je već produžio: 

»Znaš li ti, bijednice jedna, ti se šetaš, a tvoga brata 
lopova i tvoju sestru kurvu mi smo strijeljali! Ti si toliko be- 
zobrazna pa se i ne stidiš takve svoje porodice nego se pokraj 
svega toga otvoreno šetaš, ko jedna kurva! Pobrinuću se ja 
i za tebe, što prije!« 

Nije me porazio ni njegov rječnik niti vijest. Ta četnička 
životinja, mislila sam, hoće saimo da mi veći jad nanese, jer 
zna da su moji svi u zatvoru; kao što su nam i drugi izdajnici 
poručili ranije. Potrudih se da mu ne pružim zadovoljstvo da 
še iživljava na mojoj nevolji; hladno i drsko, koliko god sam 
mogla da se ugledam na njegov cinizam, odgovorih na napad. 
To moje držanje, a mislio je da znam za strijeljanje, još više 
ga je razjarilo. Krećući svome društvu, koje ga je čekalo na 
trotoaru, doviknuo je prijeteći mi prstom: 

»Ovo je još gora zmija od one! Treba je još gore mučitit 
Platićeš ti nama!« 324 Ne znajući čime da uzvratim ovom napasniku, odjednom 
sam, mahinalno, isplazila jezik, okrenula leđa i uzdignute gla- 
ve produžila s djecom kući, praveći se ravnodušnom, dok mi 
je od uzbuđenja treperio svaki nerv. Mržnjom zatrovani glas 
vijao je još uvijek za mnom bijesno, kao parodija patriotizma 
jSime se kitio ovaj okupatorski slugan: »Izdajico srpskoga na- 
roda, platićeš mi!« Uslijedile su »jimačke« psovke i meni i 
strijeljanima. 

Pojedinosti o njihovom mučenju i herojskom držanju kru- 
žile su Dubrovnikom. Od okupatorskih i četničkih oficira, pa 
preko njihovih ljubavnica, dopirale su do dubrovačkih sjer 
deljki, odakle su prenošene u narod. Tako sam i ja doznala za 
^jmnoge strahote toga mučenja. Mnogi mještani su mi kazivali 
Jkako su se italijanske sudije divile njihovom držanju; moga 
Hada su, kažu, nazivali partizanskim generalom i čudili se da 
partizani među sobom imaju jake intelektualce, a ne samo rad-r 
nike i seljake. 

Dragicu su, isljeđujući je, svlačili golu i naređivali svojim 
vojnicima da joj s okrvavljenog tijela čupaju dlake. 

»Stidite li se vi sada?« pitao je isljednik. 

»Zbog čega ja da se stidim vaših nedjela? Vi ste predstav- 
nici zemlje koja pretenduje da bude kulturna, pa sada, ko 
•treba da se stidi? Ko je kulturan, a ko nekulturan?« 

I pred generala je stala sa stisnutom pesnicom i pozdra- 
vila: »Smrt fašizmu!« Ovaj je uzdrhtao i naredio da je izvedu. 
Mnogo vremena bi mi trebalo da opišem šta sam povodom nji- 
Jiovog suđenja, mučenja i strijeljanja sve slušala . . . Bila sam 
tada nesretna, ali zbog svega toga i ponosna. 

U rane jutarnje sate 17. juna, kad još nije bilo svijeta po 
ulicama, njih troje su kroz Trebinje sprovedeni četnicima... > U jazbini zlotvora nastao je satanski pir.*') Memljivoni 
odajom izvijala se vitka polunaga silueta . . . Pod krvavom ru- 
kom ubice, koga je kao i nju rodila srpska majka! Žilavi kor- 
bač, ta žežena zmija, lijepila se, urezana u njena leđa, grudi 
i lice. Ujedala sve mučkije, sve dublje. Ali žrtva kao da i ne 
pomišlja na klonuće, još manje da izusti riječ priznanja i mol- 
be za milost. Odolijeva partizanka, kao što je odolijevala ranije ^') Ovdje su korišteni fragmenti stare reportaže C. Cegai'cd; istim mučiteljima, kao što nije posustala ni pred italijanskim 
specijalistima za fizička zlostavljanja. Tijelo joj posve utrnulo, 
samo oči, kad se susretnu sa zakrvavljenim, grabljivim pogle- 
dom, sijevnu poput munje. Mučitelja već oblijeva znoj, a ona 
ni da jaukne 

Sad će, dosjetio se, pribjeći đavoljem sredstvu. Ona to 
neće moći da izdrži; ili će moliti ili umrijeti u najgroznijim 
mukama. To sredstvo je — gusti rastvor soli. Zalijevao je ranu 
po ranu. Trajalo je dugo, činilo se beskonačno Od ujeda tijelo 
se grčilo. Ali, od nje se nije mogla izvući ni jedna jedina riječ. 
Samo su oči, bolom prelivene, svjetlucale oštro, kao srca. 

Na visoko, krvlju umrljano čelo, pao je pramen svilaste, 
talasaste kose. Čupati tu meku, krvlju umrljanu kosu! Ne! To 
je već isprobano. Ali . . . Kad plamen lizne lobanju propištaće 
komunistkinja da se do neba čuje! Koljač se najzad dosjetio, 
ono što ni Italijanima nije uspjelo! Sad će, mislio je, izaći pred 
svog komandanta i reći da je sve u redu — crvena je ptica 
propjevala. Prljave zidove mučilišta osvijetlila je buktinja dje- 
vojačke kose. Taj crveni jezik lizao je lobanju i Dragica je već 
osjećala kako joj glava nije više glava već ognjište . . . Obamrla 
je, ali nije molila. Shvatio je i mučitelj da od hvalisanja neće 
biti ništa; neće biti ni višeg čina ni kraljevskog ordena. Sad 
je već i samom četničkom komandantu postalo jasno da od ove 
djevojke neće izvući ni riječi! 

»Ja znam da ću umrijeti — govorila je. — Neka bar um- 
rem časno, kao što luniru komunisti.« 

Nastavili su da ih muče, ali se iz njenih usta jauk nije čuo, 
niz blijede, beskrvne obraze nije kanula ni jedna suza. Već 
toliko je onemoćala, da je jedva mogla i da govori. Pa ipak, 
naprezala se da i pred smrt zapjeva svome bratu, da mu ublaži 
čemerne časove svršetka. Tek bi se, s vremena na vrijeme, ču- 
lo, promuklo, bolno iskidano: 

Sred pušaka, bajoneta, straže oko nas, 
Hrabro stupa naša četa kroz bilećki kras 
Čuje se odjek koraka, po kamenju hercegovskom 
Hej, haj, hoj . . . 

»Treba da im pokažemo — govorila je bratu — da smo i 
sada ono što smo bili u borbi!« Pred sam kraj, četnički ko- 

S26 mandant je još jednom pokušao da joj izvuče riječi kajanja* 
Ali dobio je dostojan odgovor: prije no što će poći u smrt, Dra- 
gica je svome dželatu pljunula u lice. 

— Poslije onog savjetovanja u Slivnici, 5. maja, otišao 
sam u Crnu Goru — priča Jovo Grkavac. — Kad sam se vra- 
tio u predio Ijubomirskih brda, Dragicu, Rada i Steva Bratića 
već su bili uhvatili četnički izrodi . . . Pošto su ih provodili kroz 
mnoge svoje zatvore-brloge, dopremili su ih u selo Ljubomir. 
I mene su tražili, kao ilegalca u okolnim brdima, i da bi me 
brže otkrili, zatvorili su moju sestru Zoru. Likovali su što im 
je Dragica dopala šaka. »Nema više komunista!«, govorili su 
i. podvrgli je najužasnijim mukama. Htjeli su da zaplaše naše 
simpatizere. Od sestre Zore, a i od ostalih drugova koje su 
četnici sticajem prilika puštali iz zatvora, saznao sam da je 
njeno držanje bilo uistinu nadljudsko. 

Kad god su zlikovci ulazili u ćeliju, pozdravljala ih je sa: 
»Smrt fašizmu!« Nije bilo dana da je nisu tukle strvine »voj- 
voda« Savo Kovač, Stevo i Komnen Kovač i drugi izrodi. U 
najvećim mukama nazivala ih je slugama okupatora i izdaj- 
niciima srpskog naroda. Govorila im je da je Partija jača od 
svih četnika i svih fašista skupa. Zora mi je kazivala da je 
Dragica prkosila i da je prosto neshvatljivo kako se mogla 
držati toliko prisebno dok su je udarali nogama, kundacima, 
štapovima, ispresavijanom žicom, i davali joj da pije razmu- 
ćenu so. Sva je bila modra! Na glavi joj nije ostao ni pramen 
kose; sve su joj dželati počupali, bacajući je po zatvorskoj će- 
liji iz ćoška u ćošak. 

Vijest o njenom držanju brzo je prohujala kroz narod . . . 
Ljudi su se divili tom junaštvu. Razmišljali smo kako da spa- 
semo i nju i drugove, stvarali smo planove . . . Pošto se Zora 
kao bivša zatvorenica morala svakoga dana javljati četničkoj 
komandi, odlučili smo da Dragici i drugovima preko nje poša- 
ljemo pismo. Javili smo im da s nešto ljudi mislimo napasti 
zatvorske čuvare, a da oni tad pokušaju pobjeći. Na terenu 
smo imali grupu ilegalaca i mogli smo da organizujemo nešto 
ljudstva za tu akciju, iako je stanje bilo teško; četnici su nam 
pozatvarali veliki broj partijaca i simpatizera. Zloglasni čet- 
nički zatvori bili su puni naših ljudi. 

Pročitavši pismo, Dragica je smogla samo riječi: »Pozdravi 
sve drugove. Vidiš, ja ne mogu s mjesta maknuti a kamoli bje- {ati. Dotukli su me, gadovi!« Stvarno, bila je fizički srušena^ 
ali još uvijek prisebna. Zora je pričala, plačući da su i Steva 
mučili do bezumlja. I s Radom je bilo slično. Iživljavanja nad 
Pragicom trajala su desetak dana; divljanje nije prestajalo sve 
clok je nisu konačno likvidirali. Smislil; smo i novi plan spa- 
šavanja, ali četnici su pojačali obezbjeđenje zatvora; kao da su 
predosjećali da se nešto sprema. Bojali su se naroda, jer nani 
je bio još više privržen upoznavši njihovo pravo lice. Drugovi 
^u jimački odolijevali; kako zlikovci od njih nisu mogli ništa 
saznati, ubrzali su im kraj. 

— Saznao sam neke detalje od očevidaca, njih trojice — 
priča Risto Rašević. — Skojevac Vlado Vukalović imao je 17 
godina kad su ga četnici uhvatili. U zatvoru je neko vrijeme 
bio skupa sa Dragicom, njenim bratom Radom i Stevom Bra- 
tićem u selu Ugarci — opStina Ljubomir. 

— Došao ja u zatvor — priča on — a Drage pita: »Koji si 
^ zašto si u zatvoru? Ti si mlad, dječak,. oni bi te rado ubill^ 
ali ne smiju od naroda . . . Ponašaj se kao nesvjesno dijete^ ne 
^priznaj ništa.« To mi je pomoglo da sam ostao živ. Pretipia 
sam batine, ne priznao ništa i — pustili me! Predočavala mi j^ 
Šta me čeka: »Prebiće te, metaće te na razne muke, ali sve je 
prolazno, treba pretrpiti . . . Sigurno ćeš ostati!« To mi je bila 
^moć kako da se držim! 

Izvodili su je često . . . Vraća se i s vrata jedva progovara: 
»Strali su me!« Uzme cigar, pa kad potegne spali prste i zali-i 
jepi cigaretu za onu nisku tavanicu. Opet je, tako, odvedoše . . « 
Zadugo je nema. A onda, dolazi, mrtva satrana. Prošlo je pola 
sata dok je progovorila. »Đe je duvan?« pita muklo. Poslije 
prvog dima, ne gledajući ni u koga, jedva sastavlja riječi: , 

»Brate, oprosti, ne mogu ni kazati šta su od mene noćas 
radili... Rade, izvini... desetina ih se na meni izmijenilol« 
Najteže joj je bilo što je poniženje na očigled brata. »Izvini; 
Bade, što sam gola . . . Vidi šta čine od mene!« Ponavljala j^ 
česta te uzdahe izvinjenja. 

-■' Omladinca Mišu Tomanovića — poginuo je u V ofanzivi 
kaa partizan — četnici su prisilno mobilisali, pa je kod njih? 
neko vrijeme bio stražar u selu Domaševo. Baš tih dana, sre* 
8inoin jula, ležao sam zatvoren u podnmiu seoske osnovne 
škola Iznenada, neko mi kroz prozorčić u mokar pepeo:: ^odu iibaGi komad hljeba! Još više sam bio iznenađen, kad 
sam svaki put dobijao — drugu vrstu hljeba! Uskoro me novi 
stražar izveo u klozet: 

»Poznaješ li ti, Risto, Dragicu Pravicu? — upitao me. — 
Bila je ovdje. Ja sam joj donosio cigara i duvana . . .c 

»Kako si smio?« začudio sam se. 

»Isto, kao i tebi hljeba.« 

Otkrio mi je svoju tajnu: U selu je bio poznat kao »teška 
sirotinja«, nisu mu pridavali važnosti ni partizani ni četnici. 
A on, svaki dan bi došao u drugu kuću, u vrijeme ručka, i kao 
slučajno stao više stola. Tad su mu davali hljeba, »da ne pilji«, 
i on ga je krišom odnosio Dragici. 

»O-o-'o, Risto, šta su od nje radili! Jo-oj, sve joj kose po- 
*čupali.i. . Gola sva! Jesi li član Partije? — pitaju — a kad 
im odgovori, oni dojure i šakom je ščepaju za kosu; ižgule od^ 
jednom čitave pramenove. Kad je odavde odvedena, ni dlake 
na glavi nije imala. Ostala joj gola glava! Bila je kostur, zavi-* 
jen u živu ranui Ni dojki više nije imala, samo kožica visi!« 

»Dobro, kako su ti dozvolili da uđeš?« pitao sam Mišu. 

»Na mene niko ne gleda, kao da i ne postojim. Naiđem 
jpored nje.i bacim joj hljeb i cigare.« ^ 

Bozo Murišić, koga su četnici takođe silom odveli, bio je 
đocnije rukovodilac u NOV. On ini je pričao: 

»Risto, nemam riječi da izrazim njezino držanje ... Kako 
iin je dospjela U šake? 

Kada je Savo Kovač doznao da ovo troje Italijanima više 
nisu zanimljivi, zatražio je od njihove komande u Trebinju da 
mu ih pređa »na 4alji nadležni postupak«, da im on »sudi«! 

Tako su Dragica, njen brat i Stevo Bratić bili izru&ni čet- 
ilicinia »Vojvode« Save Kovača, koljačima hjegove crne troj- 
ke koju jje predvodio Luka Bimđić iz sela Borlovića. 

' Od liragice su tražili da otkrije ilegalće, ilegalne baze, da 
im kaže ko su sve članovi komiteta. Ona je upbrtio cutald! 
Svakim đanSni izmišljali su sve povija i hovifa -mučtšhja . . . A 
svaki lijen dan bio je ipođvig za 's6be. ' 

Vidio sam svojim očima: Vezali joj ruke ispod koljena, U 
klupče savijena, pfbvukli gvozdenu štarigii i "tako hapravili 
»ažanj, stavljajući ga između dwa stola. Trebsto }e okretati . . . 
OšuŠeiie grane zanovi jsti oštre su '^i tvrde I^o željezo. Orii Ih 
ioš inoženi' zaoštre! :Posjeda]u oka wriE^žnja«c, tiin šiljcima je *^)S^ bodu po najosjetljivijim dijelovima tijela i tako okreću oko* 
one štange. Sva je bila u ranama. Išarana plavim brazdama^ 
od silnih udaraca žilom. Cesto je padala u nesvijest. Polijevali 
su je vodom i nastavljali . . . Još samo njene svijetle oči i du- 
boko disanje odavali su znake života. Nije zajaukala. Niko je 
nije čuo! Ali, nazivala ih je pravim imenima: »Zlikovci, raz- 
bojnici . . . platićete ovo. »Poslije svakog mučenja, Bundić bi 
se potužio svojim poznanicima: »Partizanska kučka neće ništa 
da prizna, iako smo je boli na hiljadu mjesta!« Golu je skinu. 
Njeno nago tijelo izlože podsmijehu . . . Pozivali su pijane Ita- 
lijane da je siluju. Bila je to već izobličena, drhtava rana; 
nigdje zdravog mjesta na koži, ni prst da se stavi. 

»Jesi li član Partije?« pitaju, a ona im odsječe: »Jesam, 
to mi služi na čast«, i zaspe ih, kao strijelama, riječima punini 
mržnje. Oni ne mogu da izdrže, da je slušaju, već viču: »Zapuši 
joj usta!« Odjekuje kamena seoska kuća — četnički štab, uda- 
ljen sedam-osam metara od zatvora — štale. I dalje je uporno^ 
ćutala! Tada su nastajale još strasnije muke . . . 

Na kraju, pala je presuda — smrt strijeljanjem! Izvršila ju 
je četa Komnena Kovača, komandira Ijubomirske četničke čete. 
— Jednoga jutra izveli su ih na gubilište pod osojem, preko ođ 
polja kod Ugaraka. Kad su ga poveli. Rade Pravica je uzvik- 
nuo: »Izdajnici jedni, sve ćete ovo platiti! Mi ćemo biti 
osvećeni!« 

Đragici nisu dali da govori. Svakome su namijenili po dva 
metka. Dok su ih vezane ostavili, izmičući se par koraka za 
strijeljanje, Dragica je prikupila posljednji dah snage i uzvik- 
nula: »Krvnici, fašisti, ako ubijate nas, ne ubijate Partiju! Ži- 
vjela komiuiistička Partija!« 

Na komandu »pali!« Rade i Stevo odmah su pali na zemlju. 
Dragica se samo zateturala i sjela. Pošto su na nju ispaljena joS 
dva metka, srušila se i ona pored svojih drugova, dajući jo^ 
znake života. 

— Dok su na njih zemlju bacali — kaže Jovo Grkavac — 
čulo se njeno anrmljanje . . . Četnik Bundić, zaprepašten, drek- 
nuo je: 

»Bježite, vidite li da mi nju ne možemo ubiti!« 

Sutradan su poslali grupu ljudi da nabacaju više zemlje 
na ta mučenička tijela; kao da su ih se i mrtvih plašili! Čita- 
vim svojim bićeon, svojim neumornim radom, silinom svog 

330 volucionarnog utjecaja na ljude i prilike oko sebe, Dragica je 
pokazala da je pravi vaspitanik naše Partije, pravi borac i ju- 
nak koji nikada nije uzmicao. Svoju dužnost komuniste izvršila 
je najljudskije, pošteno i do kraja. 

Nekadašnji skojevac Miroslav Zotović ne može nikako da 
nađe dovoljno snažnu, onu pravu riječ, za sve što je proživio u 
svom posljednjem viđenju sa Dragom; i kazano i pisano slovo 
pada nemoćno pred strahotom tih satanskih prizora ... 

Uhvatili su ga i uveli u mračni podrum jedne od »boljih 
kuća u selu Ljubomiru. Zagušljiva, nečišćena izba služila je 
kao štala za goveda. Pima smrdljive slame. I vašiju! Pregra- 
đena ruševnim zidom na dva odjeljka; na jednom mjestu ka- 
menje se odronilo, ili ga je neko izvalio, i kroz tu rupu zatvo- 
renici su stupali u kontakt . . . Jezu je ulijevao i kamen »žrtve- 
nik«, sav krvlju ukapan. Draga i Rade čamili su zajedno, tu, 
preko puta. Ona neprekidno ophrvana nesvjesticom, grozni- 
čava, u vatri. Sva u ranama. Tjeme joj golo, s rijetkim skoča-^ 
njenim čupercima ... 

Gledao ju je bez daha, užasnut, i odjednom mu u svijesti 
iskrsnu privlačni lik djevojke sekretara SKOJ~a: Stoji za sto- 
lom radnog predsjedništva i obraća im se u prohladnoj školi . . . 
Na glavi ima šarenu maramu, lijepa pod svjetlom* petrolejke. 
Kraj decembra. U selu Grabu-Zubci sresko savjetovanje 
SKOJA-a! Gledali su u nju netremice, zaneseno slušali pro- 
življene riječi, iako mnogi od njih mokri i prozebli od daleka 
puta po susnježici, od provlačenja i puzanja kroz zasjede... 
Ona je i počela i završila skup, ulila im novu snagu; na polasku 
su se osjećali radosniji, »zagrijani i suncem, koje je izronilo, i 
oduševljenjem za borbu. Bio je to prelomni sastanak, raskid sa 
sektaštvom, mirovanjem ... U opštini Ljubomir bilo je tad sa- 
«no pet-šest skojevaca . . . 

»Sta je ostalo od one krasne djevojke, pune mladalačkog 
žara, koju sam još nedavno tako pažljivo slušao i divio joj se? I 
— pekla ga je umrtvljena misao. — Sta je ostalo, šta je osta- 
lo?!« Bio je to sada živi lje§ u kome je još samo prkosio njen 
snažni duh. 

Kroz rupu na zidu dodavali su im hranu. Nije mogla sama 
da jede. Brat je pokušavao da je hrani. Nije mogla ni da govori. 
Ječala je, u vrućici. Jednom je ipak uspio da sa njom progo- 
vori, napolju, kad su ih izveli na vazduh. Bila je toliko iz- '^V tnrcvarena, nije siguran da ga je prerpoznala. U svom odjeljku 
nalazio se prvo sam sa Stevom Bratićem, a kasnije i sa dru^ 
gim zatvorenicima koji su se ovdje stalno smjenjivali . . . Stevo 
je bio obrazovan i kulturan čovjek, intelektualac, član sreskog 
komiteta KPJ za Trebinje. Prije nego što su ga uhvatili, duže 
je boravio na terenu Ljubomira. 

Četnički »vojvoda« Savo Kovač, koji je rukovodio ovizB 
mučenjima, pokušao je da nahuška seljake, obmanjujući ih da 
je Draga radila protiv njih, ali većina ljudi je sa strćihopošto- 
Vanjem izgovarala njeno ime. 

Uoči Vidovdana 27. juna četnici su pripremali slavlje.. . 
Baš tada se pojavio štabni kurir i poveo Stevu Bratića. Za- 
držao ga je oko pet minuta i vratio. »Sta je bilo?« pitao saitk 
ga sav utučen. Srećan da ga nisu tukli, da nije dobio cokuloiti 
u glavu, on mi reče kako je četnički oficir prvi puta bio »fiii« 
— samo mu je uzeo prsten s ruke. Stevo je razdragan, pud 
liade u bolji ishod tamnovanja. Još smo nas dvojica vodili 
razgovor, kad me zovnuše. »Vuci se kući!« naredio je komandir. 
Znao sam da se četnička posada smjenjuje pred veče, a pošto 
sam bio »domaći«, upitah ga mogu li da sačekam i krenem sa 
onima iz moga sela. Strahovao sam da me drugi četnici n^ 
ubiju. Da bih se do večeri sačuvao, zavukao sam se u neku 
Tupu ispod kamenja i tu pritajio. Začuh glas četničkog koman^ 
dira: »Dobrovoljci, naprijed!« i vidim, izvode ih vezane: Rade 
i Draga skupa, Stevo posebno. Sišli su niza stranu, pa preko 
polja . . . Išla je polusvjesna, oslonjena na Kada; on ju je vukao^ 
J)ridržavao, takoreći nosio. Ubrzo sam čuo pucnje i znao dia su 
iijihove muke prestale. :i 

-•■- ."•:-. ' : • . .. . ■■■■.. ' , ■-:■■.■•-; 

PAMET DA TI STANE . . r . .^ 

i — Dani su mi prolazili pod četničkom prismotrom; stanov 
vala sam u jednoj kućici kod njihovog štaba, iz koje sam slo- 
bodno izlazila u okolinu, ali .svaki dan sam se morala javljždi 
u »štab« — kazuje dr Dana Pećanac. — Slali su me povremeno 
itt'Okolinu sela gdje je harao tifus. Bijeda se nastavila na bije- 
du . . . Rat i tifusrA ja u zloglasnom četničkom zatvoru u iijiJ^ 
tenniru. Maju je ' sličio juiii... Ja tirnjeg ne pamtim. MisHII^ 
sam da gore me ihožfe biti: . ^ . :. . i.jv 

d32 Jednom, kad sam pošla da se prijavim, u štabu sam začula, 
ciku, pjesmu i pucnje. Rat, tifus, i pjesma! Pijana, raskala- 
šena pjesma! Oko jednospratne kuće, u kojoj je bio štab, gorje- 
le su vatre, okretali se ražnjevi ... U kući se širio zagušljiv 
miris masti; neke žene pekle su uštipke. 

»Sta se dogodilo? Zašto pjevaju?« upitah krišom, tobože 
nehajno, stariju seljanku. 

»Doveli su Dragicu Pravicu!« 

Dragicu Pravicu!?! Poznavala sam je sa studija, iz viđenja, 
što se kaže. No, njen brat Rade bio mi je dobro poznat; bili 
smo prijatelji, mogu reći kao brat i sestra. Zarobljen je u 
prvoj većoj borbi s četnicima, u Zvijerini podno Sitnice, kada 
su zarobili moju bolnicu. 

»Uhvatili Dragicu Pravicu . . . Dragicu Pravicu . . .« vršama - 
lo mi se XX) glavi i tuklo sve jače. Kao u magli, obamrla, prošla 
sam između četnika i prijavila se. Slijedila je noć bez sna; dvi- 
je, tri noći košmara . . . Zaokupljale su me crne misli . . . 

»Grdje je Dragica?« pitala sam seljanku u koju sam imala 
povjerenja. 

»Ovdje je. Muče je strašno . . .« Pričala je o nevjerovatnim 
mučenjima. 2ene četnika-seljaka nisu mogli da izdrže, da ta 
gledaju, sklanjale su se, 

»A ona, kočoperna: Ne znam! Gadovi! I ništa više, priča 
seljanka, snebivajući se četničkoj niskosti. 

Još jedna noć mi imijesto sna donese priviđenja . . . 

»Ustaj, ajde!« počeo je neko, iznenada, da me gura oko 
pola noći. »Kuda?« upitala sam zbunjeno. 

»Ajde! Zove te ona . . . tvoja . . .«, govorio je povisoki bra- 
donja, gurajući me opankom. 

»Koja, moja?« 

»Ona! Ustaj i ne pričaj!« 

Noć je bila tiha, vedra. Mjesec je sjao, a ja sam drhtala. 
Strah ili svježina noći? I jedno i drugo! 

Zaustavili smo se ispred jednospratne seoske kuće, gdje je 
stražario četnik. Zazvečao je lanac, škljocnuo katanac i, ugu- 
rana sam u mračnu prostoriju. Zapahnuo me miris svježe 
balege i smrad ustajalog đubreta. Škrti mjesečevi zraci, što 
prodirahu kroz rasušena vrata, bili su vrlo slab izvor svjet- 
losti. Stajala sam neodlučno u toj jazbini bez prozora. U jed- 
nom uglu počeh da nazirem siluete krava ... •^ssx »Dane, ja sam te zvela^, začuh slabašan glas iz drugog 
ugla. 

»Dragice?!« 

»Ja sam, trebaš mi!c 

Stražar je čuo žagor i rastvorio vrata. Na mjesečini se uka- 
zala jeziva slika: Rade i Dragica! On sjedi na nabijenoj ilovači« 
naslonjen na lijevu ruku, dok desnom na krilu pridržava Dra- 
gičinu glavu. Dragicu nisam mogla pr^MznatL Gdje su njene 
lijepe plave kose? Sve se na njoj skorjelo od sasusene krvL 
Odjeća je sličila nekoj bezobličnoj masL Da plačem? Ona nije 
plakala! Da je hrabrim? Kako? Stegnuto grlo ne propusta ni 
jednu riječ, sva tegoba se skiq>ila u grlu. Plač?! Samo plakati 
mogu. 

»Dane, muče me. Ne mogu više izdržati Ne dam bandi 
da se sladi . . . Donesi mi, molim te kakvog otrova. Ti si slo- 
bodnija, možeš, ni bar žilet . . . Kroz grede proturL« 

S kim da se posavjetujem? A kud bi to i činila, iako sam 
vidjela da joj je teško. I, umjesto da ja hrabrim nju, ona je 
hrabrila mene. Kako? Sta je govorila? Iskreno da kažem, ne 
znam! Bilo je jezivo! Bilo je ... To je bilo — pamet da ti stanel 
A stajala je, zaista! 

Poslije dva dana vidjela sam ih u jednoj seoskoj kući; 
neko od četnika je htio da pokaže svoju »dobrotu«. Kolike 
ironije! Doveli su ih da se ogriju. Ili je to, možda, bio neki 
taktički potez!? Na niskoj stoličici, uz dimljivo ognjište, sjedio 
je Rade. Do njegovih nogu sklupčala se Dragica. Glava joj 
počiva na bratovljevim grudima. Iscrpljena je, još uvijek 
krvava, uprljana . . . Oko vrata se dobro vidjela modra otekli- 
na, kao ogrlica, mučenička ogrlica od krvi i mesa. Jasni znaci 
pokušaja vješanja ili davljenja. I zastrašivanja?! Nisu htjeli da 
je usmrte jednostavno. Mogla je još samo da prkosi šutnjom; 
bar tako mi se činilo. Volja je jedno, a životna snaga drugo. 
Dragica je bila pri kraju životne snage. Popila je nekoliko 
gutljaja ponuđenog mlijeka i više nije ni pogledala u čađavi 
lončić. Naravno, sve se odvijalo pod prismotrom četničkih 
stražara. 

Ubrzo sam kroz prozor ugledala dvadesetak dobro naoru- 
žanih četnika, a među njima Dragicu, Rada . . . Bratića s daljine 
nisam prepoznala. Moje slutnje ubrzo su se obistinile. Četnici 
8u počeli u grupama da se vraćaju . . . 

3S4 »Vidje li je, boga joj njezina«, govorio je hrapav glas 
ispod prozora. 

»Nije uvlačila jezik, sunce joj žarko«, povlađivao je drugi. 
»A pjesme . . . Dozlaboga, da ima i tri srca!« 

Krvnici su se divili hrabrosti svoje žrtve. Psovkama su 
tjerali strah. Strah od mrtve djevojke . . . Naišla je druga gru- 
pa četnika: 

»Jesi li čuo šta je govorila kad smo je zakopavali?« 

»Nisam raziunio.« 

»Bacam zemlju na nju, a ona još šapče: »2i-vi-la Ko-mu- 
-nis-ti-čka par-ti-ja«, rastavljao je četnik slogove. »Dok nije 
izdahnula, to je govorila.« 

Doznala sam više nego sam htjela. Dragicu su ubili. Još 
živu su je zatrpavali zemljom! Poginula je junački. I po- 
sljednjim dahom, dahom izdisaja, iskazivala je svoju neuni- 
štivu vjeru: 

»Živjela Komimistička partija!« •i:«jk ,< LEPA RADIĆ 22 — 2ene heroji *•!■ LEPA RADIC Rođena je krajem (25) decembra 1925. godine u selu Bistrica 
pod Kozarom, srez Bosanska Gradiška. Otac Sveto, siromašni ze- 
mljoradnik, nije mogao ni da izdržava svoje troje djece, a kamoli 
da ih školuje. Tako su njih dvije sestre, Lepa i Dara, odrasle u 
svešteničkoj porodici svoga djeda. Obje su osnovnu školu pohađale 
u Bistrici i skupa završile žensku zanatsku školu u B. Gradiški, 
1939. godine. Prvi razred ove stručne škole Lepa je završila 1935. 
godine u Bos. Krupi, bpraveći kod svoga strica Voje. Do rata je 
ostala kod kuće. 

Uz strica Vladetu, naprednog radnika-električara, uvedena Je 
još kao djevojčica u borbu za bolji život. Pored Lepe, u ustanak na 
Kozari 1941. godine otišlo je još pet članova stare porodice Radić. la Kao bolničarka i borac Grbovačke čete Lepa je provela četiri mje- 
seca u kozarskom odredu Mladena Stojanovića. 

U Partiju je primljena aprila 1942. godine na Kozari. 

U jimu iste godine, u jeku kozarske ofanzive, prešla je po za- 
datku KP u Podgrmeč. Otada pa sve do svoje smrti radila je po- 
litički sa omladinom i ženama u Duboviku, srez Bos. Krupa, kao 
član opštinskog komiteta SKOJ-a i KPJ. 

Sredinom februara 1943. godine, u IV ofanzivi, zarobili su je 
Nijemci u planini Grmeč skupa sa zbjegom koji je vodila i objesili 
u Bos. Krupi. 

Za Narodnog heroja proglašena je 20. XII 1951. godine. '4* . tć i • V PREKINUTA REC 

Na maloj zaravni kod Krupe na Uni, još stoje ta četiri 
Stara bagrema. Jedan od njih, istureniji prema obali, ima po« 
sebnu prošlost. U njegovoj krošnji bez cvetova ugasio se po- 
slednji pogled jedne mlade Kozarčanke. Na krivom, sad već 
osušenom bagremovoan ogranku prestao je njen život u osam- 
naestoj godini. 

— I ovaj februarski dan je tmuran, kao i onaj kada si tako 
uporno čutala pred Nemcima. Bagrem se ne beli. Nema cve- 
tova. Dara, tvoja sestra, i ja — razmišlja setno Dragoje Lukič 
— stojimo tu kraj tvoje humke. Tiho je. Samo Una dole nepre-r 
stano šumi. 

Sestra je priljubila obraz na hladnu kamenu ploču tvog 
spomenika i nežno miluje tvoje ime uklesano u tvrdi mermer. 
Došli smo u Krupu da vidimo i baba Darinku koja ovde živi 
od oslobođenja. Rat se završio davno i Krupa je sada lep grad. 
Izgrađene su mnoge kuće i baba živi kod sina Voje, tvoga 
strica, u jednoj takvoj kući, u novoj ulici. Svaki dan dolazi 
ovde i neguje cveće. Ona zna kakvo si ti cveće volela. 

Stojim naslonjen na gvozdenu ogradu pod starim bagre- 
mom, zanesen poplavom sećanja. Tuga je stegla i grlo i dušu. 
U meni trepere svi naši susreti, sve naše igre kraj ceste i rat 
koji nam je oteo detinjstvo. Gledam na sestrinoj ruci onaj 
mali prsten od zlata, dala si joj ga na poslednjem rastanku. 
Bila je ofanziva kad ste se susrele na jednoj grmečkoj prtini. 
Zagrljene, dugo ste plakale. Sa prsta pomodrelog od zime ski- 
nula si prsten i rekla: »Uzmi viticu, Daro, udaćeš se sigurno 
prije mene.« I pošle ste svaka za svojom kolonom. 

U tvojoj porodici, koja više nije onako velika kao onda 
kad sma biU deca, videO sam šest partizanskih spomenica i jedan Orden heroja. Tri su pričvršćene na somotskom jastu- 
čiću. Spomenica i Orden heroja tebi pripadaju. Jastuče nije 
u tvojoj kući, kuće više i nema. Izgorela je 1942. u 
ofanzivi. Na njenim temeljima podignuta je škola što nosi tvoje 
ime. Sada sva bistrička deca razdragano trče po crkvenom ga- 
ju, oko škole, gde smo se i mi često igrali žmurke. 

Tvoj orden sam video u našoj Gradiški koja više nije 
onakva kao onda kada je Sveto, tvoj otac, dovlačio bukove 
cepanice iz Prosare i prodavao ih s mukom, da bi platio škola- 
rinu za tebe i Daru. Naš grad je sada lepši i veći. U njemu su, 
na malom keju kraj obale, sakupljene sve one tužne uspomene 
tvog razreda i čitave generacije koju je rat uništio; sačuvana je 
i slika tvojih dvanaest drugarica, zagrljenih, u šarenoj nošnji 
što su je same izradile. Bio je to tvoj peti razred na ekskurziji 
u Sušaku; tvoje najbolje drugarice, čija je sudbina ista kao 
i tvoja. 

Setale ste kejom pod kestenovima i vaš zvonki glas osva- 
jao je gimnazijalce. Volele ste, kao i sve devojčice na svetu, da 
šetate sa mladićima u tišini večeri. Svoje prve sastanke zaka- 
zivale ste preko cedulja, krišom doturenih ispod školskih klu- 
pa. I to nikome nije smetalo sve dok nije došao rat, kada smo 
i mi, još deca, morali postati odrasli. 

Jedna školska godina iznenada je prekinuta i za tebe u 
našem gradu više nije bilo mesta. Omiljeno šetalište ostalo je 
pusto. Obalom se više nije čuo smeh, a sa druge strane reke, 
iza zidina Stare Gradiške, sve češće su dopirali stravični kricL 
Neka teška tama, a to nije bila gusta posavska magla, priti- 
skala je sve, i grad kao da je tonuo sve dublje u zamućenu 
reku. Život u njemu polako je zamirao. 

Na malom trgu kraj keja još uvek stoji onaj stari, zarđali 
električni stub. Na njemu su obešene tri najbolje tvoje školske 
drugarice. Mira Raca, Desa i Mira Bamburać imale su tog zian- 
skog jutra, kad su bose dovedene na trg, po šesnaest godina. 
Stara učiteljica Dragica Radulović uvek zastane pod tim stu- 
bom, kao da bi htela proveriti znanje svojih učenica. A hrabro 
su se one držale, videla je i ona. Zao joj što, već stara, ne može 
doći u Krupu da donese buket ruža tebi, svojoj dragoj i uvek 
nasmejanoj učenici iz domaćinske škole. 

Znam koliko si volela naš grad na obali Save, ali te više 
privlačila mirna Bistrica, selo pod šiunom na dubičkoj cesti. U 

242 njoj si rođena i najlepši đeo detinjstva provela pored baba 
Darinke koja, eto, još uvek živi. Baba sa svojih 96 godina sve 
pamti. Seća se i tvoje prve haljinice sa crvenim cvetovima, 
koju si isprljala u blatu, dole u Milavi. Dotrčala si kući i pla- 
kala sve dok se haljina nije osušila. 

A kada si malo poodrasla, volela si da sediš na klupici 
pod lipom iznad dedove kuće i maštaš čitajući »deset zabra-^ 
njenih knjiga«, koje je Vladeta donosio iz Banjaluke. Ti mala 
nestašna devojčice, prva si u selu pročitala »Gvozdenu petu« 
i omiljeni roman »Mati«. Bila si sasvim mala kada si mu na- 
pisala svoje prvo pismo: »Dragi ciko, dođi, otelila nam se 
Goluba i došao je u selo novi pop«. Tada ti je on poslao »Be- 
rače pamuka«. I tvoj deda Miloš bio je pop u Bistrici, umro je 
1929. godine, ne znam da li si ga upamtila. Strica Vladetu si 
najviše volela. Njemu si poveravala sve svoje male dečje tajne. 
Pisala si mu u Banjaluku i žalila se na babu kad bi od nje 
ponekad dobila batine. Za vreme raspusta on je dolazio kući 
sa svojim drugovima, da provede odmor. Tih letnjih dana kod 
vas su se okupljali: moj stric Panto — učitelj, Rade — student 
iz Beograda, Enver Šiljak — radnik. I on je poginuo u ratu. 
Odlikovan je Ordenom heroja Moj deda Marko, koji je sa tvo- 
jim dedom bio nerazdvojan u prvom svetskom ratu, dolazio je 
često u vašu kuću kao dragi gost. I njega su ubili ustaše u t 
Jasenovcu u sedamdesetoj godini. S njime smo uvek dolazili 
i mi, stric Panto i ja. Vladeta je znao da sve goste uvek lepo 
zabavi. Kako je samo dugo i lepo iimeo da priča! Ćelo selo ga 
je volelo, a deca posebno. Bio je i dobar lovac. Trčali smo za 
njim po barama i donosili ono što je ulovio. Kada je pecao 
ribu, nije nam dozvoljavao da se približimo obali. A mi smo, 
daleko uzvodno, bacali kamenčiće iz žbunja u želji da nate- 
ramo ribe na njegovu udicu. U tvojoj kući sam prvi put video 
film; Vladeta ga je prikazao selu. Slušao sam i radio i prolazio 
pozadi kutije da vidim odakle govori čovek. Svi su mi se sme- 
jali, a on je strpljivo i dugo objašnjavao. 

U velikoj porodici, tebi kao najmlađoj opraštani su često 
dečji nestašluci i mali grehovi. Na gozbi, kakvih je dosta bilo 
u tvojoj kući, u pročelju je sedeo pop. Ti si služila suipu. Pri- 
bližavajući se stolu glasno si pitala baba-Darinku, kao naj- 
iskusniju domaćicu: »Bako, kome ću okrenuti rep?« U želji da 
ti pomogne, i ne razmišljajući o posledicama, baka je odgo« vodla: »Popu/ sine, on je najstariji.« A kada si prsnuvši U smelr 
posula ix>pa supom, baba je počela da se krstL Ugrabivši tre- 
nutak i2letela si napolje, jedva zadržavajući svoj praskavi kikot- 
dok je pop, kome baba dugo nije smela pogledati u oči, ostao 
malo uvređen. Za ručak si »kažnjena«, pa smo ti Dara i ja 
đpneli komad pčeničnog hleba namazanog pekmezom. Izgle- 
da da baba tu našu krađu nije ni primetila. 
A onda je došao rat ... 

; Kada su Nemci prolazili cestom kraj tvoje kuće, ti, koja 
ništa nisi propuštala da pogledaš, izlazila si sasvim blizu njih 
i- stiskala pesnice. Grdila si ih a oni su ti mahali, misleći da ih 
pozdravljaš. Penjala si se i na zvonik, da ih bolje osmotriš. 

• ijedne večeri Vladeta te poveo u Jankovića gaj. Čistila si 
puške uz metalni sjaj mesečine. I on je otišao. Pokazao ti je 
rokom Kozaru: »Tamo ćeš me naći.« Otišao je i stric Voja 
i^ strina Jovanka i otac Sveta. Sve si ih ispratila. 

Jednog jutra došle su ustaše. Padao je sneg, a oni su ubi- 
jali ljude u selu. Baba Darinki su vezali ruke. Tebe i Daru 
vezali su zajedno. Tvoja majka je morala da ponese i trogo- 
dišnju Milicu, Jovankinu kćer. Zatvorili su vas u hladni Gvo^ 
jića podrum. Ti i Milica bile ste najmlađi taoci u Gradiški. 
l*ukli su vas. Vladeta je tad naipisao pismo Zvonku Sukiću^_ 
ustaškom logorniku, i zapretio mu. Znao je ustaša da se Vla- 
deta ne šali i prestali su da vas tuku. Partizanske veze ubrzo su 
v^ izbavile i prebacile preko Petnaestog kilometra. 

Decembra 1941. godine nisi se vratila kući. Sa Darom si 
otišla pravo u Grbavce, partizansko gnezdo pod Kozarom. Ta-; 
da i nastaje novo poglavlje tvoga života. U grbovačkoj četi, 
među prvim omladinkama, bila si prva devojčica. U ambulanti 
Drugog krajiškog odreda bila si najmlađa bolničarka. Mladen 
Stpjanović, komandant i lekar, učio te kako se previjaju ra- 
njenici. Shvatala si brzo. I kada je bilo najteže, kao te prve 
ratne zime, znala si svojom mladalačkom vedrinom da ohra- 
briš drugove. U dubini šume, iznad prijedorske Bistrice/ bila 
je baraka za ranjenike. Noću, pored uvrnute petrolejke, ti si 
im ublažavala bolove. Dežurajući, primetila si da se Trivim 
Kukić šezdesetogodišnji partizan, iako teško ranjen ii desnu 
ilikii, svako veče moli bogu, krsteći se uz velike napore levi- 
ćom. Na tvoju molbu da se ne napreže, prestao je da se krsti 
gamo ipod iislovom da se ti moliš za njega. Obećala si mu. Mo-^ 

344 Hla'si šezia rijega i čiča je bio zadovoljan. Tiše nikšđ nije ni' 
pokušab đa' ^e prekrati. 

U svojoj sedamnaestoj godini, u drugoj godini rata, tu u 
dubini Kozare primljena si u Partiju. Kandidatski staž u tvom" 
slučaju nije bio ipotreban. Kao mladi komunista obilazila si sva 
sela pod Kozarom. U meni i danas treperi tvoj glas od one 
večeri kada ši čitala prve radio-vesti našoj tek formiranoj om- 
ladinskoj Četi. Napustila si već bila ambulantu i svim svojim 
žarom bacila se na nove zadatke. 

U najžešćem plamenu borbi pod Kozarom prešla ši preko 
Sane u Podgrmeč. Tamo te čekala ista omlistdina kao Sto je bila 
i naša kozaračka. I dok je besnela ofanziva x)od Kozarom, jula 
1942. godine, ti si sa omladinom orgahizovala na ravnici Puči- 
nik prvu ratnu žetvu. Stotine omladinki injelo je noću pred 
bunkerima jedro klasje žita. A tamo, preko Sane, neprestana 
je grmelo. Tvoja Kozara, drugovi i porodica bili su u obruču; 
ito se sve više stezao. U jednoj noći, na proboju, poginuli su 
i otac Sveto i tvoj jedini br^tMilan koji je imao samo trinaest 
godina i Vladeta stric koga si naročito volela. Vladeta je pao 
junačkom smrću: Bio je zamenik komandanta bataljona i na 
proboju je štitio žene i decu. 

Januara 1943. godine došla si u Srpsku Jasenicu na smotru 
Četvrte krajiške divizije. To je bila i tvoja divizija, puna Ko-; 
^arčana, kojom je komandovao Sosa. Na smotru si dovela svo- 
ju omladinu da vidi Tita i preda mu poklone. Bio je to naj- 
lepši trenutak u tvom životu i u životu ćele borbene mladosti 
ovoga kraja. Video Sam ti suzne oči dok su utabanim snegom, 
čvrstim kprakom, gazili Krajišnici Tito je stajao na tribini I 
pozdravljao. Tvoja omladina je pevala njemu i brigadama: 
Prvoj, Drugoj i Petoj. A onda su brigade otišle na položaje. 
Otpočela je Već bila nova ofanziva ... 

Na sastanku opštinskdg komiteta u Duboviku podcijeni 
su zadaci. Jake nemačke snage zaposele su prilaize Grmeču, a u 
njemu su bile partizanske bolnice, oskudni magacini hrane, 
zbegovi naroda i dečji domovi. Povela si sto i pedeset duša sve- 
žiim tragom Druge i Pete brigade . . . Puta 4iije bilo. Samo 
Grmeč i duboki neprohodni sneg. Tvoja kolona nailazila ie na 
/prizćre što ih samo strašan rat za soboni može da ostavi. Nfema 
kamere na svetii koja bi to mogla da predstavi: Šezdeset žena 
.isa decom zastali su da se malo odmore i '— svi su se smrzli! •^*^ UkcćHi se kao IdpovL I hrana u TSkveSljsLJkoaL, hkb i sir, sve 
se skamenilo. Jedna majka sedela je nasliMijcna na bukvo sa 
đetetom na grudima. Lice joj još crveno, ali hladno, beživotno. 
Samo njeno trogodišnje dete se micalo. Bond su u nemoj tišini 
uzeli mališana iz hladnog naručja i zagrevali ga pod svojini 
šinjehma; svaki borac ga je nosio kraj svoga srca. Te noći 
Peta brigada je imala jedan od svojih najžešćih okršaja na 
proboju obruča »Vražje divizije«. Brigada je prošla. Za njont 
su mnogi ostali mrtvL Mališan je ^>asen ... U proleće su maj- 
kama Potkalinja borci predali svog najmlađa druga. 

Tih dana bila si neumorna. Od sto prikupljoiih čarsava 
napravila si sa ženama stotinu nosila za ranjene i promrzle 
drugove. Ali u jeku najžešćih borbi, kada su čitave bfigade 
patile od halucinacija, i tvoj zb^ je iznenada opkoljen u sn^u 
do pojasa. Ispucala si na Nemce sve metke iz puške i iz pi* 
štolja, ali time nisi bila u stanju da odbramš ni sebe ni zbeg 
koji si vodila. 

U pratnji dobro naoružanih i opremljenih nemačkih voj- 
nika, nemoćno si gledala gladnu i promrzlu kolonu. Kako sf 
im želela još jednom pomoći; pridržati majku iz Dubovika koja 
je vukla sa sobom dvoje nejake dece, a ni sama više nije imala 
snage da se kreće . . . Ali odasvuda su te vrebala hladna švap- 
ska lica. 

Posle tri dana dovezli su te automobilom do starog bagre- 
ma. Ko zna po koji put su ti obećali život, ako kažeš ko su iz- 
među prisutnih komunisti. A tvoj nežni pogled još jednom je 
obuhvatio izmučeni zbeg, opkoljen cevima nemačkih šmajsera;. 
bio je sada mnogo veći od onog što si ga predvodila kroz 
Grmeč. 

Bez reci, laganim korakom, uputila si se pod bagrem. Stala 
si pod vešala i obratila se zarobljenom narodu . . . Ali omča je- 
prekinula tvoju poslednju rečenicu. MALA LEPA 

Srednju žensku stručnu školu u Bosanskoj Gradiški poha- 
đale su dvije sestre Radić: Lepa i Dara. Bila sam im nastav- 
nica — priča Dragica Radulović. 

S4đ Našu školu, u odnosu na gimnaziju, smatrali su drugoraz- 
rednom. Lepu je to mučilo. Mnogo je o tome razmišljala. Zato 
je svojim drugaricama stalno napominjala koliko je važno da 
dobro uče sve predmete i da se što bolje ponašaju. Borila se za 
ugled škole u kojoj je i ona učenica. Mada po prirodi vesela 
i duhovita, znala je, da bude i vrlo ozbiljna. Mnogo se unosila 
u naše školske poslove. O tome svjedoče brojni primjeri. 

Učenice nisu nosile ručni rad kuci; ostavljale bi ga dežur- 
noj, a ova je to spremala na određeno mjesto u učionici i slje- 
dećeg dana vraćala vlasnicama. Dešavalo se da dijelove kroja, 
rukav, leđa, poradi aljkavosti zagube. Lepa je na dežurstvu 
bila vrlo pedantna: Radove je primala po spisku i istim redom 
ih slagala u kutije, što smo na njen predlog i nabavili. Zahva- 
ljujući njenom zalaganju, djevojke su otada postale urednije- 
Lepa im je iz dana u dan na to skretala pažnju. 

Bila je vrlo pravična i nije se ustručavala da svakoj dru- 
garici kaže u oči šta o njoj misli. Voljela je sve drugarice, a 
sama je, usljed svoje divne prirode, bila kod njih obljubljena. 
Povjeravale su joj i svoje najveće tajne. 

Jednom je zakazan Ijekarski pregled svih učenica. Sve 
su obećale da će doći, izuzev siromašne djevojčice Ifete. Kad 
su je upitali za razlog, ćutala je. Na kraju nastave, između tri- 
deset učenica izabrala je Lepu i povjerila joj se: na pregled ne 
može doći jer — nema košulje! Lepa je taj problem riješila 
bez huke: skinula je odmah košulju sa sebe i dala je Ifeti. Su- 
tradan se i ova pojavila kod Ijekara. Lepa nije stala na tome. 
Zajedno s učiteljicama pokrenula je akciju i od učenica pri- 
kupila dobrovoljni prilog, a zatim kupila materijal i skupa 
sa njima sašila i izvezla Ifeti dvije košulje. 

Bila je odlična učenica. Vrlo pažljivo je slušala izlaganja 
učiteljica i profesora. Voljela je naš jezik. Rado je čitala pje- 
sme čika Jove Zmaja i Vladimira Nazora, i stvarno ih razumi- 
jevala. U časovima odmora bila je pravo dijete. Druga Lepal 
Spremna da drugaricama izvrne rukave mantila, ili da ih za- 
veže! Kad su polazile kući — nastajao je smijeh i pravi urne- 
bes. Sve su jednoglasno uzvikivale: »To je djelo naše male 
Lepe!« Od dragosti su je zvale »mala Lepa«. 

Radovala se ekskurzijama u Zagreb i Rijeku; sanjarila o 
vožnji u liftu, na željeznici, o penjanju na zagrebačku kate- 
dralu, odakle će moći da vidi čitav grad. Za vrijeme putovanja •^N^ stvdfala }e živost li vagonu. SžOila'^Sfe ^pie^^a, o svoin »Novom 
Viafošu« — kraju Gradiške u kome je stanovala: »Novi V^t^ 
kuće u dva reda, kad pogledam, ko Zagreb izgledat« Drugarici 
ISU pjesmu složno prihvatale i anijale se toj usporedbi; ^znal^ 
^VL da je to siromašni dk) varošice. Kako i še voz približavah 
Rijieci, njeno nestrpljenje bivalo je veće. Radovala še morit i 
kufpanju. U Sušaku je bila srećna: Niko u vodi nije bio dttže 
od nje, prva je ulazila a poslednja izlazila. GiijUrala je kole- 
gice i učila ih plivati. 

Mnogo je voljela svoje roditelje i porodicu uopšte. Od njih 
nije ništa tražila, ako je znala da joj nemaju šta dati. Voljela 
je sestru Daru, ali se na nju znala i da naljuti: ako dobro ne 
uči ili ako je neuredna. Posebno je voljela brata; kupovala mii 
je poklone kad god bi išla kući u selo. Oblačila s6 uvijek pri- 
kladno i skromno, a nadasve, uredno! Nastavnički kolektiv jbj 
je poklanjao mnogo pažnje jer je u Leipoj vidio ne samo odlič- 
nog đaka već i dobrog saradnika. ^^ r POZADINSKI RADNIK : 

t ■ - ... 

;.. .- ... --.^.-.. , .. ^ ..^.^ 

K . . . • , . ' . .. . ^' J 

-. ' Otac joj bješe siromašan, nije mogao dalje da jie školuje 
pa je povukao kući, iako ne po njezinoj volji jer je žudjela da 
dođe do svog komada hljeba. Prema knjizi je pokazivala ljubav 
još od ranog djetinjstva. . ■ .-i 

U međuvremenu, stric Vladeta je i na nju dosta utjecao.^ 
Kod sviju nas budio je borbeni duh ^- priča Lepina strina 
Jovanka. — Kad je buknuo ustanak, otišli smo u partizane:- 
ja, njen otac i dva strica. Zbog toga su je ustaše uha5)šile sku-" 
pa s majkom, sestrom i bratom i dvadeset daha držali li za- 
tvoru. Puštena je devetnaestog decembra, a već 23. došlai je 
k nama u šumu sa svojom starijom sestrom Darom. 

Prva dužnost joj je bila da se os(posobi za bblhičkrku, z^-* 
Jedno sa mnom, u Bistrici na prijedćrskom terenu ... Na toj 
dužnosti je ostala četiri mjeseca. ' :-cv 

— Prvo kao bolničarka, a zatim i kao borac Gribovačkć 
čete Kozarskog odreda Mladena Stoj anovića, bila je iieobičnč 
Hrabra — sjeća se Petar Vojriović. — ITčinila je ne mali broj 
podv'ga i u borbama čete i u diverzantskim akcijdma. U medu* 
Vremenu je pokazala jaku volju da š^ pćlitićki ižgrađtije, što jBu drugovfi zapaižili. Kada Je: W. maja 1942, upućena u Omar^ku 
Ji:QMd. Prijedora, istakla se i kao pozadinski. politički radnik. 
Mnogo je tad doprinijela brojnom jačanju svoje partizanske 
jedinice. 

^ Tog proljeća, za nju- prvog, i .posljednjeg u ratu, Lepa je 

jjostala ^lan. Partije. Prethodno se za to pripremala ... 

, -^ U selu Laimovita pod Kozarom -^ priča Mica Vrhovap 
. — rukovodila sam neko vrijeme ideološkim radom skojevske 
grupe od četiri <ip pet lijepih,.kršnih djevojaka koje su odisale 
piladošću, i, zdravljem. Palo mi je. to u zadatak kao članu KP, 
Bio je mart^r-april 1942. godine. Zatvorile smo se u jednu malu 
sobu u školi i tu učile. Pored vrtljive, lijepe Dare Radulović sa 
crnim vatrenim očima, šje^ bi Stoja, Janjić i Bora Kusonjić^ 
'^ do njih tiha plavb-smeđa Lepa. Prerađivale smo Prvu i 
IJriigu glavu Ištorije SKPb. Ns naše »ideološko uzdizanje« VP;^ 
lio je da dođe drug Soša,^) govoreći: »I Ja ću u SKOJ!« Na- 
vraćao ji^ više puta, pomagap pmladinkama u učenju i ispiti- 
^vao ih, a pne.su se jsiidilep Objašnjavao im je i aktuelne doga- 
jđaje , ., . Ostajali smo raspravljajući i po dva sata, 

Lepa je uvijek bila/mirna i staložena. Cutala je i sama 
pažljivo slušala. Kao da je sve to prosto upijala, kupila u sebe. 
X?inilo mi se. da ie povučena i pomalo stidljiva. Bila je jako 
tačna i redovna na sastancima, kao i ostale njene drugarice. 

Svaka od njih imala je »svoj teren«, grupu sela u kojima 
Su sa omladinom politički radile. Lepa je odlazila u Podgrace, 
i onu stranu kozare, prema Savi. 

Rad kružolća je trajao sve dp velike, strašne kozarske ofan*- 
žive u junu 1942. kada smo se, poslije osam do deset zajednič- 
i^ih sastanaka, rasuli ... 

— Jedan bataljon Kpzarskog pdreda — sjeća se dalje P. 
yojnović — probio se iz pbruča u julu 1942. i tom prilikom je 
I Lepa sa m?ispm naroda prešla u Podgrmeč. Dobila je zadatak 
da radi sa omladinom u selima Donji i Gornji Petrovići i Du- 
%ovik. ]U političkom radu . se pokazala vrlo aktivna i umješna, 
tako da je za kratkp vrijeone postala član opštinskog komiteta 
KPJ u Srednjem Pubpviku, srez Bosanska Krupa. Iako je bila 
terenski politički radnik, Lepa je čestp od svoje volje uzimala ^) Narodni heroj Josip Mažar/ 

34* ::^ pušku u ruke i puna radosnog nestrpljenja išla s borcima u 
akcije. Učestvovala je u napadu na Bosanski Novi, Krupu, Ča- 
đavicu, Otoku . . . Navodim to samo kao primjer. U mnogo bi-» 
taka je Lepa sa nama bila! 

— Tih junskih dana — prisjeća se i Ahmet Sehovič — 
mnogi su nam borci i civili pristizali sa Kozare, i skupno i 
pojedinačno. Kad sam došao na teren Ruiške, kao član okruž-* 
nog komiteta za Podgrmeč, imali smo zadatak da prihvatamo 
i zbrinjavamo izbjegli narod . . . Tu, u Ruiškoj zatekao sam i 
Lepu. Bila je to visoka brineta, ozbiljna za svoje godine. Njena 
pojava odavala je vrlo energičnu ženu. Kako je samo bila 
lijepa! Rijetko koji borac se nije za njom okrenuo! 

S obzirom na njen raniji rad na Kozari, uputili smo je u 
opštinski komitet Dubovik. Postigla je tu mnogo; naročito u 
okupljanju onih snaga koje su još bile po strani od naše borba 
Narod ju je prihvatio i volio. 

— Upoznala sam je u selu Srednji Dubovik — priča Ne- 
venka Novaković — u tamošnjem komitetu. Raspoređena je 
u selo Donje Petroviće, politički najteže na opštini, da radi sa 
omladinom i ženama. Veoma brzo se snašla u novoj sredini 
Približila se seoskoj omladini. Ovaj kraj poznavala je od ranije 
jer ju je njen stric Vojo, lugar, često vodio sa sobom dok je 
još kao učenica boravila kod njega u Krupi. 

Svakodnevno je okupljala omladinu u naše prve masovne 
organizacije USAOJ i AF2 i tu se pokazala bliska i neposred- 
na. U Donjim Petrovićima u aktiv SKOJ-a privukla je širi 
krug naprednije omladine. Odlično je organizovala seoske kon- 
ferencije mladih; sama je istupala i govorila kn o bratstvu 
i jedinstvu, o herojskoj borbi omladine Kozare, u kojoj je i 
sama učestvovala. Pozivala ih je da dobrovoljno i u što većem 
broju idu u prve krajiške brigade. Na desetine mladića i dje- 
vojaka javljalo se u krajiške jedinice, čemu je Lepa mnogo 
doprinijela ističući primjere hrabrosti iz kozarskili borbi, pod* 
sjećajući na zločine ustaša i okupatora nad narodom Bosanske 
krajine. Ovo je tim značajnije što je Lepa djelovala među selja- 
cima na koje su svoj razorni utjecaj vršila dvojica domaćih 
četnika. To je otežavalo rad našim aktivistuna. Pa i u tim 
okolnostima njoj je pošlo za rukom da angažuje masu omla- 
dine u svim akcijama USAOJ-a. 

350 Sastanke su održavali obično noću, u seoskim kućama, 
mada je stalno prijetila opasnost da upadnu četnički provo- 
katori, što im je katkad i uspijevalo. Dio opštine Srednji Du- 
bovik graničio je sa neprijateljskim položajima, spram sela 
Ostružnica i Badić, i njihove patrole su upadale u Gornje i 
Donje Petroviće, pljačkale seoska domaćinstva, tukli žene i 
djecu, i prijetili da će ih sve likvidirati ukoliko budu pomagali 
partizane. I propagandu su pri tom širili. 

Iako svjesna stalne opasnosti, suočena sa svim teškoćama, 
Lepa je hrabro izvršavala zadatke opštinskog komiteta Partije 
i SKOJ-a. Odlazila je i u poluoslobođena sela, pješačila na 
desetine kilometara, noću, usamljenim seoskim putevima, do 
zabačenih kuća i zaselaka gdje su održavali sastanke. Pozna- 
jem te prilike jer sam tada ondje bila sekretar SK SKOJ-a. 

Kakav je utjecaj Lepa imala na podgrmečke djevojke, vidi 
se iz riječi Save Štrbac: »U jesen 1942. pozvani smo na sresku 
omladinsku konferenciju u Benakovcu. Došli smo oko devet 
izjutra, svi kao čep mokri; pljusak se na nas sručio. Ložili smo 
vatre oko škole i sklanjajući se od muških pogleda, mi ženske 
skidale smo i cijedile suknje . . . 

Lepu sam vidjela u školskoj učionici. Kad je Aleksa Trtica 
otvorio sastanak, izašla je ona i govorila o budućnosti omla- 
dine i o važnosti omladine u borbi. Kao lutkica je bila. Mlada! 
Poslije izvještaja delegata, opet je istupila. Kad ona govori, 
čisto si oduševljen, sve te nešto tjera na rad iako do tada ni 
o čemu pojma nisi imao. 

Po podne smo ranije završili, da kući ne okasnimo. Putem 
smo sve o njoj pričali i uzdisali: »Da ml je dočekati da onako 
govorim ko Lepa!« Sad smo i mi našoj omladini u selu Suvaji 
govorili kako ćemo živjeti kad se oslobodimo i kako ima jedna 
Hjepa i pametna drugarica.« 

Zbog skromnosti i neobično lijepog ophođenja, narod u 
našim selima je Lepu naročito volio i zaista cijenio. Po prirodi 
je bila tiha, ali u radu uporna i odvažna. Iako školovana, dje- 
vojka iz grada, snalazila se i u poslovima koje nikad prije nije 
obavljala. Učestvovala je u organizovanju omladinskih radnih 
brigada i zajedno sa njima žela žito ispred neprijatelja kod 
Krupe i u selima Gornji Petrovići, Ostružnica i Barica. 

Pred samu ofanzivu sestra Dara joj šalje pismo. Poziva 
je da dođe k njoj u srez Bos. Novi, gdje je bila na bolovanju. ^Nw đa se malo o dmor i^ jer je uvijek iHsaJa đa je slaba i iywMa ođ 
jnada i neapavanja. Lepa joj odgovara: 

»Bado lah doćia da se vidimo, jer jedino Tebe joS imam, 
ali posao mi ne dozvcdjava. Ne mogu da napustim teien. Kad 
god sam slobodna^ sjedim u svojoj maloj seoskoj sobici, tnhnai- 
ram se i razmišljam o našem nekadafaijem života i o bsatn 
Milami^ koji sada negdje trune u Jasenovcu, u svojoj petna- 
estoj godim...« 

Misli su joj stalno bile zacdnj^l jene radcHn i gotovo ničim 
'Orogmi. 

Svoju pravu vrijednost Lepa je pokazala u viija n e četvrte 
ofanzive, kao član Štaba za evakuaciju stanovništva, ranjenika, 
hrane i sUdse sa opštine Srednji Dubovik. Bila je jedan ođ 
organizatora Ajegova, što su januara i februara 1943. stvarani 
u planini Grmeč. I^x>ljila je tada izvanrednu hrabrost i sna* 
lažljivost. I ovdje joj je poslužilo idoistvo sa Kozare. NajieS6e 
bitke na području Podgrmeča počele su 19. januara. Naše jedi- 
nice su se žestoko ofHrale, ali su bile prisiijoie da se povuku 
u planinu. Narod je potiskivan iz sela . . . Domovi su ostajali 
pusti Grmeč je oživio . . . Postao je i postelja i ognjište. LefMi 
je do kraja ostala na terenu za koji je bila zadužena, sve dok 
kolone neprijatelja nisu počele prodirati duboko u Grmeč. 

— Bio sam zadužen zat evakuaciju žita i stanovništva, kao 
i Lepa — kaže Petar Vulin. — Devetog februara zadnji put 
sam se sa njom sastao. Bila je puna vedrine i, kao i uvij^ 
spremna đa čovjeku priđe toplo, sa povjerenjem. Prelazili smo 
selo Petrovića, pa ispod Kekića Glavice put Jasenice, kad, na 
samoj glavici poviše nas, ugledasmo neprijatelja. Lepa naglo 
leže za kamen i reče: »Čekaj, Petre, đa bar jednog uđesim!« 
Ispucala je tri-četiri metka iz svoje puške, a zatim smo krenulL 
Išla je sa mnom sve đo Jasenice, do kuće Petra Rožike. Tu 
smo se rastali: ja sam produžio prema Međugorju, više Suvaje, 
dok je ona otišla prema Ravnom Dolu gdje je bio zbjeg. Tu 
'je i uhvaćena. 

Pri odstupanju u planinu bila je s narodom, hrabrila ga 
i uvjeravala đa će naše brigade zaustaviti fašiste i sačuvati 
ranjene borce i izbjeglice. Kada su prelazili cestu u selu Jaše- 
nica ispod Grmeča, među izbjeglicama je nastala velika panika. 
Njemačke trupe i motorizacija, najsavremenije naoružani i štićeni bombarderima, napadali su s ciljem da presijeku put 
jedinicama NOV koje su obezbjeđivale ranjenike i narod. Za 
najžešćeg bombardovanja, Lepa je na cesti sa grupom parti-f 
zana stišavala metež i uzbunu. Ne samo riječima nego i ličnim 
držanjem nastojala je da umiri prestravljene izbjeglice. Dok 
su pri jednom naletu aviona meci i geleri sipali oko nje, sjedila 
je posve mirno na kamenu. Iako su je borci upozoravali na 
opasnost, nije se ni pomakla. Znala je da se bježeći više strada 
i da bi fašisti time mogli i naše položaje lakše otkriti. 

I kad su u Grmeč ušli, Lepa je mislila saono na svoju 
obavezu, na dužnost člana Štaba za evakuaciju; bez predaha 
je obilazila raštrkane grupe promrzlih ljudi, išla od zbjega 
do zbjega, da pomogne gdje može, da smiri blagim dodirom 
ruke i osmijehom, da kaže razumnu i toplu riječ obeshra- 
brenima. 

A kada se neprijatelj počeo približavati zbjegovima, Lepa 
se dobrovoljno javila u Drugu krajišku brigadu. Zaželjela je 
u jednom trenutku da se bori uz svoje stare drugove . . . Uči- 
nilo joj se da će tu biti korisnija. Međutim, na kraćem dogo- 
voru komunista u Grmeču, što je organizovao okružni komitet, 
riješeno je da se ona vrati u zbjegove i da tamo i dalje djeluje 
kao član Štaba i kao komunista. Odlučeno je da se narod raz- 
baca u što onanje skupine, kako bi se izbjegle veće žrtve, jer 
neprijatelj je u podgrmečkim selima bio svirep prema sta- 
novništvu. 

Tako je bilo pK)trebnije, i tako je Lepa i učinila: podredila 
je sve zadatku Partije. 

U OBRUČU 

— Prvi put sam je vidio kada se sa jednom grupom boraca 
probila iz vatrenog obruča kozarske ofanzive, a poslednli put 
u obruču u Grmeču, za četvrte ofanzive — sjeća se Ahmet 
Sehović. — U okružnom komitetu sam bio zadužen za evaku- 
aciju. U sleđenu planinu, zasutu dubokim snijegom, kretali su 
s oskudnim zavežljajima nedogledni redovi žena, djece, sta- 
raca. Za svaku od ovih grupa partijski smo zaduživali pojedine 
drugove, da ih vode i da se o njima brinu. I Lepa je pod svo- 
jom »komandom« imala oko sto i pedeset duša. 

23 — 2ene heroji Sreo sam je u Grmeču. Uprkos hladnoći, gladi i smrtnoj 
opasnosti, i narod i Lepa su mi izgledali dosta svježi i živahnL 
Cak i kad smo obaviješteni da neprijatelj, praveći klinove, 
k nama prodire, oni situaciju nisu smatrali bezizlaznom. Bitno 
je bilo održati moral. A ona je tako uporno objašnjavala . . . 
I bodrila. Snagu svog vjerovanja prenosila je i na ljude oko 
sebe. A koliko je samo te snage bilo x>otrebno! Kada se toliko 
patilo! Na sve strane! 

Išao sam, već kao invalid bez noge,^) sa prištabskim jedi- 
nicama Pete kozarske i Druge krajiške brigade. Prolazio sam 
kroz niz zbjegova: iz Jasenice, Đenakovca, Gudavca . . . Zbili se 
pod same vrhove planinske. Prizori — stravični! Sjećam se, 
posjedali ljudi i žene oko rupe u snijegu, vatra im odavno pro- 
pala i ugasila se, i — tako se ukočili! Sjede! Na svakom licu 
grianasa: »osmijeh« im se zaledio! Kao u muzeju voštanih 
figura. U grupi od dvjesta ljudi, sto i pedeset smrznutih. Mlad 
borac uhvati me za ruku: »Joj, druže Seho, vidi! Ono mi je 
mati, sestre . . .« Sve mu je mrtvo ostalo u Grmeču. Od pet 
članova obitelji, ostajao je često samo jedan borac. Ljudi su 
postajali izbezumljeni od bola. I juriš više nije bio polet već 
očajnički krik. 

Kod jame zvane Suvajčina vidio sam preko stotinu strije- 
ljanih. Same žene i djeca! Jedno dojenče poleglo po sisi mrtve 
majke, ruka mu visi slomljena. Užasni prizori! 

— Posljednje noći, kad će biti zarobljena, čula je da se 
nalazim u njenoj blizini — priča Jovanka Radić. — Došla je 
da me vidi. Zadržavala sam je da sa mnom ostane. Znala 
sam: ta noć je odlučujuća za sve nas. Kazala je da je partijski 
zadužena za sto i pedeset žena i djece, da je za njih odgovorna. 
Mora biti sa njima. I mužu svoje sestre Gojku Bjelajcu, kad ju 
je pozvao da ide sa njegovom četom, odgovorila je isto: Neće 
da napusti narod, ostaće do kraja sa narodom . . . Pošto sam ja 
i dalje navaljivala, nagovarala je da pođe sa nama, ukazivala 
joj da će biti sigurnija sa vojskom, pomenula mi je kako je 
susrela komandanta Đurina . . .^) On joj je prigovorio da u 

*) Ahmet Sehović je izgubio nogu u napadu na Sanski Most 
u proljeće 1942. godine. 

*) Đurađ Predojević — Durin komandant II krajiške brigade* t)vim neizvjesnim trenucima ona takvom željom bježi od svoga 
zadatka. Iste noći probili smo obruč, ali Lepa je ostala. Opko- 
ljena je i zarobljena skuipa sa narodom . . . 

— Kada se Peta i Druga krajiška brigada sa područja Rav- 
nog Dola uz najžešću borbu probijala iz obruča — sjeća se Pe- 
tar Vojnović — Letpa je u toj mrzloj februarskoj noći išla za 
borciima, na čelu svojih sto i pedeset žena, staraca, djece. Ne- 
prijatelj je s leda nadirao, zaobilazio . . . Odjednom, opkoljen je 
i njen i ostali rastureni zbjegovi, nekoliko hiljada lica. 

Našla se usamljena sa puškom u ruci. Jedina s oružjem. 
Žaleći Lepu i bojeći se za nju, ljudi su joj dovikivali da skine 
uniformu, jer su Nijemci, ustaše i četnici već medu narodom, 
ubiće je. A ona ih je, na to, pozivala da se bore golim rukama, 
govorila im da je bolje poginuti nego se prepustiti neprija- 
telju u ruke. Kad je ostala bez i jednog metka, nasrnuli su na 
nju da je živu dograbe. Uhvatila se u koštac sa nekoliko Nije- 
maca, kundakom ih udarala, ali su je savladali i svezali. 

Dok su je sa hiljadama izbjeglica sprovodili u Krupu, cije- 
lim iputem se opirala . . . Prijetila im, da ne smiju zlostavljati 
bespomoćne ljude jer će odgovarati pred narodnim sudom . . . 
Zbog toga su je odmah izdvojili i u hodu počeli bjesomučno 
udarati, gaziti ... 

Kada su je u Krupi odvodili u svoju Komandu, kroz gustu 
masu {potištenog naroda, obratila mu se odlučnim glasom: 

»Bori se, narode, za svoju slobodu! Nedaj se zlikovcima 
u ruke! Mene neka ubiju, ima me ko osvetiti!« 

Posrćući pod udarcima i dalje je vikala: »Živjeli i>artizani! 
Živjela Crvena armija!« 

Na samom gubilištu Nijemci su od Lepe posljednji put za- 
tražili da otkrije članove Partije i rukovodioce među zaroblje- 
nim zbjegovima i u okupiranim selima, kao cijenu za svoj život 

»Ja nisam izdajnik svoga naroda, a oni će se sami otkriti 
kada budu uništavali zlikovce kao što ste vi, do posljednjeg«, 
odgovorila im je. 

— Mučila sam sebe pitanjima: Kako su je otkrili? Zašto? 
— kaže Jovanka Radić. — Možda ju je odala vojnička odjeća? 
Ili, možda ju je neko prokazao da je komunista? Za njenu smrt 
sam doznala tek poslije pete ofanzive, od jedne seljanke iz 23* •5R?S Palanke, kod koje su prenoćili neprijateljski vojnici. Gledali 
su kako je vješana partizanka! Bilo im je, pričali su, žao dje- 
vojke; držala se juiiački i opirala gadostima Švaba. 

Posta mi jasno: otvoreno se suprotstavljajući nasilju, Letpia 
im se sama predstavila! Mnogi iz zbjega vratili su se kućama. 
Priča je išla od usta do usta . . . Kao i ova, priča omladinke 
iz sela Hašana: 

»Iako je vidjela da joj se spremaju vješala, Lepa, kao ni 
Smilja Copić,"*) nije pokleknula pred fašistisma već im je izgo- 
vorila sve što je teško osjećala: njihov teror nad narodom . . . 
Rekla im je da će naša pobjeda doći, da neće svu omladinu za- 
kopati. Dok joj je nametana omča, poslednje riječi su joj bile: 
»Živio Tito! Smrt fašizmu!« al' ju je njemački krvožednik sti- 
snuo oko vrata i nije dao da izgovori još što je htjela. I tako je 
naša Lopa, tek što je napunila 17 godina, u najljepšem cvijetu 
mladosti završila sa životom, boreći se za slobodu . . .« 

— Prilikom sprovođenja pohvatanih zbjegova, neki ljudi 
su pobjegli — sjeća se Ahmet Sehović — i docnije nam pričali 
pojedinosti. Svi su sa poštovanjem govorili o Lopoj: kako je 
požrtvovano i hrabro istupala . . . 

Među Nijemcima »Vražije« i »Princ Eugen« divizije, bilo 
je mnogo »Volksdojčera« koji su na našem jeziku vrijeđali za- 
robljenike, a ona im je, dosljedna sebi, odgovarala. Odmah ta- 
mo, gdje su ih pohvatali, počeli su da siluju, maltretiraju i ubi- 
jaju. Lepa je svojim tijelom zaklanjala žene i djecu. »Ubijte 
mene, taj narod nije ništa kriv«, govorila im je. Svapski voj- 
nik se približi nekoj ženi, starcu, a ona skoči i udari ga. Vezali 
su je. Onemogućili je da istupa. Ali, ostala joj je riječ, puna 
mržnje. 

Sproveli su je sa čitavim zbjegom u Krupu. Putem su je 
strašno kundačili . . . Došla je sva iscrpljena i iznemogla, ali 
ponosna. Dan-dva su je držali u zatvoru, a zatim joj je sudio 
Prijeki vojni sud, na licu mjesta. Pokušala je da manifestira 
i drži govor, ali su joj odmah natakli omču na vrat. 

Fotograf isali su je prije i poslije vješan ja i objavili te slike 
u svojim ilustracijama. Opisali su čitav slučaj kao primjer 
nečuvenog fanatizma bandita, žene-komuniste, koja je do kraja *) Sestra Branka Copića — istaknuta aktivistkinja PodgrmeCa. Njemački vojnik, koji je namakao omču, pao je po- 
gođen u Zagrebu na Savskoj cesti. V njegovoj torbici 
partizan iz Korduna prouoSao je fotografija; na po- 
leđini je pisalo: >Lepa Radić uhvaćena partizanka*. ostala vjerna svojim idealima. Htjeli su da pokažu s kim se 
sve oni natežu i gnjave na »vašljivom Balkanu«. Ta neprija- 
teljska ilustracija je doprinijela da se o Lepinoj hrabrosti joS 
više sazna i čuje. RADIJE CU 2IVOT DA DAM 

Sta kažu očevici? 

— Sjećam se vrlo dobro — priča Huse Musić — išao sam 
svojoj kući ... Na samoj raskrsnici stajala je grupa mještana 
i posmatrala zarobljene izbjeglice koji su sjedili oko vatre pod 
bagremima; mislim da su bili iz Velikog Radića i Suvaje. U 
tom momentu su naišla jedna laka kola i unutra dvije druga- 
rice; jedna od njih je bila Lepa, a druga, koliko znam, bila je 
neka Nada. Kola su se na raskršću zaustavila. Prišlo im je 
lice u uniformi i progovorilo čistim srpskohrvatskim jezikom. 
Jedan od prisutnih njemačkih oficira nešto je rekao na nje- 
mačkom, a ovaj je to prevodio djevojkama: pitao ih je dal' će 
da idu dalje sa njima i još neke riječi . . . Lepa je na to oštro 
reagovala. 

»Radije ću život da dam nego s vama da idem«, odsjekla 
im je kratko. 

Na takav njen odgovor, odmah su je izveli iz kola, sve^- 
zanu telefonskim kablom, bez cipela, samo u vunenim čara- 
pama i vojničkim hlačama, i priveli pod bagreme. Imala je ne- 
ustrašiv pogled; kao da nije u rukama svojih dželata. U pro- 
lazu im je još nešto rekla, ali nisam mogao da čujem, nastao je 
žamor među Nijemcima ... Za jedan ogranak svezali su kono- 
pac, ili telefonsku žicu, podmetnuli sanduk . . . Prišao je, mi- 
slim, ustaša i stavio joj omču oko vrata. Još su je nešto pitali, 
u posljednjem momentu, a ona je uzviknula svojim čistim gla- 
som: »Smrt fašizmu!« Sljedeću riječ nije mogla do kraja da 
izgovori . . . 

Sto se tiče pomenute drugarice Nade, ona nije obješena, 
već je dalje otišla, u kolima, mislim u pravcu Bosanskog No- 
vog. Lepa je ostala na samom raskršću. 

— Dovedena je pred njemačku »Orts-komandu«; u kući 
Muje Kadića kod mosta, do rampe — kazuje Hamdija Sertović. ^'^i^ i — Uporedo sa njom išla je drugarica Fadila Mahić. Još je bilo 
naroda; neki su išli ispred Švaba koji su bili pod šljemovima, 
a neki za njima. Mi djeca, radoznali« pošli smo da vidimo kuda 
će sa ovim svijetom. Odmah se govorkalo da su Švabe povele 
partizane na vješanje. 

Svi smo se okupili oko bagrema s kojeg je visio Štrik. 
Ugledasmo onu partizanku, sama se već popela . . . Tada je na- 
stala neka prepirka; nismo mogli sve ćuti, rekoše da joj Švabe 
nude slobodu, ako se pokaje! Zažagorili su . . . Najednom, za- 
ćusmo djevojku kako viće: 

» ... Vi ste psi, vama će suditi narod! Smrt fašistima!« 

Vidjeli smo još samo: naglo joj je klonula glava i ponialo 
se njihala . . . Udarili smo u plac i razbježali se. 

Husein J. Kadić imao je 14 godina kada se vraćao s igr^ 
kod tunela. — Susreo sam — sjeća se on — grupu ljudi u raz- 
nim uniformama. Tu ih je bilo i gradski i seljački obučenih; 
oko njih švapski vojnici pod šljemovima. Bilo je i ustaša. 

Ispred njih sam vidio dvije svezane djevojke. U jednoj od 
njih sam odmah prepoznao Fadilu Mahić, svoju komšiiiicu. 
Ovu drugu nisam znao; ruke su joj bile vezane na stomaku. 
Radoznao, pošao sam za njima, da vidim kuda će i šta će 8 ovim 
narodom. Najednom su zastali kod rampe blizu željezničke 
stanice, spram tunela, i pošli u bagrem-nasade. Ispod drveta 
je već bio postavljen sanduk ili stolica, ne sjećam se šta. Tada 
su Švabe pozvale jednu od djevojaka da se popne i da viče: 
živio Hitler, Ante Pavelić . . . Bićeš slobodna, rekli su, samo 
kaži: živila Njemačka i NDH. Još su je nešto pitali, raspravljali 
8 njom . . . Ona se okretala i gurala ih od sebe, nešto im govo- 
rila, namrštena, i svađala se. Rekli su joj neka se pokaje, da 
će je osloboditi, a ona im je odgovarala da ne traži slobodu od 
njih, da će nju osvetiti partizani; a narod će suditi psima faši- 
stiflma! Još je štošta govorila, tačno se ne sjećam, znam samo da 
je vikala malo promuklim glasom: »Smrt fašistima! Živjela 
Crvena armija . . .« Naglo su joj izmakli onaj predmet na kom 
je stajala . . . Vrisnuo sam i pobjegao. 

Poslije dva-tri dana prolazio sam onuda i vidio kako joS 
uvijek visi . . . Ostavili su je tako četiri-pet dana. Od straha 
više nisam smio tamo ni da priđem. Saznao sam da je ta dje- 
vojka bila — drugarica Lepa! 

S60 — Tvoj spomenik u parku, pod bagremom, zasut je uvek 
cvećem. Kraj njega šetaju majke sa decom, a malo podalje, 
dečaci se često igraju loptom. Četiri stara bagrema ograđena 
EU lepom čvrstom ogradom, a oko njih raste čitava šuma mla- 
dih bagremova. 

Ulicom nad slapovima Une, što tvoje ime nosi, treperi da- 
nas smeh mladih. Omladina u Bihaću se zabavlja u tvom ša- 
hovskom klubu, a devojke se uče zanatu u krojačkoj zadruzi 
sa tvojim imenom. Dom učenika u Bosanskoj Gradiški vezan; 
je za tvoj lik. I jedna nova škola u tvojoj avliji! Bistrica je 
puna sunca. Devojke se, kao ti nekad, raduju nebu i livadama,^ 
skrivenim šimiicama, rascvetalim voćkama i tužnim vrbama 
na našoj obali. Raduju se sreći i ljubavi, prelu i momcima.: 
Baduju se životu! 

— Na tvoj rođendan — razmišlja Dragoje Lukić — zamo- 
liću učitelje bistričkih đaka da jedan školski čas bude tebi po- 
svećen. Ispričaću im priču što je napisao tvoj kratki život. A 
kad školsko zvono oglasi kraj časa, povešću decu u gaj da im, 
pokažem granu na starom orahu, na kojoj smo se često u pro-' 
leće ljuljali. 362 RADA VRANJEŠEVIĆ RADA VRANJESEVIC Rođena je 25. maja 1914. godine u Rekavicama — srez Banja- 
luka, u svešteničkoj porodici. Osnovnu školu je završila u Glogovcu, 
srez Prnjavor, nižu gimnaziju u Derventi i Banjaluci, a trgovačku 
akademiju 1938. godine u Skoplju. 

Rano je politički sazrela: još 1933. pripadala je naprednoj 
omladinskoj grupi pod rukovodstvom skojevske grupe, a 1934, u 
svojoj 20. godini postala je član SKOJ-a, kao đak Trg. akademije 
u Banjaluci, odakle je izbačena zbog političkog rada. 

Tek 1939. dobiva namještenje u Savezu nabavljačkih zadruga 
državnih službenika u Beogradu. Povezuje se sa sindikalnom orga- 
nizacijom privatnih namještenika »SBOTlC«-em i intenzivno uče- 
stvuje u svim njegovim akcijama. U KPJ je primljena 1940. go- 
dine. U decembru 1940. izbija dugotrajni štrajk u Savezu nabav- %^^ Ijačkih zadruga, čiji je i Rada organizator, što se završava velikim 
demonstracijama 14. XII. Sa drugim štrajkačima je tad izbačena 
iz službe i uhapšena. Do 1. maja 1941. sva se, bez prekida, posve- 
ćuje ilegalnom radu u partijskoj ćeliji »SBOnC«-a. 

U NOP stupa 1941. i tokom ljeta radi ilegalno u partijskog 
organizaciji Banjaluke, a u sept^nbru, po nalogu KPJ, odlazi na 
oslobođenu teritoriju Podgrmeča, gdje postaje član prvog Okruž- 
nog komiteta KPJ i sdoretar OK SKOJ-a. Ubrzo je pod njenim 
rukovodstvom organizacija SKOJ-a i omladine postala vrlo jaka 
i aktivna: mnogi njeni uspjesi tokom 1942. vezani su za Radine ime. 
Početkom novembra 1942. postaje član biroa Oblasnog komiteta 
KPJ za Bos. krajinu: komunisti novskog i bihaćkog sreza. Kozare i 
Podgrmeča znaju šta je Rada učinila za jačanje njihovih partij- 
skih organizacija. Kao strpljiv i uporan politički radnik bavila se 
naoko sitnim radom koji je davao nesagledive rezultate. Posebno se- 
brinula o uzdizanju ljudi; desetine i desetine ih je lično vaspitala 
da budu komimistL 

Kao predsjednica Oblasnog odbora AF2-a, najpoznatija je 
i najpopularnija itena u Bosanskoj krajini. Velike su njene zasluge 
za uspješan razvoj AFZ-a u tom kraju. Bila je i član Centralnoff^ 
odbora AF7.-a za Jugoslaviju. Izabrana je u ZAVNOBiH na nje- 
govom prvom zasjedanju. 

U desantu na Drvar, 25. maja 1944. godine, zarobili su je nje- 
mački padobranci, a već 26. maja i^utra ubili su je kad je po- 
kušala da bježi. Njeni posmrtni ostaci nalaze se na Spasovinskom 
groblju u Drvaru. Za izvanredne zasluge za Pokret prije rata i u 
NOB-i, za pokazano herojstvo, proglašena je narodnim herojenk 
27. jula 1951. godine. 366 — Bili su prvi dani proljeća 1932. godine — sjeća se Safet 
Filipović. — Banjalučkim ulicama prolazile su grupe seljaka sa 
Kočićevog Zmijanja i odlazile pred Sresko načelstvo i Bansku 
upravu tražeći hljeba. Dok sam tako niže hotela Palas posma* 
trao jednu grupu seljaka, koja se vraćala i glasno protesto- 
vala, prišla mi je sasvim neosjetno Rada. Iako se dotad lično 
nismo poznavali, započela je sa mnom razgovor o nevoljama 
ljudi, o bijedi koja vlada, o državi koja o tome ne vodi nikakvu 
brigu . . . Dugo smo pričali. Bila je još mlada, mnoge stvari nije 
ni mogla da shvati, ali sam već tada u njoj osjetio plemenito 
srce. 

Upisala se u banjalučku preparandiju. I njena familija je 
tako željela. Cesto se tužila da joj to nikako ne leži, da se teško 
prilagođava toj sredini i da bi željela da ide u neku drugu 
školu. U razgovoru sam joj pominjao koliki značaj imaju uči- 
telji u prevaspitavanju naroda i kakvu veliku ulogu mogu odi- 
grati u buđenju seoskih masa, u borbi za napredak. Sve je to 
ona shvatala, ali se nije mogla poamiriti da odmah poslije za- 
vršetka preparandije ide na selo, valjda i zbog toga što je naj- 
više vremena provela na selu, gdje se rodila i gdje joj je otac 
boravio kao sveštenik. Kada je u Banjaluci otvorena trgovačka 
akademija, Hada je prešla u ovu školu. Bila je sva sretna. Ve- 
selila se kao pravo dijete i govorila da će sada biti bolji đak. 

Na trgovačkoj akademiji pokojni Ivica Mažar,^) napredni 
i borbeni omladinac Banjaluke, koji je već tada bio član 
SKOJ-a, zajedno sa Hadom okupio je grupu napredne omladine 
1 prvi udario temelje rada na ovoj školi. 

Od 1932 — 1935. godine rad s omladinom postao je mnogo 
intenzivniji. Tome je mnogo doprinijelo obnavljanje SKOJ-a 
i formiranje komiteta SKOJ-a za grad Banjaluku. Ovdje je već *) Ivica Mažar, narodni heroj Banjaluke. tada bio prilično velik broj radničke, studentske i srednjo- 
školske omladine koja se počela okupljati oko RKD »Pelagić«, 
RKD »Borac« i oko raznih literarnih i drugih srednjoškolskih 
organizacija. U gradu su bile tri srednje škole: Gimnazija, 
Preparandija (Učiteljska škola) i Trgovačka akademija. Mjesni 
komitet KPJ i SKOJ-a organizovao je i mnoge omladinske 
grupe; sa njima smo prerađivali materijale iz istorije radnič- 
kog pokreta, razvitka društva i drugo. Ove grupe su nmogo 
čitale i naprednu beletristiku. Pošto nije bilo mnogp primje- 
raka, knjige su kolale od druga do druga. U jednoj od tih 
grupa bile su: Ruža Oljača, Lepa Perović, Dušanka Ilič i Rada;* 
sa njima sam održao nekoliko sastanaka u stanu porodice Olja- 
ča na obali Vrbasa. Već tada je Rada mnogo čitala i pokazivala 
veliko interesovanje za probleme radničkog pokreta. Međulini, 
odlukom CK KPJ, SKOJ je rasformiran i dosta ovih gruš>a 
ostalo je napušteno, ali mnogi mladi ljudi nastavili sii rad u 
raznim naprednion organizacijama. 

— Kao najistaknutiji i najpopularniji omladinski rukovcH 
dioci onoga vremena, ostali su mi u sjećanju Osman Kai^e- 
gović i Ivica Mažar. Sjećam se — kaže Boško Siljegoyič.;r-.j:i^ • 
raznim sastancima se govorilo o potrebi daljeg proširivanja 
naprednog omladinskog uticaja, kako bi se još šire obuhvatila 
sva srednjoškolska omladina Govorilo se i o Trg. akadenujv 
Na Radu se već tada računalo kao na jednu od najistaknutijibL 
omladinki u toj školi. Ostala mi je u živom sjećanju kao. tih i 
nečujan radnik, bez ičeg posebno uočiljivog, ali i kao. vrlo .s^po^ 
soban organizator i vrijedan aktivista. Naročito mi seji^sj^da 
u pamćenje slika Rade — omladinke koja je nekako prije .^ i 
brže od mnogih naših drugarica raščistila sa šovinizmom, inalo-^ 
građanskim predrasudama i opterećenjima. Bila je iz srpskj^ 
svešteničke porodice, a voljela se i najbliže drugovala sa po- 
znatim komunistom Safetom Filfpo vicem, što je bilo neobično 

i smjelo za shvatanja tadašnjeg društva. 

— Pokojna Rada i sestra joj Nevenka — priča Đorđe Vra-i 
nješević — zadojene su još kao djevojčice idejom slobode ^re- 
ko svog ujaka Branka Zagorca, koji je sa Principom bio U sa- 
rajevskom atentatu. Branko je tada tri godine odležao u ha^u 
i pušten je oktobra 1917. godine. U Pragu je diplomirao i doc- 

jiije bio profesor na Građanskoj školi u Banjaluci. Bio je to 

^68 31 — 2ene tieroll istaknut intelektualac i napredan čovjek. Progonili su ga, pa 
je kasnije otišao u Vrgorac u Dalmaciju^). 

Živio sam tada i službovao kao sveštenik u Han-Kolima^ 
sa sjedištem u Rekavicama, devet kilometara od Gornjeg Se- 
bera prema Manjači. Brankov otac je u ovom selu bio trgo- 
vac i Branko je često dolazio k nama, stupajući tako u prisan 
kontakt sa mojom djecom. Otada se Rada stalno družila sa 
takvim liciana, koja su bila na crnoj listi tadašnjeg režima. 
Zbog toga je i sama doživljavala niz neprijatnosti . . . 

Neki Lekić, Crnogorac, reakcionaran profesor, srušio ju 
je na popravnom ispitu iz matematike u II razredu Učiteljske 
Škole koju je najprije pohađala. Prešla je zatim u Trg. aka- 
demiju. Promijenila je i nekoliko mjesta, ali zbog političke 
aktivnosti nigdje se nije mogla skrasiti .. . 

— Negdje tridesetprve na Vrbasu sam upoznao te dvije 
sestre. Radu i Nevenku; bilo je pred veče na sedri, gdje sam 
doplovio sa Ružom Ol jačom, a nedaleko njihove kuće na obali 
kojoj se uspinjalo jednim puteljkom. Vozao sam ih u čamcu — 
priča Ivica Makor. — Docnije sam se družio sa Nevenkom koja 
je bila učiteljica u Glogovcu, zaseoku sela Strpci kod Prnja- 
vora. Posjećivali smo je ja i Rada skupa, na bicikluna, pa smo 
jtako sve troje bili u svakodnevnoj blizini. Prosto su željele 
»društvo naprednih ljudi, jer su već i same bile napredne. Ra- 
da se družila sa Ružom, a upoznao sam je i sa Vilkom Vinter- 
^halterom i Veljkom Đorđevićem, pa smo sačinjavali jedno dru- 
•Stvo. Iako je Nevenka bila starija. Rada je za svoje godine 
ICMsbiljnije djelovala. 

Sreo sam je jednom, 1933, kad je išla s nastave u crnoj 
kecelji sa tašnom pod rukom. »Čestitaj mi, primljena sam u* 
SKOJ« oslovila me sva radosna. Išla je, mislim, u dl^lgi razred 
Trg. akademije. Sa »Fricom«^) se već zabavljala. I to je bilo 
nekako odonah ozbiljno. Nikad prije toga nije rekla: »Ovaj mi 
se sviđa, onaj . . .« To nije bilo obično zabavljanje; čitali su, 
izgrađivali se. Vrijeme im nije ututanj prošlo. 

— Sa starijom sestrom Nevenkom došla je 1931. u kuću 
Branka Vukovića, sa kojim su bile u nekom srodstvu, i tu *) Godine 1957. izašla su njegova »Sabrana djela«. 

») Safet Filipović je tada više bio poznat pod ilegalnim na- 
dimkom »Fric«. 370 sam je iipoznao - — kaže Veljko Dorđevič. — Tada sam već bio 
elan MK KPJ u Banjaluci i ovamo sam češće navraćao, jer mi 
je Branko bio lični prijatelj, a i činio nam je razne usluge. U 
početku sam više vodio razgovore sa starijom sestrom, koja je 
bila učiteljica, u cilju pridobijanja za pokret. Radi nisam po- 
klanjao pažnje. Smatrao sam je djetetom. Ona je, međutim, 
stalno željela i tražila da sa mnom razgovara. Jednog dana 
dugo smo šetali. Dok je požutjelo lišće opadalo s kestenova i 
meko nam se uiplitalo u korake, dugo i dugo sam sa njom pri- 
čao o radničkom pokretu, o smislu borbe protiv diktature, 
jer vladao je strašan teror, o nacionalnom pitanju . . . »Kako 
vi to mislite da ćete srušiti ovaj režim i pobijediti?« pitala me. 
Nisam znao to praktično da joj objasnim, ali sam govorio da je 
pravda na našoj strani. Preporučio sam joj naprednu litera- 
turu.: »Marksističko shvatanje istorije« i drugo. A zatim sam 
joj rekao sa mnogo obzira: »Rado, sad moram ići, imam još 
nekog posla . . .« Sigurno joj se učinilo da ja tu šetnju smatram 
kao sastanak dvoje mladih, pa mi je rekla: »Treba da se razu- 
mijemo. Znam da imaš djevojku i ne treba da to kriješ od 
mene. Ti se meni ne sviđaš kao muškarac, već želim od tebe 
da čujem ko su komunisti i zašto se oni bore«. Ostao sam zabe- 
zeknut. Nikako nisam mogao da spojim njenu djetinju fizio- 
nomiju sa tim rezonovanjem. Utisak je bio takav da sam ga i 
do danas sačuvao. Bila je neobična za to doba. 

Ostao sam sa njom uvijek dobar drug i prijatelj. Zalazio 
sam i u njihovu kuću, davao sam joj literaturu, razgovarao sa 
njom. Ali sam stalno mislio da je premlada, da je krhke fi- 
zičke građe, pa sam se ustručavao da joj povjeravam akcije. 

Prošao je dugi niz godina dok sam Radu ponovo »susreo«. 
Vršio sam dužnost komesara partizanskog aerodroma u Mede- 
nom Polju kod Bosanskog Petrovca. Uveli smo i svoj telefon, 
i tako održavali vezu sa Vrhovnim štabom i obližnjim koman- 
dama mjesta. Na tim žicama svakodnevno su se vodili obični 
partizansko-intentantski razgovori: »Jesi li nabavio kravu? — 
Stiže li krompir? — Pošalji mi konja . . .« Dan-dva pred De- 
sant na Drvar, slične razgovore prekinula je Komanda mjesta 
u Petrovcu i u slušalici začuh nježan ženski glas: »De, pogodi 
ko je?« Nabrojao sam neke drugove iz partizana, a onda naglo 
zastah. Rada! Teško da bi se ikada sam prisjetio. »Vidiš, Veljko, 
kada smo ono po Banjaluci razgovarali, nismo znali da ćemo 24* '^V baS mi biti ti, ta generacija koja će sprovoditi u djelo revolu- 
ciju o kojoj smo samo sanjali . . . Maštali, kao o dalekoj buduć- 
nosti!« Bila je tada član Oblasnog komiteta. Kazala mi je da 
je na putu za Drvar i da će ipo svršenom poslu svratiti kod 
mene u Medeno Polje. Osjetio sam koliko joj je drago što saim 
ovdje. Poslije tog razgovora ostao sam i po drugi put iznena- 
đen. Nastojao sam da sa likom one male djevojčice u Banja- 
luci spojim ovu njenu veliku energiju i njenu funkciju. 

— Radu VranjeSević sam upoznala još kao djevojčicu, kao 
pionira naprednog pokreta iz 1934 — 35. Njen lik sam gotovo 
stopila sa tim vremenom, vezala ga za mladost banjalučkog 
omladinskog pokreta — kaže Lepa Perović. — Prije mog od- 
laska iz B. Luke na službu u Srbiji, upoznala sam neke od naj- 
starijih ljudi radničkog pokreta: Veselina Maslešu, Filipovića 
i druge, a kasnije i neke omladince i omladinke, među njima 
Radu VranjeSević i Ružu Oljaču. Istina, Rada je bila mlađa 
od ostalih. Vrlo mlada se vezala sa tom naprednom sredinom. 
Kasnije, kad god bi me zadaci ili prosto želja, naveli u mo] 
kraj, zapažala sam kako taj pokret naočigled brzo, kao vatra 
raste, kako se širi. Obuhvatao je nevjerovatno brzo — nevje- 
rovatno za današnje pojmove o onom vremenu i onim teškim 
političkim uslovima — gotovo svu banjalučku omladinu. Iz 
svog kraja odem upoznata sa mnogim mladim likovima koje je 
pokret obuhvatio, a kad se ponovo vratim, vidim da je sve 
manji broj banjalučkih porodica, bez obzira na političku pri- 
padnost, iz kojih poneki omladinac nije obuhvaćen naprednom 
idejom. Oko partijskog jezgra, koje sam spomenula, u omladin- 
skom pokretu se okupljalo i vezalo sve napredno. Mogu to 
slobodno reći, očevidac sam tog mimjevitog rasta pokreta u 
banjalučkom kraju. 

U tim svojim odlaženjima i dolaženjima sretala sam i Ra- 
du. Ostavljala je utisak blagosti i odmjerenosti. Ko je bolje 
nije poznavao, povjerovao bi da je tom svojom, moglo bi se 
reći prividnom, povučenošću bila sva okrenuta svojoj ličnosti. 
Ali; bio je to samo utisak. Kod nje nije postojao ni najmanji 
znak egoi25ma. Ta njena blaga, povučena priroda bila je odraz 
unutrašnje mirnoće čovjeka koji je u sebi raščistio sa mnogim 
zabludama i predrasudama ranijeg zastarjelog shvatanja dru-^ 
štva i života uopšte. Bio je to znak da je pred nama čovjek koji 372 zna šta hoće, čovjek koji zna da čini sve ono što odgovara nje- 
govom životnom shvatanju. Radin ideal bio je napredni omla- 
dinski pokret — Partija. Mnogim razgovorima i diskusijama, 
mnogim akcijama u kojima je učestvovala radeći u Pokretu, 
dokazala je da je za svoje godine rano sazrela. Imponovalo je 
biti u njenom društvu. I sama sam voljela, kad god su to pri- 
like dozvoljavale, da budem sa njoan i neko vrijeme prisno 
smo drugovale. Njen otac je već bio formiran građanski poli- 
tičar; pripadao je Zemljoradničkoj stranci koja je tada bila 
u opoziciji. Rada je umjela da u kući nađe zajednički jezik, da 
s ocem uspostavi dobar odnos, odnos koji nije bio kompro- 
misan. Otac je znao da je Rada komunista, pa iako nije bio ni 
sim<patizer komunista, mislim da nas je, u prvom redu kroz 
njenu već formiranu ličnost, poštovao. Iako je Rada tada imala 
tek 17 — 18 godina, umjela je i svoje drugovanje sa Safetora 
u porodici da sredi. Porodičnih trzavica nije bilo, mi ih nismo 
zapažali. Bila je to Radina umješnost, crta njenog karaktera. 
Ona, mlada djevojka, uspjela je da utiče na oca, zrelog čovje- 
ka, oformljenog političara. To svjedoči da je Rada bila izra- 
zito odmjerena, taktična i da se snalazila u najsloženijim ljud- 
skim odnosima. Bez pretjerivanja mogu reći: bila je već za- 
vršen čovjek! Zbog tih osobina, ponavljam, imponovalo mi je 
njeno društvo, iako je od mene bila znatno mlađa. To su moje 
impresije što sam u mnogim kratkim i dugim susretima poni- 
jela o Radi Vranješević. 

— Cesto je dolazila u stan Perovićevih — sjeća se Rahela 
Albahari. — Kao da je i sad vidim: prolazi kroz dvorište male 
kućice, a ja je, prekidajući začas igru s Dušicom Perović, pra- 
tim pogledom preko kriške crnoga hljeba namazane pekmezom, 
kako nestaje iza vrata. Kad bi Lepa — koja je poslije otpušta- 
nja iz državne službe živjela u Srbiji — dolazila kući, sa Ra- 
dom je ovamo ponekad navraćala i Dušanka Kovačević. Za nas 
djecu i omladinu banjalučku, komunisti su u ono vrijeme bili 
veliki autoritet; o njima se u našoj sredini govorilo s uvaža- 
vanjem pa i ljubavlju. Radu sam katkad viđala i na korzu. I 
odatle mi je u sjećanju ostala lijepa, skromna, tiha i mila. 
Davao se neki sovjetski film; glumica u glavnoj ulozi imala je 
kratko podšišanu kosu i Rada mi je po izgledu, držanju i ne^ 
koj unutrašnjoj ljepoti mnogo ličila na tu glumicu. 

a7^ • ■ 

— Radu poznajem iz djetinjstva — priča Dušanka Sti-* 
Sović. — Po očevima smo i neki rod. Drugove iz prve mladosti 
najčešće pamtimo po nekom nadimku ili osobini, po nekoj ži- 
votnoj zgodi. Katkad ustanovimo da su te naše rane impresije 
bile sasvim na mjestu; kod pojedinaca se baš te osobine iskri- 
stališu 1 podvuku. Rada mi je ostala u sjećanju po jednoj — 
diskusiji! Prvi put sam prisustvovala razgovoru takve vrste, i 
to slučajno. Bilo je u Prijedoru, u stanu njenog strica Branka, 
direktora prijedorske gimnazije, iz koje su tih dana premje- 
šteni mnogi profesori zbog svog naprednog stava. O tome je 
ona, još djevojče, diskutovala sa stricom na »ravnoj nozi«. Prvi 
put sam čula kako se otvoreno kritikuje i osuđuje nenarodna 
vladavina: šta sve rade »režimlije«, žandari i batinaši nad 
omladinom i naprednim intelektualcima po naređenju vlasto- 
držaca. Danas tek mogu da ocijenim kako je Rada na tu temu 
znala da diskutuje i da razgovor prožme naprednim idejama. 
Iako veoma mlada, um jela je u toj polemici da dominira; ne 
povišenim glasom ili pozom nego baš svojim mirnim, jasnim 
izlaganjem, svojom zrelom razložnošću. Vidjela sam da je i 
stric zbog toga poštovao njeno mišljenje — iako to otvoreno 
nije smio da prizna — i diskutovao sa svojom sinovicom kao sa 
sebi ravnom. Istom tad sam osjetila Radu. Takvi trenuci se 
trajno u svijest urezuju. Da nije bilo tog snažnog utiska, ja bih 
je možda nosila u sjećanju kao milu, nježnu rođaku, ne mno- 
go stariju od mene, koja mi je i takva bila interesantna i svo- 
jim ophođenjem mi imponovala. Ovako, osjetila sam je kao čo- 
vjeka koji je rano, mogu reći isuviše rano, stekao svoje — ja! 
Čovjeka, koji je već tako rano znao da brani svoj stav. Takva 
je i svima nama, njenim vršnjakinjama, imponovala. Tako me 
je Rada kao ličnost vezala uza se i njoj dugujem svoje poli- 
tičko opredjeljenje. Osjećala sam: Rada je čovjek! Pravi čo- 
vjek! O njoj, o njenom karakteru, dugo sam tad razgovarala 
s mojim ocem. 

Ispraćaj premještenih profesora pretvorio se u pravi pro- 
test režimu ... U mnoštvu prisutnih mještana bili su i dr IVUa- 
den Stojanović, Muharem Suljanović, Esad Midžić i mnogi 
drugi. Dok sam slušala Radinog strica Branka Vranješevićai 
kako se suznih očiju oprašta od svojih nastavnika i kolega, i 
dok je govorio jedan maturant, sjetih se Radinih riječi: 
»...protiv vladajućih i njihovog akta uperenog na prijedor- 

B74 sku gimnaziju i napredne nastavnike, po kazni razbacane u 
razna mjesta duž cijele Jugoslavije . . .« Taj ispraćaj dugo se 
pamtio i prepričavao u narodu i daleko van Prijedora. Bio je 
to podstrek naprednoj misli, dostojan odgovor svima onima 
koji su je gušilL 

Jednom sam pozvana kod Radine tetke Milice Vranješevič 
u Đ. Luku. Radu sam zatekla u tetkinoj sobi; upravo se nad- 
nosila nad jednu nepomičnu drugaricu. Ime su joj krili. Rada 
mi je objasnila da je ova teško izmrcvarena u policiji i zamo- 
lila me da tog dana ostanem pokraj nje. Ta žena je zaista bila 
teško povrijeđena; ni mokriti nije mogla. Činile smo sve što 
smo znale da joj olakšamo muke. Morale smo je pomicati i po- 
dizati; sama nije mogla ni da se pokrene. Soba je bila do dvo- 
rišta, iza gimnazije, jer za povrijeđenu drugaricu se nije smjelo 
znati. Sa koliko se samo pažnje i nježnosti Rada brinula za sve 
što je ovoj trebalo! Shvatila sam kolika je njena ljubav za 
čovjeka. Kako je human i drugarski odnos imala prema lju- 
dima! Dani topli, a izmrcvarena djevojka se imuči u toj za- 
mračenoj sobici gdje ni sunce nije smjelo da prodre. Bdjela 
sam nad njom i razmišljala o ljudskom životu, o pravdi i ne- 
pravdi, o nasilju, i u meni se dizao revolt protiv svega neljud- 
skog, protiv režima koji »u ime kralja i naroda« radi protiv 
naroda. 

Drugom prilikom pozvale su me Rada i njene sestre u 
goste. Živjeli su tada u selu Glogovcu kraj Prnjavora gdje su 
službovali Radin otac — sveštenik i sestra Nevenka — uči- 
teljica. Majka im je bila starinskih shvatanja, a uz to i labil- 
nih nerava, pa bi začas planula, ali se pod utiskom blagih ri- 
ječi Radinog oca brzo stišavala. Kao iza olujnog oblaka kad si- 
ne sunce, u kući bi opet sve bilo u redu. Zbog toga smo se svi, 
pa i Rada, trudili da ne izazivamo majčinu nervozu. Jednom 
mi Rada reče da zamolim njenu majku neka nas pusti u »šet- 
nju«; znale smo, meni kao gostu to neće uskratiti. Bilo je sre- 
brno mjesečevo veče. U toploj noći čuli su se poipci i zuka 
nevidljivih insekata. Cim smo izašle. Rada mi šapnu da odmah 
treba da idemo na groblje. Osjetila sam laku jezu od te pomisli^ 
ali sam se ustručavala da to pred njom priznam. Potrudih se 
da odagnam neprijatno osjećanje, pa smo tiho koračale između 
spomenika i krstača. Usred groblja čekalo je nekoliko ljudi i 
Rada im priđe. Odmah sam shvatila da je to konspirativni sa-* 375 ^tanak, pa saim ostala u prikrajku. Oni su među sobom nešto 
vrlo diskretno razgovarali, a zatim je Rada uzela od njih neke 
hartije. Ćula sam kako je dogovoreno da se nadu za nekoliko 
dana u Banjaluci 

U tim kontaktima sa Radom, prateći njene diskusije s 
ocem i sestrom Nevenkom, znala, sam po cijele noći razmišljati 
Iako tada nisam poznavala, što se kaže, ni abecedu marksizma, 
osjećala sam: pravedno je sve što govore! Posebno sam zapazila 
koliko je raziunijevanja imao Radin otac za te napredne di- 
pkusije svoje kćeri Nikada između njih nije došlo do sukoba. 
Cak mi se činilo da se on namjerno pravi »nevješt«, kako i nju 
i sebe ne bi doveo u nezgodnu situaciju. Nije ju sputavao u na- 
prednom mišljenju i akcijama, nije joj prigovarao što druguje 
sa najistaknutijim banjalučkim komunistima. Rada je prema 
njemu zauzvrat bila pažljiva, nježna kći; cijenila ga je i u 
ljubavi izdvajala od ostalih u porodici. Bilo joj je jako žao 
što su ga ustaše internirale u Srbiju; vjerovala je da bi on si- 
gurno sa njom izašao u partizane. 

— Otac Radin, prota Đorđe, odličan moj i životni i (poli- 
tički prijatelj — sjeća se dr Branko Cubrilović*) — vaspitavao 
je svoju decu da budu ljudi Stara porodica Vranješević, iz 
Krupe na Vrbasu, davala je narodu prve učitelje i sveštenike. 
Isto tako, i dobre težake. Tu tradiciju narodnih ljudi oplodio 
je u svom porodičnom krugu prota Đorđe. Uvek je on lično 
služio primerom ne samo narodu nego i svojim potomcima, po- 
štenjem, radinošću, jasnim i čvrstim karakterom. 

Među decom odlikovala se Rada. Poznavao sam je iz malih 
dečjih dana, jer sam kao prijatelj a i lekar njihove kuće tamo 
često zalazio. Još u Strpcima — srez Prnjavor prota Vranješe- 
vić ušao je u život tamošnjih seljaka i kao Kočićev pristalica 
osnovao je, posle prvog svetskog rata, i politički pokret — Sa- 
vez zemljoradnika. U tim prvim okršajima prote Đorđa sa raz- 
nim režimima, mala Rada je sticala i prva politička saznanja. 
Označen i proklamovan kao prota republikanac, otac je ujedno 
i učitelj dece, a naročito dinamične, uvek zamišljene i bledo- 
like Rade. *) »Cubro« — 1939. g. ministar poljoprivrede, kad Je u vladu 
ušla HSS i SZS (op. M. B.). ^76 Značajno je spomenuti Kadino duboko prijateljstvo sa Sa- 
žetom Filipovićem istaknutim političkim radnikom 1 članom 
KPJ. Jednom se poveo razgovor sa protom Đorđem, kako on 
kao pravoslavni sveštenik i član Srpske zemljoradničke stran- 
ke (SZS) gleda na odnose Rade i Safeta. On se osmehnuo i 
rekao: »Pa, kako bih mogao da gledam na odnose mladih 
ljudi?! Ta osećanja nikog od nas nisu mimoišla u mladosti.« 
Znao je da Rada pripada naprednom omladinskom pokretu i 
da je član SKOJ-a, a kasnije i član KPJ. Međutim, njihovi od- 
nosi i gledišta, koliko sam opazio, nisu se nikada sukobljavali 
bilo po kojom pitanju. Čini mi se da je Radin otac veoma vo- 
leo svoju kćer i da je kroz ta osećanja prihvatao njenu ak- 
tivnost. On je tu njenu angažovanost smatrao više kao rezul- 
tat buđenja naprednih omladinskih snaga u borbi za slobodu 
i prava naroda Jugoslavije. Svakako da je Rada imala ve- 
likog uticaja na svog oca, a i njemu je imponovala njena po- 
litička aktivnost. 

Rada je često dolazila u stan svoje tetke Milice, učiteljice, 
očeve sestre koja je tada stanovala više gostionice Jove Dimi- 
trijevića u B. Luci. Mi, politički istomišljenici njenog oca, če- 
sto smo navraćali u ovu gostionicu na razgovor, a kasnije bi- 
smo i sami odlazili kod Radine tetke na kavu. Kao po nekom 
dogovoru, zaticali smo i Radu kako sedi sa drugaricama i dru- 
govima. Kako su ovi susreti bili česti, siguran sam da je Rada 
stan svoje tetke koristila za svoje sastanke s omladincima. Po 
tonu tih razgovora zaključujem da je Rada bila vod ove grupe; 
ostali su veoma respektovali njena mišljenja. Sastanci te 
oduševljene omladine bili su redovna pojava u tetkinom stanu, 
nedeljama i mesecima. Sećam se sastanka u njihovoj kući, o 
kandidaciji za izbore protiv Jeftića, 1935, kada je sve naše 
razgovore Rada vatreno pratila, prosto gutala naše opozicione 
planove. Posluživala je umesto majke Anđe koja je ležala ne- 
što bolesna. Za izbore 1938. kad je Udružena opozicija ponovo 
izašla sa jednom listom — V. Maček — protiv Stoj adino vica, 
komunisti su se opet angažovali u predizbornoj agitaciji, istu- 
pajući tako ilegalno protiv režima.^) Verovali smo da nam tu 5) Safet Filipović: »Ja sam ispred part., organizacije B. Luke, 
sa još nekim drugovima, bio angažovan u predizbornoj agitaciji i 
dolazio u vezu sa opozocionarima.« stoje sigurni putevi u agitaciji, gde su ove mlade snage nosile 
zastavu naprednih ideja. Sve su to bila lica koja smo često 
sretali na »šoljici kave« kod sestre prote Dorđa. U jednom raz- 
govoru između mene i dr Filipa Condrića,®) — jednog od vo- 
đa HSS, — šta će biti sa tzv. Narodnim sporazumom,^) ako mi 
iz SZS ne uspemo u svojoj akciji za narodna prava, on je re- 
kao: »Vidiš li Radu i Safeta!? Ako mi ne uspemo, oni će to 
svakako učiniti . . . Jednoga dana, svakako!« On je takođe ve- 
rovao u vitalnost ovih omladinaca. Pred rat, u vreme jačanja 
Narodnog fronta, svi ovi omladinci učestvovali su u rasturanju 
»Kočićevog razvitka« i »Seljačkog prava«, organa SZS u ko-^ 
jima su katkad sarađivali komunisti, kao i lista »Narodna prav- 
da« koji je izdavao Mjesni komitet KPJ B. Luke. Jednom sam 
od B. Zagorca, njenog ujaka, dobio sto brojeva »Seljačkog 
prava« i sve dao Radi, a ona je to preko svojih veza rasparčala 
za nekoliko dana. 

Stotine crtica iz njenog života već su poboravljene, ali 
ovo što sam rekao urezalo se u moje sećanje kao svetao primer 
političke delatnosti Rade-omladinke koja je svoju mladost, kao 
docnije i svoj život, dala za našu novu Jugoslaviju. U SKOPLJU 

— Rade i njene porodice sjećam se naročito jasno poslije 
njihove porodične tragedije. Plivaujući niz struju Radin jedini 
brat utopio se u Vrbasu, što je uzbudilo čitav grad — priča 
Mara Mitrov. — Zatim, po tome što je i njeno ime pominjano 
prilikom srednjoškolskih demonstracija i štrajkova protiv 
režima 1935. kada je u Banjaluku dolazio Ijotićevac Hodjera, 
Bilo je svađa i prepirki između profesora i đaka. I Dušanka 
Kovačević je tada izbačena iz škole, a i Rada koja je otputo- 

®) Safet Filipović: »Lično sam se poznavao sa dr Condričem pa 
sam s njim, skupa sa još nekim drugovima, vodio razgovore o za- 
jedničkom istupanju na izborima 1935. godine.« 

') Udružena opozicija: Demokratska, Radikalna, Zemljorad- 
nička i Jugoslavenska nacionalna stranka, sklopila je 1937. u Bgd-u 
Blok narodnog sporazuma sa Seljačko-demokratskom koalicijom u 
Zgb-u: HSS — Hrvatskom seljačkom strankom i SDS — Samostal- 
nom demokratskom strankom. 878 vala, mislim, najprije u Beograd a odatle u Skoplje. Dušanka 
je otišla u Sisak; građani su joj dobrovoljnim prilozima poma-^ 
gali da se tamo školuje, jer je bila siroonašna. Radi je otac 
slao novac. O njoj se pričalo kao o istaknutom komunisti, kome 
je zbog političkog rada onemogućeno da pohađa školu u B. 
LucL 

U maju 1936. doselila sam sa porodicom u Devđeliju, gdje 
|e moj muž radio kao veterinar. Djeca su mi radi školovanja 
stanovala u Skoplju, pa sanl im dva-tri puta mjesečno odla- 
zila vozom . . . 

— U Skoplju sam privatno polagao sedmi razred gimna- 
zije — kaže Vojo Mitrov. — Tako sam se, u školskoj godini 
1936-37. skupa sa sestrom Zoricom nastanio kod porodice ak- 
tivnog oficira u blizini parka. Jednog predvečerja, u septem- 
bru, posjetio nas je naš brat Đanko pred svoj odlazak u Spa- 
niju, kamo se spremao kao dobrovoljac. Želio je da se sa nama 
oprosti, mada za njegove namjere nismo znali. Doveo nam je 
jednu vitku djevojku. Kako smo se samo obradovali saznavši 
da je i ona Banjalučanka; sada smo ovdje svi bili Banjalučani! 
Posebno drago nam je bilo što je naša nova poznanica ona 
Rada o kojoj smo već slušali, kako je zbog naprednih ideja 
izbačena iz Trgovačke akademije u B. Luci i kako je prešla 
ovamo da bi završila školu. I ona je bila jako zadovoljna ovim 
susretom. Otada smo ja i sestra gotovo svakodnevno bili sa 
Radom. Nisam u to vrijeme bio organizovan i nisu mi poznate 
pojedinosti, ali znam da je politički radila sa naprednim đa- 
cima i družila se sa mladim komunistima u Trg. akademiji; 
imala je tu i drugarica koje su je obilazile. Naš stan je kori- 
stila za razne sastanke. Mi smo ponekad bili prisutni, vodeći 
računa da ne učestvujemo u onome što se raspravljalo, a naj- 
češće smo ih ostavljali same. Evo, kako se Zorica toga sjeća: 
i^Bila sam u šestom razredu. Znala sam da je vrlo aktivna i 
da oko sebe okuplja omladinu, ali ona mi iz svoje visoke kon- 
spirativnosti nikad nije povjerila šta radi. Uvijek je bila stro- 
go pravedna. I, uvijek mi je imponovala svojim držanjem. Kad 
god mi se desilo da ne znam kako da postupim, pitala sam se: 
Sta bi Rada sada učinila? Najčešće su joj dolazili neki drugovi 
iz njenog razreda; sjećam se samo imena Stojan i Ljubica. S 
jednim od kolega diskutovala je o borbi u Spaniji, a ovaj je •^15^ izjavio: »I ja bih se borio, kad bi kod nas došlo do revolucije.« 
Ja sam na to primijetila: »Ideja je ideja, bez obzira gdje se 
bori!« Rada je sa tim odgovorom bila veoma zadovoljna i i>o- 
hvalila me, što je meni bilo naročito drago. Inače, Rade se sje^ 
ćam kao vrlo druželjubive i vesele djevojke. Ponekad su me 
ona i njeni drugovi vodili na predavanja; ne znam da li je to 
bilo u sindikatu ili u nekoj drugoj organizaciji Teme su» čini 
mi se, bile iz društvenih nauka. Osjećalo se da je ona u toj 
sredini srednjoškolaca po stupnju izgradnje bila najzrelija i 
najodgovornija.« 

I Boško Snjegović je Radu sreo u Skoplju, 1937-38, gdje 
je bio na studijama. »Kretala se — kaže on — u društvu na- 
prednih studenata. Omladinska odganizacija skopskog fakul- 
teta ubrajala je Radu medu najnaprednije srednjoškolke. Sma- 
trana je kao najodgovornija drugarica na Koju se moglo raču- 
nati. Bilo je očevidno da je smjela i hrabra, što je bilo značaj- 
no mjerilo za komunistu u tom vremenu. Njeno držanje u po- 
litičkim akcijama bilo je pomalo u raskoraku sa njenom fizič- 
kom snagom i izgledom. Njena snaga i smjelost proizlazili su iz 
svjesnog idejnog uvjerenja borca za bolji i pravedniji život. 
Jednog dana napredna studentska i radnička omladina 
Skoplja organizovala je zajednički izlet u okolinu manastira 
Nerezi. Uveče smo se vračali biciklima. Rada je sjedila na bi- 
ciklu sa Ilijom Kišićem, studentom filozofije, koji je kasnije 
poginuo u NOB-i. Zandarmi, koji su pratili naš rad i priredbe 
na izletu, nisu mogli taj put naći nikakvu zakonsku zamjerku 
i zakačku nego da »saobraćajni propisi ne dozvoljavaju vožnju 
biciklom udvoje«. Povodom toga nastalo je objašnjavanje iz- 
među nas i žandarma. Radin glas se najviše čuo. Ubjedljivo 
je branila naše pravo. Naravno, to je utjecalo na ondašnje 
vlasti kada su nam odmjeravale kaznu za »kršenje saobraćaj- 
nih propisa«. 

U ratu sam je sreo tek 1943, negdje u ljeto, u okolini 
Drvara. Bila je poznat i sposoban partijski funkcioner. Čudno- 
vato, nikada prije nije tako sićušno i nježno djelovala. Nekako 
sitna u vojničkoj uniformi, s revolverom i bombama oko pasa, 
ličila mi je na djevojčicu. Činilo mi se da je to sve za njen 
rast preteško. Za njenu smrt sam čuo poslije desanta na Drvar. 
Kad god se pomene taj desant, iz moga sjećanja izroni sitni, 
nježni, a po herojstvu veliki lik Rade Vranješević. 3B0 — Znam da je saradivala — kaže dalje Vojo Mitrov — sa 
advokatskim pripravnikom, zvanim »Vaso Gluvi«, koji je bio 
član KPJ i dolazio joj na razgovore, kao i sa studentom Alijom 
koji je tek bio došao sa robije. Alija je bio bez jedne noge; 
stanovao je u siromašnoj kućici na periferiji Skoplja, mislim u 
pravcu za Tetovo. Sakupljali smo se u Alijinom stanu i tu 
nas je zatekla x)olicija. Smatrali su da je to neki ilegalni sa- 
stanak. Iako sam bio najmanje »kriv«, na meni su se »slomila 
kola«, jer nisam imao đačkog statusa. Protjeran sam u Đevđe- 
liju. Sestra mi je ostala sama i Rada ju je odmah pozvala da 
kod nje stanuje. Dijelile su dvokrevetnu sobu i hranile se kod 
gazdarice Makedonke. Zorica se sjeća: »Uvijek je bilo smijeha 
kad smo jele, jer hrana je bila veoma zapaprena pa smo kihale, 
kašljale i suzile.« 

— Jednog dana — priča Mara Mitrov — dobijemo pismo 
od veterinara Markova, prijatelja moga muža, u kome nam 
javlja da je naš sin Vojo uhapšen u Skoplju. » . . . Čudim se da 
ti, kao stari nacionalista, imaš sina komunistu . . . Kako to da 
se tvoje dijete odalo tome . . . Tvoj sin druguje sa jednim zlo- 
glasnim komunistom Radom Vranješević . . . Ali, izdejstvovao 
sam da se pusti — pisao je naš prijatelj — samo, mora da na- 
pusti Skoplje i ne smije više ovamo da se povrati.« 

Stanovali smo na carinarnici, više željezničke pruge, i sje- 
ćam se kad se odozdo pojavio Vojo sa koferom u ruci. Kroz 
dva dana i Rada je došla k nama, i ostala desetak dana da se 
odmori. Ali ni ovdje nije mirovala. Jednom je trebalo da se 
pošalje nešto po vezi u Skoplje. Naša kćerka Zorica imala je 
tek 16 godina i njen otac ih je upozoravao da ne uvlače dje- 
vojku u opasnosti. Ipak, Zoricu su poslali i ona je odnijela 
pismo. 

Bila je osjećajna. Jednog popodneva sjedili smo u bašti i 
u razgovoru ona reče: »Joj, što mi je žao što moji roditelji 
stare!« U akcijama i drugarstvu sa mojom djecom. Rada je i 
meni postala bliska; sa njom sam bila prijatelj, a našle smo 
se i u 2ajedničkom radu . . . 

— Nešto docnije — kaže Vojo — Rada i ja smo se našli 
u Velesu. Ona je ovdje imala sastanak sa pjesnikom Kočom ^^\ RacinonL^ Odsjeli smo i prenoćili kod njegove tadašnje dru- 
garice, studentkinje zvane »Selec. U uskoj strmoj uličici Koča 
je imao svoju gmčarsku radnju i sjećam se da nam ju je poka- 
zivao. Upravo je bio došao sa robije. Drugom prilikom. Rada 
i Zorica su posjetile bolesnu Sele i ona im je čitala jednu o4 
Racinovih najljepših pjesama »Tutunoberačite«. Ovdje nismo 
dugo ostali, jer nas je na ulici ponovo uhvatila policija i odmah 
poslala nazad: mene u Đevđeliju a Radu i moju sestru u Sko- 
pije. Žandari su nas sproveli na željezničku stanicu i čitavo 
vrijeme čuvali. Radin voz je išao prvi. Nikad neću zaboraviti 
taj prizor: Rada se penje na posljednji prag otvorenog vagona 
i, u momentu kada voz polazi, pozdravlja nas stisnutom pesnir 
com naočigled mnogobrojnog svijeta na peronu. Iz mase su :tp 
posmatrali i desetak žandarma i agenata. I u tim, da kažena 
»sitnim«, sukobima sa policijom, agentima i žandarima, ona je 
bila hrabra. Držala se dostojanstveno. Ignorisala ih je i rije- 
čima i stavom. Ali je bila i borbena, čak izazovna, kad se opi- 
rala njihovim »mjerama«, i smišljeno ih je ponižavala. Ovome 
sam se divio tim više, što sam znao njen stav prema hapšenju. 
Ona se zarobljeništva nije samo plašila; kao slobodan čovjek, 
ona se sa njim nije mogla da pomiri, jer ropstvo je borca pre- 
tvaralo u pasivni objekat, sprečavalo ga da se bori. 

Mnogo je zavoljela Makedonce zbog načina kako su nas 
primili, kao i zbog njihove revolucionarnosti koja se ispolja- 
vala naročito u nacionalnom pitanju. Govorila nam je da je 
sretna što je upoznala Makedoniju i čitav taj kolektiv napred-^- 
nih, borbenih i jednodušnih ljudi. Do kraja svoga boravka 14 
Skoplju, ona je toplo i iskreno doživljavala »divne makedon- 
ske drugove«. 

U prvom redu bila je ozbiljan revolucionar, ali trudila se 
i da završi školu. Govorila nam je da će tako biti sposobnija da 
više doprinese Partiji. Željela je da se posveti revolucionar- 
nom partijskom radu. Došlo je i proljeće . . . Bližili su se ispiti. 
Cesto bi navečer dolazila kod nas i radila školske zadatke ko- 
jih je bilo mnogo. 

Ljude je mnogo voljela; sa njima je uvijek željela da po- 
dijeli i brige i radosti. Naročito jasno se sjećam njene spo- 
sobnosti da se uživljava u sve što čini, da se oduševljava za ^) Košta Apostolov Solev, pjesnik revolucionar, poginuo 1943. 
godine u NOB-i. sve značajno oko sebe. Imala je ono prefinjeno, strastveno 
osjećanje za ljepote i vrijednosti života. Umjela je da zapazi 
i da osjeti prave vrijednosti, i u čovjeku i van njega. Mogla 
je uvijek nečim da se zanese: lijepom slikom, muzikom, knji- 
gom, cvijetom, uspjehom neke akcije, a nadasve čovjekom i da 
nade smisla i radosti i u naoko sitnim stvarima i pojavama. 

— Došla je u Skoplje negdje sredinom ili pri kraju škol- 
ske 1936/37. godine kada smo bili u trećem, i ostala da završi 
taj i četvrti razred Trgovačke akademije — priča Ilija Moj- 
sovski. — Našli smo se u istom razredu. Devojke su sedele 
u svojim crnim keceljama u prv:»m klupama, mi pozadi. Od 
početka je ulivala poverenje. Zato ne mogu da se setim kako 
smo se zapravo upoznali. Izazivala je simpatije svojim prosto 
cvrkutavim govorom, s tim bosanskim naglaskom. U početku 
je stanovala kod neke školske drugarice. 

Ja i ostali drugovi iz trg. akademije bili smo napredni, 
ali sve je to bilo nekako divlje. Osećali smo se Makedoncima! 
Bilo je tu đaka iz ćele Jugoslavije. Zbližavali smo se u zajed- 
ničkim istupima: bilo protiv nastavnika bilo u raznim disku- 
sijama u literarnoj družini »Njegoš«. Uz te i takve razgovore 
Rada i ja smo pošli k meni, kao drugovi, i ona je izrazila želju 
da se preseli k nama. Moja majka, krojačica, izdržavala je me- 
ne i sestru koja je već bila završila trg. akademiju i tražila 
zaposlenje. Doći do dinara bilo je teško. Zato smo povremeno 
držali ponekog stanara. I Hada je ostala sa nama, na stanu 
i hrani. 

Kod nas mladih bilo je najjače izraženo tzv. »Makedonsko 
pitanje«. 

Mada sam i od drugih slušao tumačenja »Makedonskog 
pitanja«, mogu da kažem da nam je upravo Rada najpriklad- 
nije, najtoplije i najsuptilnije u tome podršku i moralnu snagu 
davala, iako je govorila srpski. Ona je vladala tim problemom. 
»Makedonci mogu da ostvare svoja nacionalna stremljenja: da 
imaju svoju državu, jezik, književnost ... da im se priznaju 
svi oni elementi koji ih inače čine nacijom« — govorila nam je 
i tumačila to naučno, raskrinkavala buržoaski poredak i veliko- 
srpsku dominaciju. Nije se tada upotrebljavao termin »Partija« 
već »radnički pokret«, »klasno opredeljenje« itd. %^^ Delovala je jako ozbiljno, ali u školi se ponašala kao pra\d 
đak. Učestvovala je u nestašlucima. Sećam se profesora Zagor^ 
skog, starog čoveka, malo konfuznog, koji nam je predavaa 
istoriju. Kod njega na času uvek galama; olovku smo mu iz 
ruke uzimali! Jednom se dogovorismo da budemo mirni. Da se 
muva čuje! Sedeo sam u poslednjoj klupi i uredovao kod mu- 
škaraca, a Rada kod devojaka. Uđe Zagorski, a redar saopšti 
ko je prisutan i sede. Svi prelistavaju udžbenike, gledaju preda 
se. On oseća — nešto fali! Ali, ne doseća se. »Hm-m-m-m, šta 
vam je?« Tišina. Tad se razjario: »Sve, ali ovo ne, a-a-a, ovo 
ne mogu!« Onda se na mene ustremio: »Ti si mi ga tu ovo 
uredio!« Navikao je bio da nas ućutkuje i zapisuje. Rada je 
uživala u efektu šale. Drugi profesor zamolio je učenika Boru 
Martinovića da mu odnese sat kod sajdžije. Ovaj se vratio 
i basom, kojim je inače pevao u horu, reče: »Ostavio sam ga, 
puknuo mu jaj.«^) Rada se zahihotala 1 sve nas zasmejala, što 
je potrajalo oko pola časa. Književnost joj je dobro išla. Imala 
je malo kubure sa stručnim predmetima. »Đavo ih nosio, dokle 
ćemo sa tim da se mučimo«, znala bi reći. 

Inače, izvanredno se bila uklopila u našu porodicu. Prizem- 
na kuća na broju 12 u Ulici Kneza Miroslava, imala je malo 
dvorište obraslo lozom, divljom i pitomom, bunar i zasebnu 
kuhinjicu, tako nisku da smo se unutra jedva mogli uspraviti. 
Leti smo se okupljali za stolom ispod loze, na klupama, okru- 
ženi raznovrsnim i bujnim rastinjem i cvećem u saksijama. Na 
ravnom krovu-terasici smo se sunčali. Rada je svoju sobicu 
delila sa mojom sestrom. U baštici kod bunara proveli smo 
mnogo prijatnih časova. Volela je sedeljke. Pevamo, pričamo, 
šalimo se. I to je trajalo satima. Imali smo mali domaći hor. 
I u školi smo pevali i svirali. Nije mogla ništa da »posmatra 
mimo, u svemu bi potpuno učestvovala. Upotrebljavali smo^ 
daleko više nego danas, reč komimizam, m.aštali o jednakoi^i, 
o besklasnom društvu i o Sovjetskom Savezu kao o bajci. 

Drugovala je sa kolegom Stojanom Nikolovom, koji je sta- 
novao stotinak metara od nas. Nikolov je imao široka poznan- 
stva sa istaknutijim komunistima i Rada se preko njega i sa 
njima povezala, kao sa Kočom Račinom, a posebno sa fakulte- 
tom koji je bio nosilac naprednog pokreta. Uopšte uzev, po- ) •) Srafić. 384 kret u Skoplju bio je tada slab. Sa Stojanom je odlazila i advo- 
katu Stefanovu, poznatom komunisti, koji je 1941. godine 
streljan od Bugara. Čini mi se da je svaki svoj trenutak upo- 
trebila za delovanje. Naša đačka veselja, žureve, priredbe 
iskoristila je, skuipa sa drugovima, za idejni uticaj. Novoj sre^ 
dini se potpuno prilagodila. Nisu je smatrali strancem. Nikom 
ni na pamet nije palo da pita otkuda je došla i zašto. Povezala 
se sa širokim krugom istaknutih naprednih ljudi i odmah se 
uklopila, snašla i stvorila krug prijatelja. Kao da je ko zna 
kakve preporuke imala, a stvarno nije. Sama je to postigla. 

U susednom selu Sinđelići živeo je lep i simpatičan radnik 
Alija Alijević,^®) koji je nesretnim slučajem izgubio nogu do 
kuka. Tek je bio došao iz Mitrovice, gde je o.dležao na robiji 
godinu dana zbog »antinarodne delatnosti«. U maju mesecu, 
o raspustu pred maturu, pozvani smo kod njega »na izlet«: 
Rada, ja i moja drugarica, Vojo Mitrov i Stojan Nikolov. U 
svojoj staroj kućici, u sobi sa mlnderima i ćilimima, Alija nam 
je pričao o zatvorskom životu i tegobama, o drugarstvu, o uče- 
nju . . . Budno smo ga slušali i, za svaki slučaj, na papiru se 
igrali »pomorske bitke«. Zatim smo tiho pevali: »Crven je istok 
i zapad . . .« Tog dana vratili smo se mirno. Sutradan smo opet 
došli. I tad, usred razgovora, utrča mali Alijin brat i proša- 
puta: »Policija!« Tek što Alija: izusti »Ne bojte se«, upadoše 
njih trojica, jedan u uniformi, narediše »ruke u vis« i počeše 
da pretresaju i nas i sobu. To je duže potrajalo. »Sta tražite, 
ja saan svoje odležao . . .« negoduje Alija a oni prete: »Ako tre- 
ba, i kuću ćemo ti srušiti.« »I platićete«, ne da se Alija. Kad 
su sve isprevrtali, izdvojili su na stranu mene i Nikolova sku- 
pa, a Radu i ostale ponaosob. Ispitivali su ih pojedinačno, a 
zatim doveli nas trojicu. Pitaju mene: »Otkud ga znaš?« 
Stvarno, sećao sam ga se sa literarnih sastanaka kao delegata 
iz Medrese, koju je Alija završio. »Sta, i odmah si ga zavoleo?^ 
»Nije žena da ga volem«, velim i svi prsnuše u smeh. Osuli su 
pretnjama . . . Radu su poveli sa sobom u kolima i na pola puta 
je izbacili van. Hteli šu da nas rasprše. Na ulazu u Skoplje, kođ 
kumanovske trošarine gde se obično Vršila kontrola prevoza, 
Rada je već pola sata stajala i raspravljala sa žandarmima kađ 
6mo naišli ja i Stojan. Nije ponela đačku knjižicu i upinjala 
se da im razjasni svoj položaj, a oni, gedže, ništa! Rekoh im đd ^°) A. Alijević — poginuo. . ...... 5 

25 — 2ene heroji TK^g^ je ona kbd mene na stanu. Oni, opet — ništa! Mi navalili da 
'je puste. Povedoše je prema »kvartu« a mi u stopu za njima. 
Najzad su je pustili. Otada smo stalno strespili. 

' Maturu smo pripremali svi skupa, u grupi. Po ćele noći 
smo učili, čas kod mene čas kod drugih. I zbog oca joj je bilo 
stalo da završi školu. Posle mature smo se dopisivali još neko 
vreme. 

"i 

— Dok je 1937. boravila u Skoplju, nalazio sam se na iz- 
državanju kazne u Sremskoj Mitrovici — sjeća se Safet Fili- 
i>ović. — Jednoga dana među ostalim kažnjenicima i ja sam 
prozvan za posjetu. U prvi mah sam mislio da mi je došao ne- 
ko od moje porodice, ali iznenađenje je bilo veliko: u redovima 
posjetilaca stajala je — Rada! Pošla je iz Skoplja i u vozu se 
upoznala s majkom jednog druga koji je ovdje takođe izdrža- 
vao kaznu, pa su došle zajedno. »Nisam mogla proći kroz Mi- 
trovicu a da se ne svratim« — rekla je. Isto je učinila u zimil 
1936. dok sam ležao u istražnom zatvoru u Crnoj kući u Banja- 
luci. Izdejstvovala je posjetu preko nekog svog rođaka — jav- 
nog tužioca, iako su je od toga odvraćali. Rada je općenito bila 
•pažljiva prema ljudima, pogotovo kad su se nalazili u teškom 
^ložaju. 

, Kada je 1937. završila trg. akademiju, dugo nije mogla do- 
biti zaposlenje i živjela je kod svojih roditelja u selu Glo- 
govac — Strpci kod Prnjavora. »Tamo je sa mnom — sjeća se 
njen otac — često diskutovala o politici. Dugo u noći čitala je 
knjige, naročito izdanja »Nolita«. Sve je, mislim, pročitala! 
Oni su, komunisti, faktički imali dosta literature i Rada je do 
nje lakše dolazila, pa je imala jak uticaj i na sestru Nevenku. 
Knjige sam im 1935. i sam sakrivao . . . Više puta, kad je bilo 
"kritično, Nevenka mi je davala čitav naramak zabranjene lite- 
rature govoreći: »Evo, sakri«. Ona je imala jedan težak sukob 
s vlašću, kao učiteljica, htjeli su je i »skinuti«. Prema nama 
starima Rada je vrlo nježna bila. »Kako smo, oče Duka?« pi- 
tala me obično dolazeći s vana i, stavši iza mojih leđa, obavi- 
jala mi ruke oko vrata.« Povremeno je odlazila u Banjaluku i 
sve vrijeme provodila u krugu drugova; pohađala je razna pre- 
iiavanja i priredbe »Pelagića«, KAB-a, »Borca«. Kući u selo 
vraćala se s koferom punim knjiga, koje su zatim kružile po 
selu, najviše među mladima. ^386 u BEOGRADU 

Početkom 1939. dobila je napokon mjesto u Savezu činov- 
ničkih zadruga u Beogradu. To ju je naročito veselilo: otići iz 
sela i započeti samostalan život. Odmah po dolasku stupild je 
u vezu sa naiprednim ljudima i upisala se u »SBOTIC« sindi- 
kat bankarskih službenika. »SBOTlC« je u to vrijeme bio jed- 
no od žarišta naprednog sindikalnog pokreta. U njegovim redo- 
vima su djelovali mnogi članovi KPJ. Nakon svih peripetija: 
izbacivanja iz škole, boravka u Skoplju, dugog čekanja na po- 
sao, ušla je u jednu takvu sredinu! Cesto mi je pisala kako je 
sretna. Sredinom 1939. došao sam i ja u Beograd. Bila je ne- 
kako izmijenjena, našla je sebe u tom novom radu, njene želje 
i sposobnosti su došle do izražaja. Veliki dio svog vremena pro- 
vodila je u prostorijama ove organizacije, na raznim sjednica- 
ma i konferencijama. 

Sjećam se njenog prvog učešća u demonstracijama. Te 
noći, u jesen 1939, zajedno smo došli na zborno mjesto na Sla- 
viji. Nešto ranije, idući ulicama, otkrili smo jedno drugom da 
su noćas demonstracije. Jedno vrijeme bio sam vezan za par- 
tijsku ćeliju »SBOTlC«-a i sa njenim članovima sam tada išao 
na razne akcije. A i Rada je kao njen aktivan član dobijala 
zadatke. — Snažno je doživjela te demonstracije, pogotovo, 
zbog njihove siline. Sva ustreptala, iznosila mi je kasnije svoje 
utiske o učesnicima, o napadima žandarma i agenata, o puca- 
nju ... Sa jednom grupom je bila jurena, preskakali su neki 
zid . . . Nazvala je to svojim borbenim krštenjem. 

— Učestvovala je u nizu političkih akcija i demonstracija 
— sjeća se dalje Safet Filipović — počev od one povodom 
štrajka radnika fabrike aviona i one 8. septembra 1940. pri do- 
lasku Sovjetske delegacije, pa sve do demonstracija 27. marta 
1941. KPJ je uvijek radila na uspostavljanju diplomatskih od- 
nosa između Jugoslavije i SSSR-a. I prvi dolazak Sovjetske 
delegacije trebalo je dočekati sa vidnim manifestacijama. Me- 
đutim, režim je sve učinio da do toga ne dođe. Ogromnu masu 
okupljenih radnika, studenata i građana potiskivali su što da- 
lje od željezničke stanice. Zandarmi su nas gurali sve dalje, 
da ne bismo vidjeli stanični ulaz, a i da sovjetski ljudi ne vide 
okupljeni narod. Kroz Neananjinu ulicu smo s velikom masom 
svijeta i mi bili doprli na stanicu, ali su nas odatle istjerali 

^^' 387 agenti i žandarmi; nas desetak otišli smo preko puta i sjeli 
pred jednu kafanu, zadovoljni što smo izabrali tako lijepo 
mjesto. Ali, naša radost ne potraja dugo. Ispred kafane se od- 
jednom zaustavio auto, ispalo je nekoliko agenata i razjurilo 
nas. Povukli smo se Balkanskom ulicom do pred hotel »Prag«. 
Delegaciju su odmah po njenom dolasku odveli najkraćim pu- 
tem do hotela »Srpski kralj«. Sve one koji su se skupili u 
Balkanskoj ulici i pokušali da se, uz povike »Živio SSSR«, pro- 
biju na Terazije, aprečili su gusti kordoni žandarmerije. Raz- 
bili su nas u nekoliko grupa. Jedna poveća grupa, u kojoj je 
bila i Rada, uspjela je da se dočepa Terazija, ali i tamo su na- 
išli na žandanme. »Znaš šta sam vidjela? U ovoj ozbiljnoj situ- 
aciji bilo mi je smiješno — pričala mi je kasnije. — Pred ho- 
tel »Balkanom« stajao je jedan otvoreni agentski auto, a u nje- 
mu dvije drugarice s buketima cvijeća! Trebale su ga predati 
sovjetskoj delegaciji! Umjesto toga, sjede u policijskom autu 
i čekaju da ih odvedu u zatvor!« 

— U međuvremenu preselili smo se u Bačku, gdje se moj 
muž bavio privatnom praksom — kaže Mara Mitrov. — Kada 
se 1940. Zorica upisala na fakultet, bila je nekoliko dana kod 
Rade, dok ne nađe stan. Rada je imala garsonjeru i tada je 
stanovala skupa sa svojim drugom »Fricom«. Cesto saan joj 
odlazila tokom 1939 — 1940. godine, kada sam nastojala da se 
Danko pusti iz logora u Francuskoj, gdje su bile internirane 
međunarodne brigade. U Beograd sam dolazila dva puta mje- 
sečno na sastanke Odbora za pomoć španskim borcima. Ona 
nije bila u odboru, ali je bila vrlo aktivna u grupama, u izna- 
laženju veza i u organizaciji same pomoći. Tako je preko Crve- 
nog krsta sprovedeno sakupljanje i slanje paketa za »Spance« 
— Jugoslavene, sve dok Jugoslavenska vlada nije stavila za- 
branu, što je tada bio jedinstven slučaj u svijetu. Sastanak na- 
šeg Odbora za pomoć španskim borcima održavali smo strogo 
ilegalno. Rada nam je u tome pomagala. Po njenom uputstvu, 
našli bi se tajno u određenom privatnom stanu, u toliko i tolika 
sati, gazdarica bi nam davala ključ, a sama bi odlazila u kino. 
U Odboru sam sarađivala sa Duškom Nikolišem čiji je brat^ 
dr Gojko Nikoliš bio španski borac i takođe se nalazio u logoru 
u Francuskoj. Okupljali smo se i u restoranu »Kasina«. ^ i88 Centar za naše dogovore bila je studentska »Bačka menzac 
u kojoj su svo osoblje sačinjavali studenti. Tu su se hranili svi^ 
i Srbijanci i Bosanci. Tamo je i Rada sa mnom odlazila i pri«^ 
mala razna zaduženja: naći stan, prenijeti poruku, pomoći da 
se nešto sakupi . • . Organizovala je i široko sakupljanje potpisa 
za »Manifest« simpatija našeg naroda prema španskim borcima* 

Rada je bila u toku svih događaja i zbivanja. Sjećam se 
kako je među prijateljima raspačavala naprednu literaturu 
i vodila marksističku propagandu. Kad je počela da pristiže 
i da se prevodi sovjetska i ostala literatura, odvela me kod 
knjižara koji je držao radnju ispod »Balkana«, kod poznatog 
restorana »Tri burenceta«, i rekla mu: »Evo, bilo kada gospođa 
da dođe, dajte joj što god ima novo, čim stigne iz Rusije.« Bili 
su to prevodi na srpskohrvatskom jeziku, a i razne brošurice 
na stranim jezicima. Knjižar je bio ljevičar i samo po vezi je 
izdavao knjige. 

— Najveću radost doživjela je početkom 1940. — sjeća se 
Safet Filiipović — kad je primljena u članstvo KFJ. Odmah me 
je našla i obavijestila. Oči su joj bile pune suza; nije mogla 
mnogo ni da govori. Stalno je ponavljala: »Ovo je moj naj- 
srećniji dan u životu!« Od pokojnog Vule Antića, s kojim sam 
zakratko bio partijski povezan, saznao sam da će Rada biti pri- 
cnljena, ali joj to nisam rekao. Otada pa sve do 1. maja 1941. 
Rada je aktivno radila u partijskoj ćeliji »SBOTlC«-a i sudje- 
lovala u legalnom životu ove organizacije. Sva se bila predala 
tom poslu. Kao i u Banjaluci u školi, tako i svom radu u usta«- 
novi, u Savezu, nije posvećivala neke naročite pažnje. Dobijao 
se utisak da bi željela samo partijski da radi. Stalno je čitala 
marksističku literaturu, razne partijske materijale, proglase 
CK KPJ i PK Srbije, i nastojala da ih što temeljitije prouči. 
Cesto smo neke stvari zajedno prorađivali, diskutovali o sta- 
vovima, o liniji KPJ u onom bumom predvečerju drugog svjet- 
skog rata. Za svaki partijski ili neki drugi sastanak Rada bi 
se pripremala i stalno nešto zapitkivala. Govorila je: »Hoću, 
kad na sastanak idem, da su mi stvari jasne, da i ja mogu 
diskutovati.« 

— Pljuštala je novembarska kiša kada smo po dubokom 
seoskom blatu stigli do kuće Radinih roditelja u Srpcu — priča %^^ Slobođanka Gajić. — Tu sam 1938. sa svojim drugom bila na 
odmoru kod rođaka, pa smo mogli posetiti i Radu. Za mene je 
to bio prvi susret sa njom, ali nezaboravan: neposredan i pri- 
jatan kontakt! Primila nas je u kuhinji gde smo sedeći na se- 
čiji dugo razgovarali. Sva treperava, o svakoj stvari je pričala 
s oduševljenjem, svetlih očiju, i unosila se u ono što govori; 
Njena glatka kosa, muška košuljica i džemperić delovali su 
skromno ali vrlo uredno. Zanimala se za drugove i žalila se na 
dosadu ... 

Kad sam se septembra 1939. zaposlila u Savezu nabavi jač- 
kih zadruga,^^) zatekla sam tamo i Radu. Radila je kao služ- 
benik knjigovodstva na prvom katu, a ja na četvrtom u »Za- 
družnom osiguranju«. Partija je u to vreme bila naročito aktiv- 
na u organizovanju marksističkih kružoka. Lično je »obrađi- 
van« svaki pojedinac. Kod nas su kružokom rukovodili Rada 
i drug Habuš. Sastajali smo se u njenom stanu u Krunskoj 
ulici, obično nas pet, šest, jer zbog stroge konspiracije nasto- 
jalo se da kružoci budu što manji. Izučavali smo Istoriju 
SKPb. Najviše je od svih nas znala i čitala. Imala je i šire lite- 
rature. Trudila se da bude spremna za svaki sastanak. Pret- 
hodno bi po nekoliko puta proradila materijal i tako nam 
pomagala da ga i mi savladamo. Skromna, nikad se u mišljenju 
nije nametala. Dugo se na kružocima ostajalo; po dva, dva i po 
sata. Za to vreme Rada je u svojoj skromnoj, a opet lepo ure-? 
đenoj, garsonjeri stvarala izvanrednu atmosferu, prijateljsku 
i drugarsku; čak nam je kafu kuvala na plinskom rešou. Sama 
je ovde pripremala jelo sebi i sestri, jer je bila nežna zdravlja 
i osetljiva na ishranu. Do »Treće glave« smo došli. Menjali smo 
dane sastanaka dok se najzad, sticajem okolnosti i novih bur- 
nih događaja, sve nije izmenilo. 

Teška ekonomska kriza zahvatila je četrdesete godine čita- 
vu zemlju. Politička situacija bila je do krajnosti zaoštrena i 
napeta. Partija je organizovala niz štrajkova sa zahtevom za 
poboljšanje života, za povišicu plate u srazmeri sa porastom 
skupoće, za demokratizaciju zemlje; mobilisala je mase u borbu 
protiv sve veće fašističke opasnosti, za slobodu i nezavisnost. 
Najveći štraj činovnika organizovao je 14. decembra »SBOTlC« 
— sindikat privatnih nameštenika. U štrajkačkom odboru bila 
je i Rada. Ona je inače tiho, neposredno i nenametljivo, ali ") Savez nabavljačkih zadruga državnih službenika. 
390 veoma intenzivno, radila i u organi2ovanje štrajka uložila sav 
svoj žar i pregalaštvo. Morala je to činiti nekad i u radnom 
vremenu, a drugovi su svršavali njene poslove kako se ne bi 
osetilo da je nema. U celokupnom radu i životu naše ustanove 
ona se itekako osećala, prosto je zračila. Svi su je znali. Vrlo 
brzo je uspostavljala kontakt sa ljudima. Iz onoga što mi je 
pričala o svojoj porodici, vidim da je imala vrlo lep, intiman 
i prijateljski kontakt s ocem koji za njen rad nije pitao, ali je 
mnogo toga znao i razumevao. Veoma je voleo i cenio svoju 
kćer. Bio je njen prećutni saveznik, roditelj koji razume ideje 
svoga deteta. Zbog njene borbenosti i političke aktivnosti uvek 
ju je oslovljavao »sine moj«. Naročito mi je ostala u pameti 
kao devojka puna elana, koja sagoreva na poslu. Kad god smo 
diskutovali ili raspravljali o bilo čemu, ona se isticala zrelošću 
i poznavanjem stvari, unoseći u svoje izlaganje sav žar i tem- 
perament svoje mladosti i onaj nemirni, buntovnički duh 
Krajine. 

Iako nas nisu mogli pomoći najaktivniji i politički idejno 
najjači drugovi, revizori, jer su bili na terenu, štrajk je uspeo. 
Bilo je među nama vrlo dobrih kadrova: Klajn, Sava Drljević, 
Jovo Terić, inženjer Zižić . . . Pripreme su bile sjajno sprove-r 
dene. Kao da gledam Radu kako se s jednom grupom drugova 
penje od sprata do sprata, kako prolaze redom kroz sva pde- 
lenja i pozivaju nas. Neumorno su objašnjavali da ranije po- 
stavljeni zahtevi za povišicu plate nisu usvojeni i da se mora 
pribeći novim zahtevima putem štrajka. Očekivali smo ih i, 
kako su nailazili, napuštali smo posao i silazili dole u hol 
zgrade gde je jedna drugarica držala govor, izlagala nam plan 
ove velike akcije. Odatle smo otišli u sindikat — staru zgradu 
u centru Beograda do palate »Albanija«, gde je bilo sedište 
»SBOTlC«-a. Tu smo se dogovorili da od štrajka nećemo odu- 
stati po cenu gubljenja zaposlenja. Opet se govorilo o politič- 
koj situaciji, o ulozi radničke klase u društvu . . . Rada je rezo- 
novala pametno i trezveno, sa puno odlučnosti. Odatle smo izi- 
šli na ulice i puni oduševljenja po ciči-zimi demonstrirali. Po- 
licija nas je ganjala pendrecima, bežali smo i uvlačili se u 
kaipije. Naša manifestacija je rasturena. Policija je pohapsila 
najistaknutije štrajkače za koje je smatrala da su organizatori, 
a ostali štrajkači izbačeni su sa posla. I Rada je uhapšena. Po^ 
sle ovoga nisam je viđala; zabranjeno mi je da se sastajem sa učesnicima štrajka, jer je u mom stanu bila pokrajinska par* 
tijska tehnika, a policiju nismo ničim smeli navesti na trag. 
Tada smo se svi rasturili kojekuda da bi se tek posle oslo- 
bođenja vratili u našu ustanovu i prebrojali se: među nama 
pialobrojnima Rade više nije bilo. 

Zbog svog političkog rada imala je neprilika i u službi. 
Odlukom Poslovnog fonda odbora od 22. X 1940. kažnjena je 
pismenim ukorom. 

Za vrijeme velikog štrajka u Savezu činovničkih zadruga 
r— kaže Safet Filipović — bila je stalno po raznim sastancima 
među drugovima iz ustanove. Štrajk je uspio, ali su se prego- 
vori otegU. Jednog dana agenti su je našli u prostorijama 
»SBOTlC«-a i uhapsili. U zatvoru je ostala desetak dana i na 
intervenciju dr Branka Cubrilovića, tadašnjeg ministra poljo- 
privrede, puštena je na slobodu. »Pričala nam je — sjeća se 
Mara Mitrov — da joj je otac pomogao preko svojih veza da 
izađe iz zatvora. Otac je bio tolerantan u to vrijeme; nije bio 
zagrijan za našu stranu, ali je šutio i pomagao. Dolazio je kod 
Rade u stan i sa njom i njenim drugovima diskutirao. Bio se 
sa svim pomirio. Sjećam se kako nam je Rada govorila: »Stari 
je divan, on pomaže . . .« 

— Jednom u povjerenju — sjeća se prota Đorđe — moj 
prijatelj Savo Delić mi reče: »Bojim se da će ti Radu zatvo- 
riti . . . Stalno se druži sa onima, tamo . . . Smatrao sam za duž- 
nost da te upozorim, da je to danas suviše riskantno.« Kad sam 
sa Radom o tome govorio, uzvratila mi je: »Ne brini ti ni- 
šta . . .« U decembru dobijem telegram od kćerke Ljube: »Rada 
u zatvoru!« Odmah krenem u Beograd pa kod Cubre i pitam ga 
šta je na stvari. »Eto, što si ti čuo i ja sam! Nego, hajde kod 
Upravnika grada . . .« Odem i nađem Upravnikovog zamjenika 
Dragog Jovanovića. Uh, što me taj čovjek strašno dočekao . . . 
Valjda zato što sam bio senator?! »Sramota je da su djeca naj- 
istaknutijih roditelja protiv današnjice!« predbacio mi je on, 
spomenuvši i moju Radu i sinove Ivana Ribara. Vratim se 
opet Cubri. »Sta da radim?« pitam ga. On tad zovne Uprav- 
nika grada g. Drinčića, a ovaj upravnika zatvora. Molio sam ga 
da je pusti i, zbilja, on mi odmah dade cedulju. Odveli su me 
u kaznionu, poznatu beogradsku Glavnjaču. Poslije čekanja 
kod šefa odjeljenja, dođe Rada. SB2 »Ja, tata, neću sama napolje! Ako će svi, u redu, ako ne, 
Jieću ni ja sama van« bile su joj prve riječi. Sta sam mogao, 
<iam joj obećanje i povedem je sa sobom. Najprije napišem pi- 
smo Cubri, a zatim kao senator odem sa jednom deputacijom 
i pronađem roditelje zatvorenih drugova, pa smo svi išli Lazici 
Markoviću, ministru pravde. Lazo nas je vrlo fino primio i 
saslušao, ali . . . »Nemoćan sam — veli — otiđite Predsjedniku 
Cvetkoviću . . . Samo vi ajte, ja ću udesiti . . .« Tamo primljen 
nisam bio. I bez toga, u roku od četiri-pet dana pušteni su i 
•ostali uhaipšenici. 

Davao sam joj novac za izdržavanje i za njene najnužnije 
potrebe, ali ona nije nikad ništa od mene tražila. Znam da je 
itrajkačima davala pomoć . . . 

— Pošto je izgubila službu — sjeća se Safet Filipović — 
roditelji su nastojali da se Rada vrati u Glogovac, ali ona je 
bila strahovito uporna da to ne učini. Govorila je: »Sta ću na 
selu, pogotovo sada kad ssim se uklopila u rad. Ostaću ovdje, 
nekako će se živjeti, a možda vremenom i neki posao dobiti.« 
Ona i mlađa joj sestra, zubotehničarka Ljuba, skupa su sta- 
novale. Tako je ostala i produžila da radi. Pod rukovodstvom 
druga Tempa — Svetozara Vukmanovića, služila je kao veza 
između CK KPJ i PK Crne Gore; nekoliko puta prenosila je 
ilegalni partijski materijal u Nikšić. Bile su to prilične koli- 
čine materijala; kofere nije mogla sama ni da nosi nego bi me 
zamolila da ih skupa prenesemo do stanice u voz. Vraćala se 
jako zadovoljna što je posao dobro obavila i pominjala do u 
detalje sve zgode i nezgode na putu, razgovore u Nikšiću . . . 

Došao je 27. mart 1941, njena posljednja akcija u Beo- 
gradu. Poslije šestog aprila i bombardovanja prijestonice, 
kratko je boravila u Banjaluci i apet se vratila. Beograd je 
napustila sumorna, kao što su bili sumorni i prvi dani okupa- 
cije. Na voz se išlo u Zemun. Zajedno smo se odvezli fijakerom, 
jer smo ponijeli i stvari. Putem je stalno okretala glavu i s pu- 
no tuge u očima i glasu, govorila: »Da li ćemo se ikad u njega 
vratiti?« Razaranje Beograda i opšte rasulo učinilo je na nju 
jak utisak, ali nije postala malodušna; imala je vjeru u KPJ 
i narod. Jedva smo se sa stvarima ugurali u voz; gužve stra- 
šne, svuda, i na stanicama i u vozu. U Bos. Gradiški, pri po- 
lasku autobusa za Banjaluku, imao sam incident sa jednim reakcionarom koga sam otprije poznavao, a koji je postao* 
ustaški agent. Svi putnici su ušli u autobus i sjeli. Onda je 
došao ovaj ustaški agent i počeo vikati: »Ko je Srbin neka 
izlazi, da ostali sjednu, pa ako za njih ostane još mjesta neka 
idu pozadi.« Naklapao je još mnogo što-šta. Između mene i nje-^ 
ga došlo je do prepirke i galame, i ja sam na kraju završio u 
zatvoru. Tu sam proveo cijeli dan. Našao sam tamo priličan 
broj uhapšenih građana Gradiške, Srba i muslimana. U među- 
vremenu sam vođen u Srez na saslušanje. Slučaj je htio da je 
u neke svatove došla grupa Banjalučana; čuli su da sam u 
zatvoru i nekako su izdejstvovali kod kotarskog predstojnika 
da me pusti. Kod autobuske stanice zatekao sam Radu. »Sto« 
nisi otputovala?« bile su mi prve riječi. »Nisam mogla, čekala 
sam da vidim šta će s tobom biti.'< Već se počelo smrkavati kad 
smo sjeli u autobus, sada bez ustaškog redoslijeda, i došli u 
Banjaluku; bilo je tačno prvog maja. Rada se odmah uključila 
u rad banjalučke partijske organizacije. U gradu smo se, pod 
strogo ilegalnim uslovima života i rada, viđali sve do 22. juna, 
dana napada fašističke Njemačke na SSSR. 

— Za mene je bila oličenje žene-borca, koju zbog napred- 
nog stava izbacuju iz škole, koju ipolicija proganja jer je »ne- 
zgodna« za postojeći režim — kaže Lela Filipović. — Sve je to 
učinilo da moja mašta od nje stvori idealan lik žene. Po meni, 
ona je bila neobično snažna i otporna figura Kako sam se 
iznenadila kad sam je vidjela! Bilo je to 1940. u Beogradu kod 
mojih rođaka, gdje se sklonila od hapšenja. U sobi sam zatekla 
nježnu, kratko podšišanu djevojku u haljini s crveno-crnim 
prugama. Prepoznala sam je po fotografijama. Odmah sam za- 
pazila njene blage, umne oči. Isticale su se na cijelom licu. 
Raspitivala se o Banjaluci, sve ju je interesovalo. Mislim, bila 
je tada zaposlena u prodavnici »Soko« blizu »Politike«. Bila je 
dugogodišnja intimna drugarica Safeta Filipovića, pastorka 
moje majke, i utoliko je moje zanimanje za nju bilo veće. 

Početkom juna Safeta je neprestano tražila policija. Za 
njim je nastala prava hajka. Krio se u naselju »Potok« neko- 
liko ulica dalje od nas. Tamo sam mu nosila hranu i razna 
obavještenja. Agenti su nas stalno uznemiravali; iz dana u dan 
sve su nam pretresali i pregledali od tavana do podruma. Sva-> 
kog dana kuća je bila opkoljena. A zatim nedjelju dana uopšte 394 iiiisu dolazili. Jedne noći Safet je osjetio da nije siguran na 
starome mjestu i još istu noć se vratio kući preko bašta. Mama 
ga je smjestila na tavan. Iz velikog sanduka istresla je vimu 
i sklonila ga tu, za svaki slučaj, dok mu se ne osigura novi 
smještaj. 

Sutradan u zoru došla je Rada i popela se gore k njemu; 
Ali, već u rano jutro, opet su se pojavili agenti i tražili da 
pretresu stan. Sjećam se: otac je i dalje mirno sjedio, a mama, 
sačuvavši prisebnost, pošla je sa njima od sobe do sobe. »Izvo- 
lite« govorila je otvarajući im čak i vrata od nusprostorija. 
Kad su stigli do tavanskih stepenica, sasvim mimo i glasno je 
kazala da čuju i oni gore: »Izvolite, izvolite i na tavan, pogle-« 
dajte . . .« Svi mi, dole, bili smo nervno skrhani. A gore, jedna 
od njih sakrilo se u vimu a drugo stalo iza grede, kako u slu-^ 
čaju otkrivanja ne bi obadvoje stradali. Agenti su trenutak 
premišljali, a zatim se okrenuli i izašli. Rada je odmah napu* 
stila kuću, a Safet je opet promijenio stan. Znam da je sa njim 
često dijelila sve opasnosti ilegalnog rada. Juna mjeseca Safet 
je ipak uhvaćen, u Ključu, i odveden u logor. Otada je Rada 
često k nama dolazila, obučena u zar, ručala sa nama, sjedila . . . 
Kod nas je prenijela neke stvari i namirnice što je na brzinu 
uspjela da spase iz svoje kuće, pošto su joj roditelji deportovani 
u Srbiju, a kuća zapečaćena. Sklonila je kod nas i radio-aparat. 
Dala nam je i nešto literature, sjećam se, i roman »Kako se 
kalio čelik«, napomenuvši da pročitamo brzo jer knjiga mora 
ići dalje. 

Kao manje kompromitovana, odlazila sam Safetu u logor 
Jastrebarsko i Danicu. Uvijek kada bih se spremala u posjetu^ 
Rada mi je dolazila sva brižna i donosila za Safeta pakete i 
usmene poruke. Docnije sam i ja odlazila u njen stan, bilo da 
me je sama pozivala ili su me do nje slali drugovi. Stanovala 
je u starobosanskoj kući kod radnika Hikmeta blizu Crne kuće. 

Uoči svog odlaska u partizane, došla nam je da se pozdra- 
vimo. Zovnula sam je u sobu i, da mama ne čuje, zamolila da 
i ja pođem. »Nemoj biti luda — usprotivila se ona — ostani! 
Bićeš potrebna i ovdje ... Mi ćemo već u jesen osloboditi Ba- 
njaluku!« Kasnije mi je bilo neobično krivo što nisam sa njom 
krenula. Pokazalo se da nema bogzna šta od odjeće, da se za 
šumu nije naročito pripremila. Moja sestra je imala kompletnu 
skijašku opremu, bila je iste veličine kao i Rada, pa je nastala isprobavanje. Konačno se ispred nas prošetala u vindjakni i 
novim smeđim »španericama«. »Još ću biti elegantna u šumic 
smijala se. 

— Desetog jula, po prilici oko šest sati — sjeća se Radin 
otac — u stan mi dođe Bećir Galijašević, moj drug iz stranke^ 
i na brzinu nam reče da će nas još večeras obići ustaška komi-* 
^ija, da se sipremlmo i da možemo ponijeti samo pedeset kila 
stvari. Svi smo bili na okupu, jer iza šest sati Srbi nisu smjeli 
da izlaze van. Upravo smo dovršavali večeru. Kad je Bećir 
otišao. Rada je neko vrijeme ćutala, a onda se naglo diže ođ 
stola i reče: »Tata, ja neću ovdje ostati ... Za mene ne brini 
Idem, javiću se.« Poljubila se sa svima i izašla u noć. Samo je 
u otvorenim vratima zastala i uzdahnula: »E, moja mila znaj* 
ko!« Došla je komisija i nas su odveli. Ja sam zatvoren u Ka-^ 
stel-tvrđavu. Sutradan mi je kći Nevenka, koja se bila udala^ 
donijela ručak i došapnula: »Ne brini, ona je bila kod mene, a 
sad je kod Vahide Maglajlić. U žaru je.« 

Jedanaestog jula uveče deportovani smo preko Capraga u 
Aranđelovac u Srbiju: nas oboje starih. Ljuba, Nevenka i zet 
Imao sam prilično novca i prije polaska sam dao kćeri Ne^ 
venki da ga negdje skloni. Rada je znala za taj novac i, mislim^ 
utrošen je za šumu. Kuća je zapečaćena. Ipak, Rada se noću 
heopaženo provlačila u stan kroz prozorčič od klozeta. Otuda je 
Uspjela da iznese gotovo svu tekstilnu robu; imali smo mnogo 
i muškog i ženskog veša, posteljnog rublja . . . Ona je sve pre- 
nijela kod Vahide Maglajlić, a odatle su snabdijevani parti- 
zani. Zadnje pismo poslala nam je decembra 1941. iz Srpske 
Jasenice, srez Bosanska Krupa. Pisala je da joj je dobro, da 
žali što i mi nismo tamo, i opisivala nam život u partizanima. 

Kad je došla sloboda, i mi se vratili kući, umjesto Rade našao 
sam samo njezine knjige. Mnogo knjiga! I to sasvim slučajno: 
popeo sam se na tavan da uzmem svoje crkvene knjige, koje 
sam ostavio u nekom sanduku. U jednom rogu-gredi, prekri- 
vena paučinom i prašinom, ležala je veća količina čisto komu- 
nističke litografisane literature o kojoj pojma nisam imao, a 
koju je Rada tamo davno sakrila. 

— Kao skojevka s Radom sam često po zadatku odlazila u 
razne banjalučke mahale, krajem proljeća i početkom ljeta 396 1941. — priča Zumra Cejvan. — Ali, najbolje se sjećam krat- 
kog sastanka u Gornjem Seheru kod mosta, u kući Ahmetai^ 
radnika duhanske tvornice. Našle smo se ranije i skupa otišle. 
U Seheru se ujpravo krila nekolicina vojnika bivše jugoslaven- 
ske vojske u rasulu, jer su im donedavno oko grada bili polo^ 
žaji. Domaćica nas je na to upozorila i Rada je zbog toga 
skratila sastanak. Okupilo se desetak neukih žena, domaćica 
i radnica. Rada im je govorila šta sve fašizam donosi, o otporu 
okupatoru i o potrebi buđenja i okupljanja svih žena. Na 
kraju smo se dogovorile da se održi još ovakvih sastanaka. 

Dok smo se vraćale drvoredom divljih kestenova. Radu je 
zanimalo šta ja mislim o tom skupu i šta sam sve zapazila. 
Obje smo bile oduševljene omladinkom Grozdom Bilanović, 
koja je, netremice gledajući Radu, prosto gutala svaku njenu 
riječ i postavljala joj bezbroj pitanja. Pridobiti ma i jednog no^ 
vog simpatizera, za Radu je predstavljalo veliku vrijednost. 
Govorila mi je kako komunisti moraju brižljivo pripremati 
ljude za otpor. Otada sam je samo povremeno viđala; nestajala 
je i opet se pojavljivala, uvijek u žaru. 

Ne samo mene, sve nas koji smo je poznavali, osvojila je 
svojom ljupkom pojavom i izuzetnim prefinjenim načinom 
ophođenja. Pa i izgled! Sjećam se onih njenih finih ruku i 
vrata — kao izvajanog. Podsjećala one na umjetničke figurice 
od »porculana. 

Pred rat, kada smo ja i ostala banjalučka omladina, ne 
razumijevajući još suštinu i ciljeve komunista, gledali i na 
spoljašnjost ljudi. Rađa nas je privukla i svojom čistoćom, svo- 
jom urednošću. Režimska propaganda nam je punila uši pred- 
stavljajući naročito lik žene-komuniste kao zapuštenu, traljavu 
i grubu muškobanju. Ona je, međutim, bila oličenje i živi pri- 
mjer nečeg sasvim suprotnog. Nježna, blaga, mila! Sva je odi- 
sala dobrotom, toplinom i staloženošću. A bila je to istovre- 
meno energična priroda. Jak duh! Za nas je to mnogo, mnogo 
značilo. Sjećam se, kada je za okupacije već morala da hoda u 
žaru, bilo joj je stalo da zar bude lijep i da obuje lijepe cipele. 
Prije izlaska na ulicu, po nekoliko puta bi se ogledala, da vidi 
pristaje li joj sve dobro. Zapazila sam kako se uopšte ne plaši 
da će je agenti prepoznati. U novoj odjeći se vrlo brzo snašla 
i vješto kretala. < ^^k-v ■i Prema ljudima se odnosila sa mnogo takta: Umjela nas je 
,kritikovati oprezno i mimo, vodeći računa o raznolikim navi- 
kama i odgoju gradske omladine. Mnoge banjalučke žeiie i 
omladinke prišle su komunistima privučene Radinim ličnim 
osobinama. 

Septembra 1942, iza jedne od kozarskih ofanziva, ponova 
isaon srela Radu na slobodnoj teritoriji Podgrmeča. Tu u Dru- 
goj krajiškoj brigadi našla sam mnogo poznanika, među njima 
i Vahidu Maglajlić. Vahida me odvela u Okružni komitet; Rada 
je tih dana bila na terenu, a kad se vratila, oduševila se mojim 
dolaskom. Raspitivala se za Banjaluku, za rad i drugove koji 
su tamo ostali. Posebno ju je zanimalo kako sam se prebacila 
u šumu. U sjedištu OK imala je krasnu sobicu, sličnu kutijicL 
Drugovi iz »Tehnike«, slikarka Nada Novaković i drugi, izma- 
Ijali su joj po zidovima slike. I ta sobica je dokaz koliko su je 
ljudi voljeli. U istom krevetu smo spavale oko mjesec dana. 
Bila sam slabo obučena i Rada mi je od svoje odjeće izdvojila 
crvenu kariranu bluzu, debelu suknju i tople čarape. Sve rjeđe 
sam je sretala, ali uvijek srdačnu, spremnu da strpljivo i sa 
razumijevanjem sasluša sve naše ispovijesti, i tužne i radosne. 
I danas o njoj razmišljam uvijek kada mislim na prave komu- 
niste, na heroje naše revolucije koji su sav svoj život vezali 
za ideju. 

— Godinama prije nego smo se upoznale, poznavala sam 
Radu — priča Dušanka Kovačević. — Prolazila je svaki dan 
pokraj moje kuće ozbiljna crnomanjasta djevojka, đak trgo- 
vačke akademije. U skromnoj đačkoj kecelji sa bijelom krag- 
nom djelovala je čisto, ozbiljno i mirna Bilo je to vrijeme 
naših prvih saznanja o radničkom pokretu i komunistima. Krug 
.ljudi medu kojima se kretala, ulijevao mi je poštovanje, a ona 
mi je izgledala samostalna i sigurna sa svojim krupnim ozbilj- 
.nim očima i inteligentnim pogledom i licem. Nisam ni slutila 
da će naši životi biti snažno povezani u najokrutnijim danima 
i godinama borbe. 

Naš ponovni susret i formalno upoznavanje desilo se 1941. 
u Banjaluci. Bile smo u istoj partijskoj organizaciji. Sasvim 
srpontano, iz rada u pokretu, nikld je i jedno od najčvršćih pri- 
jateljstava koje sam imala u svome životu. Viđale smo se sva- 
kodnevno. Neprimjetno se u naše odnose ugradila prisnost mla- dih djevojaka povezanih zajedničkom borbom, povjerenjem i 
uzajamnim poštovanjem. U mnogo čemu smo se razlikovale: 
ona je bila realna, logična, sa zrelim i određenim stavovima u 
mnogim životnim pitanjima. Iskusna i odlučna. Meni je tada 
nedostajalo, i za rad i za svakodnevni život, mnogo više zrelosti 
i iskustva. Brzo sam se navikla da svoje misli i postupke pro- 
vjeravam kod Kade, sa povjerenjem koje se ima prema sestri 
i iskrenom prijatelju. Počela sam da razmišljam kako bi se 
Rada ponašala u ovoj ili onoj mojoj situaciji. A bilo je to 
vrijeme kad su na mlada pleća jedne generacije pale istorijske 
dužnosti i odgovornosti. 

Okupirana Banjaluka doživljavala je svoje prvo ratno lje- 
to: Prašljivim ulicama tutnje tenkovi i kamioni pimi njemač- 
kih vojnika. Uz paradni korak i njemačku himnu, u sred grada, 
jutrom se diže i uveče spušta njemačka zastava. Grupe Jevreja, 
obilježene žutom trakom, rade na raščišćavanju ruševina iza 
bombardovanja. Jevrejske žene pospremaju vojne logore Ni- 
jemaca i ustaša. Za okupatorske bezvrijedne marke njemački 
vojnici prazne trgovine. »Komesari« ustaške vlasti preuzimaju 
jevrejske radnje. Sve snage ustaške vlasti bačene su na orga- 
nizovanje policije i ustaških odreda. Napredni studenti i đaci 
rade na cestama pod ustaškom stražom. Vrbas nosi Iješeve 
mučki pobijenih srpskih seljaka; djeca preplašeno bježe sa 
obala u čijim vrbacima se zapliću unakaženi mrtvaci. 

U banjalučkoj policiji nalazi se provjereni kadar agenata. 
Oni isti, koji su u ime kraljevske Jugoslavije progonili komu- 
niste i druge napredne građane, sada to čine u ime Pavelića i 
»Velike Hrvatske«. Brižljivo čuvani spiskovi komunista i nji- 
hovih simpatizera preuzeti su kao dragocjeno blago iz arhive 
stare Jugoslavije. Od opšte propagande protiv Jevreja, Srba 
i komunista prešlo se na organizovanije istrebljivanje i progon. 
Vozovi su odnosili protjerane Srbe i Jevreje, a njihovo ubija- 
nje kršilo je svaki otpor i nadu preostalih. Progon komunista 
jL njihovih simpatizera nije išao lako! Pripremljeni za događaje, 
Jiomunisti su na udarce odgovarali organizovanom borbom i 
otporom. Broj komunista na ulicama grada smanjivao se, sve 
više ih je odlazilo u ilegalnost. U junu 1941. najveći broj kom- 
promitovanih i policiji poznatih komimista već se nalazilo u 
raznim dijelovima Krajine zbog organizovanja ustanka. Rada i ja smo kao članovi Mjesnog komiteta KPJ ostale tt 
Banjaluci; skrivale smo se u raznim kućama, a po gradu se- 
kretale u žaru . . . Prije prelaska u ilegalnost Rada je živjela sa 
porodicom: majkom, ocem i dvije sestre. Jedne noći iznenadile 
su ih ustaše. Jutro ih je našlo na banjalučkom polju sa malim 
zavežljajima, sa onoliko stvari koliko su mogli u rukama da 
ponesu. Bila je to grupa uplašenih, nesrećnih ljudi kojima je 
preko noći otet krov nad glavom, sigurnost i pravo da žive 
tamo gdje su rođeni. Rada je u toj grupi provela jedno prije 
podne. Iskoristila je dolazak građana kojima je dozvoljeno da 
se oproste sa rođacima, pa je i ona otišla da vidi roditelje i 
sestre. Cesto mi je pričala o toj noći: o dolasku ustaša, o drža- 
nju pojedinih ljudi i porodica u logoru . . . Bila je ogorčena na 
ponašanje nekih ljudi koji su pokušavali da se dodvore usta^ 
sama, da bi se po svaku cijenu izvukli, na sebičnost bogatih 
pojedinaca koji ni u tim momentima, kada se radilo o životu,, 
nisu mogli da prežale nakit i skupocjeni namještaj i koji su se 
brecali na siromašne »da je njima lako, jer tako i tako ništa 
nemaju«. 

Započeo je naš zajednički život beskućnika: dani prove« 
deni u njivama kukuruza na periferiji grada, hodanje u žaru 
po mahalama, neizvjesnost što nas je morila ako do policijskog 
časa ne bismo imale kakvo-takvo sklonište. O našem smještaju 
brinula se najviše Vahida Maglajlić. S nevjerovatnom snalaž- 
Ijivošću rješavala je pitanje ilegalnih stanova, ne samo za nas 
nego i za niz drugova koje je tražila policija. 

Naš rad se sastojao u stvaranju partijskih i skojevskih 
organizacija širom grada; sa njima smo održavale sastanke 
zbog prikupljanja oružja, sanitetskog materijala, otpremanja 
ljudi u partizane i veza s partijskim rukovodstvom na ustanič- 
koj teritoriji. Proglas CK KPJ — poziv na ustanak, ovdje nas 
je zatekao. Trebalo je organizovati odrede, spremne za diver- 
zantske akcije i odlazak u partizane. Rada je organizovala sa- 
nitetski kurs za grupu skojevki, pa smo i mi učile osnovna 
o njezi ranjenika. Banjaluka se dizala na ustanak. Njeni naj- 
bolji kadrovi već su držali oružje u rukama. U noći su odje- 
kivali pucnji . . . Kao teški udarac primila je napredna Banja- 
luka hapšenje Ivice Mažara. Bio je sekretar Oblasnog komi- 
teta SKOJ-a za Bos. krajinu, poznat i omiljen među banja-* 
lučkom naprednom omladinom. Bio je prva žrtva iz redova 400 komunističke omladine. Ustaše se nisu usudile da ga strije- 
ljaju u rodnom gradu; sproveli su ga u Glinu i tamo ubili. U 
zatvorima su ležale stotine talaca. Počinjale su godine koncen- 
tracionih logora, mučenja u policiji, godine gladi i nesigurnostL 
Sve veći broj građana vezao je svoje nade za krajiške planine 
u koje su sa oružjem odlazila njihova djeca. 

Rada je baš tih dana rasla u mojim očima: inicijativom, 
sigurnošću i strpljenjem. Bavila se najraznovrsnijim poslovi- 
ma, sitnim i krupnim problemima: Učila je da vezuje peču 
i korača u žaru, brinula se o partizanskim porodicama, vodila 
razgovore sa simpatizerima, primala pojedince u članstvo 
Partije . . . 

Bilo je sve teže živjeti i raditi u gradu gdje su nas dobro 
poznavali, sve teže pronaliziti stan. Dva-tri puta smo prenoćile 
u njivama, jer su porodice kod kojih smo mogle da stanujemo 
bile izložene premetačinama i nadzoru policije. Početkom sep- 
tembra boravile smo u maloj prizemnoj kućici Muharema Ali- 
jagića, poslužitelja u Šumskoj upravi. Njegova žena Temka bila 
je prema nama neobično pažljiva. Po čitav dan je boravila na 
maloj livadi, naoko zabavljena oko krave, a u stvari budno 
je pratila sve što se događa na ulici i obavještavala nas o kre- 
tanju policije i ostalom. Tih dana Muharema je, kao kurira, 
drug Đuro Pucar poslao u oslobođeni Drvar i Grahovo. Vratio 
se ubrzo, sav oduševljen. Donio je nekoliko letaka i saopštenja 
POB-a,^^) između ostalog i tekst partizanske zakletve. U kob- 
noj tišmi besane noći, prekidanoj štektanjem mitraljeza i te- 
škim koracima policijskih patrola, u siromašnoj kućici s miri- 
som vlage i zemlje, naučile smo Rada i ja zakletvu slobode: 
»Zaklinjom se svojom čašću, i čašću svoga naroda, da neću 
ispustiti iz ruku oružje . . .« 

— Radu sam prvi put vidjela jula 1941. u Banjaluci, gdje 
sam po nalogu druga Starog bila raspoređena na partijski rad 
— ispričala je Zaga Umičević. — Ona i Dušanka Kovačevič, 
dotadašnji članovi MK KPJ, nisu više smjele tame da se za- 
državaju; obje su kao Banjalučanke bile poznate građanima a 
uz to već i kompromitovane kao politički radnici. Trebalo je 
da me »uvedu« u rad. Sastanak je održan u toku prijepodneva 
na Hisetima, kod jednog našeg simpatizera. Došle su u odre- ^^ Partizanskog obavještajnog biroa. 
26 — 2ene heroji ^^^ đeno vrijeme, obje pokrivene žarom, obje mlade, vedre i na- 
smijane. O Dušanki sam već slušala. Još u srednjoj školi se 
isticala revolucionarnim radom. O Radi nisam mnogo znala. 
Već pri prvom susretu impresionirao me njen pogled: mek, 
povjerljiv, a istovremeno ozbiljan. Te krupne crne oči bile su 
vrlo izražajne na blijedom licu. 

Obje su se trudile da mi što bolje objasne situaciju u gra- 
du, da me upozore na eventualne opasnosti i upute na naše 
ljude: prvenstveno Vahidu Maglajlić, Zumru Cejvan, Mišu 
Stupara, Rahmiju Kadenića, Zdravu Kordu i mnoge druge. 
Rada mi je, sjećam se, objašnjavala do koje mjere je nužna 
konsipiracija. »Neka što manje ljudi bude upoznato s određenim 
/planovima i akcijama — savjetovala mi je — jer ako već neko 
mora da padne neka ih bude što manje. Pokret se širi i postaje 
sve masovniji. Simpatizera ima mnogo Eto, Dušanka i ja kre- 
tale smo se gotovo slobodno.« Bile su pune optimizma, vidljivo 
obradovane što će otići na slobodnu teritoriju. A u isti mah, 
nastojale su da mi nekako indirektno kažu kako taj život u 
koji ulazim, i pored svih svojih opasnosti, ima i privlačnosti. 
' Doznala sam i za pojedinosti njihovog ilegalnog života. Govo- 
rile su mi prisno i toplo o svemu što su smatrale da treba reći. 
A zatim su otišle, da ih više ne sretnem u okupiranoj Banja- 
luci. Iza sebe su ostavile dah vedrine, vjere i mladalačkog 
optimizma. U SUSRET NOVIM BORBAMA 

— Pozvao nas je drug Stari — sjeća se Dušanka Kova- 
čević — i saopštio nam da treba da idemo na oslobođenu teri- 
toriju Drvara. Koliko god je bila velika naša radost toliko 
smo se osjećale nelagodno; kao da idemo »na gotovo <. Naša 
predstava o slobodnoj teritoriji bila je maglovita, pomalo ro- 
mantična. Odlazak su nam organizovali Vahida Maglajlić i 
Muharem. Išle smo vozom do Prijedora, obje u žarovima. Radu 
je vodio obućar Sandor, kao svoju sestru a mene Muharem. 

— Krajem ljeta 1941. radila sam u Prijedoru kao učite- 
ljica — priča Dušanka Stišović. — Nijemci i ustaše naveliko su 
»utvrđivali svoju vlast«. Zbog ustaških divljanja partijska or- 
nizacija je naše drugove ilegalce često ipovremeno smještala kod 

402 naprednijih porodica ili nekompromitovanih aktivista, pa i kod 
onih koji su bili u srodstvu sa folksdojčerima, a gdje su oku- 
patori za svoje oficire iznajmljivali ili rekvirirali jednu od 
dvije sobe. Nijemci tada još nisu ni sanjali da bi se neko od 
komunista usudio nastaniti u njihovoj blizini, čak u istom sta- 
nu! A ustaše su se ustručavale da vrše racije tamo gdje je 
smještena vojska njihovog pokrovitelja Hitlera. Takav slučaj 
je bio i sa kućom Dare Gašlć. Muharem Suljanović^^) je bio 
službenik kod Gašica i tu kuću je koristio za smještaj ilegalaca, 
a kako se Darin pastorak uoči rata oženio kćerkom folksdoj- 
čera, to je Muharemu dobro kamuflirao rad. 

Jednom sam hitno pozvana u kuću Dare Gašić. Kod nje 
sam zatekla oca njene snahe, poznatog kulturbundovca Rajsa. 
U njegovom prisustvu, naravno, nisam smjela da pitam zbog 
čega me zovu nego sam sjedila kao na iglama i nestrpljivo oče- 
kivala da on ode. Ali, vrijeme je prolazilo, kafu smo odavno 
popili, a on je još uvijek sjedio. Naposljetku sam uvidjela da 
se nema kud, digla sam se i pošla kući. Dara je izašla za mnom 
da me isprati. Na stepeništu ona me naglo povuče u siporedni 
kraj hodnika i bez riječi me ugura u jednu sobu i povede do 
ormara. Iza ormara sjedila je Rada Vranješević. Dara je mo- 
rala odmah da se nađe kraj »prijatelja«, a Rada mi na br- 
zinu ispriča kako je sa Dušankom Kovačević ilegalno stigla 
iz Banjaluke i da moraju što prije da se prebace preko rijeke 
Sane na teren Podgrmeča. Reče da su slabo obučene i zamoli 
me da im nešto toplo nabavim. Odmah sam otišla Sveti Vukiću 
— trgovcu i on mi je dao materijal od čega sam noću sašila 
suknje, bluze i drugo. Sutradan sam sve to predala Radi. Pi- 
tala me za novosti. Rekoh joj da su drugovi iz Kozarskog 
štaba tražili od mene plan Prijedorsko-novske šume. Taj plan 
sam dobila od oca, koji je tad služio u Šumskoj upravi, i ppslala 
ga po štabnom kuriru Medareviću. Bilo joj je drago da i moj 
otac pomaže patriote. Na brzinu smo se pozdravile. »DQbr,9.;se 
čuvaj! — posavjetovala me. — Nikome ništa ne govori; svuda 
iina neprijateljskih agenata«. 

— Septembra 1941. u kuću nam je došao Muhareni Sulja- 
nović — sjeća se Ivanka Gašić. — Meni i mojoj majci Dari re- 
kao je da očekuje dvije drugarice za kojima je .potjera. Odlu- ^') Sekretar MK KPJ u Prijedoru — kasnije provajjeiii i u Ze- 
nici, krajem rata, strijeljan. 26* čeno je da jedna stanuje kod Miče Vrhovac ili Mire Cikote, a 
druga u našoj kući, dok se ne uspostavi veza sa oslobođenom 
teritorijom. Muharem nas je upozorio da budemo jako oprezne 
jer ako bi te drugarice bile uhvaćene, otišli bi nam životi 
Jedno jutro Muharem nam je doveo drugaricu Vranješević. 
Preko dana bila je zatvorena u sobi, a uveče je sjedila skupa sa 
nama i razgovarala. Boravila je tu petnaestak dana. Tiha, 
skromna, puna ideala! Cesto nam je govorila o NOB-i, o fa- 
šizmu i slobodi, o lijepim danima koji će doći; da će onaj ko 
doživi dan oslobođenja biti veoma srećan, ali ona nije si- 
gurna da će ga doživjeti, pa ipak svjesno odlazi u borbu. Pi- 
tali amo je šta će da radi u partizanima i ona nam je objasnila 
da će organizovati žene i kako je potrebno da i žene sudjeluju 
u ratu i da ne smiju ostati izvan ovih događaja. 

Sutradan po njihovom dolasku i smještaju uhapšen je Mu- 
harem Suljanović, pa smo se uplašili provale. Ali Muharem je 
bio neobično čvrst; i pored zlostavljanja i mučenja ništa nije 
odao. U međuvremenu dužnost sekretara MK preuzela je Mira 
Cikota. Ubrzo nam je poručila da Rada treba da se slika za 
legitimaciju. Odmah su joj pronašli zar, neko je došao po nju 
i odveo je na slikanje, kroz nekoliko dana, kad su slike bile 
gotove, Mira me pozvala svojoj kući i saopštila mi da je veza 
uspostavljena: »Dušanka i Rada večeras treba da krenu za 
Grmeč. Dušanka će pred veče k vama doći...« Oko 18 sati 
došla je Mira noseći korpu sa žarovima. Dušanka i Rada su se 
obukle i ona im je objasnila plan prebacivanja: »Nedaleko Ga- 
šića kuće, pred zgradom Sekcije, čekaće vas jedna drugarica sa 
upaljenom cigaretom u ruci. Pođite za njom ... U Aleksandro- 
voj ulici čekaće vas Duško Brković i slijedite ga sve do rijeke 
Sane gdje vas očekuje čamac . . .« Upozorila ih je da se neda- 
leko Prijedora nalazi Zegerski most, čuva ga neprijateljska 
straža, i ako ih stražar zaustavi, da kažu kako su pošle do Ce- 
rića kuća u Miljakovce, upravo je bio ramazan. 

Kad se dobro smrklo, oko 21 sat, Mira mi reče da x>ogle- 
dam kroz prozor: u sjenci krošnjate lipe stajala je drugarica s 
upaljenom cigaretom. Sa Radom i Dušankom smo se pozdravile 
i zaželjele im srećan put. Pošto su već izašle. Mira me posla 
da ih neprimjetno pratim do stanice i vidim kako će stići da 
glavne ulice . . . 404 — Iz Prijedora smo sa kuririma krenule dalje za Podgr- 
meč — kaže Dušanka Kovačević. — Na izlazu iz grada trebalo 
je preći most na rječici Gomjenici. Ispod žarova smo nosile 
ruksake s odijelom, sanitetskim materijalom i nešto metaka. 
Pred nama na pedesetak metara išla je Nevenka Pucar, naoko 
bezbrižno pjevušeći. Zaustavila se kod stražara i s njim za- 
počela razgovor, zaklanjajući nas dok smo prolazile. U prvom 
selu skinule smo žarove i slobodne udahnule vazduh predve- 
čerja pun tišine i spokojstva. Svu noć smo pješačile kroz za- 
spala sela, nepoznate gajeve i šumarke, u susret novim bor- 
bama. 

Kukuruzne njive počele su žutjeti, a Grmeč je čas bio ve- 
dar i obasjan suncem, čas tonuo u plavičastu maglu rane jeseni. 
Nailazile smo na naše štabove, poluorganizovane partizanske 
odrede, na tek začete partijske organizacije . . . Naše snage su 
se iz Drvara povlačile pred nadmoćnijim snagama okupatora. 
Nekoliko dana smo se zadržale kod štaba Krajiškog odreda čiji 
je komandant bio Danko Mitrov. Tu smo stekle i prva poznan- 
stva sa ljudima Podgrmeča: porodicom Karića i Majkića iz 
Majkić Japre, Vulina iz Gudavca, Rašetama iz Potkalinja, Vej- 
novićima iz Ruiške i mnogim drugim. Rada je insistirala da 
noću čuvamo stražu kao i ostali partizani. Učile smo rukovati 
oružjem. Već smo počele odlaziti u Sela i organizovati politički 
rad. U oktobru 1941. formiran je Okružni komitet KPJ za Pod- 
grmeč i Rada i ja smo postale njegovi članovi. Rada je dobro 
poznavala selo, uslove života, i lako je uspostavljala veze sa 
ljudima. Satima je mogla da se zadrži u razgovoru sa jednim 
čovjekom ili ženom, da im strpljivo tumači našu političku li- 
niju, da jednostavno i logično objašnjava smisao naše borbe. 
Odmah u početku stvarala je čvrste lične veze i prijateljstva. 
Za nju narod nije bio bezličan niti politički rad samo organizo* 
vana konferencija. Mislim da je baš u radu sa malim grupama 
i pojedincima Rada najviše dolazila do izražaja. 

Sjećam se konferencija po selima: tek po njihovom zavr- 
šetku nastajali su dugi razgovori i diskusije sa pojedinim lju- 
dima. Iako fizički slaba, bila je u stanju da izdrži i daleke 
puteve i noćne sastanke, da povrh svega pažljivo sliiša i razmi- 
šlja o ljudima i da se bori za svoje stavove i uvjerenja. Većina 
tih prvih konferencija prošlo bi bez prisustva žena. U najvećoj 
sobi u selu, obično u prostoriji s ognjištem, okupili bi se mu-» 4S škarci i posjedali na xx>d. Oskn žena — ukućana drugih tu nije 
bilo. Ali ni ove nisu punopravno učestvovale; stajale su naj- 
češća negdje u uglu i prisutni su im se obraćali za kojekakve 
usluge, ili su iii domaćini slali djecL Rada je razgovor obično 
počinjala time da i žene imaju šta da rade, da treba da se 
l:;K)re. Već tada smo imale posebne razgovore sa ženama: obra- 
ćale smo im se za pomoć ranjenicima, pripremale smo sa njima 
akcije pletenja za vojsku. Kada je 1942. osnovan Antifašistički 
front žena, već smo poznavale dosta seoskih žena, sposobnih 
da rade u toj organizaciji. Osim skojevki i nekoliko partijki, 
poznavale smo desetine seljanki koje su se izdvajale borbeno- 
šću i bistrinom. Za nepun mjesec dana u svim selima Podgr- 
meča formirani su odbori žena. Za taj rad je u OK bila zadu- 
žena Rada i rukovodila je organizacijom žena Bosanske kra- 
jine sve do svoje pogibije. 

Iz tamnih dubina ropstva zasvijetlile su nove snage: sko- 
jevke na političkim kursevima i u brigadama, djevojke u omla- 
dinskim radnim brigadama, žene borci, bolničarke, kosci, od- 
bornici i političari! Na konferencijama i zborovima progovorile 
su prvi put seoske žene, odvažne i bistre. Svoje radosti i tuge 
utkale su u peškir i obojke za partizana, u zastavu brigada i 
bataljona, u uređenje ssde za partijsku konferenciju, u stih 
tužne krajiške melodije. Probuđena žena Krajine izvršila je ne 
samo svoju ljubav prema zemlji i borbi, nego i svoje sposob- 
nosti stvaranja i osjećanja. Jednom, povodom izložbe radova 
za vojsku što su podgrmečke žene priredile u Lušci-Palanci, 
Rada im je rekla: »Željela bih da sam hiljadu puta bolja; tek 
tad bih osjećala da imam pravo da rukovodim ovim narodom.« 

U njoj je snažno živjelo osjećanje odgovornosti, želja da 
opravda povjerenje Partije i naroda. Uvijek joj se činilo da 
nije uradila sve što treba, da je moglo biti bolje i više. Kao da 
je sebe zbog nečeg kažnjavala, ili samu sebe pobjeđivala, pre- 
uzimala je najteže zadatke. Okružnom komitetu Podgrmeča 
pripadala su i neka sela bihaćkog sreza — Hrgari, L^a . . . Do- 
njih se moglo doći preko Grmeča. Bio je to dug i naporan put; 
da bi se prešao, bilo je potrebno sedam sati hoda, od toga oko 
četiri sata kroz šumu. Od svih članova komiteta Rada se naj- 
čvršće vezala za taj teren. Katkad je i po najžešćoj zimi i sni- 
jegu odlazila, jer je zakazala sastanak, a nije htjela da ga od- 
godi Voljela je odlaske u vojne jedinice. Neprestano je željela ^ 4m da se nađe tamo gdje je teško, opasno, da široko i svestrano 
živi i radi. Ponekad je žalila što je shvataju kao rukovodioca 
»sektora žena«. »Ne mogu tako da shvatam svoj zadatak! Uo- 
stalom, nisu žene izdvojen sektor, one se bore sa čitavim na- 
rodom« — govorila bi. Naročito je insistirala da se što više že- 
na primi u KPJ, da budu birane u rukovodstva, u NOF i u 
odbore narodne vlasti. 

U junu 1942. smo se razdvojile. Ja sam otišla u OK Drvar, 
a ona je ostala u Podgrmeču. Sada nas je dijelio Grmeč. Dopi- 
sivale smo se veoma često. Nestrpljivo sam čekala kurira. Sre- 
tale smo se ponekad na sastancima, razmijenile bi iskustva i 
zajednički proživljavale gubitke drugova i drugarica, radovale 
se našim uspjesima i pobjedama. Početkom januara 1943. otišla 
sam u brigadu i sa njom prošla četvrtu i petu ofanzivu. Da- 
leko od Krajine, koja je za mene postala pojam zavičaja i 
rodne kuće, najčešće sam mislila na svoju sestru Zoru i na 
Radu. 

Preko Krajine je prešla ofanziva, pustošeći ko zna po 
koji put ove divne krajeve. Cestama u snijegu kretale su se 
kolone izbjeglica. Harao je tifus. Grmeč je postao očajničko 
sklonište hiljada porodica. Kraj vatri tifusara umirala su djeca 
i ranjenici. Teže od borbe bilo je tad voditi računa o zbjego- 
vima, o njihovoj ishrani i zaštiti. A Rada je na tom poslu bila 
danonoćno, čvrsto povezana sa stotinama divnih krajiških ko- 
munista i odbornika koji su u tim danima znali samo za rad i 
borbu, što je jedino smrt mogla da prekine. 

U jesen 1943. ponovo smo se srele. Godina dana, koliko se 
nismo vidjele, učinila nas je zrelijim i ćutljivijim. »Zore ne- 
ma — rekla mi je tiho i tužno — sa njom je sahranjena i Va- 
bida.« Za trenutak sam zamislila selo Ruišku u proljeće, kad 
se livade zazelene i razvigoran budi šumu i voćke. U takvom 
jednom danu sahranjene su u zajedničku grobnicu moja sestra 
Zora, Vahida Maglajlić i još nekoliko drugova. Trava je po- 
krila hiljade poginulih mladića i djevojaka. Bili su dio naše 
mladosti, naših težnji; bili smo im dužnici. 

Sretale smo se još nekoliko puta; posljednji put kada sam 
pripremala okružnu partijsku konferenciju na terenu OK B. 
Luka, čiji sam bila sekretar. Došla je nešto ranije iz Obi. ko- 
miteta i pomagala mi da napišem referat. Unosila se u svaku 407 misao, u svaku rečenicu: »Htjela bih da tvoj referat bude naj- 
bolji!« Rastale smo se toplije nego obično. »Idući sastanak u 
B. Luci« kazala je. I ja sam to čvrsto vjerovala. Bila je 1944, 
godina, pobjeda je bila na pomolu. 

Na 25. maja nalazila sam se u Okružnom komitetu u Sipra- 
gama, selu ispod Vlasića. U rano jutro iznad nas su u jatima 
počeli da prelaze avioni. Išli su u gustim rojevima, nebo je 
iznad nas pocmjelo. A kasnije, iz daljine se čula potmula gr- 
mljavina. Počela je Sedma ofanziva . . . Već sutradan iz tog 
pravca su naišli kuriri i obavijestili nas o događajima u Dr- 
varu. Jedan od njih, moj dobar poznanik, uzeo me za ruku: 
»Tamo je bila i Rada — rekao je. — Poginula je!« 

— Radu sam ponovo srela februara 1942. na oslobođe- 
noj teritoriji u Skender- Vakufu, na Oblasnoj partijskoj kon- 
ferenciji koja je okupila delegate iz cijele Bosanske krajine i 
centralne Bosne — kaže Zaga Umičević. — Ovoga puta mi se 
učinilo da više nije sitna rasta. I ona i Dušanka izgledale su 
mi, u pantalonama i poluvojničkim jaknama, izraslije i jače. 
Svaki njihov pokret odisao je sigurnošću i čvrstinom. Gleda- 
jući ih takve, jake i samouvjerene, poželjela sam da ostanem 
u partizanima, da se više ne vraćam u porobljenu Banjaluku 
gdje je, i pored uspjeha koje smo tamo imali, i vazduh bio dru- 
gačiji, gdje je sve bilo skučeno i tijesno. Govorile su mi o radu 
sa ženama Podgrmeča, o uspjesima koje su postigle okupljajući 
ih oko NOP-a, o djevojkama koje su svoje dugo pripremano ru- 
ho prekrajale borcima da bi im se konačno i same pridružile. 
One su meni pričale o Podgrmeču, a ja njima o Banjaluci. Za- 
nimalo ih je sve što se ovdje dešavalo. A novosti nije bilo 
malo. 

Sutradan, na konferenciji koja je sumirala prve rezultate 
borbe u Bos. Krajini i dala pregled stanja u prvim odredima, 
narodnim odborima, omladinskoj i ženskoj organizaciji. Rada 
je govorila o radu sa ženama. Bile su to ponovo riječi opti- 
mizma i duboke vjere u pobjedu. Uveče smo zajedno otišle na 
konačište, da veći dio noći provedemo u razgovoru. Rada je 
voljela svoj rad i taj narod koji je dobro poznavala; njena lju- 
bav se osjećala u svakoj izgovorenoj riječi. 

Dugo sam mislila o dvjema partizankama, članovima OK 
KPJ za Podgrmeč; misao o njima, njihovoj vedrini i sigurno- 
sti, nije me napuštala cijelim putem kroz snježna bespuća što ^ 408 su me vodila ka podjarmljenom gradu. Iako su ova dva susreta 
bila kratka, tako reći u prolazu, još dugo sam živjela pod utis- 
kom njene snažne ličnosti, njenih riječi i postupaka. Kasnije, 
knala sam sreću da još bolje upoznam svu vrijednost ove jake 
i pametne žene od koje sam primala mnogo savjeta od neocje- 
njive vrijednosti za moj daljnji politički rad. U godini 1943. 
dala mi se prilika da više budem sa njom: bila sam sekretar 
Oblasnog komiteta SKOJ-a za Bos. krajinu a ona član Oblas- 
nog komiteta KPJ. Vrlo često putevi su nam se sastajali na 
terenu, u selima gdje je Rada održavala sastanke sa člano- 
vima Partije a ja s omladinom. Po obavljenom poslu odlazile 
bismo zajedno na konak, da dugo u noć ostanemo budni, iz- 
noseći utiske o svemu što nam se tokom dana dešavalo. Nikad 
neću zaboraviti te duge zimske večeri kada smo na prtini 
obasjanoj mjesečinom ili uz škiljavo svjetlo lojanice razgova- 
rale o svemu što nas je živo interesovalo. Jako je voljela da 
priča o ljudima sa kojima je radila, o njihovim osobinama i 
mogućnostima, i rado je o tome izmjenjivala misli. Ona je lju- 
de voljela i radila sa njima vrlo pažljivo i uspješno. Bio je 
oprobani metod osvajanja ljudi, čemu je Partija još prije, a 
pogotovo u toku rata, učila svoj kadar: Boriti se za svakog 
čovjeka, pridobiti ga po svaku cijenu. Govorila je kako u čor 
vjeku treba iznalaziti ono najbolje: Komunista mora da pro- 
nađe put do onog najljudskijeg i najljepšeg u čovjeku. Svojih 
principa ona se striktno držala i u praksi. Sa svakim poje- 
dincem radila je strpljivo i polako. I kad danas mislim o Radi, 
ja upravo mislim o njoj takvoj: o revolucionaru koji je znao 
da priđe svakom pojedinom čovjeku, da ga podiže i vodi ra- 
čuna o njemu, revolucionaru koji je bio strog, kritičan i prin- 
cipijelan, a istovremeno blizak i pristupačan. 

Jedan sastanak upečatljivo mi je potvrdio njene velike 
sposobnosti. Počela je zima 1943. godine. Negdje na Kupresu 
održavao se seoski partijski sastanak koji je trebalo da odmjeri 
težinu greške jednoga druga. U maloj polumračnoj seoskoj izbi 
skupilo se preko desetak što mlađih što starijih ljudi. Drug, 
čija se greška razmatrala, uporno je negirao svoju krivicu 
uprkos očevidnim činjenicama. Bilo je neprijatno slušati te 
kontradikcije u koje je stalno upadao. Rada je slušala, pažljivo 
posmatrala, a kad je uzela riječ, tišinu tjeskobne atmosfere 
razbi čvrst ali topao glas: »Ako ne rekneš pravu istinu, nisi prevario samo Partiju 
nego samoga sebe. Partija je satkana na istini i u njoj ne 
može da bude niko ko će da laže. Lagati Partiju znači prije 
svega lagati sebe! Ali, Partiji nije stalo do toga da kažnjava. 
Ljudi griješe i ne može da bude drugačije. Najvažnije je da 
sagledaju grešku i da je isprave . . .« 

U zagušljivoj tjeskobi seoske sobe Hada je još dugo go- 
vorila o Partiji, o njenoj čistoti, o liku komuniste . . . Ljudi su 
netremice slušali tu djevojku sitna rasta i blijeda lica na ko- 
me su sjale velike crne oči. Sve se oko nje pretvorilo u uho, 
niko se nije pomakao za sve vrijeme njenog govora. A ona je 
na svoj sistematski i pažljiv način tražila puteve do njihove 
svijesti. Na kraju sastanka, poslije priznanja učinjene greške, 
ljudi su još dugo sjedili zbijeni jedan pored drugog i simbo- 
lično predstavljali snagu i čvrstinu koju je ta žena sa svoje 
Hčnosti prenijela na njih. Imala sam utisak da je sa svih nas 
skinut neki teret, da smo olakšani za nešto što nas je teško 
pritiskivalo. Vedri i zadovoljni razišli smo se u zimsku noć. 

Ovakvi sastanci, na koje me je često pozivala, predstavljali 
su za mene pravi doživljaj. Još dugo poslije, razgovarale bismo 
o svemu što smo zapazile, a ona nikada nije propuštala da sa- 
sluša i moje mišljenje. Uvijek je vodila računa da probleme 
omladinske organizacije, čime sam bila zaokupljena, ne sagle- 
davam usko, samo s omladinskog aspekta. Zato me pozivala na 
partijske sastanke, kad god je za to imala priliku. 

U radu sa ženama imala je uspjeha. Uvijek uredna i pe- 
dantna, bez obzira u kakvim se uslovima nalazila, ona je že- 
nama imiponovala i znala da im bude bliska. Dobro je pozna- 
vala sve detalje seoskog života, lako se uklapala u njega i tako 
djelovala. Dirljiva je bila njena želja da nekako promijeni 
ustaljeni način života u zaostalim selima. Kad bi, recimo, vidje-' 
la ženu da pod 'mlaz mlijeka, koje hoće da procijedi, podmeće 
okrajak svoje pocrnjele seljačke košulje — što se tada još či-? 
nilo u zabitim selima Kuipresa — nije o tome tog časa ništa 
govorila. Tek kasnije počela bi da priča kako u selu gdje je 
boravila žene lijepo održavaju kuću i pripremaju neka nova 
jela od mlijeka koje cijede kroz posebne bijele krpe. Ovako, 
kroz priču, ona bi ženu dovela do saznanja da može ljepše 
i bolje da živi, i lakše da podiže svoju djecu. Polazeći od njenih 
potreba i njenog intimnog svijeta, Rada. je ženi tumačila ci- 
ljeve naše Partije. ^]a Sjećam se dana provedenih u sjedištu Oblasnog komiteta 
KPJ u Lušci Palanci i Ribniku. U časovima predaha pričala 
mi je o svome radu u beogradskoj partijskoj organizaciji. Vrlo 
^esto je spominjala drugove sa kojima je radila i koji su, kao 
i: ona, u jednom času bili izdani i uhapšeni. Sa tugom i pono- 
som se sjećala drugova koji su tada, neposredno pred rat, po- 
bijeni u Glavnjači; jedan je naročito bio mučen, sa njega su, 
<loslovce, skidali kaiševe kože, pa ipak nije izdao. O sebi nije 
ništa rekla. A znalo se da je i njen »list« sa saslušanja ostao 
prazan. Za majku su je vezala nježna osjećanja. Njene misli 
su često bile upućene i voljenom čovjeku, koji se tada nalazio 
u zarobljeništvu. Sjećam se, često je izražavala zabrinutost za 
njega, njegovo zdravlje, i za mogućnosti njegovog političkog 
djelovanja. Vijesti o njegovom radu, tamo, iza bodljikavih ži- 
ca^ i o tome da je ostao vjeran Partiji i principima za koje su 
se zajednički borili, radovale su je i ispunjavale ponosom. Bi- 
la je srećna kad se vratio da nastavi borbu, dajući čitavog se- 
be zemlji koja je plamtjela u ognju revolucije. 

— U velikom, ograđenom dvorištu »crkve na Kamenu«, 
kao najpodesnijem mjestu u Duboviku ispod Grmeča, zaka- 
zan je zbor seljaka na Svetoga Savu 27. januara 1942. godine 
— spominje tadanji skojevac Stevo Culibrk. — Ali mećava je 
tako gusto zasipala da je bilo nemoguće ostati napolju. Morala 
su biti otvorena crkvena vrata i zbor je održan unutra. Iako 
su puteve skrili smetovi, a snijeg do pojasa, crkva je bila 
dupkom puna. Došli su uglavnom muškarci. 

Ispred oltara stala je nježna mlada drugarica i mirno po- 
ćela da govori: najprije o Svetom Savi kao borcu protiv Tu- 
raka, kao prosvjetitelju srpskom koji je vodio borbu za nacio- 
nalno oslobođenje. A zatim je to tako lijepo i dovitljivo pove- 
zala sa našom borbom protiv fašizma: Crkve zatvorene, sve- 
štenici otjerani, ali narod se bori za slobodu . . . Svi rodoljubi 
treba da ustanu protiv neiprijatelja! Kazala je da je i ona Srp- 
kinja, kćerka sveštenika i, onim svojim finim smislom za lo- 
gično ubjeđivanje, tumačila zašto se vodi NOB-a. Pod kame- 
nim svodovima vladao je tajac. Ljudi su je slušali kao da je li- 
turgija! Zatim je govorio Simo Bjelajac, predsjednik opštine, 
koji je docnije postao vijećnik AVNOJ-a. 411 u januaru je naš simpatizer Milan Cugalj, bivši bilježnik 
otočke opštine a tada sekretar opštine Dubovik, bio pozvao 
Radu, Simu i mene na večeru u svoju kuću ispod Lisca. Sobica 
topla, sa gradskim namještajem, na podu crveni čilim i na pro- 
zoru zavjesa. Na stolu, ispred svakoga od nas, po tanjir i 
»escajg«. Rada je bila oduševljena. »Sto ti je prijatan sobi- 
čak« pohvalila je domaćina. Željna domaće topline, očito je 
uživala u prizoru tihe porodične udobnosti. Bila je to za nas 
prava rijetkost! Razgovarali smo dugo . . . Imala je običaj da 
svoja izlaganja propraća odmjerenim kretanjima ispružene ša- 
ke, kao da siječe. Osjećao sam se obogaćen njenim mislima i 
iskustvom. Torbica joj je uvijek bila puna brošura: »Proleter- 
ska klasa i Partija« i drugih. 

— Početkom maja 1942. došla sam sa nekoliko drugova r 
drugarica u partizane — prisjeća se Dušanka Stišović. — U 
Komandi Lušci Palanke našla sam Radu u društvu Sefketa 
Maglajlića i Milorada Mijatovića. Iskoristile smo nešto vreme- 
na da bih je obavijestila o njenima i o mojima, a zatim je mene 
i Anku Marjanović uputila na teren Srpske Jasenice, da ra- 
dimo sa ženama, a Ijekare omladince, koji su sa nama došli,, 
u podgrmečku bolnicu. 

Cesto smo se sretale na tom terenu, koji je ona redovno 
obilazila. Slušala sam je toliko puta na zborovima i konferen- 
cijama. Obilazila je često i aktive AFŽ-a. Svuda se Rada vi- 
đala, ali nije bila samo fizički prisutna. Cijelim svojim bićem 
je učestvovala u svakoj akciji . . . Sjećam se. Oblasni komitet i 
Operativni štab za Bos. krajinu zadužili su me da organizu- 
jem dječiji dom za partizansku djecu koja su ostala siročad 
ili su ih po logorima odvojili od roditelja i poslali u ustaški 
dječji logor Jastrebsko kod Zagreba, odakle su ih naši oslo- 
bodili. Uz naročito zalaganje druga Đure Pucara, ovu djecu 
smo smjestili u školu u Risovcu i zaštitili od bombardovanja. 
Uz pomoć AFZ-a i Narodnog odbora osposobili smo dom u 
koji je odmah smješteno oko stotinu djece od 5 — 15 godina. 
Bila su to mahom djeca sa Kozare, često tako mala i smetena 
od svega što su propatila, da nisu znala ni čija su ni kako se 
zovu. Taj dom, koji smo morali premještati s jedne na drugu 
slobodnu teritoriju, posjetio je i drug Tito prilikom smotre 
IV divizije u Srpskoj Jasenici. Pored mnogih drugih istak- 4J2 Tiutih rukovodilaca dom je posjećivala i Rada. Htjela je da bu- 
de svuda prisutna, pa i među našim mališanima. Žurila je svu- 
da da stigne, što više od sebe da da, kao da je naslućivala da 
^e kratko živjeti. Otimala je od života i vremena — za novi 
život, za novo vrijeme koje dolazi. 

Poslije raznih skupova, ako se nije moralo suviše brzo 
rastajati, često smo sa drugaricama ostajale da prenoćimo. Jed- 
nom takvom prilikom ona mi je priznala: »Eto, koliko puta smo 
se u životu sretale, radile, a sve u nekoj jurnjavi . . . Nikad ne 
imadosmo vremena da među sobom, kao što treba, porazgova- 
ramo o nama samima.« Obgrlila me oko ramena. Možda je 
osjetila kako mnogo toga hoću da joj kažem, o mojim neka- 
dašnjim razmišljanjima, o tome šta joj kao partijskom i poli- 
tičkom radniku dugujem, pa mi se obratila: »Cim sam te prvi 
put srela, imala sam u tebe povjerenje. Vidim, nisam se pre- 
varila.« A ja sam je kraj sebe osjećala nježnu, malu, a duhom 
tako jaku, nadmoćniju. Govorila je o zadovoljstvu koje nalazi 
u radu, o ljepoti rada i kako ćemo, tek kad se oslobodimo, 
osjetiti radosti života. 

U maju 1944. godine pozvali su me omladinski rukovo- 
dioci Košta Bosnić, Braco Nemet i Stojan Bjelajac da dođem u 
Drvar zbog tehničkih priprema za Drugi kongres USAOJ-a. 
Pri povratku u Podgrmeč, na svoj posao u Oblasni NOO, neg- 
dje oko Bravskog srela sam Radu. Porazgovarale smo u tim 
jutarnjim časovima: opet o poslu, o dječjim domovima, omla- 
dini i ženama . . . Reče kako uskoro mora i k nama doći. Po- 
zvala sam je da odmah krenemo zajedno, ali ona mi objasni 
da neodložno mora stići u Drvar. Nismo slutile da posljednji 
put ide ovom cestom, ovim krajem, kojim je toliko puta pre- 
pješačila i projahala. 

Sjećam se Rade iz Gorinja, gdje je u jesen 1942. bio Obla- 
sni komitet — kaže Dragica Vuković. — U sjedištu komiteta 
dolazile su aktivistkinje AFŽ-a i politkomesari sa vojno-po- 
litičkih kurseva. Na jednom takvom kursu radila sam sa sta- 
rim komunistom Zorom Nikolić. Rada je ljude primala stalo- 
ženo i mimo, davala im zadatke, objašnjavala. Bila je blago 
stvorenje, uvijek spremna da za čovjeka nešto učini. Brinula 
se nama kad bi došli gladni i lunorni. Jednom je trebalo ^\3. da se ide u sela Podgrmeča, po zadacima AF2-a**). I Zora 
Nikolić je po tom planu rasjpoređena da ide u neke krajeve, 
ali Rada to nije dozvolila; objasnila je drugaricama da je Zo- 
ra iscrpljena, da je to za nju prevelik štrapac i da bi na tom 
putu mogla imati samo neprilika, jer ni teren nije poznavala^ 
I Zori je dodijeljen drugi zadatak. 

— Početkom novembra 1942. — sjeća se Rada Lukač — 
održana je sreska konferencija AFŽ-a u B. Petrovcu, u ovećoj 
prostoriji kod apoteke. Rada je bila uporna da zađemo u svaku 
mahalu, da obavijestimo i dovedemo žene. 2ene su došle u za- 
rovima. Opismenjene aktivistkinje jedva su čekale takav sa- 
stanak; s radošću su dolazile da nešto čuju i razmijene iskus- 
tva. Rada se i lično angažovala da se one iz udaljenijih sela 
smjeste po kućama, a Petrovčanke su ih rado primile. Govo- 
rilo se o zadacima AF2-a. I, umjesto da da uopštene savjete^ 
Rada nam je živo opisala rad seljanke Danice Medan^^), istak- 
nute i omiljene aktivistkinje iz Podgrmeča: Mnoge žene pre- 
mišljaju čime sve da pomognu vojsku. Danica je okupljala mo-^ 
be i žene su tu proizvodile čitave kamare odjeće i obuće. U 
teškoj oskudici snalazile su se i za hranu kako su znale: pekle 
su tikve, da se žene počaste dok rade. Seoske žene su same 
pravile i kožune za vojsku. Borci na položajima bili su ushi- 
ćeni takvim poklonima . . . 

— Stezala je ljuta krajiška zima decembra 1942. — sjeća 
se Rahela Albahari. — Poslije Prve zemaljske konferencije 
AF2-a, u Bosanskom Petrovcu su se još nalazile mnoge naše 
istaknute žene — rukovodioci: Cana Babović, Mitra Mitro vić, 
Vanda Novosel, Lula Planojević . . . Stanovale su u kućici s 
drvenom ogradom i malim cvijetnjakom jesenjeg cvijeća koje 
je još odolijevalo studeni. Bila sam rukovodilac na kursu 
AFŽ-a; kursistkinje su stanovale i učile u bosanskoj kući sa 
čardakom i visokim krovom od šindre. Sjećam se, Rada je če- 
sto ovamo navraćala, kao i u kućicu s vrtom jesenjeg cvijeća. ^*) Na jednom od tih zadataka poginula je sestra Branka Co- 
pića. 

^5) Danica Medan iz Srpske Jasenice, predsjednica Okružnog 
odbora AF2-a za Podgrmeč. Poginula 1943. u Grmeču, u IV ofah- 
zivi. f4 I ja sam često tamo išla po upute za rad. Bila sam još neis- 
kusna, mlada, i tamo me, a da ni sebi nisam htjela priznati, 
vukla ljubav i radoznalost za naše najistaknutije drugarice. 
Jednom, zatekla sam Canu samu; sjedila je pored peći i zavi- 
jala list hercegovačkog duvana u cigaretu sličnu tompusu. Dok 
je sa mnom razgovarala bila je, kao i uvijek, nasmijana. Pu- 
šila je, pa je i meni pružila tu cigaretu-tomipus. Nikad dotad 
nisam zapalila, ali nisam mogla odbiti, pogotovo, jer je od 
Cane. Cim sam povukla, više nisam znala o čemu smo govo- 
rile; toliko me štipalo za grlo i jezik, ali sam »junački« uvla- 
čila dimove, kašljući kao da sam nazebla. Cana se tad nečem 
glasno nasmijala . . . Spasio me Radin dolazak pa sam odbacila 
opušak i udahnula svjež vazduh. 

— Te oštre zime 1943, u četvrtoj ofanzivi, povlačila sam 
se sa IV krajiškom brigadom preko Šatora — priča Dušanka 
Pirolić. — Već poderani oputnjaši svaki čas mi se kližu pod 
umornim nogama. Iznenada dobij am nekakve cipele i vrlo sam 
sretna. Penjemo se zaleđenim padinama, kroz studen i magle, 
umorni i gladni. Svuda oko nas zaglavljeni konji u dubokom 
snijegu. Jedva koračam jer, nažalost, teško dobivene cipele su 
tijesne. Odjednom, pod nekim drvetom vidim Radu sa gru- 
pom drugova. Pozdravljamo se i ona me pita zašto tako teško 
hodam. I ne čuvši do kraja moj odgovor, skide svoje cipele 
i pruži mi: »Pokušaj obuti, »meni su prevelike.« Ja se proti- 
vim, njene cipele su i ljepše i bolje, ali Rada ipak navlači moje 
cipele i govori: »Vidiš, tvoje mi potpuno odgovaraju, kao da 
su pravljene za moju nogu!« 

Cesto sam u toku rata sretala Radu. Na konferenciji žena 
Krajine izabrana je za sekretara Oblasnog odbora AF2-a^^). 
Jedno vrijeme taj odbor je imao sjedište u Sanici. Kao sekre- 
tar Rada je bila u stalnom kontaktu sa našim Okružnim od- 
borom žena i mnogo nam je pomagala u radu. Insistirala je da 
u što većem broju sela oformimo seoske odbore AF2-a, a posto- 
jeće da učvrstimo. I ona je sa nama odlazila na sastanke odbo- 
ra i lično održavala vezu sa pojedinim seljankama koje su 
bile aktivnije. U tome radu sa ženama često smo morali da se 
hvatamo u koštac i sa mnogim konzervativnim shvatanjima. 
Cesto se dešavalo da muškarac zabrani ženi da radi u AFŽ-u, 

r ■ - - • . , 

^«) Priedsjednica je bila Soja Copić. da odlazi na konferencije Tako smo u jednom selu kod 

Ključa imali dobar odbor AF2-a kojim je rukovodila otresita, 
Ijepuškasta seljanka. Bila je pismena i bistra, a uz to spremna 
da radi jer je voljela NOP. Muž joj već duže vrijeme nije bio 
u selu. Vrlo marljiva se pokazala i njen odbor je bio jedan 
od najboljih u tom kraju. Ali, odjednom, pojavio se muž i za- 
branio ženi da odlazi na sastanke! Pošto je već upoznala ovu 
aktivistkinju. Rada se uporno trudila da ubijedi muža u is- 
pravnost puta kojim ide njegova žena. Angažovala je čak i 
partijsku organizaciju i pojedine odbornike iz sela. Odlazeći, 
i nama je stavila u zadatak da se izborimo za tu ženu, da se 
ponovo aktivira. Zaista, u tome se i uspjelo! 

Eto, takva je bila Rada! Istinski borac za prava žene i 
njeno uključivanje u društveni i politički život. Svojim radom 
i primjerom pokazivala nam je kako treba prilaziti ženama, 
kako ih treba uzdizati i prosvjećivati. Svuda i na svakom mje- 
stu, na sastancima partijskih organizacija,, seoskim konferen- 
cijama, sastancima raznih odbora. Rada se zalagala da se spro- 
vede u život stav naše Partije: što masovnije uključivati že- 
ne u NOP. 

Kao član Oblasnog komiteta dolazila je na sjednice našeg 
Okružnog komiteta KPJ. Sa njom zajedno išla sam na sastan- 
ke sreskih komiteta i partijskih ćelija. Čini mi se da je po- 
sebnu pažnju posvećivala mlađim komunistima i ženama. Kad 
smo mi, mladi komunisti, sa strahom primali izvjesna zaduže- 
nja, ona je uvijek bila spremna da nam pomogne svojim sa- 
vjetom, sugestijom, objašnjenjem. 

Vera Babić kaže: »U zimu 1944. često nam je dolazila u 
Drvar na sastanke Okružnog odbora AFŽ-a čija sam predsjed- 
nica bila. Njeno prisustvo nam je ulijevalo sigurnost. I kad nas 
je kritikovala, ta kritika je bila konstruktivna, davala nam je 
perspektive. Odmah bismo pravile plan rada, jer nas je sve 
što smo od nje saznavale prosto mobilisalo da radimo brže 
i bolje, da politički još šire obuhvatimo žene našega kraja. 
I svaki put, kad bi Rada došla među nas, u nama se budio 
radni elan. Cijelim svojim bićem, načinom prilaska i ljudima 
i radu, prosto je razvezivala naše latentne sposobnosti. Videči 
je onako nježnu, tihu, a odlučnu i sigurnu u tim nemirnim 
danima, upoređivala sam je sa onim vanrednim likovima že- 
na-revolucionara iz literature. Kao da je imala dugogodišnje 426 iskustvo revolucionara-ilegalca! Bila je tako spretna, gotovo 
nečujna u svom organizatorskom radu, pa sam zbog te njene 
imiješnosti i sama, kao žena, bila ponosna.« 

Sjećam se proslave 8. marta 1944. u Ribniku — priča dalje 
Dušanka Pirolić. — Sa Radom smo se dogovorile da organizu- 
jemo svečanu akademiju. Naglasila je da svečanost treba da 
bude na visini, jer će prisustvovati i svi naši rukovodioci koji 
se nalaze u Ribniku. A bili su tu i Oblasni komitet i Štab V 
korpusa i mnogi drugovi iz ZAVNOBIH-a. Sve smo sredili, sa- 
mo je ostalo pitanje: ko će pripremiti referat? Rada zadužuje 
mene. Opirem se, bojim se da istupim na tako svečanom skupu. 
I danas su mi u sjećanju njene riječi: »Moraš se osamostalji- 
vati! Krajnje je vrijeme da se i mi žene počnemo oslobađati 
straha i ipotčinjenog položaja. Treba smjelo da istupamo, kao i 
naši drugovi. Ja ću ti pomoći.« Pomogla mi je da napišem re* 
ferat. Došao je i osmi mart. Akademija počinje, a ja se osje- 
čam nelagodno. Ali, Rada je u prvom redu; pogledom i smi- 
ješkom ulijeva čovjeku snagu i povjerenje. Dok sam čitala re- 
ferat, hrabrio me njen pogled, njeno diskretno klimanje 
glavom. 

Svečanost se uspješno završila i Rada me pozvala k sebi 
na spavanje. U komitetu je imala malu pregrađenu sobu. Raz- 
govaramo dugo u noć. Tu sa mnom više nije član Oblasnog 
komiteta; tu je Rada-žena, prisna i iskrena prijateljica, sa ko- 
jom je prijatno razgovarati i o mnogočemu drugom. Pričamo 
o Banjaluci, književnim djelima koja smo pročitale, filmovi- 
ma koje smo gledale, o porodicama i rođacima koji su iza 
nas ostali u okupiranom gradu . . . Drugovi iza pregrade se lju- 
te što im pričom i smijehom remetimo san, a mi i dalje neu- 
morno čavrljamo kao da smo svjesne da nam je to posljednje 
viđenje. 

— Poslije dužeg prekida opet smo se našle tek negdje u 
ljeto 1943. na oslobođenoj teritoriji — sjeća se Safet Filipo- 
vić. — Prvi naš duži susret bio je u Mrkonjić Gradu, za vri- 
jeme Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a. Zbog priprema je došla 
nešto ranije. 

»Rada se već više dana nalazila u ovom starinskom bo- 
sanskom gradiću; organizovala je smještaj delegata i uredi* 
vanje svečane dvorane — kaže Vera Babić. — Svratila sam ta- 

m — 2ene heroji ^-^t^^ mo da vidim kako će izgledati mjesto na kome će se 26. i 27. 
novembra oformiti naš prvi BiH parlamenat. Lijepa drugarica, 
odmjerena u gestu tiho se kretala po toj velikoj prostoriji, 
češće zastajkujući da bi ušla u svaku pojedinost ukrašavanja, 
da bi omladinkama koje su se trudile blago stavila primjedbe. 
Imala je toliko smisla za organizaciju! Bez mnogo priče, sve 
je išlo po predviđenom planu.« 

Tada smo prvi i posljednji put duže bili skupa — sjeća 
se Safet F. — i Rada mi je nadugo i naširoko pričala o Ustan- 
ku: o narodu, borcima, o pojedincima. Sva je bila zaokupljena 
tim istorijskim zbivanjima. Na zasjedanju je bila u radnom 
predsjedništvu i govorila je ispred žena. Kako je osjećala 
Ustanak i borbu pod rukovodstvom KPJ najbolju sliku daju 
riječi koje mi je uputila iz Ribnika, iz sjedišta Obi. komiteta, 
u pismu datiranom 31. januara 1944: 

»Naš ustanak u cjelini veličanstven je, ali kad uzmemo i 
pojedinačno njezine učesnike mnogi zadivljuju. — Nevjero- 
vatan polet i snaga prožeo je duhove ljudske i oni do jučer 
neznatni danas čuda čine. — Pričao mi je neki dan jedan ra- 
njeni partizan kako je vlastitim rukama davio nedotučenog 
od bombe Švabu u tenku. — Tako djelo i snaga pojedinca rađa 
se samo u snažnom pokretu kao što je kod nas ustanak.« 

I nastavlja: »Gdje i kako iskoristiti svoje sposobnosti, ko- 
je danas moram u potpunosti dati za ovu oslobodilačku borbu, 
veoma je značajno.« 

Najveća sreća bi je obuzimala kad je vidjela rezultate 
svoga rada. Voljela je da se stalno kreće, da bude na terenu, 
među ljudima, borcima. U istom pismu kaže: 

»Prilično sam se dugo zadržala u sjedištu. — Tu uz dru- 
gove dosta naučim i to je najbolja škola, ali volim teren. — 
Nekako sam lično zadovoljnija kad drugima pružam pomoć u 
radu i osjetim da od toga imam uspjeha, onda sam uvjerena 
da u ovoj ogromnoj borbi nije zagubljen jedan mali atomić — 
ja — i to me raduje. Sutra putujem u centralnu Bosnu. Veseli 
me da ću poslije tako dugog vremena opet vidjeti stare znance. 
Tamo sam provela djetinjstvo, poznajem dosta ljudi pa me in- 
teresuje kako i kojim putem su ti moji znanci kroz ustanak 
prošli. Svakako, biće ih i četnika! Bila mi je želja da se s To- 
bom poduže ispričam, moj stari druže, ali vidiš kako je kod 
nas u ustanku: žurba, brzina ... I to je neophodno . . .« 

438 Roda za govornicom kao deiegat na Prvom zasjedanju 
Zavnobih-a novembra 1943. godine u Mrkonjić- Gradu. 
Govori u ime žena, CUm je rodnog predsjedništva. — Dolazila je nekoliko puta u Drvar na sastanke OK 
KPJ čiji je politički sekretar tada bio Vaso Trikić, a organi- 
zacioni ja — ispričao je Vojo Kreco. — U periodu 1943 — 44 iz 
Obi. komiteta jedino ona nas je obilazila. Prenosila nam je di- 
rektive rukovodstva i pomagala nam da riješimo probleme na- 
še partijske organizacije. Naročito želim da istaknem da je 
Rada kao partijski radnik uživala izuzetan ugled, da je bila 
jedan od najistaknutijih i najboljih aktivista koje je vaspitala 
Partija. Po svojoj partijnosti, drugarstvu i organizatorskim 
sposobnostima, spadala je u red rijetkih žena partijskih rad- 
mka. Ukazivala nam je veliku pomoč u rješavanju političkih 
pitanja okruga i, uopšte, u postavljanju konkretnih tekućih 
partijskih zadataka. 

* 

U našem sjedištu ispod Titove pećine, u kući odbjeglog 
pčelara Ridla, često smo sa njom diskutovali o međunarodnim 
zbivanjima i o našim gorućim temama: snabdijevanju vojske, 
^đu NOO-a, o radu komandi mjesta i područja kao vojno-po- 
zadinskih vlasti, i o problemu ishrane stanovništva Drvara. 
Instruktor se tada bavio svim pitanjima partijske politike; Ra- 
da je o njima diskutovala i predusretljivo usvajala neka naša 
gledišta. Bila je jednostavna. Rijedak čovjek! Kulturan i 
pošten. 

— U rano proljeće 1944. našla sam se sa Radom u okolini 
Orvara — kaže Zaga Umičević. — Jedan dan ostao mi je u 
sivježoj uspomeni, možda i zbog toga što je obilježio moje 
posljednje viđenje sa tom milom, hrabrom djevojkom. Sjedile 
smo s aktivistkinjama, ženama iz nekoliko sela, u jednom od 
rascvalih šljivara. Pred nama su se u svoj svojoj ljepoti pru- 
žale drvarske njive: uz konje i volove kretale su se djevojke 
i; svojim crvenim maramama i raznobojnim suknjama podsje- 
&le na bulke, tu i tamo razasute po nježno-zelenoj tratini. Sve 
jk tu neodoljivo podsjećalo na skori kraj rata. Tome su bili 
lismjereni i zadaci AF2-a o čemu se toga dana i rasprav- 
ljalo. Trebalo je učvrstiti NO odbore a organizaciju žena pre- 
orijentisati na mirnodopske zadatke. Rada je bila vedra i ras- 
položena, šalila se i zadirkivala sa mladim ženama. Naročita 
joj se svidio predlog jedne od njih da moju crnu suknju od 
glota na licu mjesta izvezu šarama. »Ko je to vidio!? Cura, pa 
nosi crnu suknju! To je samo za babe!« — počele su odjednom 420 sve da viču. Rada se nasmiješila i iz potaje pogledavala na 
svoju suknju koja je nedavno doživjela istu sudbinu. U tili 
čas odnekud su se pronašle i igle i šareni konci. Nekoliko žena 
dohvatilo je porub moje suknje i za tren oka, na opšte zado- 
voljstvo poprimio je veseliji izgled. Zatim su žene i djevojke 
poskakale u kolo i savijale ga duž mekog zelenog čilima ukra- 
šenog ljupkim grmčićima jagorčevine. I Rada je igrala i pjie- 
vala u tom šarenom kolu mladosti 

Razišle smo se svaka na svoj kraj, sigurne da ćemo ^ 
uskoro vidjeti. Ali, samo nekoliko nedjelja kasnije, ona Je 
ubijena . . . Vijest o njenoj pogibiji zatekla me u Lušci Palanci 
i duboko porazila. Teško mi je bilo povjerovati da je više ne- 
ma. Još dugo mi se pričinjalo da je ipak negdje prisutna, tu, 
među nama; sa svojom snagom, vjerom i nepokolebljivim opti- 
mizmom za novi život. 

— Susretali smo se u Ribniku, Ključu i u Sanskom Mostu 
na Oblasnom partijskom savjetovanju — sjeća se Safet Fill- 
pović — i, iposljednji put, na nekoliko dana prije Desanta. Sa 
dva druga vraćao sam se iz Drvara za Ribnik. Na putu između 
Bravska i Ključa, u planini Paimovac, sreli smo Radu samu na 
konju. Išla je na teren Drvara. Sjeli smo na travu pokraj ceste 
i tu sa njom ostali u razgovoru neko vrijeme. Bio je lijep 
majski dan. Bližilo se veče, a sve više se bližio i dan naše 
pobjede. Čekala me je, reče, u Ključu, ali nije mogla duže da 
ostane, žurilo joj se. Predložio sam joj da ide samo do Petrovca 
i da požuri, jer noć će a ona sama. Primijetio sam da ima i 
temperaturu. Prije neki dan, u Ključu, Ijekarka Anđelinović 
mi je rekla da se Rada prehladila i da njeno zdravlje nije naj- 
bolje. Rada mi to nije ni spomenula, ali sam ja sebi stavio u 
zadatak da prvom prilikom sa njom o tome porazgovaram. Sa- 
da, ovdje, nije bilo mjesto. »Kad se vratim u Ribnik, učiniću 
to odmah«, mislio sam u sebi. Pozdravila se prvo sa drugo- 
vima i dok su oni išli do kola pomagao sam joj da lizjaše ko- 
nja, ponovio da se žuri do Petrovca, i sa njom sam se oprostio; 
nisam tada ni pomislio, da je zauvijek. 

— Pred sam Desant došla je Rada k nama da obiđe sve 
komande mjesta i područja na okrugu Drvara — kaže Vasb 
Trikić. «— Ja sam je pratio, obilazeći sa njom te ustanove. Sa njom sam dolazio u doticaj službeno svega nekoliko puta. Na 
mene je ostavila jak utisak njena izuzetna ozbiljnost. Bila je 
jako savjesna u radu. Kad daje kritičke ocjene, ne pada u va- 
tni, ne viče, već razumom i logikom stvari objašnjava. I ja 
sam od nje učio. Od nje sam naučio da se trudim da ulazim 
u razloge ljudskih postupaka i grešaka. Kako je samo bila pa- 
metna! A skromna! 

Tačno uoči Desanta zatekli smo se u selu Prekaji, gdje su 
nas ^drugovi iz Komande mjesta zadržavali da prenoćimo i 
ostanemo na njihovoj svečanosti u čast Titovog rođendana. Ali 
Rada nije htjela da ostane. Žurila je da što prije krenemo; že- 
ljela je da prisustvuje svečanom primanju u Drvaru. Osim to- 
ga, još smo imali u planu da poslije 25. maja održimo sastanke 
sa komandama mjesta u Petrovcu i u selu Lipi, a ona je že- 
ljela da to bude bez većeg zastoja. I tako, u jedan sat po ponoći, 
polako smo doipješačili do sjedišta našeg komiteta u Vođevića 
kući preko puta Celuloze, gdje je Rada prenoćila. ZA ČASNU SMRT 

— Slučaj je htio da se našla sa nama i tog dramatičnog 
25. maja — priča Vojo Kreco. — oko pet-šest sati izjutra, kad 
su sirene objavile da njemački avioni kruže iznad Drvara, Ra- 
da, Vaso i ja žurno smo izašli iz sjedišta OK i sklonili se u 
rov pozadi zgrade. Bio je pored potoka u rascvjetanom šlji- 
viku, dubok jedan metar. Iako nas je Komanda mjesta uoči 
tog dana obavijestila da se očekuje žestoko bombardovanje, 
nismo bili zabrinuti. I ranije su bacali bombe, i od po petsto 
kila, kao recimo na partijsku školu u zaseoku Podbrina. Sje- 
deći u vlažnoj zemlji gledali smo u bijele cvjetiće i šalili se, 
kao da smo nastavljali našu šalu od jučer kada je u Okružnom 
bilo živo kao u košnici. Na krajičcima bistrog plavetnila u ras- 
Gvalim niskim granama ništa nismo vidjeli. Ćuli smo samo 
strahovite eksplozije. Nepim sat po dolasku aviona, ništa ne 
sluteći, izašli smo sve troje iz rova i prošli kroz kaipiju zgrade 
do izlaza na ulicu. Ali s desna, u pravcu OK SKOJ-a i Titove 
pećine, ugledasmo na cesti čitav stroj padobranaca. Brzo smo 
se vratili u dvorište. Radu sam posljednji put vidio na izlaznim 
vratima. Krenula je uz stepenice da se preobuče jer je na sebi 422 imala uniformu: sivkasto-plavo odijelo i kapu od istog voj- 
ničkog štofa sa svježe prišivenom zvijezdom. I obavezni opasač 
s revolverom. Mislila je vjerovatno i na spašavanje partijske 
arhive koju je neprijatelj kasnije svu zaplijenio, ali zabavljen 
sobom, nije stigao odmah da je iskoristi. Iz sekunda u sekund 
situacija ja bivala drugačija. Djelići sekimde dobijali su nepro- 
cjenjivu vrijednost! Znam samo da je Vaso munjevito potrčao 
uz potok, a ja sam sunuo kroz šljivik. Presrela su me dva pa- 
dobranca. U trku sam čuo »Halt!« i bacio se u rov. »Fertig!« 
uzviknuše i odoše. Kasnije sam izišao i pomalo puzeći uvukao 
se u odvodni mlinski kanal, a tek u noći pregazio Unac. 

Najprije su pobili sve muškarce u uniformi; one koji su 
im, na snu iznenađeni, prvi pali u ruke. A kad im se hvatanje 
Tita i Vrhovnog štaba u nedogled oteglo, svom jarošću su se 
okomili na goloruki narod . . . Rada je željela da se iščupa iz 
tog ropstva i zato je otišla u smrt! 

— Kad smo se razbježali iz položaja kako smo stajali — 
sjeća se Vaso Trikić — ja sam jurnuo pored bivše Krecine me- 
sare, pa kroz Celulozu i zaselak Trikići u Drvar-selo, i od de- 
vet sati učestvovao u borbi; bio sam sa bataljonom III ličke 
brigade, sa Poljancem. Vojo se sakrio u mlinski kanal potoka 
Drvare, što je tekao niže kuće trgovca Tadića. Rada je odjurila 
desno, niz Unac, ka sjeverozapadu grada, gdje su je ubrzo za- 
robili njemački padobranci. 

Drvar je krvario . . . Već visoko isplovilo sunce jedva se 
naziralo kroz dim paljevina i prašinu razaranja. Tek pomalo 
se razmicala gusta zavjesa vještačke magle i stišavala prva 
žestoka borba ranog jutra kada su Nijemci sa svih strana varo- 
šice potjerali na Sobica groblje zarobljene žene, djecu, starce. 
Tjerali su ih padobranci zvjerskog izgleda, na svakog kivni 
zbog otpora NOV; mržnja im je izbijala iz svakog gesta, iz sva- 
ke riječi-psovke. Naokolo su se čuli mitraljeski rafali i odjeci 
eksplozija . . . Neki borci iz pratećih četa i raznih komandi, još 
poluobučeni, sklanjali su se gdje su stigli i prihvatali borbu . . . 
Druge, koji to nisu uspjeli da učine, odmah su pohvatali i 
grupno strijeljali. Niko nije zajauknuo niti zatražio milost. U 
smrt se išlo podignute glave, mimo, ili se klicalo Partiji, Titu, 
Sovjetskom Savezu ... — Zarobljena sam oko osam sati skupa sa liječnikom Ste- 
fanovićem u rovu kod potoka Vrbovca, nedaleko sjedišta Op- 
fitinskog komiteta KPJ,^^) čiji sam sekretar bila — priča Srni- 
Ijana Morača. — Nijemci su nas potjerali prema pošti i za- 
ustavili u Tadića šljiviku uz samu cestu. Sa svih strana pri- 
stizale su grupdce zarobljenog naroda. Tu sam srela Radu Vra- 
nješević. Uhvaćena je još prije sedam sati. Bila je potištena kao 
i svi ostali. Na nogama je knala žute bakandžice sa posuvra- 
ćenim bijelim čarapama i nov dugi smeđ kaput. Zapao mi je 
za oko, jer niko tada kaputa nije imao. Kratko podšišana. Vit- 
ka, do mršavosti. Cutke smo satjerani u Sokolanu. Tu su po- 
čeli da b jesne: udarali su nas, gurali i bezbroj puta upitali: 
»Gdje je Tito?« Opet, i opet: »Gdje je Tito?« Sliku Titovu na 
zidu svu su rafali izrešetali. Izbezumljenim očima su zvjerali 
čas u Titovu fotografiju u' svojoj ruci čas u pravcu Pećine. Na 
Ix>zornici i po stolicama su razastrli velike mape Drvara i ne- 
prekidno u njih buljili, raspravljajući nešto. Sokolana se po- 
TStepeno punila . . . Sve više žena, djece, starih ljudi! Sve po- 
znata lica, blijeda i zabrinuta. Dognali su i Veru Babić s dvo- 
godišnjom kćerkicom — bila je samo u kombineu i bluzi — pa 
Joku i Dimitra Dodiga, Maru i Miću Pećanac, Milku Malba- 
šić . . . Mari Petković je jednogodišnje dijete na rukama pogi- 
nulo a četvorogodišnji sinčić ranjen u nogu, niko ni s kim nije 
smio da razgovara, jer su nas odmah tukli. Hada je stajala 
pognute glave, jako zamišljena. Dotad sam je viđala kad je 
dolazila u Lučića kuću na sastanke Sreskog komiteta, i uvijek 
mi se činila ozbiljna i zamišljena. 

Do podne su nas 40 — ^50 zarobljenika-talaca potjerali na 
Sobica groblje. Jačima su dali da nose po džačić pijeska; i na 
Radu su natovarili vrećicu. Najbolje su prošli oni u sredini 
kolone; nas, s krajeva, svaki čas su gurali i udarali cokulama 
i kundacima. Klecnem, a džačić spadne! Sporazumijevali smo 
se mimikom, pogledima ili čepanjem nogu. Groblje je na bre- 
žuljku usred Drvara, prošarano drenjcima i šipcima, opasano 
metar i po visokom betonskom ogradom. Do zuba naoružani 
padobranci čitav dan su se tu, na naše oči, bijesno utvrđivali. 
Grozničavo su se pripremali za odbranu. Tjerali su pohvatani 
narod da im prenosi ranjenike do sanitetskih aviona a naše ra- 
njenike su ubijali. Ljudi su se snalazili kako su mogli: KriSom ") Komitet je bio u Lučića-kući. su sa sebe cijepali košulje i drugu odjeću, na brzinu previjali 
svoje drugove i između se ih krili. Bitka je trajala, nije se 
znalo kome će sreća. Svuda Iješevi . . . Mnoštvo izginulog i ra- 
njenog naroda! Mrtvih boraca! Tri-četiri zarobljena partizana 
ranjene su ovamo donijeli. U divljoj mržnji zbog tako silovi- 
tog otpora pokušali su da ih ponize: Vezivali su im na leđa 
teško kamenje i druge predmete i natjerivali ih da na ljute 
rane ustanu i pozdrave ih. Ovi se ni pomakli nisu i smjesta 
su postrijeljani. Razjareni neuspjehom i žrtvama, divljački su 
po nama udarali štapovima, kimdacima . . . Nekolicinu ljudi su 
na taj način ubili; i Boška Keomana, jedinca, naočigled majke 
i žene mu Milke. Tjerali su nas da sakupljamo razasute pado- 
l}rane i oružje, municiju, hranu, sanitetski materijal, što su im 
bacali iz aviona , . . 

— Dospjela sam i ja na groblje sa grupom zarobljenika, 
pohvatanih u podrumu velike celuloske zgrade u kojoj je bo- 
ravio Prateći bataljon Vrhovnog štaba — priča Mileva Vido- 
vić. — Tu je već bila masa naroda, većinom žene i ljudi iz 
okolnih sela. Mnogi od njih posjedali su na zelene humčice iz- 
među kamenih i drvenih krstača. Među njima sam prepoznala 
Veru Babić i Smiljanu Moraču, i prišla im. Sa njima je sje- 
dila nepoznata žena. Odmah je privukla moju pažnju; možda 
ri zbog svoje gradske odjeće! Snažno me se dojmilo njeno 
skromno držanje. Ni danas ne mogu riječima da iskažem zašto 
mi se tako duboko urezala u dušu. Bila je potištena. Zamišlje- 
na. Nečim snažno zaokupljena. Samo je ćutala. Izrazila nam je 
bojazan da bi je četnici mogli prepoznati. Upitala sam Veru ko 
je to i ona mi reče da je ta žena istaknuti partijski funkcio- 
ner . . . 

Uoči tog jutra među omladinom Drvara i okolme vladala 
je svečana užurbanost: pripremali smo se da radnim akcijama 
i veseljem proslavimo Titov rođendan. Bile su to mahom dje- 
vojke; odrasliji muškarci su među civilima bili rijetkost! Dogo- 
voreno je da radna četa iz Podova, rano, prije nego se narod 
probudi, očisti ulice za svečanost. Mnoge omladinke svečanije 
su se obukle, ali u ovoj strašnoj stisci, u strepnji od silovanja, 
na brzinu su se kamuflirale crnim maramama i pregačama sta- 
rijih žena, obmotavale se zavojima . . . Svukla sam i ja svoju 
bijelu bluzu od padobranske svile i masnice s pletenica, i pre- 
rušila se u oronulu ženu, privijajući uza se svog ^malog brata. A^^ — Začudila sam se otkud ona sad među nama?! Nikog 
drugog od naših istaknutih drugova tu nije bilo — kaže Vera 
Babić.^®) — Kad me ugledala osjetih kako joj je žao djeteta 
na mojim rukama. »Zar su i tebe uhvatili!?« Pogledala sam je 
i, umjesto odgovora, pomislila kako je dugo nisam vidjela, a 
otkud se sad stvori!? Ali nisam htjela da je pitam, da na nju 
ne bi skrenula pažnju prisutnih koji je, kako zapazih, nisu po- 
znavali. Pročitala je čuđenje u mojim očima i sama mi tiho 
ispričala: »Jutros, čujem avione, mislim zuje stalno, pa iza- 
đem. Vani ni trke, ni panike, ni uzbuđenja . . . Silazim uipravo 
niz stepenice Okružnog, kad spazih Nijemce . . . Bilo mi je ja- 
sno zbog čega su tako uranili!« 

Dok smo zbijeni sjedili na groblju, oko nas se čula puc- 
njava i ponadasmo se da će nas naši osloboditi. Bilo nas je ttt 
samo nekoliko komunista, mahom žena pozadinskih radnica. 
Nešto ranije donijeli su nekoliko ranjenih boraca i civila, me- 
đu njima omladinku Zoru Zeljković,i») člana OK SKOJ-a — 
teško ranjenu u obje noge. Sjećam se kako je ta divna djevojka 
bila neobično vedra, uprkos ranama, jer je bila svjesna heroj- 
skog podviga svojih drugova iz komiteta koji je tog jutra, bo- 
reći se bez uzmaka, cio izginuo. Ona nam je svima podigla mo- 
ral. Nismo znali šta se sve događa u Drvaru, šta je sa Vrhov- 
nim štabom. Na svim licima kao da lebdi pitanje: »Je li živ 
drug Tito?« Bilo je oko devet sati kad su Nijemci kao divlji 
upali među nas i počeli da izvode jednu po jednu na ispit. Uvi- 
jek s istim pitanjem: »Gdje je Tito?« Odahnuli smo. Znači, 
Vrhovni štab nije uništen, nisu uhvatili druga Tita! Naše pat- 
nje su sada imale nekog smisla. U nama je stalno tinjala nada: 18) Vera Babić je razmjenom oslobođena. 

") Zora, ranjena u obje noge, ruke i leđa, prvo se sklonila u 
ozimu raž (stopala i dlanovi su joj bili gelerima raznešeni) a zatim 
na laktovima i koljenima otpuzala ka potoku Drvari i sakrila se u 
vrbe na obali. 2eđ ju je strašno morila, a nije mogla do vode. Oko 
podne ugledala je nekog civila i pozvala ga: »Brate, ppmozi mi!« 
Ovaj se ubrzo vratio sa Nijemcima i oni su je odnijeli na Sobica 
groblje. Tu je, u pojati, bila šest dana. Kad su Englezi bombardovali 
Drvar, jedna bomba je pala na pojatu i geleri su Zori odsjekli obje 
noge ispod koljena. Previjala se u strašnim mukama... Prišli su 
Nijemci i ubili s dva metka u leđa, »da ne smeta!« Očevidac Smilja- 
na Morača, koja je kasnije razmjenom oslobođena. 426 naši će nas osloboditi! Ne dobivši pravog odgovora, postali su 
. još bezobzirniji i razdražljiviji. Tukli su nas. Tog prijepodneva 
4SU nas sve stjerali u obližnju pojatu. Upadali su i odvlačili 
mlade žene i djevojke do svjetlosnog traka, zagledali im lica; 
koja im se svidjela, izvodili su je napolje. Mnoge od njih nikad 
se više nisu vratile. Cijeli taj prvi dan smjenjivala su se ispi- 
tivanja i zvjerstva. Mislim da se ni oni koje pritjeraju uza zid, 
za, strijeljanje, ne osjećaju teže. Užasno je bilo posmatrati kako 
postupaju sa našim ranjenicima i ostalim narodom, a osjećati 
se bespomoćan. Tada mi je Hada rekla: »Treba ispitati kako 
odavde da pobjegnemo. Sada, po danu, ja ću osmotriti, a noćas 
da bježimo.« Pogladila mi je kćerkicu i dodala: »Ti s djetetom 
ne možeš u osmatranje, ja ću ići, a noćas ćemo bježati!« 

— Spustila se i noć, nevjerovatno mračna, kao »u rogu«; 
u zraku se još nije bila slegla vještačka magla, prašina i dim 
— sjeća se Smiljana Morača-Grubor. — Dušmanski su nas 
stjerali u iskopani rov podno zida. Tu smo polegli. Gazeći po 
nama, namještali su iznad nas bacače, mašinke . . . Ponova je 
buknuo strašan okršaj. Svu noć je grmjelo. Napadala je Šesta 
lička brigada. I Oficirska škola se tu noć borila. Sve se prola- 
malo. Naokolo su još gorjele kuće i svijetleći meci parali tamu. 
Vidjeh kako zarobljenik iz strane Misije — plače! Po brdima 
su naši signalizirali raketama, a i Nijemci su povremeno rake- 
tama osvjetljavali groblje, zbog ranjenika, i njihov sjaj nam 
nije dao da bježimo. Ubijali su svoje teške ranjenike. Nanizani 
jedan do drugog duž zida, stojećki su pucali preko naših glava 
i ranjeni ili mrtvi padali po nama; tek nas odjednom u tmini 
polije nešto vruće, ljepljivo. U tim trenucima Rada je meni. 
Veri Babić i nekolicini skojevki predložila da bježimo. Poslije 
izvjesnih dogovaranja i saopštavanja, složile smo se da je bje- 
žati nemoguće. A naši su bili tako blizu! Ispod zidića im se 
šapat čuo; privlačili su se i ginuli. U jednom momentu zatišja, 
Nijemci su se počeli odmicati od zida i silaziti ka cesti, ali su 
ih partizani prosto zasuli mino-bacačkim granatama. 

— Po žestini tog napada sudili smo: oslobodiće nas ! — 
kaže Vera Babić. — Sve naše ranjene drugove Nijemci su sta- 
vili uz zidove groblja, da našiona budu meta. Zvižde meci, gine 
se na obadvije strane, a što je najbolnije — ginu naši od naših! 
Cijelu tu krvavu noć bili smo prisilna meta i živa zaštita; od naših tijela neprijatelj je stvorio zaklone. Više glave mi nje- 
mački mitraljez, u rukama kćerkica, stežem je, osjećam: čas- 
plače, čas zamre od zaglušne vatre. Svuda oko nas vri kao u 
kotlu. Prskaju granate, odbija se i mrvi kamenje, pa i te prsko- 
tine ranjavaju naše. Mislim da sam ipak bila u nekom mrtvom 
uglu, kad sam tu borbu s djetetom preživjela. Pričinjalo mi se 
da je to samo neki jeziv san. Nikad, čini mi se, ne bih mogla 
opisati to svoje duševno stanje, pod tim otvorenim nebom, u 
tom od borbe užarenom grobljanskom prostoru. Odjednom^ 
Rada je dopuzala do mene. Na licu, uz uho, osjetih njen dahn 
»Vera, ostani tu, nemoj se micati. Tu si s djetetom najsigurnija. 
Ja odoh da vidim kakva je sad situacija ... Ne brini, doći ću 
XX) tebe i malu.« Stalno je brinula za moju djevojčicu. To mi 
je davalo snage. Iako su svuda oko nas bili Nijemci, ona je- 
stalno bauljala naokolo; odlazila je od mene nekoliko puta i u 
tom izviđanju ostajala, činilo mi se, i po pola sata. Već mi— 
slim nema je, poginula je, kad eto je, vraća se! Bauljajući tako^ 
dolazila je u blizinu naših, ali dalje se nije moglo. Da nije mi- 
slila na nas ostale, možda bi tada sama i pobjegla. O tome da- 
nas često razmišljam i dolazim do uvjerenja: nije htjela sama 
da se spašava! Da je znala kako će se sve to razvijati, možda 
bi i otišla. Ali ko bi to mogao znati?! Čudim se kako je tu noć, 
u tom tumaranju, Nijemci nisu uhvatili! A i ne čudim se, bili 
su i oni u paklenoj stisci. 

Nikad tužniji nismo bili nego kad je svanulo. Nijemci sir 
još uvijek držali položaj na Sobica groblju, a naši su se jh)- 
vukli. Dan je bio naš najveći neprijatelj. Sto su naši taj put 
mogli za nas da učine, učinili su noću. Kako je strahovito po- 
nižavajuća bila i sama pomisao na mučenje prethodnog danat 
A svitao je još jedan težak, neizvjestan dan. Previjali smo ra- 
njene. U tom času to nam je bilo najteže. Radilo se bezvoljno,, 
ni od smrti se nije zaziralo. Samo bi još katkad odjeknuo po- 
koji pucanj. Sigurno su opet nekog našeg strijeljali?! Odjed- 
nom pade komanda: »Svi u pojatu!« »Sta hoće od nas?« nijemo 
smo se pitali. Neko zavika: »Popaliće nas u pojati!« Negdje- 
zaštekta mitraljez. Neke žene koje poslije mene utjeraše u 
pojatu, čujem, govore: 

»Ubiše onu malu drugaricu!« 

»Koju?« 428 »Onu, imalu, s kratkom zalizanom kosom. Onu, ne znam 
ni čija je, bježala je . . .« 

Zignulo me u srcu. Shvatila sam: Ubili su Radu! Bježala 
je. . . Ubili Radu!! 

— Nijemci su imali gomile mrtvih — sječa se Smiljana 
Morača. — Bili su jako razdražljivi; derali su se, psovali, uda- 
rali sve oko sebe . . . Primoravali su nas da sabiremo Iješeve i 
s njih skidamo sve, do veša. Naši muškarci su pod kišom uda- 
raca kopali rake za njihove mrtve. Naše izginulo ljude i žene 
na brzinu smo trpali u rupe od bombi i ovlaš ih zatrpavali. 
Mrtvaci su se za dan izobličili, teško ih je bilo prepoznati. Iz- 
nenada su nas potjerali u Sobica pojatu, kojih dvadesetak me- 
tara dalje. Išli smo u grupama. Po nama se blještavo rasipalo 
sunce; na pragu je bilo ljeto, a i dani slobode. Odjednom, već 
blizu same pojate. Rada se naglo izdvojila iz mase i brzo po- 
trčala niz brdo, čistinom, ka potoku i gradu. Pripucaše . . . Sru- 
šila se na mjestu mrtva. Ni desetak metara nije prešla. Prišao 
je Nijemac i gurnuo je nogom. Ostala je da leži na pjeskovitoj 
nizbrdici poviše Sobica i Kecmanovih kuća, uz ozelenjeni trn 
divlje ruže. Znam mjesto gdje je pala. U blizini je, čini mi se, 
i zatrpana, u jednoj od bombinih jama. Tri mjeseca kasnije, 
kada su Nijemci napustili Drvar, prisustvovao sam iskopavanju 
i svečanoj sahrani posmrtnih ostataka Rade Vranješević i osta- 
lih žrtava Desanta. Njene ostatke smo prepoznali po dijelovima 
odjeće: žute cipele i smeđi kaput! Koliona su sve kosti prene- 
sene do zajedničke grobnice na Spasovini. 

— Pred svanuće odjednom se sve umirilo — sjeća se i Mi- 
leva Vidović. — Neispavani, isprepadani i bunovni, nismo ni 
primijetili kada je svanulo. U neko doba razdrmala nas je vika: 
i>Halt! . . . Halt!« Ugledasmo malu vitku ženu kako svom sna- 
gom trči niz brdo; peševi kaiputa lepršaju joj oko nogu. Puc- 
njevi se razliježu . . . Svi smo bez daha posmatrali, strijepili za 
svaki njen sekund. »Još samo malo!« oteo se dječji uzvik. Malo, 
još malo — bila nam je jedina misao. Hoće li im umaći!? 
Pucaju, pucaju . . . Odjednom se srušila. A imala je još tako 
malo do potoka obraslog u vrbe, do Vrbovca. vTo je Rada!« 
prošapta neko. Bilo nam je strašno. ^0^ Znala je Rada ko je i kako postupa nacistički okupator; 
nije htjela niti je po svojoj prirodi mogla da se pokorava nje- 
govim naređenjima, po svaku cijenu da sačuva svoj život! Nije 
mogla opet u tu pojatu iz koje su cijeli protekli dan izvlačili 
mlade, lijepe žene i djevojke . . . Otuda i njena uporna nasto- 
janja u toku cijelog prethodnog dana i noći, da pronađe izlaz 
prema partizanima. Otuda njena čvrsta odluka da bježi, makar 
i po danu. Drugačije nije htjela, nije mogla da učini. Odlučila 
se za časnu smrt. 430 ĐORĐINA-ĐINA 

VRBICA DORĐINA-ĐINA VRBICA Rođena je u Podgorici 24. aprila 1913. godine. Tu je 1932. za- 
\TSila trg. akademiju ali, kao politički kompromitovana, tek po- 
slije tri godine čekanja (1935) dobiva zaposlenje u Finansijskoj di- 
rekciji u Sarajevu. U međuvremenu radi u Duvanskoj stanici ti 
rodnom gradu kao obična radnica. I otuda je otpuštaju zbog revo-« 
lucionamog rada. Član je SKOJ-a od 1932. godine, a u KPJ je 
primljena 1934. godine. Odmah po dolasku u Sarajevo povezuje se 
sa partijskom i skojevskom organizacijom. Aktivno radi i u omla- 
dinskoj sekciji »Ženskog pokreta«. U Fin. direkciji je radila svegsl 
10 mjeseci. Početkom marta 1936. je uhapšena. U zatvoru je pod 
istragom odležala oko pet i po mjeseci; hrabro se držala i u nedo- 
statku dokaza puštena je bez suđenja. Vratila se u Podgoricu, d 
-satim se upisala na Ekonomsko komercijalnu visoku školu u Za* 
grebu. I ovdje je bila uključena u ilegalni partijski rad kao i il 
akcije naprednog studentskog pokreta. Po drugi put pada u ruk^ 

38 — 2ene heroji ^k policiji prilikom dijeljenja letaka 11. maja 1937. Muče je gore nega 
u Sarajevu, da bi preko nje prodrli u zagrebačku partijsku orga- 
nizaciju. Dina i ovdje ostaje dosljedna sebi: hrabra i istra jna u 
ćutanju. Na glavnom pretresu u Okružnom sudu u Zagrebu 5. apri- 
la 1938. osuđena je po čl. 4. Zakona o zaštiti države sa 1 mjesec 
zatvora i 300 din. novčano, uslovno na godinu dana. 

Poslije suđenja Dina odlazi u Beograd i nastavlja školovanje 
na Ekonomskom fakultetu, kao i partijsko-politički rad, ovoga pu- 
ta među studentima i radnicima. Tu je ponovo hapšena. Preko fe- 
rija aktivno učestvuje u idejno-političkom radu i različitim poli- 
tičkim akcijama u Crnoj Gori. Već 1938. god. član je PK SKOJ-a 
u Crnoj Gori, a 1939, dok je rukovodila partijskom komisijom žena 
pri PK, smatrana je jednom od najizraslijih žena komunista u 
Crnoj Gori. 

U martu 1941. vraća se u Podgoricu, gdje ju je zatekla kapi- 
tulacija. Sudjeluje u pripremanju ustanka, kao i u ustanku u Crnoj 
Gori. Početkom jeseni 1941. radi ilegalno u Sandžaku, član je grupe 
diverzanata, a zatim se vraća opet u Crnu Goru (krajem oktobra) 
i radi ilegalno na podgoričkom terenu kao član OK KPJ i PK 
SKOJ-a. Kao partijski instruktor obilazi i cettnjski srez i Katun- 
sku nahiju ... U proljeće 1942, za vrijeme Treće neprijateljske of an- 
žive. Dina se povlači sa crnogorskim partizanskim jedinicama u 
Bos. krajinu. Od jula mjeseca 1942. do maja 1943. radi na glamoč- 
kom srezu kao član SK KPJ — zadužena za agitaciju i propagandu 
i rad sa ženama. Na I Zemaljskoj konferenciji AF2-a birana je u 
Centralni odbor za Jugoslaviju. Velike su njene zasluge u omasov- 
ljenju političkih organizacija na terenu Glamoča, posebno KPJ, i 
za vaspitanje mladih kadrova; svojom moralnom čvrstinom naro- 
čito im pomaže u teškim danima četvrte ofanzive. U maju 1943. na 
svoj lični zahtjev odlazi sa Drugom krajiškom brigadom u central- 
nu Bosnu, kao član politodjela, da bi se povezala sa crnogorskim 
jedinicama. Na tom putu je i poginula 29. maja 1943. od minoba- 
cačke granate na rijeci Blatnici kod Teslica. Njeni posmrtni ostaci 
dopremljeni su 1957. god. iz Teslica u Titograd i tu sahranjeni u 
grobnici narodnih heroja na Gorici. 

Dina Vrbica, dugogodišnji revolucionar i neiimomi partijski 
radnik, spada u red onih oduševljenih, strasnih žena komunista. 
Svojom izuzetnom ličnošću i ljudskom toplinom, isto koliko i širo- 
kim znanjem i bogatim političkim iskustvom, ostala je poštovana 
1 omiljena svuda gdje je radila i borila se. 434 Teški dani austrijske okupacije, dani velike neimaštine^ 
pritiskivali su i jednu nezaštićenu mladu udovicu sa petoro 
djece. Rano su, 1916. godine, ostali bez hranitelja. Dina je 
imala tek dvije godine, a najmlađi Migo — četiri mjeseca. Po- 
rodica je gladovala. Majka je kupovala konac, dugmad, igle, 
sapun, petrolej i išla od sela do sela, često i dan, dva hoda, da 
bi to razmijenila za kukuruz, krompir ili drugu hranu. Danima 
su djeca ostajala sama. 

— Dina je bila dobra i pametna — kaže njena majka 
Anđa. — Jako osjetljiva! Mnogo je voljela porodicu. Sa pet 
godina pošla je u školu. Htjela je sa sestrom Bosom. Niko nije 
mogao da je odvrati. Jednom pođoh kod učiteljice da je pitam 
kako male uče. Iznenadila sam se kad sam čula da je Dina 
odlična, iako nije imala ni knjiga ni svezaka. Tako je završila 
i malu maturu. I u kući je bila jako vrijedna. Prihvati se svih 
poslova i čitavu kuću digne i preuredi. Cesto je morala i kravu 
da čuva. 

— Dina je bila prilično žustra i temperamentna, za razliku 
od mirne i staloženi je Bose — kaže brat Migo. — Još od ranih 
dana kod nje je bilo karakteristično istinsko i oštro reagovanje 
protiv svake, pa i najsitnije nepravde. Jednom se potukla sa 
nekim mangupima koji su napastovali manju djecu. Došla je 
kući krvava, ali je i ona njih okrvavila. Čitavim svojim bićem 
instiktivno se odupirala nepravdi i nedostojnim postupcima. 
Zbog ovih osobina sam je jako cijenio. Nije dozvoljavala da 
muškarci ponižavaju žene i da se stavljaju ispred njih. 

Još u srednjoj školi Dina se uključila u rad napredne om- 
ladine. Poslije male mature upisala se u tek otvorenu Trgovač- 
ku akademiju u Podgorici. Već u trećem razredu više od polo- 
vine učenika pripadalo je napiednom pokretu. Zahvaljujući i 28* «KS^ toj i sljedećim generacijama. Akademija je ubrzo postala jed- 
na od najnaprednijih škola u Crnoj GorL'Na Dinu i njene 
vršnjake najveći utjecaj za marksističku orijentaciju imao je, 
mislim, profesor Blažo Raičević-Mećava. »Još od svoga pro- 
fesora dobijala je zabranjene knjige na čitanje — sjeća se maj- 
ka. — Druženje sa muškarcima ^natralo se sramotom, a moja 
Dina uvijek je bila sa drugovima. Komšije su je ogovarale, ali 
ona se na to nije obazirala. Kao da se ničega nije plašila! Sje- 
ćam se, jednoga jutra otišla je od kuće, napomenuvši da ide 
tetki koja je stanovala izvan grada. Vratila se tek idućeg dana. 
I ništa ja ne bih saznala da za koji dan nije došao neki čovjek 
i donio Dinin kišobran. Zaboravila ga je, reče, u Beranama. 
Kasnije sam saznala da joj to nije bilo prvi put da omrkne u 
Podgorici a osvane u Beranama ili nekom drugom mjestu. Do- 
nosila mi je u kuću nekakve pakete; nijesam znala šta je u 
njima, ali sam predosjećala opasnost. Kad je naišla policija, 
našla sam se na muci kako sve to da sklonim. Srećom, na vri- 
jeme sam ih vidjela i uz pomoć mog malog bratanića uspjela 
sam da sve to posakrivam. Dina se kasnije smijala kao dijete. 
^Dobro si izvršila zadatak!« pohvalila me. Bili su to leci, pi- 
saća mašina i drugi materijal.« 

— Grodine 1932. završila je Trg. akademiju, ali zadugo ni- 
je mogla naći zaposlenje — priča dalje brat. — Bila je prinu- 
đena da radi kao obična monopolska radnica u Duvanskoj sta- 
nici u Podgorici. Ni tu nije mirovala. Njena aktivnost sad 
naročito dolazi do izražaja. Nova sredina pokazala se kao 
zahvalno polje rada i Dina, po zadatku Partije, djeluje među 
radnicima. U sezoni, u vrijeme otkupa duvana, stanica je bro- 
jala i preko hiljadu radnika. Na prebiranju i klasiranju duvana 
tadilo se pod teškim, nehigijenskim uslovima šest-sedam mje- 
seci. Dina je tada bila malo u kući. Na posao je odlazila prije 
pet sati izjutra, a vraćala se poslije dva sata po podne. Brzo 
bi ručala i odmah odlazila na sastanke ili zborove. Sa njom 
je bilo zaposleno još nekoliko njenih školskih drugarica, pa 
su neke od njih u slobodnim časovima dolazile kod nas i pro- 
učavale sa nama ilegalni materijal. Dina je k nama često do- 
vodila Ljubicu Popović, nešto mlađu od sebe, jer je bila siro- 
mašna, nije imala stana. Mama je vječito strahovala da nam se 
zbog tog okupljanja što ne dogodi, pa smo Ljubicu od nje krili. 

436 Među monopolskim radnicama Dina je brzo stekla popu- 
larnost. Oko sebe je odmah okupila nekoliko mladUi, naprednih 
radnica, a kasnije se taj krug znatno proširio. Izrastao je tu 
prilično velik broj naprednih žena. Mnoge od njih bile su veo- 
ma smjele, uuprkos policijskom režimu koji je vladao u stanicL 
I tarabe su znale da preskoče, kad bi im zaključali dvorišna 
vrata, da bi na poziv KP sudjelovale u demonstracijama. Ni 
prijetnje otpuštanjem nisu mogle da zaustave naš utjecaj i rad- 
nice se masovno organizuju . . . Zahvaljujući, u prvom redu^ 
ovim naprednim ženama, imali smo tamo jednu od najjačih 
sindikalnih organizacija. 

— Godine 1934. — sjeća se Lidija Jovanović — svratila 
sam kod jedne od naših najstarijih partijki. Bila je to Božana 
Vučinić, komunista od 1926. godine. Tom prilikom pokazala mi 
je sliku jedne vrlo mlade djevojke nježnih crta lica. Pod vIsot 
kim čelom vesele oči i nasmiješene pune usne. Pričala mi je' 
da je to mlada skojevka, od koje možemo očekivati da izraste u 
dobrog komunistu. Ova mlada djevojka. Dina, puna života, još 
u svojim najmlađim godinama bila je aktivna u naprednoiii 
omladinskom pokretu u Podgorici ... ^ 

— Ondašnje vlasti — priča dalje Migo — uočavaju njen 
rad i ubrzo biva otpuštena, kad je sa svojim drugaricama orga- 
nizovala štrajk za povišicu plate. Potpuno kompromitovana 
odlazi u Beograd. Otuda su je poslali u Sarajevo za računovođu 
u Finansijskoj direkciji. Tu je marta 1936, prvi put uhapšena. 
Na mene je to strašno djelovalo. Cim sam u Peći završio raz- 
red, posjetio sam je i ponio joj voća. Razgovarali smo nekoliko 
minuta kroz rešetke u prisustvu stražara. 

— Kad sam je te, 1935. godine za vrijeme raspusta posje- 
tila — sjeća se Dinina sestra Bosa Diirović — potužila mi se 
da su je već zapazili, da policija na nju motri i da joj dalji 
Opstanak u Sarajevu već postaje nemoguć. Cak mi je, za vri- 
jeme jedne šetnje po gradu, pokazala policijskog agenta koji 
je svuda prati iz dana u dan. Otada smo se rijetko viđale, jer. 
je ona samo povremeno dolazila kući u Podgoricu. 43T u SARAJEVU 

— Jedne ljetne večeri 1935. godine sjedio sam i razgovarao 
sa vlasnicima stana u čijem se špajzu nalazila pokrajinska par- 
tijska Tehnika — priča Fićo Cengić. — bilo je to u velikoj 
zgradi do »Beba vile« u Kovačićima. Iznenada, na vratima se 
pojavila krupna mlada djevojka, poznanica mojih domaćina. 
Svratila je u posjetu. »Dina Vrbica« — predstavila mi se, i raz-- 
govor je počeo. Ispričala je da je došla iz Crne Gore, da u Sa- 
rajevu stanuje kod rođaka potpukovnika Vrbice i da se zapo- 
slila u Finansijskoj direkciji. Iz profesionalne radoznalosti po- 
čeo sam da je ispitujem, ali oprezno i neupadljivo. Malo-pomalo 
približili smo se i čak sam je u laganoj šetnji ispratio preko 
mosta, sve do Koševa. Predosjećao sam da je preda mnom ko- 
munista, ali pravila konspiracije nisu mi dozvoljavala da to 
; utvrdim. 

Kasnije sam se o njoj raspitivao. Imali smo vezu sa PK 
Crne Gore i preko Luke Frkovića, koga sam zadužio da to iz- 
vidi, saznao sam ko je Dina. I tek onda ona se sa nama pove- 
zala. Održao sam sa njom sastanak blizu »HASK«-ovog igra- 
lišta na Grbavici. Interesovalo me gdje bi se ona mogla poli- 
tički angažovati. Ocijenio sam da bi bila najpodesnija za omla- 
dinsku sekciju u »Ženskom pokretu« i za društvo »Trezvenost«. 
Kazala mi je da dosad nije radila u sličnim organizacijama. 
Kao đak djelovala je samp u sekcijama školskih udruženja. 

Spremno je prihvatila svoj prvi zadatak u Sarajevu i već 
ubrzo pronašla me da mi se pohvali. Nije znala moju funkciju, 
osim da sam partijac. Srela me na bivšem korzu, kada sam se 
pred veče vraćao sa posla iz štamparije. Očima mi je dala znak 
da želi razgovarati i pošli smo prema mostu na Miljacki. »Evo, 
uspjeli smo . . .« rekla je sva radosna i pružila mi svjež broj 
»Jugoslovenskog lista« od 4. oktobra 1935. god. Pročitao sam 
saopštenje o osnivačkoj skupštini omladinske sekcije Ženskog 
pokreta: 

»U ponedeljak 7. ov. mj. u 6 č. održaće se predavanje na 
Narodnom univerzitetu o osnivanju ženske omladinske sekcije 
pri Ženskom pokretu. Naša ženska omladina u Sarajevu, za- 
interesovana radom Ženskog pokreta i osjećajući potrebu da i 
sama sarađuje svojim mladim snagama, obratila se na naš Po- 
kret sa željom da se osnuje omladinska sekcija. Stoga ove pre- 

43B davanje ima za cilj da pozove svu omladinu, iz svih staleža, 
koja bi želila da saraduje pri Ženskom pokretu u omladinskoj 
sekciji, a u isto vrijeme da objasni taj rad i njegovu potrebu.« 

»Željela bih da dobijem još kakvu direktivu, da vidim šta 
treba da radim . . .«, zamolila me tada. Još dva-tri puta sretao 
sam je kod ovog ili onog druga. Kod Šonje Antonić imali smo 
par sastanaka. Dok sam ondje jednom otvarao »bezazlenu« 
filatelističku poštu iz Beča, u stvari stipsom pisanu poruku 
Centralnog komiteta. Šonja mi je ispričala o »jednoj Crno- 
gorki« i napomenula: »Ona će doći ovamo, zakazala sam . . .« 
Pravio sam se nevješt. Organizaciju, u pravom smislu te riječi, 
nisi tada mogao da osjetiš: ona to i jest i nije! Po liniji SKOJ-a 
Dina je bila direktno povezana sa Leom Lušićem, sekretarom 
Mjesnog komiteta, koji je docnije provalio organizaciju. Sa 
Partijom se povezala preko mene i od mene je dobijala partij- 
ske direktive. Čuvao sam je na ličnoj vezi zbog raznih zada- 
taka, a i zbog bojazni od provala. Tim više, jer nije bila kom- 
promitovana. Njezin stric, potpukovnik Vrbica, služio joj je 
kao odlično zalede. 

— Radile smo zajedno u Finansijskoj direkciji, na drugom 
spratu — sjeća se Šonja Antonić. — Bile smo dnevničari, ra- 
čunski pripravnici, sa 900 dinara plate, od čega smo za mebli- 
ranu sobu plaćale mjesečno po 250 dinara. Dina je stanovala 
kod nekih siromašnih ljudi na Mjedenici i tamo sam je često 
posjećivala. U Direkciji smo rjeđe dolazile u dodir; bojale smo 
se da ne izgubimo službu ako se dozna za našu aktivnost u 
radničkom pokretu. Jedino se sjećam da smo, zajedno sa osta- 
lim dnevničarima, negodovale zbog niskih plata i tražile da 
nas prevedu u činovnike, što nismo ni doživjele. 

Ali zato, čim bismo izašle iz Direkcije, počinjao je naS 
društveno politički rad. Dinu je Partija zadužila da djeluje 
među omladinom. Ja sam tada u Ženskom pokretu bila sekre- 
tar a dr Smilja Kršić predsjednica. Smilja je davala veliku 
podršku radu Omladinske sekcije, čija je predsjednica bila 
Dina. Zbog toga se rad u njoj toliko razmahao da nije mogao 
ostati dugo nezapažen od sarajevske policije. Sjećam se, poli- 
cijski agenti su opominjali dr Smilju Kršić da pazi šta omla- 
dina radi. Zbog toga je u Ženskom pokretu nastao gotovo 
rascjep, jer su se neke građanke uplašile i napustile ga. Me-: 4m đutinij Ženski pokret je i dalje nastavio da radi kroz svoju 
omladinsku sekciju, sve do svog raspuštanja, odnosno Đininog 
ibapšenja. Naime, ubrzo poslije hapšenja Dine i Bjanke Pa(po, 
zabranjen je rad Ženskom pokretu i njegovoj omladinskoj 
Rekciji, sa obrazloženjem da djeluju »prokomunistički«. Otada 
je omladina produžila svoju aktivnost ilegalno i u drugim 
formama. 

— U ranu jesen 1935. godine — sjeća se dr Jelena Nikolić 
— sunčan dan izmamio je mnogo svijeta na nedjeljni izlet u 
okolinu Sarajeva. Uvijek smo se radovali tim izletima. Pored 
uživanja u zelenilu i ljepoti prirode, posebnu radost nam je 
činilo to što smo se mogli slobodnije sastajati i bez straha izra- 
žavati svoje misli, a da pri tom ne obratimo na sebe pažnju 
policije. Omladina je polemikom i borbenim pjesmama davala 
oduška svojim revolucionarnim stremljenjima i osjećanjima. 
Naša radost bila je još veća kad se uspjelo obići nekoliko seo- 
skih kuća ili privući u svoje grupice seoske omladince, koje 
smo na najjednostavniji način upoznavali sa borbom radničke 
klase kod nas i u svijetu, uzimajući za primjer savez radnika 
i seljaka u Oktobarskoj revoluciji. Vraćali smo se tad zado- 
voljni sami sobom, kao da smo izvršili neki veći revolucionarni 

zadatak. 

< ■ ■ 

U takvoj atmosferi i ovog izleta, pala mi je u oči gru(pa 
omladine: nešto su živo raspravljali, a kasnije počeli i da pje- 
vaju. Razabrali smo riječi i melodiju pjesme: »Smjelo, pod 
crvenim znakom«, »Ustajte vi zemaljsko roblje«, pa refren 
»Da živej, živej truda . . .« i bili smo sigurni da su to naši dru- 
go vi. Otvoreno smo im prišli. Među njima se nalazila i Dina 
Vrbica, koja je bila glavni inspirator i rukovodilac ove grupe 
Vidjeli smo da su je svi poštovali i voljeli, a i nama je bila 
pd ovog prvog susreta bliska i draga. Odmah smo se približile 
1 sprijateljile. Pričala mi je da često, gotovo svake nedjelje^ 
ide na izlete sa omladinom. Ovdje su se mnogi mladi ljudi 
osposobljavali za idejnonpolitičku aktivnost u svojoj sredini 
Odmah mi je rekla da je osnovana i Omladinska sekcija pri 
Ženskom pokretu i pozvala me na njihove sastajike. 

Rado sam se odazvala Dininom pozivu i došla na sastanak- 
u Sekciju. U sali se okupilo oko 30 — 40 djevojaka i mladića. 
Ugodno sam se iznenadila videći koliko je tu bilo srednjo- m ikolske i radničke omladine, uprkos jakom policijskom teroru; 
Razgovori su odisali naprednim idejama. 

Dina mi se jednom ipožalila da je policija, doznavši za 
njihov rad, pozvala na odgovornost dr Smiljanu Kršić i bivšu 
predsjednicu Ženskog pokreta naprednu Ijekarku dr Mašu 
2ivanović. Odmah je posjetila Smiljanu kod njene kuće da bi 
saznala zašto su pozivane, i ova joj je ispričala kako policija 
prijeti da će raspustiti i omladinsku sekciju i Ženski pokret ako 
ne prestanu sa komunističkim radom. 

»To bi bila velika šteta, jer bismo tako izgubili mogućnost 
šireg legalnog rada s omladinom«, zabrinula se Dina. 

»Zato morate opreznije raditi«, upozorila je Smiljana. 

Došla je i zima. Na jednom sastanku Dina je predložila 
da omladina sakuplja Zimsku pomoć. Predlog j^ bio odmah 
prihvaćen i doskora je sprovedena akcija pod okriljem Žen- 
skog pokreta. Na idućem sastanku Dina nas je izvijestila da je 
dobro uspjelo: prikupljeno je dosta novca, odjeće i živežnih na- 
mirnica, i odmah razdijeljeno siromašnim porodicama. Pome- 
nula sam joj, u četiri oka, da ovu akciju iskoristi i za pomoć 
iporodicama uhapšenih drugova, kao i siromašnim porodicama 
naših simpatizera. Ona me zagrli i reče kako to već radi i pri 
tom objašnjava tim ljudima da im priloge šalje Crvena pomoć, 
pa dodade: »Drug Pero Pešut, sekretar Crvene pomoći, dao 
mi je već adrese i direktivu za to.« Otada smo bile još bliže; 
uvidjela sam da je Dina za to kratko vrijeme uhvatila dublju 
vezu sa našom organizacijom. Pričala mi je kako su se »naše 
lk>rodice« mnogo obradovale, ne toliko materijalnoj pomoći 
koliko zbog toga što nisu zaboravljene u ono mučno doba di- 
vljačkih progona svega naprednog. 

/ Prisustvovala sam često predavanjima rekcije. Morali SU 
ih držati u prisustvu agenata policije; bili šu dužni da im pri-r 
i^we svako predavanje. Diskusija je i. piored "toga bila uvijek 
^va i zanioaciljiva. Teme su uvijek bile socijalno-*polit4čkog ka- 
raktera. Sjećam se predavanja »Za jednak rad — jednaka pla-; 
ta«, koje je održala dr Masa Zivanović. Tema je pila aktuejjiai; 
jer su radnice za isti trud dobijale mnogo manju -platu nego 
mtiškarci. Ja sam izložila: »Položaj žene i njena uloga u dru< 
štvu« i. »Abortus kao socijalni problem«. Ukoliko bi predavač 
suviše jstručno izlagao, Dina i lijeni najbolji aktivisti znali su 
4a :to vjeStp u diskusiji »preyedu3K na; politički jezik. Diskusija, je, tako, često bila interesantnija od predavanja. »Glavno je 
da mi policiji prijavimo teme kao stručne i nepolitičke, a one 
se uvijek mogu tretirati sa našeg stanovišta« objasnila mi je 
Dina. Zadivila me njena snalažljivost, neobična bistrina i oda- 
nost borbi radničke klase, pa mi je takva ostala u najljepšoj, 
uspomeni. 

— Godine 1934. i 1936. vežu me uspomenom na nekolika 
divnih djevojaka, koje su po nalogu KP prišle Ženskom po- 
kretu u cilju osnivanja omladinske sekcije — sječa se dr Smi- 
Ijana Kršić. — Predlog ovih omladinki prihvatila sam s odu- 
ševljenjem i učinila sve da im se pruže potrebne mogućnosti. 
Već i zato, jer je baš u to vrijeme aktivnost Ženskog pokreta 
malaksavala, gubeći onu popularnost koju je uživala u prvim 
godinama poslije prvog svjetskog rata. Mjere, koje su vlasti 
preduzimale protiv svih iole naprednih pokreta, nisu mimoišle 
ni Ženski pokret. Još i sada se sjećam tih djevojačkih likova: 
Dušanke Bobanović, Dine Vrbice, Bjanke Papo, Jelene Nikolić 
i Šonje Antonić. One su sačinjavale jezgro omladinske sekcije 
Ženskog pokreta, sve do 1936. godine. Ovo omladinsko jezgra 
ubrzo se tako omasovilo da su njihove prostorije u bivšoj 
Jeftićevoj palati, u Dalmatinskoj ulici, u svako doba bile pune 
omladine. Omladina je, naoko, bila prihvatila program Ženskog 
pokreta, ističući kao svoj naročiti zadatak širenje pismenosti 
među ženama u Sarajevu. Kasnije se ispostavilo da su najpo- 
vjerljiviji članovi prikupljali pamoč za porodice nastradale od 
režima. Bila je to crvena pomoć. Ovo ih je 1936. godine dovela 
do hapšenja. 

Dina je, kao rukovodilac Omladinske sekcije bila vrlo tak- 
tična i pogodna za saradnju. Održavali su i čitalačke grupe. 
Na sastancima čitalačkih grupa koje su brojale i do petnaest 
osoba obrađivana su djela sovjetskih književnika: Grorkog, pa 
Ostrovskog — »Kako se kalio čelik«, Ui roman »Sama« od 
Smedlejeve i djelo »O braku« od Kolontajeve. Stavovi i nazori 
ovih književnica sa oduševljenjem su prihvatani. Bilo je stvar- 
no potrebno nešto učiniti da se neki stavovi iz ovih knjiga u 
kojima se propagira slobodna ljubav, na neki način kanališu 
na druga, u to doba mnogo važnija, politička pitanja. Dina 
Vrbica je veoma dobro osjećala nastalu situaciju. Budući da 
je u mene imala veliko povjerenje, često n^e pozivala na sa- stanke, u cilju izgrađivanja stavova o ovim pitanjima, jer je 
svaka razuzdanost mogla štetiti moralnom liku ovih mladih 
ljudi i naprednom omladinskom pokretu. 

Omladinska sekcija oživjela je rad Ženskog pokreta novim 
raznovrsnim oblicima društvenog rada. Uvježbavali su horske 
Recitacije i borbene pjesme. Osnovane su i zidne novine; infor- 
misale su o najaktuelnijim događajima u svijetu, s akcentom 
na opasnost fašizma i prijetnju rata. Horske recitacije izvodile 
su same omladinke, a za novine su tražile i dobijale saradnju 
mnogih naprednih kulturnih radnika Sarajeva. Tu treba spo- 
menuti Jovana Kršića, Mašu Zivanović, Marcela Šnajdera . . . 
Same su angažovale i predavače za najaktuelnije teme. Dobra 
se sjećam predavanja o omladinskim pitanjima, što su održali 
Ilija Grbić, dr Zon i drugi. 

Pri kraju tog perioda u Jugoslaviji se već veoma jaka 
osjećao utjecaj fašizma i njegovog terora. Nastalo je nemilo-- 
srdno proganjanje svih naprednih ljudi. Ženski pokret je po- 
čeo da se osipa. Svega nekoliko veoma svjesnih žena i djevo- 
jaka istrajalo je u svojim nastojanjima, ne osvrćući se na 
opasnosti i proganjanja. Među njima su se naročito isticale: 
Vojislava Janković učiteljica iz Sarajeva, Mira Vasiljević či- 
novnica, Jela Ostojić novinar i druge. Ja sam na položaju 
predsjednice Ženskog pokreta ostala sve do 1937. kada je pva- 
organizacija od strane režima zabranjena. Ovih nekoliko žena, 
iako su bile veoma svjesne i aktivne, sigurno ne bi mogle mno- 
go učiniti da nije bilo omladinki, čiji su se redovi takođe pro- 
rijedili, ali koje su isto tako ostale veoma istrajne. 

Među prvima, koje su 1936. uhapšene, nalazila se i Dina 
Vrbica. Mučili su je na sve moguće načine, ali je izdržala veo- 
ma hrabro, tako da zbog nje niko nije stradao. Veoma dobra 
se sjećam nedjelje u mjesecu julu, kada je Dina izašla iz za- 
tvora. Veoma slaba i iscroljena! Prvu svoju posjetu učinila je 
meni. Tada je prvi put preda mnom izgovorila riječ Partija. U 
policiji su je — pričala mi je — tjerali da prizna kako sam ja 
znala da se u omladinskoj sekciji krije ćelija KPJ. Prema tome, 
samo njezinoj izdržljivosti i ustrajnosti mogu da zahvalim što, 
osim uobičajenog šikaniranja od strane režima, nisam ozbiljna 
stradala. Istoga dana Dina je preko Beograda otputovala za 
Podgoricu i ja je više nikad nisam vidjela 44^ .y- i^ U proljeće 1936. — : sjeća se Fićo Cengić — ;- došlp Je do 
provale i hapšenja mnogih drugova. Dina je uhaipšena u martom 
kada su mučenja bila najteža. Zanimljiv je moj susret sa njom 
BLa policiji, u zloglasnoj »Belediji«i) — staroj austrougarskoj 
karauli koja se nalazi do gradske Vijećnice* Pored čitavog 
sistema samica i skupnih ćelija na prvom i drugom katu, J19 
mansardi ovog glomaznog zdanjal)ilo je mučiliste. Tu se nala- 
zila greda za vješanje, lanci, kuke, ludačjca košulja i drugi 
dželatški rekviziti. Upravo su me sveg ižmrcvarenojg vukli i^ 
te strašne prostorije, kad ispred vrata ugledah jDinu. Stajala 
je ramenom oslonjena o zid, u crvencMn džemperu i smeđoj sukT 
nji. Grudi joj se nadimaju, dok joj agenti čvrsto drže unazadi 
zavrnute ruke. Vjero vatno je tek dovedena, izgledala je svjež^i, 
ali sa izrazom iznenađenja i zaprepašćenja na lijepom mladom 
licu uokvirenom njegovanom tanmom kosom. Sva pretvorena ii 
liho i oko! Sa strephjom je očekivala šta će dalje biti. Vidime- 
ne deformisana, a naokolo prijeteća, zvjerska lica. Cim sam 
joj oči ugledao, naglo zinuh i potom snažno stisnuh zube. Ra- 
zumjela je moju nijemu poruku: Gutati! Samo ćutati! laka sam 
bio kao pijan, zamagljena vida, za trenutak, t6k koliko su naiii 
se pogledi sreli, njen lik mi se neizbrisivo urezao u sjećanje? 
Cijela njena figura, do plitkih smeđih cipelal Možda je ^6 
zbog kritičnosti momenta, 2bbg moje napregnute želje da je 
iipozorim i ohrabrim! Doveli su' je bili d^ Sluša kroz vrata i 
udesili da ona i vidi »isleđivanje«. Taj metod policije spadao 
je u najteži vid psihičke torture. Sjećam se, 192^. godine u 
ovom istom zatvoru meni je bilo podnošljivi je da fizički trpdm 
nego da slušam: Sa tamom je počinjala vriska i huka na tavlan 
nid, kao vršaj, a po hodnicima trčkaranje, jsveket ključeva i 
lanaca. Tako, do zore! I evo, sada Dinu pokušavaju da slome^ 
kao omladinku koja ^ po prvi put našla: u zatvoru pod istra^ 
gom. Pa ipak, ništa: nije priznala. Ležala je sa ženama u j^jedi- 
lUci«. Mučili su je, ali bez o;fljeda; nisu smjeli zbog strica, a:nr 
dokaza protiv nje nije bilo. Tako je puštena bez suđenja. P — Početkom marta 1936, kad sam uhapšena, i>ile ?.šm0 
četirinpet dana u zajedničkoj ćeliji u Hasan-kuli^^) ihislimii ^> Hasan-Ktila. ^ ■ 

2) Beledija — Hasan-Kula. 444 i^devfetkl« — pričist Cilika Hajhrih. -^ Čvrsta se pokazala! Ni- 
malo nije očajavala. Sjećam se, bila saou iscrpljena i bolesna 
i Dina se mnogo oko mene starala. Stavljala mi je obloge na 
glavu, pazila da ležim mimo . . . Odveli su me na Ijekarski pre* 
gled i više me nisu vraćali u ćeliju. Ponova sam je vidjela kod 
S^arkaša, gdje sam pozvana na saslušavanje. Srele smo se mpra*- 
vo u momentu kad su je izvodili. Izgledala je jako iscrpljena, 
blijeda i izgužvana, ogrnuta povećom vimenom maramom. U 
prolazu smo se samo pogledale. 

^ — Jedno popodne, dok sam se odmarala u svom stanu u 
Ulici Kralja Tomislava — kaže Šonja Antonić — u okviru vra^ 
ta pojavila se Dina. Skoćila sam od iznenađenja. 

»Da, pustili su me. Nisu imali nikakvih dokaza da bi me 
predali sudu. Nikoga nisam odala. Nisam im ništa priznala!« 
*— objasnila je, pročitavši pitanje na mom licu. 

Sjela je na sećiju. Blijeda, tjelesno iscrpljena, i još uvijek 
zbunjena. Kao ošamućena. 

' »Teško je bilo, Šonja, mjesecima izdržati boravak u samici^ 
Sva mučenja . . . Ali ipak mi je drago, i ponosna sam, što sam 
sve to mogla da podnesem. Danima i noćima su me tukli, da 
besvijesti, polijevali vodom i nastavljali ... U usta su mi trpali 
prljavu krpu, potiraču, da bi prigušili jauk. Najteže je bilo u 
početku. Sad sam ponosna, jer mi je savjest čista; od mene 
ništa nisu doznali.« 

Razgovor je prešao na budućnost. Tu je Dina oživjela. Oči 
su joj sijale dok je ocrtavala svoj budući revolucionarni rad. 
Govorila je da ide u Zagreb, na studije, gdje će imati prilike 
da djeluje u jakoj partijskoj organizaciji. Planove svoga rada 
iznosila je sa puno duhovne snage i mladalačkog elana. Dok 
sam je slušala, učinila mi se nestvarna, kao vizija. Sva je 
lebdjela u budućnosti, kao da je pošla da osvoji cijeli svijet. 
Samopouzdanje je izbijalo iz svake njene riječi. Tada me je 
najviše zadivila. Otkuda joj tolika životna energija? — pitala 
sam se. — Otkuda tolika vjera u revoluciju i oduševljenje za 
rad? Kao da nije prije nepun sat napustila policijski zatvor i 
mučilišta, nego kao da je došla iz neke partijske škole. Dina je 
još iste večeri otputovala. 

— Kad su je pustili — kaže Dinina sestra Bosa — vratila 
lie kući. Naši rođaci i brat odveli su je na Duim:tor da se malo 
oporavi. Uhapšena je bila J^aš u vrijeme kada je izbila i prb* 4A!^ vala u Crnoj Gori. O njenom dtžanju na sarajevskoj policiji 
poznato je mnogim drugovima . . . Bila je to za nju velika re* 
volucionarna škola. U tamnici se prekalila. Uprkos ranama i 
iscrpljenom tijelu, stekla je još veću snagu. »Meni je čudno 
kako je živa ostala — sjeća se naša mama — a ona tako razgo^ 
vorljiva i duhom snažna kao da je nešto lijepo doživjela.« O 
mučenju je nerado govorila; o tome su govorili ožiljci od lanaca 
po nogama i rukama. Tabani su joj se Ijuštili od batinanja. 
Mučili su je nmogo, čak i na vješala stavljali, ali ništa nije 
odala. Cesto mi je pričala o načinu života u zatvoru; kako se 
sa zatvorenicima sporazumijevala kuckanjem o zid, ili, kako 
su za pojedine dogovore upotrebljavali cijevi od kanalizacije . . . 
Iako se bavila pretežno revolucionarnim radom. Dina je 
bila i dobra domaćica; hitra u kućnom poslu i vrlo vrijedna. 
Cak je nalazila vremena i za sebe nešto da prekroji i sašije. I 
da naveze! Još i danas imamo sačuvane neke njene ručne ra* 
dove. U zatvoru je isporila svoju pletenu crvenu haljinu i isple- 
la džempere, od kojih je jedan meni poklonila. Sjećam se, bila 
su na njemu četvrtasta dugmad; napravila ih je od drap kar- 
tona i vrlo lijepo su izgledala na toj crvenoj osnovi. U jesen 
1936. otišla je u Zagreb i upisala se na Ekonomsko-komercijal- 
nu visoku školu. U ZAGREBU 

— Bilo je to poznanstvo kao i sva poznanstva naprednih 
studenata i drugova koji su nas, a da često ni osjetili nijesmo 
kako ni kad, privodili naprednom pokretu, stvarali od nas 
komuniste — sjeća se Nada Jovović. — Pohađala sam Trgo- 
vačku akademiju u Zagrebu. Kao i ostali napredni studenti 
Crnogorci, radila je i ona sa nama srednjoškolcima iz Crne Go- 
re. Otada se sjećam Dine, druga Bakica i drugih komunista . . . 
Sjećam se svojih prvih sastanaka, koje smo obično održavali na 
Tuškancu. Sastajali smo se povodom neke akcije, ili da prora- 
đujemo ilegalni materijal, da čujemo i objasnimo političku 
situaciju. Gotovo uvijek, na tim širokim sastancima napredne 
omladine, pokraj drugih istaknutih komunista bila je i Dina. 

— Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Dina Vrbica je 
1938. godine bila već student starijeg godišta, a ja početnik — 

446 Tsaže Milica Hirsl. — Kako sam u Akcionom odboru fakulteta 
bila predstavnik studenata prve godine, zajedno sa Dimitrijem 
Đurbabićem,'^) sa njom sam često dolazila u dodir. Ona i Ma- 
rica Pataki bile su tu specijalno zadužene za rad sa studentima 
prve godine. Brinule su se da se što više studenata uključi u 
razne kultumo-društvene djelatnosti vezane uz pokret. Dina 
je imala jak utjecaj ha mene. Ta čvrsta, mirna djevojka govo- 
rila je malo i tiho, ali sam neke njene riječi upamtila za čitav 
život. Cesto, pred neku akciju, znala mi je reći: 

»Ako te uhvate, nemoj ni za živu glavu ništa da priznaš. 
Priznanjem možeš samo naškoditi i sebi i drugima.« 

A kad me je policija stvarno uhvatila, držala sam se Dini- 
nih riječi. Ponavljala sam uporno: »Nisam. Ne znam . . .« Brzo 
su me pustili, ali bila sam potištena. Boljela me spoznaja da 
medu nama postoji neki izdajica, jer kako bi inače policija 
doznala da sam ja dijelila letke, kad nikoga nisu uhvatili na 
djelu. Dva dana iz opreza nisam dolazila na fakultet. Trećeg 
dana, prvo mi je bilo da se potužim Dini. 

»Nije to ništa, mala — imiirila me ona i zaštitnički po- 
tapšala po ramenu — mi moramo biti čvrsti, ne smijemo do- 
zvoliti da nas ovakve stvari pokolebaju.« 

Od tih riječi odmah mi je bilo lakše. No, nisam ja bila 
jedina na koju je Dina tako djelovala. Svi su je poštovali. Me- 
du studentima moje godire dovoljno je bilo reći: Dina pred- 
laže da pogledamo taj i taj film, da posjetimo neko predavanje 
i slično, pa da odziv bude velik. Cesto sam je vidjela u kul- 
turnom udruženju studenata pacifista, koje je tada bilo veoma 
aktivno, a imalo je prostorije u Preradovićevoj ulici. Tamo su 
održavali usmene novine, predavanja i marksističke tečajeve, 
pa se okupljalo veoma mnogo studenata. Tu su objašnjavali 
međunarodnu situaciju, govorilo se o događajima u Spaniji, 
Njemačkoj, Japanu, i Dina je često učestvovala u diskusijama. 
Iz tog šireg kruga okupi ienih studenata sve više ih se uvodilo 
u organizovani rad. 

Dina je teško živjela. Dobro je poznavala oskudicu koju su 
trpjeli siromašni studenti. Zato je često znala reći nekome od 
onih koji su po svojem uvjerenju bili uz nas, ali nisu imali 
odvažnosti za akciju: •) Poginuo u NOB-i. 

44T »Vidiš kako bijedno živii, a ipak ne bi ni prstom makmio^ 
ništa ne bi riskirao.« Takve ona nije razumj^a, nije ih trpjela, 
jer sama nije bila takva. Dina je uvij^ bila spr e mn a da bez 
mnogo riječi poduzme sve i sve žrtvuje za cilj koji je sa tcdiko 
pouzdanja i ljubavi gledala pred sobcnon. — Dinu sam t9>oznao jos u Titogradu, kada je imala 
damnaest godina — priča Veljko Durišić. — Viđali smo se n 
Srednjoj ekonomskoj školi; pohađala je jedan razred i^ređ 
mene. Već tada se kretala u grupi đaka koji su kasnije svi su- 
djelovali u Pokretu. Medu njima i narodni heroj Vidoje-Keša 
Durović, koji mi je na fakultetu u Zagrebu postao najbolji 
prijatelj. 

Ponova sam je sreo 1936. na Ekonomskom fakultetu u 21a* 
grebu. Upravo sam se bio ^nratio iz zatvora. Voljela je da sluša 

o Adi Ciganliji^ o sudu, o držanju pojedinih drugova Sve 

ju je zanimalo, do detalja. Dok snio pričali, njeno lice izra- 
žavalo je neku neobičnu radost i ponos. Kao da je osjećala kako 
nešto raste u nama i oko nas. To je rastao naš pokret. 

Kad smo se na sastancima pripremali za razne akcije, 
ona se uvijek javljala prva, i to za najteže zadatke. Bilo je 
akcija u kojima su mogli sudjelovati samo muškarci, jer se 
predviđala tuča. No, Dina nije dozvoljavala da se pravi ika- 
kva razlika između nje ^ drugova. Obično bi izjavila da ta 
akcija i nije tako opasna, kao što se nama čini, da se ona ni* 
malo ne boji i da i ona može učiniti sve što se i od nas tražL 
Toliko je bila hrabra da smo joj znali reći: »Dina, ti si kao 
vučica . . .« 

A bila je i vesela djevojka, uvijek raspoložena. Sjećam se,. 
poslije neke gužve s policijom, našla se medu nama: jednom 
rukom pridržavala je suknju, što joj se poderala na bedru, a 
drugom igrala sa lecima. Smotala ih je, stavila na usne i pu- 
hala u njih kao u trubu. »Dina — primijetio sam — uništila si 
suknju.« »Pa neka, baš me briga!« A moralo ju je biti briga; 
bila je to možda njena jedina suknja. Pa ipak, kad god se sabi- 
rala pomoć za siromašne studente, ona je davala od sebe. Nje- 
na nesebičnost bila je tolika da je danima znala ostajati bez 
večere, samo da bi drugima mogla da pomogne. Znala je biti 
i vrlo ozbiljna, pa i stroga. Svakome bi uvijek rekla u lice sva 
što misli. Među studentima je dolazilo do mučnih situapija, kad ^48 bi se neko pokazao slab i kolebljiv. Dina je takve otvoreno 
korila: 

»Kakav si ti komunista!? Nije za tebe revolucija!« 

Na fakultetu se upoznala sa Ljubišom Miodragovićem,*) 
svojim budućim mužem. Dina, Ljubiša, Kesa Durović, njegova 
djevojka Vasiljka Lazović i ja bili smo nerazdruživi. Nas pe- 
toro bili smo povezani neraskidivim prijateljstvom. Nekada 
smo zajedno odlazili u kino. Sjećam se, gledali smo neki žur- 
nal: Hitler je govorio na mitingu. Dina to nije mogla da ix>d- 
nese. »Fazi bande!« viknula je i počela zviždati. Ljubiša se na- 
smijao — bio je šaljivdžija — i rekao: »Ti ćeš, Dina, osvetiti 
Evropu.« Zajedno smo odlazili i u kulturno društvo »Lovćen«, 
gdje su se okupljali Crnogorci. U to vrijeme osnivana su brojna 
kulturna društva, u kojima se okupljala sva Ijevičarska omla- 
dina. 

U proljeće 1937. godine sproveli smo jednu značajnu akci- 
ju. Zadatak je bio da idemo kroz Paromlinsku ulicu, od kuće 
do kuće, i dijelimo letke. Kao i obično, išli smo u parovima: s 
jedne strane ulice Kesa i Vasiljka, a s druge, is-pred njih. Dina 
i ja. Direktiva je glasila: dijeliti po kućama! Ali, meni i Dini 
se učinilo da ima mnogo letaka, pa zašto da ih ne dijelimo i 
prolaznicima na ulici. Kad smo izašli iz jedne kuće, pred vra- 
tima nas je dočekao policajac. Rekao sam Dini: »Bježi!« i stao 
dražiti policajca, samo da on pojuri za mnom, pa da mu Dina 
lakše umakne. Bio je neka ogromna Ijudeskara i kad me htio 
dohvatiti, hitro sam mu izmakao i doviknuo: »Koliko god si 
debeo i velik, preskočiću te.« Pojurio je za mnom u jednu spo- 
rednu ulicu, ali nije uspio da me uhvati. Onda se vratio natrag 
i pojurio za Dinom. PrJmijetio sam da je ona skrenula u drugu 
sporednu uličicu. Malo sam se pritajio, dok hajka ne prođe, a 
zatim sam se uputio u tu uličicu da vidim šta je sa Dinom. Ali 
nisam više našao ni nje ni policajca. Ta ulica je bila »slijefpa«^ 
Da Dina nije uspjela pobjeći. O tom hapšenju postoji policijski 
dokument u Arhivi CK SK Hrvatske. Sve je tačno tamo zapi- 
sano, jedino je laž da sam ja napao policajca. Samo sam ga 
dražio i dobacivao mu. U tom dokumentu nema moga imena, 
jer ga Dina nije rekla. Spominju me kao »dečka u pumperi- 
cama«. Sutradan sam pošao drugu Voji Biljanoviću da mu ja- *) Narodni heroj. 
29 — 2ene heroj t 44D« £>ina i njen LjubiSa u Beogradu pred rat 

vim da je Dina uhapSena. Njegova gazdarica me dočekala sva 
uplašena. »Nema ga — rekla je — uhapšen je! Tukao se sa 
njima, ali im nije mogao umaći. Tražili su neke pumperice.« 
A te pumperice — bile su na meni! Odmah sam krenuo kući da 
se presvučem, a pumperice sam poslao na sajmište. 

Mnogo studenata je tada zatvoreno, jer ona akcija sa le- 
cima bila je masovna, a hapsili su i nasumce. Dok su na policiji 
svakog uhapšenog studenta, osobito Crnogorce, pitali: »Imaš li 
puniperice?« ja sam ostao na slobodi. To mogu zahvaliti samo 
Dini, od koje nisu uspjeli ni rijeci da izvuku. Koliko se sjećam, 
Dina je tada izvedena pred sud i osuđena na uvjetnu kaznu. 
Kad je puStena, Sivjela je još teže nego ranije, stalno na oprezu. 
Zatim je otišla u Beograd, a ja sam nekako u isto vrijeme bio 
.pozvan u vojsku. Tako se naše studentsko društvo razišlo. 

Suđena je na osnovu zloglasnog Zakona o zaštiti države. 
Sa tog suđenja sačuvan je i materijal koji dokazuje da Dina 
ništa nije priznala. Sve je počelo od ovog letka: HRVATSKI NARODE! 

Okovi se opet stežu. 9. ov. mjeseca ubijeno je iz zasjede od 
Korošćevih žandara sedam sinova hrvatskog naroda, a na de- 
setke ih je ranjeno. Kad su se sa autobusima vraćali iz Senja 
sa dočeka »Trebeviča«, prorešetani su tanetima slugu krvavog 
beogradskog režima. Poginuli su, jer su manifestirali složnu 
borbu hrvatskog naroda za nacionalnu slobodu i socijalnu 
pravdu. 

Ovo posljednje umorstvo dokazuje da je velikosrpski beo- 
gradski režim spreman i nadalje prolijevati hrvatsku krv da 
očuva svoju hegemoniju. Stojadinović — Koroščeva vlada dale- 
ko je od onih obećanja koja je dala nakon izbora da bi stišala 
borbeni nalet narodnih masa. Ona namjerava da iskoristi 
strpljenje hrvatskog naroda i da postepenim uvođenjem reak- 
cionarnih mjera i terorom opet obnovi zloglasnu šestoj anuarsku 
diktaturu. 

Prolivena krv navještava nam dolazak nove krvave dik- 
tature i još bješnjeg terora. Neka nam ove nove žrtve budu 
opomena i poziv na odlučni otpor i nepopustljivu borbu protiv 
narodnih neprijatelja, protiv ubojica hrvatskih narodnih 
boraca. 

Hrvatska antifašistička omladina saglašuje se sa protest- 
nim štrajkom kojega je na sveučilištu proglasio Interklub, i po- 
ziva svu hrvatsku omladinu i demokratsku omladinu svih 
drugih potlačenih naroda da ustane složno protiv beogradskih 
vlastodržaca. 

SLAVA PALIM BORCIMA ZA NARODNU SLOBODU 1 
SOCIJALNU PRAVDU! 

DOLE KRVAVI VELIKOSRPSKI RE2IM TERORA I 
NASILJA! 

2IVJELA OSLOBODILAČKA BORBA HRVATSKOG 
NARODA! 

OSTVARIMO JEDINSTVO SVIH NARODNIH SNAGA! 
HRVATSKA ANTIFAŠISTIČKA OMLADINA 

U prijavi Uprave policije u Zagrebu Državnom tužiocu 
Državnog suda za zaštitu države od 18. V 1937. godine navodi 
se Đinina »krivica« odnosno kako je došlo do njenog hapšenja. 45t »Prilikom obilaska svog rejona na Paromlinskoj cesti, poli- 
cajac Hećimović Dane naišao je 11. maja oko 20,45 č. na grupu 
od 4 — 5 lica koja su si stojeći na mestu dodavala neke letke. 
Jedna devojka među njima imala je crvenu vestu. Cim su pri- 
metili stražara, naglo su se u raznim pravcima rasturili, dok 
je jedna devojka zajedno sa jednim nepoznatim mladićem, 
odvojivši se od grupe, produžila ubrzanim korakom Paromlin- 
skom cestom. Skrenula je u prvu ulicu koja je s ovom križala, 
u Vrbasku, ali nije znala da je to ćor-sokak. »Došavši do kraja, 
stala je usplahireno da se ogleda kuda bi umakla, ali stražar joj 
se već primicao i tako je uhapšena.« »Pošto se naime ona pri- 
likom hapšenja opirala, stražaru nije bilo moguće da odmah 
izvrši pregled okolnog terena već je to učinio nakon što je 
Vrbicu sproveo na policiju. Pregledajući mesto na kome ju je 
pre toga uhapsio, našao je odmah uz ogradu baštice smotak od 
25 kom. tih istih letaka.« 

Kao svjedoci se navode jedan bračni par i njihova prija- 
teljica, slučajni prolaznici, kojima je Dina na ulici dala letke. 
»Na uipit stražara gde su joj leci, Đorđina je izjavila da nika- 
kvih letaka nije imala. To isto tvrdila je i u početku same 
istrage, no pošto je saznala da su leci, koje je pri bježanju 
odbacila, nađeni, priznala je da joj je na uglu Paromlinske i 
Vrbaske ul. prišao neki mladić i gurnuo u ruke letke. Kad je 
docnije vidjela da su ilegalne sadržine, odbacila ih je.« 

» . . . Odakle vam taj letak? Tko je onaj mladić s kojim ste 
ga delili i s kim ste sve u pogledu komunizma veze imali?« 
pitali su Dinu 12. maja u Upravi zagrebačke policije. 

Od Dine nisu ništa doznali. 

I na Okružnom sudu 4. juna 1937. Dina je ponovila svoje 
ranije iskaze i završila: »Krivom se niukoliko ne osjećam, pa 
molim da se svaki daljni postupak protiv mene obustavi. 
Osumnjičenog Vojislava Biljanovića dobro poznajem još iz 
Crne Gore i s njime sam se nalazila ovdje u Zagrebu, kada sam 
tu došla. Najviše smo se viđali vani na ulici, a on me je jedan- 
put-dvaput i kući posjetio. Naši sastanci su bili čisto prijatelj- 
ske prirode, a nisu imali nikakve veze sa bilo kakvim ilegalnim 
radom.« 

Sud ju je tad uz uslove pustio na slobodu. Dina se dosljed- 
no branila i na glavnom pretresu 5. aprila 1938. god. kada je 
po čl. 4. Zakona o zaštiti države proglašena krivom i osuđena 

452 «a 1 mjesec zatvora i 300 dinara novčano, uslovno na godinu 
dana. 

— Na zagrebačkoj policiji podvrgavana je strahovitom 
mučenju — kaže Dinina sestra Bosa. — Pričala mi je da joj 
je tu bilo mnogo teže nego u Sarajevu; stavljali su je na još 
veće muke, da bi joj iznudili priznanje. Najteže od svega joj 
je bilo, što je ostala u samici više od mjesec dana. Ćelija je 
bila tako mračna da se ništa u njoj nije vidjelo. Nije mogla 
ni da radi ni da čita, pa joj je vrijeme vrlo sporo prolazilo. 
Sati su joj, kako sama reče, bili vječnost; dolazila je gotovo do 
ludila. Pravila je od hljeba piljke i igrajući se skraćivala vri- 
jeme. U samici je napisala pjesmu koja najbolje ilustruje po- 
stupke policije nad njom. 

(Po sjećanju) 

U SAMICI 

Soha mračna, prljava, plačna. 

U uglu kibla, u drugom dvije daske, crne su od desetogodišjneg 

gliba. 
Na njima blijeda, ispijena, kao kakva avet sjedi žena i čeka . . . 
Čeka!? Dragana? Možda ponekad i o njemu sanja. 
Ne! Ona čeka deset da izbije; 

Čeka da radio, kulturna tvorevina dvadesetog vijeka 
uz orkestar simfonije, sakrije udarce pendreka 
i mukle krikove: »Ne znam^, »Nije^. 
Ah, ta prokleta naprava! 
Grčevito stisnuta pesnica u zraku se klati: 
»Izum taj prokleti treba zakopati! 
AV ne! Ne zakopajte ga ljudi! 
Jer, zar ta ista naprava 
na jednom dijelu zemljine planete 
veseljem ne napaja milione ljudi? 
Soba mračna, prljava, plačna, 
U uglu kibla, u drugom dvije da^ke, crne se od desetogodišnjeg 

glibcL 
Na njima blijeda, ispijena, kao kakva avet sjedi žena i čeka , ,.. 
Čeka, da grubi glas stražara sa vrata drekne: 
»Komuno stara, hajdemo gore na kat, da ti liječimo srcu rane. 4sa Mi imamo jednog novog hatu, 

on će da ti miluje tabane. 

A kada ti hude u krvi okupan veS, 

onda, golubice, pričačeš, pričačeš.M 

Bliješte se u m^raku stisnuti zubi: 

»Satrimo ih ljudi! 

Te podle sluge kapitala. 

A onda i s ostalog dijela zemljine planete 

nestače sviju zala.« 

Zagreb, maja 1937. god 

\ 

— Tog lijepog Ijetnjeg dana 1937. održan je pomen belve- 
đerskim žrtvama — sjeća se Aco Vukotić. — CSrodinu dana ra- 
nije odigrao se krvavi »Belvederski događaj« kada su žandar- 
mi pucali u goloruki narod koji je predvođen komunistima de- 
monstrirao protiv režima. Mrtvi su pokofpani, a u živima je 
ostao revolt. 

Mi skojevci, sa grupom omladinaca i radnika, krenuli smo 
sa Cetinja da prisustvujemo pomenu. Slične grupe kretale su 
se sa svih strana prema mjestu zvanom Belvedere i slijevale 
se kao planinski potoci u prostrano crkveno dvorište opasano 
kamenom ogradom. Sa onima koji su došli iz Podgorice stigla 
je i Dina Vrbica. Tada sam je prvi put vidio. Lijepa, rasna 
djevojka! Obučena samo u laganu suknju i bluzu, s gumen ja- 
cima na nogama. Od dugog pješačenja i vrućine na sljepo- 
očnicama joj se slijepila sjajna crna kosa. Ostavljala je utisak 
snažne, energične i vitalne žene. Neodoljivo je privlačila i sa 
svima vrlo brzo uspostavljala kontakt. 

Po okolnim brežuljcima i stijenama krstarile su patrole, 
a groblje je opkoljavao odred žandarmerije, naoružan puškama 
i bajonetima. Nalazili smo se u zatvorenom krugu. Prijetila je 
opasnost novog konflikta. 1 tada . . . Dok su se ljudi još oku- 
pljali i vršile pripreme za pomen, na koji nije pozvan pop, 
došao je jedan viši policijski činovnik. Prišao je nekim ljudima, 
starijim i pomalo bojažljivim, i zahtijevao da se obred obavi 
u miru i tišini, i to samo vjerski ceremonijal. Naglasio je da 
se ne smiju održati nikakvi govori i da se svemu tome ne 
smije dati nikakav politički značaj. I tada je, revoltirana i uz- 
buđena, odnekud iskočila Dina. Stala je ispred njega i snažno 
viknula: »Nema te sile koja mene živu može spriječiti da danas i5i govorim na grobovima palih drugova. To ću uraditi, a vi pu- 
cajte!« Više ga nije ni pogledala. I održala je govor! 

Iako je jedan dio prisutnih došao iz plemenskih i rođačkih 
pobuda, pomen se pretvorio u veliku političku manifestaciju. 
I to zahvaljujući skojevcima i Dini! Bila je vrlo oštra. Govo- 
rila je protiv režima i osudila zločinački postupak. Na kraju 
je uzviknula da će se nastaviti započeto djelo zbog kojeg su 
drugovi pali. 2andarmi se nisu ni pomakli. Slušali su vatrene 
riječi ove ponosne djevojke i kao opčinjeni ostali mirni. I tako, 
umjesto pomena sa sveštenkom, tog dana manifestovala je na- 
predna crnogorska omladina. 

— Poslije suđenja Dina je zajedno sa svojim drugom Lju- 
bišom Miodragovićem otišla u Beograd i tamo su nastavili sa 
školovanjem — kaže sestra Bosa. — Za vrijeme studija dola«* 
žila je katkad kući u Podgoricu gdje su živjeli mama i braća, 
i ostajala po nekoliko mjeseci. Nas dvije rijetko smo se viđale; 
ja sam već bila udata i kao učiteljica radila sam na Cetinju. 

— Bili smo skupa samo na kratko vrijeme preko ferija — 
sjeća se i brat Migo. — Pričala mi je tad o radničkom i zadruž- 
nom pokretu u Hrvatskoj, o borbi protiv frankovaca, o svome 
Ljubiši . . . Kasnije sam ga upoznao: Bio je inteligentan, fin i 
tih čovjek! Govorila mi je da ga voli, ali između brata i sestre 
takvi razgovori su nespretni i nedovršeni. Tek kasnije sam 
uvidio koliko je to bio velik i čedan odnos. Godine 1938. ili 
1939. našli smo se i na jednom partijskom sastanku. Inače, u 
našim susretima ostalo je sve nekako nedorečeno. Zbog konspi- 
racije, suzdržavali smo se da govorimo čak i o svome radu. Tek 
kad je poginula postalo mi je jasno da jedno drugom nismo re- 
kli sve ono što smo željeli, a toga je bilo mnogo. Suviše često 
smo raspravljali o zvaničnim stvarima, a vrlo malo kao brat 
i sestra, kao čovjek sa čovjekom. Željna Dine ostala je i mama. 
»Kad je povremeno dolazila kući — kaže ona — nastojala sam 
da je što duže zadržim, da se odmori i oporavi, ali ona više nije 
imala vremena. To više nije bila ona nestašna Dina nego pravi 
čovjek. Moja pametna djevojka posvetila se nečemu što joj je 
bilo iznad svega. Iako sam željela da sačuvam i nju i ostalu 
svoju djecu, bila sam ponosna što je takva.« 

— Cesto sam je sretala mladu i bujnu, kada se vraćala sa 
studija iz Beograda — sjeća se Lidija Jovanović. — Voljela je 455 svoga druga sa fakulteta, o kome mi je mnc^o pričala. Težak 
partijski rad nije lomio njen mladalački duh, naprotiv, davalo 
je to njenom životu pimiji sadržaj. Ona je na porodični život 
gledala sa stanovišta komunističkog morala, sa puno prefinje- 
nog i iskrenog drugarstva. 

— Ostala mi je u sjećanju sa Univerziteta u Beogradu, 
kada smo se sretale od slučaja do slučaja na ilegalnom radu — 
kaže Danica Marinović. — Pamtim je kao cijenjenu zrelija 
drugaricu koja je svojim radom, pa i držanjem, na nas vaspit- 
no djelovala, ne toliko riječju koliko primjerom, pa se bez 
buke i pogovora odbacivalo sve nepoželjno, sve što bi stršalo. 
Tiha u govoru, nasmiješena, sa jamicama na obrazima, ostala 
mi je pred očima iz tih naših studentskih dana. Zdrava, mlađa 
i lijepa! Požrtvovana u radu. 

— Zadaci i situacije u kojima smo se nalazili rasijavali su 
nas po zemlji na sve strane — kaže Lepa Perović. — Kli smo 
tamo-ovamo, odlazili — dolazili, da odmah krenemo dalje.. 
Jednom riječi, sa pokretom najčešće nismo rasli na istom 
mjestu nego na bezbroj mjesta. Ni na Dinom nisam rasla ali 
sam, čim smo se srele, osjetila u njoj čovjeka. Bilo je to 1937. 
godine, u toku mog ilegalnog rada u Beogradu, u jeku razvoia 
naprednog pokreta. Jedno vrijeme zajedno smo stanovale. Bilo 
je to doba rasta Partije, kada se sa ponosom sanjalo i bez 
straha za život želilo biti član KPJ. 

Sjećam se kako me je Dina, kad sam se umorna vraćala 
s posla, toplo dočekivala. Živjelo se teško. Ni ona nije živjela 
bolje od mene. Ipak, s vremena na vrijeme, dobijala je pone- 
što od kuće. Jednom je, nepredviđeno, primila od svojih neki 
novac i iznenada predložila: 

»Ajde, da za ovo kupimo nešto tebi!« 

Rano sam otišla iz prilično brojne porodice. Ma koliko se 
željelo, tu se svakom djetetu nije moglo pružiti ni najnužnije. 
Zbog toga smo, naročito mi stariji, rano odlazili u svijet. Rano 
se ostajalo bez topline domaćeg ognjišta. Otuda skrivena če« 
žnja sa dobrotom, brigom . . . Zbog toga me je tako duboko dir- 
nula Dinina spremnost da mi pomogne. Nije važno, čak se 
više i ne sjećam, šta je Dina mislila da mi kupi, na šta smo 
novac potrošile. Važno je da se toga momenta sjećam za cio — 456 život, tim prije, što je i ona tada veoma oskudijevala. Eto, ži- 
vjele smo zajedno nekoliko mjeseci. I prije toga, a naročito 
poslije, mnogo smo diskutovale o svemu i svačemu, ali ništa 
me tako kao ovaj trenutak nije vezalo za Dinu. 

Rastale smo se nenadano 1941, upravo kada su mene uhap- 
sili. Kad su me poslije dva mjeseca pustili iz zatvora, uoči 
bombardovanja Beograda, Dinu više nisam zatekla. O njoj sam 
se stalno raspitivala. Tako se raspituje za one koji nas vežu za 
cijeli život. Zbog toga bih mogla reći: nije značajan samo geni- 
jalan čovjek, naučnik, umjetnik, političar . . . Ima ljudi za koje 
bih rekla da su oličenje prirođene ljudske dobrote, koja se sa 
njima rađa i sve oko sebe mobiliše na lijepo i dobro. Sa ta- 
kvim ljudima ne treba provesti vijek pa da ih trajno ponesemo 
u srcu i sjećanju. Kada sjećanjem dotaknem Dinu Vrbicu, znam 
da se neki ljudski susreti ne mogu susretima nazvati, jer nisu 
trenutak nego ljudsko trajanje koje se kratkotrajnom vremena 
skom mjerom ne onože mjeriti. To je Dina! 

— Preko ferija 1940 — 41. došla sam kući u Podgoricu i za- 
držana sam na partijskom radu — priča Nada Jovović. — Ma- 
lo kasnije došla je i Dina. Ona je tada bila član PK, a ja član 
SK SKOJ-a. Krsto Popivoda nam je održao dvadesetodnevni 
kurs za rukovodioce SKOJ-a. Svi smo tada prorađivali po- 
glavlja iz Istorije SKPB. Taj i drugi partijski materijali im:mo- 
žavani su jedno vrijeme na pisaćoj mašini u stanu Đininom. 
Sjećam se, sa tim brošurama i ilegalnom štampom išli smo na 
Cemovsko polje; tu smo bili najslobodniji. Da bismo se kamu- 
flirali, izgonili smo krave na pašu. Sobom smo nosili simite sa 
kajmakom i tako, »oboružani« simitima i partijskim materija- 
lima, čuvajući stoku, na Cemovskom polju smo učili i među- 
sobno se ispitivali. Obično smo bili skupa: Dina, Ljubica Po- 
pović, Nilević zvani »Cako« i ja. 

Već se bila udala. Ponekad sam je zadirkivala za muža. 
Nikad nije htjela da kazuje ili pokaže koliko ga voli. Bio je 
to inače skladan brak, čiju smo odanu, veliku ljubav mogli da 
uočimo i ocijenimo tek poslije pogibije njenog druga. Po načinu 
kako je tu smrt primila, po tome kako je u svome djetetu 
htjela da sačuva njegovu uspomenu, uvidjeli smo šta je on za 
Dinu značio. 458 — u jesen 1940. Dina je apsolvirala na fakultetu u Beo- 
gradu i otada pa negdje do kraja februara 1941. bila je stalno 
kod kuće — kaže sestra Bosa. — U tom vremenu često je po 
nekim partijskkn zadacima dolazila na Cetinje i ostajala kod 
nas da prenoći, a nekad se isti dan vraćala. Ljubiša je bio u 
Beogradu i stalno ju je zvao da dođe, da bi se vjenčali. Znam 
da joj je slao depešu za depešom. Ali ona je to odlagala; vreme- 
na su bila mučna, rat je već bio na ipomolu. Mi smo je tako 
reći natjerali, a naročito moj muž Lazar, da pođe i da se 
vjenča. Neposredno pred rat, početkom marta 1941, Dina i 
Ljubiša su se u Beogradu vjenčali. Skupa su došli prvo kod 
mene i ostali tri-četiri dana, a zatim su otišli u Podgoricu. 
Ljubišu sam tada prvi put vidjela. Mnogo mi se svidio. Imao 
je u sebi nečeg finog, plemenitog, duboko ljudskog, sličnog 
Dini. On nas je tako prigrlio i zavolio, kao da nas oduvijek 
poznaje, kao da je među nama odrastao; a takođe i mi njega. 

»Od prvog dana NOB-e Dina je među partizanima — pi- 
sala je Rada Vranješević XI 1943. u listu »Žena danas«. — 
Drukčije nije ni moglo biti. Ova borba, sada oružana, bila je 
nastavak borbe protiv fašizma u kojoj je učestvovala već više 
godina prije rata . . . Tiha, ali uporna, neumorno je okupljala 
žene po radničkim četvrtima u Beogradu, po siromašnim sta- 
novima namještenica, u svojoj skromnoj studentskoj sobici. A 
kad je planuo julski ustanak u njenoj Crnoj Gori, našla se u 
svome narodu . . .« 

— Kao vojnik starojugoslovenske vojske prolazio sam u 
^proljeće 1941. sa svojom jedinicom kroz Podgoricu prema al- 
banskoj granici — sjeća se Veljko Durišić. — Tu sam izne- 
nada susreo Ljubišu Miodragovića. Bio je zabrinut i potišten. 
Upitao sam ga kako je. »Teško — reče — živim ilegalno. Dina i 
ja smo u stalnoj opasnosti.« Pošao sam s njiim k Dini, da je 
pozdravim, a nisam ni slutio da će to biti naš posljednji po- 
zdrav. 

— Ponovo sam je srela — sjeća se Lidija Jovanović — baš 
u vrijeme kada je naša Partija do maksimuma mobilisala svo- 
je članstvo u budnosti i opreznosti: Jugoslavija je bila napad- 
nuta i izdana, a na našim granicama prema Albaniji još neko^ 
liko dana vodile su se ogorčene borbe, podržavane od komuni- 

459 i sta i poštenih rodoljuba. Pošla je sa (tnnom da rastura proglas 
CK KPJ kojim su članovi Partije i vojska pozivani da se hra- 
bro bore i obavještavani o izvršenom izdajstvu i neizbježnoj 
kapitulaciji Jugoslavije, da u tom momentu komunisti treba da 
budu oni koji će upozoriti naš narod i omogućiti mu da sačuva 
i prikupi oružje, da će borba s okupatorom tek otpočeti ... I 
pored strahovitog bombardovanja morale smo da se provla* 
cimo do same granice, kroz redove špijuna i oficira koji su 
upravo namjerno vršili sabotažu. A bilo je to naše prvo ratno 
iskustvo. U njoj sam imala dobrog i smjelog druga. 

— Rat ih je zatekao u Podgorici — kaže Dinina sestra Bo- 
sa. — Ljubiša je morao poći na granicu da traži svoju jedinicu. 
U tom kratkotrajnom ratu bio je zarobljen, ali poslije izvjes- 
nog vremena uspio je da pobjegne i da se prebaci kod svojih 
u Prijepolje. Dina je u Crnoj Gori učestvovala u ustanku; iz 
Podgorice je pobjegla preko Gorice, pod italijanskom vatrom 
A zatim je i ona prešla u Sandžak i ostala tamo sve do Ljubi- 
Sine pogibije. Njegovu smrt je doživjela kao strašan udarac, 
bila je to velika ljubav. Kada sam i ja negdje krajem oktobra 
1941. s dvoje djece izašla u partizane. Dina je došla da se vidi 
sa mnom. Pričala mi je opširno o svemu, i kako je uspjela da 
(pobjegne sa onog zlosrećnog mjesta . . . Pokušaću da to po nje- 
nim riiečima opišem: Desilo se poslije splašnjavanja ustanka 
u Sandžaku. Jedna manja grupa drugova iz Prijepolja i oko- 
Jine, u kojoj su njih dvoje bili organizatori, vršila je razne di- 
verzantske akcije u svome kraju. Mislim, bilo ih je osam! Ce- 
tiri-pet noći uzastopce vršili su te akcije i za sve to vrijeme 
nisu oka sklopili. Bili su strahovito iscrpljeni. Poslije zadnje 
akcije, 20. oktobra negdje oko pola noći, privukla su se do 
gumna u jednom selu kod Prijepolja i legli u svježe ovršenu 
«lamu. Mislili su da su neopaženi. Odmah su čvrsto zasipali, a 
da nikog nisu ostavili da stražari. Ta neopreznost ih je koštala 
života. Neki seljak iz istog sela primijetio ih je i otišao u grad 
da obavijesti komandu. Ubrzo je četa do zuba naoružanih Ita- 
lijana opkolila gumno i napravila kordon. Drugovi su spavali 
dubokim snom! Tek kad su se nekolicina vojnika popeli na 
gumno i ščeipali ih za ruke, ovi su se probudili i mašili se 
oružja, ali bilo je kasno. Đinin krik prekinuli su pucnji. Odgur- 
nula je vojnika koji je s puškom poletio na nju, skočila s po- 46G visokog gumna, i probivši kordon, bosa i gotovo polugola bje* 
žala br Jsanim prostorom pet minuta pod mitraljeskom vatrom. 
Umakla je u obližnju šumu. Još jedan drug uspio je da se iš- 
čupa Talijanima iz ruku; šta je sa njim bilo, nije mi poznato. 
Ljubišu su sa ostalima uhvatili i tu, na licu mjesta, strijeljali 
Osmi član grupe poginuo je na samoj ivici šume. Veliko je ču- 
do kako Dinu nijesu u bježanju ubili. Bila je takva vatra, kao 
da se bije najžešći boj. 

Tada smo se posljednji put vidjele. Ostala sam u Bjelo- 
pavlićima, a ona se po zadatku Partije prebacila na rad u Ka- 
tunsku Nahiju, gdje je boravila sve do povlačenja naših je- 
dinica u Bosnu. 

— Nešto duže bio sam sa Dinom 1941. poslije ustanka — 
kaže Aco Vukotić. — Već je i zima stegla kad je došla na ce- 
tinjski srez kao partijski instruktor. Išli smo po selima, održa- 
vali sastanke, pozivali na bunu . . . Gdje god se pojavila, djelo- 
vala je odvažno i sugestivno. Ulijevala je ljudima povjerenje 
A i po fizičkom izgledu, jaka i lijepa žena, odgovarala je crno- 
gorskim nazorima i pojmovima. Tada sam shvatio kako se či- 
tav jedan život posvećuje revoluciji. Svaki Đinin trenutak, sva- 
ka riječ, upućena djetetu ili odraslom, bila je u znaku borbe. 
Pa i među starim, oprobanim revolucionarima ona je upadala u 
oči. Buktala je od snage i vjere u pobjedu. Dina — plameno 
srce! Ali, isto tako, bila je i žena Puna ženstvenosti, topline i 
nježnosti, Saučestvovala je u tragediji drugova, saosjećajno go- 
vorila i tješila. Pamtim jednu noć: Zanoćili smo kod žene kojoj 
je sin poginuo na Pljevljima. Svim svojim srcem Dina je osje- 
tila preveliki bol majke i do kasno u noć pričala joj, tješila je. 
Majčinu tugu znala je da poveže sa idejom revolucije, ne fra- 
zom nego ljudskom toplinom. Iako svestrano obrazovana, u sebi 
je zadržala zdrav narodni duh. Kod nje je čovjek uvijek mo- 
gao da nađe i politički i moralni oslonac. Dina je bila svestran 
Uk revolucionara. Harmonično je nosila i njegovala divne oso- 
bine narodnog borca i žene. 

— Poslije ustanka srela sam Dinu u Crnoj Gori — spomi- 
nje Danica Marinović. — Radila je ilegalno na podgoričkom 
terenu. Mislim da je već bila član OK KPJ za Podgoricu i član 
PK SKOJ-a. Došla je u obilazak omladinskih organizacija ha: ^V teritoriji Lovćenskog odreda, čiji se štab nalazio u selu Stitari^ 
srez cetinjski. Sticajem prilika morala je kod nas da ostane du- 
že nego što je predvidjela. Tada sam je bolje upoznala, ne samo 
kao borca-komunistu nego i kao ženu-čovjeka, sa prefinjenim, 
osjećajnim, duboko ljudskim životom. Kazivala mi je o sebi 
Zapazila sam kako teško podnosi gubitak svoga druga, ali kako 
se trudi, pa i uspijeva, da to svoje osjećanje nadvlada. Znala 
je, kao i svi mi, da će još mnogo života biti žrtvovano u borbi 
za oslobođenje. 

Sjećam se, u tim prohladnim večerima sjedili bismo oko 
ognja. Ponekad smo pjevali svi zajedno, a katkad samo poje- 
dinci. Dina je veoma lijepo pjevala revolucionarne i staropod- 
goričke pjesme. Slušali smo s uživanjem, jer je imala mek, bar- 
šunast glas. Svi smo gledali u nju, onako lijepu, zarumenjenu 
od ognja. Mnogi pogledi potajno su je pratili sa najiskrenijim, 
dubokim simpatijama. 

Priznala mi je da je u drugom stanju. Još ništa se nije pri- 
mjećivalo i ja sam joj predložila da trudnoću prekine. Energič- 
no je odbila. Htjela je da rodi dijete, pogotovo sad, kad joj je 
muž poginuo. Bio je to crnogorskim patrijarhalnim vaspita- 
njem duboko usađeni humani odnos čovjeka prema porodici. 
I to fini i solidan odnos, još više kultivisan u Partiji. Bila je 
Dina čista u ličnom životu i ja mislim da je to ono što je po- 
nijela iz svoje porodice i cijelim bićem svojim prenijela u našu 
veliku, zajedničku porodicu komimista. Takva je sebi dosljedna 
i ostala. DIJETE LJUBAVI 

Govorilo se o heroizmu i jimačkim podvizima u našoj 
NOB-i, ali se malo pisalo o natčovječanskom junaštvu i žrtva- 
ma žena koje su kao članovi Partije čvrsto stajale u borbenim 
redovima, na izvršavanju partijskih zadataka, žrtvujući za ide- 
ju i ono najmilije i najsvjetlije — svoju djecu! Revoluciju, koja 
je tražila ogromne žrtve, u svoj njenoj surovosti osjetila je 
majka, ali je sa veličanstvenim samoprijegorom svojii ljubav 
žrtvovala slobodi i narodu. 

Početkom 1942. godine kada je okupator uz pomoć četnika 
prisilio naše partizanske jedinice na ipovlačenje prema Nik- 

462 šiču, opet smo se srele — piše dalje Lidija Jovanović. — Padao 
je mrak. Borci su se spremali za polazak. Odjednom osjetih 
čvrst zagrljaj nečijih ruku. Okrenula sam se: bila je to Dina. 
Izmijenila se, nešto okrupnjala, a na licu joj se ispoljavalo ne- 
što neobično, što sebi nijesam znala da objasnim. Te noći išle 
smo zajedno. Koračale smo u tami i održavale vezu. Kazivala 
mi je šapatom: 

» . . . Prve dane Trinaestojulskog ustanka bila sam sa na* 
šima u borbi u Crnoj Gori. Poslije sam sa moiim drugom pošla 
u Sandžak. Kadili smo ilegalno, a krajem 1941. nas šest dru- 
gova formirali smo diverzantsku grupu ... A zatim, opet u 
omladinskom rukovodstvu u Crnoj Gori ... Ja ču brzo roditi. 
Nijesam dosad smjela s tobom da se sastanem i da ti ispričam 
pojedine stvari koje me tište ... a opet, tako sam sretna! To- 
liko sam željela da imam dijete. Biti majka, to mora da je vrlo 
lijepo?! Da si me vidjela prije, ti bi mi rekla, znam, sigurna 
sam, da pod ovakvim uslovima ne mogu i ne smijem da rodim, 
jer borba nije završena, ona tek počinje, pa kako ću? Ali ja 
na ovo nijesam htjela da onislim, nijesam mogla. Pa to je Lju- 
bišino dijete!« 

U njoj se borio svjestan komunista, koji shvata kakva nam 
teška i duga borba predstoji. Njen je zadatak da iz borbe ne 
izostane, a materinstvom je još unaprijed osuđena na patnje, 
a možda i na smrt svoju i svoga djeteta. Dina je krila svoju 
tajnu, bojeći se da neko ne pomisli da ona sada više neće moći 
da izvršava zadatke. Bojala se prijekora, jer stvarnost je tada 
bila okrutna i gruba. »Pa — mislila je ona — ovo će se svršiti 
za nekoliko dana, a onda će opet moći da se radi.« 

Dani hladni. Bataljoni, preformirani u Jasenovom Polju, 
krenuli su prema Pivi. Dina je šuštala. Pr\d put ju je snaga 
izdala. Vodile su se ogorčene borbe . . . Neprijateljski obruč 
stezao se oko naših jedinica. Planinama su odjekivale eks,plo- 
zije bombi i bacačkih granata, naizmjenično mitraljezi i puc- 
njevi pušaka. Pod pritiskom, naše jedinice su odstupale. Usred 
straha, mržnje i bola, u jednom predahu, u odstupanju, rodilo 
se dijete ljubavi 

Trebalo je prikupiti sve snage da naše jedinice prodru 
preona Bosni. Dina je bila borac: u jednoj ruci joj puška, a sa- 
da, u drugoj, malo, tek rođeno dijete. Bila je potrebna tišma, 
nijedan šum da se ne čuje, jer neprijatelja treba zaobići. A di- tf^ jete je plakalo. Uzalud ga je Dina privijala uza se. Borila se sar 
sobom: Da ga nosi? Koliko će još okršaja biti!? Da ga ostavi? 
A gdje? Sela ni kuća tu nije bilo. Vrijeme je odmicalo, trebala 
se žuriti . . . Dijete u njenim rukama, sada, u jeku borbe, na 
frontu, u okršaju, bilo je suvišno i neshvatljivo za ix>jmove 
boraca. Zar njih nekoliko nijesu rekli da ga ostavi?! 

Ostaviti svoje dijete?! Ubiti ga! Dijete voljenog druga, dio 
svoga srca iščupati i pogaziti! Preteško je. U rukama joj dje- 
tence, pokraj nje drugovi koji moraju živjeti, boriti se. Ona je 
bila majka! Ali ona je i komunista! Ona mora biti u njihovim' 
redovima. Teško, surovo, ali istinito: Ostavlja svoje dijetet 
Nije htjela, nije mogla da izostane. I ovoga puta komunista je' 
u njoj nadjačao! 

Još jednom privi Dina malo nejako dijete na svoje grudi 
i poljubi ga. Dade ga jednoj od drugarica, koja je bila poznata; 
po svojoj hrabrosti i odlučnosti, pa neka ona sa njim radi šta 
hoće. Samo da se što prije svrši i da se ide dalje sa ovog, zar 
nju nesretnog mjesta. Njeno i inače smalaksalo tijelo pridrža- 
vala je posljednja snaga. Misliti . . . Sada se ne može misliti? 
Sada se mora ići dalje, dalje, i boriti se. I Dina je pošla. Nizale* 
su se borbe ... Iz Gorja Grandići, Vrbnica, oko Foče, usiljeni 
marš prema istočnoj Bosni . . . Naše jedinice stvarale su svojuJ 
slobodnu teritoriju. Borila se hrabro partizanka Dina, išla na-i 
prijed, a u dnu njenog majčinskog srca tinjala je nada i velika: 
čežnja: Da li je živo njeno malo dijete? 

— Iako je ljeto bilo na pomolu — sjeća se Danica Milu-« 
tinović — to jutro bilo je hladno. Prelazili smo valovitu viso- 
ravan, obrubljenu šumom. Dobro se sjećam tog mjesta. Groran- 
sko! Tu, na jednom proplanku, ugledah žensku siluetu poleglu! 
po konju. Prepoznah Dinu. Nije jahala. Dina je gotovo ležala! 
na konju. Mislila sam, ranjena je, pa upitah Daru Milačić, ko- 
ja je išla ispred mene: »Sta je ono s Dinom?« »Jutros rano jer 
rodila« reče mi ona. Naježila sam se od te vijesti. Znala sami 
šta je porodilji i djetetu u tim prilikama potrebno Znala sam> 
da novorođenče treba okupati i poviti, da je u toploti, nahra-^ 
niti, a mi tada nijesmo imali ni najosnovnije za goli ljudski 
opstanak zdravog, odraslog čovjeka borca, koji je navikao da- 
podnosi nevolje. A što je još teže, nijesmo imali ni najnužnije, 
za ranjenike. Nijesam joj vidjela dijete, ni ko ga je nosiOp 464 vidjela sam samo Dinu i saosjećala sa njenom nevoljom. Iako 
su sa svih strana gruvali topovi, iako smo se povlačili pod^ 
vatrom, sjećam se, sve vrijeme smo bile zaokupljene Dinom: 
Šta će ona sada? Kako li će da preživi, kad od poroda nije 
preležala ni jedan dan, ni jedan sat?! 

— Vidio sam je pri povlačenju iz Crne Gore — sjeća se 
Ijrat Migo — i to u vrlo teškim momentima za sve nas, a za nju 
^ložda i najtežim. Evo šta sam zapisao u dnevniku, na brzinu 
i vrlo oskudno: 

Utorak, 9. juna 1942. — ... »Boba« — Slobodan Selić ml 
reče da je Dina u Goranskom u bolnici, a mi smo u selu Sivcu, 
udaljeno oko pola sata. Dobio sam odobrenje komesara bataljo^ 
na da je obiđem. Odmah sam se našao sa Dinom. Ona je pred 
porođajem. Dala mi je kraći nepromočivi kaput, a ja sam tu 
ostavio dugački zimski kaput koji mi je otežao. Bolnica je 
smještena u kući Muja Sočice. 

. . . Sutradan, između tri i po i 4 h izjutra, naši su je zapa- 
lili, jer su Talijani nastupali rano, šaljući u prethodnicu čet- 
nike. Te noći, od 9. na 10. juna, oko jedan sat, Dina je rodila 
ćerkicu i odmah ujutro pošla sa dijelovima bolnice prema Vu- 
čevu. Do Vučeva se nismo sreli . . . 

Petak, 19. juna — Naš bataljon je ostao na Prepelištu-ka- 
tun, a ja sam produžio za Vučevo kako bismo dobili nešto hra- 
ne od intendanture VS. Stigli smo već u prvi mrak. Tu na 
Vučevu je Centralna bolnica. Našao sam se sa Dinom. U očaj- 
nom je položaju. Mnogo je žalim, iako ona možda misli da ne 
Brinem dovoljno o njoj. Ali, njoj je teško pomoći. Tražili su da 
ide u pozadinu, ili da dijete ostavi . . . Bolnica ostaje u konspi- 
raciji, negdje u pećinama, a Dini se tu ne ostaje. Htjela bi sa 
jedinicama! Ali ni jedna jedinica ne bi htjela da primi i 
dijete ... 

Subota, 20. juna — Za Curevo, po hranu. Našao sam se sa 
Blažom Jovanovićem i još nekim drugovima, i razgovarao o 
£)ini. Nisu mi mogli pomoći. Dobili smo nalog za trideset ovaca. 
tJz Vučevo, natrag prema jedinicama V brigade, ka IV bar 
faljonu. 

Nedjelja, 21. juna — Ustajemo rano i spremamo se za po- 
kret. Milovan Saranović komandant bataljona ide u rekvizi« 

m 

ciju sa jednim vodom boraca. Periša sa komorom još nije sti- 30 — 2ene heroji 465 gao. Plaši me da se Đinina stvar ne izjalovi, jer ispala je do- 
bra prilika: Treba da ostavi dijete ženi nekog seljaka člana 
KP. Rekvizicija je izvršena. Pokret. Oko podne opet na Vučevu» 
koje je skoro sasvim napušteno. Ostali su još samo teški ranje« 
nici. Sve sam obišao dok sam, jedva, našao Dinu. Doveo sam 
sa sobom jednog druga i njegovu ženu, koji su se prihvatili 
da prime Đinino dijete. Dina je time bila potresena. Pa ipak, 
sve se lijepo svršilo. Ovo je bila jedina i najbolja prilika da se 
sačuva i uzgoji Dinina djevojčica. Ovom čovjeku dali smo dvije 
krave iz komore bolnice . . . Oblaci, kiša, magla, pucnjava i 
četnici na Prepelično . . . 

Ponedeljak, 22. juna — Godišnjica napada na SSSR. Po- 
vlačenje prema Curevu, niz Koritnik. Dina je sa Trećom san- 
džačkom brigadom . . . 

Nismo se vidjeli sve do Glamočkog polja 7. novembra 1942. 
prilikom proslave 25. godišnjice Oktobarske revolucije. To nam 
je bio poslednji susret. 

— Sticaj tragičnih okolnosti bio je takav da o Dini mogu 
opširnije reći neku riječ — priča Nada Jovović. — Desilo se 
nešto prije treće ofanzive, prije našeg teškog povlačenja za 
Bosnu. Mislim da kod nas ne postoji više nijedno odraslo lice 
koje iz iskustva ili iz stručne i druge literature, ili iz dnevne 
štampe, nije upoznato sa tim teškim vremenom. Ali malo se 
zna da smo mi u isto to vrijeme raščišćavali sa mnogim opte- 
rećenjima ranijeg buržoaskog shvatanja društva. Nije se to 
društvo mijenjalo samo po nazivu, po formi, mijenjao se naš 
život po suštini svojoj, iz temelja, a to nije moglo proći bez- 
bolno. Svi mi borci, svaki od nas, nosili smo u srcima i gla- 
vama svojim, kako smo najbolje znali i mogli, ideju Marksa i 
Lenjina. Toj marksističkoj prizmi podređivali smo sva naša 
htijenja, sva nastojanja, svu borbenu mladost. To je nas, naro- 
čito mlade borce, činilo ne samo »ortodoksnim borcima« — 
kako bi se danas reklo — nego i borcima ponosnim, spremnim 
da iskreno i bez računice žrtvujemo sebe i sve što nam je u 
životu najmilije, kako bismo za cijeli naš narod izborili tu ve- 
liku sutrašnjicu. Mi partizani znali smo samo tako i nikako 
drukčije da rasuđujemo i radimo. Jer kako bi se inače* ra- 
zumjelo zbog čega sam tada — iako sa«m Dinu ne samo cije- 
nila kao iskrenog prijatelja i komunistu nego i voljela kao dru- n garicu sa kojom me je vezivalo višegodišnje drugovanje — 
osjetila gorčinu jer je dozvolila da ostane trudna. Mi u tome 
nijesmo mogle razumjeti neke naše drugarice, kao da su samo 
one bile vinovnici rađanja čovjeka u tako surovim uslovima, i 
na njih smo se ljutile. Željeli smo da sav lični život podredimo 
tom našem jedinom, velikom zadatku — borbi! Činilo nam se 
da je rađanje života u tim neljudskim prilikama ljudska iro- 
nija, da je to atak na naše često natprirodne napore da se odu- 
premo nadmoćnijem neprijatelju. Zbog toga smo bili nemilo- 
srdni prema sebi samima. Nijesmo mogli u sebi da nađemo 
snage za pravdanje tih »»proipusta«, pa radilo se i o drugaricama 
Dininog kova, o ljudima koji su cijelim svojim dotadašnjim 
životom, radom i borbom bezbroj puta dokazali bezmjernu 
odanost Partiji i njenian ciljevima, a čija imena, čije žrtve, čine 
čast ne samo Partiji kojoj su pripadali, ne samo našoj borbenoj 
veličini nego i cijelom narodu iz koga su izrasli. I ja sam bila 
udata. Zbog svega navedenog bježala sam tako reći od svoga 
druga, kako i sebe ne bih osuđivala. Smatrala sam, ništa manje, 
nego da je to pitanje časti proleterske^ Eto, kako sam ja tada 
rasuđivala! 

Zbog toga, kad smo se srele, osjetih se nelagodno; tim vi- 
še, jer me je ona u Partiju uvodila. Spavale smo tu noć za- 
jedno i apširno mi je pričala o pogibiji svoga druga u San- 
džaku. Reče kako je krila svoje stanje, jer u blizini se nalazila 
dr Šaša Božović, koja je mogla da je oslobodi trudnoće. Htje- 
la je, naročito sad kad joj je drug mrtav, da od njega ima bar 
to dijete. Krila je sve dok se već jasno nisu počeli orpažati zna- 
ci trudnoće. A tada se sve priznavalo samo od sebe. Rodice, 
računala je, odgojiće dijete voljenog čovjeka. Slušala sam je pa, 
iako sam je voljela, prigovorih joj što je tako postupila. Sma- 
trala sam da tako ne možemo postupati mi predratni komiuii-* 
sti, jer mi smo prema svojim greškama bili oštriji, a ja sam 
to smatrala greškom. Zbog toga se u meni osjećanje srdžbe 
miješalo s osjećanjem tuge. 

Prošlo je nekoliko mjeseci. Odstupali smo prema Bosni. 
Dinu sam srela u jednoj bolnici, gdje je bila komesar. Onako 
krupna, bremenita, upravo je ribala patos. Situacija veoma kri- 
tična! Napadali su nas dobro naoružani neprijatelji: Gruvali 
su topovi, štektali mitraljezi. Gusto su eksplodirale granate i 
cijeli prostor ispunile dimom i mirisom baruta. U tom metežu, so* 4.^< pola sata nakon Sto je oribala patos, porađala se Dina u to} 
velikoj seoskoj kući gdje je 1 komanda bila. Topovske granate 
rikom su padale oko nje. Zidovi su se tresli i plafon se os^mo. 
Nije bilo vremena da tu odleži bar neki čas. Moralo se dalje 
Morala je odmah na konja. Ići smjesta. Sto dalje, ili se pre- 
pustiti sigurnoj smrti. Sta da se radi sa djetetom?! PropašieJ 
ono i majka! Ako se odmah neSto ne preduzme, kasnije će biti 
teže i djetetu i majci. Gledaće muke i smrt svoga djeteta, a ti- 
me će možda i svoj život dovesti u pitanje. Računali smo: Sva- 
kim časom, svakim danom, njena ljubav prema djetetu biie 
veća, snažnija, njene uspomene sve brojnije. Te uspomene ne. 
mogu biti radosne, okolnosti su takve. Djetetu prijeti sigurna 
smrt. I to strašna smrt od gladi i zime. A gubitak će, što kas- 
nije, biti sve teži. Trebalo je taj tragični bezizlaz Sto bezbolnije 
riješiti. Tako se računalo. 

Prikupili smo između sebe neke prnje od poderanih kotor 
Ija i u njih uvili Đinino dijete. I niSta viSe! Ni da se okupa, ni 
prepovije, ni nahrani! Bilo je planinsko hladno vrijeme i po- 
kret. Nije se moglo sačekati ni posteljtoa porodilji da izađe, 
niti da predahne, da se odmori od porođajnih muka. Od svega 
toga dijete je bilo iscrpljeno. Išli smo na Tjentište, popeli se na 
VuCevo i ponovo natrag. I sve pod borbom! Istom na Tjentištu 
Dina je odležala dva-tri dana. Tu je i posteljicu izbacila. Ču- 
dim se kako je preživjela. Tada je odlučeno, ne o dječjoj sud- 
bini, nju su već borba i te neprilike odlučile, nego da to bude 
nekako bezbolnije. Tako se mislilo. Kao najboljoj Đininoj pri- 
jateljici, prišao mi je jedan istaknuti naš rukovodilac. Po licu 
mu vidim, brižan je, nešto mu je teško. Mislim: situacija je 
takva, rukovodioci imaju stotinu briga, više nego mi ostali 
On me gleda ozbiljno: 

»Ti si sa Dinom dobra, idi, govori sa njom. To dijete tre- 
ba što prije ukloniti, da se ne gledaju i njene i njegove muke. 
Tako je odlučeno! Idi, ubijedi je. Ti to izvrši!« 

Kako da ne primim zadatak?! Kako da ga ne primim, kađ 

sam se u podsvijesti, u principu, sa njim slagala! Taj zadatak 

smatrala sam zapoviješću. I, sve sam upotrijebila da Dini pred- 

1 je potrebno to dijete likvidirati, ne samo u nje- 

i u opštem interesu. U suprotnom, izgubičemo mo- 

možda još nekoga izbaciti iz borbenog stroja. »Majušno je, još nesvjesno, isto kao da nije ni izašlo iz 
tvoje utrobe — govorila sam. — Dijete ćemo u ovim uslovima 
svakako izgubiti ... I još kako izgubiti! Biće i tebi i nama svi- 
ma teže!« 

Govorila sam, ubjeđivala sam Dinu. Plakala je, a i mene 
su u grlu pekle nevidljive suze. Naposljetku, složila se sa od- 
lukom. Pružila mi je dijete! Svoje dijete! Bijeda od smrti. Uze- 
la sam djetence, još svo crveno, i pošla. Na sebi sam osjetila 
skamenjen pogled majke, a u rukama držala sudbinu novoron 
đenog, našeg čovjeka. Dijete kome je Dina dala život bilo je 
u mojim rukama! Sjećam se, kao da sad gledam, ostala je skni- 
Senai, smrvljena, kao da se smanjila pored ognjišta. Dijete je 
već bilo sasvim iscrpljeno. Nedovoljno umotano, neprepovijenp, 
nenahranjeno, piskutljivo je plakalo. Držim ga na rukama, pre- 
bacim preko ruke, izađem napolje, mislim: »Sad ću! Moram sa- 
da!« a onda se sledim: »Ne mogu! To dijete je Dinino! Pa to 
je dijete!? Trebalo ga je samo malo kvrcnuti po glavi, stegnuti 
jate i — bilo bi gotovo. Zamišljam Dimi kako plače kraj ognji- 
šta. Zamišljam sebe kao slabića, što se odajem takvim osje- 
ćanjima. 

Rosi rana ljetna kiš^. Hladno je. Zalazim sve dubi jie* iti 
šumu. Premećem dijete po rukama, s lijeve na desnu i obratno. 
Modro je od studeni u onim prnjicama. Podvlačim ga pod blu- 
zu, da se uza me zagrije. Nek mu je bar toplo, dok ga . . . Ono 
se slabašno oglasi, pisnu. Iznureno je kao i mi, i još više, zbog 
tako tananog života. Nema snage ni da plače. Odlučujem: 

»Sad ću ga!« 

Ali ruke nikako, nikako da učine taj naizgled mali pokret, 
koji ni snage ne traži. 

»Da ga bacim u jamu? Da mu plač ne čujem! Pa to je ne- 
moguće!« 

Onda ponovo odlučih, ali u drugoj varijanti: 

»Ostaviću ga u grmlju! Zbog čega da ga baš ovako ne 
uništim? I onako će smrt brzo doći... Ono još ničega nije 
svjesno.« . 

Razmišljam tako, ubjeđujem sebe, tješim se. Htjelja bih 
da budem dosljedna, da budem komunista koji izvršava za- 
datke. Dijete se utišalo. Da nije umrlo? To bi bilo najbolje?! 
Dodirnem mu polako lice prstom, a ono pomakne glavom, kao 
"^da mu nešto smeta. Ostavila sam ga pod neki žbiin. Na rubu jedne jame. Da 
umirim savjest! Makar i tako, izvršila sam primljeni zadatakl 
I, ponovno borba sa samom sobom, borba sa savješću. Borba 
je, zapovijesti se moraju izvršiti po cijenu glave. Bila sam 
vojnik. Vrag bi ga znao, gine se na svakoj strani, ginu naj- 
mlađi drugovi: puška, bacač, bomba raznesu im glavu, ruku . . . 
Umiru u mukama. A sad, toliko teškoća zbog malenog djetetal 
Ali dijete, to je ipak nešto drugo. Idem tako, idem u tom ra- 
spoloženju kući u kojoj je ostala Dina. To je naš partizanski 
štab. Vidim je, sjedi pored ognjišta u istom položaju u kome 
sam je ostavila. Osjećam, bezglasno plače. Kad sam ušla, kao 
da se još više uvukla u sebe. Uvukla je glavu u ramena, su- 
vim očima gleda u oganj. Već sam povjerovala, ne zapaža me. 
Ali ona me, onako pognuta, odjednom oslovi: 

»Je li gotovo?« 

Bio je to glas očajnika, promukao, tih. 

»Nije! Nijesam . . .« 

»Svrši već jednom! — čuh kratko — Sta ćekaš?« i zagnjuri 
lice u dlanove. 

U međuvremenu sam sjela. Sada sam se bez riječi podigla 
i izašla. Napolju sretoh »Djeda« — Milutinovića. 

»Bi li ti likvidirao Dinino dijete?« 

Pogledao me iskosa. »Ne bih!« 

Kratko je presudio i ja odlučih u sebi: 

»E, kad nećeš ti, neću ni ja!« 

Kao da mi pade nevidljiv teret s pleća. Bilo mi je lakše! 
Prelomila sam, upravo raščistila nešto sama sa sobom. Dj§du 
sam cijenila kao komimistu. Bio je od mene stariji komunista, 
bio je partijski rukovodilac. On je znao Sta treba! Znači, ne 
treba tako. Bila sam sretna, jer se sve u meni opiralo tom 
činu. 

Zurim. Vraćam se na mjesto gdje saim dijete ostavila. Više 
nije imalo boju novorođenčeta. Bilo je modro od studeni i 
mokro od kapljica što su klizile s lišća. Ni plakalo nije. Stavila 
sam ga u njedra, požurila da ga predam Dini. 

Kad sam ušla. Dina se osvrnula. Pružila sam ruke: 

»Evo ti ga!« 

Izgubila je boju živa čovjeka. Zatreperile su crte lica. Da 
ii od suzdržanog plača, od radosti, tuge, očaja, straha? Ne 470 znam. Gledale su me njene širom otvorene oči, kao da pipaju, 
traže, kao da hoće da se uvjere ne sanjaju li to, nije li privi- 
đenje. O, kako ga je samo uzela, otrgla iz mojih ruku, kako pri- 
grlila, pritisla uza se, kao da je srela davno voljeno biće . . . 
Sva se unijela u taj zagrljaj, sva pretopila u materinstvo. Istom 
sada, sasvim sam shvatila! Vidjela sam golo materinstvo. Ja- 
vilo se tu preda mnom, u svoj svojoj ljepoti i tragičnosti, ma- 
terinstvo koje sve pa i smrt pobjeđuje! Shvatila sam kako bih, 
da se drukčije zbilo, sada i ja sa njom teško patila, kako bih 
se kajala. 

U logoru su svi spavali. Dina se savila, sasvim polako, 
gotovo ne mičući se, i čitavim tijelom pokušavala da zagrije 
malo prokislo biće. Svaki joj i)okret nečujan, da ne bi pri- 
vukla pažnju drugova i poremetila im kratkotrajni predah. 
Spavalo se malo i borci su opet došli. Očekivale su se nove 
borbe . . . 

Bila je na Vučevu kad su naišli Dragiša Ivanović i Migo 
Vrbica. Oni su od ratnog plijena izdvojili dvije krave, za onu 
kuću koja se primi staranja o djetetu do boljih vremena. Tu, 
na Vučevu, naišli smo na kolibu, na izdigu. U kolibi su Dragiša, 
Migo i Dina zatekli samo jednog starca; zvao se Radović, ro- 
dom iz Mratinja. Kad je čuo o čemu je riječ, začudio se: »Ja, 
drugovi, osim moje babe, nemam nikog mlađeg u kući. Kako 
ću?« 

Dina je stajala skamenjena, ruku opuštenih niza se. Vi- 
djela je: nema se kud, nema izbora, mora se ostaviti. Bilo je 
previše slabo, propašće od gladi i studeni. Ovako, ima bar nadu 
da joj ostane živo. Tu smo se ponovo rastale. MEDU BOSANCIMA 

V 

— Tek što je Glamoč oslobođen 12. jula 1942. došli su nam 
proleteri sa VS na čelu, s masom teških ranjenika i preživjelim 
»Igmancima«, bolesnim i promrzlim — sjeća se Miloš VranjeS. 
— Upravo sam tamo bio došao za sekretara SK. Centralni ko- 
mitet odmah nam je stavio na raspolaganje izvjestan broj iz- 
nemoglih i iscrpljenih drugova koji ipak nisu bili za bolnicu 
i ležanje. Raspoređeni su po selima da se okrijepe. ^V Cutljiva i potištena, pojavila se Dina u našem sjedištu. 
Naizgled smalaksala, ne toliko fizički koliko duhom. Učinila 
mi se kao čovjek osuđen, a pomiren sa sudbinom. Ali, kratak 
razgovor ubrzo je pokazao sasvim drugu dušu i karakter. 
sebi tada nije izustila ni riječi. Znali smo da je propatila u 
proleterskim jedinicama, u danonoćnim marševima i borbama 
^a ipak našla je snage da u novoj sredini nastavi rad. Vezaii'a 
2a partijsku ćeliju u gradu, tu se oporavljala i odmah radila sa 
i^enama Kad se malo osnažila, proširila je djelokrug rada i na 
područje cijele opštine. Birana je zatim i u sreski i okružni 
odbor AF2-a. Na sastanke ovih odbora dolazila je i Rada Vra- 
nješević sa Mirom Moračom. 2ene u opštinskim odborima Đtna 
je zagrijala za prikupljanje i izradu odjeće i obuće za parti- 
zane. Tkale su i sukno. Neprekidno se prikupljalo, jer ranje- 
nici su stalno prolazili u grupama, -p^ i (itave bolnice. 

Kao dugogodišnji partijski funkcioner, čovjek koji je'inie 
jednom bio pred kku&nim neprijateljem, Dina je pokazala bo- 
gato iskustvo u radu. -Njena pomoć nam je bila dragocjena. 
Zbog toga smo je ubrzo uključili u Opšt^lski komitet^ a u nd- 
vembru ušla je i ti Sreski komitet KPJ. U uslovima kada smo 
iz polupismenog seoskog elementa regrutovali kadrove i^ 
SKOJ i Partiju, i uporno ih vaspitavali, Dina se borila protiv 
svakovrsnih slabosti i malodušnosti* Sv0 mladi^ nezreli ljudi 
oko nje! Ali ona je ljude dobro poznavala, znala je šta od koga 
m.ože da očekuje. Širinom svojih pogleda svakodnevno se su- 
protstavljala neznanju i predrasudama. Medu komunistima je 
bila jako popularna. Omiljena. Svaki čas su je živkali: »Di- 
na . . . Dina . . . Hoćemo Dinu!« Partijska ćelija u Hasanbego^- 
cima zahtijevala je da im dođe ona i niko drugi. Kad bi kakvog 
slabića dobroćudno prekorila: »Grom te ubio, kakav si mi ti 
komunista!« ovaj se ne bi uvrijedio već svojski postidio. Uspje- 
la je da se veže za mase i svugdje sii je prihvatali kao svoju. 
Duboko su se ovdje uvriježila starinska shvatanja o ženi, i tim 
vrednije je poštovanje naroda koje je sama sebi pribavila. 
Razmišljao sam o tome: bilo je i drugih rukovodilaca, starih 
i iskusnih komunista, ali neke od njih slušalo se samo po 
direktivi. Dini su ljudi svoju dušu otvarali. Mase rijetko gri- 
ješe; u njoj su osjetile pravo ljudsko biće, duševno i topl6. 
'Ocijenili su je kao čovjeka, jer bila je drug u velikom zna- 
čenju te riječi. ' 472 ^^ »Eto, drugarice, doveo me tvoj drug da se malo odmo- 
^rim... i molim te da se operem« kazala mi je blago jednog 
popodneva snažno građena Crnogorka, prava gorštakinja, st6- 
ječi na mom kućnom pragu — sjeća se Grozda Vrga. — Upravo 
je došla sa terena, u mokrim uglibljenim opancima, blatnjaviji 
'čarapa, sva iznurena. Porasla kosa pala joj po ovratniku dola- 
inice od ugasito sivog domaćeg sukna, a oko koljena joj se 
opustila zvonolika vlažna teget suknja. Sa lica, iz čitave njene 
pojave, čitao se strašan umor. Taj prizor nikad neću zabora- 
viti. Moj muž Slavko doveo ju je da spava kod mene i napO- 
'menuo: »Ovu drugaricu treba što prije smjestiti.^ Ona i B(p^Q- 
građanka Huža Matić došle su da kod nas politički rade. Ruža 
'je radila u samom Glamoču, a Dina je išla na teren i' pjo 
čitavom srezu kružila. ' 

i' L Gim se maloodmorila i jela, počela je sa mnom. razgovor. 
(Raspitivala se kakve su ovdje žene, koje od njih bi mogle; da 
cjjade J na koga se raože: obratiti, pa objasnila: »Znaš, .treba da 
jje oforme odbori AF2-a.« Bila Je prva žena član KP sa kojoilti 
':sam:do^a u dodir. Nije mi to rekla^ ali sata odmah osjetila^ d» 
f JB ona zaista prekaljeni borac, žena slobodna svugdje da istupi, 
idućih dana svom sn^gop^Se bacila na rad. U tek oslobođenom 
^l^oču bilo je dost^a teškoća u radu. Ja, kao mještanka,;c»4^ 
mača« i poznata među ženama, mogla sam joj biti od pomQ^^ 
tDindi je odlično umjela da se na mene osloni i da ^a m^om 
ostvari pot?>imu saradnju- Otada xxii se u svemu obraćala* i 

Uskoro nas je obradovala: »Naići će Krajiške brigade> ty^ 

|3a ih. dočekati!« Bio je to neviđen dpček.^ Žene su predajačile 

U organizovanju prihvatanja vojske; .U tom izmučenom krajju 

^arod je dočekivao proletere.sa suzama, smijehom i pjesmgii^. 

tzraiješala se tuga sa radošću! Na pijaci oko poredanih topova 

.narod i borci su zaigrali kolo i gromko zapjevali: .!^ 

Ji r »Oj glamočko ravno polje, cvile majke od nevolje ,.,^ ;, 

r :v A žene su plakale i ha trgu, propinjući «e, kitile <:ijevi 
ihaubica priglavcima, džem$)erima, ručnicima .. . 

Ubrzo je došla i bolnica Vrhovnog štaba. Trebalo je 6^ 
ištiti prostorije, smjestiti ranjenike, prikupljati hranu i angš- 
'"žovati žene na poslovima u Centralnoj apoteci, šnajderaju, fcu- 
^kiiljama... »Preberite rublje, iznesite sve što je tanko i pa- 
^iajte U zavoje« pozivali su komimisti naše žene. A one Bii '§e- 
^IMrdm snagom dale na posao* Cak i one, koje nedjeljom i jJvć^- com nikad nisu uzimale iglu u ruke, sada nisu znale za počinak. 
Stalno se moglo čuti: »Dina kazala . . .« »Dina poručila!« Njen 
način ophođenja budio je u nama poštovanje i veliko povje- 
renje. Nastojala je da nam bude što bliža i jednostavnija, i da 
ne povrijedi osjetljivost nijedne žene. Ni znala nisam da me 
je, radeći sa mnom, uveliko pripremala za Partiju i da me je 
u međuvremenu i kandidovala. Uveče, kad bi se ranije vratila, 
iako umorna, sjela bi ili legla na sećiju u kuhinji i našla vre- 
mena da sa mnom čita letke i da mi priča o poretku i Par- 
tiji. Poučavala me je šta treba da činim da bih za naše akcije 
pridobila što više žena. Donosila mi je i brošure koje su zatim 
išle od ruke do ruke. Održavale smo čitalačke grupe sa žena- 
ma u Glamoču i okolnim selima: Dulićan, Brdo, Kamen ... I 
Dina je prisustvovala. 

Dolazila je često gladna, mokra i prozebla. Kad sam joj 
nudila: »Ajde, prvo jedi . . .«, branila se: »Pusti me samo malo 
da se spustim i odmorim.« Kad god se našla u gradu, bila je 
kod mene. Mnogo šta tada još nisam shvatala, ali osjećala sam 
njenu bliskost. Zašle smo jednom u intimne razgovore i ona 
mi je pričala o sebi. Mnogo je propatila, i kimdačenja i tegoban 
život revolucionara, ali sve je lakše podnijela nego odvajanje 
od »onako malog, nejakog djeteta«. Taj rastanak bio joj je 
najbolniji. Taj momenat joj je najteže pao. Zaplakala se... 
No, ubrzo je našla snage da opet govori o drugome, da me 
pita želim li postati član KP i da me ohrabri: »Imaš sve uslo- 
ve za to!« 

Po svkn selima oformljeni su odbori žena. Učestale su kon- 
ferencije, sastanci, zborovi. Razmahao se rad. Prosto se raz- 
buktao. Nismo birali kada ćemo spavati a kad hodati. Radilo se 
danonoćno. Čupale smo vimu, prele, plele i tkale. Nosile pre- 
grštima. Organizovale smo ishranu drugova u partijskoj školi 
u Busiji na Samaru; žene su kuhale u hotelu i jelo im tamo od- 
nosile. Dina je sa nama održala i opštinsku konferenciju AF2-a. 
Birale smo je, sa još dvije drugarice, za svog delegata na Prvu 
zemaljsku konferenciju AF2-a. Organizovale smo i prvu pri- 
redbu u hotelu »Malešević«, u čemu su Dina i Ruža imale znat- 
nog udjela. Dina mi je stavila u zadatak da kao predsjednica 
opštinskog odbora otvorim našu priredbu. Horom od tridesetih 
žena rukovodio je moj muž. Prvi put smo pjevali: »Vi padoste 
Irtvom, vi dadoste sve . . .« U sali prepimoj žena zapazila sam f474 drugove iz VS i CK KPJ, među njima Canu Babović i Mitru 
Mitrović. 

Krajem decembra zamrzlim cestama počeo je da nam pri- 
stiže narod Banije, bježeći ispred četvrte ofanzive. Dočekivali 
4smo ih, smještali, hranili . . . Kao da ih gledam modre i skočene, 
u redu pred kazanom, kako pružaju zgužvan šešir s glave ili 
^meni opanak da kn naspemo koji topli gutljaj, jer ne mogu 
da sačekaju dok drugi oslobode posuđe. Sakupljali smo i po- 
kopavali njihovu mrtvu djecu. Dina se svugdje našla, duboko 
povezana sa patnjom ovog naroda. »Mi ćemo sahraniti dijete 
— govorila mi je — jer majka mora u četiri izjutra sa ostalima 
dalje po ovoj crkavici.« Neka žena u kuću nam donijela među 
dojkama golo novorođenče i nije htjela meni da povjeri, sve 
dok ju Dina strasnim navaljivanjem nije na to privoljela. Dru- 
gom prilikom Dina se iznenada pojavila na vratima i sva sret- 
na viknula: »Grozdo, donijela sam ti sina!« U naručju je ste^ 
zala novorođenče, zamotano u njen kaput; Za njom, sva pre- 
savijena, teturala je majka drhteći u groznici. Vraćajući se sa 
terena Dina je ovu ženu ugledala u jaruzi pokraj puta, gdje 
se bila sklonila i porodila. Te radosti u našoj kući! 

Posljednji put spavala je kod mene pred Novu godinu. Te 
noći sam morala na zadatak, a ona je ostala da se odmori. Sti- 
gla je samo da mi kaže da ćemo se pred ofanzivom povlačiti 
prema Crnoj Grori i objasnila kako da sa skladišta evakuišemo 
sukno, a i bolnicu koja je bila 6 km dalje u selu Vrbi. Nije 
dospjela da mi saopšti prijem u KPJ, što joj je, kako sam sa- 
znala, bilo u planu. 

— Izuzetno veliki oslonac Sreskom komitetu bila je Dina 
.11 zimu 1942 — 1943, u danima ofanzive, jer nije prezala od te- 
škoća kojih je bilo na pretek — kaže Miloš Vranješ. — U odi- 
jelu od grubog sukna, sa kožnom torbicom o ramenu i pišto- 
ljem o pasu, obilazila je pješice srez i održavala sastanke sa 
partijskim ćelijama i konferencije sa ženama. Pred IV ofan- 
zivu preko Glamoča su prošle sve bolnice i ranjenici koji su 
se zatekli u Bos. krajini, jer je put Livno — ^Duvno bio otvoren. 
Imali smo preko četiri hiljade ranjenika! I petnaest hiljada iz- 
bjeglica sa Banije i Korduna! »U roku 24 sata na Glamoču ne 
.smije ostati nijedan ranjenik«, naredio nam je depešom VS. 
»Niko ne smije umrijeti od gladi«, upozorio nas je i Ivan Milu- 475 tinović. I izbjeglice je, znači, trebalo zbrinuti, a kraj siromah 
šan! Oduzimali smo od glamočkih seljaka i davali Baniji. I»* 
bjeglice smo smještali po domaćinstvima. Stari aktivisti znaju 
šta je tada značilo održati moral kod mladih članova KP, me^ 
du izbjeglicama i u narodu. 

U februaru Sreski komitet je imao sastanak: odlučili smo- 
da se svi članovi komiteta nadu u narodu, u svim krajevima 
sreza. Dina je sa Dmitrom Gajanom otišla u opštinu Vagail,, 
ispod Šatora. Kada su Nijemci prodrli od Mliništa u Glam6Ć^ 
oni su tamo ostali odsječeni, pa su se i na Šator peli. Pri po- 
vratku, skupa su došli do sela Nuaglašice i Dina je odatle po- 
šla sa Dalmatincima, ali uskoro se vratila. 

Ofanziva je protutnjala i krajem marta opet smo se sastali. 
Na Dini, koja je svega i svašta proživjela, nisu se Ojpažali tt'a- 
govi stradanja. Iako je čeznula za Crnom Gorom, nije htjelk 
da ide bez odobrenja partijskog rukovodstva. Čekala J^f 
I radila!! Trebalo je okupiti komuniste i normalizovati x>oli* 
tički život na terenu. Poduzeli smo sve da naš glamočki bata* 
Ijon, u X diviziji, nadopimimo ljudstvom i formiramo brigadi. 
Dina je opet neumorno obilazila sela i partijske jedinice, da bi 
Ih učvrstila, ojačala pcGitički moral i pripremila za nove akcije. 
U tome je pokazala zadivljujuću izdržljivost. SvUda je linck 
sila duh discipline i samopožrtvovanja. Izbjegavala je kukanj^ 
i pričanje o ličnim stvarima. Osvjedočio sam se u njenu hrah 
'brost. Nije bilo lako hodati po terenu. Svuda je mogla nabasali 
na naoružanu ustašku miliciju. Neposredno iza ofanzive iSli 
smo skupa iz štaba bataljona prema Dubravama, udaljeno 
4 km od tada okupiranog Glamoča. Na dosnaku sela otvorila se 
borba: ustaška milicija krenula je u pljačku, ali jedna četa 
glamočkog bataljona preprečila im je put. Na otvorenoj kosi 
šišalo je tik preko nas. Dina je, uspravna i mirna, hladnokrvni 
sišla u selo. Ostao sam pod jakim utiskom: žena, a tako smjelat 

Osjetili smo: poslije ofanzive Glamoč joj je postao tijedaik, 
okviri mali za njene mogućnosti. A proleteri su otišli dalje. •>. 
Težila je starim drugovima. Nismo očekivali da će joj iskrsnuti 
mogućnost da ode. Iznenada, u Prijanima se sastala sa Vladoih 
Popovićem i ArSom Jovanovićem, koje je znala otprije. Obnl- 
tila im se kao partijskim funkcionerima, zamolila ih da ide. 
I drago nam je i žao bilo kad nam je, sva sretna, došla ša 
novostima: »Odobrio mi drug Vlado, Miloše, odlazi ĐinaU ' " ^478 ' — Iz Bosne, negdje početkom 1943, javila se pismom kući 
—^ kaže sestra Bosa. — Poslala ga je vjerovatno po nekoj vezi 
iz glamočkog sreza, da ga baci na poštu u Kninu. Bilo je adre- 
sovano na našu majku i stiglo joj je redovnom poštom. Koliko 
se sjećam, pisala je kako joj djevojčica raste, kako je vrlo lije- 
pa i da na oca liči. Ona već i o zetu sanja. U mašti je živjela sa 
^Svojim djetetom . . . Pisala je dalje da ćemo se ubrzo vidjeti, 
Sto je u prenosnom smislu značilo da je blizu sloboda. Za brata 
Miga nas je obavještavala da je »Lalica« — njegov nadimak iz 
djetinjstva — dobro, i da je već pravi čovjek postao. Pisala je 
tako, dvosmisleno, da bismo znali da su oboje živi i da bi nam 
Tilila vjeru u skoru slobodu. Potpisala se sa: »Voli vas vaša 
kuma.« »Kimia« — bio je njen nadimak još iz dječjih dana. 

— Početkom novembra 1942. godine — priča Sačir Maslić 
— sa Dinom sam obišao tek osnovanu organizaciju u selu Ka- 
men blizu Glamoča, ona u ime SKOJ-a a ja ispred Komande 
mjesta. Mlade članove trebalo je učiti šta je komunista. A Dina 
je bila zreo čovjek, iskusan revolucionar. Išli smo pješice i uz 
put živo pričali . . . Uzbuđivala se govoreći o svome djetetu. To 
me se duboko dojanilo. »Voljela bih ga vidieti, Saćire, pa ma- 
kar odmah umrla!« Bolno je to rekla. Ono Sšćire izgovarala je 
po crnogorski, sa naglaskom na prvom slogu. Pokazao sam joj 
(pismo moga brata Omera.^) koji je tada bio član OK Sarajevo. 
»Eh, fino ti brat piše«, primijetila je saosjećajno, osmjehnuvši. 
se. A njen osmijeh bio je — samo malo razvući usne. I kad je 
bila najrazdraganija, odisala je ozbiljnošću. Da li to zbog nje- 
nih ličnih nedaća ili atmosfere rata, ne znam. Kod nje nije 
bilo besposlenog govora. 

U jeku V ofanzive pošla je za Crnu Goru sa dva bataljo- 
na prethodnicom — Druge krajiške brigade. Bio je mjesec maj. 
Neko vrijeme ostala je u Oblasnom komitetu u selu Janjski 
l^'agan. Tu, u sjedištu Komande područja, gdje sam tada radio, 
ziadnji put sam susreo Dinu, preobraženu i veselu. Nikad je 
takvu nisam vidio! Puščetina je pritisla. Dugačka, teška nje- 
mačka puška! Opazila je da imam zgodnu malu pušku i zamo- 
lila me: »Daj mi, Saćire, tu malu pušku da imam uspomenu od 
ihuslimana iz Bosne.« Uh, divan je to drug bio! Kod pojedi- *) Omer Maslić — narodni heroj. 477 naca, koji su krivo shvatili Đininu čežnju za svojim krajem, 
bilo je nepravilnih ocjena i stavova Međutim, kod svih prole- 
tera osjetio sam tu čežnju da se vrate svojim jedinicama. 

— Teško je izdvojiti neku pojedinost iz njene raznovrsne 
aktivnosti — kaže Dmitar Gajanović — jer njen svakodnevni 
rad i držanje bio je stalni primjer za druge. Kao članovi istog 
komiteta, često smo se našli skupa na zadatku. Bila je puna 
života; iako iscrpljena od puta i duševnih potresa, nalazila je 
snage i da se našali. Uvijek se sva i potpuno predavala radu. 
U svakoj prilici je težila da održi na visini pravi lik komu- 
niste. Vatreno i živo je diskutovala. Zaokupila bi potpuno paž- 
nju slušalaca i na njih prenosila svoje oduševljenje i vjeru u 
pobjedu. Sa istim uspjehom je govorila na narodidm zborovi- 
ma i na užim teoretskim sastancima, kojima je često prisu- 
stvovala. Naročito mnogo je radila na ideološkom obrsizovanju 
članova Partije. Cesto je obilazila dječji dom u selu Stekerovci, 
gdje je bilo smješteno dvjesta djece sa Kozare i Krajine. U 
domu je radila učiteljica Nevenka Kundačina i Dina ju je, 
uz još nekoliko žena, pripremala za KP. Bila je veliki majstor 
u prllaženju ljudima; temperamentno i sa strašću ih je prido^ 
bijala za NOP. 

Jedne noći, pri povratku sa neke priredbe u selu Radasli- 
jama kod Glamoča, progovorila je o sebi: o studentskim dani- 
ma, o radu KP i SKOJ-a prije rata . . . Otada nam je često 
pričala o ilegalnom radu u Zagrebu i sa naročitim zadovolj- 
stvom je isticala čvrstinu i odlučnost zagrebačke partijske 
organizacije, što je na nas uvijek ostavljalo snažan utisak. 

Uoči božica održali smo konferenciju u Stekerovcima. Go- 
vorio je Dušan Cubić,®) a kratko je istupila i Dina. Te večeri za 
borbu nam se prijavilo šezdeset dobrovoljaca. Dina se oduše- 
vila tim našim uspjehom. 

— Teren glamočkog sreza, sa partijskog stanovišta, bio je 
karakterističan po mladosti partijskih i skojevskih organiza-^ 
čija; u nekim selima čak radili su samo aktivisti NOP-a — 
sjeća se Ilija Kostić. — Dina je u Sreskom komitetu bila zadu- 
žena za rad sa ženama, ali je inače bila neumorni i iskusni par- 
tijski radnik, pa ma koji sektor ili problemi bili u pitanju. Bio 
sam tada član Oružnog komiteta u Jajcu, a prije njenog od- •) Narodni heroj. 
^78 laska i sekretar. Mnogo je pomogla da se političke organizacije 
učvrste i osposobe za izvršavanje svakovrsnih zadataka. Sve je 
to učinilo da Dina za vrlo kratko vrijeme postane ne samo 
cijenjen i omiljen partijski radnik među aktivistima nego i 
vrlo poznata na čitavom ovom području. Prisna i iskrena u 
odnosu sa ljudima uopšte, ona je vrlo umješno i uporno stvarala 
kontakte i veze na terenu. Zbog toga se istakla kao ličnost ne 
samo na »svom« srezu. Vrlo rječita, dobar govornik, a uz to od- 
ličan poznavalac situacije, i domaće i u svijetu, ona je na broj- 
nim sastancima prenosila svoja bogata iskustva. Tione je bila 
priznata kao istankuti rukovodilac i na čitavom okrugu Jajce. 
Organizacije su je vrlo često tražile da dođe na njihove sastanke. 
2ene i omladina su je zvali »naša Crnogorka«. Brzo se pro- 
čulo da je ona istaknuti borac protiv režima u staroj Jugo- 
slaviji, kao i o njenom junačkom držanju u zloglasnim zatvo- 
rima Sarajeva i Zagreba. Tako je Dina postala još popularnija 
kao komunista i društveno-politički radnik. Za vrlo kratka 
vrijeme ona je ovdje dala značajan doprinos i u izvršavanju 
svih zadataka i u izboru i vaspitanju domaćih partijskih 
kadrova. 

Ali, o Dini nije dovoljno govoriti samo kao o velikom bor- 
cu i partijskom radniku. Ne može a da se ne istakne i druga 
strana njenog života — Dina majka! I njena ljubav prema 
djetetu koje je ostalo negdje daleko, daleko od kraja gdje je 
radila i borila se majka! Potresan je to primjer: usred rata 
jedan komunista ogledao se ne samo kao revolucionar, predan 
svim svojim bićem stvari revolucije, nego i kao plemeniti rodi- 
telj. Iako je ostavljeno dijete potpuno zaokupilo Dinu, ona je 
bila dovoljno jaka da to nikad ne iznosi u prvi plan. Kada je 
bila sa nama, drugovima iz komiteta, nije govorila o svojoj 
tuzi i bolovima; ni jednog trenutka nije dozvolila da zbog toga 
zapostavi svoj rad. Zato se o njenim intimnim stvarima nikad 
nije moglo sve saznati. 

Pošto je ocijenila prilike u Glamoču, i zaključila da više 
nije neophodna, insistirala je da ide, da potraži svoje dijete. 
Nisu joj dozvoljavali, jer nisu htjeli da ostanu bez takvog ruko- 
vodioca kakav je Dina bila. Kad su je, najzad, pustili, nadala 
fi€ da će doći u blizinu mjesta gdje je ostalo njeno dijete i da 
će ga možda pronaći. Ali i ovoga puta, kao prekaljeni revolu- 
cionar, krenula je samo pod jednim uslovom: da ide na stalno^ 
neprekidno izvršavanje zadataka NOP-a. 41% — u Glamoč je došla iz Treće sandžačke brigade - — sjeća' 
tie Radoš Raičević. — Smeđokosa lijepa žena-borac, markant-' 
hih crta! Cim je stigla, na njenom licu zapazio sam sjetu. U' 
intimnom, ličnom susretu govorila je tiho. Vidjelo se, za nečim 
čezne. U akciji, ta sjeta bi iščezavala. I kao da je u stalnim 
naporima svjesno tražila zaborav, bila je neumorna radnica.- 
Kao član OK za Jajce, često sam bio sa njom i na sastancima' 
njenog Sreskog komiteta; bila je zadužena za agitaciju i pro- 
pagandu i za rad sa ženama. Bila je stariji i iskusniji komimi- 
sta od ostalih u komitetu i takvu su je i primali. Od nje su' 
tražili savjete i pomoć, i iskreno izjavljivali da ona zna vise 
i bolje od njih. A ona im je zaista svestrano i svesrdno poma- 
gala. Tćimošnji komunisti su vjerovali da im možda niko tako 
ljudski ne umije pomagati kao Dina. Bili su to mladi ljudi i 
žene; u njoj su gledali svoj ideal i podržavali je riječju, ge- 
stom, pa čak i odjećom. 

Vrlo brzo je uspostavljala kontakt sa seljačkim masama, 
posebno sa ženama. Pravi masovik! Gdje god je Dina djelovala, 
vrlo brzo stvarani su ženski aktivi. Njena je zasluga što je u 
tom nekad zapuštenom kraju veliki broj žena postao aktivan. 
Nije bilo sela ni zaseoka u kome je nisu svojatali i voljeli 
Svojom pojavom i držanjem odanah je osvojila cijeli kraj. Zvali 
su je »kršna, lijepa Crnogorka«. Nije ona samo politički utje- 
cala na žene da se uzdignu i uključe u NOB nego ih je kao^ 
prosvjetni i kulturni radnik učila higijeni, domaćinstvu, čuva- 
nju zdravlja, pa i rane kako da previju. Sve što je sama ško- 
lom i životom naučila, htjela je da prenese na drugoga, a po-, 
gotovo ovdje, u kraju koji je dotada ubijala bijeda neznanja' 
Nastojala je da se žena otrgne iz te strahovite zaostalosti. Pri- 
lazila im je ne samo razumom nego i toplim ljudskim srcem« 
pa su je i one najzaostalije razumjele, zavoljele i bile spremne 
da je u svemu slijede. Bila je dobar agitator uopšte. Narod je 
ubrzo sam tražio njenu riječ i uvažavao je. Mislim da je to na- 
rodno povjerenje najdraža nagrada čovjeku za njegova pleme- 
nita nastojanja. Za Krajišnike Dina je predstavljala lik iz na- 
rodne poezije. Pridavali su joj osobine muškarca; u borbi to 
je značilo pohvalu. Cuo sam gdje govore: »Njoj sve pristaje^ 
kao i mušku! Ona može da nosi i pušku i mitraljezi« 

Postali smo odlični prijatelji. Uočio sam da se za sve to 
vrijeme strahovito duševno razapinjala između težnje da osta- He u kraju koji ju je volio, gdje je bila potrebna, i Češnje žfi 
odlaskom. Od OK je često tražila da joj se dozvoli da ode u j^ 
dinicu koja bi eventualno kretala prema Crnoj Gori. 

»Eto — govorila je — srce me vuče u moju jediniou, a žao 
mi je da napustim ovaj kraj.« 

Nijesam vjerovao da mi kazuje pravi razlog i jednom pri- 
likom odlučno sam zatražio da mi kaže šta je posrijedi Saznao 
sam tad njenu ličnu tragediju. Prvo mi je op^^ala kako joj je 
poginuo muž, a za svoju djevojčicu često puta je ponovila: 

»Liči na njega! Ona me vezuje za njega, daje mi snagu 
da sve podnesem.« 

Tako jak, tako očajno velik bio je njen materinski nagon. 
To mi je iskreno priznala. Tihim glasom, gotovo kao da šapuće, 
povjerila mi je kako su je ubijedili da ostavi to voljeno dijete, 
ali kako se odmah pokajala: 

»Vuče me srce da je vidim. To mi je sve što mi je od 
njega ostalo!« 

Znači, zbog djeteta je željela da ide sa brigadom koja se 
kreće put Crne Gore! Bila je odlučna da podnese sve teškoće, 
da se bori i sve od sebe da, samo da pronađe i vidi svoje dijete. 
Živjela je u uvjerenju da je napredno, da liči na njenog muža. 
Maštala je o svojoj djevojčici, o njenom vaspitanju ... A kroa? 
svoja materinska osjećanja mislila je o svome mrtvom drugu, 
htjela je u tim razgovorima da dočara njegov lik, htjela je da 
dijete liči na njega. Vidjelo se koliko ga je voljela, a bila je 
ponosna da bi tu ljubav drukčije iskazala. 

Početkom marta otišao sam u Podgrmeč za komesara Dva- 
naeste, Mećavine brigade. Nakon dvadesetak dana moja jedi- 
nica je došla u rejon Drvara. Tu nađoh Dinu u Drugoj kraji- 
škoj brigadi. Sreli smo se kao svoji. Pitam je: 

»Dino, kuda? Jesi li dezertirala?!« 

»Nijesam dezertirala, ali mi se čini: da me nijesu pustili 
morala bih pobjeći. Ćula sam da krajiške jedinice idu prema 
Crnoj Gori i pođoh i ja da tražim dijete.« 

Uvijek je govorila ono što misli! To sam kod nje cijenio 
i volio je zbog te iskrenosti. Ponekad smo se na nekom pitanju 
i sukobili, ali to nije ostavljalo traga na našem iskrenom dru- 
garstvu. Rastali smo se uvjereni da ćemo se ponovo vidjeti 

Drugovi su mi, puni tuge, pričali o njenoj smrti; posebno 
Đurin, komandant Druge krajiške brigade. Sva brigada žalila ^ je »lijepui dobru, krSnu Crnogorku«. Kad sam se vratio u Gla- 
moč, sav narod raspitivao se za Đininu smrt. Po tome što su 
svi htjeli da čuju, po načinu kako su primali njenu smrt, uvje- 
rio sam se koliko su je voljeli, cijenili i žalili. Neprestano smo 
odgovarali na pitanja: »Sta, zar je morala poginuti? Gdje je 
poginula? Kako? Izgubismo mi našu Dinu!« Toliko o Dini: 
divnoj ženi, majci, borcu. A čini mi se, danima bi se moglo 
o njoj govoriti. Takva je bila! 

— Kad sam je opet srela, u Glamoču — priča Nevenka 
Jovović — iz svake njene riječi izbijala je silna želja za dje- 
tetom. Kajala se i prebacivala sebi što ga je ostavila. Kao da 
je zaboravila sve nedaće koje smo preživljavali! Sada joj se či- 
nilo, a to je njena čežnja za djetetom podsticala, da ga je mogla 
prenijeti do Krajine. Zamišljala je kako sada izgleda i vje- 
rovala da liči na njenog muža. Vukla ju je želja da ga vidi. 
Morala je da ga vidi! Nasamo, zamolila me: 

»Ako poginem, a ti ostaneš, molim te uzmi moje dijete. Ti 
znaš gdje smo ga ostavili. Kasnije će se već neko naći od imoje 
porodice, ako neko preživi, da mi to dijete podigne.« 

Obećala sam joj. Izvukla je odnekud svoju staru fotogra- 
fiju. Sjećam se, slikana je u nekim starim pantalonama. »Ovo 
ćeš dati mojoj djevojčici, da vidi kako joj je majka izgledala.« 

Bila sam u Đininoj blizini kad je poginula. Predali su mi 
njene stvari: torbu, revolver i još neke sitnice, da sačuvam i 
uručim nekom od njenih. Ubrzo sam sve to predala njenom 
bratu Migu. Nijesmo tada ni znali da joj je mala imirla odmah 
poslije našeg povlačenja za Bosnu, iako smo se toone nadali. 
Ostala je njena fotografija, namijenjena djevojčici i uspomene 
kod brata Miga; i ništa više, osim njenih ljudskih i herojskih 
djela. Poginula je noseći duboko u sebi neiskazanu želju da 
zagrli svoje dijete koje je već odavno bilo mrtvo. 

Ljubica Mihić pisala je Migu Vrbici: 

Gljev, 1. XII 1943. 

Dragi druže, 

... Sa Dinom sam se poznavala od prošle godine. Ona je 
bila član OK za Glamoč, a ja u politodjelU Četvrte krajiške 
ade koja se nalazila na njenom sektoru. Najviše smo se zbližile ovog proljeća: Naše snage su bile u teškom položaju — 
V ofanziva — i osjećale smo se kao neki krivci pred starim 
drugovima, jer živimo ipak lakšim životom dok se oni bore na 
život i smrt. 

Kada je moja divizija, V krajiška, trebalo da krene u prav- 
cu Hercegovine i Crne Gore, rekla mi je da će energično tražiti 
da pode sa nama. Jedan od glavnih razloga bila je njena mala 
kćerka. Htjela je i da dođe među proletere, da bi intenzivnije 
mogla da radi i da napreduje. Najzad je uspjela, dodijeljena je 
u ipolitodjel II krajiške brigade. 

Divizija je trebalo da se prebaci preko rijeke Bosne, izme- 
đu 2ep&a i Zavidovića, ali nam nije uspjelo. Vračali smo se 
ispod Teslica i na rijeci Blatnici, isipod sela Toletnica — sektor 
između Teslica, Prnjavora i Gornjeg Vakufa — iznenadila nas 
je zasjeda Crne legije i ustaša. Dina je bila sa štabom brigade. 
Išli su prilično neoprezno, kolosijekom, u koloni. Granata od 
bacača pala je među njih. Dina je bila na mjestu mrtva. I dva 
kurira. Zamjenik komesara brigade umro je poslije kratkog 
vremena, a pet-šest boraca teško je ranjeno. Bilo je desetak 
žrtava. Poslije smo neprijatelja razbili i mogli smo sve pogi- 
nule da sahranimo. Bila sam tu, ali da Ti iskreno kažem, lii- 
sam mogla da idem na lice nesreće. Dinu sam mnogo voljela, 
teško mi je bilo da je vidim mrtvu, nisam mogla da prisu- 
stvujem sahrani. Uveče smo prošli tuda i jedan drug nii je 
•pokazao mjesto gdje je zakopana: U jednoj bašti pored ceste, 
selo sa lijeve strane Blatnice, kad se ide prema Mladikovini, 
ka Prnjavoru. Bilo je to 29. maja. 

Kad se sastanemo, moći ću mnogo bolje da ti sve to obja- 
snim. Tebe znam iz njenih priča . . . Htjela je da Ti piše, ali veze 
su bile vrlo slabe, nije se moglo. Šturo je ovo što sam napisala. 
Dinu sam dobro znala i mnogo bih mogla da Ti pričam. Razu- 
mijem Tvoja osjećanja; nju treba žaliti, a pogotovo Ti. Mnoge 
Te je voljela, kako samo može da voli sestra brata komunistu, 
za koga je učinila da bude takav ... 

Mnogo Te pozdravlja Ljubica 

— Petnaest godina nakon Dinine smrti — kaže Migo — na 
osnovu ovog pisma i još nekih sitnijih detalja, pronašao sam 
njene kosti. Ležala je pored rijeke Blatnice sve do 1953. g. ka- 
da je sa ostacima ostalih drugova prenesena u zajedničku 4n grobnicu u Teslić, a odatle su 1957. njeni ostaci dopremljeni 
u grobnicu narodnih heroja na Gorici u Titogradu. 

— Četvrta ofanziva tek Sto se završila — sjeća se Đurađ 
Predoievič »Durin«. — Hladno kao i zimus, pa sneg sa onih 
visokih bosanskih planina nikako da okopni. Kraj isood Grme- 
ča. Tu se ulocrorila naša Druga kraiiška brigada. Stiže nare- 
đenje: »Pokret?« Kuda? Za centralnu Bosnu, druTOvima da 
pomo«memo! Glavnina naSih sna^a vodila je teške borbe u pe- 
toi ofanzivi. Peta divizila, u čileni sastavu se nalazila i Druga 
krajiška, već je ubrzano marSovala ka rijeci Bosni. Zadatak je 
bio da divizija preko istpčne Bosne pođe u susret glavnini sna- 
ga i Vrhovnom štabu koii je već odlučio da se iz obruča u 
dolini Tare, Pive i Sutieske probile nazad u istočnu Bosnu a 
zatim u Bosansku krajinu. Osjetivši to, neoriiatelj je rušio 
mostove na reci Bosni i danonoćno napadao diviziju. 

Krenusmo iz sela Hašana. pa preko Drvara ... Sa nama su 
Vlada PoDOvić i Ivo Lola Ribar. Kolona partizana otegla se 
ižmeđii planina. Sve neki kamenjar, vrleti, pa kbzie staze. Kod 
Grlamoča na jednom užvišeniu. čini mi se Glavića še zove, 
č^ala nas' je Dina Vrbica. Isnričaia nam je.o situaciji na Gla- 
moču: ^de ie nenrijateli,; kolike su mii snage i* kakve namere 
iTTia. Živahna ž^^^ia. Stasitai Visoka. Interesovala se gđe jd 
Vlada Popović. Htela je sa niim da r^zsrovara: verovatho a 
Sandžaku i borbi u Crnoj Gori. Ali Vlada i Lola otišli su sa 
prpthodni^orn. ie'''^im delom ria^e bri»?ade koja je već urošla 
Priiane, Pribeli i Vaeani, pa preko Vrbasa fca centralnu Bosnu. 
Dina krenu sa štabom brigade, kao član politodjela.- X5brzo je 
i među KraiTŠnicima, i borcima i rukovodiocima, stekla široki 
krug prijatelja. Svojom skromnošću, a posebno svojim opti- 
mizmom, bila je primer ratnog partijskog radnika. Teški dani 
netprekidnih borbi nisu joj smetali da se živo interesu je i po- 
maže ix)litički rad u brigadi,' a posebno kulturnu aktivnost 
među borcima. Za sve vremesanio je o slobodi pričala; o so- 
cijalizmu, o radničkoj cklašil . . Oduševila me svojim poznava- 
njem marksiisma. Borci su je slušali kao što deca slušaju svoju 
učiteljicu. Kadgod zastanemb,' Điria okuipi borce i priča im 
a budućnosti, o heroizmii niaših ljudi, 6 hama i Onima protiv 
kojih se borimo. Stvarno, bila je prekaljeni revolucionar. Kul- 
turna} Odličan drug, a IzUad svega plezi^eHita žena i hrabar 

JM *^«^ borac. O njoj mi je mnogo pričao i Pero Radović,^ rukovodilac 
tadašnjeg politodjela naše brigade. Obično ga nisam 2;apitki- 
vao. Onako, u razgovoru, tek bi počeo da priča: 

»Zar ne znaš?! Ona je član KPJ od pre rata! Znam je još 
otada! I ranije je mnogo radila. Disciplinovana je bila. Strogo 
moralna žena! I kao da su svi njeni ideali bili da pomogne rad- 
ničkoj klasi, stalno je pričala o novim, boljim društvenim od- 
nosima koji će jednoga dana da se ostvare. Bila je veliki agi- 
tator. Radila je tajno, ali je bila popularna u cijelom kraju. 
Ljudi su voljeli da razgovaraju sa njom, da je slušaju, jer su 
znali da će od nje dosta naučiti.« 

Kod Vijenca pređošmo Vrbas i dođosmo do mjesta zvanog 
Stare Kuće. Danima smo pješačili do Korićana, a zatim do 
Sipraga. Odatle, po naređenju Vrhovnog štaba, krenusmo za 
istočnu Bosnu . . . Trebalo je x)omoći jedinicama na Sutjesci. 
Približismo se rijeci Bosni. Teren šumovit, »privlači oblake« 
kako narod kaže. Od kiša, koje su danima obilno padale, rijeka 
nabujala i zamutila se; nismo mogli da je pregazimo. A sve 
prelaze zaposjeo neprijatelj. Brigada se bori, ali ne uapjeva da 
pređe. Nemadosmo kud i, da bi zaobilaznim putem došli na cilj, 
vratili smo se preko planine Manjače u selo Blatnicu . . . 

Kolona se razvukla kotlinom nabujale rječice; Dina je sa 
štabom, na čelu. Koračamo. Ona pored nas. Vrlo je prisna. Kad 
primijeti nekog da je neraspoložen, kao slučajno se nađe kraj 
njega i neosjetno zapodjene razgovor, o bilo čemu. Tek, borac 
zaboravi na nedaće. Po&lije priđe drugome. Tako cio dan. 

»Stvarno, Dina predstavlja veliku moralnu podršku našim 
borcima«, javi se opet Pero, pa zaćuta. Kolona ide dalje. U 
uskom klancu, u zasjedi, sačeka nas neprijatelj. Dva bataljona 
Nijemaca i bataljon domobrana i četnika. Dobro naoružani, 
siti. A mi umorni i pokisli, ali hrabri i spremni za borbu. Za- 
pucaše puške, mitraljezi, nemački topovi i minobacači. Činilo 
se, dolina se pretvorila u pakao. Samo dim, miris baruta i ja- 
uci. Jedna mina pade stotinu metara daleko od čela kolone. 
Druga, u čelo kolone. Jedan